lördag 30 juni 2018

Han lyssnade!

Bloggardag umgås nära med en fd statsminister. Den fd statsministern lyssnade och fattade beslut i sin statsmannagärning, så pass att han erbjöd utrikes- och försvarsministrarna att avgå under lunchen för efter lunch skulle beslutet fattas. Statsministern drog i korta punkter själva beslutet, som måste fattas i ett skarpt läge. Det blev lunch och nytt regeringssammanträde. Statsråden satt kvar. Detta var en fredag. På måndagen stod det klart att det beslut regeringen fattat, dvs statsministern, var riktigt och regeringen fick beröm. Utrikes- och försvarsministrarna var stolta och glada över regeringens handlingskraft.

Nu rapporteras från SKR:s lilla uppvaktning för Stefan Löfven.
https://www.skr.org/nyheter/20662/
Kjell Larsson – iförd prästskjorta! präst är han väl inte?  – meddelar att "vi upplevde att han lyssnade". Men det stod också klart att "vi hade olika syn i frågan". Så kan det sägas. Intresseklubben noterar, men vad betyder då detta? Modéus I var nöjd med att Löfven bejakat kyrkornas samhällsbyggande roll, dvs rollen som ideologiska statsapparater. Hej och hå! "Louis Althusser" säger Bloggardag endast.

SKR uppmanar regeringen att värna religionsfriheten i samhället. Det är ett annat sätt att formulera att SKR vill ha konfessionella friskolor, kommunalt stöd till ungdomsförbunden och förståelse från myndigheternas sida. Löfvens syn har vi fattat. Han vill hålla gränsen mot de frireligiösa, så uttryckte han sig ju i ett tal härförleden. Det ingen vågar säga rent ut är att socialdemokraterna fått problem med muslimerna (salafisterna) och måste komma ur den knipa partiet försatts i. Muslimska röster är viktiga så riktigt hur det här ska gå till, vet ingen. Då får man förbjuda friskolor rakt av. Men i brådrasket glömmer nog inte de kristliga vad som orsakat denna politik och detta kan inte sägas, för då kan folk bli uppbragta om folk inte rentav blir uppbragta på det vanliga svenska sättet.

Detta var dock inte det mest uppseendeväckande. Att Modéus I kan vara med och överlämna en  text där följande står är moraliskt frånstötande och etiskt upprörande. Bloggardags enda fråga är om han går på något som är förskrivet på recept eller om han köpt det på annat sätt. Håll i er! Här kommer passagen, för förståelsen skulle har Bloggardag versindelat. Han satt vid denna indelningsverksamhet på sin skrivbordsstol och inte på en hästrygg mellan Lyon och Paris, som när Bibelns böcker kaptitel- och versindelades. Håll i er nu:

1. En grundbult i kristen tro är att varje människa är unik och har en värdighet.
2. Det innebär att allas röst ska värnas: minoriteten, människan som lever i social utsatthet, de troende – oavsett religion.
3. Vi önskar att landets folkvalda politiker håller ett brett seende som ser mångfalden ändå ut i marginalerna.
4. Populistiska förenklingar skymmer blicken för dem som tänker annorlunda.
5. Inför varje politiskt beslut måste också religiösa minoriteternas (sic! DS) perspektiv beaktas.

Nu kommenterar vi läsningen vers för vers.
1. Grundbult? Ja, dina ögon såg mig ännu innan jag var formad (Ps 139), men är detta konstaterande en grundbult just för kristen tro? Men det är värdefullt att talet om värde ersatts med begreppet värdighet och här är det FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som slår igenom. Kristen tro kan tala om människan som skapad till Guds avbild, men också säga något om hur denna avbildlighet skadats och människan blivit ovärdig. Jes 6 t ex. Det för kristen tro mer konstititutiva är kanske att tron kan uttrycka att myntet har två sidor? Eller med orden i den augustinska traditionen: "simul justus et peccator"?

2. Allas röst? Värnas? I Svenska kyrkan?! Skulle Svenska kyrkans kyrkpolitiskt medvetna utrensningspolitik vara ett utslag av värnandet av alla röster? Dra mig på den berömda träpinnevagnen. Men kristlighet visar sig i själva skamlösheten, tänker Bloggardag, som är luttrad. Och vad mer är, de skamlösa uppfattar inte själva skamlösheten utan ser den som berömlig.

