fredag 3 oktober 2014

Falska alternativ

Uppgiften, jag tror att det bör markeras omedelbart eftersom en kommentator undrar, är inte att ställa kyrkokritiken mot församlingsbyggandet. De hör ihop. Jer 1:10 anger dock att somligt måste rivas. Nu behövs folk som vill se vad som är illa ställt och vad som kanske kan göras. Jag har sagt: "Det går inte länge till" och säger nu "Det går inte". Men jag har skrivit boken Inget för någon, 2 upplagan kom för ett par veckor sedan. Min tanke var att den skulle studeras, det finns en studieplan, och det är fritt fram att både konstatera hur fel jag har och formulera alternativen.

Den fråga jag mödar mig med i biskopsvalets utkant är frågan hur det kommer att se ut i Växjö stift om tio år. Kan vi skriva fram prognoser, förstå somligt som måste göras nu och därefter söka en biskop som är villig att gå in i det arbetet? Dopsiffrorna faller. Medlemstalen också. Kyrkor stängs eller används sällan. Åldersfördelningen bland gudstjänstfirarna ger besked. Konfirmander har vi färre. Ekonomin sviktar. Tror man, som en känd posk-are, att det beror på skiljandet kyrka-stat, återstår att återinföra statskyrkosystemet. Annars återstår kanske bara att ta fram de högkyrkligas recept: bygga gudstjänstfirande och ansvarstagande församlingar, stärka kyrkomedvetandet, värna Kyrkans frihet. Men i dagsläget är i det mellanmänskliga ett nödvändigt - att vi talar sanning med varandra. Också om den katastrof som avtecknar sig. Det är om detta vi borde tala vid kyrkkaffet och detta borde vara ämnet för små, intensiva studiegrupper.

Så vad ska den lekman som är engagerad göra? Fråga kyrkoherden om former för sanningssökande och sanningssägande samt tipsa om boken jag skrev.

Jag ogillar att inte få godkänna kommentarer - men personpåhopp på de arma biskopskandidaterna behöver vi inte. De är dock alla ärans män.

20 kommentarer:

 1. De är världsliga problem, de där----->"Dopsiffrorna faller. Medlemstalen också. Kyrkor stängs eller används sällan. Åldersfördelningen bland gudstjänstfirarna ger besked. Konfirmander har vi färre. Ekonomin sviktar."

  Gud bryr sig inte om dem. Inte Jesus heller, han vill bara rädda våra själar.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då är fallande dopsiffror ett stort problem. liksom färre gudstjänstfirare.

   För övrigt vore det intressant att veta hur du tänkt dig att Jesus ska rädda våra själar. Du har ju tidigare kallat Jesu försoningsverk för bullshit.

   Radera
 2. Det behövs inte fler som sitter bakom skrivbord och analyserar trender för att skapa framtidsstrategier. Särskilt inte biskopsvigda. Vad som behövs är biskopar som törs vara andliga ledare och gå ut i stridens larm och samla Kristi krigare runt segerfanan.

  SvaraRadera
 3. Varför engagera sig i ett system som motarbetar en. Där allt man byggt bryts ned kan brytas ned i en av de årliga omorganisationerna som kommer som en naturlig följd av stordriften.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hear, hear!

   Man överger inte sin sjuka moder. Men detta är ingen mor, utan ett monster, gjord av Konungen G Eriksson, därefter avväpnad o omgjord - till en tandlös inburad tiger m munkavel - av politruker.

   Vem älskar henne? Och är det sant att en svensk kristen tiger?

   Dragen ut från henne. Låt monstret dö. Kyrkan är större än SveK. Gud har inte lovat - storbonden G Eriksson - att SveK är oförstörbar. Ej heller drottnkng Kristina eller SAP att de ska ha gudomlig sanktion.

   Få SveK-biskopar kan tjäna både Gud o Mammon. Giertz o Gärtner kunde det - i hög grad - men vem finns nu?

   Länge leve Kyrkan! Hur länge finns dock SveK kvar?

   Radera
 4. Nej, man överger ej sin sjuka moder, som sannerligen inte, som kommentatorn ovan påstår är ett monster (oförskämt så det förslår) Men BloggarDag bör nog vara försiktig med att låta FK framstå som god rådgivare, då personerna bakom denna grupp, vilka tidigare återfanns på annan plats i KM, dels var pådrivare för skilsmässan, dels därefter inte har haft något som helst framgång med sina recept, vilka Dag också nämner.

  Nej, vad kyrkan måste göra är att nu våga gå ut i samhällsdebatten med oräddhet och kraft, visa sig i offentligheten, ta debatten i medierna, bemöta allsköns dumheter som där dagligen kan ses, höras och läsas. Vi måste få en kyrka, som med klartext och tydlighet talar om vad den står för, vad den vill göra, vad den kan göra och vad den kommer att göra. Vi skall ha en kyrka, som bjuder in till och visar oss sin öppna, varma, hjälpande och stödjande famn. Vi visar en kyrka, som inte gör skillnad mellan män och kvinnor, som ger de rådvilla och otrygga mod och hopp, som tröstar de otröstliga, som visar oss vägen, som står för sanning, rätt, god moral, goda och ansvarsfulla värderingar, som inte hukar, gömmer eller talar på pastor Janssons sätt.

  En kyrka som - kort sagt - vågar vara kyrka, vill vara samhällstillvänd med stil, innehåll, rena och klara budskap och som inte svävar på målet i något sammanhang.

  Samt en kyrka som alltid har låga trösklar och därmed öppnar famnen till den arme och sjuka, likaväl som den friske och bemedlade, likaväl till den unge som den äldre och som skänker den trygghet och fasthet i vardagslivet utan vilken vi har svårt att klara tillvaron.

  Ställer FK upp på detta, är jag beredd att justera mitt omdöme ovan om nomineringsgruppen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Det är monstruöst oförskämt att avkraga t ex Fr Olle. Det har inget med moderskap att göra.

   Att motarbeta kristen tro o sunda präster är just så sjukt att det är monstruöst. Ni politruker är ansvariga för denna högst sjuka utveckling.

   Jag står för min beskrivning o önskar att det troende folket lämnar denna icke-moder ifred.

   Vem älskar SveK egentligen? Hur mycket folk har hon egentligen? Hur mycket Kyrka finns kvar i denna oroliga instution egentligen? Kan en instution med enda ledstjärna; att inte stöta sig med folket; överleva? På 50 år har man inte fått mer folk, men man har i a f slängt ut dem som tror något.

   Det är en monstruöst dålig väg till framgång. Dock en bra väg att behålla intäkter, på kort sikt.

   Man skäms å SveK:s vägar. Detta är inte en "andlig moder", utifrån någon seriöst analys av ordens betydelse.

   I det långa loppet ser jag ingen väg för den kristne att överleva i en ledningsbefriad politifierad monstruös "tjur-ko-kropp"

   Radera
  2. Det vore intressant att få höra kyrkopolitikern BO Dike utveckla och förtydliga vad han menar med de citat jag citerat från hans inlägg här ovan, ord jag inte hade förväntat mig från en kyrkopolitiker:
   "Vi måste få en kyrka, som med klartext och tydlighet talar om vad en kyrka skall stå för" och....."en kyrka skall våga vara kyrka."

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 5. Bengt Olof! Du vill att kyrkan skall "bemöta allsköns dumheter". Vad är det du tänker på då?

  SvaraRadera
 6. +Göran!

  Jag tänker exempelvis på den oftast snedvridna och politiserade kultur- och moraldebatten, på de många absurditeterna i jämställdhets- och könsdebatten (som om könet alltid vore viktigare än kompetensen; vilken kvinna vill utses till en hög post, bara på sin "könsmerit"), på den likaledes ibland något bisarra familjedebatten, där ansvaret för och omtanken om barnen får en undanskymd plats, på debatten om det personliga, kontra samhällsansvaret och på flera andra utslag av den radikalism, på gränsen till extremism, som präglar debatten i stort i dag.
  Kanske säger Du att detta inte är kyrkliga frågor och kyrkans sak att blanda sig i.

  Men jag hävdar då tvärtom, att kyrkan måste på ett helt annat sätt än i dag gå in i samhällsdebatten och visa vad den står för, vad den historiskt har inneburit, vad sanning, rätt, ansvar, solidaritet står för, vilken familjebild som kyrkan betonar, vad människovärdet innebär i ansvar och förpliktelser, etc, etc.

  Här ser Du, bäste frågare, några exempel på vad en aktiv, orädd, framåtsyftande kyrka kan göra i samhällsdebatten. Glöm inte, som jag brukar erinra om gång efter annan, hur en enda artikel i en dagstidning av en präst eller förtroendevald (jodå, de skall vara med här, ty de företräder också kyrkan, vad än högkyrkliga teologer anser om dem)kan nå många fler personer än dem som prästen talar till i predikstolen.

  Guds ord och kyrkan skallvara självklara i kulturdebatten! Kristendomen är en väsentlig, avgörande del, i den västerländska civilisationen men kommer bort i historie- och nutidsdebatten. Det kan kyrkan bidra till att råda bot på.

  Men jag hävdar med emfas att kyrkan måste skaka av sig rädslan, hukandet, den politiska korrektheten, anpassningen i tid och otid till det som anses gångbart.

  En rak, tydlig, klar och ren kristen röst är vad som behövs i samhällsdebatten. Men detta kräver orädda kristnamän och kvinnor, präster, förtroendevalda och andra, som vågar reagera mot de allsköns dumheter, som jag tillät mig kalla det.
  Ställer Du upp på detta, bäste frågare Göran?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Just SveK är pga sin politiska ockupation o sina politruker bundna till att bli så politiskt korrekta som de blivit.

   Bara en fri Kyrka har mod, grund o skäl till att kritisera sin samtid.

   Wiehe fångar det väl; "o vår präst ifrån konfirmationen, står o pekar i det blå; o ingen fattar om han (ska idag vara hen) visar vägen eller bara känner vilket håll vinden blåser åt. Vem i hela världen kan man lita på..."

   Svaret är Kyrkan, utan SD-politruker, gummiryggsbiskopar o utan "klipp - o - klistrateologi". Henne som inte ens helvetets portar rår på! Som vågar försvara äktenskapet, Jesu jungfrufödelse, livets helgd, barn o allt annat heligt.

   Henne kan man följa i liv o död. Och växa i tron i längden, bredden o djupet. Nu, bakåt o in i evigheten.

   Libertas ecclesiae!

   Radera
  2. Bengt Olof! Det du beskriver – att kyrkan inte opportunistiskt skall anpassa sig efter rådande opinion, utan kritiskt granska allt utifrån kallelsen att efterfölja Herren Jesus, i personligt liv och samhällsengagemang – biträder jag. Det kräver dock mod att gå emot tidsandan, och dessvärre saknas alltför ofta det modet i Svenska kyrkans nuvarande ledning, tycks det mig.

   Radera
 7. Elisabeth3 oktober 2014 15:17
  "Då är fallande dopsiffror ett stort problem. liksom färre gudstjänstfirare."

  Visst. För kyrkan. Men Gud är inte beroende av dopsiffror eller av hur många människor som besöker en viss byggnad på söndagarna.

  "För övrigt vore det intressant att veta hur du tänkt dig att Jesus ska rädda våra själar. ."

  Jesus ska rädda våra själar genom att hjälpa oss att välja Hans Kärlek och förlåtelse när vi är frestade att välja hat och frödömande. Välja som Han själv valde. Han väljer inte åt oss. Vi ska följa Hans exempel när det gäller att förhålla sig till allting.

  "Du har ju tidigare kallat Jesu försoningsverk för bullshit."
  Har jag sagt EXAKT så? I så fall har jag inte varit tydlig nog för att få fram vad jag menat. Jag har försökt att göra skillnad mellan vad JESUS gjorde och upplevde och vad MÄNNISKORNA VILLE han skulle göra och uppleva när Jesu kropp hängde på korset. Det som enligt min mening är bullshit är MÅNNISKORS VANLIGA UPPFATTNING av det hela. Att det handlade om ett fruktansvärt lidande och ett offer för våra synder.

  Människorna ville, och tycks vilja fortfarande, att Jesus skulle lida på korset. Enligt min tro så var Jesus till 100% fylld av Kärlek och då blev allt lidande omöjligt. Lidandet i sig är någonting själviskt och anklagande till sin blotta natur. Det anklagar ju någon eller någonting för att ha orsakat det. Detta är helt oförenligt men tanken om förlåtelse som ju var Jesu budskap. Jesus kunde välja Gud och Guds frid istället, vilket jag tror att Han gjorde. Och det är Jesu sanna "försoningsverk".

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du tog dig tid att svara. Då förstår jag lite mer hur du tänker. Dessvärre har din tro inget stöd i Guds ord och du gör rätt i att, som du tidigare skrivit, inte kalla dig kristen.

   Radera
  2. En anonym en.
   Om man tar denna tanke till sin konsekvens. Då säger det vad en händer dig så om du vet du är i Gud så är du i Guds frid.
   Om någon orsaker mig lidande så anklager jag den, då kan jag bara inte anklaga igenom att inte lida vad än händer.
   Så Jesus lidande på korset befriar inte mig men ska visa mig att jag ska vara så som Han och oavsett vad än händer älska och vara i Guds frid. Det låter stark och vacker.
   Jesus förlåt dem som vållande honom lidande.
   Acim vänder upp och ner det. För om jag tar tankarna där så skulle ju Jesus har frågat om förlåtelse för att han orsaker smärta. Dem som dömer och döder honom måste ju vara sårad först för det är utifrån din smärta du sårar andra.
   Jesus syndade inte, jag är en syndare.
   Denna tanke att Jesus i sin lidande inte försonar igenom sitt lidande förnekar att jag är en syndare helt av mig själv.
   För i sig är det vacker och stark att aldrig slå tillbaka att hålla fred med alla, att vara så rättfärdig att du vållar ingen smärta.
   Och om jag skulle lyckas med det så skulle jag vålla smärta emot dem som inte kan vara så. För det.
   Men dem som då skulle skada mig är då utan skuld.
   Hela gamla testamentet lär att synder blir täckt av oskyldig blod.
   Jag blev av med min synd genom att bikta det, att lita på det blod som uttgjuts för mig. Vart ska en människa gå med sitt misslyckande. För jag vet av mig själv att jag är en syndare, jag är inte som Jesus men jag kan i den fallna tillstånd jag befinner mig in lita på Honom som är oskyldig och tog på sig vad jag har brutit.
   Jesus kom för dem sjuka, och jag behöver Hans bot.
   När jag läste Olles predikan då läste jag att alla Guds bud gäller, det som står i bergspredikan det som Paulus lär och det som rörde mig till tårar att avvissa det med vett och vilja är farligt för min frälsning.
   Lagen dödar, för jag kan inte göra den. Det onde jag inte vill gör jag, det goda jag vill gör jag inte. Vem ska mig förlossa?
   Tack Gud, vår Herre Jesus. Som gav sitt liv av fri vilja.
   I hans död dör mitt jag, I Hans uppståndelse får jag liv så att inte längre jag lever men Jesus lever i mig.
   För att Jesus är förhärligat därför får jag Hans Ande.
   Anden som ger liv.
   Överlämnat åt mig själv syndar jag.
   Jag fanns inte från begynnelse, jag komm till för att Gud tillåt mitt födelse. För att Han tillåt Adam och Eva att döende dö. Utan dem skulle inte jag har funnits. Förr att han tillåt min mamma att leva när hon som barn höll på att dö utan henne skulle inte jag ha funnits.
   Jag sömnar inte men jag är vaken och vet att Herren kommer snart.
   Jag förstår att i din tro ska man inte debatera och jag tror att det är en stark och kärleksfull människa som kan leva Acim till sin hela konsekvens men jag anser att du nog inte har kommit till ytterste gränsen och förstodd att Jesus kärlek är inte våran och att det är just Honom vi behöver.

   Radera
 8. Annorzzz!

  Nu är nog inte den gamle röde revolutionären Wiehe det lämpligaste sanningsvittnet vad gäller Svenska kyrkans hälsa och framtid. När det gäller "politruker" är detnog inte bara SD-likar som skall hållas korta utan även de Wiehe ideologiskt mer närstående, som bör ägna sig helt åt att göra upp med sin politiska tankevärlds förflutna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Även blinda hönor kan picka korn o de sitter även i kyrkomötet...

   Brunskjortor, rödstrumpor, helylletröjor o fackpampar; alla i den mest osaliga röran.

   Pinsamt är bara förnamnet...

   Radera
 9. Annorzzz!

  Det pinsamma är Dina återkommande utfall, som uppenbarligen skall kompensera avsaknaden av seriös debatt och oförmågan att sakligt bemöta och diskutera andras argument.

  De tomma tunnornas skrammel har dock aldrig som bekant lett fram till något positivt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Tabitha: "...jag tror att det är en stark och kärleksfull människa som kan leva Acim till sin hela konsekvens."

  Så skulle jag inte säga. För det där låter ju som rena rama framgångsteologi! Det är precis trvärtom. Om det finns likheter mellan kristendom och ACiM (om nu jag har förstått båda rätt) så har vi en just här.
  Framsteg på trons väg görs inte genom att försöka och lyckas (vilket gör oss bara självgoda) utan genom att försöka och misslyckas och bli sedan FÖRLÅTEN. Då får Jesus ett tillfälle att säga sitt och korrigera oss. Man får lära sig att leva med skillnaden mellan idealet och hur man i praktiken brukar bete sig. DET är att vandra med Jesus. Att inte fördöma, varken sig själv och andra. DET är att leva ACiM. Det handlar inte om göra sig till eller uträtta någonting fromt och ädelt för att duga åt Gud utan att med hjälp av Jesus ta bort det vi har gjort, riva ner våra skrytbyggen, allt sådant som är i vägen mellan Gud och oss, alltså vårt ego. För vårt ego är detta fruktansvärt förödmjukande men å andra sidan får vi en frid som ingenting kan rubba om vi inte vill.

  "...Jesus kärlek är inte våran och att det är just Honom vi behöver."
  Jag håller bara med! Det finns även annat som jag håller med om i din kommentar. Din och min förståelse är så nära varandra att det finns en risk att vi bara förstör om vi debatterar för mycket.

  En anonym en

  SvaraRadera
 11. Tomma tunnor och tomma resonemang! Fåfängligheters fåfänglighet!

  SvaraRadera