torsdag 27 november 2014

Kristen tro, folkreligion och civilreligion samt noteringar i tiden

Minns nu att jag i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. Så enklast kanske är att ni inte läser fortsättningen?

Kamrat ordföranden ringde för ett par dagar sedan och påminde om Bo Giertz. Biskopen hade på sin tid talat om kristen tro, som knyter an till folkreligion men håller gränsen klar mot civilreligionen. Han sa det kanske annorlunda, biskopen, men i sak var det en fråga om anknytning till människor och avgränsning mot Makten. Man kunde komma dragande med Karl Barth också för hans markering av vad som är religion - människan vänd mot Gud - och kristen tro - Gud vänd mot människan, är alltid användbar. Det finns en poäng - eller som det heter på hunden Lovis nya scarf: Jesus is the Reason for the Season. Något hände som förändrar verkligheten till Verklighet. Det blir plötsligt där vid stallet klart hur det verkligen är: allt kommer i rörelse för själva döden ska upplösas. Så blir det och så är det. Alla utom de kristna är religiösa. De kristna är Verklighetens folk.

Så talade jag med den beundrade teologen i Rasbo. Jag väntar med stigande spänning på hans dogmatik. Kommer den i början av 2015 och i hur många band? Han påminde om hur Kyrkans tro förmedlats till både kronprins och piga - och här tänkte jag återge en teologisk text, sprungen ur bön, meditation, läsning och reflektion med en läsare i sikte. Att läsaren också är det egna hjärtat är ett slags teologiskt äkthetssigill.
Läs nu långsamt, eftersinnande - för här är alls ingen religionsvetenskap. Här är ren teologi. Den som författade texten uppfattades på sin tid som inte tillräckligt lojal med systemet. Men noga besett är detta väl god allmänkyrklig teologi - i singularis. Pröva själva och fråga närmast till hands finnandes romerska-katolik var texten far vilse:

Jag tror, att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ. ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu uppehåller sin skapelse. Dessutom försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hos och hem och med allt det som jag behöver till livets uppehälle, samt skyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont; och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet; för allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visst och sant.

Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av fadern i evighet och även sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån död och djävulens våld, inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död, för att jag skall vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Det är den helige Ande som har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och alla trogna alla synder och skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är visserligen sant.

Den som tror och tänker så är kristen men därmed knappast religiös. Och detta var den tro som svenska folket var bekant med. Tron som skolbarnen kunde - och Lina i Katthult också. Genom denna katekes och idogt gudstjänstfirande i sockenkyrkan bevarades den kristna tron i Sverige. Inte genom Vatikanens göranden och låtanden, alltså.

Efter denna långsamma läsning kan ni få något snabbare.
Vår vän Paul Trossö (S) tog i kyrkomötet 2007 upp frågan om avgångsvederlag (KM-motion 2007:64). Det är alltså sju år sedan - men han var inte först på plan. Trossö ville komma till rätta med utköpen. Det tyckte utskottet var angeläget men onödigt och drog en vers om hur smärtsamt det hela var, för att avsluta med ännu en vers om angelägenheten att framhålla att det inte finns fler arbetsplatskonflikter i Svenska kyrkan än i andra organisationer. "Allt står väl till"-modellen är användbar och kompletteras med modellen "någon annan har ansvar". I utskottets överläggningar deltog - Antje Jackelén.

Sju år sedan. jag säger bara det. Har jag med denna upplysning om Jackelén varit illojal? Betyder det att jag därvidlag skämt ut ärkebiskopen? Nu får nog ett och annat klaras ut.

Åren 2006, 2007 och 2008 ställde jag i kyrkomötet enkla frågor om utköpen. Första året ville styrelsen helt avfärda frågan, sedan tog det sig något, så att styrelsen upprepade att saken gällde enskilda förhållanden på lokalplanet, inget strukturellt (som jag menade).

Jag föreslog i debatten att det då kunde räcka med tre apor i Kyrkostyrelsen, en som höll för munnen, en som höll för ögonen och en som höll för för öronen. Jag utvidgade efterhand till fyra: en som satt med bakbundna händer också.
Åtta år senare ska vi låtsas häpna - eller? Samtiden framstår som onödig och förklaringsmodellerna mest som bortförklaringar.
Frågor debatterades bara mellan frågaren och den i Kyrkostyrelsen som svarade, så ingen skugga faller. Men kanske lite ljus över Frimodig kyrka?

Jag har bestämt mig.
Bloggardag återkommer inte. Inte detta kyrkoår.

21 kommentarer:

 1. S(eglora) S(medja) och maktens män, kvinnor och hens i SvK ser nog helst att detta kyrkoår befriat från besvärande Bloggardag blir lååångt.

  P

  SvaraRadera
 2. Med spänning och förväntan ser vi fram emot ett nytt kyrkoår, nya texter på bloggardag, f Folkes dogmatik och mycket mer som innebär glädje i tron som tex fjärde bandet av Ratzingers Gesammelte Schriften. Gerhard Ludwig Mullers Katholische Dogmatik är också läsvärd

  SvaraRadera
 3. (Genom publicering av denna kommentar visar Bloggaren ytterligare illojalitet med Svenska Kyrkan, årgång 2014, och skadar därmed det anseende en präst bör åtnjuta!)

  Roland Freisler, tysk domare och ordförande för Volksgerichtshof, påvisade 1942-45 mycken illojalitet mot Führerstaten. Redan i juni -45 var den tidigare brännmärkta illojaliteten plötsligt förvandlad till föredömlig lojalitet och omvänt de Führerlojala plötsligt illojala mot Tyskland och folket.

  Svenska Kyrkans många Führerlojala kanske bör akta sig för att alltför tydligt markera lojalitet med det närvarande, föränderliga systemet med dess snabbare än snabbt föränderliga trossatser?

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så Svenska kyrkans ledning kan liknas vid Hitlers nazister? Och prickningen av Dag är att jämställa med judeutrotningen?
   K

   Radera
  2. Nä, K, inte precis. Men visst kan idealen svänga fort - både fram och tillbaka. De som nyss var parias kan bli hjältar och vice versa. Det intressanta med Tyskland är att många inom en och samma livstid, de som föddes under och efter första världskriget, blev tvungna att "skolas om" både 2 och 3 gånger. (Först av Hitler på 30-talet, sedan av DDR-regimen på 40-50-talet - och sedan åter efter murens fall på 80-90-talet).

   Det är inte garanterat säkert att just dagens svenska och kyrkliga värderingar - inkl. läran om barnafödande män och acceptans för accelererande rashygien mot oss själva - kommer att stå sej i historiens eller domens ljus.

   Radera
  3. OK!

   Utan ironi den här gången:

   Svenska Kyrkans ideologiskt korrekta ledning och dess elimineringspolitik mot artfrämmande, konservativa grupperingar företer stor likhet med Deutsche Christen. Delar av samma fenomen och samma andes barn.

   Det är intressant att K i min lilla notis läser in judeutrotning. Hen kunde möjligen ha läst in eliminering av icke-lojala grupper. K bör nog inte bli jurist.

   Fast domkapitelsjurist kanske vid närmre eftertanke är en passande karriär?

   GG

   Radera
  4. Korrekt principbeskrivning.

   Det som är bra för oss kan vara dåligt för er.
   Det som är dåligt för oss kan vara bra för er.

   Hur mycket älskar katoliker protestanter?
   Hur mycket älskar protestanter katoliker?
   Hur mycket älskar kapitalister kommunister?
   Hur mycket älskar kommunister kapitalister?
   Hur mycket älskar romer gajos?
   Hur mycket älskar gajos romer?
   Hur mycket älskar semiter gojim?
   Hur mycket älskar gojim semiter?
   Hur mycket älskar samer ickesamer?
   Hur mycket älskar ickesamer samer?
   Hur mycket älskar eskimåer ickeeskimåer?
   Hur mycket älskar ickeeskimåer eskimåer?
   Hur mycket älskar hutuer tutsier?
   Hur mycket älskar tutsier hutuer?

   Hur mycket älskar Gais IFK?
   Hur mycket älskar IFK Gais?
   Hur mycket älskar MP SD?
   Hur mycket älskar SD MP?……..

   Et cetera, et cetera, et cetera….

   Alltid i alla olika tvister, tävlingar, dispyter eller bråk, så måste det finnas minst två delaktiga parter för att det över huvudtaget ska kunna uppstå någon tvist, eller någon motsättning, någon tävling eller något slags bråk, eller krig.

   När och om en ena part vill säga sig själv vara endas och enbart oskyldig, och förklara en andra part totalt skyldig och ansvarig, om det uppstår någon tvist där det ändå alltså finns minst två parter som ingår, så är det oftast en felaktig, osann och oriktig beskrivning som inte är i överensstämmelse med någon slags verklig verklighet.

   Det blir oftast istället en beskrivning som är besmittad av en vilja att oskyldigförklara och oansvarsförklara enbart en ena part.
   Att lyckas rena eller oskyldigförklara en ena part från all delaktighet, ansvar och skyldighet, medför att detta kan läggas på enbart en sida i en tvist vilket oftast inte är någon egentlig verklighet någonstans där det förekommer tvister mellan två parter, och heller inte är i någon egentlig överensstämmelse med någon verklig sanning då det heter: – Det är inte enbart ens fel att två kan träta - .

   ”Det är ju alltid lättare att kunna se grandet i sin nästas ögas seende, (och tolkningar), men det är definitivt inte alltid lika enkelt att kunna se bjälken i det egna ögats seende, (och tolkningar).” ….
   Radera
  5. Du har kanske inte hört talas om att Hitlers nazister hade en viktig roll i judeutrotningen. Det är otänkbart att diskutera nazismen utan att komma in på förintelsen (ungefär samma sak som judeutrotningen, om du undrar) Men det finns de som kan, uppenbarligen.
   Intressant att du kom underfund med att ditt första svar kanske inte var så lyckat. Att i efterhand påstå att det var ironi ändrar inget.
   /K
   (Jag gissar att "hen" är ett skällsord för dig. Jag är en "han", men du får gärna kalla mig "hen" - det uppskattar jag.)

   Radera
 4. Bloggardag är den viktigaste publikationen i Svenska kyrkan. Återkomme den ofta!

  SvaraRadera
 5. Min hund vill också ha en sådan scarf! Var får man tag i det?

  Det skrivs mycket bra i den här bloggen för övrigt. Så det är väl tur att det inte är så mycket kvar av det här kyrkoåret.

  den Lea

  SvaraRadera
 6. Tack för den lärorika och klargörande redogörelsen. Efter att ha läst detta kan jag än en gång konstatera att jag varken kan eller vill vara kristen.

  Kristen tro är alltså teoLOGI. Logisk kan det ju vara på sitt sätt men vad har logiken och konsekvensen för värde i Gud-sammanhang när premisserna i grunden är falska?

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänkte bara undra.
   Vilka premisser är falska?
   L/B

   Radera
 7. En präst har väl bara en att vara lojal mot, Kristus?

  LG

  SvaraRadera
 8. Apropå överklagandenämndens sammansättning.
  Jag såg att en av ledamöterna hette Hans-Olof Hansson. Kan det vara förre domprosten i Göteborg? Någon som vet?

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu vet jag
   Tyvärr. Det är så. Hans-Olof Hansson är förre domprosten i Göteborg.Sorgligt. Det trodde jag inte om honom. Jag blev mycket besviken. Trodde han var var mer rakryggad och stod för något bättre. Ännu en mes alltså.
   Det får bli ett paket mesost till honom också då.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 9. Välkommen åter på det nya året.
  Guds rika välsignelse
  Arne Selander

  SvaraRadera
 10. Det gläder mig, Dag, att veta att det inte är längre till 1 Advent än vad det är. Din blogg ger perspektiv, kunskaper - och roliga insikter. Jag skulle sakna den om du lade ner den helt...

  SvaraRadera
 11. AXIOS, AXIOS, AXIOS...(Worthy, Worthy, Worthy)

  Tack f. Dag för dages katekes. Jackelénskan och hennes jannisarier skulle ha svårt för att, på ett trovärdigt sätt, återge och förklara med sina egna ord vad dagen katekes betyder för dom och hela människosläkten, särskilt efter dom har släppt lös helveteshundarna bland fårahjorden.

  Mikael Gyllenswärd

  SvaraRadera
 12. Ja vad ska man säga?

  Det är tydligen dags för ännu en anmälan till Domkapitlet.
  Dag gör genom sin tydliga trosförklaring sig skyldig till högmod, då det skulle kunna tolkas som om han genom denna förklaring vill påskina att somliga bland sina prästkollegor inte delar den av traditionen och bekännelsen givna tron.

  Johannes Cassianus påpekade redan i början av 400-talet att högmod är den värsta av lasterna. Varför skulle då högmod inte resultera i domkapitelsanmälan?

  Nu skulle man ju med samma argument kunna hävda att det är lika mycket högmod att påstå att "De som tolkar jungfrufödelsen har inte förstått..".
  Men i mitt tycke är det inte högmod utan snarare dumhet, oförstånd och otro. (Jag kan dock inte bli anmäld till domkapitlet för detta insinuanta påstående.)

  SvaraRadera
 13. Domkapitlet och överklagandenämnde är ute på tunn is.

  SvaraRadera