torsdag 7 mars 2013

Det verkliga alternativet i kyrkovalet

Frågan ställdes varför Frimodig kyrka är det verkliga alternativet i kyrkovalet. Jag ska ge ett icke helt uttömmande svar som är mitt eget men ändå.

Partipolitiseringen föröder Svenska kyrkan. I stället för att den kristna tron och kyrkokärleken är det sammanhållande, placeras folk in i den kyrkliga beslutsapparaten utifrån vilket politiskt parti de tillhör - och några av partierna blir maktens megafoner, några av dem med utomordentligt svag kompetens att ta upp allvarliga teologiska frågor eller kyrkliga utmaningar. De finns med för att driva sina partiers politik i Svenska kyrkan, denna ideologiska statsapparat. Frimodig kyrka är det verkliga alternativet genom att hålla fram Kyrkans egna identitetsfrågor. Vad vill Kyrkans Herre med Svenska kyrkan?

Alltså driver Frimodig kyrka inte bara frågor om missförhållanden utan också de avgörande viktiga frågorna om mission i Sverige, om den enhet Herren bad om för att världen ska tro och de samtids- och framtidsfrågor som hör samman med undervisning. Om människor inte vet något om kristen tro - hur kan man då i sin vildaste fantasi föreställa sig att de skulle vilja vara med i Svenska kyrkan. Och vill de inte vara med, hanterar vi inte situationen ens ekonomiskt.

Nu kan grupperingar förkunna sin egen förträfflighet och allt vad de skulle vilja göra tills ingen orkar längre. Efter två mandatperioder kan man veta att Frimodig kyrka inte bara orkat opponera kritiskt när felaktiga beslut tagits (samkönad vigsel, mastodontstrukturer i Svenska kyrkan som exempel) utan konstruktivt och kompetent medverkat i stifts- och kyrkostyrelser.
Ska jag vara lite förtjust denna morgon, när två vackra rådjur just passerat utanför prästgården, kunde jag tala om motionsskrivande, som tagits väl emot eller om insatser under sammanträden som stryrelser gillat. Frimodig kyrka sitter inte och hojtar i marginalerna. Det beror inte minst på att Frimodig kyrka i sina egna sammanhang håller idédebatten högt. Det kyrkliga analysarbete som så många vill undvika, står på vår agenda. Vi talar morgondag och framtid och ser hot och möjligheter.

Frimodig kyrka är en partipolitiskt obunden grupp. Det finns andra - oklart vad en av dem ska heta - som består av partimledlemmar, som i det kyrkliga organiserar sig "opolitiskt". En grupp framträder också i sin nya skepnad som politisk - för annars skulle väl inte ordet "borgerlig" ingå i den kyrkliga självförståelsen?

Frimodig kyrka ägnar sig inte åt den vanliga svenskkyrkliga exkluderingslinjen. Vill man den gängse hållningen, där medkristna ska exkluderas för att de hävdar vad Kyrkan i alla tider hävdat, då ska man rösta på något av partierna. Helst S men C går nog också.
Vill man en annan tingens ordning är det Frimodig kyrka som gäller.
Frimodig kyrka står för den linje POSK bestämde sig för att lämna. Som gammal POSK-are kan jag bara beklaga detta. Och då återstår Frimodig kyrka, som har kvar målsättningen att härbärgera och hantera den kyrkliga splittringen. Det är brist på förstånd att inte ta upp motsättningar i ljuset, analysera dem och försöka finna vägar framåt.
Frimodig kyrka menar att detta enhetsarbete är nödvändigt och kan hänvisa till Jesu översteprästerliga förbön.

"Kyrkan måste vara Kyrka" har det i 80 år hetat i ekumeniska sammanhang. Svenska kyrkan måste vara Svenska KYRKAN, leva sin historia och därför se sin kallelse i dag i detta land. Olika andliga traditioner kommer med sina bidrag och så rustas Svenska kyrkan för framtiden. Frimodig kyrka hanterar kyrkofrågan i just denna bredd. Också detta utgör en del av det verkliga alternativet.

I Växjö stift ska det väl skrivas ett slags valmanifest inför kyrkovalet. Som vi nu tänker ska det hela tiden landa i konkreta arbetsuppgifter och inte bara vara ord som talar om att Frimodig kyrka är emot synden. Lite entusiasm hämtar vi från det faktum att det vi gjort hittills, tagits emot väl. Det kunde på sitt sätt bekymra. Var är förslagen från de andra nomineringsgrupperna? Går tiden åt till att förvalta det som är, så att de inte hinner tänka på förnyelse? Det är ingen spydig fråga. Det är en allvarligt menad fråga. Frimodig kyrka vill något mera. Det hörs. Den som röstat på Frimodig kyrka har fått mest talartid i kyrkomötet för sin röst och flest motioner.

9 kommentarer:

 1. Dag skall ha tack för ett långt, men inte på alla punkter, tillfredsställande svar. Det är ju inte bara Frimodig kyrka som är partipolitiskt oberoende. Också POSK är detta. Vad gäller exkluderingen, hävdar Dag att hans gruppering är den enda som vill hindra sådan. Men står inte Frimodig kyrka för en teologisk linje, som - om den skulle genomföras - exkluderar alla andra grupper? Jag tänker på frågan om kvinnliga präster exempelvis, där alla andra har en motsatt uppfattning.
  Vad vill sedan Frimodig kyrka göra för att stärka kyrkan, som fortsätter reträtten, som vi ser av färska publicerade siffror om utträden? Planeras det motioner och förslag i denna fråga?

