lördag 7 februari 2015

Galningar, religiösa

Jag kommer inte ifrån tanken. Inte ens när jag var ute och gick med hundarna i skogen i går, blev jag fri från den. Hur kommer det sig att de rena galningarna får möjlighet att använda Svenska kyrkan för sina syften? De har en egen agenda och den ska utövas med tjänst i Svenska kyrkan. Därmed ges galenskapen en plattform. Jo, det finns kyrkoherdar som försöker hålla emot. Jag vet det. Men vad mäktar dom?

Här är djurrättsaktivisten som 2013 använder Första söndagen i advent för att i predikan värna grisens rätt och tala om en vegetarisk livsstil. Det fanns folk i församlingen som var nöjda. Och så fanns det sådana som  anmälde. Kyrkoherden placerade om djurrättsaktivisten, vars inspiratör tydligen återfinns på den s k teologfestivalen, den där det hävdas att alla är teologer. Det tror inte jag. Det flesta av oss är inte ens teologie studerande. Inte ens när vi kommer till skrået av doktorer, docenter och professorer. Teologi innefattar vishet och pejl på Guds hemliga rådslut. Vem spelar i den divisionen i vårt land? Inte alla i vart fall. Och religionsvetenskaplig utbildning är inte teologisk utbildning, eller?

Galningarna vigs till tjänst. Men ge er på dem och fråga vad Svenska kyrkan enligt sin bekännelse lär, får ni höra på annat. Frågas om bibelords betydelse, svävas det. Svenska kyrkan är en sjukvårdsinrättning där kvackare kallas läkare och ska respekteras som sådana.

Jag tycker fortfarande att ni i morgon borde fråga den präst vars tjänster ni nyttjar: "Är din konsekration i dag Guds konsekration?" Svarar inte prästen utan att tveka "ja" på den frågan, sök er någon annanstans. För det kan vara en galning som söker bekräftelse och som därför har erövrat mässhaken för att få klä upp sig i en roll, där uppmärksamhet ges. Andra klär sig också - men för att klä över sig och ikläda sig de kläder, som berättar vad prästen egentligen sysslar med.

Till barrikaderna, alltså. Ställ grundfrågor.
En sådan grundfråga kan förstås vara den som ställdes vid biskopsvalet i Växjö när biskop Johansson valdes. Gustav Bengtsson hade mejlat in frågan om kandidaterna läst Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Jag vet att jag påminner om något som tidigare avhandlats. Men resultatet var intressant. De disputerade hade läst. De andra inte. Och biskopar prövar kandidater inför just bekännelsen. Har de inte själva läst, hur ska vi då kunna lita på att de vet att pröva svenskkyrkligt och inte släpper in vilka religiösa galningar som helst att bli präster?

Vad värnar jag?
Församlingens rätt mot prästerligt självsvåld. Det var inte prästerligt självsvåld när högkyrkliga präster försökte lotsa sina församlingar djupare in i gudstjänstliv men dessa försök likväl möttes av protester. Det som då kritiserades var likväl ingenting. Nu övas prästerligt självsvåld i undervisningen/förkunnelsen. Det mesta anmäls inte. Alla tycks veta att det är meningslöst. Eller är det så illa att ingen längre minns vad kristen tro är? Svenska kyrkan har inte i någon laga ordning fattat beslut att avvika från den bekännelse som anges i hennes grundläggande dokument. Det sker liksom ändå. Bekännelsens ord blir ord utan mening.

Vore det inte hög tid för några uppfriskande lärostrider?
Vad tycker de reformkatolska, som i sakramentsläran är trogna dr Luther, och den samtida filippismen? Ska Kristus tillbes i det heliga sakramentet? Vad säger filippisterna, Wolferinus följe? Hur är Kristus närvarande i nattvardens bröd och vin? Bara för att antyda en intressant frågeställning, som avslöjar var gränserna går. Kanske avslöjas också att verkliga frågor behandlas som icke-frågor. Prästerna har ingen aning om vem Wolferinus var - fråga, vet jag! Men hanterar de inte sakfrågor om mässan avslöjas en deras ovilja till sannings-sökande. Vad ska galningar söka sanning för?

Sanning?
Fråga: "Lär Skriften den sanning som Gud för vår frälsnings skull ville låta uppenbara?" Fråga också: "Är Bibeln den norm utifrån vilken alla läror och lärare ska prövas?" Vad säger prästerna? Jag föreslår att svaret på frågorna utan vidare skulle vara ett "ja". I varje fall om den som svarar ska vara präst i Svenska kyrkan.

Kyrkkaffet i morgon skulle mycket enkelt kunna bli blodtryckshöjande.

S:ta Birgitta kyrka firar 40 år i morgon, ser jag i Östra Småland. Det är den på alla sätt utmärkta kyrka där inga arkitektoniska förändringar får ske och där den ovärderliga predikostolen försvunnit. Har den blivit sjöbod på Öland? Jubiléet ska firas med en "festfamiljemässa i 70-talsanda". Jag tvekar om denna nyhet ska presenteras under rubriken "Galningar, religiösa". Kanske hellre under rubriken "Lots hustru", hon som vände sig tillbaka och förstenades. Är det en psalm det där "du tronar på minnen från fornstora dar" eller vad är det för låt?

