torsdag 13 november 2014

Läste

Jag läste förre kyrkoherden Mårtenssons (han skrev sig "kyrkoherde emeritus" men någon emeritilön uppbär han inte!) kria om en i Kalmar avdöd. Den döde hade varit frimurare, fadder till Mårtensson, som till sist fick komma med i det illuminerade sällskapet. Vid processioner i frimurarklubben ringde den döde, fast då fortfarande i livet, i en av honom själv donerad klocka. Upplysningen fyllde oss med rörelse - om i hjärtat eller mungiporna osagt.

Den döde mindes för en särskild insats. Han hade tagit initiativ till ett uttalande till stöd för kyrkoherde Olle Ekman och för kvinnliga präster vid en tidpunkt då detta behövdes. In bland pärmarna igen! För lite förunderligt och märkligt är det förstås att kyrkofullmäktige görs till ett organ för allmänna opinionsyttringar (vilket inte var dess uppgift), en märklighet som endast överträffas av fd Mårtenssons insats att särskilt minnas den döde för en insats som går utöver lag och författning. Saken kan definieras som en utomparlamentarisk aktion i parlamentarisk form. Tribun, alltså.

Kalmardekanatet hade bildats. Vi har föreningsfrihet i landet. Året var 1981 - hör ni Hans Villius från just Kalmar säga det?  I pärm nr 22 skildras upptakten. Kyrkoherde Olle Ekman slog till mot dekanatet genom att inbjuda Eva Brunne att predika i Kalmar domkyrka. Det gillade inte prosten Pehr Edwall, företrädaren, ser jag i ett klipp. Olle valde ju att demonstrera. Lite löjligt var det - inte minst som han själv var gammal "kvinnoprästmotståndare" och lika illa var det i den frågan med nu fd Torsten Mårtensson. De hörde båda till den tidigare hårda kärnan av motståndsmän - och det när jag var för (om än inte ens konfirmerad). Nu skulle jag medialt ställas mot biskopen och kyrkoherden. Det var alltså den biskop som några år - och en doktorsexamen - senare skulle kreera mig till kontraktsprost och den kyrkoherde som många år senare konstaterade, att jag var den ende från Kalmartiden som han fortfarande hade kontakt med.

Går jag nu till Östra Småland den 5 dec 1981 möts jag av den moderate kyrkofullmäktigeordföranden Ruben Ennart. Han hade ett att säga:
"Fanatiska småpojkar som i stället borde sköta sitt arbete".
Anklagelsen var att vi intrigerade mot vår chef.  Socialdemokraten Bertil Morén hoppades att Dag Sandahl "kan hitta en annan församling som kan passa honom bättre". Det var Morén som stolt tillbringade söndagarna på golfbanan, ett förhållande som han gärna trumpetade om. Det var bättre än ett kyrkobesök. Få minns honom nu i det kyrkliga Kalmar.

Nå, Eva Brunne skulle predika. I Kvällsposten den 5 december påstås hon sägs med pratminus och allt: "Jag är inte rädd, men de här prästerna, precis som likasinnade i övriga landet, borde själva inse att de inte har i svenska kyrkan att göra."
Eva Brunne gjorde, som det heter, en vacker karriär.

Men hur var det med uttalandet. Pärm 23!
Där har jag för tio år sedan vid en genomgång gjort några noteringar, bl a om Ekman: "vi jobbade ju bra tillsammans så mycket ter sig också i efterhand som fabricerat för en okunnig allmänhet som skulle hållas okunnig".
Det blev ett uttalande.
"Aldrig har väl Ruben Ennart, ordförande i kyrkofullmäktige i Kalmar, slagit klubban så, hårt i bordet som i går kväll på slottet. Han drämde till så att skaftet höll på att gå av."
Olle Ekman var glad över stödet. 23 - 3 blev det, de begåvade avhöll sig. Kyrkofullmäktige har andra arbetsuppgifter. De som insåg detta var alla partipolitiskt obundna. Politikerna från v till m stod samlade

Uttalandet löd:
"Med anledning av att kyrkoherde Olle Ekman låtit meddela, att han kallat en kvinnlig präst (inte namnet, det är könet de är ute efter, DS) att predika i Kalmar domkyrka den 17 januari 1982, stöder kyrkofullmäktige i Kalmar församling helhjärtat detta initiativ.
Kyrkofullmäktige vill samtidigt framhålla, att det nyligen bildade dekanatet enligt vår mening ej kommer att främja kyrkans sak, varför vi tar avstånd från dess bildande. (vad nu kyrkofullmäktige just i Kalmar har med denna sak att skaffa! Det är numera bara den åldrade Mårtensson som tror det, antar jag. DS)
Kyrkofullmäktige avser vidare att med all kraft stödja Olle Ekman i hans ämbetsutövning."
Vackert, Stickan. Kan det betyda ett kyrkofullmäktiges ledamöter söndagligen möter upp i Herrens hus för att fira Herens dag? Vad det än kunde betyda, detta betydde det dock inte!