  Tacksam igen för klargörande svar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frimodig kyrka står för försoning i striden om kvinnliga präster. Vi tror att det är möjligt att visa ömsesidig respekt och vi vet att det är möjligt eftersom vi har både kvinnliga präster och kvinnoprästmotståndare på våra listor som arbetar för en gemensam vision, en kyrka som rymmer olika uppfattningar i denna fråga men förenas i Kristus. Motsatsen i uppfattningar står mellan dem som vill exkludera alla dem som inte håller med om majoritetsuppfattningen i ämbetsfrågan inom Svenska kyrkan och därmed de andliga traditioner som de öser ur och mellan dem som vill behålla hela bredden. Jag kan inte begripa varför en sådan inklusivitet skulle innebära att alla andra inte kunde vara kvar? Vill man så går det mesta att lösa praktiskt också. Men vill man kunna förändra teologin över en natt och över hela linjen när majoriteten förändrats i kyrkomötet då går det förstås inte att låta minoriteterna få vara kvar. För varje omröstning kommer då uppemot 49% av Svenska kyrkans medlemmar bli andligt hemlösa. Detta förfarande är knappast vägen framåt om man menar allvar med att vara en folkkyrka med plats för alla, snarare kommer det tids nog göra Svenska kyrkan till en sekt där bara ett fåtal kan känna sig hemma. Även om inte detta förklarar så många utträden numerärt har Svenska kyrkan genom att gång på gång tillämpa "the winner takes it all" förlorat många av sina mest trogna bland gudstjänstfirande lekmän och präster och därmed dränerats på människor som hade kunnat arbeta hårt och även idéellt för att vända utvecklingen. Därför är en mentalitetsförändring när det gäller hur minoriteter behandlas en viktig del i att stärka Svenska kyrkan. Kyrklig enhet kan inte tolkas i politiska termer som en enhet kring åsikter utan är enheten kring en HERRE.

   Radera
 2. Likväl är FK ett politiskt parti bland andra politiska partier i kyrkan, låt vara med det särskiljande och positiva draget att sakna varje form av koppling till den sekulära världens partier. Därmed är inte FK ett verkligt alternativ för oss som inte tycker partipolitik här hemma i kyrkan. Kanhända är FK i många fall det minst osmakliga alternativet, men det är skillnad.

  Ett verkligt alternativ vore nomineringsgrupper strikt byggda på de gudstjänstfirande församlingarna. På stifts och riksnivå måste dessa förvisso samverka under rådande direktvalsystem, men då skulle fokus hamna där det borde: det kyrkliga engagemanget som en konsekvens av den söndagliga mässan. FK är bara ännu en av dessa strukturer som istället kommer uppifrån. Bättre än andra uppifrånstrukturer men inte i grunden annorlunda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hörde någonstans att för sitta i motsvarande vårt kyrkoråd, i anglikanska kyrkan i England, så var regelbundet deltagande i mässan nödvändigt.

   Om det är så låter detta ju mycket bra och något som Frimodig kyrka kan jobba för att så även blir fallet i Svk.

   Radera
  2. "FK ett politiskt parti bland andra politiska partier i kyrkan, låt vara med det särskiljande och positiva draget att sakna varje form av koppling till den sekulära världens partier." Que??? Instämmer till fullo med Dag Sandahl i hans reaktion på denna obegriplighet.

   Radera
 3. FK torde vara den nomkneringsgrupp som tydligast betonar att "allt hänger därför på de gamla livgivande krafterna som utgå från Kristus genom ord och dop och nattvard och mottagas i tro bön och lydnad samt verka utåt i bekännelse kristlig fostran i hem och skola arbete i Kristi tjänst överallt i tempel och i verkstad" (J A Eklund).

  SvaraRadera
 4. Biörn Fjärstedt7 mars 2013 kl. 16:25

  Frimodig Kyrka menar sig kunna hålla sig okorrumperad i ett felkonstruerat system. Blir inte lätt. Frågan är vilken
  fråga FK faller på. "Kringkastaren" kommer att hitta en.
  Posk visade sig, namnet till trots, inte känna igen en politisk fråga, när den kom, fastän både statsministern och dåvarande oppositionsledaren drivit den.
  Att FK driver en linje på stiftsnivå verkar rimligt. Ett stift är en teologiskt legitim kyrklig enhet. "Svenska kyrkan" däremot inte. "Sin historia ... och sin kallelse i detta land" tar Dag i med. Vilken historia, vilket land? "Ideologisk statsapparat" kallar han själv den.

  SvaraRadera
 5. Som mitt "personliga vittnesbörd" vill jag berätta att jag numera känner mig på stort avstånd från det Svenska Kyrkan visar sig stå för att jag, för första gången i mitt liv, allvarligt övervägt att strunta i kyrkovalet.
  Det enda som kan få mig till vallokal är att min röst kan få in ytterligare en Frimodig Kyrka-person i stifts- och kyrkomötessammanhang. På lokal nivå är det kört - dvs partipolitiken gäller.
  Och - ni som inte är tillfreds med Frimodig Kyrka - vad ska ni rösta på, vilket alternativ är bättre?? Jag är nyfiken.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av och till kan man i det lokala rösta på exempelvis s eller c. Där vettiga och kloka, i gudstjänstlivet förankrade ledamöter håller i rorkulten, är detta ofta en utmärkt lösning. Men jag håller med om, att sådant blir alltmera sällsynt.

   Tant Svart

   Radera