måndag 25 juni 2018

SKR och respekten för alla människors lika värde

SKR, Sveriges kristna råd, har tagit till orda och kräver att våra folkvalda i sin tur ska kräva rätt till familjeåterförening, verka för en återgång till "den ordinarie" utänningslagen, stå upp för mänskliga rättigheter och bidra till ett gott offentligt samtal.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wEQP0M/vi-ser-dagligen-hur-familjer-slits-isar
Nog är det svårt att veta var i denna kravlista man kan börja analysen.

Fel är det antagligen när SKR påstår att "politiker ställer grupper mot varandra". Politik är just att väga olika intressen mot varandra och här kommer medborgarens intressen främst. Hur är det med familjeåterföreningen? Bloggardag vet inte. Är det sant att Sverige har den mest restriktiva lagstiftningen för familjeåtergivning? Finns det några siffror att ta avstamp i? Hur många återföreningar menar SKR att Sverige klarar? Eller är det okristligt att alls fråga så politiskt n'r det kristliga löper amok?

Nu ska vi nog tycka synd om Stefan Löfven. Han har ett ansvar där han ska hålla ihop många frågor och tvingas göra svåra avvägningar så lång dagen är och kanske ett gott stycke in på natten också. Detta är mer oglamoröst än när välviljan triumferar. SKR påstår att Sverige brister i respekt för alla människors lika värde när människor på flykt fråntas grundläggande mänskliga rättigheter. Vad betyder detta? När gjorde Sverige så?

SKR kräver större medmänsklighet. Det är väl klart att de som söker asyl ska få en rättssäker asylprövning. Har vi inte bestämmelser i lag om den saken? Vari bestod det rättsvidirga för de 9000 vars asylskäl prövades i omgångar och som därefter fått sig en speciallag stiftad? Bloggardag  vet fortfarande inte. Lagrådet vet inte heller mer än att det rättsosäkra gällde själva lagstiftningen och undantagslagen. Betyder begreppet "rättssäker" något annat än att ett påstående att det fuskas i prövningen av asylskäl? Kan vi få besked?

Säger förresten verkligen kristen tro vad SKR påstår, att vi har ansvar för varandra över hela världen och att alla människor ska bemötas med respekt och värdighet, oavsett religion eller ursprung? Det är stora ord, så stora att frågan måste ställas vad detta betyder i praktiken. I farbror Svens konfirmandundervisning gjordes inskränkningar som både skärpte och gjorde utmaningarna mer hanterliga. Farbror Sven talade om "nästan" som var den som var närmast till hands. Det gällde också människor vi såg i den svartvita tv:n. Har Bloggardag genom den politik som förs i Sverige ådragit sig en konkret skuld som måste hanteras i syndabekännelse och avlösning när han begränsar och skärper kraven precis som konfirmationsprästen lärde honom?

Är det då verkligen självklart att möta och stödja människor på flykt och göra detta till ett krav på andra, de som ska betala? Och är det självklart hur allt detta går till? Bloggardag blir alltmer förvirrad. Hördes det verkligen några protester mot Dublinförordningen när den antogs? Är inte ett av de politiska problemen att förordningen inte följdes utan att flyktingar passerade land efter land för att komma till Sverige och att det ställde till situationen?

SKR styr på årets val med sina krav. Ska inte SKR befrias från att styra opinioner i det val som är medborgarnas fria val och korrumperas inte kristen tro av SKR:s agerande? För mandatet att tala – varifrån kommer det? De reformerta tycks ha fått genomslag för sin teologi, som inte alls vill skilja på ansvarsområden, regementen. Där är de evangeliska klarare och resonerar i förnuftstermer. Bloggardag vill för egen del inte kommenderas i politiska frågor av de reformerta. Vill ni? Vill de förtroendevalda? Den Ranghögste är väl inte reformert? Nej, men hans auktoritet i politiska frågor är begränsad och riktigt vad han deltar i när han skriver på upprop vet inte Bloggardag. Vet han själv?