3. De folkvalda politikerna ska se brett och se mångfakden ut i marginalerna? I Svenska kyrkan också? Möter vi här en förintande kritik av Svenska kyrkan? Men vad betyder utsagan när det gäller SKR:s hållning till Sverigedemokraterna? Ska de få ordförandeposter i utskott proportionerligt fördelade? Ge besked!

4. Populistiska förenklingar? Här tar kanske orden makt över tanken. Förenklingar är tillåtna och allt som kallas "förenkling" är kanske inte det utan snarare ett sätt att komma åt den avgörande punkten. När en sten kastas i en flock hundar, skriker den som blir träffad. Men SKR-folket ska nog inte yvas. Vem träder för egen del fram och säger: "Min blick är inte skymd för dem som tänker annorlunda." – ? Ska frågan om SD, som kanske var femte röstberättigad i höst ger sitt förtroende, aktualiseras också här. Vad säger egentligen SKR till Stefan Löfven?

5. Försvarspolitik eller utrikespolitik? Vilka minoritetsperspektiv tänker SKR på nu? Eller handlar det i stället om trafikpolitik eller bara miljön i stort? Ska minoritetsperspektivet beaktas när det gäller ekonomiska beslut (Skattebetalarnas förenings intressen)? Onekligen vill många veta mer vad SKR är ute efter. Eller många och många – i det här läget räcker att en enda ställer frågan. Vad svarar och hur preciserar SKR då?

SKR:s delegation fick också till ytterligare insikter att redovisa för Löfven:
"Vår övertygelse är att det i trossamfunden finns kunskap och motivation att bekämpa extremism och intolerans också när den uppträder under religiös täckmantel." Men föll inte något av resonemanget kring minoriteters fri- och rättigheter här? Om man begär exempel på vad som avses, vad svaras då? Ska salafisterna bekämpas av Sveriges Kristna Råd? Eller handlar det om kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn*? Men då befinner sig Den Ranghögste i det sällskapet. Uppträder han under täckmantel och ska avslöjas? Bloggardag kan omöjligen vara ensam om att vilja veta.

Må vara att Stefan Löfven lyssnade. När han lyssnat och tackat för SKR-delegationens besök, vad behöll han då i ett tacksamt hjärta? Eller tänkte han att en statsministers uppgift mestadels är att förspilla nådatiden och tvingas lyssna på allsköns oprecisa men pretentiösa uppfattningar från organisationsföreträdare? Enklare med statsråd, som en statsminister alltid kan tacka för visat intresse och för att de städse försökt utföra förekommande arbetsuppgifter. Sådant folk kan en statsminister styra eller avsätta.

32 kommentarer:

 1. SKR önskar i sin text att politikerna ska:

  – värna religionsfriheten i samhället.
  – värna minoriteters rättigheter vid varje politiskt beslut.
  – se de kristna samfunden som en positiv kraft för utveckling av människor och för samhället.
  – verka enligt Agenda 2030: ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer” (mål 16).

  Det får bloggaren att undra:
  - om SD ska få ordförandeposter i riksdagens utskott.
  - om den biskop från Svenska kyrkan som deltagit i mötet går på droger.

  Bloggaren rekommenderar Althusser, men kanske är Freud mer relevant här? Fria associationer...

  SvaraRadera
 2. Lägg nu fram bevis och styrk "utrensningspolitiken"!

  I dagens bloggtext påstås igen - för femtioelfte gången - att Svenska kyrkan har en "kyrkpolitiskt" medveten "utrensningspolitik".

  Påståendet måste styrkas. Fram alltså med beläggen, fram med handlingar, som bevisar att exempelvis KS har en skriftlig agenda, eller annat dokument, som bekräftar att vissa personer (präster?) är oönskade i kyrkan och därför skall köras på (kyrk)porten!

  Styrk, bevisa, belägg slika, på bloggen ideligen upprepade, anklagelser mot den kyrka, där Du själv, DS har beklätt ledande uppdrag i ett stort antal år!

  Om Du inte förmår styrka påståendet är det dags att offentligt ta tillbaka det, erkänna förlöpningen och därmed aldrig upprepa anklagelsen igen.

  Och det håller inte att som "bevis" ange i demokratisk ordning fattade KM-beslut rörande kvinnliga präster eller att manliga präster, som vägrar tjänstgöra tillsammans med dem ej får bli kyrkoherdar.

  Det som måste styrkas är den påstått systematiska kyrkliga medveten att rensa ut vissa personer från kyrkan. Klara, tydliga och ovedersägliga bevis - punkt, slut!

