måndag 11 juni 2018

En och annan knepighet

På Facebook gratulerade riksdagsledamoten Paula  Bieler, SD, alla "asylmissbrukare", som nu fått några månaders uppehållstid. Hon mer än antydde att efter den 9 september skulle det bli andra omständigheter. Då utbröt hatstormen mot Paula Bieler. Det var de goda hatarna som tog sig ton. Hon fick utstå rätt många epitet och det gemensamma var att i upphetsningen få kommentatorer  ville skära tunna skivor i hennes resonemang. Det hade gått att göra.

Grundfelet tycks vara att vi inte skiljer mellan flyktingar som har asylskäl och migranter, som kan ha goda skäl att flytta till ett välfärdssamhälle, men riktigt i asylkategorin spelar de inte. Det betyder att vi borde diskutera hur ett framtida Sverige ska se ut och ställa den riktigt viktiga frågan: var kommer barnen in, vilket samhälle ger vi dem och var är de unga flickorna, de som finns kvar i det elände som de unga männen ska räddas från? Naturligtvis måste vi också fundera över Lagrådets svar till regeringen, det som en riksdagsmajoritet struntade i. En så enkel lagens görare som Bloggardag funderar över att vi inte har en författningsdomstol i Sverige, vilket borde betyda att Lagrådets invändningar väger väldigt tungt. Vad blir det annars för ett samhälle? Land ska med lag byggas.

Bloggardag nås då och då av information om hur det är i den svenska skolan. Bloggardags anlete blir då blekt och det beror inte på eftertanke utan på häpenhet. Hur blir det framöver? Ska enskilda  lärare fatta de beslut som dömer elever till en framtida i Sverige eller till utvisning? Och vad gör vi med de ungdomar som nu kanske sympatiserar med SD men som om 10 år satsar på NMR? I dystra stunder undrar Bloggardag om vi inte är på väg till den "clashen" som det talades om men inte mellan kristendom och islam utan mellan det sekulära samhället, den klass som inte hyser någon tillit till politikereliten och inte vill betala till den och som ser migrationens nackdelar på nära håll och islam. Som eleverna som gick till rektorn och förklarade sin avsikt att slå ihjäl "blatten". Rektorn tyckte att det var en dålig idé och ett dåligt språkbruk, men var nog lite stolt över att eleverna gick till rektorn innan de satte sin plan i verket. Tyder på förtroende, tänkte rektorn. Bloggardag anar dock en problemhärva av ohanterliga mått om integration/assimilering misslyckas. Och varför skulle den, givet vad vi vet, inte misslyckas?

Då styr frågorna över på vad Svenska kyrkan menar. Svenska kyrkan uttalar att beslutet om möjlighet till uppehållstillstånd är välkommet. Detta skriver Svenska kyrkans generalsekreterare jur kand Helén Ottosson Lovén. Men frågan har inte varit uppe för beslut i Kyrkostyrelsen. Vem har då tagit namnet "Svenska kyrkan" på entreprenad? De Svenska kyrkans medlemmar som röstat på KD, L, M och SD kanske inte välkomnar uttalandet. Denna omständighet hindrar inte Ottosson Lovén. Är inte det konstigt?

Är inte hela frågan konstig eftersom Svenska kyrkan alltså markerar distans till Lagrådet? Kan den enkla förklaringen vara den, att en elit tagit hand om namnet Svenska kyrkan för egen del? Får den det?

Ingmar Ström avvisade frågan "vad säger kyrkan" med argumentet att "alla var Svenska kyrkan"  och alla kunde alltså uttala sin mening som Kyrkans mening. Det gick jag inte på. Men i ljuset av ett kansli som uttalar sig, blir Ingmar Ströms tanke riktigt söt.

