tisdag 19 juni 2018

Antje tänker verkligen så

Svenska kyrkan är inte Israels fiende, skriver Antje i ett svar till Israels ambassadör, men Svenska kyrkan har en officiell hållning i frågan eftersom det finns ett stort engagemang för Israel och Palestina. "Därför har ett positionsdokument tagits fram av, (kommatecknet är Antjes! DS) den av kyrkomötet valda kyrkostyrelsen – enligt den demokratiska ordning som Svenska kyrkan arbetar efter." Vilken är den officiella hållningen? "Vi driver och främjar arbete för en rättvis fred." Sedan kommer det allra bästa: "Samtidigt står det enskilda medlemmar, frivilliga och anställda, fritt att uttrycka andra åsikter." Annika Borg nämns som ett exempel på att många röster hörs.
http://www.dagen.se/debatt/arkebiskopen-svenska-kyrkan-ar-inte-israels-fiende-1.1159181

Men hur är det med den officiella hållning som medlemmarna står fria från?
Positionsdokumentet antogs den 15 december 2016 med siffrorna 12-3 i kyrkostyrelsen. Som ersättare kunde jag skriva en särskild mening:

Ett positionspapper är en politisk viljeyttring. Ett sådant dokument kan diskuteras i sak. Det har inte skett. Positionspapperet bärs inte av en bred opinion eller ens av en enig kyrkostyrelse.

Kyrkostyrelsen har ingen särskild ämneskompetens och har inte arbetat med sakfrågorna.
Jag menar emellertid att grundfrågan handlar om i vilken mening en folkyrka, den storhet som kallas ”Svenska kyrkan”, som sådan kan ”använda sin identitet” för att verka, bekräfta, stödja och ta ställning för eller emot i politiska frågor. Kyrkans kallelse är en annan. Kyrkan rustar människor för ansvarstagande i världen genom politiska partier och rörelser. I partier och rörelser kan positionspapper som är politiska viljeyttringar formuleras.

Att det antagna dokumentet skulle behövas för personalen att luta sig emot, som det sagts, tror jag inte. Att det finns, som också sagts, ett oerhört intresse för vad Svenska kyrkan tycker om konflikten Israel och Palestina kan vara riktigt, närmast då som ett intresse av att använda Svenska kyrkan som politisk påtryckningsgrupp. Kyrkostyrelsen borde se till att Svenska kyrkan inte ens i bästa syfte kan användas så.
Dag Sandahl


Det mest uppseendeväckande med den här sortens dokument är att de inte diskuterats i sak. Dokumentet körs igenom. Det var på samma sätt med Kairos-dokumentet, som kommit till som ett studiepapper och sedan fick en helt annan dignitet. När kyrkomötet skulle anta dokumentet fanns det inte att läsa. Jag fick ringa min synnerliga vän på Bilda och fråga om hon hade något överex i någon gömma. Det hade hon. Daniel Tisell stod i talarstolen och frågade hur många som läst detta viktiga dokument, själv var han tydligt entusiastisk och ville dela sin entusiasm med många. "Hälften", sa han lite slokörat när folk på anmaning räckte upp händer som tecken på att de läst. Det var en övertolkning. En fjärdedel av de beslutande som bäst. Så går det till. Man kan glatt anta ett dokument som de flesta av beslutsfattarna inte läst.

Så går åren och med tilltagande ålder blir det med positionspapper som med vin. De mognar. Ingen minns hur de kom till utan de betraktas närmast som en koran, nedfallen från himmelen. Och Antje tror orden, de som satts samman till meningar i Antjeborg och sedan entusiastiskt eller mindre entusiastiskt antagits som officiell hållning. Men, detta är ett viktigt men, vi har fortfarande frihet att tänka som vi vill. Detta måste Antje särskilt markera. Vad som händer den som tänker annorlunda än positionspapperet och är dum nog at framhålla den saken är klar. Något jobb på internationella avdelningen är inte att tänka på. Positionspapperet slår till!

Håkan Sandvik, född 1954, bekymrar sig nog inte om missade anställningar. Hans genomgång "Israel och Nakba – 70 år. Drömmen blev till sand" i Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift nr 2/2018 bär syn för sägen. Han konstaterar att drömmen om en tvåstatslösning inte kan realiseras. Så där står Antje och glor i sitt positionspapper men måste förklara för Israels ambassadör att Svenska kyrkan inte är Israels fiende. När man politiserar en kyrkostruktur blir det just så här dumt. Tänk om Israel hade identifierat Svenska kyrkan som fiende och skickat sina styrkor till Uppsala som en gång de skickades till Lillehammer? Borde folket i Antjeborg ha risktillägg om Antjes budskap inte blir trott? Eller borde hela den svenskkyrkliga hållningen omprövas. Vad har Svenska kyrkan att säga om tvåstatslösningen inte är möjlig, inte längre möjlig eller aldrig har varit möjlig?

