söndag 9 november 2014

Vi tar det från början

Konstigt med begreppen. De kan efter tornbygget i Babel användas hur som helst och samma ord kan utan vidare betyda helt olika saker. Det blir förvirrande. Denna förvirring hör till villkoren i syndafallets värld. Alltså tarvas gång på gång något så trist som definitioner.

Begreppet folkkyrka avser en kyrkotyp. Det kom till för att visa hur kyrkor inte var statsfunktioner, statskyrkor, utan något större än så med egen identitet. Somliga folkkyrkliga, Einar Billing t ex, kunde uppskatta folkkyrkans förbindelse med staten men markerade också när hans såg det statsabsolutistiska i 1930-talets Tyskland. Yngve Brilioth gjorde motsvarade i sin bok Vården om kyrkan år 1956. Folkkyrkans teologiska motsats är frikyrkan som var hotet mot folkkyrkan från 1860-talet och framåt. De frikyrkliga var polemiska mot en sådan skitkyrka som folkkyrkan. Folkyrkan var en skitkyrka, alls inte kyrka i nytestamentlig mening, menade de. De frikyrkliga var de i egentlig mening kristna. Som det sas till mig vid en ekumenisk samling i Kalmar år 1972 när jag svarat "Svenska kyrkan" på frågan varifrån jag kom: "Du kan ju vara bra för det." Det var de frikyrkligas hållning. Numera är det inte så. Numera har många av de frikyrkliga flyttat in i Svenska kyrkan, inte så få med anställning och karriär därstädes.

Inom den folkkyrkliga ramen kunde olika spiritualiteter finnas. Kanske främst den spiritualitet där Sanct Byråcratius dyrkades. Folkkyrkan hade hand om folkbokföringen och prästerna la mycket tid på det rent kamerala. Prästerligt i praktiken var det mångahanda men församlingsbygge var inte spetskompetens. Gunnar Rosendals bok Kyrklig förnyelse kan ses som en vattendelare. Han var högkyrklig. Han var dessutom ungkyrklig och hade växt upp i en gammalkyrklig miljö och allt detta som var hans olika spiritualiteten var spiritualiteten inom en folkkyrka. Somliga i den var utpräglat nationalkyrkliga men till dem hörde inte högkyrkligheten som talade mindre om det nationella och mer om den svenska kyrkans katolska arv.

Under alla år vill förstås makthavare ha kontroll över Kyrkan. Det är inte mycket att säga om. Utnämningar av biskopar hör dit. Men det hela blir värre när statsmakten blir alltmer absolut och har resurser att slå hårt. Intressekonflikten om prästerna från 1910-talet och framöver är belysande för hur en kyrka, nu Svenska kyrkan, används som ideologisk statsapparat. Så har det fortsatt. I frågor där ett statligt intresse uttrycks kan en folkkyrka inte stå emot, inte hävda en mening som går staten emot för detta skulle underminera statens auktoritet. Följsamhet krävs och följsam blir kyrkan, kontrollerad politiskt genom utnämningar och utbildning. Också i en från staten skild kyrka - eller med ändrade relationer - behålls den politiska kontrollen över kyrkan genom politiska partier. Saken är uppenbar. Kanske ska Centerpartiet och Socialdemokraterna liksom Sverigedemokraterna hedras eftersom de så tydligt träder fram. Lite knepigare är det med den borgerlighet som maskerar sig men nog är den politisk och uppträder politiskt. Varför skulle den inte?

Nu tänker jag inte skriva mer. Solen lyser över Öland. Jo, jag är där! Morgondimman lättar och det enda som inte var lätt denna morgon var att hitta en gudstjänst att gå i. Jag har försökt fråga hur många de regelbundna gudstjänstfirarna är, de som går i princip varje söndag. Jag hörde till dem. Hur många är de. 70 000 går till kyrkan i dag om jag uppskattar siffran. Är 10 000 av dem regelbundna? Det trodde någon. En annan sa 7 000. Vad säger ni?


38 kommentarer:

 1. Jag tror att gissningen från 1Kon 19:18 om de 7.000 i Israel, som ännu inte böjt knä för Ba'al, är rimlig.

  Argus

  SvaraRadera
 2. Har Elia flyttat från Öland?

  Murre från Skogstibble tror åtminstone det.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag flyttade från Öland redan 1989/Klas Gustaf E l i a s Björck

   Radera
 3. Stämmer Dags siffror, och de är inte orimliga, betyder det: mindre än en procent i kyrkan en söndag, och c:a en promille regelbundet kyrkokristna. Hur länge skall det dröja innan de politiska partierna inser att det faktiskt handlar om så få – och strunta i den lilla marginalföreteelsen?

  Man kanske skall vara imponerad av en kyrkoledning som lyckas skälla som en stor hund, fast den bara är en liten hund.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så länge SvK kan bidra med stora summor till partikassorna kommer partierna att finnas kvar.

   Radera
  2. Kanske inser de just det. Och inser att det till deras salighet hör, att hålla sig väl med islam och islamism?

   Lars Jensen

   Radera
 4. -Också i en från staten skild kyrka behålls den politiska kontrollen genom politiska partier, hävdar bloggpappan. Påståendet tarvar en förklaring:
  -Är det själva namnet på en nomineringsgrupp som konstituerar makten?
  Alltså det faktum att ett i den sekulära världen aktivt politiskt parti ställer upp?

  -Menar påståendets pappa att ett politiskt parti därmed skall förbjudas ställa upp i kyrkliga val? Om svaret är ja, blir följdfrågan logisk:
  -Kan exempelvis Socialdemokraterna och Centern med ett enkelt omdop av nomineringsgrupperna till förslagsvis "Sociala kyrkodemokraterna" och "Centrala kyrkopartiet" fria sig från misstankarna om politisk kontroll av kyrkan?

  Skulle alltså nytt namn fria den misstänkte?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 5. Varför kommer jag att tänka på Falstaff, fakir när jag läser dagens blogg?

  SvaraRadera
 6. I S:ta Maria idag var vi minst 70, varav kanske ca 40 i klassisk mening regelbundna besökare (inkl. de flyktingar som troget kommer varje söndag). Till dessa kan vi dock tyvärr inte räkna kyrkorådet i sin helhet, som dock mötte upp man- och kvinngrant just idag (minus sjukdomsfall) eftersom kyrkorådets ordförande infört den intressanta ordningen att förlägga kyrkorådsmötet till söndag efter högmässan som då är obligatorisk för samtliga...

  SvaraRadera
 7. De frikyrkliga vill gärna ha jobb i Svek, men skiter i våra gudstjänster!

  SvaraRadera
 8. Inget, säger inget, politiskt part anger dop och kyrkotillhörighet som krav för medlem i partiet. Inte heller har något av de politiska partierna förpliktar sig till Svenska kyrkans bekännelse. Partier som inte delar tron har inte i kyrkoval att göra. Oavsett namn.

  SvaraRadera
 9. Nästa gång du letar gudstjänst på Öland är du välkommen till Mörbylånga. Alltid högmässa kl 10!

  SvaraRadera
 10. Det var naturligt helt stolligt att staten utnämnde biskopar - och en del andra. Statskyrkan har haft sin tid. Men frågan är om inte rättssäkerheten blivit lägre i det nuvarande systemet. Den ofta stelbenta byråkratin har ersatts av en tyckandets kultur. Och kyrkan styr av en gängklick, de vackra och fina människorna. /BoR

  SvaraRadera
 11. -Bloggpappan svarade inte på min fråga om politiska partier skall förbjudas ställa upp i kyrkovalen och vad som egentligen blir skillnaden mellan dem under vanligt namn och annat dito.

  En följdfråga blir också logisk efter bloggarens kommentar: varför blir då de politiska partier, som inte har de angivna kraven för medlemskap stora i kyrkovalen, medan exempelvis FK bara lyckas några få mandat.
  Socialdemokraterna är ju utan konkurrens störst i KM.

  Har dess väljare hållit på fel häst, och är deras röster mindre värda än FK:s?

  SvaraRadera
 12. Självfallet har de politiska partiernas väljare hållit på rätt häst. Avsikten var ju att få kyrkan att vara just en politisk ideologisk statsapparat - och det lyckas ju väl. Om 7 000 utgör de i katekesens mening regelbundna gudstjänstdeltagarna så är väl alla röstetal över 7 000 en framgång för det betyder ju att några människor av god vilja vill något annat än en kyrka som är ideologisk statsapparat. Bloggkommentatorn Dike är POSK-are, nota bene. Men vad blir resultatet av den partipolitiska dominansen i kyrkomötet? Kolla själva vilka frågor som verkligen engagerar. Inte de om katastrofsiffror eller kris eller uppgivenhet utan frågorna på respektive partis agenda.
  Jag omfattar inte en syn där somliga ska ställas utanför, alltså inte heller att politiska partier ska förbjudas. Däremot borde vi samfällt kom ma fram till att detta är så orimligt, att de politiska partierna självmant avhåller sig.
  Kyrkokristna kan ju vara kapabla att gemensamt ta ansvar för Svenska kyrkan utan att blanda in sin partipolitiska tillhörighet. Var det inte själva POSK-finessen när det begav sig? Visst var det så. Har inte alla POSK-are den saken klar för sig numera?
  Förresten tycker jag inte att det är riktigt OK när kommentatorer frågar och frågar och frågar men aldrig bryr sig om de svar som ges utan använder dem för att fråga om annat. Var jag tillräckligt tydlig nu?

  SvaraRadera
 13. Jag var i kyrkan idag! En fin mässa och mycket folk i kyrkan! Är det någon i doakören som varit i kyrkan idag - eller lever ni hela ert kyrkliga liv på den här bloggen?
  /K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma här. Fullsatt i kyrka med oönskad, högkyrklig präst. De kyrkliga cheferna vill bli av med både honom och församlingen. Fel tänk!
   GG

   Radera
  2. Nej, till skillnad från många som uppbär lön, arvode och titel från Sv kyrkan så går jag i gudstjänst på söndagarna. Det borde fler göra, i synnerhet de ovanstående kategorierna!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 14. BOD-pappan! Försök att förstå följande: 1. Att vi är många kristna i vår
  Sv.Kyrka som menar att kyrkan skall styras av engagerade kristna.
  Sådana som endast har ett kristet syfte - inte ett partipolitiskt utan rent
  KRISTET. 2. Vi vill vara demokratiska och ta hänsyn till våra kristna med-
  lemmar, men anser att troheten emot bibeln/kyrkan går före demokratin.
  3. De politiska partierna och deras syften respekterar vi inom samhällets
  ram men vill inte ha dem inom Kyrkans ram. Förstår du? Vill du förstå?

  SvaraRadera
 15. Jag tror faktiskt att 7000 är lågt räknat men att vi snart hamnar där. Tyvärr kommer antalet fortsätta att minska huvudsakligen av två anledningar:
  1. Det gamla kyrkfolket dör ut
  2. Minskat antal gudstjänster frestar till lägre besöksfrekvens
  Undrens tid är dock ej förbi!

  SvaraRadera
 16. Siffror är rätt ointressanta. Men i de större städerna har Sveriges näst största kristna samfund väldigt många fler kyrkogångare än SvK. De är dessutom oftast regelbundna. Det säger en hel del.

  Om något man under 400 år propaganderat för vara antikrist, på kort tid växer om "storebror", kanske storebror inte är så stor.

  Broderskap är annars en viktig del av
  SvK:s "dogma"; frihet (t ex fr kristen
  äktenskapssyn), jämlikhet o
  broderskap är roten.

  Pengaintäckten är stammen. Och anseendet är lövverket.

  Ja det finns många problem med grenteologier. Joh 15 är fruktansvärt bra för att grena ut problemen, på dess fruktlösas bekostnad.

  På frukten känns grenarna igen.

  Runt altaret samlas de kyrktrogna/Kristustrogna.

  Vart är folket i fd statskyrkan/"kgl salighetsverket"?

  SvaraRadera
 17. Church of England har 6 år på sig "to save itself" läser vi på "virtue online".
  Jag vill minnas att äb em Gunnar Weman sagt något liknande för en tid sedan angående svenska kyrkan. Huruvida en kyrkogemenskap kan "frälsa sig själv" torde bättre kunna formuleras "låta sig frälsas". En berättigad fråga torde kunna ställas huruvida svenska kyrkans ansvariga ledning är beredd till den omvändelse som är begynnelsen till det nya livet i efterföljelsen och tron på Jesus Kristus.

  SvaraRadera
 18. -Vi vill inte ha de politiska partierna inom kyrkans ram, skriver på fullt allvar Anonym. Som om man inte kan vara kristen och politiskt engagerad! Som om partierna skall ha en agenda och kyrkan en helt annan! Som om kristna värden inte behöver finnas i politiska partiers program! Som om alla dem som i kyrkovalen röstat på de politiska partiernas nomineringsgrupper är "några andra"!

  Kyrkan skall styras av "engagerade kristna", heter det också. Vem avgör engagemanget? Skall detsamma vägas och mätas och rendera inflytande för vissa kristna och utanförskap för andra dito (som inte är så "mycket" kristna)?

  Nej, Anonym - nu har Du själv trängt in Dig i ett fullständigt ohållbart hörn och förnekar i detta hörn med ryggen mot väggen det fantastiska i Svenska kyrkan, som med öppen famn, låg tröskel välkomnar oss alla som vi är: rika, fattiga, bedrövade, sorgsna, glada, lyckliga och som inte vid kyrkporten avkräver oss något CV och därefter avvisar den som inte "håller måttet"!

  Bevare oss för en sådan kyrka!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bevare oss för SvK före 1982 då det inte kyrkomötet valdes av nomineringsgrupper genom direktval?
   Alla andra kyrkor i världen håller kyrkomötet (teologiskt beslutande) fritt från sekulärpolitiska partier. Det är väl tur för BOD att han bor i Sverige just nu.
   Dessutom att han inte lämnade SvK före 1982 när kyrkomötet var så konstigt sammansatt.

   Radera
 19. Ett ord till Bengt Olof Dike: Du försöker inte förstå och det är det vänligaste man kan säga. Alternativet är att du inte kan förstå. Du lyckas aldrig komma ur din förförståelse och begriper därför inte de klara besked du får. För en tid kan denna din oförmåga vara underhållande - men inte i längden. Det är grundläggande enkelt dock. Inga politiska partier i kyrkosystemet - Liberats Ecclesiae hette detta fordomdags. Däremot kristna i olika politiska partier. Och sluta tramsa om att det kyrkosystem vi nu har är öppet och inkluderande. Det är slutet och exkluderar efter förmåga alla som inte svär på kyrkosystemets egna dogmer. I det som kalas folkkyrka är det skillnad på folk och folk och i detta system är somliga av Guds barn styvbarn - och behandlas därefter.
  På frågan vilka engagerade som ska styra i Herrens kyrka finns väl ett enkelt svar. Det avgör väljarna när vi har personval - så som det är i andra kyrkor.

  SvaraRadera
 20. Jodå, bästa bloggpappa, Din mästrande pekpinne till trots förstår jag verkligen vad det handlar om och uttryckte det också till Anonym genom de logiska slutsatserna av dennes påstående. Jag undrar vem eller vilka det är som ej vill förstå och förnekar verkligheten.

  Först bloggpappans självmotsägelse: å ena sidan undanber han sig de politiska partierna i kyrkovalen. De har inte där att göra.
  Men å den andra skall - han vågar väl inget annat - skall väljarna styra i kyrkan. I personval. Alltså även då de väljare som har lagt sina röster på de politiska partierna i valen? Eller skall partierna förbjudas ställa upp? Trots att bloggpappan ogillar nödvändiga och uppföljande frågor, måste han ge besked på den frågan. Om de skall förbjudas ställa upp under sina namn, kan de ju döpa om sig, som jag tidigare påpekat i en kommentar. Gäller förbudet också då?

  Sedan gendriver jag starkt påståendet att vår folkkyrka (bloggaren skrev medvetet kyrkosystemet, medan jag också tidigare hade skrivit kyrkan) inte är öppen. välkomnande och har låga trösklar.
  Det är, på skånska, trams att förneka detta faktum.

  Men jag är däremot säker på att inte passa in i ett kyrkosystem eller en församling, som styrs av högkyrkligheten, medan det omvända - att högkyrkliga kan väljas till ledande positioner i Svenska kyrkan - gäller.'
  Det är ju bloggpappan det kanske mest belysande exemplet på!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkan och kyrkosystemet är inte samma sak. Kyrkan är den helige Andes verkstad på denna jord. Den består av de kristna i alla tider och på alla platser. Men som av kulturella skäl har olika kyrkosystem. Har du, BOD, försökt att sätta dig in i ämnet? Har du t.ex. läst Bo Giertz bok "Kristi Kyrka" eller någon annan likvärdig bok som lär ut själva grunderna och basbegreppen i vad som är vad? Om inte så finns det faktiskt ingen anledning för dig att diskutera. Kom igen när du har läst in dig något på ämnet. (Och » livets skola« är självklart bra i många sammanhang, men i sakfrågor måste man också ha sakkunskap för att samtalet ska bli meningsfullt).
   PGG

   Radera
 21. Jag ber bara att få påminna en häpen bloggläsande allmoge att Bengt Olof Dike tillhör POSK. Reflektionerna göra sig själva. Men nog är det som det sägs om julnattens skallande hemlighet "förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå". Men jag slutar citatet från de böhmiska bröderna just där.

  SvaraRadera
 22. -Argumenten svaga, skriv därför om något annat, eller annan - min ringa person och dennes kandidatur på en lokal POSK-lista, som för övrigt ej hade konkurrens med något borgerligt partis nomineringsgrupps lista!

  Vad har nu detta med sakdiskussionen att göra, frågar jag en lika häpen allmoge, som i sin häpenhet måste läsa bloggarens text en gång extra för att förstå: jodå, deras rättesnöre har kommit in på ett sidospår.

  Nej, det är faktiskt ej heller för mig likt den disputerade bloggaren, doktorn och docenten. Vadan detta må vi alla fråga oss?
  För övrigt hänvisar jag till mitt inlägg i dag, klockan 11.44. Fortfarande - utgår jag ifrån - tillgängligt för svar, repliker och kommentar. I sakfrågorna alltså.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 23. Hur det ser ut över riket har jag svårt att bedöma men i nuvarande Kinds pastorat (dåvarande Kinds kontrakt utom Gällstads pastorat) var det för tjugo år sedan lågt räknat 300 (alltså ungefär tio per församling), idag är det högt räknat 70 (alltså ungefär tio per församling). Det kan rent av ha sjunkit från 500 som gick nästan varje söndag till 50 eller därunder. Här kom dock minskningen av antalet gudstjänster efter att deltagandet sjönk. Visst kan det ha bidragit på marginalen (främst genom att färre präster, kantorer och vaktmästare syns i statistiken), men det är snarare en anpassning till verkligheten än ett uttryck för pastoral lättja. Har vi misslyckats i vårt församlingsbyggande? Ja, det går givetvis inte att förneka. Är det hela sanningen bakom siffrorna? Nej, det kan jag inte tänka mig.

  SvaraRadera
 24. Landa bara inte i Dikes dike!

  SvaraRadera
 25. BOD,
  att väljas till "ledande positioner inom SVeK" är knappast något giltigt argument för att påstå att högkyrkliga inte marginaliseras på olika sätt. Det är ett medvetet fult politikertrick ,typiskt för politruker som inte erkänner att systemet släpper in rena motståndare mot Kyrkan, släpper in ateister och utövare av andra religioner bara de har betalat "avgiften" till SVeK. Du vet det och ljuger eller åtminstone förtränger fakta medvetet kanske beroende på att Du enklare får gehör bland alla dem som vill förvandla kyrkan till något annat än Kristi Kyrka och att Du inte är ärlig nog, hederlig nog att inse vad din politik leder till.
  Är det i ditt fall den chimära makten Du tror Dig ha? Fråga Dig då vad Du lyckats uträtta gentemot tidsandan som är allt annat än Kristi.
  Vill Du kanske påstå att tidsandan är Kristi ? Vill Du påstå att Du på något sett stött de som arbetat mot tidsandan?

  Är svaret på dessa två frågor Nej vilket jag menar är faktum , dvs de borde för en ärlig människa utan skygglappar vara just detta,ja då har du agerat precis som Annourz påpekat -agerat nyttig idiot såvida man inte skall vara pragmatisk och påpeka att detta "nyttiga idiotagerande" åtminstone varit pekuniärt lönsamt.

  Ditt inhopp i POSK är faktiskt fascinerande och visar på som jag ser det illaluktande pragmatism. Du är moderat, du har inget gemensamt med POSK´s ideér och Du kan omöjligt tala om att vara förtroendevald där- vilka valde i såfall Dig? mer än att en valberedning satte dig på valbar plats och just inga alternativ fanns? Kallar Du det för att vara "förtroendevald". Ja ord kan dölja mycket. Det är ett faktum värt att erinra sig.
  //HH

  SvaraRadera
 26. HH,
  -Den som låter sig väljas till ledande uppdrag i Svenska kyrkan accepterar ju villkoren och har ansvar för sitt fögderi. Kom inte och påstå något annat!

  Då, anser jag, är det också fel att bedriva ständigt krypskytte mot sin huvudman, insinuera att denne inte är Kristi kyrka och blott är ett slags apparat, styrd av fula politiker med oärliga avsikter.

  Överhuvud är dessa ständigt svepande - ibland grova -anklagelser mot de kyrkligt förtroendevalda kränkande och totalt ovärdiga människor, som skalla vara kyrkliga, akademiskt bildade och borde veta var gränserna går.
  Att underkänna alla de tusenden och åter tusenden som gör obetalda insatser för Svenska kyrkan är, kort sagt, oförskämt, arrogant och grovt kränkande mot dem!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 27. Kasten icke pärlor för svinen!

  SvaraRadera
 28. BOD,
  Den lojalitet en medlem av ett kyrkomöte har att visa är först och främst mot Kristus så länge man har mage att hävda att SVeK är en Kristi Kyrka.

  Den har ingenting med majoritetsbeslut att göra . Majoriteten har ofta fel likaväl som enskilda personer. Det enda vi kan lita på är vad Gud genom Kristus och vidare genom apostlarna lärt och undervisat om. Apostlarna därför att de speciellt gavs fullmakt -inga andra att tala i Kristi namn.

  Ditt resonemang omflyttat till "Kyrkans barndom" visar tydligt var Du hade stått- vilka Du hade stöttat när t ex striden om Kristi sanna natur härjade som värst.

  //HH

  SvaraRadera
 29. HH!

  -Du anser tydligen att KM ej är förmöget att känna till vad lojaliteten mot Kristus innebär.
  KM har fel och Du rätt, är konsekvensen av Din slutsats ovan.
  Tänk om det är tvärtom!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera