tisdag 16 juni 2015

De malliga högkyrkliga

Rimligtvis finns det malliga högkyrkliga. Kanske är det för många av oss lite oklart vad de har att vara malliga över, men synden är i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Det högkyrkliga är förstås det sköna. Mallighet är just en främmande gestalt. Å andra sidan finns det malliga i alla möjliga sammanhang!

Nu har måhända de högkyrkliga verkliga problem. Om de är störst, bäst och vackrast, ska de inte få visa det? Svaret torde vara ett bleklagt "nej". Men varifrån kommer föreställningen om den självgoda högkyrkligheten, den som inte vill ha med andra att göra? Det kan man fundera över.

Jo, fader Gunnar körde över företrädaren med familj, som bott i den gamla prästgården i Osby, den som revs. Han förstod aldrig familjens känsla för huset och han aktade inte för rov att vilja röja för att bygga nytt - i bokstavlig och i andlig mening. Först i efterhand insåg han hur svårt det varit förd en tidigare prästfamiljen, den som suttit och sett brasan brinna ner för att sedan samla ihop askan och dela askan mellan barnen. Tänkte de illa om den högkyrklige fader Gunnar? Antagligen. Men är prästens syssla inte lite mer än prästfamiljsnostalgi?

Sedan? Högkyrklighetens beroenden i ungkyrkligheten och för Sydsveriges del gammalkyrkligheten är uppenbara. Nog var somliga högkyrklighet mer pastoral än annan och mönstret hämtades inte sällan från Church of Englands högkyrkliga. Får jag påminna om det jag skrev i boken Kyrklig splittring när ett gäng församlingspräster i Växjö stift debatterade med professor Gustaf Wingren - och sopade banan med honom. Det slutade som det brukar. Han blev arg. En av smålandsprästerna, Jan Redin, njöt då av årstiden i en öländsk sommarstugas frid. Han brydde sig inte särskilt mycket om Wingrens ilska.

Så blev det tid för Kyrklig Samling och senare för Svenska kyrkans Fria Synod. Högkyrkliga präster la sig vinn om bredden. Så varifrån kommer talet om mallighet? I alldeles för hög grad, så skulle anklagelsen kunna lyda, vek högkyrkligheten ner sig för att inte vara någon till anstöt. I oppositionsrörelser är det dock inte alltid en fördel att anpassa hastigheten efter de långsammaste. Men så blev det. Högkyrkliga prästers organisationsförmåga (läs: Niklas Adell!) fick till de så kallade Linköpingsmötena och där fanns just bredden. Att en av de gammalkyrkligheten närmast hoppade ur brallorna när det var trumpetfanfar till evangeliet ska noteras. Reaktionen fick ta sig formen av brevskrivande. Jaja. Handen på hjärtat. Gammalkyrkligheten är inte så värst intresserad av Svenska kyrkan - ungefär lika lite som lågkyrkligheten, som mest intresserar sig för Svenska kyrkan därför att den är användbar. För deras syften, alltså.

Då kanske vi är malligheten på spåren?
Här är min tes:
Högkyrkligheten framstår som mallig eftersom den är påläst och välorienterad.
Högkyrkliga präster har vida kontaktnät världen över och därmed tillgång till informationer och tips på intressanta böcker att läsa. Högkyrkligheten var en rörelse för församlingspräster men också för ambitiösa docenter, som alla minns. Och ordenslivet har alltid varit gränslöst.
För präster av det mer lättjefulla slaget, uttröttade av mödorna i tjänsten, fanns det, som det heter, "inte tid" att läsa och inte lust att åka på kyrkodagar eller andra samlingar. De kunde understundom känna att något fattades dem, men i stället för att ta itu med seriösa studier, eller läsa SPT, valde de den enkla vägen: Det är de högkyrkliga som är malliga. Underlägsenhetskänslor hanteras så. Och underlägsenheten kom sig också därav, att många präster är så ofantligt ensamma. De har ingen kollega att ringa och skvallra med, sucka hos eller söka själavård från. De högkyrkliga skatterna var inte deras och denna lakun kunde enklast hanteras med avund.
Självfallet beskriver jag nu det lokala kyrkolivet för ungefär 50 år sedan. Vad trodde ni?

Och nu?
Den kulturellt orienterade pastor L ringde. Han hade mött kollegor och först efter ett par dagar slagits av insikten: "De läser inte!"
Är dilemmat att präster inte läser längre - eller att det alltid bara varit ett fåtal gjort det?
Jag vet inte. Men min vän pastorn hade fått för sig att inte ens Kyrkans Tidning blir läst. Bläddrad kanske men ordmödan går förbi. Det kan vara bra för de med skrivklåda att förstå det. "Pågår det en diskussion om kyrkohandboken? Och vad handlar den om?"

Jag är inte ute efter att göra de illitterata ledsna. Det går nog inte ens. De läser inte Bloggardag heller, förmodar jag. Och hur det än är, är de professionellt förhoppningsfulla i tjänsten och det spiller av sig på hela deras sätt att möta världen. Fryntlighet, prästerlig fryntlighet är väl en nådegåva? Hitta bibelordet om saken till mig, för här brister min bibelsprängdhet.

Kyrkans Tidning minskar och förändras. Den redigeras alltmer för att passa de fryntliga. De teologiska bladen och årsskrifterna trycks i måttliga upplagor. Alla präster läser inte en av de två teologiska bladen. Hur många håller sig med Svensk Teologisk Kvartalsskrift? Hur många har Exegetisk Årsbok eller Kyrkohistorisk Årsskrift? Bevittnar vi en intellektuell nedrustning bland prästerna i Svenska kyrkan?
Jag var, som några hört mig berätta, på ett kontraktskonvent. Då sa en av de äldre prästerna: "Jag är intellektuell." En av de fryntliga prästerna hakade på och sa: "Jag är inte lektuell heller."

Ingmar Ström kan man läsa om i Svenskt Biografiskt Lexikon. Det är kanske viktigt att han i Uppsala Uppsala uppfattade sig som en främling bland teologerna, de som han sedermera själv såg som fariseiskt anlagda. Några belägg för sin uppfattning hade han  knappast. Men varför skulle han behöva det? Det finns fördomar som bär folklighetens signum. De får en väldig kraft i kyrkolivet, i folklivet och får makt över biskopars tankar.

Själv är jag bekymrad. Antje Jackelén är sjukskriven och ska inte sitta vid datorn, säger läkarna. Ändå kommer det tweets. Bryter hon mot läkarordination och sjukskrivningsregler och hoppar in i ämbetet likväl, eller är det någon som kapat hennes twitterkonto?

33 kommentarer:

 1. Hon får kanske använda mobiltelefon? Vi ber i a f om god bättring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gott Andreas. Vi ber med och för Antje och med Elis Malmeströms och nu under Ramadan för muslimer: Läk mitt öga att jag ser hur du är i det sker.

   Radera
 2. Makthavares twitterkonton hanteras oftast av en stabsfunktion.
  I förekommande fall troligen av pressenrererare eĺler teologisk sekreterare. (Om det nu kommer något teologiskt på twitters 140 tecken)

  Att präster inte förkovrar sig beror på att biskoparna inte ålägger dem ett personligt andaktsliv med t.ex. tidegärden och studier av kyrkofäderna.
  Var studerar man treenigheten bäst om inte hos de kappadlkiska fäderna?
  Prästerna svara ju bara inför kyrkorådet och då går det som det går, även i Visby.

  Sedan är ju det här med epitet lite svårt.
  Angående oasrörelsen så tycker mina vänner med olika bakgrund att det bäst beskrivs som:
  Svärmiskt (av gammalkyrkliga)
  Katolskt (av okyrkliga)
  Högkyrkligt (av frikyrkliga)
  Nutidens pingstväckelse (av gamla pingstvänner)
  Nyttigt (av högkyrkliga)
  Usch utbrytare ( av normalsvenskkyrkliga)
  Homofober (av EKHO-ister)
  Kvinnoprästmotståndare (av kvinnliga präster)
  Livfullt (av katolikerna )
  ..och en kompakt tystnad ( från biskoparna i SvK)

  Så nog kan vi uppfatta saker olika och benämna dem på sätt så de själva inte känner igen sig.
  Högkyrkligheten kan i sina sämsta stunder fokusera mer på form än innehåll, en formulering som Magnus Olsson nog skulle kunna hålla med om.

  I sina bästa stunder är högkyrkligheten en grundsten i kyrkobygget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag, denna korsfästa person, saknar kommentarer av Magnus O.
   Kanske ytterligare ett böneämne !?

   en Björn i Kyrkan

   Radera
 3. Bull, min teologiske sekreterare som tittade in till Antje igår, meddelar att Antje fått läkarordination att särskilt avstå från BloggarDag. Sitt twitterkonto får hon däremot sköta.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 4. Visst. Präster är väl som alla andra. Surfande kommer man långt med. Lärare och politiker har inte heller tid att läsa.

  Vi lever i en ny tid. Social begåvning -fryntlighet kanske - är långt viktigare än beläsenhet, som mest tråkar ut en ointresserad omgivning. Kunderna vill bli nöjda och väl servade. Inte bildade.

  Karriärprästen, han som gärna och ofta reser i tjänsten på olika begivenheter och studiebesök i utlandet klagade:

  -Överallt sitter små präster. Allihop har dom skrivit en bok. Dom ger den med dedikation till mig. Vad skall jag gör med den? Jag kastar dom allihop. Jag har inte tid med sånt.

  Och så var det med den prästerliga bildningsivern. En klok man!


  Janus

  SvaraRadera
 5. https://twitter.com/biskopantje

  SvaraRadera
 6. Jag tycker anklagelsen att de högkyrkliga skulle vara malliga är väldigt orättvis.

  Även om du själv Dag bemöter alla som inte har samma åsikter som du och dina lärjungar med att de "inte har läst på" är det orättvist. När du som högkyrklig är mallig över din egen förträfflighet är det ändå på ett väldigt ödmjukt sätt du är mallig på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blev väl noga betänkt bland de rarare kommentarerna Anna skrivit om DS?

   Argus

   Radera
 7. Samt tycker jag att din närgranskning av ÄB mycket väl är på sin plats. Men vilka sjukskrivningsregler bryter hon mot? Du känner tydligen till hennes "läkarordination" . Intressant, hur fick du tag på den?

  Jag vore tacksam för ett förtydligande.

  SvaraRadera
 8. En fråga. Var det inte konstigt att inte ärkebiskopen var med vid vigseln av prinsparet? Hennes företrädare vigde ju kronprinsparet och döpte kungahusbarn. Eller? Vad är orsaken? Någon som kan förklara!

  SvaraRadera
 9. Jag är, som torde framgått, ersättare i kyrkostyrelsen. Klart att styrelsen informeras om ordföranden inte kan tjänstgöra. Och vi som mött Antje förstår nog hur mödosamt det är för henne att ingenting få göra som anstränger synen på mer än en månad. Så Anna får väl göra som en del annat folk, infoga Antje i sina förböner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jadå det kan jag göra,, men det framkommer fortfarande inte hur du vet att läkarordinationen lyder att hon inte "får sitta vid datorn". Hur har du fått reda på sådan information?

   Radera
  2. Samt, om du nu som ersättare i kyrkostyrelsen fått ta del av hennes läkarintyg, hanterar du ditt uppdrag rätt om du sprider till allmänheten vad som står i detta? Är inte sådant sekretessbelagt?

   Eller har du kanske inte alls fått läsa intyget, men vill ändå passa på att misstänkliggöra henne med antydningar om att du visst vet vad läkarna "ordinerat" fast du inte vet något alls om detta?

   Ber fortfarande om ett fördyligande.

   Radera
  3. Anna har fått de enkla besked hon behöver. Hon väljer själv hur hon hanterar informationen. Min fråga om kapat twitterkonto var tydligen inte intressant. Eller var den just det?

   Radera
  4. Jo den var iofs intressant men när jag tittade lite kort på hennes twitter såg jag inget konstigt: Skulle jag ha upptäckt det om jag närstuderat det?

   Oavsett vad hennes twitter säger var min fråga om hur du känner till hennes läkarordination. Har hon meddelat allmänheten om vad som står i den på sin twitter? Om det är hon själv twittrat och kontot inte blivit kapat, på vilket sätt bryter hon då mot "läkarordination och sjukskrivningsregler"?

   Det är min fråga och inget annat.

   Radera
  5. "Som inte anstränger synen", som Bill skulle ha sagt.
   "Som inte synar ansträngningen", som Bull skulle ha sagt.

   /PHeta Trisse

   Radera
 10. Det är uppenbart att Anna inte läser Dagen. I varje fall inte 10 juni. Då får vi information angående sjukskrivningen. Dagen kan väl knappast räknas inom kategorin skvallerblaskor eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thomas: Nej jag läser inte Dagen regelbundet men ibland. Till slut hittade jag artikeln om Jackeléns sjukskrivning och mina frågor förblir desamma. Vilka "sjukskrivningsregler" har hon brutit mot? Och vem har formulerat dem?

   När man skriver tweets behöver man som alla nog vet inte "sitta vid datorn" utan det går att meddela sig via mobilen. Det går också att anlita närstående för att meddela sig.
   "-Hon har också twittrat ut söndagsordet. Men jag hoppas att det är någon annan som tryckt på knappen, för hon får inte sitta framför en dator, säger Daniel Bramsell."

   Vari består oklarheterna för bloggaren?

   Radera
  2. Annas paranoia, vis-a-vis doktor Sandahl, börjar bli av den arten att det knappast hjälpt om hon själv hade närvarat då vederbörande läkare ordinerade sjukskrivningen?!
   Antony

   Radera
 11. Anna, varför de´???

  SvaraRadera
 12. Vad är det som är så svårt att svara på?

  "Bryter hon mot läkarordination och sjukskrivningsregler och hoppar in i ämbetet likväl, eller är det någon som kapat hennes twitterkonto? "'

  skriver bloggaren. Jag undrar fortfarande vilka "sjukskrivningsreglerna" är. Kanske man skulle kunna få svar på denna lilla fråga åtminstone?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu avslutas väl Sandahls skrivning med ett frågetecken? Och då är det, om jag förstår det rätt, en fråga./ Sven-Åke Nilsson

   Radera
  2. Absolut, Sven-Åke Nilsson! Det var bara en oskyldig fråga. Och min är lika oskyldig: Vad är det för "sjukskrivningsregler" som bloggaren känner till, men inte vi andra, som ÄB kan ha brutit mot då han känner sig nödgad att ställa denna fråga?

   Radera
 13. Sämre aptitretande rubrik har jag sett. Det tänkta nytänkandet gentemot de gamla är kanske ändå mer förhoppning än realitet (tack för det). Prästen behöver helt enkelt någonstans att bo och flera församlingar är intresserade av att få behålla prästen på platsen. Det har församlingar i alla tider tagit ansvar för. Men att högkyrkligheten även ska ha kredit för Kyrklig Samling är väl ändå lite väl kryddat? Blandar han ihop aKF och Kyrklig Samling? Att det blev något större av Linköpingsmötena det var väl ändå gamle Lundbergs förtjänst, eller? (Vågar inte avtäcka kyrklighetsstämpeln på den.) Ok - Sandahl har bjudit och bjuder. Det tackar jag för.

  SvaraRadera
 14. Anna,
  nu blandar Du bort korten. Du børjade som en trætokærring att bara ifrågasætta vad DS skrev om Antjes sjukskrivning. INsinuerade ganska fræckt att han varit løsmynt t ex.
  Nær Du fått klart før dig att du var helt "ute och cyklade" kunde du inte bara låta det vara eller enkelt be om ursækt før dina insinuationer utan fortsatte nu med frågan citat:

  Oavsett vad hennes twitter säger var min fråga om hur du känner till hennes läkarordination. Har hon meddelat allmänheten om vad som står i den på sin twitter? Om det är hon själv twittrat och kontot inte blivit kapat, på vilket sätt bryter hon då mot "läkarordination och sjukskrivningsregler"?

  Notera att det ær två frågor!
  Sedan kommer citat:

  "Bryter hon mot läkarordination och sjukskrivningsregler och hoppar in i ämbetet likväl, eller är det någon som kapat hennes twitterkonto? "'

  skriver bloggaren. Jag undrar fortfarande vilka "sjukskrivningsreglerna" är. Kanske man skulle kunna få svar på denna lilla fråga åtminstone?

  Det kallar jag fær att vara tjatmoster och jaga efter något att gny øver.

  Fær all del. Fær mig ør hennes twitter eller bristande (ev. bristande respekt) før sjukskrivningsregler totalt ointressant . Sjælv twittrar jag inte och endast sporadiskt kommenterar i facebook dær mina søner lagt in mig .
  Varfær inte førsøka ægna Dig åt væsentligheter? Jag kan medge att det hænder att jag tycker DS tar upp / berør ovæsentligheter men det må væl vara honom tillåtet? Sjølv struntar jag i att kommentera sådant men framfærallt aktar jag mig fær att komma med insinuationer -om inte annat kan de slå tillbaka som i ditt fall och att då slingra vidare gør saken bara æn dummare.

  MVH

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Orkar inte svara mer HH än att med dig behöver bloggaren inga fiender för hans vänner sköter jobbet.

   Radera
  2. Anna, strunta i det HH skriver! Om det är någon som håller på att tjata på den här bloggen så är det väl han, som har tragglat med BOD om SAMMA saker i evigheter! Och tror vi på att han skriver på Facebook? I så fall är det väl under alias någonting, för inte tror jag att den mannen ( för det är väl en man?) skriver under EGET namn. Dessutom måste han ha ett speciellt konto, för vem behöver flera personer som sätter in en där. Han skriver ju SÖNERNA (?).
   Men för att säga något om sakfrågan så är det ju inte omöjligt att någon annan sköter ärkebiskopens twitter, precis som hon har någon annan att svara på sina mejl. Jag blev mycket förvånad när en känd journalist för ett tag sedan berättade för mig att han skrev insändare och tal för några helt vanliga lokala politiker. Det är inte bara partiledare och kungligheter som får sina tal skrivna! Säkert sköts också de sociala medierna av andra.

   Radera
 15. Det kan vara rent demprimernade att läsa DS' blogg. Inläggen är svåra och kräver omläsning, och vissa kommentarer går ut på att förstöra alla försök till seriös diskussion. Svara inte! Det finns ju massvis med litteratur för den som är seriöst frågvis, samt frågespalter typ Bibelfrågan eller Fråga prästen. Men frågor, som enbart är ägnade att lura den som svarar att framstå som någon som gör bort sig, försöker slingra sig etc.

  De är fler än BOD. Men minns bara hans skjutjärnsjournalistfassoner mot mig, när han försökta avtvinga mig ett negativt omdöme om kvinnliga präster, genom att omforumlera frågan från Har det skett någon negativ utveckling under decennierna med kvinniga präster till Varför besvarar du inte frågan om de kvinnliga prästerna är orsak till negativ utveckling?

  Tja, har Sveriges försvaraförmåga försämrats under decennierna med kvinnliga officerare? Svarar jag ja på den frågan är jag en kvinnoofficersmotståndare som ska förföljas tills jag stupar. Det var nära idag När jag blir orättvist anklagad och framställd som något slags mobbare på en viss blogg kan jag bli så stressad så att jag glömmer ta min blodtrycksmedicin, och i det tillståndet vet jag inte vad det tillståndet beror på förrän jag ligger med hjärtklappning och stötvis andhämtning. Då förstår jag.

  Jag har inte påstått mig vara expert på teologi, men är inte heller direkt okunnig, och dessutom är jag bra på historia och anser mig därför ha lätt att genomskåda försök att skriva om historien, så att kristendomen framstår som skyldig till allt ont, samt det kontextuella köret, nygnosticism och doktor Jungs falska läror.

  Jesus inrättade själv prästämbetet för att hans oförfalskade lära skulle lämnas över från generation till generation. Vi lekmän räcker inte för den uppgiften. Antingen är vi inte tillräckligt kunniga eller också är vi alltför anfäktade av tidsandan. Lekmän kan å andra sidan vara bättre på att tillämpa de kristna tron i det praktiska livet utanför kyrkan.

  Det är som när man gör filmjölk och liknande produkter. Till det krävs en viss sorts kultur. Man tar av denna kultur och tillsätter till möjken som ska syras. Men man får inte förbruka kulturen. Kyrkan ska rädda klimatet och göra annat som andra professioner än teologer är bättre på. Kyrkan sköter inte sin uppgift, som är att vårda den kutlur, som andra behöver för att syra sin mjölk så att de goda produkterna erhålls.

  Att det har gått utför för Svenska kyrkan under decennierna med kvinnliga präster beror väl inte på de kvinnliga prästerna själva, som på att kvinnoprästmoståndarna har blivit för få. För det handlar ju om så mycket mer än att vara för eller mot kvinnliga präster.

  Jag har nog haft tur som har mött så många kvinnliga präster, som har förkunnat den oförfalskade kristna tron- Men nu, när den gamla huvudmotståndaren, de "konsvervativa" manliga prästerna är i stort sett eliminerade, så är turen kommen till de kristtrogna kvinnliga prästerna att ersättas med nygnostiker och anhängare till doktor Jungs nyhedniska nya religion.

  Så fastän jag inte tycker som de högkyrkliga prästerna i alla frågor ser jag att försvaret för den traditionella kristna tron vacklar betänkligt utan dem. Kulturen, som man syrar mjölken med håller på att ta slut och mejeriet står inför nedläggning trots välfyllda mjölkcisterner.

  Min uppgift som fri debattör är att slå ett slag för bevarandet av den kristna tron i Svenska kyrkan och Sverige.

  Vad bör göras? Det är väl den frågan som bör diskuteras på denna blogg i stället för hur dumma andra är. .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har en viktig poäng med din liknelse om mejeriet. Vi är beroende av "rätt" kultur. Inte vilken kultur som helst kan vara bärare av kristen tro. Kulturkampen blir ofta försummad. Det finns mycket av hedniskt innehåll i den gamla surdeg som med kontextuell teologi vill dominera i kyrkan. Aposteln varnar ju för anpassning till denna tidsålders väsende.

   Radera
 16. Om du, när du hör liknelsen om den barmhärtige samariern, börjar fundera på hur prästen och leviten var klädda riskerar du att vara anglo-katolik.
  Högkyrklighetens intresse för prästerlig klädsel i gudstjänsten kan uppfattas som mallig.
  För övrigt är jag inte säker på om alla präster bör vara intellektuella. Gåvorna är många och skall så vara också bland präster.
  En variant av fryntlighet är godhet, omtänksamhet, spridande av uppmärksamhet och att tyda allt till det bästa. Nog kan vi hitta bibelord om detta.
  Sen tänker jag att bilden av rätt "kultur" i mjölken är en bra bild.
  Lite surdeg syrar hela degen.
  Akta er för fariséernas surdeg.

  SPT-läsare i 40 år

  SvaraRadera
 17. LFL,

  -Försök inte komma undan min synnerligen berättigade fråga (som ej har ett dyft med skjutjärnsjournalistik att göra) om kyrkan lidit någon skada av kvinnliga präster?

  Och när Du påstår ovan att Din uppgift som debattör är att bevara den kristna tron i Svenska kyrkan och Sverige, antyder Du att vår kyrka inte gör detta. Är månne Svenska kyrkan inte är kristen kyrka, LFL?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret på om SvK är en kristen kyrka beror på vem man frågar.
   Ryska Ortodoxa kyrkan minst sagt tvekar att svara Ja på den frågan.
   Det gör åtminstone mig orolig och sorgsen.

   Jag tycker inte att det kommer an på mig som privatperson att svara på frågan, det måste vara upp till andra kyrkor.
   Exempelvis anser sig mormonerna vara en kristen kyrka, men de erkänns inte som kristna av (nästan?) några andra kyrkor.
   Om man tycker att "Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga" är en kristen kyrka så förstår jag att man tycker att SvK är en kristen kyrka.
   Men en kristen kyrka är man inte av sin historia, man är det av sin förkunnelse och sin praktik.

   Radera