fredag 3 januari 2014

Den lille pilten

Är det episkopalt mode att nu tröska tanken att Gud är större? Jag läser vår vän biskop Bonniers nyårspredikan. Också i Skara domkyrka är Gud större. "vi lever i ett större sammanhang där Gud får vara tre bokstäver för relationen med den som är större än alla formuleringar, större än alla bokstavskombinationer, större än allt." Men Gud har gjort sig känd som Fader och Son och Helig Ande, som något mer än en bokstavskombination och en hel del kan vi veta om Gud: "evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt", heter det i Confessio Augustana art I. Är inte själva poängen att Gud gör sig känd och detta sagt tänker jag inte gå in på det apofatiska och det katafatiska. En enda poäng kan räcka.

Vore det dock inte lite roligt med annan teologiskt mode, som omväxling. Nämligen  att driva julens insikt att Gud alltid är mindre? Deus semper minor est. Den lille pilten ligger där i krubban, som Birgitta berättar. Han har varit mindre än så. Maria har burit honom som bär hela universum. Han delar människans liv och ser stjärnorna från vårt perspektiv. Han är den förnedrade och lidande. Han hamnar utanför. Och detta är Gud!

Så kan religioner inte tänka.  De gör Gud stor och nalkas under vördnad något okänt. Kristen tro sticker av och möter Honom som gjort sig känd i nattvardens mysterium som är något så vardagligt som bröd och vin. men genomträngt att Hans närvaro. Gud är alltid mindre och det ändliga har förmåga att inrymma det oändliga. Så litet det oändliga kan bli!

Biskopen menar att "allt är heligt". Stämmer det verkligen? Är inte tillvaron fallen och plågas numera av att den är ohelig? Är det inte, som Wallin skriver, ett heligt dunkelt minne av ett Eden som försvunnit vi har? Och hur är det egentligen med oss? Är heligheten given i skapelsen - eller genom det som sker när Gud möter oss i dopet och när Ordet gör oss heliga - man kan väl läsa Luthers utläggning i Stora katekesen om tredje budet?

Det är väl samma nedifrånperspektiv noga besett som när vi funderar över den lille pilten. Det som sker i gudstjänsten och verkar vara så litet och försumbart är det avgörande. Deus semper minor est.

35 kommentarer:

 1. Väldigt intressant. Bloggardag drar en lans för nedifrån men läser en blogg ovanifrån. Hade bloggardag gjort sig lite noggrannare besvär hade intressantare utsagor snappats upp, nedifrån. Det blir istället en illustration av det vanliga tugget eller skall kanske begreppet "tröska" användas? Tugget/tröskandet som i regel allt ständigt handlar om, att högkyrkliga präster/teologer är STÖRRE tänkare? Så frågan om stort och litet, litet och stort, blir i vanlig ordning småsint och storvulet, som det lätt blir när man biter sig i svansen, men svansen här kommer säkert brista ut i " Store Dag, o store dag!". Själv ler jag stort. / Magnus Olsson med ny almenacka

  SvaraRadera
 2. Fader Dag, detta är nog din finaste blogginlägg på länge. Den borde ges ut i särtryck, eller ännu hellre spikas upp på domkyrkodörrarna runt om i riket!

  Gott nytt år från G A Flanell

  SvaraRadera
 3. Så lyckas Sandahl än en gång komplicera och inta motsatt ståndpunkt mot det på tidens våg ridande och normala. Kanske ett personlighetsdrag. Kanske förstärkt av ett liv av reflexion, tänkande, verksamhet och läsande.

  Inte är det att undra på, att världen skäller på honom. Inte var det att undra på, att själve Jan Myrdal i honom tyckte sig se en i mångt besläktad själ.

  Och som Myrdal tröstande skrev till Bloggardag:

  "Mig har dom skällt på sen 1942."


  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Begåvning är inte att se motsatser utan hur de förhåller sig till varandra, då de ofta utgör variationer på samma tema. Det avgörande är inte det som sker utan det som sker i det som äger rum. Därför förblir bloggaren liten i jämförelse med Växjö stifts störste teolog. Dennes namn behöver inte nämnas, alla begåvade vet vem det är. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Magnus Olsson?

   Radera
  3. Vem är Växjö stifts störste teolog?
   Undrar/hälsar
   G.A. Flanell

   Radera
  4. Bäste G.A Flanell, det är mycket bra att ställa frågor för att söka förstå. Vill man lära sig mer om det som sker i det som äger rum, måste man syssla något med tiden, särskilt preexistens i relation till inkarnation för att inte missa den stora skillnaden på evangelisk luthersk tro som exempelvis Johan Arndt lär oss, men inte Arendt Johansson. Får man upp ögonen för detta kan både den calvinska och romerska historiesynen genomskådas med hjälp av Guds försyn, sådant man trodde på Vasas tid och sådant som kan kallas erfarenhetsbaserad kunskap utan att tappa kontakt med jorden och då är särskilt minnet av stor betydelse. Lycka till med ditt sökande, G À Flanell. / Magnus Olsson

   Radera
  5. Tack för upplysningarna (även om jag inte riktigt förstod dem)! Som bördig från Göteborgs stift får jag erkänna att mina kunskaper om Växjö dito äro ringa, det enda jag tror mig veta är att stiftet fromhetssociologiskt i stort följde länsbeteckningarna G, F, H: gammal-, fri- och högkyrkliga (med Öland som tappert men osäkert bihang).
   Arendt Johansson är jag inte bekant med, jag får väl forska vidare.
   För övrigt anser jag att Magnus Olsson är ett vackert namn, så hette min regementschef vid Livregementets husarer i Skövde, då överste inom kavalleriet, sedermera hovstallmästare och militärattaché i Washington.

   G.A. Flanell

   Radera
 4. Måhända håller dessa "Gud är större"- människor på att hamna där grekerna var. De som hade ett altare åt en okänd gud. En gud som är så stor så vi kan egentligen inte veta något alls om honom.

  Vi kan inte veta allt om Gud. Det faller på sin egen orimlighet eftersom Han har skapat oss och inte tvärtom. Men det Han har uppenbarat för oss om sig själv det vet vi.

  SvaraRadera
 5. Detta viktiga blogginlägg får mig att tänka på den nyligen avlidne jesuiten Edvard T Oakes sista bok "Infinity dwindled in infancy". Det finns mycket god teologi i USA. En annan mycket intressant systematiker är Rober W Jenson som lovordats av självaste W Pannenberg. Jag läste det på "First things" där också f Dag blivit intervjuad angående situationen i Sverige. Ni kan ju googla så får ni se.

  SvaraRadera
 6. Fast här tycker jag nog att Dag mer ägnar sej åt komplementärt tänkande i Niels Bohrs, nej, i Bibelns anda. Gud är förvisso större, ja, störst, men han är också mindre i enlighet med en juldevis från 1900-talet: "Det fantastiska är inte (bara) hur stor Gud är, utan hur liten han kan bli!"

  Jag tycker på fullt allvar att den här bloggtexten är bra (men G A Flanell-kommentaren var kul!) eftersom den bibliska tanken "Gud är större"(än våra hjärtan och vet allt) nu som bloggaren upptäckte missbrukas till att relativisera själva Uppenbarelsen. Och eftersom bloggaren här inte i onödan kättarförklarar Bonnier - för att han liksom jag uttrycker inkarnationen som att Gud blivit människa i Jesus Kristus - utan helt enkelt uppvisar svagheten i en ensidig Semper major-teologi. "Du gick hela tiden längre ner", som Ylva Eggehorn uttrycker Deus semper minor-teologin.

  SvaraRadera
 7. Intressant inlägg!
  Biskop Åke Bonnier vill ha den fina kristendomen, de fina orden och framförallt de fina elogerna för de fina inläggen! Det är väl klart att han dyrkar en upphöjd Gud! Samtidigt är han på något sätt gränslös. Det är en kristendom som flyter bland polerade människor, och vi som är lite beskare i tonen uppmanas att vi ska fundera över om vi ska läsa hans blogg och ge kommentarer! Själv tänker jag alltid på Ferlins dikt om när riket var störst.
  Intressant var hans nyårshälsning på kommentarsfältet, där de manliga kommentatorerna nämndes vid namn, men de kvinnliga reducerades till m.fl.!!! Detta var, inom parentes sagt, precis som jag uppfattar stilen där!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men inte menar du att detta är "Drygare kan ingen vara, än Dags lilla präst i Skara" nya tant lila?