Biskop Sven Lindegård var på plats, men inte beredd att kommentera uttalandet eller säga något om dagens aktualiteter på kyrkofronten. Han höll ett litet föredrag.

Dessförinnan hade han dock kallat mig till samtal. Prostrummet på pastorsexpeditionen kl 18. Det finns en bild av Olle Ekman och mig, för media väntade utanför. Prick 18 steg jag in i prostrummet, som var tomt. Rummet var ett genomgångsrum och jag hörde Lindegård harkla sig utanför den andra dörren. Nog fattade jag. Jag skulle värmas upp genom att få vänta en stund.

Jag upptäckte möbleringen. Biskopen avsåg att sitta i en högre stol och jag skulle sjunka ner i soffan. Alltså flyttade jag fram en likadan stol, ställde den framför soffan och mig framför stolen. Biskopen kom in, hälsade (utan att ta i hand, tror jag) och sa: "Var så god och sitt." Jag satte mig. "I soffan", sa han uppenbart överraskad. "Jag föredrar stolen", sa jag. "Ryggen." Därefter kände jag övertaget och såg till att dra ut på samtalet eftersom biskopen, inte jag, hade bråttom till kyrkofullmäktige. Jag kan när jag vill. Vid tillfälle berättade jag händelsen för biskop Bertil Gärtner. Han utbrast: "Kör han verkligen med så billiga trick?"

1982 var året då jag av stiftets prästerskap valts till mitt andra kyrkomöte.

Vad tyckte Svenska kyrkans personalförbund om Ruben Ennarts uttalande i Östra Småland? Det dokumenteras också i pärmen. Förbundet via Lennart Hauschildt ville "bestämt reagera mot att kränkande uttalanden görs mot präster, som inte begått någon annan försyndelse än att de handlat i enlighet med sina samveten."
Någon dag i närtid ska jag hedra Lennarts minne med att dricka hans favoritvin, Geisweiler Grand Vin.

Ska jag läsa mer i pärmarna?

54 kommentarer:

 1. Det kyrkliga med dess tjuvnyp och stormar framstår inte som annorlunda från annat trixande, i det akademiska, förvaltningar och det politiska.

  En väl inkulturerad kyrka, alltså?

  J

  SvaraRadera
 2. Det är för mig obegripligt att det i den så kallade högkyrkligheten finns så många frimurare. Den kvasi-religiösa hemliga klubben för "andlig uppbyggelse" är totalt oförenlig med ett katolskt och ortodoxt kristet liv!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt! Och jag tror att det är en av anledningarna till att den Katolska Kyrkan aldrig riktigt velat närma sig högkyrkligheten.

   Radera
  2. Eller så är släkten värst, helt enkelt.

   Radera
  3. Det finns en hel del högkyrkliga som mörkar sina omfattande engagemang i hemliga klubben då dom bedriver "ekumenik" med Rom. I annat fall skulle dörrar varar stängda och utmärkelser utebli. Med andra ord ett klassiskt högkyrkligt hyckleri!
   /Antony

   Radera
  4. Lämna de högkyrkliga i fred! Att skriva insinuationer om hur individer agerar är synd. Högkyrkligheten som rörelse, riktning, ideegemenskap skall angripas. Då handlar det inte om yttringar utan rot och frö. Högkyrkligheten är inte mer buren av högmodets synd med botten i otukt och kärlek till penningen än alla människor är, då begären inte följs till behovet och elden öppnar till vatten. Det är ytligheten som skall skärskådas, de teologiska alibina för att gömma bakom synd och inte låta sig avklädas. Högkyrkligheten är just därför död. Om de högkyrkliga skall inga domar fällas, de dommarna vänder åter varifrån de kom. / Magnus Olsson

   Radera
  5. Jag utgår ifrån att du som principfast antifrimurare konsekvent undviker psalmer av Wallin, Franzén och Zetterling. Det måste vara en gles psalmbok du sjunger ur.