Naturligtvis är det uppseendeväckande att en  ambassadör utsätter en kyrka för hård kritik.
http://www.dagen.se/debatt/israels-ambassador-krav-ett-slut-pa-svenska-kyrkans-hat-mot-israel-1.1157861#.WyNbDpn3bqE.twitter
 "En arrogant och förmäten formulering" kallar ambassadören Ilan Ben Dov Antjes fras om att Svenska kyrkan menar att Israel har rätt att existera. Ambassadören är uppenbart uppbragt. Kritiken av Israel kallar han "en fix idé". Ambassadören har "väldigt svårt att förlika sig med att Svenska kyrkans hållning mot Israel är så fientlig". Och han ser Svenska kyrkan agera som en politisk organisation med en politisk agenda". Den särskilda meningen om positionspapperet skulle kunna komma att uppfattas vara rätt. Men frågorna är komplicerade

Det var massakrer i Deir Yassin och Kafr Qasim 1948 respektive 1956, liksom arabisk propaganda som fick till följd att många palestinier flydde – och det var inte en ovälkommen flykt för israelerna. Moshe Dayan såg gärna motsvarande flykt österut år 1967. Tom Segev beskriver stridernas för- och efterspel i sin bok 1967, Israel, The War, and The Year That Transformed The Middle East, Metropolitan Books 2005

Segev blundar inte för problemen. Han påpekar också att förövarna vid Kafr Qasim dömdes. De hade skjutit män för att de inte följt order om mörkläggning, men de som kom från arbetet hade ingen aning om något beslut om mörkläggning. Det hela var mord på oskyldiga. Men ni ser Israels hållning. Brott döms i domstol. Att sedan straffen blev symboliska, hör nog också till bilden. Det finns också en israelisk opposition mot politiken att med bulldozers skövla hem och trädgårdar. När det gavs order om detta frågade några soldater "är vi inte judar?" och hade tänkt sig en annan hållning.

Västbanken erövrades av den israeliska krigsmakten, men detta var inte riktigt en del av planen. De hemliga samtalen med kung Hussein från år 1963 mellan kungen och Yaacov Herzog i London skildras av Tom Segev. Det är lite rörande. Segevs slutsats blir att Israel år 1967 missade möjligheten att lösa flyktingproblemet (aa s 522 t ex). Det Bloggardag inte förstår är hur ockupationen av ett stycke av Jordanien, som Jordanien sedan inte gör anspråk på, blir Palestina så där utan vidare. Det bör förklaras på lättfattligt sätt.

Nu är Israel inte en vanlig stat och tänker inte införa en lagbestämmelse om mågkultur. Staten är judisk. Det innebär begränsningar. Denna stat har ockuperat en del av Jordanien, som beboddes av araber som nu är palestinier. Har verkligen Svenska kyrkan någon kompetens att säga något klokt för en fredsprocess som andra inte kan säga och kanske har sagt? Det tänker tydligen Antje och spelar stor politiker. Sådant brukar sluta illa för de kyrkliga. Som Ordföranden, den Store Rorsmannen, så träffande uttryckt saken: Inga träd växer upp till himmelen. Kanske inga ärkebiskopar heller?

Minns i allt detta hur orden föll: "Samtidigt står det enskilda medlemmar, frivilliga och anställda, fritt att uttrycka andra åsikter." Negera den satsen, som Antje tyckte sig ha skäl att formulera! Ni träffar Antje så här i sommartid enklast i Almedalen. Fast denna vecka ska hon till Skara stift på någon slags visitation, för det är väl inte räfst- och rättarting i ärkebiskop Angermannus stil? Hon tänker sig tydligen vara ärkebiskop på ett för Svenska kyrkan helt nytt sätt, en driven politiker i allsköns frågor och på något sätt överordnad rubbet. Åke Bonnier hade inte vett att stoppa tilltaget att Antje i annan biskops stift träder fram som Svenska kyrkans högsta höna och inte nöjer sig med att vara Prima.

44 kommentarer:

 1. Jag tillbringade ett år, 1982, i Beirut, med dels studier, dels arbete på Middle East Council of Churches. Jag lärde mig då att om det mesta man kan säga om Israel och Palestina får konstateras att det på sitt sätt är rätt, men samtidigt på sitt sätt fel. Att ta alltför tydlig ställning för endera sidan, blir alltid fel.

  Det är dock en sak jag inte kan komma ifrån: många palestinier är våra medkristna. För 50 år sedan räknade man med 15 % kristna på Västbanken. De är färre nu – kristna får med utbildning och kontakter möjligheter att flytta till andra länder. Men hur många, eller få, de nu än är, så blir jag berörd när de drabbas av maktspelet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen. Precis så. Både i första och andra stycket.

   Radera
 2. Erik van der Heeg skrev en tänkvärd text på Ledarsidorna.se 17/6-18: "A friend in need - a friend indeed": Sverige trampar fel i Mellanöstern.


  Han skriver bl a att Israel är "en nation med strax under tio miljoner invånare omgivna av i grunden fientliga stater med en sammanlagd befolkning på nästan en halv miljard och genomsyrade av en statsideologi vars målsättning handlar om att utplåna den judiska staten".

  Erik van der Heeg menar att Sveriges ställningstagande i Mellanösternkonflikten är märkligt med tanke på att Israel är den enda demokratin i Mellanöstern och att det lilla landet "är omgivet av en halv miljard muslimer i ett tjugotal länder. Det handlar om statsbildningar som knappast går att beskriva som föredömen på något som helst plan..."

