söndag 26 oktober 2014

Ett lysande följe

Jag for till Växjö och hörde hearingen med biskopskandidaterna. Nå, jag hade ett par ärenden till biblioteket också, det medges. Men därefter gick jag över till hearingen. Vi var inte så många. 250 personer, max. 700 är röstberättigade. Många kanske mödade sig med webbsändningen, kan man säga - men det verkar som om många präster faktiskt struntar i biskopsvalet. Jag frågade men det hade inte varit ett stort ämne när folk träffats på fortbildningsdagar och jag hörde en kontraktsprosts bedömning att intresset inte var stort. "Det blir som det blir", säger man. Det är sant -  men i sak förödande.

Jag medger att de åhörare som samlats för en som är med i den frivilliga brandkåren skulle kunna skapa intrycket av att ålderdomshemmet brunnit. Många var 70+ och de samlade pensionsutbetalningarna till de röstberättigade i lokalen utgör en betydande kostnad, kunde den ekonomiskt intresserade tänka.

Vad biskopskandidaterna sa i utfrågningen kan man väl se - om man gitter - på Växjö stifts hemsida. Men det är lika intressant att notera vad de inte sa. Jag för ett försök att förstå.

Nu talas det om hur viktig gudstjänsten är. Det har de lärt sig att säga. När vi sa det för 40 år sedan var det dörrstängande och elitism, ett sätt att göra trösklarna till kyrkan höga och en massa i den stilen. Nu låter det annorlunda. Ska vi vara glada då när rätt saker sägs av rätt folk? Självfallet. Jag såg ett lysande följe. Det lilla problemet är att tiden gått och med talet om gudstjänst kan nu menas något annat än att bygga församling.

Församlingsbygge nämndes - som en fråga om organisation, noterade jag. Lite mer komplicerat är det. Men det satt fem välvilliga män och utfrågades. De uppfattade sig själva efter kravspecifikationen som tydliga, trygga och trovärdiga. De sa vackra ord om Jesus och bön och de behärskade den prästerliga konsten att göra grus till guld. När det skulle handla om deras lik i garderoben (svart städhjälp eller fortkörning t ex) så kunde detta bli till framgångar eftersom man lär så mycket av misstagen och av förlåtelsen.

De sa vad som skulle sägas, kan man väl säga. Någon fick med transpersonerna också, vilket imponerade.

Utfrågarna fick med frågan om kvinnoprästmotstånd. Ibland förstår jag hur viktigt det är att det i Svenska kyrkan finns en mörk bakgrund - annars skulle de grå inte se vita ut. Kvinnoprästmotståndarna är den mörka bakgrunden. Hur många är de? "Glasklar" var saken: man ska samarbeta och Svenska kyrkan är tydlig. Jag försökte tänka efter hur många de präster kan vara som samvetsklausulen skulle kunna gälla för - många är de inte. Men avgränsningen var viktig. Det inspirerar. En teologisk fråga som löstes politiskt hanteras nu med kommandon och därmed illustreras vad som händer efter ett teologiskt fuskarbete. Och så vitala var våra invändningar att de efterverkar. Bilden av Växjö stift är bilden av vad då? Bara för att vi var präster där? Inspirerande. Den svarta bakgrunden behövs. Men vill vi ha en biskop som administrerar kyrkosystemet genom att peka med hela handen i denna fråga (men talar om dialog och öppenhet i samtliga andra) eller skulle vi vilja ha en herde som leder sitt folk i sökandet efter sanning och sammanhang?

In sakfrågan är nog problemet att några av biskopskandidaterna tidigare var hårda och minst två organiserade kvinnoprästmotståndare. Såvitt jag kunde se är det bara en av kandidaterna som alltid varit för ordningen med kvinnor som präster. Men i samlingsrundan skulle de förstås oja sig över att det bara var män kvar efter nomineringsvalet. Fast det var knappast deras ansvar - men det de sa räckte för att ge en bild av Växjö stift som efterblivet. Tack för den passningen.

Några klarade inte frågan vad de skulle göra om Aftonbladet ringde och ville ha en kommentar till kyrkoherden som uppträtt klandervärt. De svarade med detsamma. En sådan undviker nog prästerna att rösta på - för risken är att han i ett skarpt läge hänger ut någon.

Man fick en vacker trycksak också, den kan ligga ute på nätet därtill. I denna presenterade sig biskopskandidaterna. Det som slog mig var deras konstiga namnteckningar. En grafolog skulle kunna få en högtidsstund med den broschyren.

De verkliga utmaningarna kommande år är nog andra än de som fokuserades på hearingen/utfrågningen. Jag ska be att få återkomma till dem. Jag körde hemåt med en känsla av främlingskap. Men det kanske är så det ska kännas när man sett ett lysande följe.

På väg hem funderade jag över berättelsen om Babels torn och den stora språkförbistring som följde därpå. Den illustreras i frågan om det de flesta av oss inte begriper - hur Gamla Hjelmseryds församling byggdes misslyckat för den byggdes högkyrkligt och drar inget folk och därtill driver den ett gästhem. "Begrips!" är ordet som utslungas. Och jag måste medge att jag inte begriper. Jag började bygga församling i en källarlokal i stadsdelen Norrliden. Efter mycken möda blev det 13 år senare en kyrka ovan jord och någon tid därefter en egen församling med kyrkoråd och allt som hörde till, dvs ett territorium, ett geografiskt ansvarsområde. Tanken att man vid ett gästhem skulle bygga församling så, är mig obegriplig. Där församlas gudstjänstfirare och de blir en gudstjänstfirande församling. Men där är inte en församling i den mening det är i socknen. Men efter Babels torn ska nog detta inte gå att kommunicera.

29 kommentarer:

 1. De som kom till hearingen var i 70+-åldern?

  Vill Sandahl att ungdomsförbundet inom Sveriges Pensionärers Intresseparti skall vara närvarande?

  Engagerad ungdom hittar man idag i MP, FI, V och AFA samt på prestigeutbildningar.

  Vad detta säger om framtiden i SvK, behöver man ingen kristallkula för att inse. Inom den lysande skarans livstid kommer "der Untergang". Säga vad man vill om arkitekterna bakom den nya församlingsorganisationen. De insåg vad som händer och handlade därefter.

  Nedmonteringen av SvK påminner om kooperationens (Både konsument- och producent-) nedmontering. Flaggskepp efter flaggskepp har sålts eller lagts ned. Medlemmarna ser till sina egna intressen. Den ena heliga sanningen efter den ändra överges. Kvar blir något litet Coop Konsum där Lidl ännu inte etablerat sig öch någon liten, lokal Lantmännen-förening , som i tid gått ur det kapsejsade Svenska Lantmännen.

  Argus

  SvaraRadera
  Svar
  1. <du har nog dessvärre rätt i kristallkulan. Snart finns ingenstans för ro och eftertanke. Allt mera bling bling i form av färgrika flaggor mm mötte mig senast. Säga vad man vill om katolicismen, men dess bling bling har alla fall ett innehåll.

   Radera
  2. Finns verkligen engagerad ungdom i SD? Har jag missat något?

   Argus

   Radera
 2. Tänk vad det ibland är svårt att förstå. Även för den doktor, docent och vetenskapsman, som nu avslutningsvis i en lång kommentar om utfrågningen av biskopskandidater i Växjö återkommer till Hjelmserydsstiftelsen, vilken återigen av densamme reduceras till ett gästhem. Detta trots teologi doktors stora personliga erfarenheter av stiftelsen och av dess gamla kyrka från 1100-talet.

  Denna kyrka, bästa läsare, är "hjärtat" i stiftelsens verksamhet, deklarerar stiftelsen själv på sin hemsida. Kyrkan alltså, inte övernattningsbostaden.
  Jag fortsätter att citera direkt från källan, vilken således INTE är BloggarDag: "Vi vill vara en plats för dig som söker andlig koncentration och vill delta i kyrkans liv . . .Vi har dagliga böner i den närbelägna kyrkan och den pulsen, med regelbundna bönetillfällen, är stommen för vårt arbete här."

  Det informeras också om att föreståndaren är präst i Svenska kyrkan - för övrigt en person, som såväl bloggaren som undertecknad känner. En ekonomiskt kunnig och hyvens man, tillika - läs nu noga ni alla politikerätare i doakören som är lika kvicka att ösa galla över förtroendevalda som katten är att fånga musen! - aktiv politiker i Växjö kommun, tidigare till och med heltidsdito eller på gränsen till sådan.

  Nu försöker också bloggarDag att göra en nytolkning av ordet församling - den består av gäster vid hemmet som samlas för att dricka kaffe eller äta middag. Ändock anordnar alltså stiftelsen i januari nästa år en inspirationsdag för "församlingsmedarbetare och alla andra". Alltså medarbetare i församlingen.

  Vilket är då ämnet för denna dags samling? Jo att "bygga inifrån", står det i programmet.
  Men tanken på att bygga församling är docenten "obegriplig", heter det ovan.
  Därför, bäste men så in i den småländska skogen envise docent, försök begripa det obegripliga, som inte är svårt att begripa, då det obegripliga är satt på pränt genom svarta siffror på vitt papper.

  Begrips månne nu?
  För övrigt måste man ju fråga sig om en högkyrklig stiftelse bara skulle ha som mål att driva ett gästhem för tillfälliga eller längre övernattningar. Och för detta engagera kvalificerade akademiker (även ibland doktorer och docenter) som föreläsare, inspirationsledare, entusiaster.
  Det finns väl ett syfte, hr Mohedadoktor.
  Vad var det Karl Marx inskärpte en gång? Jo, "intresset ljuger aldrig!.

  Fotnot:
  I min redogörelse för Hjelmserydsstiftelsens ekonomiska och andra svårigheter finns ingen skadeglädje gömd. Jag bara konstaterar sakernas tillstånd och att högkyrkligheten i dag inte förmår bygga stora, välfungerande kyrkoförsamlingar. En avgörande orsak till detta är förstås inställningen hos den till kvinnliga präster. Det är naturligtvis också nästintill omöjligt att bygga en församling, där tillsättningen av kh i så fall måste ske mot KO:s bestämmelser. Alltså i praktiken stopp.

  Men jag rekommenderar gärna ett besök vid stiftelsen och i den gamla medeltidskyrkan med efterföljande kaffestund under gästhemmets tal eller i den sköna trädgården, där församlingsmedarbetarna verkligen visar sitt engagemang.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 3. Den av Dike beundrade fd heltidspolitikern - och avhoppade kyrkoherden i Lammhult - är Bertil Olsson. Han är uppenbarligen högkyrklighetens banérförare in i framtiden. Det mesta ter sig för mig alltmer obegripligt.Och skulle en lokal hemvärnsbataljon komma till Gamla Hjelmseryd för en inspirationsdag, skulle därmed stiftelsen kunna betraktas som en del av Försvarsmakten. Men hur var det med stiftelsen? Var det inte så att prästgården var till salu och köptes just för att vara ett gästhem och detta gästhem skulle kunna ha sitt gudstjänstliv i den av kyrkoherde Nicklason återupprättade kyrka, som tidigare varit en ruin? Eller köptes kyrkan och församlingen för att i denna skogsbygd ett högkyrkligt församlingsliv skulle etableras i konkurrens med annat församlingsliv? Man skulle gärna vilja veta. Att högkyrkligheten är ett pastoralteologiskt misslyckande noteras. Det var bra att det blev sagt. Jag har länge haft det på känn när jag beundrat det framgångsrika folkkyrkoarbetet i Svenska kyrkan. Hur har de högkyrkliga kunnat få hållas med sitt dörrstängande när det nu visar sig att de så kapitalt misslyckats, det som vi ser på församlingen Gamla Hjelmseryd, deras flaggskepp?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den f d heltidspolitikern begravde en av mina släktingar. Hade jag inte suttit så inklämd, hade jag under begravningstalet gått ut ur kyrkan. Jag kände lättnad när vederbörande sedan blev kommunalråd för Det Nya Arbetarepartiet.

   Nu förstår jag bättre, varför Hjelmseryd har problem. Kan inte politikern beredas nya heltidsuppdrag inom det kommunala? Kanske en win/win-situation?

   J

   Radera
  2. De kallar sig Det nya arbetar-partiet - som ska få folket att arbeta ännu mer. Arbetare har aldrig haft någon plats i det partiet, även om många blir lurade att tro det.
   K

   Radera
  3. Utan att här vilja ta ställning till påståendena om det nya arbetarpartiet vill jag påpeka att det så vitt jag inte var för detta som tidigare komministern i Voxtorp blev heltidspolitiker. Det finns däremot en namne i Bjuv som är engagerad där.

   Radera
 4. -BloggarDag går i medveten taktik med tystnad förbi dels, att stiftelsen själv i sitt program trycker på den andliga uppbyggelsen och på exempelvis inspirationsdagens program "Att bygga inifrån"
  Vad skall månne byggas?

  Slutsatsen är inte svår att dra, utom för den som har svårt att erkänna att stiftelsen har helt andra syften än att vara ett pensionat för resande.
  Dels låtsas Dag inte om att nämnda inspirationsdag är till för bland andra "församlingsmedarbetare" .

  Men blogginnehavaren försöker tydligen också få oss läsare tro, att det inte finns ett syfte, en tanke, en uppgift, kanske till och med ett mål, för Hjelmserydsstiftelsen. ÄR han naiv ,eller SPELAR han sådan? Möjligen skall man också se hans plötsliga porträtt av hedersmannen Bertil Olsson och omnämnandet av dennes namn samt anspelningarna på vårt militära försvar - i den mån vi har ett sådant värt sitt namn - som en (militörlikande) undanmanöver i en trängd situation. Jag konstaterade ju också bara att Olsson är en av dessa, doakörens, våldsamt kritiserade politiker. Det är bra, Bertil, att Du inte lyssnar på slikt! Och tänk om BloggarDag skulle ge sig in i politiken: landstings-kommun- eller, varför inte riksdagspolitiken! Då skulle mötena, debatterna och replikväxlingarna livas upp och rentav bli njutbara. Tveka därför inte att ta steget! Snart kommer också den alltid lojala doakören att sjunga med i tonerna, är jag säker på. Som läraren är, blir nämligen klassen! Inga dissonanser i kören!

  Inte ett ögonblick har det föresvävat stiftelsens grundare eller nuvarande styrelse att deras skötebarn skall vara en plats för militär uppbyggelse eller skolning.
  Fakta talar således sitt tydliga språk om stiftelsen, dess verksamhet och syften. Studera exempelvis dess program under bara ett år, och var och en med normalbegåvning ser inriktningen, tonvikten på ämnena och vilken teologisk inramning som finns i alla mässorna i kyrkan (som alltså är stiftelsens "hjärta"!
  Var det så långt tillbaka i tiden som Dag återfanns i stiftelsens lokaler och den fina medeltidskyrkan att han inte längre kan erinra sig vad som däri utspelas?

  Alltså vad sade egentligen - utan att i övrigt åberopa eller ansluta sig till hans idéer - om att intresset aldrig ljuger.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 5. BOD! Trots din småländska envishet, dra inte allt ner i diket!
  Hjelmserydsstiftelsen är och har varit imponerande med sina
  fina samlingar, kurser och gudstjänstliv. Allt till högkvlitativ
  uppbyggelse för många i södra Sverige ifrån olika församlingar.

  SvaraRadera
 6. Nu gäller inte frågan vad som sägs på Hjelmserydsstiftelsen utan vad det som sägs där ska hamna. Det är inte sagt för att bygga en församling där utan i de församlingar som kursdeltagarna kommer ifrån.
  Finns det människor som samlas till gudstjänst och blir en gudstjänstfirande församling just då och där är en finess - men det gör inte gästhemmet till en högkyrklig församling.
  Det är bara att konstatera att bättre än så begriper jag inte.
  Att en hemvärnsbataljon inte skulle kunna få uppbyggelse på Hjelmserydsstiftelsen kommer som en dyster nyhet.
  Präster ska av princip avhålla sig från partipolitik. De är präster för alla. Men, som ungmön sa, erbjudanden har inte saknats.

  SvaraRadera
 7. Och så blev det trots allt ett felslag: VAR det som sägs på en kursdag ska hamna. Till uppbyggelse för gästhemmet eller för det som är lokalförsamlingen?

  SvaraRadera
 8. Syftet med stiftelsen då, min käre Brutus, förlåt Bloggardag! Vilket är det?
  Än en gång: vad sade alltså Karl Marx?

  Präster skall inte engagera sig i partipolitiken, påstår Du.
  Undrar vad stiftelsens föreståndare säger om det.
  Slutligen: har någonsin hemvärnet haft krigsundervisning eller dito övningar på stiftelsen?
  Och har någonsin en viss reservofficer vid namn, som här icke behöver upprepas men som ihärdigt försöker finna nya argument för sin ihåliga ståndpunkt någonsin kallats till Gamla Hjelmseryd för att dela med sig av enkom militära kunskaper, kanske taktik och ordergivningens grunder?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. Syftet med det som blev Hjelmserydsstiftelsen var var tanken på ett gästhem, en liturgisk-diakonal vision. "Gästhemsidén blev en kristallationspunkt för de trevande kontakter vi sökte med människor, som borde ledas att upptäcka gudstjänstlivets härlighet och därifrån föras in i en vardagslivets kristna gemenskap" Jag fortsätter läsa ur boken Sursum Corda. En bok om Ingvar Hector (red Christian Braw, Gaudete Förlag): "Tanken omslöt också från början vandrarhem för att nå de många sommarnomaderna i vårt land, retreatarbete och konferenser i kyrklig förnyelses anda med tyngdpunkt på bibelkunskap, upplysning i lärofrågor och liturgisk fostran." (aa s 155, samtliga citat)
  Om präster i politiska partier finns en del att hämta i CIC Can 287 § 2, dvs i klartext att präster ska inte vara aktiva i politiska partier.
  Till sist: varför skulle inte en hemvärnsbataljon behöva andlig vägledning?

  SvaraRadera
 10. Nog var det slarvigt av mig att bara ange stället och inte återge texten! Här är den: In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant..." Detta är grundhållningen.

  SvaraRadera
 11. För egen del har jag alltid levt efter den grundhållningen, trots att jag inte anser mig vara bunden av nyare utgåvor av kanoniska lagen. Så vitt jag vet har inte ens romersk-katolska kyrkan alltid haft denna syn. För hundra år sedan blev man näppeligen exkommunicerad om man var aktiv i Zentrum. Eller minns jag fel?

  SvaraRadera
 12. Den romerskkatolska latinska kyrkolagen har väl föga genomslag i SveK: men regeln är lika gammal som kyrkan själv, och alltid behövlig: här får ni djupare källor att ösa ur:

  Apostlarnas Kanones; (300-talets slut)
  Kanon 81:
  "Präster ska inte syssla med politik (res publica) " "ty ingen kan tjäna två herrar!
  Kanon 83: Om en biskop präst, eller diakon vill ha .. både romersk statsbefattning och prästerlig tjänst ska han avsättas"

  Konciliet i Chalcedon 451, kanon 7: "VI har beslutat, att de som tagits upp i de kyrkliga ämbetena eller ah gjorts till munkar vaken kan ta militärtjänst eller någon sekulär offentlig värdighet.. de som.. inte ångrar sig och återvänder till det som de valde först, av kärlek till Gud, skall ställas under anathema".
  fm

  SvaraRadera
 13. .Liturgi och diakoni är huvudsyftet med Hjelmserydsstiftelsen! Inte vanlig övernattning för resande eller andra.

  Vad betyder då det första ordet? Uppenbarligen behöver också detta sägas, även om adressaten är en disputerad och prästvigd person.

  Jag får svaret i Norstedts "Svenska ordbok": "fastställd gudstjänstordning särsk. med tanke på de mera ceremoniella delarna".

  När dessa elementa är avklarade, kommer nästa fråga: är stiftelsens liturgiska inriktning möjligen låg-, folk- eller högkyrklig?
  Gissa tre gånger mitt bloggläsande sällskap!

  Bloggägaren behöver inte gissa, ty han vet svaret, sanningen om stiftelsen - vad den är, vad den vill och verkar för.
  Men han har så svårt, så innerligt svårt att öppet erkänna att den är en just en högkyrklig enklav.
  Jag har inget problem med detta och önskar alls inte livet av stiftelsen, bara konstaterar fakta.

  Säg -skriv -alltså som det är. En svart katt kan aldrig beskrivas som vit, ej heller är en vit katt svart! Sedan är det ju en annan sak att båda färgernas katter kan vara hejare på att fånga råttor.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. Nu är det faktiskt skillnad på regler och regler! Regler som gäller andra ska följas till punkt och pricka, regler som gäller den egna personen kan i vissa fall justeras. Dessutom måste vi anpassa oss efter den tid vi lever i. Eller hur?
  K

  SvaraRadera
 15. Att Hjelmserydsstiftelsen är högkyrklig är inte vad vi diskuterat. Saken gäller att stiftelsen kom till för något annat än att där skulle byggas församling. Där skulle firas gudstjänst och bes regelbundet och detta liturgiska drag skulle vara tydligt kopplat till diakoni. Själva den förnyelse som är programmet skulle ske i församlingarna, inte främst på de stödjepunkter som olika stiftelser vill vara. Bara så att vi vet vad vi talar om - ifall någon till äventyrs skulle vilja veta.

  SvaraRadera
 16. Så det kan bli när en trägen debattör (eller dilletant, kanske det ska heta) låtsas att han inte kan skilja på församling, gästhem och hotellverksamhet.

  Fast - det är kanske lösningen på Svenska kyrkans (hur man nu har mage att låtsas ha monopol på att vara den svenska kyrkan) problem med övertaliga lokaler. Gör hotell av de tomma kyrkorna. Där kan bli mycket rajtantajtan. Eller? Nej, det finns tillräckligt mycket att gråta över redan. Inte minst blev jag mycket beklämd över att (via Brogrens hemsida) se att man tydligen någonstans firat barnmässa med nyponsoppa och biskvier.

  SvaraRadera
 17. -Jag råkar faktiskt veta vad jag talar, skriver, om, ty jag har hela tiden framför mig haft material från källan själv, nämligen Hjelmserydsstiftelsen.
  Så jag passar på att erinra om stiftelsens egenpresentation:

  Där står det "Liturgi och Diakoni", inte diakonal liturgi, som bloggpappan vill gör gällande ovan.
  Summa summarum är alltså liturgin en storhet, diakonin den andra. Skall någon koppling göras kan den benämnas så här:
  -Högkyrklig liturgi.

  -Är det uppfattat, kapten?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD- Jag har försökt att följa ditt resonemang, men jag kan inte förstå vad du vill ha sagt eller vad det är du kritiserar. Kanske säger det mest om min egen förmåga att förstå, men jag tror att det är du som inte förstår vad en församling och ett bygge är. Men kanske skulle du även kalla kyrkomötet för ett församlingsbygge? Kanske är våra kursgårdar att betrakta som församlingar? Det är väl så du tänker?
   PGG

   Radera
  2. Major Dike i Reserven ryter till, och sträcker upp en underställd.

   GG

   Radera
 18. PGG påstår sig ej förstå vad jag vill ha sagt. Enkelt, min käre Watson: att med stöd av Hjelmserydsstiftelsens egen presentation slå fast, att dess primära uppgift INTE är uthyrning av rum i gästhemmet utan i stället vara ett högkyrkligt hjärta i form av föreläsningar, seminarier, andlig uppbyggelse och dylikt.

  GG:s kommentar innehåller inget i sakfrågan och lämnas därför till avsändaren själv att skratta åt - kanske framför spegeln!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. Till leda! Diskussionen gällde från början frågan om Hjelmserydsstiftelsen var ett exempel på församlingsbyggande och Hjelmseryd alltså en församling. Det tycks säkrast att påminna om vad oenigheten faktiskt gällde. Att Hjelmserydsstiftelsen har ett idéinnehåll av typ Kyrklig förnyelse är odisputabelt, lika odisputabelt som att stiftelsen driver ett gästhem med kurs- och konferensverksamhet. Men församlingsbyggandet äger eller ägde rum på andra ställen - nämligen i församlingarna.

  SvaraRadera
 20. -Ja, återigen till leda, påminns då om att stiftelsen vänder sig till "församlingsmedarbetare" och att det - givetvis, vad annars - finns ett högkyrkligt intresse att sprida teologin som ringar på vattnet. Orden "andlig uppbyggelse" är talande.

  Varför skulle en stiftelse finnas till bara för inbördes beundran?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 21. Dike! Bed om nåden att förstå! Då kanske du förstår de exl. kyrkliga
  resonemangen. Jag ber för dej och alla icke troende politiker. /Sven

  SvaraRadera