tisdag 7 oktober 2014

Inhibera mera

Svenska kyrkans rättsordning kan man sätta frågetecken för. Fast Överklagandenämnden skiljer ut sig genom sitt beslut om inhibition i fallet Olle F. Man kan läsa beslutet på kyrkligdokumentation.nu och, gissar jag, hos Anders Brogren, brogren.nu


Visst är det bra men mönstret är ett. Först ett domkapitelsbeslut och runtsläpande medialt och sedan ett annat beslut i Överklagandenämnden, ÖN. Några tar inte så illa vid sig av ett domkapitelsbeslut. Ska jag leva och skriva mina memoarer ska jag nogsamt förteckna de som gällt mig där. Är det fyra eller fem eller fler? Och så fanns det en pärm med sådant jag inte visste att jag anmälts för men som skrivits av. Materialet kom fram när jag ville ha ut domkapitletrs material som handlade om mig. Till det kommer domarna i tingsärtt och hovrätt i politiska mål, jag är dömd för hela uppsättningen samt fortkörningsböter därtill. Man kan väl säga att några domkapitelsbeslut hit eller dit inte påverkar helhetsbilden. Olle F klagar inte heller - men jag ifrågasätter visheten och det är just detta ÖN har gjort. Hur känns det för de andliga råskinnen i Göteborgs domkapitel? Känns det som det borde eller känns det bra, som det inte borde?


Jag vill ha en rättsordning som tar itu med det som är fel men hittar vettiga metoder för det. Somligt pratar man ut om. Andra misstag noterar man, skakar på huvudet eller skrattar åt hur tokigt det kan bli livet. Annat tas till bikt och förlåtelse. Och så återstår de fall där det handlar om resoluta ingripnanden för allvarliga fel. Men detta är något annat än den närmast kyrkopolitiska justis som avtecknar sig - eller anas.


Jag kan vara nöjd för Frimodig kyrkas del. Motionen om brister i rättsordningen avvisade kyrkomötet för några år sedan men det som har öron att höra med, han höre! Vi var rätt ute. Det kanske ska skrivas en ny motion till kyrkomötet 2015?


Till motionsskrivandet borde nog höra en motion om en vettigare ordning för biskopsval. Tre kandidater där kyrkostyrelsen väljer, ville några ha. Jag tvekade då - och nu. Men kan det bli sämre? Nu klev Kjell O Lejon av. Det gör det svårare för dem som vill markera att de vill en ny ordning och hearingen blir intressant. Jag ska återkomma till biskopsvalet i Växjö, förstår jag. Kanske skulle det inhiberas också. Vill vi ha biskopar som skriver CV som sökte de en kyrkoherdetjänst? Fat det kanske inte spelar någon roll egentligen?


I dag är det en ny insats i Uppsala som väntar. Möte med Stiftsstyrelsen iVäxjö, som rest till Uppsala för at få träffa mig (och en uppsättning ledamöter, ersättare och tjänstemän i Kyrkostyrelsen, kanske jag ska tillägga). 9-16 är tidsspannet. Timmarna kommer nog att fyllas men den stiftsstyrelseledamot jag dinerade med i går kväll hade bestämda åsikter om Kyrkostyrelsens sätt att hantera de pengar som stiftet nu får betala in. Om pengarna inte gått iväg kanske utbetalningen borde inhiberas?

25 kommentarer:

 1. Det finns hopp för "svek", men än är det långt till att vi kan benämna kapitularer "sanna israeliter utan svek".

  SvaraRadera
 2. Dom är väl mera allmänt lite rent psykiatriskt inhibited, dom där kapitularerna och påläggskalvarna i det kyrkliga. Måste väl numera så vara?

  T o m Maja tycker att det är bra att Olle F vann första ronden.

  Det tycker Bill och Bull också.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 3. Man bör i Överklagandenämndens beslut särskilt notera två saker:
  1. Skrivningen "Prövningen av om verkställighetsförbud ska meddelas måste ske under hänsynstagande till graden av sannolikhet för att klaganden kan vinna sin talan [sic!] och till risken för att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada."
  2. Att beslutet anges som enhälligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker snarare att man ska beakta det sista i meningen "..eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada."

