fredag 31 januari 2014

Utrensningen

Min gamla klasskamrat och vän Jan-Erik Pettersson skrev boken om Stieg Larsson och Expo. Jag läste fascinerad. Tanken att exponera det ljusskygga är nästan i folksageklass. Trollen spricker i ljuset. Problemet uppstår efterhand. När tillgången på troll tar slut, måste det levereras en ström av nya troll som kan exponeras och spricka. Annars går själva företagsidén förlorad. Och helst ska trollen återfinnas på ställen där man tidigare inte trott att de skulle förekomma och vara fler än man kunnat föreställa sig. Då kan det hända att idévärlden kolliderar med den något mer prosaiska verkligheten om man nämligen inte kan bedriva kampanj - för då fungerar modellen igen.

I politiskt arbete handlar det om att driva idéer men också om att kunna stoppa i tid och korrigera kurs. Här finns ett för Expo inneboende problem.

Man kan tänka att jag inte skulle bry mig om Sverigedemokraternas interna utrensningar. Det hade jag kanske inte gjort om det inte varit för att seglorianerna lite oskickligt drivit sin "guilt by association"-kampanj mot mig. Jag får inte skriva i somliga fora - och Klein och Irving skulle bestämma vilka. Nu ser jag samma mönster när det handlar om Axel W Karlsson, tidigare socialdemokrat och uppmärksammad högkyrkoätare när han protesterade mot domprosten PO Sjögrens prästmötesoration, den där han kritiserade partipolitiseringen i Svenska kyrkan och enkannerligen socialdemokratin. Karlsson skrev i Nya Tider och jag hittar ett reportage från kyrkomötet. Han skulle inte ha skrivit. Att skriva i tidningar som står långt från Sverigedemokraterna (också om artikeln beskrev att ASD ställdes utanför kyrkostyrelsen) och att gå på möten med organisationer långt från SD, får man inte. Axel försvarar sin rätt att vara var han vill och skriva var han vill. Då körs han ut.

Det får vara SD:s affär men mönstret känns igen.
Kritiken gäller inte vad han skrivit utan att han skrivit på fel forum. Kanske är det intressant att SD drabbas av nervositet när Expo drivit kampanj mot Axel W Karlsson men kanske mindre intressant att seglorianerna jagar biskop Eckerdal, som tills nu försökt värja sig. Nu ska Göteborgs stift fråga SD om grunderna för uteslutning för att eventuellt inleda ett tillsynsärende, fattar jag efter seglorianernas nyhetsförmedlande.

Ändå är detta inte det riktigt intressanta, det bästa har jag sparat till sist!
Sören Ekström, tidigare Svenska kyrkans generalsekreterare, ställde på Facebook - ett forum som är öppet för mycken insyn - frågan hur lämpligt det är att en präst som utesluts ur SD "på grund av antisemitisk och högerextremistisk verksamhet" fortfarande innehar prästämbetet. Ser jag efter rätt har Axel W Karlsson förnekat denna anklagelse som rikatdes mot honom i september och det är inte detta som nu anförs av partisekreterare Söder i Expressen, men varför vara småsint...
Caroline Krook svarar "Inte lämpligt alls men jag känner med biskop och domkapitel för det hela är inte helt lättlöst". Paul Trossö, en gammal S-veteran från kyrkomötet, menar att frågan kan komma att aktualiseras framgent och pastor Bruno Sollerman menar att man visst kan avkraga en präst med otidsenliga åsikter.

Allt blir intressant - från den oprecisa anklagelsen till det som nu tillagas.
Caroline Krook sitter i Överklagandenämnden och där kan väl ett fall med avkragning enkelt hamna. Hur omdömeslöst är det inte att då gå ut med en bestämda mening innan saken prövats? Hon kan inte döma i Karlssons fall ifall det blir ett fall!
Trossö gör en riktig bedömning, tror jag. Det blir ett domkapitelsärende för saken står under sådan press att den reaktionen närmast blir naturlig. Fast medge att det blir lustigt. En präst som inte kan vara medlem i Sverigedemokraterna, kan inte vara präst - eller hur ska anklagelsen motiveras och hur ska grundlagsfästa fri- och rättigheter värnas? Det där med "inte helt lättlöst" styr in på det besvärliga att vi har grundlagsfäst åsikts-, förenings- och yttrandefrihet. Inför det allmänna - och hur ska en kyrka som vill ha en offentligrättslig ställning räknas? - behöver vi inte berätta om våra politiska eller religiösa (!) meningar.

Slutligast är det väldigt spännande med tanken som pastor Sollerman levererar (glöm inte att jag för många år sedan markerade min ovilja just mot pastorn och fann honom intellektuellt lågpresterande när han skrev ett reportage i Broderskap, så misstro för allt i världen vad jag skriver!). Man kan avkraga en präst med otidsenliga åsikter. Så tänker en frikyrklig, fattar jag. Men tanken fascinerar. Vad är nu otidsenliga åsikter och vad var t ex i Tredje Riket tidsenliga åsikter som en präst gott kunde få ha? Man kan vara antisemit bara de flesta andra är antisemiter eller tysta medlöpare och nazistprästerna ska inte klandras förrän i maj 1945?
Däremot kan man i Sverige nu avkraga präster som inte tror 1958 års riksdagsbeslut om ämbetet eller riksdagsbeslutet om abort eller riksdagsbeslutet om enkönade äktenskap med efterföljande kyrkliga konsekvensbeslut - för hur det än är så är åsikterna otidsenliga?

Axel W Karlsson kommer nog att försvara sig med att han vill röra sig i många olika miljöer för att forska och skriva. Vad han då säger är sant. Han är välinformerad om många olika sammanhang och har haft anställning som forskare men är nu 65 år så den tiden är över. Axel har alltid nyfiken rört sig i många miljöer.
Hur han gör med sitt kyrkomötesuppdrag ska bli intressant att se. Han kan ju sitta kvar som vilde i kyrkomötet. I så fall blir han vilde nr 2 med rötterna i SD. Ingen utskottsplacering men tid i talarstolen.
Avkragad eller inte. Mycket kan Expo och seglorianerna med understöd regissera - men inte allt.

Själv undrar jag hur vi ska se på att somliga regisserar pjäser där vi andra får statistroller och där det står några fritt att modellera motståndare efter eget tycke eller egen affärsidé.

28 kommentarer:

 1. Vad betyder avkragning? Kallas prästen till domkapitlet och måste ta av sig sin prästkrage? Vad händer om prästen vägrar och istället skäller ut biskopen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Prästen kallas inför sittande domkapitel och får en prästkrage i handen. Så får hin plocka av de vita kantblommorna medan hin säger "vara-eller inte vara -vara -eller inte vara." tills alla är plockade. Om kantblommorna är slut på "inte vara" så är hin avsatt. Om hin stannar på vara, så får hin en"varning": Biskopen höjer sitt finger och det samlade kapitlet säger unisont:"AJA! AJA! AJA_BAJA!" . Det är mycket stämmningsfullt! fm

   Radera
 2. Vi är inne i uteslutningnarnas tid.
  Mönstret är detsamma att man uttrycker sin åsikt i fel sammanhang, inte nödvändigtvis åsikten i sig.

  I grunden är det inte konstigt, en organisation kan inte ha företrädare som inte i tillräckligt hög grad står för organisationens grundvärderingar. det måste samtidigt ges utrymme för debatt och åsiktsbrytning inom en organisation.

  En organisation kan tjäna på att vara konsekvent.

  Ingen enda centerpartist har blivit utesluten för den otidsenliga uppfattningen att polygami ska bli tillåtet. Uppfattningar som eventuellt i framtiden blir tidsenliga är nog svårare att markera mot.

  SD hanterar väldigt många uteslutningar, ofta med samma motivering, men långt ifrån konsekvent. Minns att Kent Ekeroth sitter kvar i riksdagen trots järnrörsskandalen.

  SvK utesluter inga medlemmar. Innesluter inte så många heller. Det är också ytterst få präster, om någon, som utesluts p.g.a. åsikter som har dålig överensstämmelse med bekännelseskrifterna. Finns det exempel på detta efter 1958?
  Avkragningarna av präster har mer att göra med det i mitt tycke otidsenliga uttrycket "anseende" som är en subjektiv gummiparagraf.

  Jag kan personligen tycka att präster som offentligen ger uttryck för hat ("Därför hatar vi XXX"), rimligen och kristligen inte kan åtnutja mitt anseende.

  Vad jag anser om hur dunbolsterteologer behandlas i domkapitelsärenden, förbjuder mig min uppfostran att uttrycka i ord. Jag har ju mitt anseende att tänka på.

  SvaraRadera
 3. Det som nu benämnes "avkragad" kallades förr "skild från prästämbetet". En prästvigd författare från landets nordligaste trakter blev inkallad till domkapitlet i detta ärende. Han har själv skildrat hur han där frågade en jurist vilket straffet skulle bli om han spöade upp stiftssekreteraren. "Två månader", blev svaret. Han fällde då några hårda ord, for hem och gav sig ut på en ridtur. En obetydlig kyrkoherde i vårt sydligaste landskap blev per telefon av stiftssekreteraren uppsagd från sin befattning och skild från prästämbetet. Detta bekräftades senare brevledes. Ärendet hade handlagts så klantigt att den obetydlige kyrkoherdens jurist konstaterade att domkapitlet gjort sig skyldig till domvilla. Bartholomeus+

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan en beslut av en stiftssekreterare - eller för den delen domkapitlet - anses vara domvilla?
   Enligt doktrinen verkar förfarandet som beskrivs snarare vara fråga om ett tjänstefel eller möjligen (men inte självklart) ett avskedande utan saklig grund, m.a.o. ett brott mot Lagen (1982:80) om anställingsskydd 7 § och i så fall ett ärende för Arbetsdomstolen.
   Verkar som om kyrkoherden inte hade en så bra jurist som hen behövde.
   Tör man fråga hur ärendet avlöpte?

   Radera
  2. Händelsen inträffade i ett sydligt stift före år 2000. Kyrkoherden var vid tidpunkten gången i pension. Saken gällde alltså ämbetet och inte anställning. Ärendet avlöpte så att saken gick till högsta statliga rättsinstans som helt underkände stiftets agerande, återgav prästen ämbetet och tillerkände honom ett rejält skadestånd. Nesan för biskop och domkapitel var stor.

   Radera
  3. "Några hårda ord" lär ha varit att han skrev sitt avsked från prästämbetet på en liten pappersbit och bad dem torka sig i arslet med densamma. Och då sa biskopen "Men B, vi är ju ändå kristna!"
   Om detta är sant vet jag inte, men jag har fått det från "ganska säkra källor" i närheten av polcirkeln.

   Radera
 4. Det bekymmersamma är väl att man går på personen snarare än på saken. Som bekant gjorde ju Jesus tvärtom, t.ex. med äktenskapsbryterskan: han gick i första hand på saken inte på personen.

  När frågor kommer, när kritik ges, försöker man alltför ofta inte visa att det är de bakomliggande tankarna som är fel. I stället försöker man med stor energi visa att det är fel på personen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Göran, här krävs ett förtydligande. Vilka tankar är det som är fel och på vilket sätt kan då Axel W anses ha hyst dessa felaktiga tankar. Har han gjort något som är klandervärt eller inte? Det är den frågan som nu kräver sitt svar.

   Radera
  2. Jörgen, min kommentar gällde inte i första hand Axel W., utan var allmänt hållen. Vi ser ofta att man inte går in i diskussion i sakfrågor för att med argument försöka hävda att motparten har fel. Man misstänkliggör i stället personen. Det blir en variant av: Om budskapet är obehagligt, skjut budbäraren.

   Radera
  3. @+Göran, Jo, absolut. Det framgångssättet har på sistone satts i system.

   Radera
 5. Det är nog inte bara Axel W, som hamnar i fokus för SS-folkets "Säberungsaktionen". Helle påminner:

  "En tongivande präst och kyrkopolitiker som Dag Sandahl kan vid upprepade tillfällen medverka i rasistiska Dispatch International. Han kan också i sin blogg förutom att hetsa mot alla som inte tycker som han också medvetet publicerat djupt antisemitiska kommentarer utan att någon biskop reagerar."

  http://dagensseglora.se/2014/01/30/biskoparna-kan-inte-blunda-langre/


  Det är farligt att bli uthängd i Völkischer Beobachter eller Volksstimme! Har lögnerna upprepats tillräckligt många gånger, blir de sanna. Det visste Joseph, och det vet Helle.


  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men - hur kan de skriva något så osant?
   Fader Dag har väl inte publicerat några djupt antisemitiska kommentarer? Hur kan någon beljuga en människa om en sådan sak!
   Jag känner mig alldeles vimmelkantig och ledsen över hur elaka påståenden kan slungas ut mot en oskyldig person.

   Radera
  2. Modern liberal så kallad teologi är väl inövad i "omtolkningarnas hus". Man har inga svårigheter att göra evangelisten och aposteln Johannes till en antisemit. Det torde vara lättare att beskylla sina nutida motståndare för både det ena och det andra eftersom som man bara styr på person och aldrig sak. Så går det när man är antropocentrisk.

   Radera
 6. Ordet avkragad har man antagligen fått från Norge. Men där heter det att prästen mister kappa och krage. Vilket ger ett mer dramatiskt utryck och mer säger vad det handlar om. /Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tar dom verkligen ifrån prästen deras kappa (har dom kaftaner i Norge också?)? Kragen kan jag förstå, men rocken? Det är ju KALLT i Norge!

   Radera
 7. Tack Dag, för en riktig tankeställare. Det handlar om huruvida man som medlem av SD är bunden av sin lojalitet med partiet så till den grad att man måste göra avkall på vad som för en kristen äger högsta prioritet: att stå upp för sanningen i alla sammanhang där den efterfrågas. Även om det skulle vara i Nya Tider. Om så är fallet så kan en kristen inte vara medlem av SD. Och tillåt mig att tillägga: inte av något annat svensk politiskt parti heller. Och följaktligen skulle därmed politiken en gång för alla ha hamnat utanför sanningen, och allt tal om demokrati med dess respekt för individens integritet vara ett minne blott. Är det där vi har hamnat? Jämförelsen med nazismens Tyskland är helt på sin plats; om den som inte lever upp till vad "tiden fordrar", som Kierkegaard uttryckte saken (den saken att instämma i den offentliga lögnen), bara har uteslutning ur alla sociala sammanhang att se fram emot, då är vi där igen, i Tyskland efter 1933, eller i Sovjet vid samma tid, där uteslutning ur partiet var liktydigt med en dödsdom. Är vi där nu? Är politiken förlorad en gång för alla, ja då är landet förlorat -- med kyrkan är det en annan sak, den står på stadigare grund än så (om än inte SVENSKA kyrkan…)

  SvaraRadera
  Svar
  1. SD måste om några hålla rent åt det bruna hållet. Migrationsetablissemanget skulle annars nyttja minsta anledning att diskreditera sina motståndare.

   KJ

   Radera
 8. Jag blir så trött av allt detta. Motsättningar, positionering, kiv om vilken politik som ska gälla för stunden. POLITIK!? En del i DET STORA AVFALLET kanhända?
  Hur ska en enkel fotfolkskristen människa som jag argumentera inför vänner och bekanta utanför kyrkan? Hur ska jag försvara detta virrvarr och dubbla lojaliteter? Varför ska jag alls bli kvar i organisationen Svenska kyrkan? Får jag reagera när kyrkan öppnar upp för galenskaper? Varför leds de stora stiften av lesbiska tanter? Varför har vi en ärkebiskop som svävar på målet? Varför ropar inte kyrkan bara Hallelujah, rätt och slätt? Jag tror inte jag är den ende bland oss här på golvet och i bänkarna som funderar på att göra en på Eva Hamberg. Jag är inte någon stor tänkare, men dock en tänkare av det slag som tycker sig varthän det barkar. Och det gör mig ledsen och som sagt trött.

  SvaraRadera
 9. Dag, Jag kan inte se annat än att broder Axel W själv försatt sig i den här situationen. Från SD:s sida finns ett klart besked för dess medlemmar och förtroendevalda att förhålla sig till: Inget samröre i något avseende med etnonationalistiska kretsar och den antisemitism som gärna frodas där. Genom att publicera sig i Fria tider har Axel W ur partiets synpunkt valt att överskrida den gränsen, alldeles oavsett innehållet i det publicerade.

  Medan artiklarna i Fria tider håller en hyfsad ton är dess icke modererade kommentarspalt översvämmad av mycket obehagliga och ofta direkt antisemitiska kommentarer. Jag kan inte uppfatta saken på annat sätt än att man avsiktligen tillhandahåller en anslagstavla för åsikter av det slaget. Det säger något viktigt om sajten som sådan.

  Om du kommer ut på morgonen och finner att din husvägg har försetts med nazistisk judehets och väljer att låta affischen sitta kvar därför att du inte satt upp den och inte kan/vill ta ansvar för vad som sätts på din husvägg, hur övertygande är det?

  Att SD vill dra gränsen mycket tydligt här, har min sympati. Att man finner det politiskt nödvändigt är knappast överraskande. På den etnonationalistiska kanten uppfattar man ju SD som folkförrädare på ett sätt som påminner om hur renläriga kommunister för inte så länge sedan betecknade socialdemokrater som klassförrädare och socialfascister. Att Weimarrepubliken föll berodde till en del på att de tyska kommunisterna ansåg det viktigare att bekämpa socialdemokraterna än nazisterna.

  För övrigt är det sorgligt att se hur rent judehat med vidhängande konspirationsteorier kan få utrymme i Axpixlats modererade kommentarspalter. Nu senast i en tråd vidhängande en artikel om hur migrationsfrågor hanteras i Israel. Att Seglora Smedja/Expo inte redan slagit på trumman här, får väl anses bero på att artikeln gav uttryck för sympati för Israels hållning i migrationsfrågor, en hållning som har en hel del gemensamt med SD:s syn på saken. Det komplicerar givetvis saken både på ena och den andra kanten. Man vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta.

  Att Axel W nu också ifrågasätts som präst i SvK faller sig naturligt i en allt mer politiserad kyrka. Det han skrivit är och det förtjänar att upprepas inte på något sätt oförenligt med avlagda prästlöften, om man inte från kyrkoledningens sida väljer att tolka löftena på ett sätt som överensstämmer med SD:s partipolitiskt bestämda hållning. Det är naturligtvis möjligt, men skulle ändå överraska.

  Normalt sett borde en möjlig reaktion från kyrkans sida vara begränsad till ett samtal mellan biskop och präst där det klaras ut att Axel W. inte är antisemit eller rasist och därför inte heller har förbrukat sitt förtroende som präst medan biskopen för sin del kan inskärpa nödvändigheten av att i alla sammanhang visa gott omdöme, liksom att alla sammanhang inte är nyttiga och goda att medverka i. Det borde han för övrigt vid det här laget veta av egen erfarenhet. :-)


  SvaraRadera
  Svar
  1. Jörgen, medan Dag talar om att Axel W medverkat i tidskriften Nya Tider skriver du att han gjort det i FriaTider på webben. Här verkar ett missförstånd föreligga. Så vitt jag kan se har han inte medverkat i Friatider.se, däremot i Nya Tider. Friatider är mycket riktigt ett tillhåll för antisemiter som får breda ut sig i kommentarerna. Men näst judarna verkar samma antisemiter ha sverigedemokrater som hatobjekt, vilka enl. deras världsbild har övergått till fiendelägret genom att rensa bort antisemiterna ur de egna leden. Bevis nog, som jag ser det för att SD verkligen har gör ett gott jobb på den fronten. Däremot vet jag ingenting om huruvida Nya Tider kvalificerar sig som antisemitisk. Om den inte är det så har jag svårt att inse varför Axel W inte skulle kunna medverka i den sett ur SD.s synvinkel. För det verkar ju inte vara någon här som tror att han själv är en antisemit.

   Radera
  2. Hemkommen sent från fredagens diakonala värv, ser jag nu att det är på sin plats med en oförbehållsam ursäkt till bloggaren och Axel W för ouppmärksam läsning. Publikationen i fråga var Nya tider och inte Fria Tider. Alltså än tydligare: Det var i Nya tider Axel W. publicerade sig och inte i Fria Tider! Om "Nya tider" vet jag mindre, det gäller även publikationen, men jag håller det inte för omöjligt att det kan vara en väsentlig skillnad mellan sajterna. Andra vet kanske mer och jag tänker mig att jag kommer att bli rikligen upplyst i den saken när morgonen gryr.

   Radera
 10. Wikipedia:

  Nya Tider är en tidning grundad i november 2012[3] efter att flera skribenter lämnade den högerextrema tidningen Nationell Idag för att skapa en ny tidskrift[4]. Tidningen blev uppmärksammad i media efter att man beslutade att tidningen skulle få presstöd på 1,9 miljoner.[5]

  KJ

  SvaraRadera
 11. Nya Tider är främlingsfientlig och inget en kristen människa borde medverka i med annat än kritiska artiklar. Gud har bara ett folk. Varför denna medkänsla med främlingsfientliga krafter på en KRISTEN blogg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad exakt i Nya Tider är "främlingsfientligt"?

   Kurdo Baksi hävdade i en artikel i Journalisten att Nya Tider "hetsar mot handikappade" -- när det enda som någonsin publicerats om handikappade i Nya Tider är denna artikel: http://www.nyatider.nu/forsakringskassan-drar-in-stigs-assistans-staten-tar-sakta-livet-av-mig/

   Läs och döm själv hur mycket substans som fanns i Baksis påstående. Eller om du inte orkar läsa: Ingen alls över huvud taget. Artikeln består av en objektivt hållen och mycket sympatisk intervju med en stackars man som fått sin assistans indragen efter att Försäkringskassan fått nys om att han minsann kan lyfta en kaffekopp själv (med båda händerna).

   Detta är alltså "hets mot handikappade" enligt Baksi. Vad i Nya Tider är "främlingsfientligt" enligt dig?

   Och vad beträffar att "Gud har bara ett folk", varför har Han då "skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden"? (Personligen är jag inte kristen, men har likväl någon form av allmänt hållen gudstro -- och även rent allmänt kan frågan ställas: Varför skulle Skaparen ha skapat olika folkslag, med olika utseenden, egenskaper, språk och kulturer, om han verkligen ville ha "bara ett folk"?)

   Radera
 12. Nya Tider är en ny veckotidning som inte alltid har PK -medias glasögon när man skriver sina reportag. Bra information och ett beundrandsvärt komlement till svensk likriktad media.

  SvaraRadera
 13. Jag har bara ögnat ett par nummer av Nya Tider i höstas. Intrycket jag fick var att den var typ sverigedemokratisk, alltså ingen tidning som öppet driver någon rasism, fascism eller antisemitism, men jag uppfattade att tidningen sympatiserade med SDs politik och likt partiet talade mycket om "massinvandring" o.d. Jag letade efter formella kopplingar i tidningen, men inget där sade mig något konkret då.
  Måste säga att jag blev riktigt förvånad över att en sådan tidning var ett problem för det partiet, men det kan ju bero på att jag läst lite för ytligt? Detta är bara en form av spontant intryck.

  SvaraRadera