torsdag 16 oktober 2014

Historielösheten

En, som det heter, äldre prästman påpekade att historielösheten är betydande hos yngre präster. De har inte pejl på vad som hänt i vår närtid - om närtiden ska räknas efter första eller andra världskriget är osagt. Man kan räkna närtiden kortare än så. Det finns präster vars perspektiv sluter sig före det år de började läsa religionsvetenskap. Inte är det konstigt om kyrkohistoria är ett ämne som då ställs på avskrivning.

Är det illa med prästernas historielöshet ska väl inte så mycket sägas om lekfolkets. Men det betyder att allt ter sig mysteriöst och samband lämnas oförklarade och ter sig oförklarliga. Namn förblir okända. Det spelar kanske inte så stor roll. Oftast undervisas inte i förkunnelsen och då kan väl knappast de stora namnen i andelivets historia vara så viktiga. På samma sätt blir det med frågor där vi är oeniga. Vem kan egentligen ge argumenten när det handlar om sakrament och ämbete, t ex - dvs hederligt reda ut vad de olika positionerna står för? Inte prästerna. De kommer att argumentera emotionellt när det handlar om stridsfrågor och de har inge böcker att komma dragande med som referenser - för dessa har de inte läst. Om någon läst på, premieras inte tilltaget utan uppfattas närmast som opassande. Böcker behövs bara i en kyrka som uppfattar sig själv vara en del av en intellektuell rörelse och med behov av att höra replikerna från det genom tiderna fortgående samtalet.

Jag tyckte att historielösheten blev rätt tydlig i en kommentar i går. Det slogs fast att Dag Sandahl i kyrkomötet inte företräder prästerna. Det hade jag närmast själv beskrivit så det är väl inte så mycket att säga om. Men slutsatsen försvann i historielösheten. Till och med det allmänna kyrkomötet (som kom till när ståndsriksdagen avskaffades) år 1982 hade det funnits en representation för läroämbetet och sådana stadganden att läran skulle skyddas av dem som avlagt löften vid en vigning att svara för läran. En "folkkyrka" har ingen lärotukt. I frikyrkan måste det finnas andra sätt att bevara läran ren, nämligen som medlemstukt. I vårt system var det alltså prästers och biskopars ansvar och därför fanns det en inbyggd vetorätt. År 1982 röstades den ordningen bort - eller med Carl Strandbergs ord: "Biskoparna röstade bort sig själva." Därför avgavs en reservation där det förklarades med vilken begränsad auktoritet det nya "kyrkomötet" kunde agera. Det saknade auktoritet i frågor som avser lära och lärotolkning, förkunnelse och sakramentsförvaltning. Det fanns, hette det. en stor sannolikhet för att kyrkomötet i framtiden inte blir ett verkligt kyrkomöte, ett organ för kyrkan som kristen storhet.

Saken kunde uttryckas mer brutalt också. Jag gjorde det - men blev omvald. Uppgiften var rimligtvis att fortsättningsvis markera var felet ligger och att ett gäng väljare ville ha den markeringen gjord. Kyrkomötet i dess nya gestaltning är inget riktigt kyrkomöte. Jag sa det år 1985 ty repetitio mater studiorum est. Då klippte ordföranden till. Så fick man inte säga. "Unge Sandahl" fick en tillsägelse, som det hette i DN. Unge och unge. Jag var 37 år gammal och hade fått lite gråa hår. Ordföranden var en moderatpolitiker som hette Göran Åstrand. Efter plenum sågs han hasta runt för att inhösta beröm för sin tillsägelse från ordförandepositionen. Han kom till biskop Stendahl som genmälde: "Du menar måhända att ironin inte är ett tillåtet vapen?" Åstrand utbrast: "Men han menar det ju."

Den som vill läsa lite utförligare får gå till boken Dagsedlar, som aKF gav ut på Hägglunds förlag år 1998 (s 55-57) eller läsa Kyrkligt Magasin år 1985 nr 2. Det fanns en del texter också innan Dagblogg och Bloggardag att ta till sig - eller strunta i. Valfritt vilket.

Elefanterna har långt minne. 1986 skulle jag väljas in som ersättare i dåvarande kyrkostyrelsen men då fick företrädarna för partier och grupp - efter att ha misslyckats med att få bort mitt namn helt och hållet - gå upp och deklarera hur fint mötet var och att den som hade plats i styrelsen måste tycka att mötet var fint och anslående, ja hur nu orden föll. Det gjorde alla - också den partipolitiskt obundna gruppens ordförande. Hans ord föll dock listigare än man uppfattade. Så var det Karl-Erik Johansson som fått till det hela. I sak sa han att varje nomineringsgrupp själv bestämmer vem som ska företräda den. Så kunde jag alltså väljas in som ersättare. Tre år senare skulle jag in som ordinarie och in i arbetsutskottet. Jag frågade om jag skulle gå upp i talarstolen och begära att på nytt få höra politrukerna dra sitt - men det tyckte inte kamraterna. Jag antar att det inte fanns något krut kvar hos de tre år tidigare så talträngda.

Detta om historielösheten som nu blivit till historiemedvetande. Hur mycket det än trumpetas att man gillar olika vet vi att det inte är sant. Det kan man veta just för att det sägs. Om det var sant, hade det inte behövt sägas - då hade alla vetat det ändå.


31 kommentarer:

 1. Historien börjar med Franska Revolutionen som släppte Folket ur fängelserna och förvisade kristendomen till garderoben, fortsätter med Arbetarrörelsen som gav Folket löner och mat på bordet, Darwin som visade att tanken på gud är löjlig, följt av Amerikanska Inbördeskriget som befriade slavarna, går vidare med Hitler som var Den Onde, och följs av progressiv feminism, miljörörelse och sexuell frigörelse och mynnar i att Israel är roten till allt ont och att muslimer är snälla.

  Sandahl har alltså fel. Vi får i skolan djupa historiereferenser och klara perspektiv av välutbildade, reflekterande lärare.

  Behövs verkligen mer?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 2. Då undertecknad är "skyldig" till den enligt BloggarDag uteblivna slutsatsen efter det korrekta konstaterandet att densamme företräder väljarna och inte prästerna i kyrkomötet, undras bara stillsamt: vilken slutsats?

  Såvitt jag förstår saknar KM ingalunda lära och lärotolkning. Denm som hävdar sådant underkänner då samtliga biskopar och övriga i läronämnden ingående ledamöter. Dag har veterligt som KM-ledamot ej heller gjort detta, varför hans suckar ovan förefaller egendomliga. Bakom dem anas dock en nostalgisk längtan tillbaka till det gamla kyrkomötet, som inte var valt i direktdemokratisk ordning och där prästerna dominerande.

  Denna längtan är han förstås fri att inrymma. Varför undertecknad, som gjorde konstaterandet om vad en ledamot företräder skulle dra en slik eller liknande slutsats är däremot höljt i dunkel.
  Är möjligen - än en gång - det dunkelt skrivna också det dunkelt tänkta?
  Nostalgiskt tänkt måhända?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Det du skriver här innebär ju att du är helt och fullt nöjd med att den läromässiga regleringen i Svenska kyrkan är helt underställd demokratin vars grundpelare är att "all makt utgår från folket" vilket i sig står i strid med Jesu egna ord... Jag noterar detta med tillfredsställelse, eftersom det förklarar din oförmåga att se både krisen och orsakerna till den i vår nutida Svenska kyrka.

   Rudbeckius

   Radera
 3. Tja, det är väl inte bara det att de flesta är historielösa de har minst sagt svårt att hålla reda på ad det är de kriver och säger och vad kontentan av detta egentligen är.
  BOD säger så vist att Dag representerar väljarna och är en del av systemet. (Hur Dag skulle kunna vara något annat-kan diskuteras. Måste man gilla systemet därför att man är en del av det?
  Nåja, Dag skulle alltså representeras av sina väljare och då självklart också BOD representera sina väljare. Nå vilka har då valt BOD resp Dag. I många år representerade BOD moderaterna och numera POSk – är det därmed så att moderaterna och POSK representerar de samma väljarna eller har BOD ändrat åsikter?
  På liknande sätt skulle man naturligtvis kunna fråga Dag som länge representerade POSK och numera FK. Är det samma väljare eller har Dag ändrat åsikt?
  Nu fungerar det ju inte så. BOD kör samma tugg som tidigare- det förmodar jag åtminstone och de som nominerar accepterar BOD ,sätter upp honom på valbar plats . Den enskilde medlemmens inflytande är försumbar. Vad gäller Dag så är det helt klart att han representerar samma åsikter som tidigare men att POSK som nomineringsgrupp ändrat åsikt och att FK är mer eller mindre det gamla POSK. Därav bytet för Dag men vilket var skälet för BOD? Kanske bäst att inte rota för mycket i det?
  Nya tant Lina skrev något om att på den tiden hon representerade socialdemokraterna hade hon ingen känsla av att det bedrevs någon partipolitik. (Har jag missuppfattat). Nå , jag tror helt visst att det är hennes ärliga mening. Jag tror lika visst att partipolitiken kommer in först när det gäller de kontroversiella frågorna, frågor om läran, om apostolisk trohet om förpliktelserna till bekännelsen och till kyrkans uppgift i världen. Allt sådant som strängt taget ”bara” behandlas på ”högsta nivå” dvs i kyrkomötena. Tyvärr nu besatt av personer där en majoritet antingen är bara okunniga om vad det innebär att följa de stolta raderna om att vara en helig,allmännelig och apostolisk kyrka, dvs detta det innebär att vara en Kristi Kyrka, okunniga eller ”bara” ointresserade. En kombination som sedan gör att man blir enkelt byte för dem vars ambitioner inte är att bevara kyrkan utan att rasera den, omforma den till något annat. De som med emfas hävdar att sådana tendenser inte finns måste vara mer än lovligt naiva,De blir oavsett lätt nyttiga idioter som sedan talar vackert om demokrati allt medan Kristi Kyrka raseras.
  Nej, Dag liksom BOD representerar –i bästa fall sig själva- vars åsikter och övriga egenskaper av olika anledningar accepterars / lovprisas av en valberedning inom en nominerings grupp som när det sedan gäller de rent politiska partierna har makten att tillsätta vem de vill enbart i egenskap av att vara ett parti och få sina röster av –visserligen kyrkotillhöriga-men i de allra flesta fall sådana vars kontakt med kyrkan handlar om de stora helgerna ,bröllop och begravningar eller jippon av olika slag.Personer mer eller mindre helt utan vare sig kunskap om eller intresse för vad Kyrkan –notera versalen står för. Därför har vi nu ett SveK och inte ett SVK. En kyrka som inte bara svikit sina trogna, det är illa nog men helt oförlåtligt(?) en kyrka som svikit och fortsätter svika sin enda Herre och sitt enda giltiga skäl att överhuvudtaget existera.
  Därför bryr jag mig i motsats till BOD inte så mycket ifall SveK går i graven.Jag skulle naturligtvis sakna det precis som jag skulle sakna en god vän som med åren utvecklas till min fiende. Sakna vännen jag hade och beklaga resultatet som blev. Analogin kanske inte skall dras för långt –ännu har kanske inte SveK utvecklats till Kristi fiende men inte är det längre Kristi vän och försvarare av vad det innebär att tillhöra Kristi Kyrka.
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja,HH, jag uppfattade inte att vi på församlingsnivån var kopplade till Socialdemokratiska partiet på min tid.Men jag gick över till FP (som jag lämnade 2012 på grund av deras syn på aborter bland annat.) Det har hänt väldigt mycket på elva år vad gäller förhållningssättet i politiken, så det kan ha ändrats idag.
   Bara en gång ven partipiskan, och det ska jag berätta för det är en ganska rolig historia. Jag blev efter bara ett par års boende i Hoby första namn på samlingslistan till kyrkofullmäktige och föreslagen som ordförande till kyrkofullmäktigeposten. (Jag är fortfarande nyinflyttad efter 35 år!) Detta blev för starkt för ett par gamla socialdemokratiska tanter, som i stället röstade på en gammal, inbodd centerpartist. Jag förlorade omröstningen med två röster. Då ven partipiskan, och man kom från partiet i Ronneby för att tala tanterna tillrätta! Jag blev senare vice ordförande, men inte vid det valet. :-) På den tiden var man lojal inom S!

   Radera
  2. Redan i början på 80-talet bedrev CKF ute i bygderna i Göteborgs Stift organiserad "etnisk rensning" av suspekta kandidater till bl a stiftstinget. Det lyckades ganska väl. I de lokala kyrkoråden och fullmäktige hände däremot t v inte så mycket.

   Den avgörande frågan var givetvis trohet mot ordningen om kvinnor i prästämbetet, som inte fick betvivlas. Det hjälpte alltså inte att en kandidat aldrig uttalade sig. Känslan av att man KANSKE hade att göra med en opålitlig figur var tillräcklig. Många kompetenta kandidater rensades för den enda frågans skull.

   J

   Radera
 4. "Den som hävdar sådant underkänner då samtliga biskopar och övriga i läronämnden ingående ledamöter. "
  Nu har jag ju inte hört så mycket av Johan Tyrberg, men skulle väl inte ha speciellt svårt att underkänna övriga utifrån en reformatorisk teologi i Luthers och Melanchtons anda.
  Då har jag inte ens en teol kand, men väl någon hyllmeter teologisk litteratur.

  SvaraRadera
 5. Jaså HH har vaknat till liv igen efter en tids tystnad, sedan jag begärde precisering av vilken den egentliga orsaken är till kyrkans tillbakagång, tidigare dokumenterad i siffror av Dag. HH svarade inte på frågan, kunde, eller ville, inte meddela oss vilken den är.

  Nu meddelar han oss att han struntar i om Svenska kyrkan går under. Därvid tror jag att han skiljer sig från alla oss andra, som i dessa kommenterande fält har synpunkter på teologi och kyrka.
  Jag ber och önskar all välgång för Svenska kyrkan och ärkebiskopen och hoppas att kyrkan skall gå en renässans till mötes.
  HH står vi sidan av och bryr sig inte om kyrkans framtid.
  Det är också en hållning.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD, det var också ett tondövt sätt att möta den besvikelse som ligger i HHs ord. Man behvöer inte ens läsa mellan raderna för att hitta den sorg som finns i det. Ja, "det är också en hållning"!
   Förvisso, och inte en man väljer...fm

   Radera
 6. Tänk om Dag skulle skriva en poulär kyrkohistoria? Den skulle bli läsvärd, ge de historielösa perspektiv och tvinga de havliga att se i vilket sammanhang de står. fm

  SvaraRadera
 7. Hållningslös DOA-solist?

  SvaraRadera
 8. Anonym!

  Jag trodde att det var texterna som gällde - inte vad som eventuellt står mellan raderna! Och HH:s text lär inte få någon att tvivla på att hans engagemang för Svenska kyrkans framtid är marginellt, om ens det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diket

   Din kyrkoilliteranism är frapperande. Att ens förstå din meningsmotståndare är för mycket begärt. Argumentation saknas fullständigt.

   Är det ett krav för att bli kyrkopolitruk? Lärs pajkastning ut i politrukakademin? Kan ni något mer, eller är detta de enda dygderna ni behärskar?

   Man skäms o är glad att kyrkopolitruker enbart är ett okyrkligt icke-fenomen i SveK. Fler nyttiga idioter, behövs i okyrkolivets alla Dike:n.

   Radera
 9. BOD! HHs engagemang hade inte varit marginellt om han inte blivit bestulen av de kyrkliga makthavarna. Kan du inte ens läsa **på** raderna?
  Varsågod: "Därför har vi nu ett SveK och inte ett SVK. En kyrka som inte bara svikit sina trogna, det är illa nog men helt oförlåtligt(?) en kyrka som svikit och fortsätter svika sin enda Herre och sitt enda giltiga skäl att överhuvudtaget existera." BOD förmår uppfatta sorgen "mellan raderna" alltså associationer, tonfall. Men den står också på raderna,
  Därför bryr jag mig i motsats till BOD inte så mycket ifall SveK går i graven.Jag skulle naturligtvis sakna det precis som jag skulle sakna en god vän som med åren utvecklas till min fiende. Sakna vännen jag hade och beklaga resultatet som blev." Hur känner sig en person som skriver detta? Hur behandlar man en person som känner så, på ett humant och kristet vis? Nå? -fm

  SvaraRadera
 10. +Karl-Johan (Tyrberg) hördes yttra bekymrade, medkännande och sorgsna ord till uppmuntran och tröst, då han hörde motsvarande analys som HH:s. Sådana tankar ansågs ännu inte otänkbara och inte belasta(n)de. Det är lätt, för att inte säga naturligt att förtvivla om Svenska Kyrkan.

  Troligen är det ändå bäst, att hon får stå sin tid ut. Trots allt ger hon lite lä åt mera sann kristendom, och ger någon religiös identitet och kristen anstrykning åt världens mest moderna och sekulariserade samhälle?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 11. Politikertruken utan like
  landar lätt i i dikes dike.

  SvaraRadera
 12. -Vad ger er ovan egentligen rätt.
  att döma ut vår kyrka på detta sätt?

  Blott bristen på klokhet och vidsyn,
  får er att trampa ned kyrkan i dyn.

  Besserwisser kallas ni med tyskt ord,
  vägrar se kyrkan på stabil jord;

  Besinna dock att självutnämnt munläder,
  väger alltid lätt som en hönsfjäder!


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja se det var visor, och inga ord.

   J

   Radera
 13. Kan inte någon tonsätta Dikets dikter.

  Kunde pigga upp en dyster Novemberkväll när rödstrumporna o rödvinsvänsterns maktelit i Svek samlas för strategimöten med ost o kex o vin!

  Kan knappt bärga mig, tills de 10 BODorden blir eteriskt sirliga utdragna ljudslingor i mjuka ljudslingor.

  Heja diktmästarDiket! Låtom oss höja ett glas för denne gigant. Skål!

  SvaraRadera
 14. Nu börjar det bli lite väl elakt för att jag skall gilla det!

  Bengt Olof är min kompis.
  Han och jag skall snarast klämma nå'ra whiskas på nå't trevligt ställe.
  Kanske hemma hos Antje?

  Maja säger att han har lyrisk ådra.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 15. Kära "kompisar" ovan!

  -När ironin flödar som rinnande vatten,
  och avsändaren kallar sig elaka katten,
  gäller det för oss andra att hålla god min,
  och systematiskt genomskåda ironin.

  Ty den är oftast en tilltalads räddningsplanka,
  i sak lika betydelselös som barnets Kalle Anka;
  Men naken den står som undviker sakdebatt
  och tror sig komma undan med ironiskt skratt.

  Därför, elaka katt, körmedlemmar och alla andra,
  försök ej skämta och flina då ni mot väggen står,
  vår kyrkas problem löses ej med slika metoder,
  här krävs den dubbla ansvarslinjens säkra roder!

  Välkomna därför nu äntligen den engagerade skara,
  som ni annars tenderar se som vår kyrkas snara,
  de förtroendevalda, som folket i val har utsett;
  förstå och ta tacksamt till er, att detta är riktigt och rätt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte sirenernas locksånger farliga att lyssna till redan under antiken?

   J

   Radera
 16. ÅTERINFÖR STATSKYRKAN OCH VÄNSTERTRAFIKEN!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahaha

   annars hamnar man i diket vid Bodens fäst(n)ing!

   Hihihi

   Radera
 17. -Debattnivån ovan - från Anonym, J och Annorzz - är förhoppningsvis inte representativ för högkyrkligheten i gemen.
  I så fall beklagas densamma djupt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Jag har inga band med högkyrkligheten ö h t. Jag tillhör inte ens SvK.

   Allt Gott

   Radera
 18. Annorzzz!

  -Detta ändrar inte omdömet om Din debattnivå!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Det är ingen debatt, då jag inte ser några giltiga argument ö h t från din sida.

   Du tycker o trycker ner meningsmotståndare. Jag har roligt åt det.

   Allt Gott

   Radera
 19. Annorzzz!

  -Att skriva ha, ha, ha är kanske enligt dig sakdebatt! Dock inte för mig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Du får jättegärna exemplifiera när du menar dig bedrivit saklig kritik/debatt.

   Jag har inte sett det ö h t. Rätta mig gärna om jag har fel (vilket jag ofta haft).

   Allt Gott o ett gott skratt förlänger även kyrko-livet!

   Anders Gunnarsson

   Radera