  Bevisen på bordet och inget rundsnack, tack!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självfallet finns ingen skriftlig dokumentation, lika lite som det fanns en Führerorder om en slutlig lösning. Politik och kyrkopolitik fungerar inte så. Det blir i stället "a tacit knowledge" hur det ska gå till. Vi vet alla, utom Dike, vad som gällt och gäller i Svenska kyrkan. Till dels fungerade det så illa, att besluten måste formaliseras genom vigningsförbud och befordringsstopp. Det ändrade inte vad som gällt tidigare i t ex Stockholms och Lunds stift. Poängen är förstås löftesbrottet och det totalitärt sekulariserade tänkesättet. Gud kallar inte längre präster av det slag som Svenska kyrkan uppfattade att Gud kallade för 20-30 och 40 år sedan. Detta har kyrkomötet beslutat. Satt inte Dike där då? Jag håller före att Svenska kyrkan förnedrats och förnedrat sig med den här sortens beslut. Och saken gäller mer än frågan om ämbetet. Den handlar om själva skiftet från kyrkokristendom till MTD-religion. Om detta skrivs i två nyutkomna svenska böcker, En annan Kyrka (Gaudete) och Kontinuitet och förnyelse (Artos).

   Radera
  2. De Han väljer!

   -Kallar inte Gud de präster han vill och väljer?
   Något skifte från äkta kyrkokristendom till s k MTD-religion har jag inte sett. Ingen officiell ledande företrädare för Svenska kyrkan heller. Det är bara i subjektiva beskrivningar, bland andra en av de nämnda böckerna, har jag själv sett, sådana påståenden görs.

   Jag råder också bloggaren att vara försiktig med att kollektivisera uppfattningarna om Svenska kyrkan till hans åsikt ("vi vet alla, utom Dike, vad som gällt och gäller i Svenska kyrkan. Utan alla anspråk i övrigt råkar jag faktiskt också veta detta och kan därmed på det bestämdaste dementera "utrensningspolitik" och "MTD-religion" där.

   Med viss tillfredsställelse noterar jag också att bloggaren nu erkänner frånvaron av all dokumentation, dvs det som skulle styrka hans påståenden.

   Därför är mitt andra råd till honom i dag - och till dem på bloggen som ryggmärgsmässigt brukar supportera hans åsikter - att i fortsättningen hålla inne med denna anklagelse mot Svenska kyrkan. Ibland är, som bekant, tiga guld och tala inte silver men järn eller kanske rentav plåt!

   Det synes vara ett sådant tillfälle nu.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Läs Helena Edlund! Så behandlas ett kvinnligt feltänk av den feministiska kyrkan. Tur för henne att hon inte är man!

   "Att överleva Svenska Kyrkan" är inte lätt utan att vara korkad. Dike överlever nog.
   /N:son


   Radera
  4. Herr "förtroendevalde" Dike (78 år den 9 juli) gör man bäst i att inte lyssna till alls. Det är en köpt högerpolitruk med sedan länge bäst-före-datum-utgångna tyckanden. /John

   Radera
  5. Herr Dike använder här samma snärjande teknik som hin håle själv. /John

   Radera
  6. Bäste BOD! Det smärtar att en norrköpingsanknuten person spelar mer ovetande om åsiktsinkvisitionen i delar av Svenska kyrkan än han rimligtvis är. Men han har rätt i att det inte är hela kyrkan som utövar förtrycket utan en ledande lobby. Sant är också att statskyrkosystemet med sin rättsenhet på civildepartementet satte stopp för avarter och rena fultricks. Svk bör göra ett rejält omtag i rättsfrågorna.

   Radera
  7. Bäste +Biörn,

   -Jag tror faktiskt att den - jag väljer att kalla den så - åsiktsdel i kyrkan som bloggaren tillhör i sig utgör en grogrund för det ibland till ytan kommande konspirationstänkandet. En gång i tiden hettade det ju till ordentligt i just kvinnoprästfrågan, där känslorna ibland tog överhanden och där beskyllningarna om medvetna av kyrkan initierade "utrensningar" florerade.

   Men varför skulle sådana egentligen behöva äga rum? Utvecklingen gick ju åt ett enda håll i kyrkan, särskilt efter det att s k ordningsbeslut fattats. Om man ett ögonblick ger konspirationstänkarna rätt, faller ändock deras funderingar på just utvecklingens entydiga gång.

   Åsiktsdominansen för deras teologiska motpol i kvinnoprästfrågan var ju på ett tidigt stadium utan diskussion, så varför skulle då "utrensningar" iscensättas?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Alphadeltagaren1 juli 2018 kl. 09:43

   BOD
   Åsiktsdominans. Läskigt ord.
   Nu går du ju emot vad SKR-nissarna precis nyss sagt till Löfvén: Att alla ska få höras och att minoriteters rättigheter respekteras och beaktas. Även när de har en annan tro. Ända ut i marginalen.   Radera
 3. Alphadeltagaren30 juni 2018 kl. 10:53

  Att svenska kyrkan har dåligt självförtroende och desperat söker beröm för sin roll som samhällsbyggare förvånar inte. Det är en följd av hur man rekryterat.

  Men de andra? Har de anställt ängsliga likehunters i dessa friare organisationer också? Behöver de Stefan Löfvens beröm?

  Manifestet är lika svepande och intetsägande som det där som höjdarna i EU lyckades få ihop på morgonkvisten. Kunde kvittat.

  SvaraRadera
 4. http://www.varldenidag.se/nyheter/tvakonat-giftermal-inte-rattvisande/reprfA!wbvEdQt82proNN5fdZT0g/

  Matt 19:3-12.

  Hur länge skall vi stå ut med dessa ledare som står i gathörnen och ber så att alla skall se dem, som gör hörntofsarna breda och som försöker grunda sin kristna tro på vad många tycker istället för vad Jesus lärde oss. Dessa vitmenade gravar, dessa som i allt strävar efter att bli ärade av människor, som säger sig stå för öppenhet och att alla röster skall få höras, men som plockar bort församlingsblad som förmedlar det Jesus lärde oss och sade i denna fråga. Ve dig du kyrkoherde som så totalt förvränger det som är Vägen, Sanningen och Livet. Hur länge skall man stå ut med att tillhöra denna orättfärdiga Svenska kyrkan. Som är så dominerad av dessa falska herdar som leder fåren, sin hjord helt och totalt vilse. Stig J

  SvaraRadera
 5. BOD,

  Vad får dig att utnämna dig själv som den som bestämmer vad som är "bevis" och hur det skall bevisas?

  Har någon påstått att utrensningar sker utan grund i KM-beslut t ex? Vad vi påpekar är att en del av dessa KM-beslut går mot skrift och bekännelse och dessutom emot tidigare gjorda utfästelser och löften.

  Allt detta för att medvetet hindra "svartrockarna" i att göra någon som helst "karriär" och nöjer de sig sedan inte med att stillatigande degraderas t ex från kyrkoherde / kontraktsprost till enkel komminister på undanskymd plats kvarstår alltid möjligheten till avsked / utköp som anledning kan man ju tala om det litet ospecificierade samarbetssvårigheter. Räcker inget av det kan man ju försöka vrånga KO som Eckerdahl ju gjorde när han utan rimlig anledning försökte avkraga tre oförvitliga pensionerade präster som alla var och en för sig säkert gjort mer för kristendomens bevarande än någon av dess biskopar de senaste årtiondena då alla valts för sin anpasslighets skull och för att de garanterat inte skulle störa SVeK´s politruker med apologi och påminnelse om vad den kristna tron, den apostoliska lär och vad bekännelsen utsäger. Det som SVeK´s högre prelater och politruker visserligen struntar i men som dock officiellt är det som gäller. Politrukernas ointresse får väl till stora delar skyllas på okunskap men om så är har de inget i KM eller KS att göra, framförallt inte nu när de lyckats med konstverket att belägga sina biskopar med yttranderätt och närvaroplikt men fråntagit dem rösträtten. Vi får väl anta att de är nöjda med att agera gisslan , pekuniärt belönas ju de och ni väl för era insatser att rasera det som är kristendom.

  Endast en politruk kan hävda att alla dessa "tjuvnyp" och regeländringar gentemot prelater som hävdar kristen tro och lära görs av annan anledning än att man vill bli av med dem.

  Men som skrivet-sätt dig inte på någon domarstol och tala om bevis. Därtill är du alltför involverad och i övrigt dokumenterat oförmögen att se något av vad som sker inom SVeK. Det enda som tycks bekymra dig är medlemstapp och förlust av framtida arvoden trots att jag påpekat att din generation ut och säkert en till kommer SVeK att vara rikt nog att betala er arvoden även om flertalet kyrkor stängs och de som ännu hålls öppna gapar med sina tomma kyrkbänkar.

  Du fattar inte ens att på sitt sätt är det ett sundhetstecken med tomma kyrkbänkar. Visar att det är något fel rent generellt och då kan du ju samtidigt fundera över hur det ännu kan finnas öar kvar dit kyrkfolket reser miltals för att bevista en gudstjänst.

  Notera att det då ofta handlar om pensionerade präster som rycker in när de ordinarie måste "vila upp sig". Präster av det slag som nu senast Eckerdahl ville avkraga. Präster som inget stöd har av sina biskopar och än mindre av er politruker.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sv"k" är att likna med trädet som inte längre ger någon frukt. Dött och knastertorrt. Duger bara att huggas ner och slängas på glömskans förtärande eld. Den mitrerade pajas-kostymen (kejsarens nya) är alldeles för stor och anpassas nu smärtsamt per automatique när fler fler och fler sol-och-vårade grundlurade inser vidden av den stora dyra meningslösheten de varit med om att hålla under armarna. De talrika unkna mögel-spökhusen kommer därtill länge att kräva sin dyra tribut.

   Summa summarum: Vi har underbara dagar framför oss!
   /John

   Radera
 6. Se det är ett hästjobb att belägga.

  Därför går ofta de skyldiga fria.

  Mor i Saxnäs

  SvaraRadera
 7. "Skriftliga bevis" jar väl kyrkomötet förvägrat oss när de inte ville utreda systematik bakom de många utköpen?
  Muntliga bevis kan exemplifieras med de ord dåvarande Växjöbiskopen Wejryd använde för att få en kontraktsprost att avsäga sig prostuppdraget.
  Muntliga förstahandsuppgifter är inte fy skam rent bevismässigt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T är klok. En kommentar blir att då måste fler hålla samman och göra gemensam sak trots många olikheter.

   Evert i arkipelagen

   Radera
  2. PT har helt rätt. Svkys postkristna nomenklatura, särskilt de som styrt de sensste 30-åren skulle aldrig klara av en sanningskommission, då deras enorma maktmissbruk och förföljelser skulle avslöjas!

   Antony

   Radera
  3. Nej, Peter T, utköpen är individuella och delvis avgjorda mellan parterna.

   -När Du, som ytterligare en på denna blogg, drar in enskilda församlingars utköp, eller domkapitelärenden som resulterat i avkragning, har de förstås inget med centralstyrd systematik att göra. Som om våra allmänna domstolars utslag skulle styras "uppifrån" och inte vara självständiga!

   Utköpen, som för övrigt regelmässigt brukar vara mycket förmånliga ekonomiskt för den utköpte, är givetvis alltid föranledda av den enskilde prästens handlande, exempelvis att han (det är mestadels en man) har brutit mot KO i något avseende eller förorsakat direkta samarbetssvårigheter med KR.
   Kyrkans eget rättsväsen handlägger dessa ärenden med stor noggrannhet och oväld, och deras beslut kan som bekant överklagas.

   Det är dags att lägga konspirationstankarna åt sidan en gång för alla, inse den ovedersägliga betydelsen at att kyrkans "grundlag", KO, följs - till båtnad för alla parter.

   Hur skulle vårt älskade land kunna styras utan en grundlag?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Ska ett svar som detta artbestämmas torde det klassificeras som "totalitärt". Makt talar så.

   Radera
  5. Varför ingår i avtalen mellan parterna som regel alltid överenskommelsen att den svagare parten skall tiga efteråt?

   Prinsessan på ärten

   Radera
  6. Enkelt. Parterna är alls inte jämbördiga. Makt går före rätt.

   Radera
  7. Om Bengt Olof Dike hade läst ordentligt (sic!), så hade han sett att jag kritiserade att KM valt att inte utreda orsakssambanden bakom utköpen.
   En sådan utredning skulle måhända gett Bengt Olof belägg för sin teori, men minst lika sannolikt även påvisat vissa komplikationer.
   Är kanhända Bengt Olof rädd att en utredning skulle visa att hans åsikt är felaktig?

   Forskningsförbud är maktens språk mot den enskilde, något som blir väldigt uppenbart när man själv sitter i den situationen.

   Jag har själv blivit erbjuden en rundhänt summa för att lämna min anställning och som fackligt ombud stöttat ett antal av mina medlemmar när de blivit utsatta för samma sak. Så i just den arbetsrättsliga situationen som kallas "utköp" har jag mycket mer personlig erfarenhet än Bengt Olof Dike.
   Orsaken till utköp är enligt min erfarenhet alltid att arbetsgivaren inte kan hitta argument att säga upp någon innanför lagens råmärken.
   Kyrkoordningen har i sammanhanget inget med saken att göra, det är LAS som gäller vid anställnings upphörande.
   Annars kan man lika gärna låta kyrkostyrelsens förehavande regleras av LTO, eller dess sentida efterföljare Lex Sandahl.

   Radera
  8. Nej, jag är inte rätt, Peter T!

   -Varför skulle jag vara rädd för att hävda faktum: att inga s k utköp är centralstyrda och föranledda av det på denna blogg florerande konspirationstänkandet, att högkyrkligen, den kvarvarande, skall köpas eller sparkas ut.

   Det jag betonade, Peter T, var att utköpen är individuella och oftast orsakade av den aktuelle prästens ovilja att på ett konstruktivt samarbeta. Detta i sin tur kan bero på att prästen inte följt KO:s regler i något eller några avseenden. Eller att han satt sig över sin arbetsgivares, KR, beslut och principer.

   Det finns ju alltid just orsaker, handlingar, till utköpen. Enligt Dig är det tydligen aldrig prästens fel att utköp kommer på tal. Jag har en helt annan uppfattning. Den är grundad i verkligheten historik.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Jag ber att få påpeka: detta är den konsekventa kongregationalistiska principen, kyrkokommunal till sitt väsen. Biskop och domkapitel behövs inte i denna modell. Lyd arbetsgivare – och givaren har inte gett något utan blott köpt arbetskraft. Dr Kalle M kunde inte förklarat saken bättre.

   Radera
  10. BOD pratar om "kan bero på" och "det finns alltid orsaker" utifrån en teoretisk hypotes.
   Sådana häver man ut sig när man saknar förstahandsinformation.
   Jag som har flera förstahandsuppgifter kan vittna om att arbetsgivare ljuger och luras för att göra sig av med medarbetare. Jag har inga sådana erfarenheter från kyrkor, men jag skulle inte bli förvånad om så är fallet. Andrahandsuppgifter är tämligen värdelösa i sammamhanget då uppgörelserna innehåller tystnadsplikt för båda parter.
   Att kyrkoråd läst vare sig KO eller SKB (eller båda), skulle faktiskt förvåna mig.

   Det verkar som om BOD anser att utköpen är något positivt och att det därför är motiverat med forskningsförbud från KMs sida.

   Radera
  11. Jag skulle dock aldrig sträcka mig till att säga att "det finns alltid orsaker" när det gäller att bli utesluten ur ett politiskt parti. Där har jag nämligen ingen egen personlig erfarenhet, till skillnad från Bengt Olof Dike.

   Radera
  12. Inget partiutköp, Peter T.

   -Min partiexil har inget med utköp att göra, Peter. Men den har skett på dokumenterade falska grunder, kan jag försäkra och dokumentera för Dig vid behov.

   Tyvärr vägrar partiet att erkänna detta; Du anar inte vad jag har försökt att få upprättelse - så sent som faktiskt i dagarna - men hittills dock förgäves.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. Men Bengt Olof, då vet du ju att det förekommer ljug och desinformation för att bli av med misshagliga infivider.
   Tror du inte att det kan förekomma på arbetsmarknaden också?
   Den starkare parten arbetsgivaren använder pengar, förtal och lögner för att bli av med folk, vilket jag själv har upplevt.
   Så sluta då upp med att säga att det alltid finns en orsak att finna hos arbetstagaren vid utköp, utan försök ta den svagare partens parti tills fakta ligger på bordet.
   Vore inte det en god kristen grundsyn?

   Radera
 8. Bloggardag har rätt på sig.

  Mor i Saxnäs

  SvaraRadera
 9. BOD,

  Ja och eftersom de du anklagade för stöld och tog heder och ära av inte är dömda så är alltså enligt din snedvridna logik de oskyldiga!

  Alltså för att fortsätta din snedvridna logik som du gav exempel på i handboksförslaget är det du som falskeligen tar heder och ära av två av dina politrukkolleger och falskeligen påstår dem vara tjuvar.

  Frågan är då om uteslutning ur ett parti är ett tillräckligt straff?

  En annan fråga är om du inte redan kvalificerat dig för uteslutning ur POSK vars hjärtefråga du direkt motarbetar!

  Hur är det med respekten för demokrati?

  //HH

  SvaraRadera