fredag 13 februari 2015

ÖN beslut 1/2015

I stället för avkragning fick Olle Fogelqvist i Överklagandenämnden en skriftlig erinran . Där åkte Göteborgs domkapitel på en så kallad propp. Och domkapitlen som skulle vara så rättssäkra! Dessutom skrev tre ersättare ett yttrande varav det framgår att Olle skulle gått helt fri. Hans agerande var olämpligt, det är en sak. Men någon påföljd borde olämpligheten inte få. Annika Borg är en av de nya kvastarna bland ersättarna i ÖN.

Hur kul kan det nu vara för dem som sitter i Göteborgs domkapitel? Funderar någon på att avgå?

Vad betyder domen? Olle hade och har rätt att fritt tala i den känsliga frågan men predikan inom gudstjänstens ram är inte rätt forum att före en personligt präglad debatt.  En präst får sålunda i lämpligt forum läsa 1 Kor 14 och diskutera frälsningsfrågan, det där som i Bibel 2000 blev en skärpning i sak.

Överklagandenämnden återfaller till domen mot mig om det som inte får sägas, vad det nu var jag sa, för det har väl aldrig återgetts, enbart lösa glosor. Principerna i grundlagarna bör iakttas även av kyrkans organ även om Svenska kyrkan inte är ett organ för det allmänna.
Detta kan bara bli intressant. Uppgifter får lämnas i vilket ämne som helst, allt för att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Detta gäller Olle F - men kanske inte riktigt lika glasklart mig? Kyrkojustis är en sak. Kyrkopolitisk justis en annan.

Domkapitlet klandras för beslutet att avkraga. Samtal hade varit en första åtgärd att överväga. Och så blir det en skriftlig erinran, inte halvvägen till avkragning som är prövotid, alltså. Nu undrar jag verkligen hur ett domkapitel ska kunna hantera denna nesa.

De som fattade beslutet i Göteborgs domkapitel heter Per Eckerdal, Karin Burstrand, Pia Danielsson, Bo Hanson, Sten Janson, Bertil Josefson och Björn Andersson. Om det var något bevänt med präster och diakoner i Göteborgs stift skulle biskop, domprost och representanten för präster/diakoner gå en besvärlig tid till mötes. Kanske mest präst/diakon-representanten. Kan krav på avgång ställas i ett fall som detta? Eller fattar personen situationens allvar på egen hand?

Jag citerar nu skriftens lärorika ord i sammanhanget:
"En alltför liten höna ska inte värpa alltför stora ägg, ity hon blir så sladdrig i stjärten."
Det är ett ord att ta till sig för många ledamöter av domkapitlen, ingen nämnd men ingen heller glömd.
Och tänka sig att det finns sådana som sätter tilltro till domslut i domkapitel!!!

Läs: http://kyrkligdokumentation.nu/overklagandenamndenbeslut0215.pdf

62 kommentarer:

 1. Tack gode Gud för ÖN! Även ett tack till dig Dag, som till synes outröttligt ger analyser och kommentarer i kyrkliga frågor! /Daniel

  SvaraRadera
 2. ÖKN:s beslut räddar trots allt ansiktet på DK i Götet. Erinran får ges. En jämkning? Kompromiss?

  Kritiken i sak är hård mot DK. Skönt att arbetsgivare inte får göra vad som helst!

  Argus

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Rättsrötan i Svkys stift verkar vara så omfattande att det kanske är dags att avskaffa deras domsrätt?!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur hanteras liknande frågor inom Katolska kyrkan? Förutsatt att det inte finns något avtal mellan Vatikanstaten och Konungariket Sverige om kyrkans domrsätt, kan en katolsk präst i samma situation, enligt svensk lag, stämma Katolska kyrkan inför en statlig svensk domstol. Huruvida någon katolsk präst skulle utnyttja den möjligheten är en annan fråga.

   Om inte Olle Fogelqvist hade fått åtminstone delvis upprättelse, i ÖN, borde han ha gått vidrare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter med en anmälan mot Konungariket Sverige för brott mot rätten till en rättvis rättegång. Nej, till privatdomstolar! (Det du, BOD!)

