måndag 3 november 2014

Djävulens advokat inför biskopsvalet

I morgon ska det väljas biskop i Växjö stift och jag är lite orolig eftersom jag uttryckt mitt gillande för samtliga kandidater - och för den som hoppade av. Det kanske är säkrast att låta Djävulens advokat få ett ord med i laget. Han får ta kandidaterna en efter en.

Anders Göranzon blev överraskad av frågan om kopplingarna till OAS-rörelsen och Gamla Hjelmseryd. Det väckte frågor. Vad var han oroad över - att kopplingar skulle avslöjas? Men kunde han inte ge svar på tal och säga vad sant var - att hans föräldrar ligger begravda i G Hjelmseryd och "vad är det för fråga jag ställs inför? Kan jag få veta vilken indebilicitet som frågar och hur kan journalister betalda för en hearing få för sig att välja att ställa den?" Hur det egentligen är med OAS vet jag inte. Har någon i familjen/släkten varit där - och i så fall?
Nå, hans arbetsledarskap i Kalmar var väl inte en framgångssaga, så han kanske ska slippa ta ansvar för stiftet? Är hans styrka just nu att han är långt från stiftet?
Göranzon är doktor i Sydafrika. Man behöver inte bråka om saken men en doktorsexamen där är lite klenare än en i Sverige. Och vad betydde avhandlingen i den vetenskapliga världen - eller den kyrkliga?

Christopher Meakin kommer från en stabil tradition av kvinnoprästmotstånd. Djävulens advokat skulle gärna vilja veta om han läst Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Är det så enkelt att bli svenskkyrklig efter att ha varit romersk katolik och sedan anglikansk? För så var det väl.
Han är doktor, men var avhandlingen epokgörande? Och blir det bra att på nytt få en biskop som gått och dragit i Växjö. Är det inte väldigt många i Växjö som tror att biskopen är deras just?
Till det riktigt illavarslande med Meakin hör att hedersprosten Elisabeth Lindow skrivit insändare för honom. Hon ville ha en radikalt kristen biskop, det är ett annat sätt att säga att ordet kristen kan böjas - kristnare, kristnast, eller? Djävulens advokat menar att varje biskopsaspirant som får Lindows förord bör undvikas.
Vill vi förresten ha en biskop som tillbringat ett antal år i Kyrkans Hus i Uppsala?

Martin, nej Fredrik Modéus ska disputera (jag rättar skyndsamt och har nu illustretat vilket problem det skulle bli med två modéuspojkar som biskopar, det blir ett elände utan slut och det är värre än ett slut på eländet. Tack Stefan som är i tjänst i Linköping och ser trots att han inte är så stark i tyska språket!). Fredrik anger ett datum. Det är som att säga att den och den dagen tar jag körkort - och då fattar alla att det kan man inte veta förrän i efterhand. Det kunde störa att han stiger fram som doktor i ett biskopsval som äger rum innan hans slutseminarium, första prövningen av hans arbete.
Djävulens advokat gillar att påpeka att karln fått 2.8 miljoner av stiftet för att skriva den avhandling vi ännu inte sett. Vem ordnade alla dessa pengar åt honom och hur kommer det sig att han till skillnad från andra doktorander fått rejält betalt under fem års tid.
Fredrik Modéus blev vare sig domprost eller biskop i Lund, det stift där han varit i 20 år. Vad säger det? Ska Växjö stift hålla till godo med vad Lund ratat?
Och vad ska vi säga om möjligheten att Svenska kyrkan får ett  par bröder Modéus som biskopar? Är sammanhanget så litet? Kanske.
På hans CV redovisar han sina feriearbeten när han var gymnasist ... Hur står det till med omdömet egentligen?

Thomas Petersson håller sig med en roll-up i Växjö domkyrkas vapenhus. Allt ljus på mig, kan man tänka. Men han har lämnat tillhörigheten till en av högkyrklighetens hårda kamporganisationer.
Domprosten går under namnet "Domprost Sufflé" vilket kanske är både elakt och träffande men det vet inte Djävulens advokat utan försöker inför roll-upen i vapenhuset förstå.
Petersson kan inte de grundläggande principerna för rättssäkerhet, vilket han visar i Domkapitlet. Bara en idiot till präst eller diakon kan ta risken att rösta på honom - för nästa gång kan det rättsosäkra drabba dem.
Ska man låta fryntlighet lura en - i så fall blir det fortsatt storpastorat och församlingar där gudstjänst firats sedan medeltiden som läggs öde. Petersson vet hur man gör. Han bygger. 100 miljoner för ett församlingshem i Växjö och av kyrkopolitiska skäl och för att tysta alla invändningar mot detta projekt 6 miljoner för att bygga församlingshem i Ör, där gudstjänst firas så sällan. Sådant övertygar inte.

Peter Wänehag är en snäll person som uppfattar ledarskap som att vänta in och fatta beslut efter väntan. Alla vet att de flesta beslut fattat sig själva då. Han skulle bli en biskop som Johansson, formad av Sven Lindegård och kanske lite förtjust häpen av den biskopstyp som salig Hellström var. Hans teologiska examen har inte fått universitetsvärlden att häpna men han är skolad som kurator och återvänder gärna till Lund när det stora kuratorskollegiet årligen möts. Detta kollegium startades av Tage Erlander år 1927 och kan resultera i några s-röster till Wänehag i valet. Här är dock ett problem. Kårlivet mer än fakulteten präglade Peter Wänehag.
Det finns några som undrar om Wänehag verkligen vigt samkönat. Har han inte "bara" välsignat partnerskap?
Med Peter Wänehag fortsätter biskop Johanssons värv med församlingsbesök och arbete för att folk ska trivas (kuratorshållningen!) - men bidrag till analyser ska man inte räkna med och kanske inte heller att Wänehag riktigt förstår sig på de utmaningar som kommer att möta.

Ingen av kandidaterna tror i någon rimlig mening av ordet "tro" på reformen med kvinnor i prästämbetet. Det ska man kanske notera?

Alla kandidater har nog missat att fundera över hur det kommer att kännas att vara biskop när han ensam sitter på Östrabo och ser det kyrkliga sönderfallet och fattar att han ingenting kan göra.

För egen del återgår jag till mitt grundtema. Biskopsaspiranterna, de kallades så i Kyrkans Tidning och det vete spörs om det är riktigt (officersaspirant, polisaspirant kan man vara, men nog är man biskopskandidat?) är alla ärans män. Det vet kanske Djävulens advokat också men han syssla är ju att ta fram det andra. Jag konstaterar på nytt att biskopskandidaterna alla är ärans män. Jag är glad att mitt tjänsteåliggande eller mitt uppdrag inte är att rösta på någon av dem. Vad ont ska man önska en ärans man - en biskopstjänst och därmed ett offentligt avslöjande av brister? Minns fallet Thidevall, det som ingen talat om i detta biskopsval.


24 kommentarer:

 1. En anledning att bli biskop måste vara att man helt enkelt mår bättre i toppen av en organisation. Alla undersökningar visar detta. Hellre den förste i en sönderfallande organisation, än en som tydligt ser eländet?

  Det sönderfallande Osmanska Imperiet byggde bl a det överdådiga Dolmabáchepalatset i Konstantinopel. Där kunde de sista sultanerna i grandeur ta emot diplomatiska beskickningar och söka förtränga en obeveklig verklighet. Är det så man skall se 100-millarsbygget i Växjö?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst i Limburg fick gå, när hans flock fick "die Nase voll" över hans lyxbygge.

   Peterssons karriär hämmas nog mer av bygget, än av juridiskt slarv, övergivna positioner i det kyrkliga och roll-up-ar?

   GG

   Radera
 2. Martin Modeus har disputerat. Fredrik inte. För många bröder att hålla reda på. Dag Sandahl som doktor i tyska. "Ordnung must sein."
  Hittar inte tyskt u.

  Stefan Bjuvsjö

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den Dag Sandahl som har disputerat i Tüska ;-), bloggar väl inte här?
   För övrigt behövs inget ü i det du skrev...

   Radera
  2. Dessutom är ordet inte "must" utan något annat - kolla i ett lexikon. Visst är det roligt med tyska (det blir ju alltid ett stänk av hån mot ÄB och det kan man aldrig få för mycket av i Svenska kyrkan) men man ska nog kunna språket, och stava/skriva rätt, för att det roliga ska gå fram!
   K

   Radera
  3. Alltmer blir tüskeriet en angelägenhet för äldre med bakgrund i realskolans och det gamla gymnasiets tyskpräglade bildningsvärld. Inte sjungs längre den skämttyska "Es ist Tanz auf Brännö Brücke..." i studentsammanhang?

   Spanskan har tagit över. Svensken identifierar sig inte längre med europeisk bildningsvärld. NY och LA ligger mentalt och geografiskt?? närmre än Berlin och Frankfurt. Söderöver ligger den spansktalande världen. Perspektivet är amerikanskt. Att tüska är EU:s i särklass största språk, både som första- och andraspråk, är utanför svennens horisont. Eftersom tyskarna numera är närmast självutplånande beträffande sin språkliga och kulturella identitet, och i allmänhet klarar sig überhyfsat på engelska, lär utvecklingen fortsätta.

   I ungdomsgenerationen använder både gammel- och nysvennar engelska vid kommunikation med danskar. Inte heller skriven danska går längre hem.

   Det är läänge sedan det var lönt att sätta en tysk eller fransk litteraturlista i händerna på teologistuderande. Redan engelska eller rentav svensk, mera komplicerad text bereder svårigheter i övermått?

   Så varför inte först som sist helt gå över till - dålig - engelska? Domänförlusterna för svenskan är redan så stora i de aktiva åldrarna, att skillnaden knappast vore märkbar? Sverige som ett vänstrigt, feministiskt, konsumistiskt Mini-USA men utan historia, Gud och familj ?

   - Ja, vi kanske redan är där?


   Argus

   Radera
 3. Stefan!
  Es heisst, mein Freund, "Ordnung muss sein"!

  SvaraRadera
 4. Bloggaren trivs nog bäst i rollen som Advocatus Diaboli?

  Det tror åtminstone Maja.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 5. -Den ena är djävulens advokat,
  den andre serverar gammalt prat,
  den tredje excellerar i sitt tjat:
  ingen är godkänd biskopskandidat!

  Nej, ingen duger längre i vår kyrka,
  påstår advokaten i högljudd styrka,
  som hans eftersägare servilt dyrka,
  dessa vill förstås på någon annan yrka.

  Jaja, vi känner snart dessa röster alla,
  som ältar mantrat att folkkyrkan falla,
  de inbördes beundrans toner tralla,
  Dock kyrkan lever och andra kandidater kalla!


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 6. PEKORALISTICUS MAGNIFICUS!

  SvaraRadera
 7. BOD,
  Det finns nog ännu münga som skulle kunnat bli bra biskopar kvar inom SVeK men de försvinner. Det har Du och dina gelikar effektivt sett till. Det är den enkla sanningen som Du tyvärr tycks vara oförmögen att ta till Dig .
  Varför inte se verkligheten som den är- en kyrka i fritt fall där stort sett allt "välsignas" och tolereras utom att klart och tydligt predika Guds Ord. Den som gör det riskerar avkragning.
  Det är denna kyrka som du har mage püsta vara en "Kristi Kyrka".
  Nej, det ärinte en kristi kyrka oavsett hur ofta du skriver det och oavsett med vilka pekaral du försöker visa att alla vi andra har fel.
  SVeK är närmast somett skepp som strandat och nu bryts sönder. Ännu kanske (?) skeppet kan räddas men räddningsinsatsen är inte att fortsätta med gagnlösatillsättande av mer eller mindre anpassliga heretiker.
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är den här bloggen din enda kontakt med kyrkan? Sverige är faktiskt större än vad Moheda och Kalmar är tillsammans! Ja, Sverige är större än hela Växjö stift! Sök, så kommer du att upptäcka att det finns mycket som är bra i Svenska kyrkan! Jag kan bara beklaga att du inte har sett det! Eller du vill kanske inte se?
   /K

   Radera
  2. När man är ung och lite oerfaren, tror man gärna på positiv utveckling. T o m i det svenskkyrkliga. Så småningom blir man realist och inser, att med givna utgångspunkter är loppet kört.

   Kanske något liknande ett ungdomligt vänsterengagement, som oftast tycks sluta i sossefållan eller rentav i M?

   Jag tror tyvärr HH har en realistisk syn på kyrkan i Sverige och en gedigen erfarenhet att bygga sin analys på.

   GG

   Radera
  3. Ligger det inte en hel del i det som signaturen K skriver? Ja, man kan kanske till och med tillägga att i Småland är nog världens gräns, och alla hierarkier och roller, inte ens Växjö stift utan på sin höjd den egna kommungränsen eller rent av församlingen! :-)

   Radera
  4. För all del, ntl.

   Det ligger nog en del i vad både du och K och HH skriver :-)

   Dock framstår HH som väl insatt i det han skriver om.

   GG

   Radera
  5. Jag upprepar; det är tur att Gud finns, trots Kyrkan! Jag tycker nog att dessa haranger mellan bland andra BOD och HH är rätt så meningslösa, och de bevisar knappast mer än grälsjukhet och låsta positioner.

   Radera
 8. Den som inte har något annat att förmedla i en sakdebatt än att jag skrivit ett magnifikt pekoral, har alltså inte förmedlat någoting. Bara haft ett -roligt inbillar han sig säkert - utbrott.
  Och den som på fullt allvar påstår att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka, uppmanas härmed att berätta för oss vad kyrkan är då!
  Ut med språket:
  -Vad är vår svenska folkkyrka, om hon inte har Kristus i centrum. Vem står annars i centrum?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Kristus startade inte kgl salighetsverket. Inte politruksekten heller.

   Det var människor som förvandlade Kristi katolska Kyrka till den skugga hon är idag.

   Radera
 9. Nu ska frågorna ställas precist. Påståendet var att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka. Det kunde Bo Giertz säga - fast han under många år betraktat Svenska kyrkan som Kristi kyrka i Sverige. Nu var det, menade biskopen, inte så enkelt. Men, tillade han: Kristi kyrka finns i Svenska kyrkan.
  Vad kyrkosystemet är - eller i vems tjänst det står - är en fråga som lämnas av de mer agnostiskt anlagda. De borde ha mer arbete att utföra för Kristi kyrka i Svenska kyrkan än att ägna sig åt den sortens spekualtioner. Jag däremot kanske återkommer till temat i något blogginlägg. Man vet aldrig.

  SvaraRadera
 10. En liten kommentar re mitt inlägg ovan kl.09:35
  Det skrevs på en för mig främmande dator, en lånedator. Helt visst inget fel på denna i sig men med annat tangentbord. (Ej svenskt). Ett där jag inte kunde hitta bokstaven "å" och i övrigt hade besvär med mellanslagen. Detta bara som en förklaring till den något knepiga texten. Dock en vars innehåll förhoppningsvis fortfarande gick att utläsa.

  Till BOD skulle jag vilja påpeka och som Du borde betänka att när Du skriver - citat :

  "Och den som på fullt allvar påstår att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka, uppmanas härmed att berätta för oss vad kyrkan är då!
  Ut med språket:
  -Vad är vår svenska folkkyrka, om hon inte har Kristus i centrum. Vem står annars i centrum?"
  Slut citat.

  Du tycks mena , korrigera gärna om Du menar jag har fel..

  1, SVeK är en Kristi Kyrka
  2, Du exemplifierar genom att hävda att SVeK har Kristus i Centrum.

  Detta, punkt -2 skulle visa att SVeK är en Kristi Kyrka?

  Det verkar som om Dudels inte inser vad som menas med en Kristi Kyrka, inte tar till dig begre ppet "en Helig, Allmännelig och Apostolisk Kyrka.En Kyrka där Kristi Ord klart och tydligt förkunnas och sakramenten rätt förvaltas.Då talar jag ändock bara om de yttre tecknen- de som alla kan se och bedöma.
  dels, inte inser att detta att ha Kristus i Centrum är ett otillräckligt argument, det är som man ofta har anledning att påpeka inom matematiken när något skall bevisas "ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor". Även direkta fiender till Kristi Kyrka kan i många fall sägas ha Kristus i Centrum dock.. och det är det som kanske Du borde fundera extra mycket över- Vill Du verkligen påstå att det ens i någon mån är Jesus som är i Centrum när ni politruker diskuterar SVeK´s framtid och hur ni skall göra er av med ännu motspänstiga svartrockar och förhindra nya att komma till.
  //HH

  SvaraRadera
 11. -Jag har frågat Svenska kyrkans alltid lika obotfärdigas ständiga kritiker vadkyrkan är, om hon INTE är Kristi kyrka.
  Inget svar.

  Särskilt Annorzzz och HH vägrar - efter den sistnämndes långa utläggningar svara konkret på frågan. Den förstnämnde har ett nytt utbrott mot alla de ideellt arbetande förtroendevalda, vilka personifierar den kyrkliga demokratin. Alltså detsamma som en ny attack på det demokratiska kyrkosystemet.

  Men gallan mot vår älskade folkkyrka döljer förstås inte tystnaden om vad kyrkan är, om hon inte är Kristi egen kyrka.

  Den som så oförbehållsamt vräker ur sig otidigheter om kyrkan och dess demokrati skulle trots allt möjligen kunna tänkas presentera sin beskrivning av vad vår dokumenterade mer än tusenåriga kyrka då är, om hon INTE är Kristus egen kyrka.

  Men där var det stopp för Annorzzz.
  Att HH ser rött, då han får en förtroendevald kyrkoföreträdare i sikte, är mig välbekant.

  Men den ilskNa blicken, de hatfyllda orden och aggressiviteten i HH:s semantik säger naturligtvis mer om dess avsändare än om de av folket i allmänna val framröstade, beslutspersonerna.
  De sistnämnda har ju just folket bakom sig.
  HH har bara sin egen ilska som stöd!
  En markant skillnad!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. BOD,
  Är SVeK en "Helig Allmännelig och apostolisk kyrka" ?

  Kan man få ett rakt svar på detta istället för tjafs om folkvalda , förtroendevalda(?) ,hur ser Du då på ditt eget hopp- vilka var de som i förtroende valde in Dig där?

  Dock svara på frågan överst-den viktiga och jag är nöjd.

  //HH

  SvaraRadera
 13. BOD! Du skriver så mycket, att vi inte tror du hinner läsa igenom
  och förstå själv vad du menar. Läs och försök förstå vad andra
  skriver. Sen må du försöka komma med andra synpunkter, om
  du har några och kan uttrycka dem kort, utan tjafs.

  SvaraRadera
 14. DIKE, DIKE DIKE!
  Ingen är hans Like.
  Diuke-semantiken
  slutar ock i diken.
  (Psalmkomittéen)

  SvaraRadera