   Detta kan inte stämma, då jag letade mig fram till hans blogginlägg och där läste en förhoppning om att vi alla ska inse att "vi är Guds barn oavsett religiös identitet" eller något sådant. Skara-präst uttalar sig ju på den här bloggen både hatiskt och fördomsfullt om samtliga muslimer världen över. I så fall är det en person som lider av "multiple personality disorder".

   Radera
  2. Jag fattar ingenting av ditt inlägg Anna! Vad har Skara-prästen med Åke Bonniers inställning att göra? Och vad betyder detta med "Drygare kan ingen vara..." Nej, jag förstår inte detta!

   Radera
  3. @nya tant lila: Bra så! Jag är lättad om jag hade fel!

   Jag trodde att du menade att "Präst i Skara stift" var densamma som denne Åke Bonnier, som jag inte tidigare kände till.

   Radera
  4. Snabel-Anna har tydligen svårt med det där om islam.

   Hon påstår att jag är hatiskt inställd till muslimer. Det har jag aldrig skrivit. Jag skrev att jag avskyr muslimer. Och troligen anser hon då att jag är en islamofob.
   Hon borde läsa och begrunda en artikel som den kände reportern Kjell Albin Abrahamsson skrev i Skånskan den 19 december, och som återfinns även på Anders Brogrens hemsida. Han skriver där bl.a. att "begreppet islamofobi har blivit ett instrument för att brännmärka dem som försvarar den västliga demokratin och samhällsformen mot islamistiska angrepp".
   Tydligare kunde det inte sägas. Skulle man inte känna avsky när man vet att var femte minut dödas en kristen för sin tros skull, 287 slocknade liv per dag och förra årets balansräkning förra året över mördade kristna ligger kring 105.000 människor. Och då talar jag inte om diktatoriska stater som Kina och Nordkorea, utan de absolut flesta av dessa offer återfinns i muslimska stater som Egypten, Nigeria, Syrien och Sudan. I Egypten har på senaste tiden etthundra kyrkor och kloster bränts ned.
   Men Snabel-Anna anser inte detta vara något att brännmärka muslimer för eller känna avsky inför. Gör man det, då är man, som sagt, islamofob.
   Snart nog har vi denna utveckling i vårt land också, när islam tillräckligt brett ut sig och avlat tillräckligt med barn som så småningom tar makten över vårt land, i demokratins namn. Och om inte detta går, så kommer de givetvis att med våld tillskanska sig denna makt. Så har man gjort på andra ställen. Överallt där de kommit in i ett land utövar de våld för att skapa sig en position. Till och med i ett land som Thailand med sin toleranta Buddhism har de gått hårdhänt fram med våld av olika slag.
   OBS! att av vår tids kulturer har den islamska minst antalet demokratier.
   Vem är det som skjuter hejvilt i Malmö? Vem är det som där har förföljt judar? Det finns fler platser i vårt land där man också kan ifrågasätta vem det är som tillgriper våld, hedersmord, dödande i religionens namn.
   Jag skäms inte för att inför allt detta känna avsky och även en viss rädsla för vad som skall ske med nästa generation av oss svenskar. Myndigheter lever tydligen med skygglappar för ögonen för att slippa se den faran, tills det är för sent. En dag är det nämligen för sent och det ganska snart.
   Det tycks även vara så med Snabel-Anna, att hon lever med skygglappar för ögonen, dessutom är hon också¨katastrofalt dåligt påläst om de skeenden som utspelar sig över allt i världen när det gäller islam. Men bjäbba kan hon, så lite hon nu vet.

   Jag skrev en gång en limerick om Snabel-Anna. Jag tänkte tagit om den här, men jag väntar till nästa gång.

   "Präst från Skara stift" OBS! inte "Präst i Skara stift"

   Radera
  5. @ Präst från Skara stift:

   Dina siffror är fullkomligt oseriösa (har du hittat på dem själv eller läst på Avpixlat?) när det gäller antalet dödade kristna varje dag. Skulle tro att de siffror som t ex Dagen hänvisar till är betydligt sannare. Detta sagt så är det fruktansvärt med dessa dödstal bland kristna. Världen blir dock inte bättre av sådan hatpropagande mot muslimer i allmänhet som du för, utan sämre för både muslimer och kristna. Ditt lilla anförande skulle lätt kunnat tas över och användas av al-Qaida eller andra islamistgrupper om de byter ut muslimer mot kristna etc. Det är sådant de sysslar med nämligen - att sprida hat och fördomar och osanningar och genom detta uppvigla befolkningen. Om det är sant att du är präst tycker jag att det skulle finnas skäl för en anmälan till Domkapitlet med tanke på vad du håller på med. En präst som sprider anonym hatpropagande mot muslimer "på sin fritid" är väldigt allvarligt och borde kunna leda till avsked tycker jag. Jag hoppas bara att de flesta intelligenta läsare som finns här inne inte tror på eller tar till sig den okunniga smörja du producerar här..

   Radera
  6. Snabel-Anna har fortfarande svårigheter att läsa innantill eller ta till sig. Jag nämnde tydligt var jag hittat artikeln jag citerade. Likaså vem som skrivit den, nämligen Kjell Albin Abrahamsson, en av våra mest meriterade reportrar, som vistats i många år i dessa muslimska länder där förföljelse av kristna pågår som mest.
   Att kalla detta för "okunnig smörja" faller bara tillbaka på den som säger det. Snabel-Annas okunnighet röjer sig verkligen. Hon håller tydligen till på "avpixlat", vad nu det är för någonting. Är detta seriöst? Knappast, med hänsyn till den försonlighet hon intar gentemot muslimsk förföljelse av kristna. Jag har nog större förtroende för Kjell Albin Abrahamsson. Han refererar inte några fördomar, utan fakta.Men lever man, som Snabel-Anna gör, i det blå, så blir man också blåögd och vräker ur sig sin "slisksmörja" som hon gör här på bloggen.
   Jag sprider ingen hatpropaganda mot muslimer, jag redogör bara för fakta, men det kallar tydligen Snabel-Anna att uppvigla befolkningen. Hur dum får man egentligen vara? Det var det löjligaste jag hört. Nu vill hon också att jag skall avkragas för detta. Ja, varsågod. Röj dumheten fullt ut bara. Man tar sig för pannan....

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  7. @Skarapräst: Jag rekommenderar dig att läsa mitt svar under DS senaste inlägg, där vi lite mer går på djupet vad som sas i den märkliga artikel du hänvisar till som har kritiserats och ifrågasatts kraftigt av kristna organisationer som hjälper de kristna som förföljs. Det handlar således inte om några fakta, vilket faktiskt skribenten erkänner om du läser noggrant.

   Men innan du gör det, om vi nu ändå betraktar artikeln som sann, så vill jag gärna får förklarat för mig varför man ska hata MUSLIMER för att kristna enligt artikeln förföljs av kommunistregimen i Kina?

   Radera
  8. Snabel-Anna!
   Jag har nu påpekat det flera gånger; Du läser dåligt vad andra här skriver. JAG HAR ALDRIG SKRIVIT ATT JAG HATAR MUSLIMER, MEN DÄREMOT ATT JAG AVSKYR DEM. Hoppas du kan ta till dej skillnaden.
   Jag har läst senaste inlägg här ovan. Vad gör det för skillnad? Om det är några tusen dödade kristna hit eller dit är det så "snabla" viktigt? Antalet döda kristna i den omfattning man laborerar med är väl illa nog i sig och fullt tillräckligt för att känna avsky för muslimer. Men det gör tydligen inte du. Är man muslimvän så är man.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  9. Jag gör dig så gärna till viljes och byter ut hat mot avsky - inget förändras för mig för det.

   Det är FRUKTANSVÄRT viktigt att försöka hålla sig till sanningen och förhålla sig kritisk till sådana här uppgifter eftersom de kan leda till ökat hat mellan grupper och i förlängningen kanske till och med religionskrig.

   Hälsningar från kristendomsvännen, muslimvännen, ateistvännen, buddistvännen och hinduvännen Anna

   Radera
  10. Ja, det var på tiden att det till slut blev rätt. Vad menar du med att göra mej till viljes? Det jag har skrivit skall väl ändå citeras rätt.
   Hos dej går tydligen allt an med tanke på avslutningsfrasen. Här kan man tala om regnbågsteologi.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  11. Men det som Anna ger uttryck för är väl det kristna förhållningssättet till medmänniskor? Vi skall ju älska vår nästa, vi skall t.o.m. älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Visst kan man avsky en ideologi eller religion, men det innebär väl inte att vi som kristna har rätt att avsky de människor som omfattar denna ideologi/religion? Att t.ex. avsky islam eller kommunism är en sak, men att avsky muslimer eller kommunister är väl inte förenligt med budet om att vi skall älska vår nästa och be för dem? Det är väl omöjligt att uppriktigt och helhjärtat älska och be för någon om man samtidigt avskyr personen. /e m

   Radera
 8. Ni hittar f Dags intervju på "Touchstone". Googla på sandahl touchstone så kommer ni fram.

  SvaraRadera
 9. Detta var en BRA predikan!

  Lite magsur kan jag dock ändå inte låta bli att vara, då Gud skapade mig magsur och alla noterade redan på BB hur magsur jag var:

  Som så ofta i dina inlägg har du ett behov av att glänsa på andras bekostnad. Kolla här då! Vad mycket bättre jag har tänkt! Du förminskar så att säga inte bara Gud utan även andra för att du på så sätt ska framstå som ännu bättre själv. Så även en aning i detta inlägg. Men det kan väl ursäkta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som sa'et hon va'et! Projicering kallas det visst också.

   /Daga-Lena

   Radera
  2. Tack! Men jag är ingen "bra predikan". Det kan jag absolut inte hålla med om.

   Radera
 10. Apropå det förra blogginlägget:
  Gud passar i flanellskjorta.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. If it's good enough for God, it's good enough for me.

   G.A. Flanell

   Radera
 11. Vad är det som nihilisten tror på därför att det är större än Gud och som den radikalt fattige äger och som den rike inte behöver?

  SvaraRadera
 12. Det som sker i mässan är det största. Är det inte vad Dag här pekar på som ligger i botten på det nu uppmärksammade bibelcitatet som Jackelen menar sig bygga på: att Gud ändå - tack och lov - är större än vårt hjärta och vet allt?!
  När vi inte förmår fatta och gripa om Guds kärleks litenhet och våra samveten slår sönder tanken om vår frälsning, så nära, är det ett evangelium att Gud ändock är större. Så blir Guds storhet sann. Inte genom Antje Jackeléns antydda felvändning av citatet.

  SvaraRadera
 13. Att veta vem som är "Växjö stifts störste teolog" har knappast ngt m begåvning att göra, snarare att man är en del av sammanhanget där detta barn verkar. För det är väl ett barn?!?
  Det är dom Jesus tar som exempel när lärjungarna förirrar sej ut i de ständiga irrgångarna om vem som är störst, bäst och vackrast.
  Både större och mindre. Gud är väl den ständiga paradoxen? Säkert kvinna/mor med - oh hemska tanke!
  Saliga äro de små ty de landar mjukare när de faller! Gott nytt år \0/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du läser ditt NT lite noggrannare så skall du se att frågan om barn inte är riktigt så enkel. Fö har ju språket alltid sina begränsningar, varför ett rannsakande av Skrifterna är inte blott nödvändigt utan av av Jesus påbjudet. Hans skriftanvändning är ett ofta förbisett perspektiv men används det får begreppet "barn" en något mer komplicerad och därmed upplysande funktion. / Magnus Olsson

   Radera
 14. Humor är en gudagåva, liksom lite självdistans...

  SvaraRadera
 15. Kyrkan tycks vilja göra Jesus så liten och hjälplös som möjligt. Den älskar att lägga Honom i en krubba och hänga upp Honom på ett kors. Krubban och korset är kyrkans två "älsklingsbrännpunkter".

  Dessa två metoder är praktiska när man vill få TYST på Jesus. Han är för JOBBIG om Han får gå fritt omkring och undervisa om Guds Rike och om Vägen dit.

  En anonym en

  SvaraRadera