60 kommentarer:

 1. Teologifestivalen nämns, den har tillsammans med Verbum gett ut en utomordentligt intressant bok om palestinsk bibeltolkning av en luthersk kyrkoherde och TD i Betlehem och skänktes mig av en besökare vid vistelse på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Några dagar senare fick jag av en annan besökare Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, med en synnerligen intressant artikel om bröllopet i Kana, och för ett yttre öga kan de två publikationerna synas motsatta, men det finns mycket givande kopplingar och givande infallsvinklar som stimulerat mig mycket. Eftersom jag hör till dem som inte talar OM människor, nämns inte givarna, då poängen inte är person utan sak. Om man vill kan man hitta gemensamma nämnare, om man förmår ett pedagogiskt språk för dem. Jag är oerhört tacksam för bådadera, liksom det hebreiska ordet för att minnas och besöka hör samman, och där finns en nämnare värd att ta tillvara, för den som förstått att sakramentalt teologiskt tänkande just handlar om besök, både vänskapens teologi som en annan bok av en belgisk katolsk präst benämns och som förbönen öppnar upp till och in i. Man börjar med tack, glider sedan in i Guds egen bön, och vips är Maria Mose och de sju mellanrummen mellan sexans ofullkomligs stenkärl och åttans befriande sanning/aletheia, förenar Betlehem och Göteborg. Kanske nått för Småland? I allafall för / Magnus Olsson, gjord till pryl, sak, objekt, skyfflandes mellan "inte vårt bord" och inhyseshjon på Södersjukhuset i väntan på rehabiliteringshjälp i 7:an mellan ingripanden i kroppen.

  SvaraRadera
 2. Vargarna kommer till oss i fårakläder och säger att vi alla är teologer. Man strävar efter att "leverera relevans" men inte vill man "elevera sakramentet".
  Det konsekrerade brödet konsekreras (anabaptistiskt) om igen som om Ordet (Jesu Ord) inte skulle äga någon betydelse utan bara något vi hanterar efter eget godtycke "in usu". Vargjakten måste ske för att skydda fårhjorden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir kanske svårt att organisera vargjakten då flockledarna (Alfavargarna) är de s.k. "biskoparna"!
   Antony

   Radera
  2. Ja du har rätt Antony, till och med jakten på vargar i bokstavlig mening blev ju hejdad av rovdjurrättsaktivister. Jesus sänder oss ut bland vargar vilka även kan inneha kyrkliga ämbeten. Av frukten känner vi trädet och då låter vi oss inte luras av mitror, stavar eller biskopsringar. Den som skäms för evangeliet eller inte vill lida för Kristi skull kan inte gömma sig bakom ett biskopsämbete och dess fårakläder.

   Radera
 3. En pansjis går ju bara omkring och less, inte sant?
  Vill Du ha något att göra?
  Förslag: Lista väsentliga frågor och maila ut till alla i tjänst varande präster i kyrkan idag.
  Ett uteblivet svar är också ett svar.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den skulle skulle kunna bli en ny Kalinlista...

   Listan på de präster som inte behandlar pansjisen som religiös galning, och därför vägrar befatta sig med frågorna, alltså.
   Och ve den som svarar i enlighet med bekännelseskrifterna?

   Lars Jensen

   Radera
 4. Då jag bestämde mig för att bekräfta mina katolska "rötter" och min katolska tro blev jag efter en tid förvånad av hur lite fokus det är på personen prästen i den Katolska Kyrkan. Från protestantiskt och postkristet håll hävdas det att Katolska Kyrkan är prästcentrerad och endast präststyrd, vilket är okunnigt och fel. Felet består i att man inte begriper sig på ämbetets sakrament och att prästen är en tjänare.
  Den närmast schizofrena kulturen i den av lekmannapolitiker styrda Svky har utvecklat en närmast narcissistisk kultur runt prästerna vilket är en konsekvens av att den traditionella kristna tron har ersatts av en postmodern "gnosticism"!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj då, det blev lite väl mycket "kultur på kultur"!
   Antony

   Radera
  2. Är det i katolska kyrkan man inte förstår det här med ämbetets sakrament? De lutherska kyrkorna räknar ju (borde räkna, åtminstone) med två sakrament, och dit hör inte ämbetet. Därför blir resonemanget bakvänt.

   Radera
  3. Augsburgska bekännelsens apologi: "Men om man vill fatta prästvigningen såsom gällande predikoämbetet, så hava vi intet emot att kalla prästvigningen ett sakrament. Ty predikoämbetet är förordnat av Gud och har härliga löften.
   SKB s 223

   Radera
  4. Förvisso sant, kanske är det synen på sakramenten som nådemedel som gör att detta stycke i bekännelseskrifterna tycks stå i motsats till vad som lärts i exempelvis Svenska kyrkan om antalet sakrament. Om prästen ser sin prästvigning som ett sakrament är det inget problem för mig, men däremot om han anser det vara ett nådemedel där också jag på något sätt är inkluderade.

   Radera
  5. Prästen i Katolska Kyrkan är, "In Persona Christi", ett nådemedel.
   Antony

   Radera
 5. Intressant att DS för fram nattvardsfrågan som förslag till nästa lärostrid. Just frågan om realpresensens utsträckning var den fråga som sprängde Lutherska bekännelskyrkan till flera minisamfund.

  SvaraRadera
 6. Bloggardag: "Svenska kyrkan är en sjukvårdsinrättning där kvackare kallas läkare och ska respekteras som sådana."
  Eller kanske är Svenska kyrkan en sjukvårdsinrättning där en dödssjuk får höra att hen blev automatiskt frisk när hens doktor blev mördad. Hen behöver ingen behandling.

  En anonym en

  SvaraRadera
 7. Det är dags för Svenska kyrkan att återgå till att vara en kyrka med apostolisk succession som garanti för "realpresens" i nattvarden. Det var ju för att man hade bevarat detta, som Svek kallade sig "brokyrka" under 1950-talet och en tid därefter. Alltså en bro mellan katolicism och protestantism.

  Så lägg nu det sena 1900-talets och det tidiga 00-talets stora strider åt sidan och fokusera på nattvardsfrågan. Gör detta till den nya kyrkliga ungdomsrörelsen. Vänd ryggen mot präster, som inte ens själva tror vad de gör och säger.

  Saft och bullar smakar lika bra

  SvaraRadera
 8. 70-talet var en märklig tid i Svenska kyrkan. Mycket var gott. Stort engagemang, en god handbok på väg och mycket intern förståelse.

  Men det började och slutade med två katastrofer vars konsekvenser vi fortfarande lever med med. 1971 placerades Ingmar Ström, en stridbar villolärare, i biskopsmötet. Frågan är om det sedan dess fattat något vettigt beslut. Dörren öppnades för mycket som blivit så fel. 1979 avvisades tanken på en friare Svenska kyrkan. Konsekvensen blev större frihet sedan det politiska systemet och de politiska idealen säkrats för framtiden – alltså en frihet som bara är en chimär.

  Tänk om det goda 70-talet fått leva vidare. Nu lever vi med det onda 70-talets arv.

  SvaraRadera
 9. Det värsta med denna teologifestival är väl ändå denna inbjudna gästföreläsare: http://www.dn.se/debatt/svenska-kyrkan-talar-med-kluven-tunga-om-judar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den antisemitiske palestinske lutheranen eller den nya religionens profet, sodomiten Gardell, tävlar nog om titeln "teologifestivalens lågvattenmärke"?!
   Antony

   Radera
 10. Åter till (o)ordningen,

  -Så läser vi dem igen, kommentarerna om får och ulvar, om påstådda kvackare i Svenska kyrkan, om hur förfärlig, nedgången, bedrövlig och bottenlös den är, den hela landet omfattande mångmiljonfolkkyrkan, den mer än tusenåriga, vilken utöver att vara Guds tjänare också står för kultur, tradition, helhet - binder och håller Sverige samman - och ständig närvaro för oss alla.

  Den kyrkan dras på nytt, igen, igen och igen i smutsen av många av denna bloggs kommentatorer. Det är som vore deras livsluft att sparka på kyrkan tills stövlarna formligen trasas sönder, att odugligförklara dess biskopar, präster och dess budskap, att se Svenska kyrkan som den verklige fienden och inte sekulariseringen och de onda krafternas destruktiva påverkan.

  Det är som vore för dessa idisslande kommentatorer kyrkan den onda kraften och inte den varma, välkomnande, timida och öppna kyrka som Svenska kyrkan i verkligheten är.

  Det är mer än ofattbart hur vuxna, mogna - till åldern i varje fall - teologer och andra vill låna sig till denna nästan dagliga pilkastning mot Svenska kyrkan.
  Vad vinner de därmed? Vilka ser de, när de ställer sig framför spegeln?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. NU kom jag på det!

   De flesta här är troll. BENGT OLOF DIKE är en av få riktiga människor som befolkar denna blogg. Alltså ger jag i stället BOD det enkla rådet:

   Don't feed the trolls!

   J

   Radera
 11. BOD,
  Tja vad vi nu verkligen upplever är vad som sker med en kyrka som lämnar bekännelse och apostolisk lära bakom sig och väljer att lyssna på tidsandan och vara PK-anpassad. Kan Du hitta något enda försvarbart i denna teologifestival t ex . Det är den vi diskuterar nu.

  Vad jag ser är bl.a resultatet av att låta politruker styra och ställa. Det är de som har valt våra biskopar , tja i praktiken ner till minsta kyrkoherde med ytterst få undantag. Det är de som sett till att vi fått en anpasslig läronämnd Jag kan inte låta bli att tänka på GA DAnell i sammanhanget och hans ord om glupande vargar. Han påpekade just detta med ulvar i fårakläder och att man inte skulle låta sig luras av att de som personer var både trevliga och på alla sätt uppträdde hedervärt. Åtminstone utåt.

  Det är vad de verkar för man måste ta ställning till. En person som aldrig fick bli biskop trots åtta gånger på förslag varav vill jag minnas flera i första förslagsrummet.

  Han var inte PK. Tyvärr Inte heller den enda som ratats av tidsandan och PK-skäl. Det ironiska och som borde för vilken människa med normala förståndsgåvor verka alarmerande är att om man funderar över vilka som idag skulle kunna bli präst och föralldel -låt oss gå hela vägen till ÄB så är det bara att konstatera att ingen av de som vi grundar vår kyrka på skulle "platsa".

  Vi kallar oss evangelisk Luthersk men Luther skulle direkt nekas inträde. Någon som förnekar det? En Paulus skulle inte heller släppas in utan att först avkrävas omtolkning av vad han sagt.

  Den riktigt stora frågan är sedan skulle ens Jesus själv "platsa"?

  Som jag ser det. Nej. I dagens styre så skulle han först avkrävas avbön för en del av sina uttalande. Då talar jag inte om Jesus när han återkommer i makt och härlighet. Den dagen törs nog ingen vare sig präst eller politruk säga något men då för att makten bländar dem.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Herr Dike frågar vem "pilkastarna" ser när de tittar sig i spegeln. Jag skulle nog hellre fråga om de, som varande medlemmar i SveK, ens kan klara att se sig själva i ögonen och ärligt säga sig vara trogna Herren...
  Visst gör det ont att se kritiken, men titta gärna med båda ögonen öppna på HUR sekulariseringen drivs inom SveK! En maktfullkomlig politisk ockupationsmakt, samt ett av liberalteologin korrupt ledarskap gör sitt yttersta för att förgifta och förgöra SveK o en fåfäng strävan att vara så politiskt korrekta och nutidsrelevanta att det är äckligt. Inom SveK återstår idag endast små öar av tro i en stormande ocean av ren skit, tyvärr. Och tro mig, jag sörjer detta faktum också, men betraktar det numer med mitt namn i en annan medlemsmatrikel.
  //Anders

  SvaraRadera
 13. Nåjo, Bengt Olof Dike, hur många - av "den hela landet omfattande mångmiljonfolkkyrkan" - är det som faktiskt går i kyrkan? Regelbundet? En vanlig söndag? Som son till en (sedan några decennier avliden) präst som tjänade denna kyrka, frågar jag mig vem som förskingrat dess andliga arv, om inte de som ersatt det kristna budskapet med en helt sekulär och politiskt detaljstyrd "kultur, tradition, helhet"? Vart tog Kristus vägen i denna "mångmiljonfolkkyrka"?/Paul

  SvaraRadera
 14. Bengt Olof Dike - I minnets spegel ser jag dem som - i min ungdom för ett drygt halvsekel sedan - lyckades vinna ungdomar för "fädernas kyrka": präster "på golvet" som en Fredrik "Figge" Sidvall i Uppsala, en Rolf Lyshöj i Örebro, en Sune Wiman i Eskilstuna, en Herman Hedberg i Gävle/Uppsala m.fl., m.fl. (jag nämner bara dem som jag mött personligen). Eller framstående lärare och teologer som en Harald Risenfeldt, en Per Beskow, en Karl Henrik Martling eller en Stig Lindholm (fortfarande enbart sådana jag mött personligen). Ett antal kvinnor inte att förglömma! De ville inget hellre än att tjäna sin svenska kyrka, men de demoniserades och drevs bort av den "den varma, välkomnande, timida och öppna kyrkan". Flera hamnade hos Rom - dock inte jag, men inte kunde jag stanna i SveK! Detta är realiteter - och vad har ni fått istället?/Paul

  SvaraRadera
 15. Kloka ord från HH, Anders och Paul. Tyvärr tror jag inte att BOD förmår att se vår sorg över avfallet i Svenska kyrkan. Som jag ser det blir det nu alltmer angeläget att be om prästväckelse i Svenska kyrkan. Det skulle vara en glädjens dag att kunna återvända till den kyrka man döptes in i.

  SvaraRadera
 16. BOD- Om du verkligen äskar Svenska kyrkan, den mer än tusenåriga, så borde du hålla dig för god för att förfölja dem som vill bevarfa henne sådan, i stället för att förfölja just dem. Alla kommentatorer, som skriver här, vill inte det. Det finns katoliker som vill framställa hennes som förlorad, och det finns ultranationalister som tömma henne på allt apostoliskt innehåll och göra henne till en nationalkyrka i ordets mest inskränkta bemärkelse. Inte ett kritiskt ord från dig om detta Du blandar ihop fåren med ulvarna.

  AST

  SvaraRadera
 17. Subjektivitetens motbjudande semantik och inget annat,

  -Kommentarerna är övertydligt avslöjande, särskilt förstås HH:s och Anders - kommentarer dolda under anonymitetens täckmantel. Läs noga HH:s anspråk på att personligen tala för vad Jesus skulle ha avkrävts av någon "politruk" - detta återkommande ord till leda och som är ägnat att smutskasta förtroendevalda kyrkoföreträdare - i Svenska kyrkan.
  HH gör sig alltså personligen till tolk för Mästaren, dömer ut hela Svenska kyrkans tro och uppträder som vore han (HH) det över alla andra högsta teologiska rättesnöret i landet.

  Jag har skrivet det förut och upprepar det igen med adress till detta motbjudande utslag av teologisk hybris, personlig upphöjelse och besserwisserattityd:
  -Att Du inte en sekund skäms över att blotta Dig på detta sätt, HH! Ödmjukhet och lågmäldhet finns uppenbarligen ej i Din värld, där Du svingar domvärjan över en hel kyrka som skördetröskan på åkern skär alla strån i sin väg.

  Och läs Anders beskrivning av Svenska kyrkan: "politisk ockupationsmakt", "korrupt ledarskap" som vill "förgifta och förgöra" Svenska kyrkan, som är en "stormande ocean av ren skit".

  Så analyseras och beskrivs Svenska kyrkan av den anonyme skribenten. Som vore kyrkan en avlopps- eller avfallsprodukt. Sätt sedan denna kommentar i relation till den likaledes anonyme "Anonym", som frågar hur många gudstjänstbesökare Svenska kyrkan har. Exakt statistik finns att hämta i Kyrkans Hus i Uppsala. Men, skall Anonym veta, siffrorna är tusenfalt och åter tusenfalt högre än de som återfinns i missionsprovinsens mässor.
  När får vi se den statistiken?

  Vad vi således ser ovan är subjektiva semantiska smutsutsläpp över Svenska kyrkan som inte har ett dugg med fakta och trovärdighet att göra. De speglar snarare personlig bitterhet och besvikelse, oförmåga att acceptera Svenska kyrkans massiva bekräftelse av att kvinnor är värdiga prästämbetet - ovannämnde Danell blev ju inte biskop därför att han vägrade erkänna kvinnliga präster - och ovilja att erkänna och förstå den massiva kyrkomajoritetens teologiska syn.

  Självinlåsningen i kokongen fortsätter alltså för ovannämnda kommentatorer. Det är förstås i grunden tragiskt, beklagligt och bittert för dem. Men alltså självförvållat och med resultat att smutskastningen mot Svenska kyrkan oavbrutet fortsätter.
  Den vet ju inte sitt eget bästa. Men den lilla introverta teologiska tennsoldatarmén vet allt, kan allt och hoppar tydligen aldrig ned på jorden från sina höga hästar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD ångar på som om han trodde att HH stode för Höga Hästar eller kanske Högste Höjdare, en sorts motsvarighet till islams حجة الإسلام.

   Att både HH och Anders och andra talar nedifrån, och med sorg upplevt den Kyrkans förnedring de beskriver, är främmande för BOD, en i det tjugoförsta århundradet placerad, väderkvarnsfäktande, "ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha".

   Varsågod BOD!
   Fäkta på, bara! Alltid fläktar det i bloggen.

   J

   Radera
  2. Jag följde BOD:s råd och tittade på den offentliga statistiken. Det ackumulerade antalet deltagare i söndagens huvudgudstjänst var (såvitt jag kan förstå) 4 320 546 år 2013. Det betyder att det genomsnittliga antalet (52 söndagar/år) var 83.087 personer. Alltså var det ca 1,3 procent (av en "medlemskår" på 6 357 508 personer) som ville följa uppmaningen i De tolv apostlarnas lära: "På Herrens egen dag skall ni komma samman...". Hur många av dessa som verkligen fick möjlighet att - enligt samma uppmaning - "bryta bröd och hålla tacksägelse sedan ni först bekänt era överträdelser", framgår inte av statistiken, Men man kan nog befara att många "huvudgudstjänster" saknade HHN, eller rentav var vinklade som något slags "temagudstjänster" (där temat nog kan vara lite' vad som helst). "Mångmiljonkyrkan" verkar mest vara statistik - och den respektlöse har sin egen komparation: 1. lögn, 2. förbannad lögn och 3. statistik. Men BOD fortsätter "mitt under sitt elände" att säga "att allt står väl till" (Vish. 14:22. Bibeln 1917). Vem låter sig övertygas?/Paul

   Radera
 18. Elisabeth, AST och J,

  -Den förstnämnda betecknar utfallen, smutskastningen, ordvalen mot Svenska kyrkan som "kloka ord". AST påstår på fullt allvar att jag förföljer signaturerna, när det i själva verket är de som på grövsta tänkbara och oförskämda sätt förtrampar kyrkan och vräker ur sig nidbilder av den.

  J slutligen slår an en patetisk ton, när han beskriver nidtecknarna som sorgsna och ödmjuka - sorgsna över kyrkans utveckling och med ödmjukt tonfall underifrån.

  Om denna förvridna advokatyr, där Svenska kyrkans semantiska bödlar görs till hjälplösa och ledsna offer och jag - som reagerar mot oförskämdheterna, som kan liknas vid ilskna tonårspojkars språkbruk - stämplas som jagande förföljare av de påstådda offren finns bara ett att skriva: gärningarna, de skrivna orden och signaturerna under dem berättar sanningen och vittnar om rollfördelningen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. Nu kräver jag att BOD antingen lägger av med sina hatkampanjer mot Svenska kyrkan, den mer än tusenåriga omfattande hela folket, etc, eller hederligt betalar mig för de tjänster han begär av mig. Den som agriper en av mina minsta, angriper mig, o.s.v. Så här var det:

  BOD:"Kommentarer är överflödiga; jag konstaterar bara oviljan att öppet redovisa det som i alla andra sammanhang är självklarheter. Jag har inte heller fått svar på frågan vad det år som provinsen vill dölja."

  AST: "Paranoid? Har du tänkt göra ett dolda kameran-reportage från Missionsprovinsens gudstjänster, så får du göra de själv. Du kan bara inte kommendera ut mig på spionuppdrag, utan att ens erbjuda kostnadsersättning. Det kostar mig minst 500 kr i reskostnader att besöka en gudstjänst i Mpr, och det kostar jag på kanske en gång i månaden, men inte är det för att spionera. Men okej, då. Hur mycket bjuder du? Vill du ha någon korsfäst, så är min medverkan inte gratis. Jag kräver minst 30 silverpenningar och ett rep."

  BOD: "Svara hellre på frågan varför en självklar redovisning av medlemsantal inte görs. Om så blir fallet, behövs inga dolda kamerabesök, eller hur? Håll sedan gärna inne med den groteska Judasjämförelsen och att jag vill ha någon korsfäst. "

  Kommentar 151 - 153 till inlägget om regeringskansliet 31 januari. Om det skulle vara så att Mpr har hemligheter, vilket BOD påstår, så är det något som jag inte känner till, varken vad som är hemligt eller varför det är hemligt. Om inte BOD själv kan få ett svar från Mpr på dessa frågor, så torde inte jag heller få svar. Dessutom är, som framgår av ovanstående dialog mellan mig och BOD, jag inte intresserad av svaren. Så det skulle nog - förutsatt att man inte kan få svar genom att fråga - så att det skulle behövas lögn, svek och dold kamera eller mikrofon för att få fram svaret. Och det begär BOD att jag skall göra gratis. Det var han själv som började hota med "undesökande journalistisk". Nå vad säger journalistavtalet om det? Att det är okej att hota sig till upplysningar från folk som inte vet, utan att ens erbjuda betalning? Varför utrustar du inte dig själv med hemliga attiraljer och låtsas vara en vanlig gudstjänstbesökare?

  Det enda intresse som jag skulle ha av eventuella medlemsregister, är om det finns flera på min bostadsort, så att vi kan bilda en försmling här också. Hade vi bara en verksamhet, skulle vi snart få över hundra medlemmar, att döma av statistiken för andra kyrkor och hur folk beter sig när de får nattvarden. Stoppar upp kön genom att knäböja direkt på golvet, etc. Ett talande vittnesbörd om det andliga förfallet i den officiella kyrkan. Så försök dig bara inte på taskspelartricket att Mpr har för få medlemmar för att räknas. Det är en ekonomisk fråga, tror jag. Och likaväl som Seglora och andra ogudaktigheter kan få pengar från stiftet, borde Mpr få det.

  Visa nu hyfs och hövlighet och sluta insinuera att vi som inte vet mer än vi vill veta, och det är var man kan få riktig nattvard nuförtiden, hjälper någon att dölja något. Och respektera föreningsfriheten för en gångs skull.

  AST

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Riktig nattvard" - det får du i de Katolska och Ortodoxa kyrkorna i landet, i övrigt är det nog lite skralt med "utbudet"!
   Antony

   Radera
 20. AST,

  -Dina långa, obegripliga och i saken helt irrelevanta utläggningar till trots, kvarstår faktum: Du VILL inte att medlemsantalet redovisas! Och nu hävdar Du på fullt allvar att jag, som har ställt frågan, hotar föreningsfriheten.

  I så fall gör statsmakterna och kommunerna detta också, då de kräver medlemsredovisning för att betala ut stats-, respektive kommunbidrag. Gå gärna också in och studera vad Nämnden för stöd till trossamfund kräver för att betala ut det statliga stödet till dem.

  För övrigt finns det inte ett enda rimligt, sakligt och försvarbart skäl till att missionsprovinsen INTE skall redovisa sitt medlemsantal. Förstår Du verkligen inte det vid närmare eftertanke?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 21. Får jag enkelt hänvisa till vad jag kallade detta blogginlägg? Om Missionsprovinsen är uppdelad i koinonior, där människor betjänas, kanske inte Missionsprovinsen nödvändigtvis behöver redovisa statistik, Och om provinsen tycker att det är viktigt med en samlad statistik, det vet jag inte, så varför skulle den redovisas för Bengt Olof Dike? Det är väl, denna afton, vår ansvarsfulla fråga.

  SvaraRadera
 22. BOD

  Citat:
  ...I så fall gör statsmakterna och kommunerna detta också, då de kräver medlemsredovisning för att betala ut stats-, respektive kommunbidrag. Gå gärna också in och studera vad Nämnden för stöd till trossamfund kräver för att betala ut det statliga stödet till dem.

  Inget av detta är ju applicerbart här- hur vore det om Du tänkte till innan Du skriver? Påminn Dig för övrigt gärna vad jag skrev tidigare om kreativ medlemsregistrering .Det stora problemet normalt för statsmakten är nog inte oviljan att presentera medlemslistor utan att få sanna sådana från de sammanslutningar av olika slag som är beroende av eller åtminstone söker stats- och kommunbidrag.

  Även om sossarnas ungdomsförbund leder ligan av kreativa medlemsregister har "ditt" parti s ungdomsförbund inte heller visat någon brist på kreativitet.

  Nej , det är Du som tror dig ha något att vinna på att fråga efter mprs medlemmar och talar om dina "andra metoder" men vad Du tycker som privatperson är här ointressant. +Göran har svarat Dig den snälle mannen. Dög inte svaret eller är det så att Du vill hitta någon präst att avkraga inom mpr. Tjatar Du på uåppdrag av SVeK eller är du bara en maktgalen politruk som inte får som Du vill och det istället för att få dig att tänka efter får Dig till att kläcka ur din den ena stupiditeten efter den andra.

  Arma SVeK om Du är representativ för politrukkåren.
  //HH

  SvaraRadera
 23. Vad angår det Dike vad jag vill? Dike begär att jag ska bedriva något slags undersökande journalistik åt honom för att få fram uppgifter som enligt honom är hemliga utan att erbjuda mig betalning för arbetstid och kostnader. Dike började angripa mig med bl.a. ovanståend krav, sedan jag gjort inlägg i diskussionen om +Göran är biskop. Var detta angrepp mot Svenska kyrkan? Det är Dikes eget tjat om medlemsantal som är irrelevant. Menar Dike att det behövs ett visst antal medlemmar för att en andlig ledare ska vara biskop? I så fall har de ingen biskop i Visby stift, för det stiftet har ju väsentligt färre medemmar än övriga stift.

  Det vore väl rimligt att Mpr hade redovisat medlemsantal, om Mpr hade fått bidrag från den formella kyrkostrukturen, detta för beräkning av bidragets storlek. Hur många medlemmar har Seglora smedja?

  Jag finner att Dikes orerande är angrepp på tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Vad jag vill eller inte vill tillhör min privata tankefrihet. Det har inte Dike att göra med.

  AST

  SvaraRadera
 24. BloggarDag och HH,

  -Nej, statistiken skall naturligtvis redovisas ej blott för mig utan för alla intresserade. Den skall alltså vara offentlig, precis som allt annat är det i kyrkan. Om inte HH känner till Svenska kyrkans offentlighetsprincip, kan bloggpappan upplysa honom om den. Nu måste vi gå andra vägar för att få fram siffran.

  BENGT OLOF DIKE

  PS För övrigt har jag inte fått något svar på min medlemsfråga från +Göran. DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har visst fått svar ang "medlemsfrågan" men är väl, i din sekulariserade lilla värld, oförmögen att begripa det?!
   "Athanasius contra mundum"
   Antony

   Radera
  2. BOD!
   Offentlighetsprincipen gäller inte i Missionsprovinsen. MPR är heller ingen del av Svenska kyrkan, som du tycks tro. Du har fått svar i den utsträckning det varit möjligt. Att man inte har en fullständig statistik över allt du vill rota i är inte detsamma som hemlighetsmakeri. Statistik förs för att det finns ett behov av och det och inte för att tillfredsställa din nyfikenhet (eller vad som nu ligger bakom). Nu ska du lägga ner ditt gapande och sluta med dina hotelser. Det här börjar faktiskt likna förföljelse av kristna. MPR har inga som helst skyldigheter gentemot dig.

   Radera
  3. Jag lyckades läsa svaret från +Göran där han gör en uppskattning av antalet betjänade.
   Det stillade min nyfikenhet och var i paritet med mitt estimat.


   Tips: Om man skrivet kommentater med Google-inloggning så får man mejl när någon annan kommenterar i samma tråd och kan då läsa de svar som finns på frågor man ställt.

   Radera
 25. Nu har Dike börjat fara med direkt osanning (medveten lögn?). Svenska kyrkans handlingar är offentliga. Missionsprovinsens är det inte. Handlingar om Mpr hos Svek och myndigheter är offentliga, förutsatt att de inte rör enskilds personliga förhållanden (bl.a. medlemskap /deltagande i inom- och utomkyrkliga religiösa rörelser).

  Nu ställer jag en fråga till Dike: Vilka är "vi" som ska "gå andra vägar för att få fram siffran"? Vilka är de vägarna, för resten? Dolda kameran? Låter riktigt hotfullt.

  AST

  SvaraRadera
 26. AST,

  -Tror Du ett ögonblick att jag berättar vilka vägar som jag beträder för att få fram uppgifter? Vet du ej heller att uppgiftslämnare får vara anonyma och att journalisterna under inga förhållanden får avslöja sina källor vid önskemål om detta.

  Sedan kvarstår den springande - och helt överskuggande - frågan om VARFÖR provinsens medlemssiffror hemlighålls. Ge ett enda sakligt skäl till detta, om Du kan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 27. Ojdå, att inte Stasi kom på det. Att låtsas vara murvlar. Snacka om att ha något att dölja. Och du. När det heter att media inte får avslöja sina källor, så handlar det väl om sina egna källor? Expressen får väl avslöja vilka poliser som Aftonbladet har mutat, och vice versa?

  Är inte du, för resten pensionerad? Eller återgår du i tjänst, när du vill dubba någon att begå brott (inbrott, sekretessbrott,dataintrång mm)?

  Vem är din arbetsgivare? Kan man så där utan vidare ikläda sig rollen om free lance, utan att ens ha någon beställare, som (obs!) har ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare?

  Seglora smedja? Jag tycker att du är riktigt otrevlig nu. Hotar med att du är (har varit) journalist. Och detta bara för att du har förväxlat personer, och varit otrevlig mot ett par, som faktiskt inte har med Mpr:s eventuella medlemsregister att göra.

  Med vilken rätt försöker du hålla förhör med mig? Varför ska JAG ge argument varför mpr hemlighåller något, om de nu gör det?

  För mig är saken solklar. En principsak. Jag tänker inte snoka för att få vetskap och avslöja något som jag inte vet, utan att få betalt enligt journalistavtalet.

  Vilka är "vi"?

  AST

  SvaraRadera
 28. AST,

  -Tala om att vara otrevlig och fräck! Och min ålder! Är inte Du pensionerad och - måhända - präst? Får inte präster arbeta så länge de vill och orkar, ty präst är man ju på livstid, om man dessförinnan ej har blivit avkragad.

  Och jag får jobba, om Gud vill och jag orkar, skall Du tydligen behöva upplysas om, eftersom Du ifrågasätter mitt arbete och är mycket upprörd över att jag försöker ta reda på medlemsantal i och geografisk omfattning för provinsen. Det arbetet går framåt, kan jag upplysa Dig om. Som väl är finns det andra källor än ovilliga tillfrågade på denna bloggs
  kommentarsfält, sådana som inte kan ange något som helst skäl för sin obeskrivliga tjurighet och reaktion liknande Kalles i sandlådan, när han inte får spaden av Pelle.

  Så oroa Dig inte, AST - eller gör det, ty snart kommer svaret på min fråga. Skäms gärna också för att Du inte varit vänlig att gå mig till mötes med den enkla sakupplysningen, fast det räknar jag inte med att Du förmår eller vill.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 29. Bloggardag: Nu vet vi I varje fall att BOD har absolut tystnadsplikt...Bra för oss att veta som inte längre är präster I SveK. Ämne för ny bloggkommentar...? Your call...!

  SvaraRadera
 30. "präst är man ju på livstid, om man dessförinnan ej har blivit avkragad"

  Din arme flane. Präst är man oavsett "avkragning". Den som en gång blivit präst kan inte bli opräst, lika lite som någon döpt kan bli odöpt. Din jihad mot kristna människor är bara sorglig att se. Gapa och skrik bäst du gitter men minns vems ärenden du går när du förföljer kristna.

  SvaraRadera
 31. BOD

  Låt mig rätta på ett par punkter. Präst är man på livstid. Även om man har blivit avkragad. Missionsprovinsen är en del av Svenska kyrkan, men är inte en del av Svek:s organisation.

  Och så några frågor. Ja, nu är jag präst. Hur vet du det? Och nu är jag pensionerad. Hur vet du det? Är jag hon med småbyxorna också? Hur vet du det? Du utgår från att jag vet något om Mpr, som jag inte vet. Jag vet inte mer än vad som står på deras hemsida. Som jag har skrivit otaliga gånger skulle det behövas många timmar av rechearch för att få fram något mer. Och det enda jag har begärt för att gå dig till mötes med "den enkla sakupplysningen" är lön enligt journalistavtalet. Jag är kanske journalist också. Vem vet?

  Råder det efter detta något tvivel om att BOD, som beskriver sig själv en god reresentant för den kyrkliga demokratin förföljer präster och försöker tvinga förmodade präster till tvångsarbete för honom? Med hot om gruvliga avslöjanden... Olaga hot?

  Jag är kanske åklagare? Med dina hotelser mot förmenta Mpr-präster är steget kort till brottet olaga tvång. Ta nu och lugna ner dig. Varför inte ta reda på skillnaden mellan en kyrka och ett kommunfullmäktige?

  AST

  SvaraRadera
 32. Till anonymitetens tre företrädare ovan, den ene under signaturen AST:

  -Jaså, man är präst, även om avkragning skett? Det var nytt för mig. Definitionen av missionsprovinsen är intressant: en del av Svenska kyrkan men ej en del av dess organisation. förstår någon - förutom den ovan som påstår detta - hur sakerna hänger ihop. Är alltså i Svenska kyrkan avkragade präster för att de tillhör provinsen fortfarande präster i vår kyrka med alla de rättigheter och skyldigheter, som en präst där har?
  O.s.a.

  Det påstås, på fullt allvar, att jag "förföljer präster och försöker tvinga förmodade präster till tvångsarbete...", att jag hotar och att steget därför är "kort till brottet olaga tvång".

  Men, kära nån då AST, varför anmäler Du mig inte då?

  Tänk att det har blivit sådana reaktioner efter en enda, liten enkel rutinfråga gällande missionsprovinsens medlemsantal.
  Jag häpnar i mitt stilla sinne och ler åt reaktionerna.
  Avslutningsvis måste jag trots allt igen fråga bloggpappan detta:
  -bör medlemssiffran redovisas öppet? Svarsalternativen är bara två: ja eller nej.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret kan ju också vara: Detta behöver jag inte ha någon mening om. Jag är inte med i Missionsprovinsen. Att en präst är präst också efter avkragning, dvs Kyrkans präst, är just det förhållande som visas genom begreppet "förklaras obehörig utöva", inte tas ifrån ämbetet. Det var ju det kyrkomötet beslöt med kyrkoordningsbeslutet. Hur kan det efter mer än 15 år vara en nyhet?

   Radera
 33. BloggarDag,

  -Det kan verkligen på allvar diskuteras, om en präst som inte får utöva sitt ämbete är präst i praktiken.
  En läkare, som fråntagits legitimationen, får ju inte arbeta vidare som just läkare. Skall han alltfort då kallas läkare? Till vilken nytta och varför?
  Och är en advokat, som av advokatsamfundet exkluderats, fortfarande advokat? Nej, det är han eller hon som bekant inte.

  Så visst är uppgiften ovan en nyhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läkarlegitimation och medlemskap i Advokatsamfundet styrs av världsligt regelverk. I prästvigningen agerar Gud och Han tar inte tillbaka vigningen.

   Radera
 34. Elisabeth,

  -Och vilka har utformat det kyrkliga regelverk utifrån vilket domkapitlen vid behov gör avkragningar? Gud eller kyrkliga beslutsinstanser?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I dag, BOD, ska jag göra ett undantag och svara dig. Skatta dig lycklig. Det kommer inte att bli en vana.

   Regelverket har kyrkliga beslutsinstanser utformat. Förhoppningsvis i linje med Guds ord, även om tillämpningen synes brista. En "avkragning", eller obehörighetsförklaring som det egentligen heter, har dock ingenting med vigningen att göra. Om man har svårt att ta in det kan man ju reflektera över att i de fall en präst blivit förklarad obehörig men senare blir förklarad behörig på nytt så sker ingen ny prästvigning. Man måste skilja på vigningen och på behörigheten att utöva prästämbetet inom ett visst samfund. En gång vigd, alltid vigd.

   Radera
 35. Elisabeth,

  -Du är envis i frågan. Menar Du då att en präst, som grovt har misskött sig, blivit avkragad och fortsätter att missköta sig kan och skall fortsätta att utöva sitt ämbete?

  Vigningen är nämligen ingen som helst garanti för prästens ofelbarhet under hans eller hennes livstid. Det gäller ju att också vara präst till gagnet och ej blott till vigningsnamnet, eller hur?
  Sedan är det förstås upp till Dig själv att avgöra om Du vill svara eller ej svara mig. Vill Du exempelvis svara på frågan hur många medlemmar som missionsprovinsen har?  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs innantill, BOD!

   Radera
  2. BOD, ännu en ynnest från min sida:

   +Göran har svarat dig, även om du inte förstått svaret. Missionsprovinsen i Sverige (MPR finns även i Finland och är på gång i Danmark, såvitt jag hört) har tolv (12) medlemmar. Dessa tolv medlemmar består av elva koinonior samt S:t Sigfrids Trosgemenskap. Alltså: 12 medlemmar. Nu har du fått svar.

   Radera
 36. Elisabeth,

  -Tack för Din vederbörliga ynnest, vilken dock ej innefattade svaret på frågan om Du anser att en avkragad präst, som grovt har misskött sig, skall få fortsätta att utöva sitt yrke.

  Vad gäller provinsen var frågan hur många MEDLEMMAR, alltså människor av kött och blod som den har, inte hur många församlingar (koinonior) som ingår.

  Räcker ynnesten till ett svar, bästa trätosyster?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej. Det är meningslöst att gång på gång utifrån olika infallsvinklar försöka förklara för någon som inte vill (kan?) förstå, så nu är det slut på det roliga för den här gången.

   Radera
 37. Elisabeth,

  -Ser man på, där var det slut: inget besked om hur många personer som är medlemmar i provinsen.

  Svagt, Elisabeth, svagt. Siffran får alltså hämtas från andra källor.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera