lördag 16 mars 2013

Knullborgarmärket

Kyrkoherden i Rödeby tyckte enligt rapoprt i tidningen Dagen att "det var lite märkligt" när konfirmanderna kom ut från ett sexseminarium vid ett konfirmandläger som en inhyrd konsult haft med knullborgarmärket på sina tröjor. "Ännu starkare reagerade han när en bestört mamma ringde dagen därpå." 14-åringarna hade fått ett certifikat på att de var kvalificerade att ligga. Mamman hade synpunkter på vokabulären också.

RFSU:s knullborgarmärke är ett märke snarlikt simborgarmärket - och har med förtjusning burits av tidigare statsministerkandidaten Mona Sahlin. Jag frågade en tidigare medarbetare till statsminister Göran Persson, om han kunde tänka sig Göran bära ett sådant märke. Det kunde han inte.

Kyrkoherden får väl problem - och hur tänkte han, när det ar olämpligt att han som präst skulle vara med när RFSU-mannen talade? Å andra sidan: I den svenska skolan går det till så här. Obligatoriskt.
Kyrkoherden kan inte svara på hutr man gör nästa år. Certifikat och märke får i vart fall inte de 14-råiga deltagarna då.

Det där certifikatet att få ligga stod väl annars Kyrkan för förr i världen.
Och märket var en krona, som bruden bar.

16 kommentarer:

 1. http://www.dagen.se/nyheter/konfirmander-fick-certifikat-for-att-ha-sex/

  När min ukrainska granne läste ovanstående, meddelade hon, att hon inte kunde tänka sig att låta barn växa upp i Sverige.

  Tant Svart

  SvaraRadera
 2. Det går tydligen lätt för både RFSU och RFSL för den delen att "utvisa" det kyrkliga ämbetet vare sig det gäller konfirmandläger eller kyrkomöte för att kunna härja fritt. I synnerhet när vissa
  ämbetsbärare koketterar med sina personliga tvivel på jungfrulighet
  både när det gäller Herrens Moder och Kyrkan. Inför den sekulära relativismen ser vi knappast något motstånd, men rädslan för att bli beskylld för fundamentalism och sexualfientlighet är mycket stor.

  SvaraRadera
 3. Med den nivån på konfirmationsundervisningen är det kanske lika bra att så få går och läser. De barn som inte gör det slipper ju en helt förvrängd bild av vad kristen tro är och står för. Kanske har de därmed bättre förutsättningar att svara på en kallelse till kristen tro.

  Och "rätt att ligga" (detta pantade ord). Vad ungdomar behöver är snarare stöttning i att vänta med samlag. Kyrkans certifikat var inte så dumt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Evangeliska Lutherska Kyrkan i Finland har inte så bråttom...
   "Värt att vänta på" , "True Love Waits".
   http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/V%C3%A4rt_att_v%C3%A4nta_p%C3%A5_%28kampanjen%29

   Radera
 4. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta när jag läste denna nyhet på SvD.se.

  Begreppet "Knullborgarmärket" kanske lockar till viss munterhet (jag erkänner...), men - med risk för att bli betraktad som gammalmodig i min syn på sex - skrattet fastnar nå'nstans i halsen, eftersom kopplingen till simborgarmärket signalerar att det som belönas är en prestation, nå'n sorts duktighet.

  Vilket för mig inte har nå'nting med sex att göra.

  Skrattet lossnade dock när jag läste Dina två avslutande meningar. Fullträff.

  SvaraRadera
 5. Nu väntar vi spänt på att få se och höra domkapitlet i Lund och biskopen därstädes visa sina teologiska muskler inför förfallet i Rödeby. Nog kan väl ett och annat av de tio buden med vidhängande förklaring av Martin Luther föras på banan här. Får jag föreslå nr 1,2 och 6 i vår räkning. Både de direkt ansvariga för eländet liksom de som väljer att inget säga eller göra bör betänka att det finns en annan dekoration som kan bli föremål för utdelning här. Dekorationen bäres i det fallet runt halsen och heter kvarnsten. Matt. 18:6

  SvaraRadera
 6. Ja, kyrkoherden får nog förklara hur han tänkte, när han lät sig avhysas av en person, som kan misstänkas för att ha haft pedofila motiv för sitt krav att få vara ensam med konfirmanderna. (Obs. att jag inte påstår Att han hade det, men det kan kanske klarläggas i en kommande polisutredning.)

  Enligt en kommentar till Dagen-artikeln kan brott misstänkas: nämligen förledande av ungdom. Det finns ytterligare två tänkbara brottsrubriceringar: ofredande och sexuellt ofredand. Enligt en hovrättsdom kan valet mellan dessa två brottsrubriceringar avgöras av om ofredandet har skett i syfte att gärningsmannen skulle bereda sig själv en sexuell kick, eller ej.

  Den av kyrkoherden förmodade brottsrubriceringen bedrägeri är däremot mindre trolig. Samma person hade ju tidigare anlitats av samma församling, och hade då varit anställd av RFSU. Och han har använt RFSU:s material. Anledningen till att anställning har upphört torde vara att RFSU-avdelningen i Blekinge har lagts ner, vilket ännu ej skett vid uppgörelsen att mannen skulle anlitas. Bedrägeriet skulle, enligt kyrkoherden, bestå i att mannen inte har talat om att anställningar har upphört.

  Att RFSU har anlitats motiveras av församlingen av att man ville ha "kvalitet", vilket kan hänföras till mannen personligen, då det inte var första gången han anlitades av församlingen. RFSU har inte heller tagit avstånd från materialet. Att man har tvingats upphöra med "knullborgarmärke" beror uppenbarligen på varumärkesintrång, d.v.s plagiat av simborgarmärket. RFSU har inte principiellt tagit avstånd från detsamma.

  Kyrkoherden kan för all del ha stått under en viss press, då en viss del av de aktiva i församlingen inte vill ha tillbaka honom (Han har tidigare varit kh i samma församling, med motivering att han hade blivit "utköpt" från en församling i Växjö stift. Han är emellertid den tredje kyrkoherden i Växjö-stift församlingen, som blivit utköpt under kort tid. Det märkliga med detta, och minst ett av de tidigare utköpen, är att det inte finns någon laglig grund för att bli "utköpt", sedan man har sagt upp sig själv. Hot och påtryckningar, och sedan agerande från Växjö stift-församlingen för att han inte skulle få den nu aktuella kh-tjänsten?

  Vad försiggår i Svenska kyrkan? Är detta verkligen ett udda fall? Hur mycket har RFSU infilterat kyrkan - och skolan? Som exempel kan nämnas att en RFSU-föreläsare, som påstods hete "Nisse kondom" hade haft praktiska demonstrationer i påsättning av kondom för mellan- och högstadieelever i en kommun i Mellansverige. Föralldel inte med sig själv, utan med en trästatyett som demonstrationsobjekt. Lokaltidningen hade ett entusiastiskt reportage, och "Nisse Kondom" sades vara mycket populär bland eleverna.

  I en större mellansvensk stad hade grundskoleelver fått ledigt från skolan för att få sexualundervisning av RFSU i stadens bibliotek, enligt överenskommelse mellan skolans rektor och kulturnämnden. Detta skedde under skoltid för att föräldrarna skulle hållas ovetande. Detta enligt anslag på Stadsbibliotekets anslagstavla.

  Vad händer med en ideell organisation, som har nått sina mål, och de gamla eldsjälarna har lämnat? Oavsett vad vi tycker om de fria aborterna, så grundades ju RFSU för att komma till rätta med de illegala aborterna (som har kallats "döden på köksbordet"). Oavsett vad vi tycker om lösningen (bla. helt fria aborter upp till 18:e graviditetsveckan) så var det ett angeläget syfte att de illegala aborterna bekämpades.

  En ideell organisation, som har uppnått sitt syfte, brukar självdö - om det inte finns mycket pengar att tjäna som aktiv medlem. Och det finns det i RFSU, som av delar av det politiska etablissemanget, behandlar RFSU nästan som en offentlig förvaltning - som bl.a. är en självskriven samarbetspartner för skola och kyrka (?).

  SvaraRadera
 7. forts.
  Ideella organisationer, som inte längre lockar de verkliga eldsjälarna brukar dra till sig personer med rent personliga motiv, inte minst ekonomiska. Men eftersom det här handlar om sexualitet, torde RFSU vara en attraktiv hemvist för diverse "sex maniacs", som kan framträda under en etablerad fasad. Dessutom har RFSU på grund av att tre av fyra bokstäver är samma som RFSL, åkt snålskjuts på RFSL:s popularitet (inte minst i kyrkliga kretsar?) under det senaste decenniet.

  Nog behövs en gransning av vad slags organisation RFSU är idag. Men tro inte att detta kommer att göras av någon "granskande journalist". Tvärtom är allt som har med sex att göra, lösnummersäljande - och saken hade väl inte ens kommit ut i media, om inte knullborgarmärket hade varit en lustighet, och det funnits möjlighet att skratta på kyrkliga "mörkermäns" bekostnad.

  En riktigt pinsam histora för Svk är detta. Det är inte första gången som det har varit "prästfritt" under kyrkliga engagemang för ungdomar. Förmodligen är detta bara toppen på ett isberg. I värsta fall kan pedofilskandaler likande dem i Katolska kyrkan komma att rullas upp även inom Svk.

  Svk har varit mer befriat från pedofilskandaler än man kunnat vänta sig, med hänsyn till alla pedofilskandaler i det omgivande samhället - och med den mycket tydliga sexuafixeringen hos kyrkan själv. Och det tyder ju på en anmärkningsvärd naivitet, när en kyrkoherde lämnar en för honom okänd sexualföreläsare ensam med ungdomar i deras sexuellt känsligaste ålder.

  SvaraRadera
 8. Bäste Dag Sandahl!
  Varje dag bestämmer jag mig för att inte läsa din blogg. Så gjorde jag det i alla fall idag och skrev en egen och hänvisade till din.
  http://www.gunnelsplats.wordpress.com

  OBS! Jag är utbildad inom sjukvården som arbetsterapeut och inte inom Svenska Kyrkan. Det finns en orsak och verkan i vår tid och tiderna innan vår. Lämnar vi tron och respekten för Guds ord, så följer förfallet.

  Hälsningar
  Gunnel Bergstrand

  SvaraRadera
 9. Kanske kunde konfirmationsundervisningen varit bättre, men jag vill i alla fall minnas att den behandlade den kristna tron och inget annat. Men det är väl helt omodernt att tänka så nu ett kvarts sekel senare.

  Är det inte vid nådda 200 som borgarmärket delas ut förresten? Eller blandar jag ihop sakerna nu?

  SvaraRadera
 10. Det kan tyckas märkligt att de ordval som i korridorerna vid kyrkomötet bedöms vara olämpliga skall pådyvlas konfirmander och då vara rumsrena.

  För det råder (tyvärr!) ingen tvekan om att just den samlagsvarianten ingår i RFSU:s undervisningsmaterial för fjortonåringar, det har t.o.m. skett i samarbete med SVT eller UR.

  Skulle man inte bjuda in RSFU till kyrkomötet för lite adekvat "konfirmandundervisning" i rent upplysningssyfte om var fokus i konfirmandeundervisningen ligger inom SvK just nu.

  Min son skall påbörja konfirmationsundervisning till hösten, tack och lov i pingstkyrkan där han är uppvuxen.

  SvaraRadera
 11. Snuskföreläsningen för konfirmanderna i Rödeby är uppenbarligen, som jag misstänkte, ingen ovanlig eller udda företeelse. Hur var det före 2007? Denna artikel publicerade Svenska Dagbladet 17 december 2007:

  "Knullborgarmärket läggs ned Hur ska det nu bli med sexlivet i Sverige? RFSU:s sextest Knullborgarmärket läggs ned sedan Svenska simförbundet protesterat. Såväl namnet som märkets utformning är alltför likt det klassiska simborgarmärket, skriver RFSU:s tidning Ottar. 35 000 svenskar, inklusive Mona Sahlin, har svarat på de tio frågorna om sex och fått märke och certifikat som intygar att de är 'kvalificerade för att ligga'. Liknande kritik har riktats mot den norska motsvarigheten 'Knulleknappen', men Norges RFSU vägrar att ge sig."

  Det är alltså ingen tvekan om att RFSU förespeglar ungdomarna att de är kvalificerade att ha sex. Jag tycker synd inte bara om flickorna, utan även om de unga pojkar, nyligen fyllda 15, som av domstolar stämplas som pedofiler för resten av livet.

  Hur RFSU utnyttjar lärares blyghet inför sina elever framgår av denna annons från RFSU:

  "Är du lärare och osäker på att prata om sex och samlevnad? Det finns möjlighet att anlita oss till din klass/grupp för att prata om värderingar och givetvis om sex och samlevnad. Våra informatörer är utbildade och godkända av RFSU, vilket innebär att informationen är pålitlig och av hög kvalitet."

  Pedofili-förespråkarna i RFSU har naturligtvis rätt att arbeta politiskt för att sänka 15-årsgränsen för sex. Men att de infiltrerar skola och kyrka för att genomföra detta i praktiken, måste man reagera mot. Detta är också tvärtemot kyrkans budskap att vänta till bröllopsnatten.

  Kan man ha någon förståelse för skolsköterskor, som skriver ut p-piller till 13-åriga skolflickor? Behövs det? Ja, så länge RFSU får hållas.

  Lägg till detta att vissa Svk-församlingar är starkt sexualiserade, med tendenser att ersätta kristendomen med en ritualiserad dyrkan av gamla fruktbarhetsgudar. Och att den högsta kyrkoledningen uttalar sig tvetydigt om detta, och hellre slår ner på kyrkliga "mörkermän" som förfäktar en mer gammaldags inställning till sex och samlevnad.

  Är knullborgarmärket, och det certifkat som numera har ersatt detsamma, bara en kul grej? Ponera att det hade varit kvinnliga anställda på något kyrkokansli, som hade uppvaktats av manliga präster med snuskigheter. Då hade det kallats sexuellt ofredanden, och blivit en arbetsmiljöfråga.
  Nåväl, det har också förekommit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LFL:s påståenden i hans kommentarer om föreläsningen för konfirmanderna är mycket intressanta. För det första kallas den snuskföreläsning. Var du där, LFL? Eller har du, som är så negativ till journalister, bara fångat upp några ord i en artikel någonstans? Hur kan du få lov att på den här bloggen insinuera att föreläsaren kan ha haft pedofila motiv? Var får du det ifrån? Och har någon från RFSU påstått att de vill sänka den tillåtna sexdebutåldern?
   Vilka tre kyrkoherdar blev utlösta från den församling i Småland som kyrkoherden ifråga hade varit anställd i? Du påstår ju att det är tre personer som de senaste åren har blivit utlösta.
   Sedan kan man naturligtvis göra en överenskommelse som innebär att någon säger upp sig och får fallskärm. Överenskommelser är inte olagliga. Det är upp till var och en att säga ja eller nej till en sådan.
   Det är naturligtvis bra med människor som är engagerade i saker och ting. Men det får väl vara lite vett och sans i det hela! Alltför stor fantasirikedom kan bli till stor skada för dem som drabbas av fantasierna! Den här föreläsningen är naturligtvis något som har fått kyrkoherden ifråga att reagera kraftigt. Låt då församlingen fortsätta att sköta saken! Det klarar de säkert utmärkt på egen hand utan en massa överdrifter och ojande från andra.
   Dock kan jag hålla med om att ett konfirmandläger inte verkar vara rätta platsen får information från RFSU.

   Radera
  2. Nej, det grundar sig inte på någon tidningsartikel som jag har läst, utan på vad NTL själv har sagt i telefonsamtal med mig. Så det är väl NTL:s egna fantasier, då.

   Jag har inte skrivit att RFSU-mannen hade pedofila motiv, utan att det får polisen utreda. Jag kan däremot inte, till skillnad mot kyrkoherden, se något brottsligt i att RFSU-mannen inte hade informerat församlingen om att hans anställning vid RFSU hade upphört. Eftersom han var anställd när han bokades. Anställningen upphörde ju eftersom RFSU-avdelningen lades ner, och alltså inte på grund av att arbetsgivaren funnit att han (i deras ögon) hade misskött sig.

   Det är märkligt att NTL, som försvarar snabbdömande journalisters grävande i kungens privatliv, vill lägga locket på i det här fallet. Jag har alltså inte "slagit fast" att RFSU-mannen hade pedofila motiv. Men att dela ut "knullborgarmärken", avsedda att fästas på kläderna och certifikat att de är kvalificerade att ligga till minderåriga, är att göra dessa minderåriga till en jaktmarknad för pedofiler. Vill NTL lägga locket på det också?

   Slutligen tycker jag att NTL, som så hett har engagerat sig i samtyckande vuxna homopars rätt att ha sex utan att beskyllas för synd, borde uppskatta att uppmärksamheten för en gångs skull vänds från de homosexuella, och mot osunda företeelser i hetero-världen.

   RFSU grundades en gång i tiden för att förebygga illegala aborter ("döden på köksbordet") med sexualupplysning, preventivmedel och legala aborter. Och det är väl ändå inte homoparen, som måste lära sig att skydda sig mot oönskade graviditer?

   Jag hade väntat mig att NTL skulle vara en smula konsekvent, och anklagat homoäktenskapsmotståndarna för att jag mygg och svälja kameler. Men i stället vill NTL själv lägga locket på om kamelerna, som tills nu ostört har kunnat trava omkring i kyrka och skola...

   Och hur många gånger har inte NTL klagat på "halvnakna" brudar i vigselgudsjänsterna och att de har med sig sina redan födda barn, så att alla kan se att brudarna inte är några oskulder?

   Samlagscertifikat till 14-åringar är däremot okej?!

   Att ingen har reagerat tidigare (heder åt kyrkoherden, som visserligen gjorde misstaget att lämna RFSU-mannen ensam med konfirmanderna, men dock har reagerat.) tyder - förutom på att homodebatterna har fått alldeles för stort utrymme - på ett allvarligt andligt och moraliskt förfall i Svk.

   En kyrka i fritt fall.

   Radera
  3. Oh! Jag har aldrig påstått att det var en snuskföreläsning. Det enda jag har gjort var att jag refererade tre delfrågor som fanns med för certifikatet och som stod i vår lokaltidning här.Och de var inte trevliga!
   Sedan är det väl så, LFL, att jag har visserligen debatterat för homosexuellas juridiska rättigheter, men deras sexliv intresserar mig inte, och jag hör väl knappast till dem som överhuvudtaget funderar över synd kopplat till sex! Jag tror, som jag skrivit många gånger, att Gud är mycket större än ett banalt syndatänkande, där man silar mygg och sväljer kameler.
   Återigen saknar jag sakligheten i det ovan skrivna!

   Radera
 12. Jag har naturligtvis inte försökt lösa några problem i Rödeby, utan har tvärtom försökt vidga det från Rödeby till hela kyrkan och hela skolan. Och jag finner en väldig disproportion mellan ivern och antalet debattinlägg mot samkönade äktenskap och RFSU:s sexindoktrinering av konfirmanderoch andra skolbarn.

  Min kära fästmö må bli upprörd för att jag säger det. Men jag säger: Är det konstigt att unga skolflickor blir lurade att posera sexuellt för pedofiler på nätet i tron att de är jämnåriga skolpojkar, när de indoktrineras att det är okej att ha sex i den åldern?

  Det måste bli en diskussion om kyrkans roll i detta, dels den sexindoktrinering av unga som sker i kyrkans egen regi, men också det faktum att kyrkans röst har tystnat i den allmänna debatten om gäller sex och samlevnad.

  SvaraRadera