   Att avkragning är till stor skada för den enskilda prästen är ställt utom rimligt tivivel och då är inhibition bara en naturlig följd av överklagan.
   Det säger ingenting om hur utfallet i ÖN kan tänkas bli.

   Det är ju hedervärt av ÖN att besluta om inhibition, det mest hedervärda i just detta fall hittills av kyrkojustisen.

   Radera
 4. Att ÖN inhiberat betyder väl egentligen inget annat än att de funderar över hur "lämpligt" det är att avkraga en populär präst under nuvarande situation- om det inte kan ge allvarlgt backslag. Tänker då på att även om man menar att predikan gick emot av kyrkomötet fastställd ordning vilket iofs kan ifrågasättas men med elak tolkning så visst. Helt klart påpekade den ju det som borde vara en självklarhet- detta att gå emot sitt samvete och vad man tror vara rätt är en allvarlig sak.
  Man kan onekligen fundera över om det inte är en öm tå för många biskopar som gått emot vad de tidigare hävdat som självklar tolkning av vad bibeln lär. Gått emot utan att på något sätt kunna motivera teologiskt varför de bytt åsikt. Det är minst sagt närliggande att tro att omsvängningen har mycket lite med sann övertygelse att göra men däremot mycket med oviljan att avstå från karriärsmöjligheterna.

  Överhuvudtaget verkar det som våra högsta potentater mera vill erkännas som akademiker och kritiker än som kristna. Apologet tycks ingen vilja vara och uttalar sig någon i sådan anda så ligger avkragningen nära till hands.

  Problemet för de mera eftertänksamma , tydligen sitter det några i ÖN , skriver inte kristna i någon mening,är bara att de möjligens tänker i banor som vad ger det för resultat? Är det bra PR att avkraga en präst för en predikan som till varje stavelse kan visas ha stöd i bibeltext. En text som inte ens den mest liberalt "vidsynte" rimligtvis kan avfärda som tillhörande "historiens skräpkammare" som en viss tidigare ÄB gjorde med alla obekväma uttalanden, framför allt om de tillhörde GT.

  Vilken kyrka kan på sikt tas på allvar om man lätt kan visa att dess präster avkragas om de citerar aktuell bibeltext och utlägger den helt i enlighet med kristen tro och lära? Kan den överhuvudtaget tas på allvar?

  Kan man verkligen tro att en sådan kyrka kan påverka medlemsraset i positiv riktning? De man hoppas så och för vars skull man i övrigt tycks vara beredd att offra de trogna kyrkbesökarna och negligera deras åsikter lär enbart med ett roat leende åse sådana krumbukter och tycker sig möjligens enbart fått nya argument att gå ur denna politrukstyrda sandlåda" som kallar sig kyrka.

  Gudstjänstbesökarna de nuvarande är förvisso tålmodiga och sviker inte i första hand men dels är de flesta gamla och endast i ringa grad kan man räkna med att deras söner och döttrar följer i deras spår. Det är trögt redan nu och även om de skulle vara tveksamma så kan en sådan orättfärdig avkragning vara det som definitivt får dem att besluta sig för att skall de gå in i något samfund så inte blir det SVeK som så behandlar sina trogna präster.

  Risken är att till slut kommer bara att som medlemmar vara kvar de som söker tjänst inom SVeK och då kanske vi än oftare får höra vad man redan idag kan på fullt allvar höra en präst som tillfrågas vilken kyrka han var i sistlidna söndag. Ingen, jag var ju ledig!?

  //HH

  SvaraRadera
 5. Överklagandenämndens beslut bör faktiskt nu också vara en läxa för alla dem på denna bloggs kommentatorsfält som öst galla över domkapitlets i Göteborgs beslut, dömt ut Svenska kyrkan och på andra sätt låtit datortangenterna gå fortare än tanken.