Bloggardag är naturligtvis fördärvad av sin utbildning. När det begav sig och övades skymningslägen, där främmande makt agerade, hörde till bilden att folk förmåddes demonstrera och ställa allmänna krav på fred. Det kunde vara demonstrationer som ingick i främmande makts strategier för att få ut fördelar. Dåförtiden fanns ett organiserat psykologiskt försvar. Till det hörde att veta vem som styrde/organiserade opinionsbildningen. Det var en grannlaga uppgift, för det var samtidigt rätten till fri opinionsbildning som skulle försvaras. Vem styr alltså vad SKR ska göra och framträder SKR med större auktoritet än t ex Svenska kyrkans kyrkostyrelse? Var utkrävs ansvar av de fem undertecknarna? Och ska det talas respekt – var är respekten för det svåra politiska hantverket när konkreta frågor upphöjs till fagert kristligt tal?

Bloggardag har under decennier pläderat för Max Lundgrens bok Omin Hambbe (det ska vara två b) i Slättköping. Det handlar om skolklassen som skaffar sig "en egen neger" för de tycker att u-hjälp blir så opersonlig. "Välkommen våran egen neger" står det på plakatet när tåget rullar in och Omin Hambbe välkomnas och integreras av skolklassen och många andra i Slättköping. Det blir mer dramatisk†, men ska det handla om integration kanske det är nödvändigt med människor som är glada över dem som kommer och blir vänner med dem. Annars går det inte att hålla samman och vara samhälle.

Som vanligt är det den kristna kallelsen att fråga begåvat och oemotståndligt övertygande eller särskiljande (Apg 6:10). En profetisk uppgift sålunda. Den uppgiften tycker jag inte SKR fullgjort. Eller har SKR konkreta siffror på vad deras krav innebär? Siffror om antal människor, det som inte fick kallas "volymer" och siffror om kostnader och prognoser för vad som är möjligt? Kan de fem göra räkenskap för sitt tal?
49 kommentarer:

 1. Alphadeltagaren25 juni 2018 kl. 07:46

  Svenska folket tror numera att "kristen" är ett åsiktspaket. Det enda man ser är rörelsens kravlistor.

  Är det inte den ortodoxe som är ordförande nu, förresten? I alla fall så distanserar sig även han mot sina egna, de ortodoxer jag växte upp med är livrädda för större islamistiskt inflöde. De kan vittna om att alla sannerligen inte ser till alla människors värde oavsett religion.

  Den största sorgen är dock att vi distanseras mer och mer och att "det glada budskapet" numera är "den skarpa kravlistan".

  SvaraRadera
 2. I fråga om människors lika värde glömmer man bort de ofödda människorna. Men då det är ett kollegialt beslutsfattande och Svenska kyrkan inte anser att de ofödda har samma värde var det väl inte aktuellt att inkludera dem i "alla människor".

  Jonas M

  SvaraRadera
 3. Varje mottagen flykting kostar i ett livsperspektiv ca 4 Mkr. Troligen mer, eftersom beräkningen bygger på äldre flyktingatrömmar

  SvaraRadera
  Svar
  1. I det beloppet är inte anhörigas invandring medräknad. Varje flykting genererar 2,3 anhöriga. Kostnaden kan hamna på 12-15 miljoner i första generationen per flykting. Sedan går integrationen sämre i andra och än sämre i tredje generationen enligt norska och nederländska undersökningar. De som nu tror att utvecklingen kan vändas, har troligen fwl.

   /Ryszard

   Radera
  2. Den genomsnittlige muslimen, som invaderar vårt land, kostar säkrrligen +100 miljoner om vi ska räkna med dennes omöjliga släktingar.

   Antony

   Radera
  3. Ryszards siffror är lite roliga.
   Om vi räknar med att två miljoner av Sveriges invånare har invandrat i första eller andra generationen, så skulle då kostnaden uppgått till 30 Miljarder.
   Utslaget på 30 år blir det en miljard per år, att ställa i relation till BNP på 4200 miljarder (enligt Riksgälden). En kvarts promille av BNP.
   Tittar vi på statens inkomstprognos så ligger den på 1000 Mdr (www.regeringen.se). Så om staten skulle bära hela nettokostnaden så blir det en promille av statsinkomsterna.

   Om ny Ryszards siffror är korrekta vill säga.

   Radera
  4. Oroande snarare än roande. Den anonyme gör medvetet? tankefel o felläsning. Där det talas om flyktinginvandring byter den anonyme till att tala om invandring i allmänhet. Sifrorna är inte mina. De är Joakim Ruists. 74.000 kr x 52 år. Ännu ett småfult debattknep av den anonyme. Även statlig norsk statistik visar på en livskostnad för en flykting i Norge på omkr 4 M skr, exkl anhöriginvandring och följande generationers kumulerade kostnader. Kunskapen finns och har funnits länge, men har stött på sekteristiskt motstånd. Man kan fråga sig varför svenskarna gjort sig till "en migrationssekt" (Tino Sanandaji). Ännu större än ekonomiska kostnader för det avskaffade välfärdssamhället blir kostnaden för mångfald i termer av minskad tillit, höjda transaktionskostnader, kriminalitet, bevakning, polis och segregering.

   /Ryszard

   Radera
  5. Hmm. Apropå de "roande" siffrorna ovan. Ett antagande om att vi har en miljon flyktingar och anhöriga till dessa inom snar framtid är rimligt.
   Då blir med Ruists siffror statens kostnad för första generationen 4000 miljarder. Fler kostnader finns på kommunal och samhällelig nivå. Och kostnaderna kan förväntas bestå över tid och öka med ytterligare flykting- och anhöriginvandring.

   Förre finansministern Anders Borg yttrade att migrationen håller på tills levnadsstandarden i Europa är kanske 15 procent högre än i Nordafrika. Förmodligen har han rätt. Välfärdsstaten ersätts med flyktingförsörjning. Ju sämre försörjningen blir, ju mer explosiv blir kriminalitet och segregation.
   Ingen liten futtighet utan total samhällsomvandling.
   /N:son

   Radera
  6. Om antagandet om de fyra biljonerna stämmer, blir den årliga kostnaden för staten, givet Ruists antagande om 50 års vistelsetid för första generationen, ca 80 miljarder årligen. Det skulle innebära 8 procent av statens inkomster. Eftersom större delen av dessa inkomster är uppbundna i löner, fastigheter och pensionsskulder, brukar man räkna med att staten endast disponerar ca 15 procent av sina inkomster. Givet vårt exceptionellt höga skattetryck, sociala avgifter inräknade, blir det mycket svårt att höja inkomsterna. Alltså är staten snart grovt vingklippt. En tröst kan då vara, att en tredjedel av kommunerna långt tidigare kommer att vara bankrutta. Detta enligt kommunekonomen Hans Jensevik, Sveriges främste expert på kommunal ekonomi. Flyktingatrömmarna lär fortsätta och öka. Samhällsomvandling blir nödvändig.

   Ett tips blir att kyrkans tillgångar konfiskeras för flyktingförsörjning. De räcker flera månader. Men kyrkan är medskyldig till vad komma skall, så varför inte? /smun

   Radera
 4. Kan det misstänkas att det är ett tillräckligt villkor att vara korkad och oansvarig för att uttala sig för SKR? Kanske inte nödvändigt villkor. Poserande och feghet kan spela in.

  Hursomhelst samlar de elitkristna högar av argument för att gå ur samfunden. Att frivilligt sticka ut halsen som ansvarig i den migratioskollaps som nu följer, leder till att ansvaret hamnar hos dessa korkat goda. Redan betalar de äldre priset. Värre blir det. Malmö behöver 7000 poliser för att komma till rätta med det exploderande vapenvåldet. Skolan måste framöver anställa majoriteten av alla Sveriges nyutbildade lärare. Personal som inte finns.

  Kristen blir om det inte redan är det ett skällsord.

  /Boende på Limhamn

  SvaraRadera
 5. SKR ventilerar gårdagens gångbara uppfattningar. Tiden har ömsat skinn. Kanske klokast att hålla tyst när man är så fel på det?

  https://detgodasamhallet.com/2018/06/25/eu-toppmotet-i-slutet-av-veckan/

  PP

  SvaraRadera
 6. Min favoritmarxist, Malcolm Kyeyune, påpekar att bidrag är tidsbegränsade. Då de kan förväntas hålla på i generationer, bör de kallas tribut. Östrom klarade sig länge genom tributbetalningar.

  Afrikas befolkning ökar med kanske en miljard till 2050. Sedan fördubblas befolkningen än en gång till 2100. Till detta kommer liknande utveckling i Mellanöstern. En rännil av dessa befolkningsöverskott söker sig till Europa. Kamp om resurser och unga,arga män kommer att prägla vårt närområdes framtid. Det blir 200 miljoner Europamigranter de närmaste 50 åren. Sedan mer. Välfärdsstaten lockar. Nordvästeuropa är migrationsmagnet.

  SKR är nog klokt. Vi kan inte göra mycket åt människoflödena. De metoder som krävs, kommer aldrig att accepteras. De asylantläger som nu föreslås utanför Europa påminner alltför mycket om de läger Tredje Riket lät inrätta utanför det egna landet för att skydda från insyn, bl a från kyrkornas blickar. Bättre då att betala vår tribut, hålla oss mycket väl med islam och hoppas att kollapsen kommer efter vår tid? SKR är kanske snarast en anpassningens och besinningens röst?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som utrerad Thatcherist hoppas kag på välfärdstatens undergång, vilket också är en katolsk vision!

   Antony

   Radera
  2. Att se att Antony blir bönhörd, kräver ingen större visionär förmåga. Vägen dit, dvs till ett samhälle av amerikansk typ, kommer att kräva stora omställningar. Kanske får vi snarare ett Mexico, där de välbeställda lever amerikanskt medelklassliv och majoriteten klarar sig som den kan. Att svennar automatiskt skulle flyta ovanpå är önsketänkande.

   /Ryszard

   Radera
  3. Ryszard, "folkhemmet" är förött åga sossars och liberalers förräderi. SD är ett "sosseparti" som drömmer om 50-talet, dvs helt oförmögna att få ordning på landet.
   Vi behöver en Thatcher, en Thatcher×2!!

   Antony

   Radera
  4. Après nous le déluge!
   /Mme de Pompadour

   Radera
 7. Ett boktips:
  Modern day trojan horse: Al-Hijra, the Islamic doctrine of immigration, Accepting freedom or imposing Islam?
  By Sam Solomon and E Al Maqdisi

  SvaraRadera
 8. "Enligt prognosen ska Sverige växa med en miljon människor till på bara åtta år, där en majoritet kommer att utgöras av anhöriginvandring. Vart ska lärarna för att hjälpa dessa människor komma ifrån? Socialsekreterarna? Poliserna?"
  (Malcolm Kyeyune, 23/6-18)

  SvaraRadera
 9. Bra att Bloggardag vågar ta i dessa frågor, även om de är ytterst känsliga. Inte minst när det valår. Nästa år börjar tydligen högkonjunkturen vika. Stramare ekonomiska tyglar, eller ytterligare skattehöjningar?
  Pelle S.

  SvaraRadera
 10. Detta med godhet,

  jag minns att jag för många år sedan läste en bok av Selma Lagerlöf. Minns jag inte fel hette den AntiKrists mirakler.

  Lite känns det som om vi idag med all godhetsfilosofi på några anonymas bekostnad, dvs den stora mängden skattebetalare upplever lite grand av detta nu. Kyrkorna tycks tävla med de sekulära om vilka som är godast och får de intern kritik används det som argument mot den kristne i gemen som inte vet / förstår hur man skall behandla främlingen.

  Kyrkornas ledning går i lydigt sällskap med de ateistiska humanisterna om att visa sig mest "goda". (Har ni inte läst boken så gör det, jag vet att jag tyckte den blev väl tungrodd på slutet men trots det väl läsvärd.

  Det hon förfäktade, åtminstone som jag förstod det och som jag håller med om är att en av många metoder den lede begagnar är just att "tävla" med den kristne om att göra goda gärningar-åtminstone ter de sig så, fungerar så också till en början och får "allas" beundran.