   Radera
  6. Rom ser det, så vitt jag förstår, som ett lika stort problem att präster engagerar sig i politiska partier.

   Radera
  7. Rom ogillar frimurarna, även den kristna svenska ordensgrenen, eftersom de inte har makt att kontrollera dem. Visst är frimureriet i Sverige en konventikel, men plakatet är ju upphävt och behovet är fler inte färre växtplatser för kristen tro./Gustaf Björck, frimurare sedan 1978, som inte alls skäms för det.

   Radera
  8. Tre saker borde jag tillägga:

   1 Det var jag som skrev det anonyma inlägget 13 nov 14:02 ovan.

   2 Den tredje psalmförfattande frimuraren jag avsåg var naturligtvis Bo Setterlind och ingen annan.

   3 Liksom Gustaf Björk är jag frimurare utan att skämmas för det men endast sedan 2012.

   Radera
  9. Bäste Gustaf Bjöck, Katolska Kyrkan ogillar de svenska frimurarna på grund av dess irrläror och har absolut ingen ambition att "ta över" den hemliga klubben!
   /Antony

   Radera
  10. Antony, jag utgår från att du bara förbisåg att lista dessa irrläror i föregående kommentar och att du återkommer med en uppräkning av dem.

   Radera
  11. Se där, ytterligare bevis på att det är fåfängt att hoppas på synlig enhet mellan kristenhetens inriktningar.
   För övrigt är det intressant att notera att uppmaningar till oliktänkande att lämna Svenska kyrkan verkar vara en sorts tradition som svårligen går att bryta.

   Radera
 3. Gör så!!! För en tid sedan avled Marianne Blom R.I.P. Hon sägs ha varit en hängiven anhängare av den avfallne biskopen Spong och ska ha varit behjälplig att sprida hans budskap om en ny reformation. Finns det inget om henne i pärmarna??
  Undrar
  F Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hon försvarade i varje fall syndafallet i en radioandakt utan att bli avkragad för det. (Gjorde verkligen Antje Jackelén samma sak i sitt sommaprogram? - en ledarskribent i Borås Tidning tolkade i varje fall saken så, så hon var väl milt sagt alltför otydlig).

   Denna satans teologi är tydligen OK, medan Olle Fogelqvist ska avkragas efter en enda predikan utifrån 1 Kor. 14... Hoho.

   Radera
 4. En förening, ett fotbollslag, ett företag, ett politiskt parti, en kyrka, eller en hel nation, som kanske av konkurrerande viljor, som då framstår som illasinnade viljor, eller som erövringsviljor, eller kanske bara som makthungriga viljor vinnarviljor, vill försöka att – erövras – eller att – besegras -, blir nog utsatta för – attacker - .

  Det är då attacker från flera håll en enbart ett håll. Det är flera håll och kanter, det är olika finter, olika slags passningar, olika slags skott, (både hörnor och raka skott), samt tacklingar och finter, finter, finter, i det oändliga.
  (Ofta till åskådarnas, folkets, pöbelns, publikens, massans, förtjusning och applåder, samt till deras sus och dus, eller ibland också till deras berusade råa skratt, gap, bråk och skrik.)…

  Vid erövringar anses det väl behöva attackeras från fler håll än ett håll, alltså både ovanifrån och nedanifrån, både de högt upp och de långt därnere, i vilken match som helst, med just otaliga finter för att kunna lyckas vinna. Dvs., lyckas segra...

  Den som då inte ibland kan – sparka hårt - när så kan krävas, ja, den kanske inte skall befinna sig i någon slags match över huvud taget….

  De tre största aktörerna i en laguppställning som kan erövra en match, en förening, en kyrka, eller en nation, liknar varandra...

  Det är en centerspelare, en högerytter och en vänsterytter som mest sinsemellan dribblar en boll, eller en puck, framåt….

  Det verkar vara just de spelarna som mest driver ett spel framåt i vilken match som helst, eller i vilket företag, land, förening eller kyrka som helst som skall besegras….
  (Ett land har en politisk ledning och massmedier som kan ses som varandras flanker, vilka tillsammans ömsom sparkar en boll (en politisk ide´), på ett sådant sätt som ett centrum dirigerar, driver, vill och önskar sig…)…

  Centrumet, som verkligen driver spelet och som befinner sig bakom flankerna som till synes driver spelet, kan vara dolt….

  Att synas verka är kanske inte fullt lika kul som att verkligen verka…..


  ”Att verkligen verka; inte enbart synas verka”…..(- Att verka men inte synas - …....)

  Att verkligen vara och inte enbart synas vara....


  Det mesta är sig likt….
  JB

  SvaraRadera
 5. Är Dag frimurare? Eller Antony?
  Jag tycker alltid att det är mycket intressant med människor, som själva inte är eller troligen inte är, (Vi får ju hoppas att de inte är medlemmar!) medlemmar i någon loge är så ironiska och negativa över verksamheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lennart Haushildt var en hedersman och det var en förmån att få vara medlem i prästförbundet på hans tid. Han hjälpte mig i flera olika situationer flera gånger. Facket var strikt neutralt kyrkopolitiskt. Eja finge vi en sådan förbundsdirektör i efterföljaren KyrkA./Gustaf Björck

   Radera
  2. En del är kanske avundsjuka för att de inte kommit på förslag för inval?

   P

   Radera
 6. -Jag fråga igen, apropå en kommentar här ovan: varför skall inte prästerfå engagera sig politiskt? Kan vi få ett sakskäl emot engagemang? Jag ser det som mycket positivt, om vi får ett ökande antal förtroendevalda med direkt eller indirekt anknytning till Svenska kyrkan och frikyrkosamfunden. De kan i sådana roller avhjälpa många missförstånd samtidigt som de per automatik skapar förståelse bland andra politiker för kyrkornas och kristendomens historiska och demokratiska betydelse för vårt land och - inte minst! - som sanningens och rättens pelare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket enkelt. Som präst ska jag verka för HELA min församling, även dem vars politiska uppfattningar jag inte delar. Sätter jag på mig en partipolitisk etikett stänger jag dörrar och kan t o m väcka misstänksamhet i vissa läger. Även om jag är politiskt intresserad, röstar och har åsikter ska jag hålla mig utanför partipolitiken om jag är präst i tjänst. Mig personligen har den uppfattningen inte hindrat mig från att delta i arbetet vid folkomröstningar eftersom det handlar om politiska sakfrågor. Sedan finns det personliga skäl till att jag avstår också - jag lider nämligen av en svårartad allergi mot sammanträden och tackar än idag Gud att jag lyckades ta mig iväg från en kyrkoherdetjänst med livet i behåll. Trivs utmärkt som komminister och skribent. Präster ska helt enkelt inte syssla med partipolitik.

   Radera
  2. Jag tycker det skulle vara en välgärning för SvK om kyrkomötet utsågs bland prästerskapet.
   Endast!
   Det som tycker annorlunda får väl peka på det goda som "lekfolket" åstadkommit i kyrkomötet.

   Vilka sysselsättningar kommunpolitiker har till vardags är mig fullständigt ointressant.
   Däremot hyser jag förståelse för att kyrkor där man har en ordning att prsäter skall vara ogifta för att helt ägna sig åt Gud, på goda grunder inte kan se med blida ögon på samhällengagemant utanför kyrkans ramar.

   Radera
  3. Min kommentar gällde förhållandena i Romersk-katolska kyrkan. Den var inte avsedd att vara principiell.

   Personligen delar jag Allan Willnys hållning, även om jag inser att också här gäller: Ingen regel utan undantag.

   Radera
 7. Den som inte tar emot Guds rike som en politiker kommer aldrig dit in.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
 8. Bombastiken når nya avgrundsdjupa nivåer.

  Jag måste deklamera ett diktogram;
  "O må vi fler politruker vara,
  Så att vi slippa svartrockarnas fara;
  Och kunna för Kung o parti svara;
  Vi har befriat folket från en kyrklig mara."

  Hohoho... Kul Jul

  SvaraRadera
 9. -Nu börjar han sina angrepp igen,
  ty Annorzzz är ej förtroendevaldas vän;
  Han säger ju nej till kyrklig demokrati,
  den föranleder ju utbrott av hans raseri.
  Men alla vi, tusenden och tusenden åter,
  i god anda en sådan vilseförd förlåter!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD

   Vi kan fortsätta skriva dikter till varandra.

   Jesus startade inte ett parti.
   Han var ett större geni.
   Ej heller är det parti som startar en kyrka.
   Men du har sålt dig till kyrkopartierna; Gud giv mig styrka.