  Jag erinrar mig mina återkommande påpekanden om detta: avvakta med gallproduktionen tills nästa instans har sagt sitt.

  Förhoppningsvis Iinnebär överklagandenämndens första beslut nu en kännbar tankeställare för dem, som likt ett skrikande barn vilket inte har fått sin spade i sandlådan, har sprungit händelseutveckligen i förväg. Det kanske inte är så dumt ändå, att lita på¨kyrkans rättsordning, eller huir?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv önskar jag att överklagandenämndens beslut blir en kännbar tankeställare för biskop Eckerdal .
   Vad alla andra skulle behöva en kännbar tankeställare för förstår jag inte,......de har ju inte avkragat en präst pga en enda predikan..
   Maja

   Radera
  2. Ännu bättre kanske vore om Domkapitlen skärpte till sig och inte ägnar sig åt förföljelse av oliktänkande och tyckanden om hur lagen borde vara! Överklagandenämnden har juridisk kompetens som förefaller vara mer intresserade av vad lagar och regler faktiskt säger!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
  3. Du som tyckte att Domkapitlets beslut var väl genomtänkt om väl motiverat, BOD...

   Rudbeckius

   Radera
  4. Dike lever verkligen i en liten bubbla! Kritiken har gällt flåbusarna i Göteborg, vilka väl representerar den postkristna eliten i Svky. Det är långt ifrån säkert hur överprövningen slutar, men en sak är säker - att vara ortodox kristen är en omöjlighet i Svky!
   /Antony

   Radera
 6. Med överklagandenämndens beslut om inhibition i åtanke ter sig domkapitlets beslut ännu mera som överilat och förhastat - anser jag.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 7. Med tanke på Olle F. och drevet mot honom kan jag varmt rekommendera att läsa "Scivias" av S:t Hildegard av Bingen och hennes syn på "fenomenet" kvinnopräster. Jag ger en smakprov på hennes underbara alster. I följande stycke hon citerar Guds uppenbarelse till henne:

  "Therefore, just as the earth cannot plow itself, a woman must not be a priest and do the work of consecrating the Body and Blood of my Son; although she can sing the praise of her Creator, just as the earth can receive rain to water its fruits."

  Nils Bendtz

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Hildegard vågar man då inte citera längre. Då riskeras utkomst och anseende. Vågar man lyssna till hennes musik? Den kanske är infekterad?
   Man måste nogsamt akta sig för den kyrkliga justisen, som ser en svart tråd av illojalitet i Bibeln och genom hela kyrkans historia. Skyddsjakt på svartrockar är numera vällovlig alla årets dagar. Här gäller det att ligga lågt och tala tyst. Eller helst högt och ljudligt tänka om enligt höga föredömen.

   "Ordningen" med kvinnliga präster framstår allt tydligare som en frälsningsavgörande fråga.

   Kommer Seglora-Expo nu att söka avslöja mig för att jag skrivit detta?   Tocke

   Radera
 8. BOD
  Lita på kyrkans rättsordning?

  Du var mig en.. Höll på att skriva skämtare men med tanke på dina inlägg och försvar för politrukväsendet som du är en del av och din otroliga oförmåga att se vad som sker och dra några slutsatser av detta inser jag att skämtare är det sista Du är.

  Förhopningsvis får domkapitlet bakläxa -men vi har inte sett det än- de lär nog komma igen liksom de gjorde i Dags fall och där på direkt ohederligt sätt som fick passera.
  Inhiberingen från ÖN ser jag som rent taktiska överväganden och inget annat-tyvärr. Hela hanteringen och agerandet visar bara ett SVeK i fortgående förfall.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med min kännedom om flera av juristerna i ÖN och deras kompetens skulle jag säga att inhibitionsbeslutet har sin grund i just det som står i beslutet och inte i några taktiska överväganden. De anser helt enkelt att det kan finnas skäl att återförvisa ärendet eller att ändra beslutet samt att det då är alltför ingripande att låta "avkragningen" bestå i väntan på det slutliga beslutet. Så här långt ser det bra ut.

