fredag 29 juni 2018

IX-teologin

IX  uttalas "icks" och inte som t ex bilmodellen IX 35 är en teologi med munter spets mot romarna. Den är självfallet katolsk men den faller inte i farstun för romare, just. Den hämtar sin inspiration från en liten by i Gallien, som romarna inte besegrat. Där finns Asterix och Obelix men också Idefix. Våra tappra galler är exempel på hur de få och idoga kan stå romersk övermakt emot.  Det gör de ibland genom att gå till angrepp mot det romerska. Då blir romarna först arga och sedan slagna. Den avfärdande repliken lyder: insani sunt romani. Det betyder att romarna inte är riktigt kloka. Men det finns självfallet också kloka romare. Julius t ex, kejsaren.

När IX-teologer möter romare som gärna utlägger teologi i motsättning till en katolsk munk från Tyskland under 1500-talet har de kanske läst något (eller undervisats om) några schabloner. De har, och det gäller de flesta romare, inte läst personen i fråga och än mindre satt sig in i vad polemiken gäller. Naturligtvis är det polemik. Ingen reformationsrörelse har någonsin uppstått som inte velat reformera något som kommit ur form, det ligger i sakens själva natur. Det finns inte heller någon romersk vilja att komplicera resonemangen. Man kunde ju annars tänka att den tyske munken, doktor därtill, visste vad han talade om när det handlar om missbruk och att han borde få några rätt. Men icke. Då uppstår det märkliga att munken just av det romerska systemet kallas "ett trons vittne".  Riktigt så enkelt som somliga romare vill göra saken är det nog inte.

Att munken tänkte sig att det är Gud själv som verkar i prästvigningen borde kunna gälla som en bra utgångspunkt för att förstå att saken gäller något sakramentalt. Vad skulle det annars handla om? Polemiken gäller noga taget präster som inte i första hand är herdar för hjorden. Det är en nyttig polemik i alla tider och för alla präster. Prästen är Verbi Divini Minister och det kan uppfattas vara vigningen till ett predikoämbete men ordet säger "Guds Ords tjänare" och Ordet är mer än förkunnelsen, Ordet är Kristus själv.

När Joseph Ratzinger ännu inte blivit Bengan med oss alla skrev han om saken och Bloggardag hänvisar till Zur Theologie des Weihesakraments i Gesammelte Schriften XII (s 33-460). För apostlarna och deras efterföljare är tjänsten i första hand att vara Ordets tjänare och då handlar det om Ordet som utgår av Fadern. Det betyder att prästen måste ha hela sin existens i Ordet, inte bara komma med små synpunkter i predikan. Prästen är inte "Kulthandwerker" utan "Wortbedenker". Det är snyggare på tyska än att skriva kulthantverkare och ordbetänkare. Nå, ordvalet var drastiskt, markerade professor Ratzinger (aa s 369) men icke desto mindre.

Har romarna pejl på det stora sammanhanget? Hur många tänker Ordets ämbete så storslaget? Nu var inte Ratzinger oemotsagd, vilket man ser om man läser vår gamle vän Joseph Pieper och det blev på sin tid en intressant diskussion. Med diverse påhak kunde någon markera prästens uppgift att proklamera och presentera Ordet som Ordet "för oss", för oss korsfäst och uppstånden som vår Herre. Mässfirande och sakramentsförvaltning står inte i motsats. Allt är för oss. Och för oss har Kristus instiftat ämbetet som Verbi Divini Minister.

IX-teologer vet att inte falla i farstun för det romerska men kan med icke obetydlig entusiasm läsa det katolska. Och det reformatoriska? Det reformatoriska gör anspråk på att vara det apostoliska och därmed det katolska. Vad skulle det annars vara för vits att reformera?

Bloggardag kunde fortsätta med mer IX-teologi men dagen är redan långt gången och vi har alla varit uppe tidigt, som prosten Pehr kunde säga när han ville bli av med gäster för att själv sätta sig med en god bok eller vid skrivmaskinen. Detta sagt finns det skäl för romare att läsa på, dvs gå till texter av den de polemiserar mot för att kolla att de rätt förstått och inte bara slåss mot halmgubbar.

När det inte fanns några romare i Sverige bevarades katoliciteten av Ecclesia Svecana. Den var inte romersk men väl katolsk och ortodox. Finns det någon annan kristendom? Det finns goda skäl att visa allmogekristendomen respekt. Men det som nu sker och som uppenbart är MTD-religion? Det är något annat. Det behöver man inte ens vara IX-teolog för att fatta.

26 kommentarer:

 1. Ingen depressiv vecka för bloggaren!

  IX-teologi och MTD-religion. För gemene man främmande begrepp men vilka enligt bloggaren tydligen finns, då hans respekt för Svenska kyrkans mer än tusenåriga religionsförankring, kristendomen, synes vara svag.
  Har den haft så negativ effekt på honom alla hans år i prästyrket?

  Nu kan i varje fall glädjande nog konstateras, att bloggaren denna vecka inte drabbats av en torsdagsdepression, eftersom KT har glesare sommarutgivning.
  Inställd tidning - BloggarDag piggare!
  Utgiven tidning - BloggarDag deprimerad!

  Med all respekt för bloggarens hälsa, som vi förstås alla värnar om, vill jag dock läsa KT även i fortsättningen. tidningen piggar faktiskt upp mig. Tänk så olika den kan tas emot av läsarna!
  Har bloggaren för övri9gt inte funderat över att hans egen blogg kan resultera i depressioner hos läsarna, eller utgår han ifrån att alla är vaccinerade mot den åkomman vid läsningen av hans texter?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Prästyrke? Det har bara de som litit sig förvandlas till lönearbetare. Andra gör motstånd och hävdar att de är präster. Så är det nog det uppiggande att vara på Åland som återverkade i går. Men att en erkänt pigg, käck och munter blogg skulle ha en deprimerande inverkan faller på sin egen orimlighet.

   Radera
  2. Herr Dike tillhör NIX-religionen:

   Sakrament: Arvodesutbetalningen.

   Trosartikel: RÄTTEN att ALDRIG behöva bevista en gudstjänst.

   Främste företrädare: Ego sola.

   /John

   Radera
  3. Inte det, hr bloggare?

   -Är kanske inte bloggaren en trägen arbetare i Guds trädgård, och har han inte fått lön för sina prästerliga göranden i Svenska kyrkan?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 2. Augustana och Apologin har i den latinska grundtexten vanligtvis Ministerium Verbi, 'Ordets ämbete'. Den ofta förekommande översättningen 'predikoämbetet' fångar inte helt det latinska uttrycket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som så mycket annat i lutteriet: en bluff.
   /John

   Radera
  2. John! "Speglosan återfaller på sin upphovsman"! Att vara troll hör inte till uppgiften som kristen.Om du har märkt att du har svårt för solljus på senare tid så beror det på din tilltagande trollighet. Snart spricker du i soluppgången! ;)

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Ja, jag är inte expert på senmedeltida latin, men det var så det översattes till tyska – Amt – på 1500-talet. Fast ’tjänst’ kanske kunde vara en bättre översättning.

   Radera
  5. I motsats till herr Liljeström är jag inte beroende av andras "solljus" för att skriva. Helt uppenbart blir det läst ändå.

   Man behöver heller inte, vare sig här på bloggen eller i Sverige, tillhöra varken religion eller samfund för att få uttrycka sig fritt.

   Herr Liljeström lyder tydligen under andra förhållanden.
   /John

   Radera
  6. Varför spela annat än hårda puckar? an

   Radera
  7. Fader Mikael, du har ännu inte svarat på hur du i din "ortodoxi" se på Svkys "biskopsämbete" och du har totalt duckat på den brännande frågan hur ni "ortodoxa" i era ständiga konflikter ska hantera skandalen med den seriemonogame "kyrkoherden/munken" i senaste tillskottet av Putinkyrkans proelytering i Stockholm?!

   Stackars "ortodoxe" f. Mikael, men du har min och flera av mina sanna kotolska bröders och systrars förböner för stt hjälpa dig med den "ortodoxa" soppan.

   Antony

   Radera
 3. Det är förstås riktigt att Ordet är mer än förkunnelsen, predikan.

  Oavsett om man kallar det Ordets ämbete eller Predikoämbetet (om nu ministerium och ämbete är samma sak) är problemet när man förnekar att det är Kristus själv som i det vigda ämbetets tjänst är närvarande i sin kyrka i egenskap av huvud för sin kropp, herde för sin hjord, överstepräst vid frälsningsoffret och sanningens Mästare. Vilket kyrkan uttrycker när hon säger att prästen i kraft av vigningens sakrament handlar in persona Christi Capitis. Likadant att det förnekas att: Det tjänande prästadömet har inte bara som uppgift att representera Kristus – kyrkans huvud – gentemot de troendes församling, det handlar också i hela kyrkans namn när det frambär kyrkans[30] bön och framför allt när det frambär det eukaristiska offret.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej man förnekar inte Jesu närvaro. Tvärtom är det just genom proklamationen av det fullbordade offret ”extra nos” och dess bekräftelse i uppståndelsen som Andens utgjutande fullbordar varje evkaristi, i, med, och under sakramentet. Liturgins kallelse, vigning och sändning är en oskiljaktig del av detta sakramentala handlande.
   Tack för en snygg blogg. an

   Radera
  2. OM celebranten skulle frambära mässoffret i Kristi ställe - när gjorde Kristus det själv? an

   Radera
 4. Jag hade en fråga -som jag tog bort- om termen "ämbete", som ger intryck av att betyda "befattning" i största allmänhet. Men Svensk Ordbok vittnar om ett gammalt germanskt ord, besläktat med "ambassad" (jfr. shaliach-apostolos!) och i fornsvenska bl.a. med betydelsen "sakrament". Se där!

  SvaraRadera
 5. Frågan var inte om Jesus är närvarande i eukaristin.

  Hört talas om att Jesus offrade sig själv på korset?

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Betyder det att din sakramentalitet offrar sig själv i mässan? En tydlig skillnad i den reformerade mässan får kommunikanterna I SIG den förhärligade frälsande kroppen och blodet. Celebranten låter det inte rinna någon annan stans.an

   Radera
 6. Förstår inte vad du menar. Mässoffret är Jesu Kristi enda och fullkomliga offer på korset. I Svenska kyrkan får man druvsaft och glutenfri oblat i Katolska och ortodoxa kyrkan Jesus Kristus i brödets och vinets gestalt.Sen hälls det överblivna ut.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. JM, vad är det du skriver? I den Katolska kyrkan konsumeras alltid allt Kristi blod och eventuellt överblivet Kristi kropp förvaras i tsbernaklet. I de lutherska "mässorna" är det visst brukligt att hälla ut vinet/druvsaften och blanda ihop "ickekonsekrerat" och "konsekrerat" bröd/riskakor.

   Antony

   Radera
  2. Där kan jag hålla med om missbruk inom SvKs ”ram”. Men frågan gällde väl vad mässoffret innebär. Om du med mässoffret menar att alla kommunikanter får ära och dricka Kristi offrade, uppståndna och förhärligade kropp och blod då instämmer jag. an

   Radera
 7. an, det omfattande missbruken med "elementen" säger massvis om Svkys tro och praxis, men det avgörsnde missbruket är att firandet görs av lekmän!

  Antony

  SvaraRadera
 8. Frågan gällde mässoffret.
  Jag misstänker att det avgörande är vare sig vad celebranten säger eller gör, det avgörande är om Rom erkänner eller inte.
  Därför kan bön inför Buddha bli rätt - om det är påven i Rom som gör det. an

  SvaraRadera
 9. an är nog ett medvedetet protestantiskt obildat troll som fullständigt saknar vilja (eller oförmåga) att förstå katolsk sakramentalitet och ecklesiologi. Nåväl som sådan representerar an mycket väl det postkristna samfundets undergång.

  Antony

  SvaraRadera
 10. Det försvann något i min text, jag menade att det var i Svenska kyrkan man häller ut det som är överblivet..naturligtvis!

  Jonas M

  SvaraRadera