   Deklamerat Anno Domini MMXIV af Anders Gunnarsson

   Radera
 10. Anonym, anonym, anonym, anonym, ano...14 november 2014 kl. 13:49

  Invändningarna mot frimureriet gäller hemlighetsmakeriet och risken att två herrar tjänas. I så motto är katolicismen världens mest utbredda frimureri. Gud och påven. Uppträder som femtekolonnare på SVK-bloggar, i beskydd av anonymiteten. Clapham-institutet är ett katolskt frimureri för infiltration av Svenska kyrkan, med en uttalad partipolitisk agenda..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, oj, oj.....detta var verkligen en överkurs i konspirationsteori och rättshaveri från den multipelt anonyme!
   /Antony

   Radera
  2. Anonym, anonym, anonym, anonym, ano...14 november 2014 kl. 18:56

   Oh, ja. Katoliker dyrkar Muhammed som en Gud, påven kysser Koranen och håller sig med egna shariadomstolar, som frikänner pedofilmisstänkta präster. Och i Mexico förföljs evangelikala missionärer av prästledda pöbelhopar. Guds rena ord vill de förbjuda. Och på tal om konspirationsteorer så är det väl en präktig sådan, när man katoliker anklagar en gammal skolminister som har varit död i 70 år för att styra Svenska Kyrkan idag. Han har kanske reinkarnerat?

   Radera
  3. Arthur Engberg må vara död, men hans syn på kyrkan är högst levande.

   Exv Kjell-Olof Feldt vädrade före sin ministertid öppet sådant tankegods. Nu hålls kyrkan under kontroll, bl a av seglorianerna och kyrkopolitisk majoritet, inte av den socialistiska staten. Allt för att kyrkan inte skall kunna bli en motkraft mot det progressiva samhällsbygget. Töms den sedan på eget trosinnehåll, dess bättre?

   J

   Radera
  4. 5-11 Anonym, anonym...

   Det var många halmgubbar, red herrings o konspirationsteorier där.

   Impregnerande

   Radera
  5. Den multianonyme ger verkligen en "färgstarkt" förvirrad bild av den paranoide rättshavererade katolik-fobikern!
   /Antony

   Radera
  6. Jag är dock lite besviken över att den multianonyme glömde att nämna jesuiternas vana, att äta barn?!
   /Antony

   Radera
  7. Antony, nu har du blandat ihop det. Det är frimurare och judar som äter barn!

   Radera
 11. Annorzzz!

  En motsättning Du målar upp helt utan skäl
  mellan förtroendevalda och de som vill kyrkans väl,
  Har det då aldrig slagit Dig att de båda är ett,
  och vill verka för Svenska kyrkan på samma sätt!
  Tänk därför om och hylla alla kyrkliga förtroendemän,
  som ser vår älskade folkkyrka som sitt andra hem;
  ty kyrkan är ej blott präster, som Du tydligen tror,
  i den är alla välkomna, ringaktas ingen, ty Gud är stor!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diket

   Jag känner både SveK o Kyrkan. Jag ser skillnaden mellan dessa. Det du målar upp är en halmgubbe (att kyrkor bara är dess präster).

   Det är dålig argumentationsteknik o urusel debattteknik (då ingen har påstått det du påstår).

   Om jag får välja samfund; är det superenkelt.

   Jag tror inte på protestantism, homo-lobbyism eller socialism (inte ens konservatism). Alltså är jag rätt ovälkommen i ditt samfund. Därför tackar jag Gud för Kyrkans fullhet o att där helt slippa politrukerna (som jag dessutom ö h t inte litar på eller tror har gudomlig kallelse ö h t).

   Kyrkopolitruker är rent människopåfund. En total anomali ibland Guds folk o har gjort så mkt ont med kgl salighetsverket att t o m storbonden Gustav Va sa Eriksson framstår som ett helgon i jämförelse.

   Det finns sannerligen grader i SveK:s styrande eliter. Framtidsutsikten för nuvarande överpolitiserade etablisemang i SveK ser inte - diplomatiskt uttryckt - så ljust ut.

   Kyrie eleison.
   Vincit omnia Veritas.

   Radera
 12. Alla präster och alla anställda bör inte skylta med sina partipolitiska
  åsikter. Detta för att inte dra till sig några och stöta bort andra kyrko-
  medlemmar. Däremot är det angeläget att kyrkans folk engagerar sig
  i det politiska livet, som är en nödvändighet för vårt samhälle.
  Tyvärr har många svårt att inse skillnaden och de drar med sig parti-
  politiska synpunkter in i kyrkans liv - bättre vore det om de drog med
  sig kyrkliga synpunkter i det partipolitiska livet. Men detta tycks vara
  mindre vanligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad nu specifikt kyrkliga synpunkter skulle vara, är inte så lätt att luska ut. Regnbågar, feminism, islamofili, migrationseufori, social omsorg och tro på alla människors lika värde??

   Hämtas ute i tassemarkerna ifrågasättande av ovillkorlig aborträtt och eutanasi, eller rent av stöd för heteronormativism och traditionellt kristen människo- och sexualsyn, lär det försöket till kristen påverkan av politiken bli både kortvarigt och fruktlöst.

   Lars Jensen

   Radera
 13. Anonym, anonym, anonym, anonym, ano...14 november 2014 kl. 20:10

  Du är hopplöst akterseglad. Påven har redan görjat välsigna homopar. Gamle påven trädde tillbaka för att göra detta möjligt. På något sätt måste man ju hantera att i länder där manlig homosexualitet ses med oblida ögan, maskerar homosexuella män sin läggning genom att bli just präster. Hur många biskopar? Det kommer därimot att dröja länge innan påvekyrkan fär kvinnliga präster. Det är inte lika akut. Olikkönad prostitution är ju fullt accepterad av katolska kyrkan. Turister har bevittnat att man har särskilda mässor efter den ordinare mässan för prostituerade innan de gr sig ut på sina arbetspass. Katolska kyrkan har strukit "Gå men synda inte härefter" långt innan Svenska kyrkan gjorde det. De flesta dåliga seder i Svenska kyrkan har katolsk förebild, som det utbredda fusket med nattvarden. Ståfika, kallas det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 5-11 anonyme främling

   Vad du vill med dina fritt luftade fördomar är för mig obegrepligt.

   Lägg ner!

   Radera
 14. -Signaturen Kyrie eleisons stämplande av förtroendevalda, som kallas politruker och beskylls för att ha gjort kyrkan mycket ont, är ovärdigt opch hör naturligtvis inte hemma i en seriös debatt.

  Tusentals och åter tusentals ideellt och hårt arbetande människor, som med engagemang, stark tro och stort intresse arbetar för kyrkan, skall inte mönstras ut på detta rent ut sagt oförskämda och obegripliga sätt.
  Sådana angrepp fanns inte ens vid gamla tiders drängslagsmål.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 15. Dike. Är "drängarslagsmål" din specialitet, så förklaras mycket.

  SvaraRadera
 16. Anonym, anonym, anonym, anonym, ano...15 november 2014 kl. 16:45

  Katoliker, och speciellt de blan dem, som inhyses hos Bloggardag, är som flugor som dras till flugpapper.Ju mer de fastnar i klistret, desto viilllligare dras de till flugpappret. De verkar tro att de har ens tor giftig gadd som de kan skada flupappret med. Som tillverkare av flugpapper läser jag med välbehag katolikernas inlägg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, anonym, anonym, anonym, ano...15 november 2014 kl. 23:25

   Jodu. För en del år sedan hade vi bloggen Aletheia (betyder: Något fördolt som avslöjas), som hade till syfte att dra fram katolicismen i ljuset. Det var rena flugpappret. Katolikerna drogs dit som flugor i en ladugård en högsommardag. Avslöjade och halvdöa hängde de där i stora klasar. Vad Aletheia inte lyckats avslöja, avslöjade katolikerna o sig själva. Och speciellt avslöjade de att attityden till yttrandefrihet är densamma idag som när inkvisitionen gick på högvarv. Aletheia skulle stoppas till varje pris, men medlen saknades, så det blev katolikerna själva som skämde ut sig. De flesta inkvisitorerna orkade väl inte fortsätta i längden, men de två som skriver här har bara flyttat på sig till ett lugnare ställe. Speciella föremål för deras ilska är ju, som alla här kan se, de högkyrkliga eftersom de utmanar katolikernas försök till monopol på gamla kristna hjulpår. Katoliker och seglorianer har samma fiende, som är Guds rena ord, vilket skulle bevisas. Synd att Aletheia har avsomat. Det var ett flugpapper med starkt klister och en utmanade doft, som inten liten inkvistor kunde motstå. Ärligt talat, hur kan svenska katoliker vara så korkade så att så många av dem gick på Aletheias avsiktliga provokatiner? Skärp er Annorzzz och Antony.,

   Radera
  2. Fluggornas herre har talat... Miljarder flugor kan inte ha fel. Ät skit, sprid skiten o släng skit mot det du inte förstår.

   Antikatoliker har sin egen lågik; den skitlåga. Lågiskt?

   Radera
 17. BOD,
  Du refererar gärna till "gräsrötterna" inom kyrkans organisation och skriver:

  "Tusentals och åter tusentals ideellt och hårt arbetande människor, som med engagemang, stark tro och stort intresse arbetar för kyrkan, skall inte mönstras ut på detta rent ut sagt oförskämda och obegripliga sätt."

  Tja, det är mycket lite dem vi talar om tänker Du ens en minut på det? Det är inte de som sitter i kyrkomöten och påtvingar kyrkan en ny lära . Inte de som omvandlar Kristi Kyrka till något som inte är en kristi kyrka. De är offer för dessa makthavare liksom alla vi andra som inte stillatigande vill finna oss i ockupationen och raserandet av Kristi Kyrka.

  De som sitter i maktställning och aktivt raserar Kristi Kyrka. De arbetar sannerligen inte ideellt. Många av dem f.ö en allt annat än stark tro. I vart fall ingen stark tro eller tillit till "Kristi lära". Många av dem är inte ens kristna i någon bemärkelse men de vill bestämma.

  Det är mot dessa åtminstone jag vänder mig mot. Däremot passar det tydligen Dig bra att hänvisa till något annat än det vi talar om samt aldrig svara på de frågor Du får bara avkräva andra svar.

  Mao typiskt politrukbetende.

  //HH

  SvaraRadera
 18. HH!

  Jag hänvisar till dagsaktuell (16/11) kommentar på annat inlägg ovan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. -HH: kommentar den 15/11 kl 19.40 bör studeras noggrant av läsarna. Den är i sin groteska förvrängning av verklighetens svenska folkkyrka ett motbjudande paradexempel på förtal av förtroendevalda, beskyllningar mot kyrkan för att vara något helt annat än Kristi kyrka och ett förhållningssätt mot vår kyrka som är direkt avslöjande för avsändaren.

  Man kan blott vid åsynen av sådant utbrista ett tack och lov för att denna (medvetna?) vanföreställnings aktörer inte har något inflytande i folkkyrkan, inte har något stöd i det kyrkliga folkdjupet eller i övrigt kan räkna med att respekteras.

  Här är den seriösa och konstruktiva kritiken bortblåst och ersatt av en sällan skådad smutskastning av kyrkan enligt formeln att den inte vet sitt eget bästa, att den leds av charlataner och ogudaktiga förtroendevalda, som bara vill ha makt i arbetet för att rasera kyrkan (hur nu den logiken går ihop).

  Men HH vet mer, vet bäst, vet allt i sin helt självutnämnda domarroll. Kyrkans förtroendevalda, präster och biskopar vet inget.

  Sällan eller aldrig tidigare har någon avslöjat sig så som signaturen gör i denna sin vanföreställningsvärld!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 20. VANFÖRESTÄLLNINGSVÄRLD var dikesordet. Måtte det tystna!

  SvaraRadera
 21. -Anonym!

  Jag noterar förhoppningen hos Dig att kritiker skall tystas. Inga obekväma röster, som stör entonigheten. Som en annan kommentator skrev för ett par år sedan med anledning av det jag skrivit:
  "Kan ingen täppa till truten på honom?"

  Så är det ibland. hustrun till den berömde romerske kejsaren fick ju inte ens misstänkas!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 22. BOD

  Man kan ju i a f önska att Herrn övergick till att bli konstruktivt saklig o kunde reda ut komplexa begrepp (eller annat som kyrkopolitruker är bra på; vad det nu är).

  Önskar Anders von Tratt, som inte begriper vad vi ska med ett överpolitiserat luthersamfund till, där luther är bortglömd, utan folkengagemang o där ett gediget kristusliv, ses som suspekt. Lägg ner kyrkopolitiksyrket. Omm de inte gör någon kyrklig nytta; pensionera dem nu i Jesu namn. Amen!

  SvaraRadera