   Radera
 9. Nej, som, jag anade saknas helt självkritiken hos dem som öst ilskna smutskaskader över beslut och kyrkans rättsordning.

  Inte ett uns av ånger över det omedelbara gälla röstläget och de egna domsluten, de som alltid mynnar ut i att kyrkan är i förfärande förfall och bara kan räddas genom att doakören tar över den och fr8itt får sjunga i sina tonlägen.
  Tala om självöverskattning och upphöjda positioner!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skulle man bli självkritisk över att man kritiserat ett dåligt beslut av ett domkapitel, när Överklagandenämnden tar upp saken? Förklara gärna för mig, du som tyckte att beslutet var sååååå bra.

   Rudbeckius

   Radera
  2. ÅNGER !!!
   Ska man stå vid sidan när en präst pga av en predikan blir fråntagen sitt ämbete, sin livskallelse och även inkomst....Rycka på axlarna och vänta på att sanningen kanske ändå kommer fram och prästen får börja jobba igen......
   Jag är helt chockslagen av Dikes fullständiga brist på medkännande.
   Inte ens i "världen" kan jag tänka mig att man så illa kan sköta sin personal. Men att det skulle ske i kyrkan , bland Guds folk är mig helt chockerande !!
   (Har BOD verkligen förtroendeuppdrag i kyrkan ?
   Ångern väntar vi oss från den som utdelade hugget, när det orättfärdiga beslutet dras tillbaka !
   Maja

   Radera
  3. Ja, Maja, särskilt som BOD, trots vederhäftiga uppgifter om motsatsen, hävdat att predikstolen fortfarande är fri. Kväljande är bara förnamnet.

   Radera
 10. Undrar om det inte finns grund att avkraga biskop Eckerdal istället för Olle F.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis som alla andra kommer han att dömas av Herren.

   Radera
 11. Magister Dike: Tala om självöverskattning!!!

  SvaraRadera
 12. Ett samfund som så pinsamt hanterat Fr Olle, har inte mitt för-troende.

  Det är ett ledarskap i fritt fall, vad än ÖN kommer fram till.

  Detta är inte någon kyrka, det är haverister o gummiryggar, utan kristendomens bästa för ögonen.

  Må Gud bevare de stackars själar som orkar stanna kvar i detta sammanhang. De kloka må fly! Ortodoxa, orientaler o frikyrkor må bli tillflyktsorter. Och Kyrkan få bli det andliga hemmet.

  Pensionera Per Eckeldal. Gå ur skiten o låt hans lekstuga implodera.

  SvaraRadera
 13. Det är bedrövligt att ta del av kommentarerna ovan, som exempelvis Elisabeths om den fria predikstolen. När man påpekar att den är fri, utropar hon "kväljande", samtidigt som Anonym vill avkraga en biskop, samme biskop som är ordförande i domkapitlet som hanterat det omdiskuterade fallet i Göteborgs stift.
  Ett "ledarskap i fritt fall", dundrar Annorzzz, som ju inte är känd för några finkänsliga omdömen.
  Seriös debatt om kyrkofrågor?
  Glöm det!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. BOD

  Du fäller dina krokodiltårar över kgl SaligHETS-värket.

  Tala om återvändsgränd. Jesus grundade inte en demokratisk jämlikhetsorganisation med snällism o rödvinsvänster som dess urkraft.

  De kyrkor som växer i Svedala är de förreformatoriska. Inte någon ortodox, orientalisk eller katolsk kyrka har prästinnor. Ingen sådan har heller existerat i dessa kyrkor.

  Ditt recept är alltså totalt färgat av dina glasögon o helt okyrkligt o grundat i någon frifräselig postupplyst samfundssfär där frihet, jämställdhet o brödraskapandet är evangelium. Sånt imploderar av sin egen orimlighet.

  Ad fontes.
  Kata holicos!
  Festus sollemnis dies

  SvaraRadera