  Ja, visst är vår feministiska (?) regerings ständiga kritik av Israel (det enda landet i regionen där feminism får existera) underligt. Svenska kyrkans ständiga kritik av Israel är lika märkligt.


  https://ledarsidorna.se/2018/06/a-friend-in-need-a-friend-indeed-sverige-trampar-fel-i-mellanostern/
  /Israelvän

  SvaraRadera
 3. 12-3 är ju en förkrossande majoritet i kyrkostyrelsen. En sådan majoritet skulle ju inte ens gå att uppbringa för förslag som:
  - Stopp för dubbla lojaliteter för kyrkliga nomineringsgrupper.
  - En massiv evangelisationssatsning med katekesinlärning för förtroendevalda.
  - memorandum om uttalanden i kyrkans namn rörande internationell politik.

  Man har alltid en agenda, sin egen eller någon annans.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Märkligt av Peter T,

   -Tror Du på fullt allvar att ett beslut kan förhindra människors lojaliteter åt det ena eller andra hållet?
   -Förbud för tankefriheten?
   -Förbud för känslor?
   -Förbud för åsikter?

   Vill Du sedan göra katekesläsningen obligatorisk för de förtroendevalda, de som redan är valda av väljarna/folket INNAN undervisningen, pläderar Du ju för vuxnas skolplikt. Onekligen en ny skolvariant.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Bengt Olof Dike är uppenbarlugen omedveten om att det beslutats (var?) att kyrkomötet till stor del ska användas till utbildning av de förtroendevalda.
   Vilken utbildning skulle passa bättre i det kyrkliga än katekesundervisning?
   HBTQ-certifiering?

   Dubbla lojaliteter bör inte vara inbyggt i styret av en medlemsorganisation så att förtroendevalda uppenbart känner större lojalitet med sin nomineringsgrupps utomkyrkliga organisation än med den medlemsorganisation man är vald till förtroendeuppdrag inom.
   Är det lämpligt att tillåta Hamas att tillåtas ställa upp i val till knesset?
   IS som nomineringsgrupp i SvK?

   Argumenten mot IS - förutom våldsbejakning - kan även åberopar för att inte tillåta S, C & SD att skapa nomineringsgrupper inom SvK.

   Radera
 4. Jag läste nyss en artikel i en lokaltidning om ÄBs förestående visitationsresa.
  En, som jag tycker, oproportionerlig tid verkar ha avsatts för samtal med kommun(-er?) o företagare. OM nu ÄB har så pass gott med tid att spendera där, borde då inte prio ett vara att fördjupa samtalen med kyrkans anställda, förtroendevalda o andra aktiva? (Eller åtminstone gå "på sta'n" några timmar o ställa den i SvK så populära frågan "Vad kan kyrkan göra för dig?" till de man möter där.)
  Eva H
  Programmet, som det beskrivs i tidningen, låter närmast som om det var en riksdagsledamot som var på besök.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Valrörelsen har börjat...

   Radera
 5. Fr o m 70-talet hade jag anledning att resa mycket.

  Gällde resorna USA, hördes ilskna kommentarer att ett sådant land kan ingen besöka. Fascistiskt, imperialistiskt, rasistiskt och dyrt.

  Gällde det Sydkorea eller Taiwan, visste svensken att där svalt folk till döds på gatorna, plågade av brutala reaktionärer.

  Gällde det Östblocket, visste svensken att trots vissa skavanker, hade ändå befolkningarna där det bättre än "vi". De slapp reklam och de var herrar i eget hus med "rätt" värdegrund (begreppet var bara inte uppfunnet än).

  Gällde det Svenska Kyrkan, visste svensken att präster var överbetalda, bodde gratis i flotta prästgårdar och gjorde ingenting.

  Svenskens uppfattning var oftast 180° fel. Jag undvek dock den fåfänga uppgiften att försöka förändra svenskens grundmurade fördomar. Tids nog skulle dessa försvinna med sina bärare i graven. Tänkte att svensken förtjänade en färgad, drogad, våldsbenägen och kriminell underklass, alltså lite riktiga problem. Att svensken så småningom kanske skulle få en sund skepsis gentemot sin progressiva politiska ledning.

  Numera ser jag fram emot en rejält stor svenskhatande, muslimsk-svensk befolkning. Tänker bistert att det blir intressant att se om svensken i likhet med arabiska regimer då vänder sig till israeliska säkerhetsföretag för lösningar på sitt självförvållade problem.

  Skallagrim

  SvaraRadera
 6. Palestinierna är mellanösterns judar - ingen vill ha dem. Hur många generationer har arabländerna tvingat växa upp i flyktingläger nu? Araberna föraktar palestinierna (särkilt de kristna). Men de är nöjda med att flyktinglägren agerar kuvös för hatet mot Israel.

  Israel omgivet av hundratals miljoner muslimer som inte erkänner landet inom några gränser. Palestinierna inklämda mellan ett Israel som fruktar terror och araber som inte vill ha dem i sina samhällen.

  Och Svenska kyrkan producerar floskler.

  /Laikos

  SvaraRadera
 7. Svenska Kyrkan framstår som ett ovillkorligt stöd för Socialdemokratins ideologiska vänsterflygel. Denna vänsterflygel leds mest av kvinnor, liksom makten över SvK mest utövas av kvinnor. Antje blir ännu en av de röda bönorna i det etablerade svenska överskiktet. Antjeborg har en passande röd färg. Antjeborgarna har mestadels partibok. Folkkyrkan har blivit partikyrka. Dags att göra sig kvitt den rikskyrkliga nivån?

  https://ledarsidorna.se/2018/06/socialdemokraternas-12-maktigaste/

  PP

  SvaraRadera
 8. Om bloggaren vill diskutera Israel/Palestina-konflikten kan han kanske åka och träffa Antje i Almedalen (det som nu tillsammans med Bokmässan utgör en av de stora högtiderna i det nya kyrkoåret). Se utskicket från Linköpings stift nedan. Notera särskilt att stiftet bjuder på färjeresa och boende, men att "inga konkreta arbetsuppgifter finns".

  "Präst eller diakon sökes till Almedalsveckan 1-8 juli

  Linköpings stiftsorganisation kommer att närvara under politikerveckan i Almedalen 1-8 juli. Stiftsdirektor Pether Nordin, enhetschef Per Rosenberg och pressekreterare Max Wahlund kommer att finnas på plats och bo i en lägenhet strax utanför Visby. Vi vet av erfarenhet att präster och diakoner är efterfrågade vid detta evenemang. Om du är präst eller diakon och vill bidra med din närvaro under veckan (eller en del av den) är det mycket välkommet. I boendet finns nämligen även en fjärde sängplats disponibel, i ett rum som du i så fall delar med en av dessa tre personer. Ingen ersättning utgår och inga konkreta arbetsuppgifter finns, men stiftet står som sagt för boendet och täcker även resekostnaden med färja tur och retur till Visby. Vi ser fram emot veckan med alla sina seminarier i olika ämnen och gemenskapen med många olika representanter för Svenska kyrkan. Om detta låter intressant, vänligen ring Max Wahlund för mer info, gärna innan midsommar: 0727-48 60 83."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Detta är uteslutande mitt fel och allt klander ska träffa mig personligen! Fler har blivit missnöjda och det eventuellt med goda skäl! Mejla gärna max.wahlund@svenskakyrkan.se och berätta vilken idiot jag är!

   Med vänlig hälsning

   Max Wahlund
   Linköpings stift

   Radera
  2. Hej Max! Det är (och nu är jag ärlig och inte ironisk) fint och ädelt av dig att ta på dig allt ansvar personligen. Jag tror dock att frågan är större än så.
   Det som väl provocerar i det du skrev är väl dels färjekostnaden (sängplatsen finns ju där hursomhelst) men allra mest att det tycks ses som ett arbete (men utan "konkreta arbetsuppgifter") snarare än en möjlighet till studiebesök.
   En annan aspekt är att Almedalen, Bokmässan och därtill alla möjliga Prideparader på något sätt tycks ha blivit aktiviteter som Svenska kyrkan måste delta i och dit det tycks finnas obegränsat med resurser medan man i andra sammanhang skär ned (inte minst genom att sammanlysa och fira allt färre gudstjänster).
   När jag kopierade texten tänkte jag en halv sekund utelämna sista meningen, vilket jag dessvärre inte gjorde. Det borde jag ha gjort för min poäng hade framgått ändå utan att råka hänga ut dig. Jag beklagar om du fått utstå obehag för detta, särskilt eftersom jag är övertygad om att det hela är skrivet med goda avsikter. Bloggaren får gärna därför ta bort (alt. redigera bort dina kontaktuppgifter i) mitt första inlägg, men låta detta mitt nya inlägg stå kvar så att du kan se mina tankar och förstå vad i din text som kunde uppfattas som provocerande.

   Radera
  3. Jag säger precis som Annika Borg här nedanför - hur ska jag kunna diskutera med någon som jag inte ens vet vem det är? Mejla eller ring mig så kan vi prata, du har ju både och.

   Jag kan bara säga att avsikten från alla inblandade (utom jag) var att för enkelhetens skull låta den extra sängen stå tom under veckan. Det var mitt eget personliga påhitt att låta en vigd person närvara eftersom jag vet att det är en bra sak. De behöver inte ha "konkreta arbetsuppgifter", är man präst eller diakon så får man att göra.

   Nu kommenterar jag inte ytterligare men som sagt, ring gärna om du vill!

   Vänligen,
   Max

   Radera
  4. Varför ska ett postkristet samfund hålla på med gudstjänster? Max Wahlund är ju ett exellent exempel på en politruk som begriper vad den vänsternihilistiska prganisationen bör hålla på med - politik, politik, politik, allt i enlighet med Jackeléndoktrinen!

   Antony

   Radera
  5. Korkat obegåvat personangrepp.

   Vet inte vad du är för en tomte Antony och är inte intresserad av av att veta det heller.

   Max

   Radera
 9. Svenska Kyrkan önskar ett Israel inom inga gränser. Efter återinvandring av flyktingar och deras tiofaldigade avkomma blir inte mycket kvar av Israel. Att fler arabisk-judiska israeler fördrivits från den muslimska världen och fått sin ofta betydande egendom konfiskerad, än de ursprungliga arabiska flyktingarna från 1948, bekymrar inte Antjeborgarna. Dessa progressiva kyrkotjänare vill se ännu en folkfördrivning och konfiskering av judisk egendom. Judehat mobiliserar ju i trängda lägen massorna. Varför f ö inte engagera sig för de samtidigt fördrivna eller flydda tyskarna från de forna tyska östområdena? De var minst 20 gånger fler. Eller ger detta inga godhetspoäng?
  /Ryszard

  SvaraRadera
 10. I det här fallet kan jag hålla med i bloggarens kritik av Antje. Faktiskt. Det är inte nödvändigt att SvK lägger sig i detta överhuvudtaget och hon är präst och behöver inte agera som statsman. Om israel-palestinakonflikten vet jag inte tillräckligt men om kyrkans ledning beskylls för att vara ensidig så tycker jag nog att kommentarsfältet här är det till stor del också, till Israels fördel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.dagen.se/debatt/annika-borg-arkebiskopens-negativa-fixering-vid-israel-1.1157638?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


   https://kristenopinion.wordpress.com/2018/05/31/hardvinklad-kalla-med-sanningsansprak/

   Radera
  2. Anna, jag vet inte om jag kan hålla med om att BloggarDag kritiserar Antje när han börjar rubriken med det positiva konstaterandet "Antje tänker.."

   Ibland får man försöka se det positiva och vara glad för det lilla.

   Radera
 11. Tack för denna blogg. Man kan verkligen säga mycket om det svaret och om andra svar i samma utrikespolitiska fråga. Låt mig bara ta upp det som, trots ämnets stora allvar, är skrattretande. Självklart kan inte kyrkomötet rösta "i demokratisk ordning" om en utrikespolitisk fråga. Det tillhör inte uppgiften, mandatet eller något annat heller som har med en kyrka att göra. Visst, kyrkomötet kan väl rösta om ditt och datt i sakpolitiska frågor och lajva parlament om det nu är så roligt och väcker en känsla av att vara viktiga, men att använda resultatet som argument i sakpolitiska frågor blir bara löjligt. Om man vill bedriva sakpolitik finns massor av möjligheter att tåga in i det världsliga regementet och vässa och skärpa argumenten. Det lär behövas, för i politiken, den riktiga politiken alltså, är kraven så mycket högre på stringens. Då duger det inte att gömma sig bakom "tron" eller psalmverser eller pamfletter så fort man får en faktafråga eller ombeds förtydliga eller förklara eller stå för sin uppfattning. Kyrkoetablissemanget består av kvasipolitiker som alltså tror att de kan rösta i sakpolitiska frågor och att resultatet är giltigt i Kyrkan samt har fått om bakfoten att de på något sätt skulle vara involverade i att ge oss andra tillåtelse att tycka annorlunda. Förmätet sa Bill, trams, sa Bull. En annan aspekt av formuleringen i artikeln: Ärkebiskopen ska inte försöka "whitewasha"sig med mig och använda mig som exempel på en fri röst. Hennes och kyrkoetablissemangets försök till påtryckningar är väl dokumenterade. Inte är det tack vare dem vi höjer våra stämmor och är verksamma som skribenter, utan trots dem och trots alla betalda kommunikatörer, policytjänstemän och doakörer.
  Mvh, Annika Borg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och - om nu ändå någon skulle försvara kyrkomötets "demokratiska" förankring och därmed "rättighet" att rösta i detta slags frågor, kan man notera att valdeltagandet i senaste kyrkoval var "ovanligt högt" = mindre än 20 % av de röstberättigade./Paul

   Radera
  2. Annika Borg: När du ändå är här och kommenterar om en angränsande ämne så har jag en fråga. Jag har ett tydligt minne av att du, eller tillsammans med de andra i Mittkors skrev i uppropet att kristna förföljs och synagogor vandaliseras i Sverige. Har jag drömt det? För annars tycker jag nämligen att den var just polariserande, om ni inte antingen nämner endast att kristna förföljs eller att också moskéer vandaliseras i väldigt hög grad om nu ska nämna synagogor.

   Radera
  3. Tillmälet "kvasipolitiker" onödigt, kära Annika!

   -Det är rätt och riktigt att kritisera Svenska kyrkans ledning för de ofta återkommande attackerna mot Israel och andra märkliga utrikespolitiska ställningstaganden. Dessa får nog särskilt tillskrivas de senaste årens ansvariga utrikeschefer, Lysén och Wejderud, som ofta gått alltför långt och ensidigt tagit parti för palestinierna.

   Men Du behöver väl för dessa sakernas tillstånd inte kalla de valda KM-ledamöterna för "kvasipolitiker"? Kritisera hellre den alltför passiva borgerligheten i KM och kyrkostyrelsen som inte tillräckligt sätter ned foten.

   Svenska kyrkan måste också tydligare betona sin egen kristna roll i samhället och hävda sin ställning i religionsdialogen. När jag för många år sedan i en fråga i KM reagerade mot att K-G Hammar inte tillräckligt gjorde detta i ett med en muslim gemensamt DN-utspel, blev det liv i luckan; K-G har ju bevisligen ett starkt temperament. Andra utspel av K-G i politiskt avslöjande riktning fick inte tillräckligt motstånd i KS, tyvärr. Därför kan de mer slipade S-företrädarna ibland ta hem spelet.

   Visst skall Svenska kyrkan ställa upp på dialog men aldrig monolog, dvs själv tiga medan den andra sidan talar.

   Men det är heller inte produktivt att ständigt - bloggaren gör detta gärna - ställa ärkebiskopen vid skampålen. Skulle hon då vara en ful fisk i kyrkan?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 12. Ärkebiskopens utrikeschef heter Erik Lysén. Han har ett mycket stort pastorat. Han håller på att upprätta positionsdokument för varje konflikt. Det kommer snart ett pd vad avser Cypern, Tibet, Kurdistan. Azerbadjan/Armenien och Sydsudan. Därefter vet de sex miljoner medlemmarna vad man ska tycka.
  Jack Lindon

  SvaraRadera
 13. "Anna", att jag kommenterar här innebär inte att jag är en öppen frågelåda, dessutom brukar jag föredra dialog med människor som står för sina åsikter med namn. Men jag ska svara: Jag har ofta påtalat hur muslimer i MÖ drabbas av terror och hat (senast i en recension i senaste numret av Axess) samt tar avstånd från alla hatbrott oavsett vem det drabbar, så du har nog fått något om bakfoten. Dock: att hotet mot judar är mycket stort och därför säkerheten rigorös (besök t ex Bajit i Sthlm, en judisk församling eller skola) och kristna snart utrotade i MÖ är faktum. Det är de som hotar och utövar våld som polariserar, inte vi som påtalar det. Vill du debattera med mig så gör det under eget namn och i ett forum som handlar specifikt om dessa frågor. Av respekten för bloggaren får man hålla sig till bloggpostens ämne. Med vänlig hälsning, Annika Borg

  SvaraRadera
 14. Och, "Anna", nej, så formulerades det inte. Bara att gå in och titta på vad solidaritetshandlingen Mitt Kors handlade om. /Annika Borg

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Annika Borg" (härmar ditt sätt): Jag uppfattar att du känner dig väldigt hotad av min fråga, annars skulle du knappast gå på som du gör. Betyder det att det finns någon sanning i min fråga? Eller menar du alltså att hur jag än googlar kommer jag INTE att hitta en text som är skriven av er i samband med Mitt kors där ni bara nämner vandalisering av synagogor och förföljda kristna men inte tar upp moskévandaliseringarna? Texten existerar alltså inte?

   Sedan vet jag inte om du gör dig dum med flit för att få anledning att attackera mig (vilket är underligt i sig med tanke på att jag ställde en fråga om hur det låg till) eller tror att du kan lura andra:

   Jag är inte det minsta anonym här och citationstecknet runt mitt namn är därför löjligt gjort av dig. Om du klickar på mitt namn kommer du till din blogg och där kan se förutom mitt för-och efternamnn, mitt foto, min ålder, mitt telefonnummer samt om man letar lite även min bostadsort. Var det något mer du ville veta? Vill också påpeka att det är BETYDLIGT mer information än som ges om man klickar på ditt namn ovan. Så kanske trodde du dig kunna lura någon internet-okunnig här men jag tror ändå inte så många. Försök något annat nästa gång om du nu tycker att en enkel ställd fråga (frågar varandra gör vi ofta på det här forumet som du kanske ser) gör att du känner ett sådant behov av att attackera och försöka minska min trovärdighet. Det här funkade inte.

   För mig leder ditt svar till att jag inser att det är något lurt här - så här reagerar inte en person som inte har något att dölja. Och det har ju dessutom visat sig vara fallet med andra i mittkors-kampanjen där en av era övriga medlemmar ljugit så det stänkt om det. Mitt förtroende för er är nu nere på noll och därmed mina sympatier för er sak. Ni är inte trovärdiga.

   Det är inte heller din "vänliga hälsning". Visa åtminstone någon form av hederlighet genom att inte skriva sådant larv under en kommentar som din ovan!

   Radera
  2. https://kristenopinion.wordpress.com/2016/07/26/varldens-kristna-ar-under-attack/

   "Den kristna tron är under attack. Angriparen bärs av den jihadistiska, apokalyptiska, hatiska visionen om de otrognas totala underkastelse. De som tillber och tillhör Kristus förnedras och förföljs. Attacker mot kyrkor i Europa och Sverige har skett tidigare. Synagogor har en ständig hotbild mot sig och har utsatts för attentat. Men aldrig tidigare i modern tid i Europa har en präst slaktats när han firar mässa och till Jesu åminnelse bryter brödet och blandar vinet."

   Texten existerar, men vi bör kanske "tyda och tolka allt till det bästa" och inte läsa in för mycket i det som inte skrivs.

   Radera
  3. Det bör vi kanske. Eller inte. Signalerna är motstridiga och jag har därför inget förtroende för trion i fråga och därför kan jag förstå om andra inte heller har det, utan att för den sakens skull försvara varje utspel från kyrkans ledning.

   Radera
 15. Rent allmänt,

  Visst kan man ibland fundera över vad som inte skrivs och om det finns en agenda bakom. Å andra sidan kan jag inte se att det finns någon anledning att kritisera det citerade textstycket ovan 13:16.

  Det blir ofta en undanflykt när man försöker bagatellisera ett faktum genom att hänvisa till att samma skett på andra platser med andra helgedomar. Kålsuparteorin som allltid vill bortförklara ansvaret.

  Det är som att urskulda t ex dödsskjutningarna i Malmö med att sådant förekommer även annorstädes som t ex i Göteborg.

  Överhuvudtaget att urskulda jihadistiska terrordåd mot kyrkor och synagogor med enskilda kränkningar av t ex moskeér är att gå över det anständigas gräns.

  I muslimska länder bränns kyrkor ner och deltagarna inne i kyrkan dödas, misshandlas. Förövarna straffas sällan -kan inte hittas(?). Illa nog ? När sedan återuppbyggnaden diskuteras så garanterad är där ingen hjälp att få från den muslimska staten- detta till skillnad mot exempelsevis hos oss- det är en sak. Än värre är att de kristna då sällan , mycket sällan i vissa stater aldrig tillåts återuppbygga, restaurera en av jihadister demolerad kyrka ens om detta sker helt på den oskyldiga församlingens bekostnad.

  Ingen stat kan helt avsvära sig "galningars" framfart och även om man alltså ibland kan försöka "bagatellisera" händelsen mha kålsuparteorier så är det sedan det om möjligt än viktigare hur staten agerar när galningar, vettvillingar dragit fram.

  Att sedan kålsuparteorierna i just det här fallet är sällsynt illa placerad är en annan sak. Ren ynkedom att ens jämföra och framförallt oseriöst i högsta grad men kanske typiskt för en motvalls käring.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Jag tycker å min sida att det är ytterst obehagligt att se hur du i kommentar efter kommentar inte bara urskuldar men framhäver Pol Pot som en föredömlig ledare. Han dödade var fjärde person i sitt land under de mest bestialiska former - hur kan du försvara detta och ens antyda att detta var en bra regim och att "ändamålet helgar medlen"? Själv tycker jag att det var något hemskt och fruktansvärt.

   Radera
 16. Anna,

  Nu går du väl över alla gränser och man måste fråga sig är du verkligen så dum? Har jag någonsin berömt Pol Pot-? Du är sannerligen galen eller kan inte likt en viss politruk läsa innantill.

  Pol Pot har jag nämnt i sammanhang som Hitler, Stalin, Lenin och en hel del andra -alla i sammanhang där jag påpekat faran av sk "idealister" och också till ringa del när jag varnat för alla dessa som slutat tänka själva och bara eftersträvar att vara PK.

  Min varning för "idealister" och deras utopier är just det faktum att de ofta saknar spärrar och menar att alla medel är tillåtna i denna strävan . En sats som bekräftas av ett uttryckligt uttalande av t.ex Lenin där han klaart och tydligt deklarerar sin åsikt att ingen lögn, inget svek, inget löftesbrott är för grovt om det främjar saken!

  Att detta är åsikter helt på tvärs av mina borde tom du ha märkt vid det här laget. Det är också en del av kritiken mot SVeK att de genomfört alla sina omformningar mha svek och löftesbrott.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vava HH? Var det inte roligt att själv bli behandlad som du behandlar andra?? Dvs att tillskriva meningsmotståndare fruktansvärda och avskyvärda saker som att "urskulda jiadistiska terrordåd" m.m vid sidan av allt annat som du brukar vräka ur dig.

   När du slutar med detta kommer jag inte längre att beskylla dig för att hylla Pol Pot. Tills dess: Hur kan du urskulda denna fruktanvärda slakt på sitt eget folk och ursäkta det med att kommunismen i sig var något väldigt bra?

   Radera
 17. Anna, du tillgriper alltså lögnen som vapen och dessutom utan grund tillviter mig sådana. Var beskyller jag dig för att hylla jihadister och judehatare t ex. Vad jag hävdar är att detta med att försöka urskulda dåden inte ens du förnekar genom kålsuparteorier är ynkedom.Speciellt mycket ynkedom här men du är väl som BOD , blundar för verkligheten och oförmögen att läsa innantill och försöka förstå vad kommentatorn försöker säga.

  Det du tycks vilja är att vinna billiga poänger genom tjafs och direkta lögner- något du f.ö gjorde för några år sedan gentemot mig. Den gången valde jag att tro att du "bara" tagit miste och som jag påpekat tidigare, jag beskyller ingen för lögn bara för att jag anser honom / henne tagit miste i sak men jag får tydligen ändra åsikt här eftersom jag nu noterar att du medvetet ljuger för att komma åt meningsmotståndare.

  Ynkedom.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Så du har alltså INTE beskyllt mig för att "urskulda jihadistiska terrordåd mot kyrkor och synagogor"? Det var någon annan du menade där? Vem i så fall?

   Radera
 18. "Anna", texten på Facebook-sidan Mitt Kors syftade jag på och det var den texten, själva syftet med Mitt Kors, jag trodde du efterfrågade. Jag har i övrigt skrivit hundratals texter om dessa frågor. Och som jag skrev: hotbilden och våldet är ett faktum. Kontexten i KO-texten var terror i Europa och det handlade om en kyrka och jihadistisk terror har drabbat judar i såväl Köpenhamn som Paris. Det är fakta. Jag är ingen trio, utan en person. Jag står för vad jag skriver och gör, inte vad andra skriver eller gör. Det är det som är så bra med att vara skribent och uttrycka sig i offentligheten. Det är bara att kolla vad jag tycker och tänker. Det här tramset om agendor hit eller dit är totalt överspelat som argument i debatten "Anna". Häng med i samtiden! Och Bengt Olof, jag har skrivit om Israelfrågan i decennier, långt innan nuvarande äb. Jag har haft kritiska debatter med en lång rad biskopar om en lång rad företeelser. De hade inte doakörer. Jag tycker kvasipolitiker är ett utmärkt ord när jag jämför dem med politiker på toppnivå. Kvasi står även för att de använder den kyrkliga positionen och arenan för att föra ut sakpolitiska budskap och tror att vi andra inte fattar att det är precis det de gör. Med vänlig hälsning (som är en normal fras utan agenda) och Glad Midsommar! Annika Borg

