söndag 8 juli 2012

Avskum

OAS-rörelsen möts i Kungsbacka med start på tisdag och Kungsbacka-Posten har uppmärksammat begivenheten. "Biskopen kritiserar Oasen-möte". När tidningen inte riktigt får till det ens i rubriken, kan man bli lite bekymrad. Men ärendet är det förutsägbara - precis som det var för några år sedan i Borås. Dert är varken variation eller förnyelse. "Rörelsen tillåter inte kvinnliga präster att predika på gudstjänsterna och tar avstånd från samkönade äktenskap." Biskopen ifrågasätter "flera delar i rörelsen och beklagar bland annat att en stor grupp präster inte accepteras fullt ut." Det brukar biskopar säga. Den här biskopen heter Per Eckerdal.

Jag fattar att OAS-rörelsen ska betraktas som avskum. Avskum är kanske något fint, menade Anders i sommarstugan i Vedborm. Man skummar ju av grädden. Men med avskum menar vi ofast något som kastas bort. På kvällen undrade jag om avskum syftar på äggviteämnen somblir skum när man kokar kött. Julskinka - för det är så långt jag kommit. Grekiskans perikatharma och latinets purgamenta handlar väl om det som kastas bort eller det som är "renset" och som ska i slasken. Jag är inne och läser 1 Korinthierbrevet 4:13 som ni märker. Och då kan OAS-folket sträcka på sig. Det är så att de kristna betraktas som jordens avskum och då - i överförd mening - blir OAS liskom grädden på moset. Ingen stor sak i detta, alltså.

Ingen stor sak i biskopens uttalande heller - inte för en evangelisk kristen. Biskopar som förvaltyar kyrkosystemen in i det sista, brukar tala så. Men lite knepigt är det med Per Eckerdal. När det var biskopsval i Växjö intervjuades kandidaterna. Jag hörde inte intervjuerna men de fanns utlagda på nätet. Då fick elektorerna i Växjö stift veta, att Per Eckerdal som stiftsadjunkt levt ett ansträngande liv som adjunkt åt en biskop vars åsikter han inte delade. Så mindes Per sitt liv. Andra mindes att han varit hos Alf Corell som pastoradjunkt och varit högkyrklig till tusen och sedan plockats in i Gärtners stall och varit högkyrklig då också. Var det som kameleont Per gjorde lycka? Eller är nu läget detta, att han måste säga som han sa i intervjun i Växjö - för något annat går inte att säga. På sin höjd kan man medge att man från högkyrkligheten hämtat en del liturgiskt - men absolut inte något annat. Självklart tar man nu avstånd. Hur det än är - lite knepigt är det.

Kent Wisti gillar jag förstås. Han ställde frågan om anonymiteten och fick svar. Det är svar som Kent fortsatt kommer att vara lite bekymrad över, om jag förstår saken rätt. Han vill ett helt annat klimat i det kyrkliga livet. Men har man på förhand definierat vilka som är avskum kan det mesta ursäktas och då är det dumt att exponera sig i helfigur. Besked har lämnats. Frustrationen har kommit till ytan.

Som i TEC, den episkopala kyrkan i USA - som mest blivit till glädje för advokater. Nu kan nio biskopar definieras som avskum. De har stöttat "breakaway fractions" heter det och ska inför domstol. Vår vän +David Anderson hör till dem som är "concerned about last week's Stalinesque move to silence and remove orthodox voices still in Episcopal Church leadership."

Jag gillar det där "Stalinesque Move" (blir det "stalinartade draget på svenska?) - och processen kallas både skådeprocess och "torsdagsmassaker". Klart att avskummet ska bort. Inte konstigt då att man gärna justerar den regel som säger att en Presiding Bishop bara kan sitta 12 år. Jefferts Schori kan själv bestämma att hon fortsätter till 2018.

Tills vidare ska vi avvakta vad rätten i Quincy säger om biskoparna. I god stalinistisk anda har biskoparna inte fått veta vad det är de faktiskt anklagas för. Behövs sådant detaljrytteri? Inte för avskummet, förstås.

Nu ska vi fira apostladag och fira avskummet riktigt ordentligt.

17 kommentarer:

 1. Har aldrig begripit mig på varför en del som lämnar ett sammanhang verkar se allt i det man lämnat som fel. Själv har jag växt upp med moderat gammalkyrklighet, fått erfara "ljuset" under den utomordentligt gode predikanten på Laurentiustiftelsen: Christer Pahlmblad, som ofta slutade sina predikningar "hur är det då med helgelsen? Jo alltid uppblandad med din synd" eller när det i bikt bekändes dåligt samvete i allmänhet så föll orden på ett sätt jag inte vågar citera, men verkan gjorde de! Gamle lundadomprosten Bengt Åberg svarade belysande på frågor när distans behövdes och pekade på sammanhang värda att ta intryck av som att det som inte är av Gud dör ut av sig självt. Att jaga OAS folket är pinsamt och signifikativt för en kyrka som inte klarar att härbärgera olikheter och söka minsta gemensamma nämnare djupare än åsikter. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Jag har ingenting emot att en kyrka fastställer vad som skall gälla för tjänst och medlemskap – fastställer sin bekännelse, så att alla vet vad som gäller. Men då skall det gå rätt till. Det får inte vara så att man fattar ett beslut, som man medger undantag från (samvetsklausulen vad gäller kvinnliga präster, rätten att undanbe sig 'vigsel' av homosexuella partners), men sedan behandlar som om det vore en del av kyrkans bekännelse.

  Jag inser varför man gjorde och gör så. Hade det 1958 varit krav på att acceptera kvinnliga präster, skulle flera biskopar, mer än hälften av prästerna och en lång rad församlingar fått gå sin väg, motsvarande, om än med mindre antal, efter beslutet om vigslar av likakönade. Nu lockar man dem att stanna kvar, som billig arbetskraft, och för att inte bli av med deras pengar. Med tiden kan man ju skärpa kraven.

  Det finns bestämmelser om hur man fattar beslut i bekännelsefrågor. Använd dem, och ordna sedan med en anständig skilsmässa (där man också delar på gemensam egendom)!

  SvaraRadera
 3. Svenska Kyrkan tycks indelad i tre olika trosuppfattningar. Är det inte jobbigt att försöka äta hela kakan?
  OAS har en uppfattning som kan tyckas lämplig för de som inte vill se kvinnor genomföra nattvarden. De passar väl in i de högkyrkligas syn på religionen?

  Mellanläget tycks vara gränsöverskridande präster som väntar på något annat.

  Den tredje gruppen förefaller vara byråkratisk
  och anpassad för de som inser att jobben inom den Svenska Kyrkan finner man enbart här.
  De som sväljer Kyrkomötets beslut som tycks passa "höjdarna" får väl skylla sig själva . Men det är klart att det är arbetslinjen som gäller.

  Fan trot!

  SvaraRadera
 4. Jag tror Leif har fel om tre riktningar. Det är snarare två 1 de som erkänner sin synd och tror på en enda frälsare 2 de som håller det förra för sant vid behov. Med andra ord gränsen går mellan ifyllnadsguden och totalguden, och mellan dessa båda riktningar har alltid funnits en kamp där den förra vinner segrar och den senare vinner nederlag. I vilka riktningar av grupperingar finns dessa? Jo i alla. Hur skall Svk då kunna bestå? Den skall ej bestå för den är ej given ett sådant löfte då inget jordiskt samfund fått det löftet. Tiden är kort och när räkenskapens stora dag kommer skall allt som ej var av Gud förtäras av eld. Guds vredes eld som är Guds kärlek. Frågan handlar då om vi står där tomhänta eller med egna gärningar. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 5. Skum och bottensats.

  När vinet jäser bildas skum. När vinet är färdigt bildas bottensats. Den måste tas bort för att inte vinet skall smaka illa. Biskop Per Eckerdal är en sådan bottensats i vår kyrka som sannerligen inte ger någon mersmak.
  För övrigt anser jag att Per Eckerdal kan slänga sig i väggen.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. 2 Tim 2:23-26.
   Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider,och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla,skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen, nyktrar till och slipper loss ut djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.
   Med bön om Guds välsignelse både för dej och våra biskopar!
   Prästänka.

   Radera
  2. Och Prästänka är satt att döma de levande och tala om vem som är i djävulens snara?
   Jag undrar om inte detta räknas som hybris inför vår Herre? Och hybris lär väl vara en stor synd, eller hur?
   DU kanske ska låta Guds vilja råda. Att han allena är den som dömer!

   Radera
  3. Ovanstående är direkt citat,2 Tim 2:23-26, folkbibelns översättning. Förlåt att jag inte satte ut citattecken, naivt av mig att försumma det.
   Är helt enig med dig att ingen av oss har någon rätt att döma någon. Gud är helig och Jesus är vår Frälsare och Herre.
   Tror att det finns en hemlighet i att be för och önska varandra, inte minst oliktänkande och överordnade Guds välsignelse. Skulle SvK se annorlunda ut om dess medlemmar bad regelbundet för våra biskopar och kyrkoherdar?? Så beroende av Hans nåd och barmhärtighet oavsett vem vi är.
   Prästänka.

   Radera
 6. Jag finner det osmakligt att sådana yttranden om HH biskopen av Göteborgs skrivs som ett anonymt nick gör. Man må vara kritisk men att skriva så om en person oavsett vad man tycker om vederbörande leder enbart till att det faller tillbaka på den som yttrar det. En kristen skriver inte så om enskilda biskopar. Jag finner det tarvligt och lågt och i sak motsvarande det som kritiseras. Dylika påståenden om en person tillför inte sakfrågan något välsignat. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hans Högvördighet var rätta ordet, sa Bull.

   Vad finkänslig du är Magnus Olsson. Tycker du verkligen att det stämmer överens med att benämna en person H.H. som förföljer Guds församling när de samlas till gudstjänster och uppbyggelse i Jesu Kristi namn? Dessutom när en av hans företrädare på biskopsstolen hade OAS-rörelsen som sitt speciella skötebarn. Att hamna i väggen var faktiskt det snällaste jag kunde hitta på åt en person som borde hamna på värre ställen än så. Men vill du vara Eckerdals slickare och portföljbärare, så gärna för mej. Vi lever ju i ett fritt land, sägs det, vilket knappast kan sägas om vår arma kyrka.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 7. Vem vet "Präst från Skara stift" kanske super och är full när han författar sina kränkningar?
  Nog ser det lite konstigt ut!
  Sedan får vi väl hoppas, Magnus Olsson, att man inte behöver vara manlig biskop för att folk ska reagera på oförskämdheter.

  SvaraRadera
 8. Är man missnöjd med sin "biskop", går det att hitta en katolsk, apostolisk dito som finns i det heligas samfund som bär fullheten; om än i lerkärl.

  Jag skäms hur SveK behandlar sina kyrkotrogna. Det är kontraproduktivt o sekteristiskt.

  Vincit omnia Veritas!

  SvaraRadera
 9. Ja, biskop Göran, jag var ju också med på den tiden, och undrar om en lång rad församlingar och mer än hälften av prästerna skulle ha lämnat Svenska kyrkan om man från början hade krävt underkastelse under nyordningen, vår tids kristologiska fråga. Det var mycket prat på den tiden, prat bland prästkandidater om rena stift (vilket sätt att uttrycka sig!)och annat sådant, men det var tomt prat nästan genomgående. En handläggare fantiserade om att missionen och sjömansvården aldrig skulle kunna anställa någon kvinna i prästerlig befattning, för då skulle de stora kollekterna från de gammalkyrkliga stiften (Göteborgs och Växjö i första hand) utebli. När stora delar av Svenska kyrkans bästa folk inte kunde eller ville skilja mellan det då statliga samfundet och Kristi kyrka på jorden betraktades de präster, som talade för utträde, innan pensionen, som fanatiker. Här skulle jag kunna vittna - men vad tjänar det till? Bartholomeus peccator

  SvaraRadera
 10. Eftersom jag tilltalats med två frågor här vill jag svara med följande: först till den anonyme som kallar sig präst från Skara stift att jag varken avser besvara din fråga eller kommentera dina oförskämdheter emedan jag inte vet ditt namn och du brukade ju uttrycket om att "slänga sig i väggen" varför jag får meddela att jag inte talar med väggar, sedan till lilla ny tant som undrar kring om endast oförskämdheter mot manliga biskopar noteras, att sedan jag läst dels vad du skrivit om ovannämnde "präst från Skara" med insinuationer som verkar gripna ur luften samt i en annan tråd här om DK mm där du om jag fattar dig rätt menar att det skulle kunna ur kännedom om prästerskapet i Skars kunna gissa sig till vem ovannämnde är, så har du som så starkt orerade om diverse förtal mm, klivit i samma båt som vederbörande varför jag undanber mig vidare frågor från er båda. Var vänliga båda två att respektera att jag inte hyser något intresse av att i fortsättningen erhålla kommentarer eller frågor från någon av er, tack! Jag läser Dags blogg i helt andra avsikter än att samtala med er. Till saken hör att Gud givit mig en hjärna som jag inte avser återlämna oanvänd och den är inte till för att vidare klargöra för er att jag inte vill dras in i er duell och än mindre uppfattas som solidarisk med någon av er. Ur mitt perspektiv är ni två trättofyllda människor som borde söka er till de källor Krist kyrka anger för all törst som bottnar i "jag törstar" dvs dopet, nattvarden och Guds Ord, lycka till! Med vänlig hälsning, Magnus Olsson

  SvaraRadera
 11. Magnus Olsson! Jag är inte någon "lilla tant" varken ny eller gammal för dig!
  Och jag är oändligt trött på detta eviga ältande om homosexuella både här och på Bonniers blogg!
  Nog finns det väl viktigare saker för präster att
  syssla med i en värld där barn svälter och far illa, människor fängslas orättfärdigt och höga murar byggs upp mellan människor!? Vad som än diskuteras faller några tillbaka i detta och kommer viftande med några urplockade bibelcitat. Tala om sammanhang!
  Hoppas du slipper "återlämna" din hjärna innan du är fysisk död! Sådant händer det med!
  Fortsätt du att törsta!
  En del av oss hittar vår Gud utanför nattvardsbordet också!
  Det är ganska praktiskt, faktiskt, för man behöver inte leta så förtvivlat mycket!
  Kristus bara finns där! Tro det eller ej!

  SvaraRadera
 12. Att man inte kan sluta älta Frågan!!!! I alla sammanhang. För Oas del är den helt irrelevant! Precis som i alla andra sammanhang....jag blir såååå tröööött! Precis som föregångaren till nuv. HH i Gbg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är inte irrelevant!

   Frågan blir:

   Vem är OAS lojal mot:

   Översateprästerna, Templet och Folket

   eller

   En obetydlig, kringvandrane lärare och profet, Jesus.

   Om inte det första alternativet gäller, måste korset och Pilatus prompt plockas fram.

   Irrelevanssucken är en fåfäng förhoppning om att få vara ifred. Såå dumma är inte översteprästerna. Knappast heller Pilatus.

   Per S

   Radera