Ottosson Lovén menar, i Svenska kyrkans namn, att ett stort antal ensamkommande unga av olika oraker kommit i kläm i systemet. Nu är den lilla men alls inte obetydliga komplikationen att dessa unga (i skiftande ålder) alls inte borde kommit till Sverige. Enligt Dublinförordningen skulle de sökt asyl i andra länder och kanske, med asylskäl, kommit som kvotflyktingar till Sverige. Nu blev det inte så. Det är inte särskilt överraskande att vårt lands asylsystem då inte kunde hantera frågan, men så pass hanterades den att de 9000 inte befanns ha asylskäl. Statsrådet Anders Ygeman bedömde att kanske 80 000 saknade asylskäl.

Nu finns det en grupp unga som väntat på beslut. Svenska kyrkan hoppas på att regeringen "fortsätter arbeta för att även dessa ungdomar får en rättvis chans till uppehållstillstånd i Sverige." Vilket är då felen i asylprocessen? Om de prövas och som migranter inte har asylskäl, vad ska vi säga då? Ottosson Lovén talar om dem som "hamnat i kläm i ett allt hårdare samhällsklimat". Det betyder i klartext att allt fler ogillar en generös migrationspolitik eftersom de uppfattar att den har negativa effekter i närsamhället. De kanske har läst Gunnar Sandelin eller Tino Sanandaji?
Vilken effekt får ett uttalande från Svenska kyrkan på dessa misstrogna och överhetskritiska människor? Är det inte helt andra vägar som borde beträdas om Svenska kyrkan, som alltså jur kand Ottosson Lovén i sin helhet uttalar sig för, skulle bidra med något som har med Frälsaren att göra? Om samhällsklimatet hårdnat, borde det finns utrymme för kritisk reflektion och frågor om  hur en folkkyrka egentligen är kritisk mot folket?

Nu undrar Bloggardag i anledning av uttalandet om Svenska kyrkan verkligen menar, att dessa 9000 ungdomar inte fått en rättvis chans till uppehållstillstånd i Sverige? Har Svenska kyrkan haft några synpunkter på de ordningar som gällt för prövning av asylskäl och framfört dem för 5 eller 6 år sedan? Eller är detta en nyvunnen insikt?

Svenska kyrkan förklarar sig ha "ett starkt engagemang för att bidra till ett samhälle där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor och bedömer att beslutet är ett steg mot ett ökat innanförskap." Hur kan Svenska kyrkan göra den bedömningen? Och är det inte lite av den där åkomman med egenberöm som luktar som när man öppnar surströmmingsburken? Har vi verkligen en så fin kyrka? Bloggardag anmäler en djupt känd tveksamhet till både det ena och det andra.

Bloggardag undviker dock visligen att ta i frågan vad "Svenska kyrkan" nu är. Förr var Svenska kyrkan egentligen tretton (13) stiftskyrkor och det är som stift och församling Svenska kyrkan framträder. Så vad är juris kandidaten talesperson för egentligen? Något som egentligen inte framträder? Det hela blir alltmer förvirrat. Men, som sagt, den frågan ställs inte här.

Finns det några fler frågor där "Svenska kyrkan" kan uttala gillande och ogillande? Vad tycker Svenska kyrkan om en svensk NATO-anslutning och vad tycks om Trump och Putin?

En knepighet till. Man kan önska mycket, men den som önskar en tro som ger en osviklig inre kompass talar inte om kristen tro utan om tron i ett totalitärt system. Der Führer denkt für uns-hållningen. SS-offieren, som lyfter upp den tvååriga flickan, säger "Jag gör detta för att mina barn ska få leva" och skjuter 2-åringen med sitt tjänstevapen, har självfallet en osviklig inre kompass. Han har lovat systemet lydnad och "sam-vet" med det. Han lyder osvikligt. Jag finner detta tal om osviklighet vedervärdigt. ogenomtänkt och farligt. Detta är inte vad kristen tro handlar om.

En kyrkokristens kompass leder till syndabekännelse och förlåtelse just för att den inre kompassen aldrig riktigt går att lita på. Den måste stöttas av den yttre, Skriften: samvetet upplyst av Guds Ord och stöttas i Kyrkans gemenskap. Så var har Antje inhämtat detta totalitära tal om en osviklig inre kompass? Var och en kan gå till sig själv och granska sitt liv. Osviklig inre kompass? Tron ger mig en Frälsare. Det är själva poängen. Han sviker inte. Allt annat sviker och bedrar, det är den dystra knepigheten i tillvaron.

43 kommentarer:

 1. Viktig blogg. Tack. an

  SvaraRadera
 2. Med lag byggas! Javisst, kyrkan också.

  -Land skall med lag byggas, betonar bloggaren. instämmer till hundratio procent!

  Och Svenska kyrkan skall förstås också med lag - en kyrkoordning (KO) - byggas. Instämmer bloggaren och hans supportrar med mig i detta konstaterande?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 3. När jag igår slog på tjänstedatorn och hamnade på intranätet och såg gen.skr. Love'ns uttalande så täänkte även jag: på vilken grund uttalar hon sig för hela "svenska kyrkan" i en så komplex politisk fråga?

  Sedan om den osvikliga inre kompassen. Bra att du i detta inlägg nämner ett samvete upplyst av Guds ord. Det är ju alltid detta det måste handla om. Hur "osvikligt" det sedan kan bli i denna syndens värld är en helt annan sak...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem skall uttala sig då, Torbjörn Lindahl?

   Då Du, liksom bloggaren, är kritisk till generalsekreterarens utsagor för kyrkans räkning, undrar jag stillsamt vem som Du då anser kan uttala sig så? Ärkebiskopen, kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande, Wanja Lundby-Wedin S (den ranghögsta förtroendevalda i KS) eller vem?

   Vad gäller frågor i enskilda församlingar som ventileras i pressen brukar det alltid vara kyrkorådets ordförande eller kyrkoherden som uttalar sig för församlingens räkning. Eftersom kh är anställd av KR, som är hans eller hennes arbetsgivare bör det vara KR-ordföranden som först bör sökas av medierna.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Nu hade inte min undran hudsakligen med "vem" att göra utan med "hur" eller "varför"?
   Hur vet gen.sekr. att hela/majoriteten av? "Svenska kyrkan" står bakom detta? Har hon skickat en enkät till alla församlingar eller har hon ordnat en folkomröstning bland alla medlemmar?

   Radera
  3. Bara för att kh numera anställs av KR betyder det inte att KR är överordnat kh. Kh verkar enligt KO "på eget ansvar" d v s utan överordnad. Å andra sidan är inte heller KR underställt kh - påstå inte att jag skriver det - utan vigningstjänst och förtroendemannaorganisation ska verka parallellt.

   Radera
  4. Anonym,

   Jo, KR är kyrkoherdens arbetsgivare, vilket i praktiken innebär att KR-ordföranden är överordnad kh.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BODs kommentar 20:52 kräver en precisering.
   KRs ordförande är överordnad Kh i det världsliga och pekinära.
   Men inte i det andliga, där biskopen är överordnad enligt Ignatios av Antiokia.

   Men hur är det då i det Kyrkliga?
   De som anser att kyrkan i första hand är en andlig regim ser inte KR som överordnad Kh.
   De som ser kyrkan som en "i praktiken" världslig regim anser att KR är överordnad Kh.

   Radera
 4. "SS-offieren, som lyfter upp den tvååriga flickan, säger "Jag gör detta för att mina barn ska få leva" och skjuter 2-åringen med sitt tjänstevapen..."
  Alltså, är det rädslan för att bli anklagad för "nazism" som gör att en i övrigt klarsynt och hederlig bloggägare hugger i med ett exempel vad som förefaller tangera gränsen till science fiction?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessvärre levererades den som en autentisk replik och på sitt sätt fullkomligt konsekvent.

   Radera
  2. SS var i sina instruktioner förbjudet att ha fysisk kontakt med fångar eller utöva "onödig" eller godtycklig grymhet. Givetvis överträddes detta förbud, liksom Wehrmachts allmänna förbud att skaffa flickvän på ockuperat territorium. Dock bestraffades ett antal SS-män för grymheter och övergrepp mot fångar, i vissa fall t o m med döden. Rimligen hör berättelsen om tvååringen, oavsett hur pedagogisk den är, till undantagen.

   Lars Jensen

   Radera
 5. Bloggaren lär ha sagt vid tillfälle att"svenska kyrkan är som en firma som inte vet vilken produkt den tillverkar". Det är därför det uppstår så många knepigheter. I stället för att göra allt för att finna strategier för hur man ska evangelisera vårt land och stödja sådan verksamhet, uttalar den sig om frågor, som andra kan mycket bättre.
  Det känns verkligen besvärande att man i Antjeborg uttalar sig i namnet av Svenska Kyrkan.
  Stig W

  SvaraRadera
 6. Finns det någon politiker som vågar/begriper att ta tag i själva grundorsaken till flyktingproblemet, nämligen USA:s och andra västländers människorättsvidriga och FN-regelvidriga härjande i de länder som flyktingarna kommer ifrån? Varför skickar inte Sverige alla unga män från Afghanistan och Irak till USA?
  /En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thorsten Schütte11 juni 2018 kl. 15:31

   Det ligger någonting i detta, se här:
   http://www.sandaren.se/kronika/vi-kan-visst-tala-om-migration

   Radera
  2. Eae, en klar majoritet av 2017-års migranter till Europa kom från Afrika och inte Mellanöstern/Centralasien.

   Antony

   Radera
 7. Thorsten Schütte11 juni 2018 kl. 12:43

  Lagen för ensamkommande får mig inte precis att hoppa jämfota av glädje över dess stringens och klarhet, men i det rådande läge är den av medmänsklighetsskäl det minst dåliga alternativet och jag är glad för att Riksdagen röstade för.

  SvaraRadera
 8. Kommer man upp till "överkasten", omges man med trevligheter. Trevliga människor. Annan överkast. Småfolkets bekymmer blir främmande. Rent föraktliga. Det känns gött att vara moraliskt överlägsen. Nån annan betalar ju som alltid. Där är förklaringen till kyrklig aktivism. De kyrkliga tjänstemännen och biskoparna har valt den mysigta, överlägset goda sidan. Riktigt, riktigt gött känns det, inbäddad som man är i eliten. /smun

  SvaraRadera
 9. Det sekulära samhället uppfattas av våra muslimer som kristet. Bloggarens fromma förhoppning om att the clash inte kommer att stå mot kristendomen är fåfäng. Lösaktiga svennehoror är för muslimen kristna. Ett perverst, materialistiskt och gudlöst samhälle likaså. Kristna gudstjänster och symboler, inte minst i flaggan, kommer att uppfattas som provokationer och bemötas därefter. Och varför inte? Kyrka och kristendom har påskyndat samhällsomvandlingen och bör tvingas betala priset. Samarbetet med 1900-talets totalitära rörelser kostade. Det bör även det lättvindiga hanterandet av islam göra. Blinda ledare är dyrbara för de ledda. Intressant är att där Kyrkan rest sig till oförsonlig kamp, som Johannes Paulus II:s Polen, har Kyrkan gått stärkt ur striden, trots allt hat som inledningsvis förmärktes.

  PP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte för inte att det är det katolska Centraleuropa som vet vad Islam står för och hur men motar Olle vid grind!

   Antony

   Radera
  2. https://detgodasamhallet.com/2018/06/12/krig-mellan-korset-och-halvmanen/

   Radera
 10. Det är verkligen skillnad på flyktingar med asylskäl och migranter. De vuxna afghanska männen utan asylskäl som vår feministiska(!?) regering särskilt tar sig an hör ju till den senare kategorin.
  Prästen Helena Edlund har skrivit tänkvärda blogginlägg om det här t ex:

  helenaedlund.se/om-detta-ma-vi-beratta/
  helenaedlund.se/godhetsposorerna/

  SvaraRadera
 11. Räknar "den inre kompassen" med missvisningen? Lägger man till eller drar ifrån? Vem bestämmer det?

  LG

  SvaraRadera

 12. Malplacerad knepighet!


  En knepighet skall ej handla om Jackelén,
  ärkebiskopen är ju den från kyrkan goda fen;

  Skulle hon då associeras med någon knepighet?
  nej, ibland önskar man bloggsoldaterna ledighet.

  De skulle må bra av eftertankens lågmälda ton,
  den som ser Jackelén och kyrkan i en positiv zon.

  Det ljus som vi alla söker och som gör oss gott,
  kyrkans ringande klockor och allt som vi av Gud fått.

  Skulle vår fina kyrka med knepighet då associeras?
  Nej, bort sådant, det behöver ej ens diskuteras.

  För alla och envar den tronar i bygd, stad, överallt;
  den kyrka som äras bör, som bärs upp av Ordets salt.


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. En dikt i gammal stil skall inte bara ha rim, utan också jämn rytm. Bengt Olof går i otakt (inte bara i den här saken).

   Radera
  2. Det vilar ett stadigt löjets skimmer över den självutnämnde söndagsgudstjänstskolkaren i Mörrum, herr Dike, med mani för allsköns "kyrkliga" frågor och åsikter.

   Idag gjorde han (åter) bort sig fatalt redan från början och avslöjade öppet för alla att han inte verkar behärska ett jota om Kyrkans inre liv och väsen. Som en sådan grundläggande sak att Kyrkan självfallet byggs på och med Evangelium (inte med lag som Dike framhärdar). Man bör känna till att personen bakom det gravt felaktiga yttrandet suttit med som högt arvoderad i ledande “kyrkliga” organ i 40 år.

   Spåren förskräcker.
   /John

   Radera
  3. Du har rätt, +Göran!

   -Visst har Du rätt i rim- och rytmfrågan, bäste Göran. Men texten skrevs på mycket kort tid, samtidigt som innehållet är viktigare än rytmen.

   Alltså påminnelsen om att vi skall ära, stödja och hjälpa vår svenska kyrka.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. BOD, ära stödja och hjälpa till varje pris? Var går gränsen för lojaliteten?

   Radera
  5. Där går den, David!,

   -Gränsen går vid Ditt samvetes röst inför den kyrka, som alltid med öppna armar välkomnar Dig och aldrig låser Dig ute.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 13. En inre kompass är en realitet. Det förekommer i flera olika inre upplevelseformer.
  Mest primitiv är instinkter vilka är i oss planterade genom DNA. Det är dom som får oss söka omedelbar lust, bättre ställning i hierarkier och makt.
  Med utveckling kommer den psykologiska inre censuren som förbjuder oss och straffar oss, när vi byter mot egna och sociala värderingar.
  Självidealet pushar oss att leva upp till alla goda värderinga.
  Till sist den individuella identiteten, vilket är ett kompromissformation av alla identifikationer , inklusive religiösa värden, vilka vi har varit med om.

  Med andra ord , detta gör att vi har ingen frivilja i bemärkelse att vi kan göra vad vi vill.
  Om vi vill göra något mot våran väsen eller sociala normer kommer det inre straffet omedelbart att inträffa. Likaså, om vi lyckas leva upp till våra ambitioner, kommer belöningen i form av känslan av tillfredsställelse och höjd självkänsla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänkvärd fundering, Markku!

   Sista stycket: Jag frågar mig om inte den individuella identiteten oftast blir en konformistisk anpassning till individens sociala omgivning. Man tänker, känner och handlar som kollektiv mera än som individ. Den inre styrningen är nog ganska sällsynt, och begränsad till svårhanterliga och egensinniga personer. Belöningar och höjd självkänsla tillhör mest de formbara och anpassliga. Människan är en social varelse. Svensken är endast individualist i konsensus.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Jag har länge anat att Markku är någon slags postmodern evolutionsdeist, vilket han på ett övertydligt sätt bevisar i sin, allt annat än kristna, antropologi!

   Antony

   Radera
  3. Anthony, annars är din gissning korrekt utom att ja är kvar i modernism eller rättare sagt, modernism och romantik.Postmodernismens relativism är främmande för mig.

   Radera
  4. Lars Jensen
   Jag tror nog att en relativ normal människa för en evig kamp mellan konformism och individualitet.

   Radera
  5. "Modernism och romantik" - blir inte det lite lätt schizofrent?!

   Antony

   Radera
  6. Inte det minsta. Vid sekelskiftet 1800-1900 var alla vetenskapsmän sådana inklusive Einstein och Freud fram till Första Världskrig.Det var följderna av det som skapade i långa loppet, så småningom ,efter existentialismen och positiva empirismen postmodernismen och allt vad som följde.

   Radera
  7. Det är möjligt att de alla var "schizofrena", den tidens ideal ledde ju till den största katastrofen i Europas historia. På vilket sätt var Freud en romantiker?

   Antony

   Radera
 14. Sverige ses som ett muslimskt missionsfält:

  https://www.etc.se/inrikes/saudiarabien-finansierar-var-fjarde-svensk-moske

  SvaraRadera
  Svar
  1. Räkna med större och större motsättningar mellan den svenska ursprungsbefolkningen (tillsammans med europeiska invandrare) mot den muslimska massinvandringen och deras paralellsamhällen. Detta kommer att eskalera de närmaste 10-20 åren och vi har ingen aning om vad resultatet blir eftersom våra politiker använt vårt land som en nihilistisk experimentverkstad, ivrigt påhejade av Svkys "prästerskap" och nomenklatura!

   Antony

   Radera
 15. Med självpåtagen uppgift som denna bloggs ordningsman i politruckisk pösighet och som den andliga ljumhetens och den egna förträfflighetens lovsångare vill jag rikta maningen till BOD: Håll käften tills du vet vad du snackar om! Dina pekoraler är nu plågsamt pinsamma! Gör dig inte till åtlöje här på din ålders höst!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till Anonym,

   -Du kanske svävar i okunnighet om att yttrande- och trickfriheten faktiskt inte gör något undantag för mig men att det inte är något tvång för Dig att läsa det, som jag under våra demokratiska friheter skriver.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 16. BOD.

  Skall Kyrkan med lag byggas? Visst, enligt Kristi instruktioner och med ett KM och KS som inser att KO har att följa skrift och bekännelse.Inte snegla åt vad som är PK och i enlighet med tidsanda.

  Det kan endast en politruk hävda att så är fallet inom SVeK där gummiparagrafen ..och annat av KM beslutat ofta går i direkt konfrontation mot vad som utsägs i skrift och ännu formellt för SVeK gällande bekännelse.

  //HH

  SvaraRadera
 17. Markku, den inre kompassen som du tycks vilja frikoppla från samvetet är vad den än är knappast enbart en produkt av DNA.( Är du evolutionist?) Oavsett , den inre kompassen är starkt influerad av omgivande kultur och får exempelsevis i vissa kulturer-nämner inga namn, utövarna av hedersmord och-våld att känna tillfredställelse.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH
   Den instansen vilket jag kallar för inre censur är naturligtvis pseudonym för samvetet. Samvetet är en del av människas identitet och har två funktioner. Det ena , som är skapat genom selektiva identifikationer mm religiösa värderingar,vill hindra oss att begå gärningar vilka är i konflikt med inre bud, också dom religiösa bud.Gör man det ändå blir samvetskval , ångest och i långa loppet djup depression och identitetsförvirring som straff.Det andra funktionen är framåt siktande och vill att vi lever upp till dom alla goda värderingar, inklusive religiösa värderingar, vilka vi också har identifierad oss med.
   Den tredje stora inre kompaskraften är våran längtan efter kärlek.Detta kan lika väl leda oss vilse och ge oss en aning om paradiset.

   Radera