onsdag 17 juni 2015

Det heliga Ryssland, Sverige och Antikrist

Att den onda makten smyger kring för att om möjligt komma åt oss, är biblisk undervisning. Men helvetespredikningarna har närmast tystnat. De har blivit obegripliga, kan man förmoda. Ger ingen viktig sakinformation utan utlöser endast känslosvall. Kan man alls ställa frågan om hur Djävulen inte bara döljer sig i detaljerna utan medvetet använder sin onda makt genom att förvända synen på folk och få massorna att göra som han vill?

Jag var i förrgår å lantegendomen och tog fram Hermann Rauschnings bok Samtal med Hitler (Natur och Kultur, 5 utökade uppl 1940, övers och förord av Alf Ahlberg). Där finns ett kapitel om Antikrist.

Hitler talar:
"Protestanterna veta överhuvud taget inte vad en kyrka är för något. Man kan behandla dem hur som helst; de komma alltid att sticka sig undan. De äro vana att foga sig. De ha lärt det av sina höga beskyddare, hos vilka de om söndagarna brukade äta stekt gås. De fingo sig plats anvisad längst ned vid bordet bland barnen och skolmästarna. De fingo vara glada, om de sluppo att sitta vid tjänstefolkets bord. De äro små ynkliga stackare, med ryggen i rät vinkel av underdånighet; tilltalar men dem, svettas de av förlägenhet. Och till slut har de heller ingen tro, som de taga på allvar, och ingen härskarmakt att försvara såsom Rom." (aa s 52)

Fyra utgåvor av boken hade konfiskerats och i upplaga 5 finns intressant dokumentation om den svenska regeringens undfallenhet inför det nazistiska Tyskland. Men om Hitlers ord fortfarande äger sin giltighet, kanske denna blogg sida borde anmälas till regeringen?

Nu kanske vi evangeliska, reformkatolikerna, inte riktigt ska uppfatta oss som eller bete oss som protestanter? Ryggen i rät vinkel? Men rysk-ortodoxa prominenser har haft en del att säga om Svenska kyrkan och är konsekventa när de nu bryter med protestanterna i Frankrike och episkopalerna i Skottland. Om dessa kyrkor gäller att de förkastat den kristna tron och förbereder sina medlemmar och sig själva att högtidligen ta emot Antikrist. Säger ryssarna.

Deras varningar till oss har förklingat ohörda, konstaterar de med beklagande. Ryssarna håller sig på avstånd så som man håller sig på avstånd från den smittsamma pesten och Fr. Smirnov menar, utifrån Skriftens ord, att framtiden för oss är den eld som aldrig slocknar. Gehenna, alltså.

Patriarken Kirill av Moskva håller enkönad vigsel som oförenlig med kristen tro och ärkeprästen Kappanadze från the Orthodox Church in America var nöjd med Moskvapatrarkatets stälningstagande. Han talar klartext på engelska och konstaterar: "certain Protestant denominations ... have crossed the line away from Chrsitianity ... making further dialogue impossible."
Så uppfattas Svenska kyrkan, "historic Church" i detta land som en protestantisk denomination.
Roligt är det knappast. Inte heller avsett att vara.

Det skulle bekymra oss att ryssarna inte bara läst Solovyev. De har också hanterat en lång period av förföljelse och lärt sig att tänka och leva kristet långsiktigt. Nu vill de inte ha med oss att göra på grund av beslutet i kyrkomötet. Pest lyder diagnosen. Metoden att hålla sig på avstånd. Inkubationsavstånd.

Hur ska vi hantera detta? Bli arga? Eller tänka efter?
Har vi krökt rygg och anpassat oss, så att vi ödmjukt hälsar Antikrist när han kommer till oss? Är vi sådana som Adolf Hitler karaktäriserat protestanterna, dvs de som aldrig protesterar? "Hur smakade gåsen?", om man säger så.

I går kom kuvertet med Gemensamt ansvar och bilagor. Det är fastighetsutredningen. Jag prioriterade för stunden en annan bok som kom i postlådan samtidigt men tänk om vi fortsättningsvis ska läsa alla kyrkliga utredningar med frågan: "Vad har Antikrist att säga om detta?"

Sent i går kväll kollade jag bilagedelen, huvudbetänkandet hade jag fått på papper tidigare. Jag fick för mig att vi nog ska läsa förteckningen av hur bidragen fördelas fortsättningsvis. Några går med stora plus och andra tappar. Jag vet inte om en effekt blir att det faktiska kyrkolivet tar stryk när det gemensamma ansvaret för fastigheter ska tas. Vägen till helvetet är stensatt med de bästa föresatser. Mitt bläddrande och funderande kan vara styrt av annat jag studerat nyligen, det medges. Malmö går 8 miljoner plus, Täby 2.5, Göteborg 5 miljoner back, Norra Öland 830 000 back, Växjö 470 000 plus,  Lövestad  348 000 back, Linköping 1,3 miljoner plus. Är den enda enhet som står på +-0 Karlskrona Amiralitetsförsamling?
Jag ska försöka förstå de samlade effekterna. Men alla fattar att drygt 800 000 back på Öland är av betydelse. Och minus 348 000 i Lövestad påverkar mer än 470 000 plus i Växjö.
Skulle kyrkogång vara en faktor i systemet också?

Ska vi läsa Efesierbrevet nu?
Där sägs en del. Som att vi inte ska ge Djävulen något tillfälle.

23 kommentarer:

 1. I öst ligger de väl ofta i homofobins dike, där man trakasserar homosexuella och förbjuder Pride-parader eller kastar saker på dem? Men vi vinner sannerligen inte de ortodoxas förtroende här i väst, där vi öppet förnekar att man-kvinna-förbundet är särskilt välsignat/väldesignat och nu även (hej Wejryd!) hävdar att somliga män kan föda barn och att alla som förnekar det i fascistoid anda vill tvångssterilisera folk, d.v.s. tvinga dessa karlar(!) att skära av sej äggstockarna(!).

  Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Gråta förmodligen. Fanns det verkligen ingen farled mellan homofobins Schylla och queerologins Charybdis? Den sunda läran, typ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Droppen urholkar stenen.. Tack för uthålligheten och klokskapet.

   Radera
 2. Ursökta om hag skriber fel men jsg får unte titta på tamfenterma ellrt sk’rmen när jsh skrover. Det jar läkaten sagt.neb du har jelt rätt om färv’nda symem på folk. Det jar dkävulin gjort op mig.

  SvaraRadera
 3. Det torde ligga en risk för oss att med hull och hår anamma gay-aktivisternas begrepp (homofobi). Det motsvarar islamismens (islamofobi). Kanske skulle vi mer tala om den kristofobi som florerar i våra av ideologierna skadade led. Ryssarna tycker nog att vi befinner oss i ett dike.

  SvaraRadera
 4. F. Sune Wiman som jag lyssnade till och samtalade med i många år menade att den babyloniska skökan, som nu dricker sig berusad av otuktens vin, är den som skall föda Antikrist.
  Stig Walldin

  SvaraRadera
 5. Jag kommenterar här Peter T, som för några dagar sedan menade att jag sagt att endast biskoparna i Missionsprovinsen mist sin behörighet som präster i Svenska kyrkan. Jag har tydligen uttryckt mig otydligt. Utöver biskoparna har följande fråntagits behörighet: Bengt Birgersson i Göteborg, för sitt engagemang som provinssekreterare, och Hans-Åke Holmström i Stockholm och Jan Erik Appell i Kristianstad, för att de regelbundet leder gudstjänst i kyrkosamfund som Svenska kyrkan inte erkänner. Kyrkoordningen tillåter präst att leda gudstjänst i samfund som erkänns, vilket har tolkats som att det är förbjudet att göra det i samfund som inte är erkänt (vilket inte är en nödvändig tolkning av paragrafen).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan kvarstår - är Mpr ett eget kyrkosamfund eller är det församlingar i Svenska kyrkan som Svenska kyrkan/riksdagen inte vill möta, se eller förhålla sig till, ungefär som SD i Sverige? Den enskilde har möjlighet att vara medlem i flera rörelser. Fint om biskoparna vore det. Att obehörighetsförklaras i SvK för att man tar ansvar i Mpr är väl snarast ett kvalitetsmärke?!

   Radera
 6. Det mest intressanta med fastighetsutredningen är nog inte de ekonomiska utan sociologiska iakttagelserna som görs. En misslyckad upphandling av en större renovering kan nog förstöra mer för ekonomin än minskade bidrag.

  Vad gäller kyrkobyggnaderna kan man notera att 90-talisterna, liksom alla övriga i undersökningen, tycker försäljning av kyrkor går bra, är negativa till rivning av kyrkor, men som en särskiljande uppfattning tycker ruinläggning är helt OK . Intressant och säkert påverkat av allsköns fantasytrender. Och en fingervisning om vilket långsiktigt ansvar staten kommer ta för kyrkorna.

  Annars kan det noterats att fortfarande 2050 beräknas SvK ha c:a 3,6 milj medlemmar. Detta alltså med fortsatt fall i all kyrklig verksamhet. Det blir alltså inte ekonomiska faktorer som kommer att skapa insikt om kyrkans inre kollaps eller uppmuntra till ideellt ansvarstagande.
  /Per B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som tror på 3,6 miljoner medlemmar år 2050 missbedömmer fallets snabbhet. Utvecklingen är inte linjär utan accellererande. Självklart kommer trenden ändras någon gång men tillsvidare så måste man bedöma efter dagens utveckling och då gissar jag på 3,6 miljoner ca 2030.

   Radera
 7. De ryska avståndstagandena kan tyvärr inte skiljas från de politiska liksom heller inte "våra" egna kyrkliga kan skiljas från de politiska.
  Minns att Jeltsins dagar såg mycket HBTq-vänliga ut. Något hände på vägen. Jag tror att det var när Europa tryckte på för mycket med vårt liberaliseringsprogram, inte minst skolväsendet. Ryssarna inte var imponerade av vår skolkultur. De utlovade EU-pengarna frös inne därför att man inte gjort det man förväntades. Putin var de ungas hjälte från väst som skulle bli storrysk symbol.
  Sedan övermannades vi själva av vindarna från Amerikat. Amerikat lämnade Ryssland efter att Ryssland inte höll med om Irakkriget. Man var kompis ett tag när man bekämpade terrorister. Någonstans där var tiden mogen för Reinfeldts löften om att sälja ut även SvK för de nya familjeformerna eller var det Europas nya finansiärer? Perfekt megafon för mångas(?) intressen.
  Ryssarna samlade statsledning och kyrka och bildade enhetlig front. Årets möte med Conchita och Polina - kunde det iscensättas bättre?
  Vi har sett diverse vapenskrammel omkring oss sedan lång tid: tyskarna i tidig medeltid, vi själva försökte få grepp om Östersjön en omgång. Ryssarna menar att de räddat oss från fransoserna och Hitler. Nu ska de rädda oss från Amerikat vars jättebombplan vi eskorterar fram med flyg till gränsen. Vi har övat tillsammans på andra ställen i världen först. Är det så att vi faktiskt befinner oss i ett tredje världskrig?
  De som kan ana att det mediakrig som nu pågår utmanar freden har all anledning att agera. Roms svaghet i denna sak är att unionisterna stod med nazisterna i Ukraina. Det är Moskva som menar sig kunna och faktiskt varnar väst. Rom försöker med diplomati? Jag tror inte vi ska tänka antikrists verksamheter längre bort än i den egna släkten.
  Mer intressant att Putin inom landet lär ha förklarat för patriarken att Ryssland är en mångkulturell stat? Eftergift för Kina?
  OM de finska och svenska officerskårerna kunde glömma gamla oförätter kanske vi kunde hejda det hela något. Men de tror nog att vi räknar med att de gör jobbet.
  Norrmännen och ryssarna har väl intressen i norr som är så stora att det är värt ett krig, mer eller mindre rökigt? Balterna tar inga nya risker. Svenskarna kan man inte lita på?
  Bra att regeringen söker kontakt med Brasilien och Indien - ryssarnas kompisar (BRICS). Ivarjefall smartare än stora ord och stora bombplan. Är det t.o.m. så att HBTq-rörelsen är kidnappad i detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jeltsins Ryssland var knappast hbtq-vänligt men hyggligt tolerant ang stollerierna. Dagens Ryssland är inte "homofobt" men har tänkt till och inser faran om ett samhälle blir styrt av nihilistiska hedonister (som är fallet i vårt sorgliga land)!

   Radera
 8. Ursökta om hag skriber fel men jsg får unte titta på tamfenterma ellrt sk’rmen när jsh skrover. Det jar läkaten sagt.neb du har jelt rätt om färv’nda symem på folk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. A.K. Sluta med din smörja! Ingen tycker det är roligt, bara pinsamt. För dig!

   Radera
 9. Oj, är jag straffad nu igen?

  Du verkar så väldigt känslig, Dag

  SvaraRadera
 10. Jag antar att jag kommer att få läsa om det i morgon, tillsammans med en analys av mitt intellekt (alltid intressant!) men hur resonerar du när du uttalar dig om att alla inte förstår munterheten när du kritiserar systemet när du själv är så känslig och vill sätta munkavle på dem som driver tillbaka med dig? Är det inte...lite pinsamt?

  SvaraRadera
 11. ???? Jag har inte sett någon kommentar från Anna så vad gäller anklagelsen?

  SvaraRadera
 12. För att förhindra en framtida upprepning av det nuvarande eländets tillstånd rekommenderar jag de högkyrkliga till att i likhet med oss i den Islamska Republiken styra upp ett eget Väktarråd bestående av skarpslipade jurister/teologer som kan lägga ut texten där och när det behövs. Väktarrådet är i sak inget märkligare än en sekulär Konstitutionsdomstol, fast en slik en med saft och kraft i formuleringarna.


  //Ruhollah K.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men SvK har ju läronämnden så det är ju redan löst.
   Andra auitkoriteter inom teologi erkänns inte av SvK, i synnerhet inte andra kristna kyrkor som inte vill "gå före".

   Radera
 13. Två kommentarer - puts väck borta! i rad.
  Det gäller anklagelsen.

  Varför verkar detta hända så ofta på din blogg frågar jag mig också. På min Wordpress-blogg har det hittills aldrig hänt att kommentarer försvunnit putz veck.

  Vill jag var vänligt sinnad kan jag undra om du har något filter inställt som tar bort vissa ord, namn osv utan att du vet om det. Kanske fråga frugan?

  Elller så sitter du och skrattar gott åt dem som låter sig luras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anna, du har kunnat se på några av mina kommentarer att jag har varit osäker på om de har gått in. Jag har därför skrivit ytterligare en direkt. Är det inte något liknande som händer?

   Radera
  2. Anna, sök hjälp, din paranoia är i tilltagande!

   Radera
  3. Även i Dagbloggarlandet KAN det finnas tekniska problem.

   Radera
 14. Den bysantinska kyrkan har lärt sig genom historian att först måste man överleva, sedan kan man ta en närmare titt på nutida konstigheter.
  Många i den kyrkan har fortfarande martyrs sår att bära i sina själar och kropp ungefär som deltagarna i Nicea 313. Dom har inte våran etisk moralisk agenda som nr ett problem. Deras andlig tradition har mer att ge oss än våran för dom.
  Gemenskapen kommer att födas på nytt,Under tiden går det bra att lyssna orthodox musik från YouTube och låta själen ha sin välbehölvlig vård.

  SvaraRadera