   Radera
 5. Det finns ju flera märkligheter i hanteringen av ärendet. (1) Biskop Eckerdals personligt färgade agerande, där det inte framstår som orimligt att misstänka något slags delikatessjäv. (2) Att Domkapitlet dömer Olle Fogelqvist för en uppfattning han vid ett flertal tillfällen förklarat att han INTE avsåg att framföra; han har dessutom bett om ursäkt om det kom att uppfattas så som DK tolkade det. (3) Den oproportionerligt hårda påföljden.

  Och det är bara på den tredje punkten som ÖN:s beslut går emot DK i Göteborg. Det är också på denna punkt som de tre reservanterna vill gå ännu längre.

  För Fogelqvist är situationen naturligtvis dock nu en helt annan och bättre: han är fortfarande präst i Svenska kyrkan. Men redan från början var han en dömd man: stiftet gick ut i media och presenterade ärendet på ett sätt som förutsatte det som skulle bevisas – att Fogelqvist predikat att den som bejakar kvinnliga präster sätter sin salighet på spel.

  Här backar ÖN upp DK när de skriver (domen, s. 11): ”Även om Olof Fogelqvist själv anser att han vid den aktuella gudstjänsten inte förkunnade att en viss läroståndpunkt är frälsningsavgörande, anser Överklagandenämnden att utredningen visar att domkapitlets tolkning av hans uttalanden är den rimligaste.” Argumentet har vi hört förut: det kunde komma att uppfattas som…

  Det kan trots allt inte vara så roligt att vara Olle Fogelqvist idag, åthutningen av Göteborgs domkapitel till trots. Vi behöver be för honom, att såren läks.

  (I en tidigare version av detta inlägg tappade jag hänvisningen till ÖN:s dom, därav denna uppdaterade version. ML)

  SvaraRadera
 6. Får man förmoda att Olle F-episoden blir det bestående och föga smickrande minnet av Per Eckerdals biskopstid i Göteborg?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 7. BloggarDag m fl,

  -På basis av ett utslag i ett domkapitel som ÖKN mildrade, ironiseras över att det finns personer (undertecknad förstås) som har tilltro till kyrkans rättssystem.

  Men sådan ironi slår tillbaka på avsändarna. Varför då? Jo, en fluga gör ingen sommar, liksom ett utslag ALDRIG kan leda till slutsatsen att ALLA ANDRA utslag är felaktiga. Hur många gånger kritiseras exempelvis inte våra sekulära rättsinstanser? Det är mänskligt att någon domstol NÅGON gång kommer fram till en felaktiga slutsats.

  Och nu, läs detta noga nu, ni kritiker, HUR MÅNGA gånger ändrar inte överrätterna domar i tingsrätterna?
  I den aktuella debatten skall man också hålla i minnet att ovannämnda ironikers subjektiva känsla (ÖKN ändrade som bekant INTE Växjö domkapitels kritik mot bloggaren) naturligtvis påverkar hans slutsatser. Hade han blivit friad i domkapitlet, skulle vi inte ha sett ovannämnda kommentar.

  Så enkelt men mänskligt är det. Så subjektivt fungerar vi människor, präster eller icke präster.

  Punkt och slut!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå. tilltro till kyrkans rättssystem? Ska kyrkan ha ett eget rättssystem, som Hells Angels? Ja, det förstås att media har sitt eget rättssystem, som straffar intervjuoffer för det gruvliga brottet "ohörsamhet mot journalister". Straffet brukar vara uthängning och förlust av medborgerligt anseende. Rättvis rättegång med jämlikhet mellan parterna och rätt för den anklagade till försvar saknas.

   Nazismen är ett vedervärdigt brott mot mänskligheten. Det måste man kunna ta avstånd från utan utredning om vem som är naszist. Kyrkan gjorde alldeles rätt som deltog i demonstrationen mot pegida. Men det ger inte Expressen rätt att söka upp misstänkta rasister i deras bostäder och utan förvarning köra upp en mikrofon i ansiktet på dem. Enligt uppgift hade en sverigedemokrat utsatts för detta, sedan en annan sverigedemokrat hade lagt ut ett grovt rasistiskt inlägg på partiets hemsida. I en rättsstat straffas den skyldige, inte vem som helst.

   SD grundades som en "folkfront" av nazister och partiets första ordförande var en ökänd nazist. Partiledningen har sedan dess tonat ner alla synliga kopplingar till nazismen och låstsas ha infört nolltolerans mot rasism. Detta har lockat många naiva människor, som varken är nazister eller rasister, till partiet. Man ska inte straffas enbart för partimedlemskap, om man inte är medlem i ett öppet nazistiskt parti. Och det senare är för övrigt också tillåtet enligt lag, vilket är en allvarlig brist i den svenska lagen. Men det ger inte media någon rätt att agera privatdomstol. Och journalister drivs ju inte alltid av någon sanningslidelse utan av penningbegär. En riktig domare får sin lön, även om han avkunnar friande domar.

   Några reflexioner i anslutning til BOD:s försvar för privatjustis. Det såg vi nog av i diskussionen, där BOD hotade med olagliga metoder för att få fram Missionsprovinsens medlemsregister.

   Göteborgs-kapitlets agerande är väl skäl nog att inte hänga ut medlemmarna. BOD, som yrkesmässigt representerar privastjustisen inom ett område, försvarar nu privatjustisen inom ett annat område.

   Dag ska jag ge en rejäl känga. När hörde vi senast "Hata synden, men älska syndaren"? Jo, i homodebatten.

   OHP

   Radera
  2. Om det vore det enda märkliga domslutet från våra domkapitel på senare tid...
   Stiftsjuristerna agerar inte för att upprätthålla rätten utan likt bolagsjurister försöka främja biskopens och stiftskansliets image. Rättsröta är ett svagt ord.

   Rudbeckius

   Radera
 8. Freisler Berntsson, bulldoggen ni vet, deppar.

  Ända sen han tog på sig att vakta över Ordningen, har han varit som tokig. Visst, om nu Antje och hennes kompisar vill nedlåta sig att kela med en sån phuling, är det deras problem. Men jag säger då det! "Rabiat" är ordet. Ja ni kan säkert gissa vad Bill och Bull säjer.

  I alla fall fick hans lilla förmörkade valnötshjärna för sig, att bara man läste ur Bibeln och förklarade den i enlighet med expertis och tradition (fast det senare ligger nog långt över Freislers horisont), så var man hotfull mot hans Antje och hennes kompisar.

  När Freisler sen hörde talas om den hygglige Olle F (som f ö klappade mig på kyrkodagarna på Ansgars senast, och komplimenterade min yviga, röda svans. Så det så!) och dessutom fick lyssna på ett litet klipp ur en inspelning av en av Olles predikningar, flög vansinnet i honom. Han började tugga fradga, hugga i luften, visa sina gula krokodiltänder och morra i grövsta bastonen. Han flämtade med ögonen rödsprängda och tefatsstora, att han skulle göra processen kort med "den där Olle och hela hans svarta anhang".

  Det var rysligt att skåda. Ett tag trodde jag att han skulle ge sig på helt oskyldiga åskådare. Sen kom en snäll polis med en lika snäll veterinär. Vetten gav Freisler nåt lugnande i gumpen. Ögonvitorna syntes innan den besten damp i backen. Jag hörde Freislers matte försäkra polisen att hunden var en ovanligt god och kärleksfull kelvovve, och att till och med ärkebiskopen kunde gå i god för den saken. Men i fortsättningen skulle Freisler ha munkorg på sig utomhus, bestämdes det.

  Där sitter han nu med sin munkorg och gnäller. Jag tror jag skall ta med Bill och Bull och trösta honom med att läsa ur Första Korintierbrevet för den phulingen. Det kan han gott ha!


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bull föreslog tyska, men jag tyckte det var för elakt.
   Bill höll med mig.

   EKM

   Radera
 9. Grattis Olle!

  http://www.markusstiftelsen.se/markusstiftelsen/10/1758.jpg

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag undrar om den prövade öht kan och vill tala och tänka i gratulationskategorier. Jag tror inte minst de många ungas förbön har kunnat häva denna storm. Fotot är fint men det finns många bilder av Olle i kontakt med människor som delat och känt den smäll han fick bättre än vad Dag kan ge uttryck för. Domkapitlet nådde kanske sitt mål med att några av de som fäst sig för mycket vid denna predikan lämnat eller känner sig tvingade att lämna (Sv) kyrkan?
   Hoppas att Dag har något bakom orden att Olles agerande skulle varit olämpligt. Det finns inga "rättigheter" i predikstolarna bara skyldigheter att predika Guds Ord, lag och evangelium, till frälsning.

   Radera
 10. En dom i tingsrätten kan överklagas till hovrätten, ibland med framgång. Men bara för att domen ändras i högre instans är det ingen som hävdar att tingsrättens ledamöter är korrumperade och borde avsättas. Det är ungefär likadant med Domkapitlet och ÖN.

  Dag prickades av Växjö domkapitel för att ärkebiskopen jämfördes med tyska nazister. Texterna kunde tolkas så, även om de som vanligt var skrivna med en teknik som skulle möjliggöra för skribenten att försvara sig med "det har jag väl ALDRIG påstått". Men den tekniken lyckas inte alltid, och då kan det gå som det gick.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi nu inte skall gå in i detaljer, var det väl ändå så, att Bloggaren gjorde grova anspelningar om DDR, Aleksander Radler och Stasi. Dessa bedömde DK vara farliga för ÄB:s anseende. Hon skulle kunna råka i pinsam dager, om hennes uttalanden och förflutna granskades i sömmarna. Alltså fäste man i stället uppmärksamheten vid nazitidens Tyskland, där knappast Bloggaren kan anses skyldig till de framförda (och främst de icke framförda, antydda och underförstådda!) anklagelserna.

   Logiken var klar: Kan du inte döma för det du själv råkar i klistret för, döm då för ett perifert, mindre brott! Så är kanske den pinsamma huvudfrågan bortglömd. Tekniken tycks fungera. Duktigt DK!

   Je suis Charlie sitter nog löst påklistrat på de flesta håll?

   Argus

   Radera
 11. Det är uppenbart att ÖN vill "rädda ansiktet " på Göteborgs DK och dess biskop.

  SvaraRadera
 12. Varför ska det fortfarande finnas en egen justis i kyrkan?
  Om en jobbare i en privat möbelfabrik i Emmaboda slår en arbetskamrat på käften, gäller väl svensk lag?
  Varför inte i kyrkan?
  Det är lika obegripligt som att tandvård inte räknas som sjukvård i systemet.

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Justisen kan väl snarast jämföras med den uppsikt som Advokatsamfundet har över advokater, eller Begravningsbyråernas Riksförbund över anslutna boupptecknareare. En kvalitetsgaranti, närmast.

   Problemet tycks bli domkapitlenas såriga förhållande till kyrkans tradition.

   Radera
  2. Om en arbetskamrat slår en annan arbetskamrat på käften så är det en fråga för såväl arbetsgivaren som polis, åklagare och domstol. Man får nämligen inte bete sig hur som helst på jobbet och kan vid upprepad eller grov misskötsamhet bli av med arbetet. Är man missnöjd med det kan man väcka talan mot arbetsgivaren i tingsrätten eller Arbetsdomstolen (lite olika beroende på förhållandena). Detta är inget specialsystem för Svenska kyrkan utan gäller vanliga arbetsplatser. Vad som sen ses som misskötsamhet skiljer sig givetvis från arbetsplats till arbetsplats beroende på vilka krav man kan ställa på en viss befattningshavare.

   Det som förvånar mig är dock att DK i Göteborg har så dålig juridisk kompetens till sitt förfogande att man inte begrep att en obehörigförklaring var alldeles för ingripande. Även om Olle sagt det som bispen trodde sig höra hade det varit en helt oproportionerlig påföljd att bli av med jobbet (vilket det i praktiken handlar om).

   Radera
  3. Men nu är det ju så att domkapitlet inte företräder arbetsgivaren öht!

   Rudbeckius

   Radera
  4. Nej, Rudbeckius, det är en anomali men likväl är det biskopen som, likt en arbetsgivare, har tillsynsansvar. Antagligen skulle det vara ännu värre om kyrkorådens ordföranden skötte den saken.

   Radera
 13. Det finns annat att ihågkomma från Per Eckerdals, tid: hans svängande med fana vid HBTQ-festival, hans avståndstagande från OAS samt hans agerande enligt Konventikelplakatet v g prästs medverkan vid gtj i Missionsprovinsens regi.

  Stig Walldin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, just så minns vi vår Göteborgsbiskop, Aurelii, Gärtners och Giertz' efterträdare:

   http://www.kyrkanstidning.se/sites/www.kyrkanstidning.se/files/styles/large/public/per_eckerdal32x_77754.jpg?itok=5Mp9bMQu

   J

   Radera
 14. Det intressanta är att ÖN ger DK rätt i allt rörande handläggning, men tycker att straffet är oproprtionerligt. (Låt vara att tre närvarande ersättare tyckte att ingen påföljd vore det lämpliga utfallet.)
  Den som får den stora dräpan är biskopen som borde kallat till samtal.

  När kommer biskopen att offentligen be Olle om ursäkt för sin enligt ÖN felaktiga pastorala omsorg?
  Kan och bör biskopar driva personliga processer mot stiftets präster?

  SvaraRadera
 15. Det var tredje gången Per Eckerdal gick på pumpen.
  Första gången när han använde sin utslagsröst i stiftsstyrelsen för att hela Göteborg skulle bli ett pastorat. Upphävdes av Överklagandenämnden.
  Andra gången när han röstade för nedläggning av Åh stiftsgård. Upphävdes av stiftsfullmäktige.
  Och nu, som sagt, tredje gången ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eckerdal är en loser men kommer från en prälle-familj där de fostrats i gammalprosterligt uppförande och anser sig veta bättre inte bara om vanligt kyrkfolk utan också alla andra prelater. Att bröderna E, trots dessa inom stiftet länge kända fakta, kunde bli framröstade till biskopar i Göteborgs stift är för mig ett mystärion.

   ES

   Radera
 16. Jag manar också, som andra ovan, att be för Olles framtid. Domkapitlet har fått en tillrättavisning för att ha handlat fel. Nu ligger det inte i en byråkratis väsen att kunna skämmas och vilja bättra sig. Domkapitlet kommer att känna sig förnärmat, och kommer att söka efter vägar att ge igen. Olle kommer nu att betraktas som ett farligt villebråd, att snarast oskadliggöra. Förmodligen kommer Eckerdal att leda jakten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kloka ord, +Göran. Domkapitlet kommer helt säkert att söka efter något annat att angripa Olle för. Han bör omfattas av våra böner.

   Radera
  2. Ja tcker att Olle borde få bli kaplan i Gustavi Domkyrka. Då skulle de förmodligen nöutralisera honom lätt som en plett.

   Radera
  3. Som vanligt för +Göran fram kloka tankar!

   Nej, ärendet är troligen inte "utagerat", som det brukar heta. En gång stämplad som bråkstake, alltid bråkstake under uppsikt, misstänkliggjord, fågelfri. De icke insatta köper "myndighetens" linje.

   I annat stift kommenterade en biskop ärendet:

   -HÄR hade vi kallat till ett samtal. Inget annat.

   I Göteborg har Luthers druckne bonde ramlat av sadeln på andra sidan!

   ("Världen är som en drucken bonde. Om man hjälper honom upp i sadeln på den ena sidan av hästen, ramlar han strax ned på den andra".)

   GG

   Radera
 17. I detta ärende har biskopen i Göteborg tydligt demonstrerat hur märkligt felaktig biskopsrollen blivit under senare decennier. Ingen omsorg, bara hårdast möjliga tag. Åtskilliga har demonstrerat detta och tydligast utåt har väl innan detta ärende en viss Wejryd varit. Men i det tysta lider nog många som istället skulle behöva sin biskops stöd.

  Vissa har ovan hävdat att det inte är konstigt att överrätt ändrar underrätts beslut. Förvisso. Överrätt brukar dock inte till denna grad tala om olika rättegångsfel. Flera av dem synnerligen grova som att inte ge den åtalade del av bevisningen och att döma på grunder som inte omnämnts tidigare i processen. Det är sådant som när det förekommer i demokratiskt tvivelaktiga länder brukar resultera i ord som skådeprocess. Ja, domkapitlet bör nog på det snaraste gå en kurs i elementär processrätt. Om man tänker sitta kvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och lära sig Förvaltningslagen till exempel.

   Radera
 18. Domstolsjurister anlitas för privata juridiska uppdrag. En del av dem har ju dessutom en bakgrund som partsföreträdare. Deras uppgift i kyrkan är väl att ge ett sken av lagfarenhet. Ett domkapitel är ingen domstol, och uppfattas säkerligen inte så av dem som lånar ut sin domar-aura.

  Många kyrkliga ledare är blötdjur. De står inte pall för medias drev mot kyrkan. De väljar den, för dem själva, minst farliga vägen: att göra sig av med dem, som de tror utlöser dreven.

  SvaraRadera
 19. +Göran och Elisabeths instämmande:

  -Jag tycker det är direkt ovärdigt av den förstnämnde att påstå, att DK ruvar på hämnd och att biskopen kommer att gå i spetsen för att till varje pris söka sak.

  Lika olustigt - starkt men befogat ord - är Elisabeths instämmande i detta. Skulle en kyrklig rättsinstans och en av kyrkans andliga ledare ha hatet och hämnden som drivkrafter för att försöka "komma åt" någon som har fått en mildare påföljd i ÖKN än DK:s utslag?

  Analogt med slika slutsatser vore då slutsatsen att varje tingsrätt, vars domar inte godkänns i överrätterna, skulle med lagmannen i spetsen försöka hämnas på den tilltalade.

  Jag ber er därför vänligt men bestämt att ta tillbaka det som ni har skrivit ovan, ty ogrundade beskyllningar mot ett domkapitels och en biskops påstådda avsikt att hämnas skall ni hålla er för goda att sätta på pränt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof! Du är journalist, om jag har förstått rätt. Har du kunnat undgå att se hur verkligheten ser ut?

   Jag menar inte att de enskilda människorna i en byråkrati är särskilt hämndbegivna. Men masspsykologins lagar fungerar: de glömmer bort sig själva och agerar för att säkra byråkratins rykte. Fick de fel på en punkt, kommer de att leta efter något annat fel, för att kunna säga: vi hade rätt i alla fall, även om vi inte kom rätt i första vändan.

   Jag medger att det är något annorlunda med domstolar, men så är de inte heller byråkrati i vanlig mening. Om Göteborgs domkapitel nu skulle reagera som domstol och inte som byråkrati, kommer jag att bli glad, och erkänner min missbedöming.

   Radera
  2. Nej biskop Per kan vi alltid lita på...

   http://svenskakyrkan.se/Sve/Bilder/Bilder/westpride_per2013.jpg

   Radera
  3. Ovärdigt var det av biskopen att driva denna fråga till sin spets. Tycker inte du Dike att det vore värdigare av en herde för fåren, att föra samtal med sin präst (om vilken han fått antydningar om att ha uttalat sig olämpligt) istället för att gå till rätten för att få en fällande dom. Ytterst olämpligt !
   Men vi får väl se hur det blir...om det blir någon som ber om förlåtelse för att de tagit i för hårt och tagit ifrån en präst sin "krage och kallelse". Eller om någon kommer att framhärda i sin rätt...
   Den som lever får se....

   Radera
  4. Kyrkojustisen av idag är mer politisk än någonsin. Det är svårt för de valda att inte falla i den politiska bedömningens dike, så det är väl närmast förvånande att man inte ser risken för hämnd.

   Rudbeckius

   Radera
  5. Hur dum i huvudet får man vara? Läs domkapitelsprotokollet två gånger och fråga dig om var du finner någon form av rimlig pastoral hållning i hanterandet av denna predikan/predikant? Om inte det protokollet räcker som bevis så fråga om avsikten med mediahanteringen i frågan?????=?=?????

   Radera
 20. Den för tillfället rådande svenskkyrkliga "åsiktskorridoren" har bräckliga väggar. Bäva månde alla liberalteologiska "spin doctors".

  SvaraRadera
 21. Ett välkommet beslut av ÖN. Det ger en strimma av hopp om hederlighet. Många är de ungdomar där Olle varit Herrens redskap att förmedla trons ord om frälsning. Att agera mot denne gudsman vore att agera mot Herren själv. Väl att några i kyrkans ledning till sist förstod detta. Sorgligt bara att vår svenska kyrka av idag har berövats ett andligt ledarskap. Stellan Bengtsson, Södertälje

  SvaraRadera
 22. +Göran, Anonym och Rudbeckius,

  -Jag, och säkerligen även andra, reagerar mot påståenden om att hat och hämnd ligger till grund för kyrkliga rättsinstansers arbete. Men systemet med överklagandenämnd har ju inrättats för att felaktiga eller oklara beslut av DK skall kunna ändras. Det är vad som nu har skett i aktuellt fall. Men märk väl att ÖKN-beslutet INTE friar den tilltalade som säkert ni kritiker av kyrkans rättsinstanser hade önskat.

  Varför tycks ni alltid visa en konspiratorisk attityd mot Svenska kyrkan och dess DK och ÖKN? Som om dessa på förhand till varje pris vill söka sak med högkyrkliga präster, "sätta dit" dem, dvs avkraga dem? Tror ni alltså inte att berörda instanser behandlar alla lika och efter kyrkans gällande ordning och prästens vigningslöften?

  Kan för övrigt ALDRIG en högkyrkliga präst göra fel och bryta mot ordningen? Ty, det är ju ett nästan ovedersägligt faktum, att så snart ett gentemot en sådan präst kritiskt utslag kommer, ropar ni i högan sky upprört och i kör:

  -Fel, fel, fel, fy, fy fy,, justitiemord, justitiemord, justitiemord, politiskt beslut, politisk justis!

  Reaktionen är förutbestämd, mantrat fastställt, ilskan lagrad.
  Sorgligt, beklämmande och ovärdigt vuxna och akademiskt välutbildade människor att kollektivt sprattla, när en av er drar i snöret.

  BENGT OLOF DIKE  SvaraRadera
  Svar
  1. En erinran innebär i praktiken ett frikännande. I detta fall är det lika mycket en erinran för DK i Göteborg för bristande pastoral hänsyn som man säger gälla för f Ingvar.

   Radera
  2. Om stiftschef Eckerdal nu skulle nagelfara alla predikningar i stiftet som inte uttrycker frälsningsläran exakt så som den uttrycks i bekännelseskrifterna skulle det uppstå en akut prästbrist, men det sker inte. Varför BOD?

   Rudbeckius

   Radera
 23. Så otroligt tröttsam du är, BOD. Hur orkar du själv. Nej, det är inte hat och hämnd som ligger bakom kyrkojustisens agerande. Det är är rädslan för media. Många kyrkliga ledare är blötdjur. De står inte pall för mediadreven mot kyrkan. De måste göra sig av med fridstöraren.

  De agerar som Pontius Pilatus, som ju tvivlade starkt på att Jesus var skyldig till de gruvliga brott som han anklagades för.

  SvaraRadera
 24. Rudbeckius och Anonym,

  -Den förstnämndes fråga till mig baseras som synes på hans eget påstående om vad Göteborgsbiskopen skulle göra med efterföljande spörsmål - till mig - varför detta inte sker.
  Alltså en subjektiv logik, grundad på Rudbeckius subjektiva slutsatser.

  Vad gäller Anonym ombedes han vänligt men bestämt att än en gång granska utfallen, ordvalen och tonfallen mot Svenska kyrkan och dess biskopar på denna bloggs kommentatorsfält. Om inte många av dem blottar hat, hämnd och symboliskt knutna händer mot vår älskade folkkyrka, förstår han inte innebörden av orden.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD förstår inte och vill inte förstå. Om det vore salighetsfrågan som bekymrade stiftschefen så till den milda grad att komministern skulle avkrattas borde Eckerdal avkraga merparten av präster i stiftet, men det gör hamn inte ty det är inte ortodoxi som driver honom utan politik!
   Hämnden från Ecekrdal är redan på gång, men den kommer att drabba några andra än F i första vändan...

   Rudbeckius

   Radera
 25. Rudbeckius,

  -Vilken sanningsgrund har Du för påståendet att biskopen i Göteborg ruvar på och styrs av hämnd?

  Tag inte stora och dömande ord i Din mun, ty de säger mer om avsändaren än de någonsin gör om mottagaren1

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ska svara om du kan ge mig en rimlig förklaring varför Eckerdal inte granskar stiftets samtliga prästers predikningar på motsvarande sätt som skett med denne komministers predikan.

   Rudbeckius

   Radera
 26. Svenska kyrkan har blötdjur till biskopar, i stället för de kraftkarlar som skulle behövas för att stå pall för mediastormarna.Dessa blötdjur väljer att alltid ge sig på den svagaste parten, i den naiva tron att detta ska mildra ateist-medias skandalhunger. BOD är blötdjurens försvarare och dödgrävarnas handgångne man. Vilket självfallet syftar på de blötdjur till biskopar, som gräver kyrkans grav. Välj dina ord själv, BOD.

  Anonym som tidigare.

  SvaraRadera
 27. Rudbeckius och Anonym,

  -Alltså inget svar från den förstnämnde, som tydligen inte förstår att det är predikningar, vilka antas på något sätt gå för långt och/eller överskrida ordningen som skall granskas.

  De som följer trafikreglerna på vägarna, Rudbeckius, slipper böter av polisen. De som inte gör det får ett inbetalningskort eller i värsta fall blir av med körkortet.


  Anonyms grova och oförskämda beskrivning av folkkyrkans biskopar talar för sig själv - och för avsändarens attityd mot kyrkan vilken, lindrigt sagt, inte är trevlig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD, det finns många predikningar i Svenska kyrkans kyrkor som avviker från bekännelsen i fråga om frälsningen genom tron allena, men dessa bryr sig vare sig du eller Eckerdal om?

   MVH och med tillönskning om öppnade ögon

   Rudbeckius

   Radera
 28. BOD

  Kyrkans högdjur är blötdjur, ha ha,

  Som tidigare

  SvaraRadera
 29. BOD
  Den "kristne" försvararen av en sekulariserad kyrka, icke katolsk, icke luthetrsk och icke apostolisk kyrka?

  Behövs det fler?

  Är det så Du vill ihågkommas? Om inte varför inte ägna tid och kraft åt väsentligheter istället för att blunda för verkligheten och vad som sker här och nu? Vi kommmer alla-med visshet att avkrävas räkenskaper för vad vi sagt, lärt och gjort -endast nåden kan frälsa men den skall tas emot och Du med tanke på Olle Fogelquist och hans predikan bör -liksom alla vi andra -skriver Du enligt ditt samvete och övertygelse eller tjattrar Du som Du som politruk är vant utan att fundera över om det verkligen är Kristi Kyrkas ärende Du går?

  Och förvisso, jag är en syndare och som jag skrev tidigare att likna med tjuven som inte kan låta bli att stjäla. Jag vet och våndas över att jag gör fel men åtminstone-" en liten tröst" försöker inte hävda att det jag då gör är i överenstämmelse med Guds vilja.

  //HH

  SvaraRadera
 30. Rudbeckius och Anonym,

  En diskussion, som från det ena hållet baseras på blott fjantigheter och tillmälen som exempelvis "blötdjur", kan möjligen sätta fart på den skyldige partens skrattmuskler, eftersom munrörelser av detta slag oftast är naturliga konsekvenser av den egenproducerade semantiska dumheten.

  Jag kräver mer av motparter i debatten. Och avhåller mig helt ifrån skratt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, du saknar nog humor i många lägen, BOD. Visst finns någon gång lite skämtsam formuleringsglädje här och var i dina kommentarer, men oftast är de gravallvarliga.

   Riktiga dö'grävare har humor! Gravallvar passar bäst vid skämt.

   J

   Radera
  2. BOD, då kan du väl svara mig som inte använt mig av den typen av låga uttryck som du tydligen har svårt för. Jag upprepar frågan: Varför granskar inte Eckerdal stiftets samtliga prästers predikan i fråga om deras lära om saligheten? Varför?

   Rudbeckius

   Radera
 31. J och Rudbeckius,

  -Skratta då, J, Du som har humor.

  Rudbeckius skall naturligtvis ställa sin fråga till den det vederbör, nämligen biskopen i Göteborg. Jag kan förstås ej svara på den.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är förstås möjligt att han är en marionett som drivs av någon annan på stiftskansliet, en jurist eller så...

   Rudbeckius

   Radera
 32. Rudbeckius,

  -Varför frågar Du då inte juristen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera