torsdag 7 mars 2013

Vad nu då?

Jag trodde detta skulle bli en stillsam dag i Guds rike med morgonbön och en liten utläggning om herdepojken David och flistéen Goliath, personalmöte samt sedan sockenbud och sjukbesök med pappersarbete några timmar därefter. På lunchen fick jag skriva ett litet blogginlägg och tyckte att jag var riktigt duktig. Så har telefonen ringt och jag har pratat med församlingsbor när jag skulle posta och hämta paket i Löttorpshallen. Två pappor till barn jag döpt den senaste tiden stärker i vart fall församlingsprästens föreställning om folklighet ...

Men, hast du mir gesehen, i tidningen Dagen ser jag att Stefan Pehrson, Frimodig kyrka i Lundby, menar att "bibeltrogna inom Svenska kyrkan måste ta ställning till om man ska starta en ny nomineringsgrupp". Varför det? Frimodig kyrka har inte infriat förhoppningarna, det håller nog många med om. "Gud bevare oss för våra vänner, våra fiender klarar vi själva", kunde man kanske utbrista.

Nu blir man nyfiken - inte infriat förhoppningarna?
Jo, håll i er för det är lite av Liseberg över logiken och ni får skrika när det svänger som värst. I samtalsrapporten Kyrka Ämbete Enhet (1993, dvs långt innan Frimodig kyrka bildades) hävdades att det finns två hedervärda uppfattningar i ämbetsfrågan. Pehrson avvisar detta - ihop med en uppsättning argsinta kvinnliga präster dåförtiden, om man tänker efter!
Skapelsen och syndafallet är inga mänskliga ordningar och kan därför inte ändras av människor, hävar Stefan Pehrson - och det är väl på det hela taget invändningsfritt. Men var det detta som hävdades i rapporten - och vilken bäring har i så fall detta på Frimodig kyrka?

Jag vill nu höra Stefan Pehrson öppet deklarera, att den som omfattar tanken att det är rätt med kvinnor i prästämbetet är en ohederlig person. Säg det rent ut!
I Kyrka Ämbete Enhet-gruppen kunde vi förstå hur frågor om ämbetet ställts och besvarats. Jag menar att det teologiska underlaget för reformen inte håller - om det alls ska sägas finnas. Jag har läst dokumenten, mer än de flesta och kanske mer än någon annan i landet. Men det betyder inte att de som misslyckats med att lösa den teologiska rebusen skulle vara ohederliga - lika lite som jag är sexist genom mitt ställningstagande i en fråga om vad prästämbetet är och där jag har Kyrkans tradition med mig.

När det nu sägs att ämbetsfrågan är en "icke-fråga" (lärare på Pastoralinstitutet i Lund) finns det skäl att hålla emot. Tanken att det finns två hedervärda uppfattningar skjuter sönder den lärarens argument - eller icke-argument!

I den situation där vi nu är, behöver vi på allt sätt laga Svenska kyrkan och den kan lagas bara om vi arbetar tillsammans. Den som hävdar, att Svenska kyrkan svarade rätt 1957 - och därmed skulle haft extra arbetstid för teologisk möda med frågan om Skrift, bekännelse och ämbete - men fel 1958, när staten fattat beslut i frågan, måste ju också medge, antar jag, att Gud likväl ger avgörande viktiga kallelser till kvinnor och män. Om det var fel då - hur ser då rätt ut nu? Bit i den frågan - men gör det i gemenskap. Vill man inte det, är det blanketten för utträde som gäller - och det är en avväg.

Biörn Fjärstedt ser farorna för Frimodig kyrka - och de är verkliga. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Vi får väl räkna med biskopens och andras förbön i ett så utsatt läge för medkristna,  som tar av sin tid för kyrkopolitiskt ansvarstagande, helt enkelt. Eller ska vi backa tillbaka till självvalda fromhetsövningar och - i mitt fall - konstatera att pensioneringen ligger så nära att nedräkning i dagar är möjlig (om man är matematiskt begåvad i alla fall) och då har man gjort sitt?

Men är det inte konstigt att en gammal stiftsbiskop, med förflutet som direktor i Kyrkans Hus, så enkelt skåpar ut nationalkyrkan. Den är vår historiska form - ett faktum vi måste förhålla oss till men som vi inte kan välja bort eller ens välja att bortse från. När det inte fanns några romerska katoliker i Sverige och Finland, så fanns det katolsk tro och katolska ordningar i den självklara kyrkliga närvaro, som under 1800-talet fick namnet "Svenska kyrkan".

"Vilken historia, vilket land? undrar biskop Biörn. Landet är det land som kallade in oss till mönstring för värnplikt efter att ha sett till att vi fått grundläggande skolundervisning och calmettvaccinering, landet med sjöar, slätter skogar berg och allt det där - och historien är berättelsen om människor just i detta land - och till det historien hör den kristna Kyrkan. Så ungefär kunde man svara.

Vi som har fostrats i Svenska kyrkans söndagsskola fick en del av det där med oss, annat var självklart i ett hem där Morsan läste Vår Kyrka, skaffade teologiska böcker från Diak, kunde umgås med folk på Hjelmserydsstiftelsen lika självklart som på S:t Sigfrids folhögskola och som visste att uppskatta också de intellektuella gammalkyrkligas förkunnelse och där kyrkoherden var en av de tidiga högkyrkliga, vilket nattvardslivet avslöjade. Det dröjde något, innan jag såg hur alla trådarna i mitt andliga liv tvinnas samman - men så måste det vara i kyrkokristendomen.

Ungefär så i alla fall. Vi hade en neger också - för provinsiella var vi aldrig. Han fick kollekt i söndagsskolan - och bockade mer för en 5-öring än för en 10-öring. Det var nu en egenhet vi kunde överse med. Vi fattade ju att på något sätt hörde vi samman med honom, som levande stenar. Ja, vad allt har man inte lärt sig i Svenska kyrkan. Denna fostran ledde i sinom tid till att jag dömdes till 100 dagsböter år 1969.

Fast, undrar jag, varför hakade inte +Biörn på frågan om vilken kallelse Svenska kyrkan har? På vilket sätt är det att ta i och fråga så? - om nu en enkel komminister djärves undra-

I stället för fotnot:
Vår Kyrka var den moderna svenskkyrkliga tidningen, föregångare till Kyrkans Tidning och med en upplaga kring 60 000 som bäst. KT är inte riktigt där. Diak är Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, som har sina röttet i behovet av böcker bland de kristliga studenterna. Hjelmserydsstiftelsen var (och är) högkyrklig med programmet liturgi och diakoni (läs Himmelrikets skrin av Christian Braw!).
S:t Sigfrids folkhögskola hade Sven Hultman som rektor - och hans rötter var det nyevangeliska men själva firman en produkt av ungkyrklighetens bildningstörst. De intelletuella gammalkyrkliga - ja, ta prosten Gustaf Linder i Skatelöv som exempel och dår bortser jag från det för Kronobeergs län typiska med blandformer gammal- och högkyrklighet. Harry Ljungar var kyrkoherde i Moheda och kontraktsprost i Allbo kontrakt. När man kom till Storklassen, undervisade prosten. Jag kom till Storklassen. Och det var - hör och häpna - Sven Hultman som såg till att jag 15 år gammal fick möta f Gunnar!

39 kommentarer:

 1. Noterar att biskop Biörn inte fick smäll med hänvisning till almenackan, det var klokt, för pensionärer har ju rymliga sådana. Bra att reklam görs för Christian Braws bok! Där finns mycket gott att läsa om såväl faran i idealistisk som materialistisk föreställningsvärld, en analys många högkyrkliga skulle må bra av att tillgodogöra sig. Att blandformen av hög och gammalkyrklighet i Kronobergs län står sig är inte förvånande utan utmärkt. Fö har den kyrkliga förnyelsen i Braws bok fått en skatt, en jordisk skatt om himmelrikets skrin som pekar på
  Himmelrikets skatt, en tredelning värdig en god Kronobergsk predikan! Den slår tidigare publikationer med hästlängder, inte minst pga analysen av kultur, och de varmt kritiska raderna om Hector, med insikter om att det handlar om Gud och människa, med kyrkans hjälp! Att preexistensen och den presente Kristus blir synlig, det lyckas Braw med! / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Ja, jag tänkte på att vi hade en östra rikhalva och en historia med diverse besittningar runt om Östersjön. Union med Danmark och Norge en gång och och en påtvingad union med bara Norge.
  Det där med nationalkyrka är knepigt och inte apostoliskt katolskt. I en högst märklig form infördes den väl under 1980-talet med inskriven koppling till den Svenska statens politiska organisation. Det är förstås bra att FK kämpar, men frågan kan verkligen ställas om FK bör vara med och legitimera koncernkyrkan med logga och allt


  .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med biskop Biörn om att Svenska (riks)kyrkan har blivit för stark på stiftens bekostnad.

   Tre nivåer i Kristi kyrka är vad man kan ge teologisk grund för, där kyrkan tar helgad form. 1. Församlingen, som med sin präst samlas till att lyssna till Guds Ord och fira mässa. 2. Stiftet, där Guds folk i ett område samlas kring sin biskop, i traditionen från apostlarna. 3. Den världsvida kyrkan, där det är svårt att komma ifrån att den borde samlas kring någon form av Petrustjänst.

   Provinsen, nationalkyrkan har däremot ingen teologisk grund. Men det är naturligtvis lämpligt att stift med gemensam historia, kultur och politisk ordning och med gemensamt språk samarbetar. Men det skulle vara samarbete, inte så att gemensamma ordningar till varje pris tvingas på de enskilda stiften.

   Det dröjde länge innan vi fick 'Svenska kyrkan'. Det sista draget av medvetenhet om fria stift var väl stiftsbandet för präster – man vigdes inte till präst i Svenska kyrkan, utan i ett stift, med ansvar inför en biskop och gudsfolket i området.

   Hade stiften fått behålla sin frihet, hade mycket sett annorlunda ut. Stiften i den gamla kyrkotraditionen, Skara, Växjö, Göteborg i första hand, hade inte behövt kämpa för att behålla sin fromhetstraditioner, utan istället kunnat lägga kraft på att utveckla dem till att fungera också i dagens samhälle. Givetvis skulle partipolitikerna också i de stiften ha kämpat för att ta befälet, men de skulle inte kunnat åberopa amma lagstadgade stöd som i dag.

   Jag stöder helt Dags vilja att bevara det 'svenskkyrkliga'. Det finns ett arv, som går utöver stiftsgränserna, och som verkligen är värt att bevara. Men det förändrar inte insikten, att stiftet, inte nationalkyrkan, med sin ofrånkomliga koppling till nationens politiska system, är den grundläggande enheten.

   Radera
  2. Frågan är mycket angelägen att ställa, utmärkt att biskopen väcker den! Det är enligt min mening FKs stora misstag att de inte klarar av att pedagogiskt förklara att ALLT hänger samman och att ex den feministiska teologin delar denna syn med den sakramentala teolgin,även om de är oense i ett flertal sakfrågor, varav frågan om manligt och kvinligt inte är den djupaste utan blott en yttring av den avgörande sanningsfrågan. den dag dessa två paradigm i Svk den sakramentala teolgon och den feministiska teolgin inser detta, inte bara vad de skiljer sig åt i utan vad de förenas i, synen på att allt hänger samman, DÅ och först då, kommer det krampaktiga grepp som modernismen sedan 1700-talet hållit att släppa. För att se sådana perspektiv krävs ju lite missiologiska ögon, vilket ju biskopen har, men tyvärr inte når de mörka skogarna och trånga korridorenas folk. Magnus Olsson

   Radera
  3. Föregående inlägg var en kommentar till Biskop Biörn. Denna till Biiskop Göran. Din tanke om stiftens särart krockar med tanken på ett petrusämbete. Biskop Keijser i Skara vägrade komma till ett biskopsmöte när detta lanserades just för att värna stiftets särart. I dag är läget totalt omvänt och stiftets särart är sådant som kan sägas synas i den kyrkliga seden som ex att Växjö fortfarande toppar det mesta, men organisationen i stort är klar: rikskyrka styr. Om det kan man tänka olika och göra olika bedömningar men att ett petrusämbete skulle vara lösningen finner jag inte bara osannolikt utifrån organisation utan även teologiskt, där kommer inga öppningar ske. Det vi behöver är inget petrusämbete utan en stark förvissning om att Gud går på våra gator och möter oss i nådemedlen och Ordet. Ämbetet kan inte ersätta detta. / Magnus Olsson

   Radera
  4. Liksom en symfoniorkester behöver en dirigent behöver Kristi världsvida katolska kyrka ett ett petrusämbete .Tu es Petrus!

   Radera
  5. Tomas liksom jobbet som Jesu vikarie inte finns i en lutherskt evangelisk kontext finns heller ingen vakans på dirigentsysslan. Det beror på att i den lutherska trosföreställningen finns en bro mellan Kristus konungen som befaller och den närvarande medvandraren som röjer sig när brödet bryts och " dessa mina minsta" är förhanden, vilket de är i den som med blicken fäst på vår Sanne överstepräst, litar till just denna bro: försynen. Därför tappar en lutherskt kristen aldrig lovsången oavsett hur svår vägen är och när detta sker blir kyrkan synlig. / Magnus Olsson

   Radera
  6. Det har tyvärr funnits och kommer att finnas alltför många "lutherska" kristna som utvecklas till nihilister.

   Radera
  7. Den "lutherska" kyrkogemenskapen är tyvärr alltför splittrad i världen.
   Vad vill du kalla "vår gemenskap" med Mekane Yesus?

   Radera
  8. Oki, om du anser att det jag företräder är nihilism så är det nog ingen ide att ens försöka besvara frågan. / Magnus Olsson

   Radera
  9. Jag har inte tänkt tanken att Du skulle vara nihilist, men du måste medge att många liberala lutheraner gärna låter sig påverkas av "lutheranen" Nietzsche eller låter sig styras och skyddas av vår tids "landsfurstar". Med "lutheranen" Melanchton, filippist som jag är, vill jag förorda Petrusämbetet med mänsklig rätt och även utöver det med gudomlig rätt eftersom Kristus själv är dess instiftare.

   Radera
  10. Jag tror inte att Du företräder nihilism, men visst finns det liberala lutheraner som med glädje läser lutheranen Nietzsche och finner en själsfrände och inte nog med det de går med honom ut i den nihilistiska terrängen. K G Hammar visade exempelvis denna väg. Hette inte hans bok "Ecce Homo" precis som Nietzsches?

   Radera
 3. Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp och som sådan en koalition av dem som kan ställa sig bakom gruppens principer.FK är inte en bönegrupp eller en trosgemenskap i första hand, utan just ett brett kyrkopolitiskt redskap för att påverka Svenska kyrkan. Att i dag samla alla dem som i någon mening står för den tro kyrkan officiellt bekänner är mer angeläget än någonsin. Sedan måste man vara medveten om begränsningarna i vad som kan åstadkommas.
  /Gustaf Björck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart borde små rester samlas till knytkalas men om det är trerätters middag för gratisätare som är modellen blir det ingen fest hur festlig stämningen än är. Taberaset och sötebrödsdagarna är inte slut men korvarna i visthusboden är bakom reglade dörrar. En ensam liten korvabit kan kännas lockande men ajajaj vilken grop som kan vara därför grävd om inte menyn ändras. Vad hjälper det en människa om hon stillar sin hunger med en enda liten korvabit om hon sedan fallit i en grop hon ej kommer upp ur. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Gustav, är FK inte en bönegrupp eller trosgemenskap mer än att man ber Gud välsigna "det rättvisa kaffet" (om det är smör på frallan) så tror jag att man inte får gjort så stora förändringar. Skäms FK för att söka den Helige Andes ledning enskilt och i grupp, villiga "lägga sina tankefunder under Jesu herravälde och lydnad", så förstår jag inte riktigt vad det hela nyttar till?
   Duger det för en spretig skara kardinaler att söka Guds ledning för att välja Påve så borde ambitionen att söka Guds vilja inte vara främmande för FK.
   Med tillönskan om Salomos vishet inför arbetet!

   Radera
  3. Det finns en provins- ellr metropolitannivå mellan stift och världsvid kyrka. Redan på 200-talet organiserade man stiften regionalt så, att de knöts till en "moderstad", metropolis på grekiska, och biskopen där, metropolitanbiskopen, metropoliten, hade att utöva omsorg (grek "frontis") över de andra stiften. Se kanones från de fornkyrkliga koncilierna.
   Det är faktiskt en nödvändig ordning. Problemet med svenska kyrkans rikskyrka är att den inte förstår och inte tror på det den håller på med. fm

   Radera
 4. Tack för respons på min debattartikel i Dagen om läget inför kyrkovalet i Svenska kyrkan.

  Håller inte riktigt med om att logiken var så hoppig. Hänvisningen till "Kyrka Ämbete Enhet" och formuleringen om "två hedervärda ståndpunkter" i ämbetsfrågan har jag själv hört från ledande inom Frimodig kyrka. Om den anges formellt som bakgrund kan jag inte säga. Tankegången är i vilket fall densamma.

  Min poäng är att man inte beaktar att Bibeln faktiskt uttalar sig om motiveringen till att kvinnan inte ska undervisa. Därmed är det inte meningsfullt att själv tänka ut anledningar till att det faktiskt står att kvinnan ska tiga och inte undervisa - som väl alla håller med om att det gör. Den vanligaste "förklaringen" är att det var tidsbundet och betingat av den antika kvinnosynen, alltså en mänsklig ordning. Bibelns uttalade och tydliga motivering är dock att mannen skapades först och att det var kvinnan som lät sig förledas, dvs. skapelseordningen och förloppet vid syndafallet (1 Tim 2:13-14).

  Jag har vid flera tillfällen försökt få företrädare för Frimodig kyrka att verkligen svara på vad detta bibelställe betyder för föreställningen om att kvinnor kan vigas till präster. Hittills har dock svaren alltid undvikit själva mitt argument. Det vore ytterst glädjande - och historiskt passande - om Du, Dag Sandahl, ville vara den förste inom Frimodig kyrka som faktiskt svarar på just detta. Att Frimodig kyrka ser sig som generösa och vill försonas med andra människor har jag redan hört.

  Det är inte hedervärt för en kristen att bortse från vad Guds ord säger.

  Vänligen,
  Stefan Pehrson

  Den aktuella passagen i min artikel i Dagen lyder så här:
  "I anslutning till ett uttalande i rapporten ”Kyrka Ämbete Enhet” (1993), att det ”finns två möjliga och tolkningsmässigt hedervärda huvudståndpunkter i frågan om kvinnor som präster och biskopar”, bortser man från två verser i Guds ord, som i själva verket avgör saken. Dessa verser, ”Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse” (1 Tim 2:13-14), motiverar entydigt ordningen i de båda föregående verserna: ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla”. Skapelsen och syndafallet är inte några mänskliga ordningar och kan därför inte ändras av människor."

  Om det är tillåtet lägger jag här upp en länk:
  http://www.dagen.se/webbdebatt/ny-nomineringsgrupp-tankbar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rent principiellt har Stefan Pehrson naturligtvis rätt i att bibelordet bör hävdas. Men striden handlar först och främst om att få en plats att stå på i Svenska kyrkan. Man kan inte vinna strider utan att först ta sig fram till slagfältet. Pehrson måste inse att de flesta som röstar i de kyrkliga valen inte är gammalkyrkliga och medlemmar i någon lokal Missionsprovins-koinonia på Västkusten. Att splittra Fk vore ett stort och extremt dumt misstag - då kan vi säga adjö till blotta chansen att kunna föra denna kyrka i rätt riktning...

   Radera
 5. Tack för erkännandet, Fredrik Norberg.
  Problemet är att detta inte handlar om något mänskligt projekt på eget initiativ utan om själva Kristi kyrka.

  Beträffande respons från väljare har nog det moraliska överläget stor betydelse.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 6. Den här skillnaden på delar av den luthersks gammalkyrkligheten och andra grupperingar av " minioritets" form är intressant. Samma sak som när lektor Johansson ( han som till Henrik Hägglund lånade ut mystikern Tersteegens skrifter på tyska gör översättning och utgivning, jordfäste medlemmar i Flidbergkretsen , var lärjunge till fägrekyrkoherden John Ternstedt , umgicks med tidiga SSB:are, osv) misstänkliggjordes när han var ( rektor om jag minns rätt, ) undervisande på prästgymnasiet i Gbg! Fö samma kritik som kan skönjas mot Viktor Södergren som dristade sig att upprätthålla vändkapsband med liberala lärjungar till Emanuel Linderholm i Stockholm! Inte ens bolstadprosten LM Engström var ren, i allafall inte riktigt ren. Om fenomenet kan beträffande stiftelsen Biblicum och hur Hector och G À Danell tillsist ställde sig , kan läsas om i Christian Braws förnämliga bok. Det finns en luthersk klagande ande i delar av gammalkyrkligheten som tillsist mår bäst av att gå till källarlapell med tramporglar. De saknar i regel förståelse för " uno mystica", de drivs ej av varken sakramental eller inkarnatorisk teologi. Det är inte bara tragiskt utan illustrativt, att det upprepar sig. Förmodligen chokad de av detta påstående: den sakramentala teologin och feministteologi har mer gemensamt än bådadera förstått, på ont och gott. När det upptäcks på båda sodor kommer det hända saker. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus Olsson, Du diskuterar person och inte sak.

   Betyder det att Du inte har något svar på att två verser i Guds ord (1 Tim 2:13-14), ”Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse”, avgör varför kvinnan inte ska undervisa och därför inga teorier om mänskliga, tillfälliga ordningar har något berättigande?

   Stefan Pehrson

   Radera
  2. Om feministteologin lär sig uppskatta jungfru Maria och det sant evigt feminina skulle detta kunna ske.

   Radera
  3. Stefan inte alls. Jag tog en liten beskrivning av ett historiskt fenomen som brukar gå i repris. / Magnus Olsson

   Radera
  4. Så till Stefans fråga rörande ett enskilt skriftställe. Önskar jag kunde hjälpa dig med det du efterfrågar men utrymmet här är allt för begränsat. Dock skall du få ett tips. Om man önskar förstå dessa ställen, insatta i sitt sammanhang och se dem mer komplicerat än de slutsatser du verkar dra så kan med fördel ex läsas domprosten Nils Johanssons utläggning över passager om just kvinna och undervisning, men då bör det noteras vad han skriver om indirekt och direkt seende, vilket är en synnerligen viktig aspekt när paulinska utsagor skall disskuteras men lätt missas när de okritiskt tas över eller används. / Magnus Olsson

   Radera
  5. Till skillnad från Dig tycker jag inte det här bibelstället är det minsta svårt att förstå.

   Stefan Pehrson

   Radera
  6. Ber att få gratulera till kunskap om vad jag förstår eller ej. Det är en kunskap som är intressant. Läser du Nils Johansson kan du rent av förstå vad den består av. / Magnus Olsson

   Radera
 7. Fredrik Norberg: står sista hoppet att styra upp Svk till en kompromiss i strid mot Guds ords sanning? Vad är det då som vi räddar oss från och vad är det vi räddas till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det måste man ju fråga. Antingen bygger man på Guds ord eller också inte.

   Stefan Pehrson

   Radera
 8. Thomas det är nog också en likhet " om"' med krav på anpassning. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har jag tydligen lagt fel, den var avsedd för Thomas kommentar om feministteologi ovan. / Magnus Olsson

   Radera
 9. Fredrik Norberg10 mars 2013 kl. 08:16

  Låt mig citera mig själv: man måste först ta sig till slagfältet innan man kan vinna striden. Nöjer man sig med schismatiska "koinonior" där alla gottar sig i sin gammalkyrkliga förträfflighet och låtsas stå i Svenska kyrkans gemenskap (på något slags teoretiskt plan), då kan man aldrig påverka den kyrka man säger sig tillhöra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Renlärigt testuggande är nog inget framgångsrecept, men det är knappast giftemål med tidsandan heller

   Radera
 10. Påverka!!
  Nej det är väl klart man inte kan. Men vad är alternativet när vi nu har denna diktatoriska kyrka vi har. Sticker man ut näsan så går det som Mattias Fjellander i Gnosjö och många andra före honom; man blir utlöst och får väl knappast något mer arbete som präst i systemet. Svartlistad för evigt. Men det är kanske inte så mycket att sörja över, det är faktiskt många präster som sitter i koinoniorna och skäms över Sv. kyrkan med all rätt, så varför sörja. Tiden talar ändå för koinoniornas överlevnad contra Sv. kyrkans fall. Trots allt är det ändå dissidenternas marknad. De har Kristus med sig i skeppet. Eller som det står i en sång: "Det skepp kan ej sjunka där Jesus är med..."

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avser bara kommentera en aspekt i det du skriver nämligen koinoniorna och till det lägga de som sökt sig utomlands. Oavsett om det ställningstagande dessa människor med en prästkallelse gjort så är det värt respekt och skall hanteras i ord därefter. St Paulus är mycket tydlig när han diskuterar samvete och hut en starkare part förhåller sig till en svagare, och betonar att det övergripande är gemenskapen med Herren även om skillnader finns i hur bedömningar görs. För min personliga del ( och jag har sett det på mycket nära håll) kan jag bara konstatera att bland de mest hedervärda och helgade personligheter jag mött under mina studieår finns sådana som av olika skäl inte blev prästvigda i Svk och därför i dag arbetar civilt eller sökt sig andra vägar. Om de besluten kan man tycka olika men de skall behandlas med respekt. Det är lätt att ironisera över andra människors val på internet eller intaga en hållning av kritik men den skall i såfall framföras utan att glömma att det handlar om människor. Jag delar inte de åsikter eller bedömningar som föranlett koinoniorna att bildats men jag finner det fullkomligt begripligt utifrån den övertygelse som det baserats på och det är en kristens plikt att känna igen den även om man själv inte delar den. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Magnus!
   Självklart delar jag din uppfattning här om respekt för dem som nekats prästvigning och sökt sig andra vägar. Det hade ju inte varit någon idé att "försöka" bli prästvigd (en och annan har faktiskt blivit det), och sedan hamna i samvetskonflikter hur långt man skall kunna gå en sekulariserad kyrka till mötes utan att gå under eller hamna på "utlösarnas bord" för räfst och rättarting. Jag skulle aldrig kunna råda någon yngling idag att låta prästviga sig om man är tveksam till systemet.
   Men koinoniorna menar jag har en väldigt viktig funktion för de redan prästvigda (för andra också givetvis) , att kunna samlas i gemenskap, precis som lärjungarna gjorde när de blev pressade efter Jesu död. De är som en oas för att gå styrkta ut igen och möta fienden, som idag i första hand tycks finnas i dem som skulle värna om kyrkan; våra kära kykopolitiker.
   Och om du visste vilken rädsla och respekt en stiftsledning har för dessa koinonior. Jag har sett det på nära håll. På något sätt är de de makthavandes dåliga samvete, ett sprängstoff i stil med det lilla senaspskornet i liknelsen. Av det lilla kan det bli något stort och det skapar oro för en diktatorisk kyrka.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 11. Har med stort intresse följt denna bloggpost och div kommentarer till den och förvånas över att grundläggande fakta inte berörs. Ett faktum är att samtliga prästvigningar f o m sommaren 1994 i svenska kyrkans ordning innebär att samtliga vigda präster i handling sagt att ordination av kvinnor är helt enligt Svk tro och bekännelse och att ingen tveksamhet inför detta föreligger. Det gäller samtliga stift, samtliga vigningar i hela Svk och alltjämt och något undantag föreligger inte. Självklart kan enskilda personer inta en annan ståndpunkt vid dessa vigningar eller efter dess genomförande ändra sin uppfattning men att låta sig prästvigas sedan kyrkomötet beslutade om att ett aktivt bejakande är nödvändigt för prästvigning, detsamma som att i handling säga detta. Om det är bra, rätt eller förenligt med bibel och bekännelse kan självklart disskuteras men det skall inte förtigas att så förhåller det sig. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 12. Var slagfältet ska vara kan man själv påverka. Vissa saker är inte värda att försvara.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inget slagfält, det är en myt baserad på en tes-antites-syntes-tanke som inte motsvarar trosregeln nedlagd i Skrifterna bildande ett mönster som fött trosbekännelsen. Dessa krigiska bilder motsvarar inte vad aposteln klargör att Gud är inte oordningens utan fridens Gud. Krig är kött i mellanmänskliga relationer. De krig som är Guds krig är något annat liksom de krig som förekommer i himlarymderna. / Magnus Olsson

   Radera

 13. Hur mycket insikt finns det i Missionsprovinsen när man skriver sådana salvor som finns ovan?

  Hur mycket är talet om bitterheten kryddat med den egna gallan och behovet av att urskulda sitt val?

  Hur kan man tala så väl om Menane Yesus kyrkan och beklaga Svenska kyrkans schism samtidigt som man talar så illa om MP och kallar dem schismatiker?

  Hur kan man hylla den romersk-katolska kyrkan samtidigt som man låter sig vigas under sådana omständigheter (bekännelse av kvinnoprästeriet) att man skulle förpassas till till de exkommunicerades skara om påvens lag skulle gälla?

  SvaraRadera