onsdag 1 oktober 2014

Obeständig glädje vid biskopsval

Detaljerna från nomineringsvalet i Växjö sipprar nu ut. Först drogs samtligas CV, 19 styck. Det tog förmiddagen. Visserligen fanns de utskrivna men valmanskåren behövde få informationen inte bara genom ögonen utan genom öronen. Efter matpaus var det pläderingar men bara två kandidater pläderades det för - Modéus och Göranzon, de som kom främst. Sedan var det tyst och det blev en paus på 1½ timme. De 29%  av valmanskåren som inte brytt sig om att åka till Växjö var nog gladast över denna tidspillan. Det är lite svårbegripligt varför det inte fanns några som ville tala för de övriga 17 nominerade. Risken eller möjligheten är att Fredrik Modéus glider i mål eftersom alla vill rösta på en vinnare.

Jag var som bekant för samtliga kandidater när jag såg vilka som kommit fram till det verkliga valet. Egentligen är det ju nollställt på nytt mellan kandidaterna nu - för det är nu det börjar på riktigt.

Jag tyckte att Fredrik Modéus gärna kunde bli biskop eftersom stiftet satsat 2.7 miljoner på honom för att få fram en doktorsavhandling. Den har inte kommit och då är det väl en rimlig kompensation att han blir biskop. Nu ser jag i hans CV att han ska disputera våren 2015. Lite rös jag vid upplysningen för något slutseminarium har inte hållits - och det är inte självklart att slutseminariet är triumfen innan tryckning av avhandling. Sälja skinnet innan björnen är skjuten är en vansklighet. Vid hearingen bör nog frågan om disputationsdatum ställas så att väljarna vet. Och kanske ska man läsa CV nogsamt för där finns en avhandling angiven som kommer 2015, men om detta går det knappast att veta något säkert. Kommer det en avhandling, minskar väl behovet av att rädda pengarna genom att göra Modéus till biskop?

Jag läste kandidaternas CV. Där fanns mycket. Sommarjobb under gymnasie- och studentår, t ex. En mängd skrivet för somliga. "Familj" kunde anges som - fritidsintresse! Verkligen? Är familjen inte ett intresse utöver fritiden - ett totalintresse? Men ingen skugga över kandidaterna. Hur skulle apostlarnas CV se ut? I jämförelse med biskopspretendenter i Växjö stift skulle samtliga apostlar, inga undantag, stå sig riktigt slätt. Om nu detta skulle vara en tröst.

Eftersom jag är en känslig person uppfattar jag kandidaternas presentationer av sig själva som ren reklam. "Eigenlob" - uttalas i norra Tyskland "eichenlob" - är den för en tyskspråkig lutheran träffande beskrivningen av fenomenet.

Vi ska inte ha en ordning där folk ska sälja in sig för att bli biskopar, det är det enda jag har att säga.

Vi har egentligen biskopsval för att väljarna ansvarsfullt ska pröva kallelser, dvs svara på frågan vem Gud själv redan har valt till biskop i Växjö stift.Om inte kallelser prövas på det viset - varför ska då Gud dras in i sammanhanget när valet är över och vi valt den som sålt sig bäst? Allt detta mödande med en nådegåva, som blir en prestation, är i Kyrkans historia en farlig syssla, Apg 8.

Om Anders Göranzon mindes jag fel. I åratal har jag tänkt väl om honom som en som vid förhör av prosten Gunnar Carlson för Växjö domkapitels räkning hanterats illa och förklarats obehörig till kyrkoherdetjänsten i Kalmar år 2000. Jag hade fel. Han var behörig (Växjö domkapitels protokoll 6 okt 2000 §201). Jag uppfattar saken så att Domkapitlet visste vem som skulle få kyrkoherdetjänsten och då var det bara besvärligt att inte behörigförklara alla. Vad gällde bråket? Idiotförklaringen. Anders Göranzon var inte då övertygad om klokskapen med den förklaringen. Ska han som biskop probera alla just på den förklaring han själv ifrågasatte?

Nu har jag fått problem.
Göranzons verkliga plusvärde var för mig att han blivit obehörigförklarad, indikerande en självständig och reflekterande hållning - och detta var fel. Så vad nu? Pippi Långstrumps pappa får inte längre vara negerkung i Söderhavet. Kan man då beröva folket i Sydafrika också Göranzon utan att en sådan handling skulle uppfattas vara , ja, uttryck för missaktning, kanske kränkning?

Modéus ville jag ha därför att stiftet skulle få något för sina 2.7 miljoner - men när avhandlingen tydligen ska komma - även om kollfrågor ska ställas - blir det mindre nödvändigt att rösta på honom. En röst på honom är en insats som berikar biskopsmötet med ännu en Modéus samt brutalt avslöjar att kretsarna i Svenska kyrkan är mindre än små. Detta är inget argument men det är en omständighet.
Är inte uppgiften i hans CV att han inte blev biskop i Lund som "övrig merit" förvånande därtill? Varför anförde han då inte som merit att han inte heller blev domprost?

Professor Kjell O U Lejon framstår som ett intressant namn inte minst på meriten att han obehörigförklarades vid biskopsvalet i Göteborg. Det är en frihetligt prestation. Men instanser som obehörigförklarar brukar minnas vad de gjort och om Lejons namn återkommer, är det väl inte troligt att han släpps igenom? Kan förhandsbesked lämnas? Jag var för honom också, som ni minns. Den lärdaste i gänget. Till familjebilden hör att han redovisar sina bröder, en är kyrkoherde och den andre är kyrkofullmäktiges ordförande. CV är en intressant läsning. Kjell skulle kunna umgås både med präster och förtroendevalda.

Det är verkligen tur att jag inte står inför det moraliska dilemmat att rösta i biskopsvalet. De som har uppgiften, till dem har jag ett att säga: Läs kandidaternas CV. Läs för att se om de försöker sälja sig och analysera de argument för dem själva som de tecknar i sin framställning. Läs därtill Apg 8 om Simon.
Och lär er sjukdomstermen morbus episcopus.17 kommentarer:

 1. Förr eller senare kommer Fredrik Modéus att bli stiftchef, då han är den postkristna nomenklaturans påläggskalv nr 1. Hela hans gärning består i en anpassning till den "nya religionen" väl förpackat i vissa "klassiska" yttre former som knappast lurar någon sant ortodox kristen?!
  /Antony

  SvaraRadera
 2. Om ondskan ska segra krävs bara att goda människor inte gör något.
  /Annika

  SvaraRadera
 3. Anders Stenström1 oktober 2014 kl. 11:41

  "The mediævals were only too right in taking _nolo episcopari_ as the best reason a man could give to others for making him a bishop." (Ur Tolkiens brev nr 52).

  SvaraRadera
 4. +Arne
  "Vi har egentligen biskopsval för att väljarna ansvarsfullt ska pröva kallelser, dvs svara på frågan vem Gud själv redan har valt till biskop ..."

  Utdrag ur artikeln” Vad behöver nu göras?” i Jubileumsskriften: De tog en annan väg hem till sitt land - Missionsprovinsen 2003-2013.

  Den avgående Missionsbiskopens hälsning till de tre nominerade biskopskandidaterna:
  ”Vi ska alltså i dag välja en missionsbiskop. Några ord till er biskopskandidater, först till er två som inte blir valda: Tacka Herren för att ni slipper bära biskopsoket! Det yttersta ansvaret. Skulle det bli så att du, när rösterna är räknade, skulle bli besviken, kanske bitter, då visar det att Herren gjorde rätt. Han har andra uppdrag i beredskap åt dig och åt er båda med alla de gåvor och den utrustning han gett er. När jag läste de tre nominerades livsskildringar, tänkte jag: Missionsprovinsen behöver alla tre. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand och förtrösta på honom. Herren har omsorg om er. Han behöver er och Missionsprovinsen behöver er.
  Du som blir vald: Fall ned inför Herren i ödmjuk tillbedjan. Herren lägger biskopsoket på dig. Det var hans vilja. Be Herren att han ger förstånd och vishet i allt. Be att han ger dig en allt djupare kunskap i sitt Ord och i läran, men också den heliga insikten, som öppnar djupet i Guds ord. Herren har berett vägar för dig att gå. Be om den Helige Andes ljus och vägledning, så att du ser. Gå vägen vad din lydnad för Guds ord än för med sig av uppoffringar, av lidande. Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand och förtrösta på honom. Han har omsorg om dig. Han skall göra det.”


  SvaraRadera
  Svar
  1. Så långt dagens Svenska Kyrkan +Arnes text ligger, sorgligt nog!
   Så led oss, Herre, på rätta vägar!

   Jag i Halland
   Jag i Halland

   Radera
 5. -Vi skall inte ha en ordning, där folk skall sälja in sig för att bli biskop, hävdar BloggarDag och tillägger att väljarna skall pröva kallelser, alltså svara på frågan vem Gud redan har utsett i hans stift.

  Märklig slutsats. Om Gud redan har utsett en biskop, är ju elektorernas/väljarnas mening ointressant, oväsentlig. Och - omvänt - om väljarna bestämmer vem som skall få tillträda biskopsämbetet, är det väl inte ur vägen att kandidaterna presenterar sig och sina respektive CV. Om jag tar alldeles fel har väl blogginnehavaren själv vid ett flertal tillfällen, då detta har varit påkallat, presenterat sina meriter.
  Att tala för sig, för Ordet, för kyrkan utan blygsel brukar ju inte vara Frimodig Kyrkans ledamöter främmande.
  För övrigt tror jag att Fredrik Modéus tar -som det brukar heta - hem spelet i Växjö. Med eller utan vidare presentation av den egna meritförteckningen. BloggarDag vet ju också att en kandidat inte behöver vara disputerad för att bli biskop.
  Alla disputerade teologer är ju inte lämpliga biskopskandidater, även om de tillhör FK.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, i en demokratisk kyrka är Guds vilja överflödig.

   Rudbeckius

   Radera
 6. Nog minns Du, Dag, fel igen. I valet efter Lars Eckerdal blev Kjell inkallad en extra gång för ansvarsnämnden, men efter att han lovat det han skulle stod behörighetsförklaringen fast.

  SvaraRadera
 7. Gör som Dike! Blanda inte in Gud i biskopsvalet. DEMOKRATIN!!!
  Dike, Dike, Dike! Ingen är hans like.

  SvaraRadera
 8. Biskopskandidatens CV: Jag är vigd till präst år xxxx och har tjänstgjort
  som sådan i xx år. Min styrka har jag alltid haft
  i den dagliga bönen och min glädje i att få tjäna
  Guds församling.
  Om jag skulle väljas till biskop, så blir jag ännu
  mera beroende av Gud och Den Helige Ande.
  Och vill se mig såsom utvald av Gud och inte av
  vänner eller partikamrater. SOLI DEO GLORIA!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan vara läge att påminna om i vilket läge Ambrosius av Milano var när han blev vald till biskop. Katekumen!

   Där var ingen behörighetsförklaring i vägen.
   Det får ju en annan att undra, när tog KM beslut om behörighetsförklaring? Det känns väldigt krystat och mig veterligt förekommer det inte i några andra sammanhang.

   Radera
  2. Det var väl, Peter T, i samband med att kyrk-oordningen antogs. Den har i vart fall funnits sedan den 1 januari 2000.

   Radera
 9. Egentligen ganska hoppfullt. Fullt av hoppingivande kandidater.


  GG

  SvaraRadera
 10. Som sagt, det har tydligen blivit något stort av "dikesperspektivet". Kelsos hånade troende kristna som han menade levde i ett "grodperspektiv". Med Nietzsches perspektivism och relativism tror de nyliberala att allt kan bli bra, men han var ju tyvärr också en viss ideologis "hovfilosof" som även idag kan vara behjälplig i uppgiften att maximalt relativisera kristen tro och tradition, först genom akkomodation (läs certifieringar) därefter till elimination (läs omtolkningar och bortförklaringar). Vägen ut ur nihilismens återvändsgränd börjar med shub (omvändelse) och fortsatt bön: omvänd oss till Dig Du vår frälsnings Gud.

  SvaraRadera
 11. Nu har åter Sven Andersson hoppat in i diskussionen. Därmed - ser läsarna tydligt - sjönk debattnivån påtagligt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. Men ingen kan komma under dikesnivån!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är detta egentligen roligt, SA? Definitivt dikesnivå, ja. Men vems dike?

   Radera