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Annika Borg": Ja, jag efterfrågade "själva syftet" med Mittkors och hade en minnesbild av att den ursprungliga inledningstexten till uppropet var polariserande. Jag hittade inte texten och frågade jag dig därför. Det enda jag kan hålla med "HH" om ovan är att jag inte heller ser något fel med texten som sådan när jag läser den igen nu. Den var fullt rimlig med bakgrund av det som hände i Frankrike. Ibland är en fråga en fråga som handlar om att få information och därför såg det väldigt märkligt ut med din aggressiva ton i svaret där du dessutom avleder frågan till att handla om huruvida jag står för mina åsikter eller inte. Eftersom du själv har ett konto så förstår du uppenbarligen att man kan få mer information om man klickar på namnet, ändå så valde du att gå på mig där och anklaga mig för att vara anonym. Varför? Du kunde ju se själv att det inte stämde? I synnerhet som du ovan skriver "det är bara att kolla" -inte för dig då tydligen?

   Du vill inte se er som startade mittkors som en trio men jag tror mig inte vara ensam om att ha uppfattat er just så, som tre enade bakom detta initiativ. Att ifrågasätt "er" agenda var därför rimligt även om jag köper att detta nu är överspelat. (Att GS nekades medlemskap är jag dock fortfarande ytterligt kritisk till. Vems beslut var det om ni nu inte är en trio utan enskilda personer?

   Annars ska jag ta till dig ditt råd att "hänga med i samtiden." Det lär vara midsommar i dag så även jag önskar glad sådan.

   Radera
 19. Anna,

  låt mig klargöra en sak. Jag beskyller inte dig för att "försvara" exempelsevis Jihadistiska våldsdåd. Jag påpekar däremot, helt sanningsenligt-lägg mårke till sanningsenligt att du däremot ofta agerar motvalls käring och lika ofta tillgriper kålsuparteorin när det gäller att förklara(?) dessa dåd, jämför den blodige krigshetsaren Muhammed med Jesus och som det tycks inte ser någon skillnad alls eller enbart en marginell obetydlig(?) sådan.Allt i syftet att antyda just att kristna är lika goda kålsupare som muslimerna, agerar som sextiotalets "psykologiskt influerade" som bortförklarade alla våldsbrott med en "taskig" barndom och som resultat fick att just ingen våldsverkare dömdes men att föräldrarna i gemen fick schavottera. (En modern häxprocess om än utan att de brändes på bål).

  Det är alltså ett konstaterande av fakta jag gör re dina skriverier medan du alltså nu bevisligen inte drar dig för rena oförfalskade lögner och sedan som illistig person idkar utpressning och lovar sluta ljuga. ( Skall jag alltså om jag anammar dina ideer betala tjuven för att sluta stjäla?)Skall det i såfall göras före eller efter eventuell dom där skulden fastslagits.

  I övrigt. även om det vore sant att jag beskyllt dig för något inkorrekt, vilket jag förnekar, på vilket sätt ger dig rätt att medvetet ljuga? Läser du den rätten i skriften? Verkar mera passa in i det muslimska tänkesättet och dess behandling av "hedningar". Något du anammat av dina elever i din roll som SFI-lärare?

  Jag säger som tidigare, ren ynkedom!

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Så vem riktade sig meningen att "urskulda jihadistiska terrordåd"?

   Du undvek väldigt påpassligt att svara på den frågan, utan fortsätter med allmänt svammel och rasistdynga. Hittills gäller fortfarande att DU HH medvetet tog till lögnen som vapen, och vad du tycker om sådant bör du då applicera på dig själv och ditt eget beteende. Du skrev det så bra själv HH : YNKEDOM och medvetet ljugande isyfte att tjafsa och skaffa sig billiga poänger. Men som sagt, du uppskattar inte att bli behandlad på samma sätt själv. Ytterst märkligt! Vad tror du det beror på?

   Om du ändå är ute efter att slå Skriften i huvudet på folk tycker jag dessutom att du ska läsa GT och hur det föreskriver att vi ska behandla invandrare. Du kommer inte att hitta något stöd för att som du gör saluföra illvilliga lögner om dem. Gör det HH, läs din Skriften och fundera sedan MYCKET NOGA på hur ditt eget beteende är i förhållande till hur den säger att vi ska bete oss.

   Radera
 20. Anna,

  Jag ljuger inte medvetet, det jag har skrivit är fakta som du sedan urskuldar med kålsuparteorier och till råga på allt pådyvlar mig medvetna lögner.

  Vd jgäller hur vi skall behandla främlingen så är GT klar däri när den påminner juden om att den själv varit främling.

  Fortsätt du med dina lögner om det roar dig , jag har tappat allt förtroende för dina utgjutelser och inser att sannningen är du inte intresserad av.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte bara det, HH. Jag pådyvlar dig en oförskämdhet som gör en illamåendeframkallande när du skriver saker som att jag skulle urskulda terrordåd, sedan smiter du undan ansvaret för vad du skriver och sitter och ömkar dig själv på det mest patetiska vis för att du blivit behandlad på samma sätt som du själv tillåter dig att behandla andra.

   Det är inte så ofta jag tar till kraftuttryck och observera att det är alldeles utmärkt att vara en gubbe, men inte en gubbjävel. Och till dig vill jag säga: Vet hut, gubbjävel!

   Radera