  Kaoset som sedan oundvikligt följer i denna "tävlan" går också den ledes väg. Oavsett hur den kristne agerar kommer kaoset att skyllas på den kristne. Detta genom att antingen anklaga dem för att ha gjort för lite, saboterat den goda tanken, eller att ha gått till oansvarig överdrift. Oavsett utfallen görs alltså den "vanlige" kristne ansvarig.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lagerlöf behandlar godheten än tydligare i Jerusalem. Den lilla svenska sekten var till en början självförgörande i sin kravlösa godhet. Sen fann man ett hållbart recept: krav, förnuft och att ta betalt för tjänster. /smun

   Radera
 11. https://www.svenskakyrkan.se/almedalsveckan

  På tal om reformerta elitkristna.

  /TD

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hu! Tur att man har rosé i kylen och slipper åka till Almedalen.

   Radera
  2. Dessutom undrar jag med avseende på översta bilden: vart tog jämställdheten vägen (om nu pocenten är så viktig)? Var finns männen?

   I senaste numret av Kyrka och Folk finns en mycket läsvärd artikel som har bäring på män och kvinnor i Kyrkan. Till min glädje ser jag att den ligger på nätet så att även ni som inte ännu är prenumeranter kan läsa: http://kyrkaochfolk.se/barnen-gor-som-vi-gor/

   Radera
 12. Bloggardag: "Nog är det svårt att veta var i denna kravlista man kan börja analysen."
  Ett av kraven var: "..stå upp för mänskliga rättigheter."
  Man kan börja där. För att slippa att fundera på hur många FLYKTINGARS mänskliga rättigheter man behöver stå upp för genom beviljad asyl i just Sverige är det klokt att fundera på hur MÄNNISKOR kan slippa att BLI flyktingar.
  Det är varje människans mänskliga rättighet att slippa få en massa bomber på sig, att få leva tryggt och i fred i sitt eget land.
  En kärleksfull människa = Jesu efterföljare har inget behov av att starta krig och tappa bomber på huven på andra människor. Självklart eller hur?
  /En anonym en

  SvaraRadera
 13. Denna artikel sammanfattar saken ganska bra.

  http://www.kyrkanstidning.se/teologi/den-nya-garningslaran

  HFG

  SvaraRadera
 14. Bloggardag tycks ha problem: "Bloggardag vet inte." och
  "Bloggardag vet fortfarande inte."

  Och jag vet inte, eller minns inte, vad Bibeln, Bloggardags Heliga Bok säger om att i tyst bön be Gud om väglednging när någonting känns bekymmersamt men i min Heliga bok (som inte råkar vara Bibeln) står det att:

  "In quietness are all things answered and is every problem quietly resolved."

  Bloggardag har kommit långt eftersom han vet att han inte vet. Det är en ödmjuk hållning och en bra start. Sedan behövs kanske lite tålamod för att orka vänta på den Helige Andens svar. Jag tänker att vi behöver inte lösa alla världens problem med vårt begränsade intellekt. Ej heller tugga på samma gamla tankar om och om igen som en kossa.


  /En anonym en

  SvaraRadera
 15. Här ser vi att f Dag alls inte behövde någon cykel från Dagen för att vara ute och cykla. För det tycker jag nog att är pågående verksmahet här.
  Denhär boggen är för viktig för att spillas på ting som bloggaren ju emdger att han inte vet så mycket om. Ad fontes, pater!

  SvaraRadera
 16. När det gäller ekumeniska företag, så ska man minnas att de ändå kommer att präglas av de deltagande samfundens begränsningar.
  Den frikyrkliga aktivismen brukar dominera: mycket buller, lite substans. Det uttalande som bloggaren granskat här, är ändå bland de bättre i sin art, och vem ska säga det, om inte Sveriges Kristna Råd? Att det sedan kan sägas bättre är nog sant, men ibland är det faktiskt bättre att göra något dåligt än att inte göra det alls.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på alla dubiösa flyktingupprop vore det nog bäst att inte ha gjort något alls.

   PP

   Radera
  2. ML, du har helt fel. Den Katolska Kyrkan och de Ortodoxa borde lämna allt som heter "ekumenik", sen så får ni ortodoxa städa vid egen kyrkport - skandal att seriemonogamister kan bli prästvigna i Moskvas jurisdiktion!

   Antony

   Radera
  3. Det hade varit mycket intressant med rejäla fakta på bordet,närdet gäller situationen för våra immigranter / flyktingar här. Jag ahde gärna sertt, attf dag också lyfter fram det som borde vara självklart, nämligen kristus möter oss i det människor som är i elände och livsfara! Annars blir det lika folkhemsegoistiskt som det vi hör från de flesta offentliga rösterna nu.
   -Hur vore det om Anthony skulle lära sig åtminstone grunderna för hur hans kyrka ser på, och agerar ekumeniskt? Anthonys inlägg här är inte så som hans kyrka vill bedriva samtal med andra kristna. Kyrkliga skandaler finns, som bekant på flera håll.Jag kan inte kommentera närmare, men det kan också vara fallet att det formellt inte finns någon skandal alls. Formellt, alltså. Men detta käbbel ska vi inte missbruka f Dags blogg till!)

   Radera
  4. ML är en typisk "ortodox", så fort de har skandaler så duckar de, vill inte veta och "gräver ner den".

   Som brittisk undersåte kan jag strunta i svensk självmordspolitik men som keisten katolik står jag samman med Polens, Ungerns, Österrikes, Kroatiens, Slovakiens, Bayerns, Italiens och Sloveniens katolska politiker, samt de ortodoxa politikerna i Europa och vill skydda vår civilisation mot ett enormt hot från Asien och Afrika!

   Antony

   Radera
 17. När det gäller alla människors lika värde och respekt för mänskliga rättigheter, så bör väl detta gälla de ofödda barnen också! Lukas Berggren skriver en tänkvärd ledare i Världen idag om detta: "Har vi slutat bry oss om de ofödda?" (25/6-18)

  SvaraRadera
 18. En anonym en,

  nu kan man väl knappast om man vill vara ärlig och oavsett om man är vänster eller höger hävda att flyktingströmmen beror på att ngn stormakt började släppa bomber i huvudet på oskyldiga civila?

  Våld föder våld liksom en revolution "äter sina egna barn".

  Teoretiskt kan kanske sedan ett land undvika krig genom att helt enkelt ge upp sin självständighet. Teoretiskt men knappast praktiskt ty en angripare nöjer sig sällan med vad han uppnått utan vill ha mer, ha allt vilket här då innebär världsherravälde.

  Det ironiska(?) blr då dessutom gärna att ett land som för att få fred och slippa krig gav sig inför ett annat lands kravboch gav upp sin självständighet nu sannolikt också kommer att finna att de tvingas av sin "erövrare" nu gå ut i krig i erövrarens arme mot kvarvarande motståndsfickor / länder och vars värderingar de delar / delade.

  Att alltid veta vad som är det rätta när vapnen skramlar är inte enkelt. En sak är viss- tom en fred kan vara för dyrköpt.

  Ingenstans lovar Jesus oss att den jordiska framtiden skall vara fri från krig- snarare precis tvärtom. Krig det gäller att man måste vara beredd att utstå / genomlida.
  Varför?, Ja det kan naturligtvis diskuteras men sannolikt därför att det finns något än värre än krig- förräderi , svek mot sina grannar mm,mm

  //HH

  SvaraRadera
 19. Vill inte kommenderas - något att tänka på!

  -Bloggaren vill inte kommenderas; människors fria val är viktigt, fastslås i hans måndagstext.
  Intressant med tanke på tidigare diskussioner om söndagliga gudstjänster, där minsann såväl bloggaren som många av hans instämmande röster nästan kräver söndaglig närvaro vid gudstjänsten/mässan. När jag vänligen har påpekat att gamla mor Agdas tro kan vara väl så stark som gudstjänstbesökarna, har jag fått mina fiskar varma.

  Nu avvisar alltså bloggaren kommandon. Bra, tycker jag och hoppas att andra kommentatorer nu tycker likadant. De brukar ju följa John förlåt Dag!
  Själv låter jag mig inte kommenderas.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkans klockor kallae till gudstjänst, de kommenderar inte. Valet är den enskildes. Mor Agda får hemkommunion varje vecka och är så nöjd med det.

   Radera
  2. Alphadeltagaren26 juni 2018 kl. 18:19

   Mor Agda är väl klok och undviker pastoratets senaste komminister, hon som pratar så förvirrat om pride, politik, feminism och islam i en obegriplig röra.

   Radera
  3. Tänk att du inte kan förstå att en kristen VILL delta i gudstjänsten varje söndag och SÖRJER när detta av hälsoskäl (eller möjligen annat) inte är möjligt. Tycker man att det där med gudstjänsten inte är så viktigt ska man fundera över hur man har det med tron. Fatta, som Dags dotterdotter skulle ha sagt!

   Radera
  4. En inblick i vad som kan sägas i Danmark ger historikern Mikael Jalving på Jyllandsposten:

   https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10654453/jo-flere-muslimer-jo-mindre-integration/

   Boende på Limhamn

   Radera
 20. Är Du bergsäker på det, Elisabeth!

  -Du kopplar envist, nästan tjurigt, graden av tro till söndagliga gudstjänstbesök. Den som alltså inte riktigt så ofta infinner sig där, skall "fundera över" sin tro, hävdar Du.

  Vad är detta, Elisabeth, om inte en kommenderande ytlighet: infinn Dig i kyrkan varje söndag, annars är Du klentrogen?

  Jag upplyser Dig vänligen om att det finns många människor, vilkas tro är så djup och permanent att den aldrig låter sig rubbas - utan att de för den skull söndagligen deltar i gudstjänsten. Tron sitter nämligen inte i fötterna och bilhjulen. Den finns i det inre hos medmänniskan som varken Du eller jag har full insyn i och heller inte skall ha.

  Jag vädjar därför vänligen till Dig att aldrig värdera Din grannens kristna tro efter hur ofta han eller hon infinner sig i närmaste kyrkas gudstjänst.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Dike tillhör den värsta sortens kyrkhycklare. Han kan inte ens betecknas som skenhelig.
   /John

   Radera
  2. Ja du, Bengt Olof, det är jag bergsäker på. Känner man inte längtan till gudstjänsten är det något fel med tron.

   Att man sedan p.g.a. sjukdom eller annat laga förfall inte kan komma iväg så ofta som man vill är en annan sak. Men finns inte längtan är något allvarligt fel.

   Radera
  3. Har BOD läst Jakobs brev 2:18?
   "Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. "

   Om man ser gudstjänstdeltagande som en av de gärningar som Jakob talar om ovan, så har nog BOD rumpan både bak och bar hur han än vänder sig.

   Radera
  4. Elisabeths och Peter T:s vanskliga slutsats!

   -Bergsäkerheten, Elisabeth, blockerar uppenbarligen den viktiga respekten för medmänniskornas tro och tankar. Den sätter sig nämligen till doms över dessa. Och Du, om någon, bör vara extra försiktig med att utfärda domar, särskilt som varken Du eller jag har inblick i vad Din granne och nästgranne tänker och tror.

   Den av Peter T apostroferade kroppsdelen hos mig, fungerar nog på samma sätt hos honom, om han struntar i det som jag påminde Elisabeth om.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Bengt Olof,
   visst respekterar jag andras rätt att tro och tänka som de vill, det är inte det saken handlar om. Den handlar om hur en KRISTEN handlar. KRISTEN tro gör att man vill möta Kristus i gudstjänsten så ofta man kan. Detta är basic.

   Radera
 21. BOD,

  Du borde snarare vädja till dina politrukkolleger som likt dig sällan eller aldrig deltar i en mässa att göra detta. Kanske bör du också erinra dig orden från RKK som visserligen ofta missbrukas och misstolkas såväl av den enskilde som RKK själv men trots detta säger något viktigt om än för kategoriskt.

  Utanför Kyrkan ingen frälsning. Vad sentensen försöker säga är att den som tror sig vara kristen utanför Kyrka , församling och andra kristna med största sannolikhet kommer att hamna utanför den kristna tron och då också sorgligt nog gå miste om frälsningen.

  //HH

  SvaraRadera
 22. Bloggardag, kyrkklockorna ger inga kommandon att fira mässan på söndagen men Kyrkan påbjuder att alla går dit. Sen är det en annan sak om t ex sjukdom förhindrar.

  Jonas M

  SvaraRadera
 23. Jonas M,

  -Är det inte så att kyrkan ERBJUDER i stället för att PÅBJUDER att alla skall gå dit?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera