onsdag 3 juni 2015

Inte ett dugg imponerad

Jag läser kommentarerna, som plötsligt styr in på frågan om kvinnliga präster, ett sine qua non i Svenska kyrkan om hon ska vara folkkyrka, tydligen. Men kommentarerna är på just den debilitetsnivå som för 50 (femtio) år sedan gav mig så allvarliga problem, att jag fann mig nödsakad att läsa på för att försvara reformen. Jag gjorde det - och ingen har sagt att jag fuskade då. Resultatet blev förödande både för Svenska kyrkan och på flera sätt för mig, en fd komminister med pension därefter. Jaja, lönen var därefter och ansträngningarna att begränsa mig också därefter. Kompetens ska i Svenska kyrkan betraktas som ett allvarligt handikapp. Minns mina ord. Hur många odugliga chefer har en sådan som jag inte sett? Det är väl därför jag tröttnar på yviga resonemang om vad den eller den skulle tillåta om den eller den var i en position att t ex anställa präster. Jag finner inga skäl till att intressera mig för den sortens hypotetiska resonemang. De som bestämmer ägnar sig åt att i den öppna folkkyrkans namn marginalisera för att eliminera.

Trollandet hit och dit i argumentationen imponerar inte.
Den enkla sanningen är ju den omvända mot att den som inte övertygats i ämbetsfrågan ska ge argumenten.
De som är för reformen har bevisbördan.
Det låtsas de inte om. Antagligen har de en mening i saken som de anskaffat utan besvärande intellektuell möda. Det brukar vara så. Det betyder på vanlig svenska att de inte läst på och - oss emellan - varför skulle de?

Jag fick vid barnbarnets konfirmation ett tidningsurklipp från Barometern den 18 maj (tack, Tante Marie!) Där beskrevs stadsdelen Norrliden i Kalmar av Flanören, red Ottosson, och en häpen allmoge fick veta, att "en person som mer än andra kopplades ihop med Norrliden under många år var prästen Dag Sandahl". Det beskrevs att jag bodde i radhus och att källarkyrkan fanns på Två Systrars väg. "En brant trappa ledde ner till den enkla helgedomen dit många kom för att höra den frispråkige predikanten. Sägas ska dock att han även hade många motståndare, då han så hårt kämpade mot att kvinnor skulle få bli präster."

Men detta är inte sant! Jo, kanske att många kom. Men det var andra som skulle smeta ämbetsfrågan på mig och på församlingen.
Varför?
För att de visste att jag genomskådat deras skenhelighet, den som skulle föra dem till de inflytelserika kyrkopolitiska positionerna. Inte ville de, dessa herrar, en del medvetna och en del ack så dumma, bygga en levande, folklig kyrka och inte brydde de sig om  att fundera över Kyrkans ämbete. Inte utmärkte de sig för att särskilt slå vakt om arbetsvillkoren för kvinnliga kyrkoarbetare heller. De visste inte att förstå vad som borde göras i det kyrkliga och några visste bara att bevara sin makt, odugliga till allt gott verk som de var, men fullt kapabla att utöva MAKT i Kyrkan.

De gjorde allt för att hindra oss från att bygga kyrka på plats - och kallade detta "folkkyrka" samtidigt som de kallade stadsdelen Norrliden för Pakistan - uttytt "pack i stan". Det var i vart fall elegantare än Porrliden, ett namn som stadsdelen fick eftersom byggarna av Ölandsbron i veckorna hyrde lägenhet där och, det fattade jag, förlade sitt könsliv vardagsvis dit. Syster Eva, teol kand och mer därtill, har sagt vad sant var: "Jag har hört dig tala om ämbetsfrågan två gånger i församlingen och båda gångerna därför att folk frågade dig." Syster Kerstin var arbetslagets andra kvinnliga teol kand och välutbildad mer därtill. Här fanns kompetens, vill jag säga. Ingen förspilld kvinnokraft. Det borde vara lite pinsamt att mindre meriterade kvinnor skulle bli präster - eller ett litet memento i alla fall! Och kom det till jämställdhet sa en kvinnlig journalist om det lokala kyrkolivet att "här verkar det vara mer jämställt än på vår redaktion".

Ni får gärna hålla er religion högt, den där kvinnor som präster är ett sine qua non och där folkviljan är den stabila garanten i sanningsfrågor om Guds ordningar. Jag tror dock inte att riksdagsbeslutet från 1958 var gudomligt. Visa mig att det var det. Och övertyga mig om att lögnen som vapen och sveket som verktyg är Guds gode Andes instrument för att förnya Svenska kyrkan. De givna utfästelserna sveks, så som det plägar gå i politiken. Tror ni Anden ägnar sig åt sådant och vilka är då era argument? Berätta!

Någon av debilerna undrar om vilka som fattat olika beslut - som om ett annat evangelium behöver beslutas, Gal 1. Det är där ändå. Det är just det som är problemet. Och den stackarn som undrade har inte läst undersökningarna - i Sverige och i England - som blottställer förändringar i läran mellan kvinnliga och manliga präster. Han kunde annars gå till Ulla-Carin Holms avhandling Hennes verk skall prisa henne för att se hur hon, själv kvinnlig präst, framställer saken. Numera är hon avhoppad kvinnlig präst, dvs fd präst. Och ska man hålla sig till Lunds stift kan man där hitta en fd kvinnlig präst som nu framträder som häxa. hej och hå, som vi pigga, käcka och muntra kvinnoprästmotståndare gärna säger.

Det finns de som alltid litar på biskoparna. Jag erbjuder mig att med ena armen bakbunden spöa det samlade biskopsmötet i en debatt om ämbetsfrågan i Svenska kyrkan.

Nej, genera er inte. Visa med goda bibliska belägg att Kyrkans ämbete på tvärs mot vad en stabil kyrklig erfarenhet, katolsk, ortodox och evangelisk (luthersk), lär efter Herrens vilja kan överlämnas till kvinnor och likväl vara ett ämbete med samma prioriteringar! Att det i prästämbetet i praktiken kan rymmas en hel del annat, det har vi fått lära oss. Men back to basic. Vad är Kyrkans ämbete? Ta gärna och gör upp i en fråga där både Luther och påven menar detsamma! Ni har kanske begripit vad de inte fattat när det kommer till Kyrkans tro och bekännelse? Argument om jämställdhet, som att en man inte skulle kunna vara flygstyrman och en kvinna kapten, är underliga för att inte säga idiotiska. Vilket är teologiskt eller kyrkohistoriskt problemet med en kvinnlig statschef, drottning Kristina eller Elisabeth, Mary och Victoria lika? Fanns det en Kyrkans opposition eller var det så att Kyrkans ärkebiskop utan problem i den kyrkliga opinionen eller traditionen kunde kröna en drottning?

Att jag tänker att det är kört för Svenska kyrkan har jag sagt så tydligt att detta knappast är grund för krav på att jag ska avgå från det ena eller det andra. Det ska jag väl men inte av det skälet. Vill någon bortom ordsvall visa mig att Svenska kyrkan är en levande, missionerande och framgångsrik folkkyrka, så genera er inte heller här. Swing it! Men då kanske ni ska ta och granska boken jag skrev för ett år sedan, Inget för någon?

Jag var sällan imponerad av de kristliga studentrumsdiskussionerna. Det är en vana som sitter i, kan jag meddela. Vad var jag imponerad av? Folk som var pålästa. Visste ni att Stefan Zweig skrev en bok om Erasmus av Rotterdam? Det visste inte jag förrän helt nyligen. Och då kom ändå boken på danska för 52 år sedan men aldrig på svenska. Hur kommer sig det? Är danskt kulturliv kontinentalt och svenskt i så fall provinsiellt eller mer amerikaniserat och därmed provinsiellt på en högre nivå? Är detta också en fråga där man kan tycka lite vad som helst, kraftfullt, fast utan belägg, för påläst behöver man inte vara?

För egen del hävdar jag att det är en grundläggande skillnad mellan åsikter och insikter.


69 kommentarer:

 1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkan är kverulanter i jämförelse med begreppet inom vården.

   Radera
 2. Idag svingas lärans hammare mot bräckliga studentrumsdiskussioner, nog så viktiga för dem som söker orientera sig i okänd terräng.
  Uppmaningen till (på-)läsning bör tas på allvar.

  Noteringen att Sverige är amerikaniserat och mentalt provinsiellt är träffande.

  Jämför man dansk och svensk public service-radio eller dagstidningar, ser man en svensk, grund mentalitet. Ännu värre om vi jämför med Frankrike eller Tyskland. Visst finns grund slaskpress för de mera obildbara på kontinenten, men i Sverige finns föga utöver några högkvalitativa månadsmagasin som Neo eller Axess. Blir denna grundhet en delförklaring till svensk antiintellektuell mentalitet? Är Svenska Kyrkan mest en spegel av sitt samhälle snarare än att vara dess själ?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 3. Oj, här var det ovanligt många invektiv som handlar om dina
  meningsmotståndares mentala förmågor även för att vara Dag Sandahl! Biffigt på min ära!

  Gränslöst narcissistisk som jag är tror jag att det är jag som åsyftas i det mesta, eftersom du brukar nämna BOD vid namn, men när jag läst inlägget inser jag att det är några andra debiler du vänder dig till men vilka? De flesta här är ju på din sida. Men jag ska försöka beta av det som i viss mån rör mig som "kvinnoprästförespråkare".

  1) Igen frågar jag hur Sveriges riksdag med lögnen som vapen och sveket som verktyg kunnat härja så till den milda grad andra länder så att en stor del av de protestantiska och anglikanska kyrkan har kvinnliga präster? När blev den så mäktig? Jag erkänner att jag inte är påläst här.

  2) "Den enkla sanningen är ju den omvända mot att den som inte övertygats i ämbetsfrågan ska ge argumenten." Nej det är ingen enkel sanning och inte ens en sanning. Den enkla sanningen är att kvinnoprästmotståndarna inte har några argument som känns övertygande. Och det spelar ingen roll om du kallar mig idiot för det, jag har kommit till den INSIKTEN i alla fall.

  3) "Argument om jämställdhet, som att en man inte skulle kunna vara flygstyrman och en kvinna kapten, är underliga för att inte säga idiotiska." Det var en manlig präst som hävdade detta. Men är han den enda? Jag har inte fått den uppfattningen.

  4) Trist att höra om den kvinnliga prästen som blev häxa. Jag själv hörde talas om en manlig präst i Visby som låg runt med konfirmander! Frågan är om det är ett skäl till att män inte ska bli präster? Vad tycker du?

  5) Stycket om hur jämställt det var i din församling och att du hade en kvinnlig kollega som var kompetent förstår jag inte och lämnar därhän. Men så har jag heller inte talat om jämställdhet i mina kommentarer.

  SvaraRadera
 4. Felfrågor leder fel. Det hör till deras själva natur. Att bena i dem brukar inte ge så mycket. Jag talar om hur reformen genomförts i Svenska kyrkan och där är det tydligen känsligt att alla vet att lögnen varit vapen och sveket verktyg. Eller ska vi diskutera hur Danmark och Norge fick kvinnliga präster? Jag håller mig till Sverige.
  Argument är övertygande. Hur de känns är mest något personligt.
  I diskussionen brukar politiker blanda kategorier. De vill inte veta hur det egetn ligen är. Men det skulle vara intressant att få veta mer om den präst i Visby som låg runt med konfirmander. Det är en nyhet som inte presenterats tidigare och rimligtvis något som borde polisanmälas.
  Anna förstår inte, meddelar hon. Var det en för läsekretsen ny och viktig information, tro?.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag missade att lägga till f d konfirmander - eller var det bara ungdomsledare?. Men jag fick inte svar på min fråga om detta är ett skäl till att vi inte ska ha manliga präster! När jag tänker på det så förefaller det var betydligt fler manliga präster som betett sig sexuellt olämpligt eller brottsligt än kvinnliga som betett sig häxuellt olämpligt.

   Jag tror inte det var nytt för läsekretsen att du när du ska tala i din sak plötsligt berättar historier som de ovan. Här är det viktigt för dig att nämna att ett kvinna var KOMPETENT så alla förstår (utom jag) .Jag förstår dock att du tycker att det ska ge poäng till "kvinnoprästmotståndarsidan" men jag står för att det är ett obegripligt resonemang.

   Radera
  2. P.S För vem är det känsligt att/om reformen gick fel? Inte för mig.

   Radera
  3. Den absoluta kategorin "obegripligt" betyder i detta fall helt enkelt att Anna inte begriper. I övrigt är resonemanget intelligibelt.
   Att det alls inte är känsligt för Anna om en reform gick fel, förstår vi sedan länge. Men Herren kanske inte gillar om en kyrka går emot hans vilja, kunde man tänka sig. Eller de som tänkte att Svenska kyrkan skulle stå för sina utfästelser kanske också tycker att reformen känns lite, låt oss säga, förljugen. Och då blir det känsligt just det där med lögn och svek.
   Därmed tror jag Anna fått svar och kan slå sig till ro därmed.

   Radera
  4. Vad tror du att du vinner med detta Dag? Beskyll mig för det jag verkligen tycker i stället för att nu börja hitta på saker, för det ser bara desperat ut. Men du behöver inte vara desperat, det är ju din blogg där du har makten och så ledes kan du alltid "vinna" här.

   Radera
  5. Låt mig tala mer förbindligt Dag, då förbindlighet är min rätta natur: Du har rätt i att det inte är "känsligt" för mig med reformen. Den infördes tolv år innan jag föddes och jag har inget emotionellt förhållande till den liksom jag inte har till många saker som i sig kan ha varit felaktiga men som var före min tid och där jag inte var inblandad. Ingen kan dock beskylla mig för att ha hävdat att allt visst gick rätt till och att vissa inte har anledning att känna sig svikna och lurade.

   Min ståndpunkt är att det dock är befängt att skylla den nuvarande ordningen med kvinnliga präster på denna, liksom man trodde att Sverige som enda protestantiska kyrka i Norden skulle ha kvar ordningen med bara manliga präster än i dag, om det inte varit för det som hände då.

   Radera
  6. Men man ska aldrig vara för förbindlig, det kan gå illa. Det du och andra missar/inte förstår, fast du är så odebil Dag, det är att det inte heller är lätt för kvinnoprästförespråkarna, i alla fall tror jag inte det.

   Även jag är uppvuxen i ett samhälle där alla storheter, från kompositörer till uppfinnare, varit män. Även jag har påverkats av alla amerikanska filmer där det inträffar "något farligt" och kvinnan står stilla och skriker medan mannen ger henne order: Stay here! Run!

   ÄVEN jag måste kämpa med mitt "kvinnoprästmotstånd" (dvs bristande tilltro till kvinnan) för den kom med bröstmjölken och det är därför frågan är intressant och laddad. När man prövar sin fiendes åsikter prövar man samtidigt om ens egna håller.

   Samtidigt visar dina rasande inlägg att det gjort ont som fan att bli diskriminerad och förbigången men du verkar aldrig erkänna dessa känslor, och rätt att ha dessa känslor, hos de kvinnor som blivit eller skulle bli just detta om ni fick större inflytande. I alla fall inte som jag har sett.

   Radera
 5. Vår vän Bloggaren tycks ha ett gräsligt morgonhumör!
  Men jag tror inte på detta vilda swingande, modell Bosse Högberg. Han blev aldrig världsmästare. Men det blev Ingemar Johansson. Han som jabbade så där lite lätt för att sikta in sig.
  Sen kom högern.
  Vi väntar på den här på bloggen.

  LG

  SvaraRadera
 6. Vad kom fram i Ulla Carin Holms avhandling?
  Det låter som att hon efteråt avskrev sig själv från ämbetet.
  L/B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag kan minnas, utgjordes avhandlingen av en undersökning av 38 kvinnliga predikanter, där Ulla Carin Holm fann att endast en av dessa predikanter uttryckte klassisk, kristen tro.
   Stig Walldin

   Radera
  2. Det är en självklarhet att de som ändrar ett förhållande har bevisbördan!
   Stig Walldin

   Radera
  3. Stig Walldin: Hur kan du tala om "bevis" i detta fall som gäller tro?

   Vad finns det för bevis för att kvinna ska kunna bli partiledare?
   Svar: Inga. Men det finns heller inga godtagbara bevis för att hon inte ska kunna bli det, även om en del (idag fåtal) män fortfarande tycker så. De kan säga tt "vi alltid haft det så", att kvinnor inte har samma förmåga att nå ut, att utländska ledare inte kommer att respektera dem, att de inte är tillräckligt handlingskraftiga, att deras menscykel gör dem psykiskt labila, att deras barn kommer i kläm osv.

   Är detta "bevis" för att en kvinna inte kan vara partiledare? Vad måste "bevisas" i så fall för att hon ska kunna bli det?

   Radera
  4. Själv undrar jag om dagens manliga präster uttrycker klassisk kristen tro i avsevärt större omfattning?

   GG

   Radera
  5. GG: Det behöver de inte. De predikar lite trevligt om lilla barnbarnet Elsa som lärt sig cykla och damerna i församlingen äääälskar dem ändå.

   Radera
  6. Anna!
   Man måste som bekant skilja på vad som är tidsbundet och vad som är gällande för alla tider. Benämns en sak "Herrens bud" (1 Kor 14:37) så gäller det för alla tider. och i Kyrkan.
   Samhället har undergått förändringar och det accepterar vi.
   Dock gäller här Kristusrepresentationen. Läs Ef. 5:341-32. Det handlar alltså inte om förmåga, som du skriver om!
   Stig Walldin
   Stig Walldin

   Radera
  7. Stig Walldin: Jag insåg när jag redan postat min kommentar att den skulle uppfattas som att jag trodde att ni menade att det var förmåga det hängde på. Det vet jag att ni inte anför som skäl (i alla fall inte i första vändan).

   Men det jag menade var det orimliga i att BEVISA att Gud vill att kvinnor ska vara präster. Man kan inte bevisa något liksom man inte kan bevisa att en kvinna ska vara partiledare, man kan bara påpeka att skälen till att hindra henne inte räcker och sedan se om hon är lämplig i övrigt.

   De verser du refererar till kan inte jag se som icke-tidsbundna även om ni menar att man måste det då Paulus skriver att det är Herrens bud. Nu har vi inga frågestunder i gudstjänsten (som Paulus inte talar om utan om "sammankomster") men hade vi det skulle kvinnorna vara tvungna att "fråga sin man när hon kommer hem" medan männen skulle vara fria att fråga? Det kan inte vara annat än "tidsbundet" enligt min uppfattning (som ju inte bara är min). F ö handlar det ju om att profetera och tala i tungor vilket vi inte gör alls i SvK.

   Radera
 7. -Häxuellt, sa Bill.

  -Häxuellt var ordet för dagen, sa Bull.

  -Undrar om jag inte känner mig lite häxuell, spinner Maja.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 8. Heder åt de kvinnor som lämnat prästämbetet för att de inte delar kyrkans tro och lära. Jag vet mängder av manliga präster (och biskopar) som borde ha gjort detsamma.

  SvaraRadera
 9. Vilka är de engelska undersökningarna?

  SvaraRadera
 10. Jag tror fullt och fast på att kvinnliga präster medfört något som man kanske kan kalla förändringar i läran eller viss förskjutning och att de prioriterar andra saker än männen. Och det finns ingen anledning att låta bli att kritisera dessa för att det är kvinnor som introducerat dem.

  Men varför frågar i så fall ingen hur "det manliga" kan ha satt sin prägel på läran? (Det görs säkert i feministiska sammanhang men där är inte jag. ) Är det bara kvinnor som "könslar av sig" eller kan det ha varit så att det faktum att männen från början början tog makten i kyrkan också har förändrat läran från det den en gång var?
  Här kommer bibelsynen in. Och där är det automatiskt jag "som har fel" eftersom jag kan ifrågasätta den. Jag utesluter inte att det urval av de texter som skulle finnas med i den också hade "manliga prioriiteringar". Jag påstår det inte, men jag utesluter det inte heller.

  SvaraRadera
 11. Ett förslag till Anna!

  Låna eller köp några av Dags böcker! De är flyhänt skrivna.
  Både dina insatser på bloggen och Dags morgonhumör skulle troligen få en jämnare kvalitet. ;-)

  Vem vet, du hamnar kanske som redan föreslagits på kuppen i kyrkomötet - för Frimodig Kyrka?

  J

  SvaraRadera
  Svar
  1. J, jag tycker redan att mina kommentarer håller jämn och exceptionellt hög kvalitet. Men jag undrar hur du menar att mitt läsande av hans böcker skulle förändra Dags morgonhumör? Då anser du alltså att jag var orsak till detta i morse?

   Jag själv hade som sagt svårt att förstå vem det hela riktade sig till och vilka "ni" i inlägget var. Det kan rimligen inte vara mitt fel att en manlig präst tycker att kvinnor ska lyda männen även utanför kyrkan? Eller vad menade du?

   Radera
  2. Tänk så olika man kan uppfatta saker! Mitt intryck är inte att Anna är intresserad av Dags tro, utan snarare av att få synas och komma till tals själv. Detta uppnår hon inte om hon sitter och läser böcker ensam på sin kammare!

   Radera
  3. Anonym 16:09: Jag har ända sedan ungdomen haft som princip att inte läsa böcker av personer som kallar mig idiot, debil och en del annat - jag har blivit kallad rätt mycket här på bloggen och minns inte allt. Det är inte rätt väg att gå om man vill locka till sig mig som läsare. Men man ska aldrig säga aldrig, suget kan sätta in efter just sådana böcker när man minst anar!

   Annars har du så rätt så förutom att jag just sitter och läser böcker på min kammare. Men det vore synd av mig att undanhålla er mina visheter.

   Radera
  4. Men samma personers bloggar går att läsa. Ungdoms principer i all ära men .....

   Radera
  5. Sanningen är väl att de är svårlästa men ändå går att läsa om man är vetgirig och vill lära mer om MÄNniskan? Men framförallt vill jag vara artig och svara när jag blir tilltalad! Och det är jag alltid när skriver "din debila förståndshandikappade sinnessvaga idiot"!

   Åtminstone känner jag det så.

   Radera
 12. Att ha rätt, som Dag Sandahl uppenbarligen har i frågan om ordningen med kvinnligt prästämbete, är en sak. Men i det långa loppet är det tyvärr att f å rätt som räknas. Där har jag svårt att se några större möjligheter när det gäller Svenska kyrkan./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 13. BloggarDag och hans doakör igen,

  -Det hjälper föga att Dag erbjuder sig att i en debatt spöa biskopsmötet, att han med envisheten hos ett visst djur hävdar att den förkrossande majoriteten har bevisbördan, att han försöker påskina att Svenska kyrkan blir en mer äkta folkkyrka UTAN kvinnor vid prästämbetet, att kommentarerna FÖR kvinnopräster ligger på debilitetsnivå och att det var mer eller mindre katastrofalt att bereda vägen för kvinnorna. Ingen återvändo finns nämligen, om han - och kören - tror detta. Jag kan dock förstå att bitterheten plågar honom, att de förkrossande majoritetsbesluten i KM och KS smakar illa och att envisheten leder fram till slutsatsen att han, doakören och missionsprovinsen har rätt. Alla andra har fel, de har vilseletts av maktmänniskor, politruker, ogudaktiga och jämställdhetsfanatiker.
  Men som företrädare för Svenska kyrkan - och tillika i dess ledning - har Dag faktiskt nu att vara lojal mot sin jordiske huvudman, inte springa andra(s) ärenden än huvudmannens och inte agera som en trojansk häst.
  Är vi överens om dessa förutsättningar? Om inte så berätta vad som är fel i detta konstaterande.

  Sedan har jag ett par frågor, som jag önskar att Dag och doakören besvarar, sedan jag ånyo på detta kommentatorsfält erinrar om realiteter, om att kyrkan skall finnas i människors verklighet, uppfattas som nära, hjälpande och med öppen famn.
  Och sedan jag erinrat om alla andra kyrkor i världen som låter kvinnorna beträda prästämbetet, dvs inte stänger ute halva mänskligheten från detta.
  Är dessa kyrkor på villovägar?

  Här de konkreta frågorna:

  1. Är kvinnor sämre än män på att predika, missionera, föra ut det kristna budskapet? Ja eller nej!

  2. Har Svenska kyrkan på något sätt blivit lidande under de mer än fem decennier som kvinnor varit präster? Ja eller nej! Vid ja precisera vänligen konkret på vilket sätt den har blivit lidande.

  3.Kan Svenska kyrkan vara en demokratisk folkkyrka, om kvinnor är utestängda från prästämbetet? Ja eller nej? Vid ja förklara närmare hur detta är möjligt om det ena könet är helt utestängt från prästämbetet!

  BENGT OLOF DIKE

  PS. Utan att utnämna mig till den effektiva debattkvast som Dag gjorde för sin egen person, är jag när som helst beredd att ensam utmana honom och doakören i en debatt om kvinnliga präster i kyrkan. För många månader sedan föreslog jag den Moheda geografiskt närliggande Hjälmserydsstiftelsen som lämplig bas, där såväl Dag som kören känner sig väl hemma. Jag upprepar härmed utmaningen.

  Lämplig debattrubrik är denna "Är enkönat prästerskap vad Svenska kyrkan saknar?"

  Alternativt den här rubriken: Är prästen en man, eller behöver Svenska kyrkan också kvinnor?"

  Ställer ni upp, ärade dirigent och sköndoande sufflörer?DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Men som företrädare för Svenska kyrkan - och tillika i dess ledning - har Dag faktiskt nu att vara lojal mot sin jordiske huvudman, inte springa andra(s) ärenden än huvudmannens och inte agera som en trojansk häst.
   Är vi överens om dessa förutsättningar? Om inte så berätta vad som är fel i detta konstaterande."

   Apg. 5:29.

   Radera
  2. 1 är ju helt inom det allmänna prästadömet och saknar därmed relevans i kvinnoprästfrågan.

   Radera
  3. I denna tid med internet, läsplattor och smartphones behöver vi inte anordna kostsamma möten. Bloggardag är en utmärkt mötesplats där vi kan tala (skriva) till punkt med våra inlägg. Vi kan fritt ur hjärtat anonymt eller öppet. Ämbetsfrågan är ingalunda löst i vår Svenska Kyrka. Det finns mångfaldiga sätt att försöka komma undan problemet med den "gökunge" eller "trojan" som under 1900-talet tagit sig in i vår Kyrka. Einar Billing besvarade bejakande frågan om kvinnor kunde ha statlig tjänst. Dock har han inte sagt något om "kvinnliga präster" vilka somliga menar. Gökungen reduceras därefter ämbetet till att enbart vara funktionellt. Nästa steg blir att eliminera ämbetet till någon slags vigningstjänst. Att ämbetet skulle vara apostoliskt eller att Jesu val av apostlar skulle ha någon betydelse bortfaller därmed. Det är på denna väg den könsuetrala vigningstjänsten går för att bli till hjälp för den fortsatta synen på det könsneutrala och nu snart antalsneutrala äktenskapet. Den "självavkragade" provade för en tid sen en "pederastisk" försöksballong. Det är så det går till när man tänker dekonstruktivt. Då blickar man inte in i den fullkomliga lagen. Då är man inte beredd att följa Jesus. Då försöker man med mångfald som argument föda de icke apostoliska gökungar som äter ut Svenska Kyrkan.

   Radera
  4. Jag tänker svara BOD bara för att det är så kul och säkert retar gallfeber på någon ;)

   1. Källhänvisning till Ulla Karin Holms avhandling som beskrivs ovan. Inte per definition, men det statistiska utfallet är skrämmande. Alltså kan kvinnor per definition vara fullgoda predikanter, men predikokvaliteten inom SvK förfärar (enligt avhandlingen). Dock inte sagt att manliga präster inom SvK skulle vara bättre, den avhandlingen väntar vi fortfarande på.
   Jag kan ju nämna att jag varje sommar besöker minst två kristna konferenser i detta land och uppskattar de kvinnliga predikanterna mycket. (Även om ingen av dem hittills har varit prästvigd inom SvK).
   Missionerandet är det väl ingen som påstått ha någon koppling till ämbetet? Kvinnor är väl minst lika bra som män på att sprida det glada budskapet och det framförs med god teologi som grund?

   2. Se 1 ovan. Kan man påstå att kyrkan lidit av att dålig teologi predikats? Ja, historien visar att kyrkan alltid tar skada av dålig teologi, bland annat av minskad närvaro vid gudstjänster.
   Att de kvinnliga prästerna har accelererat SvKs strävan att "gå före", d.v.s. fjärma sig teologiskt från de historiska kyrkornas tolkningar är det väl ingen som förnekar? Somliga tycker att det är dåligt, inte speciellt förvånande eller?

   3. Själva begreppen "kyrka" och "demokratisk" är oförenliga. Kyrkans Herre ska styra genom sin Ande. Kyrkans historia har visat att de folkligt populära predikanterna har haft bättre teologi än de predikanter som omhuldats av makthavare, Men folket väljer inte vad som är god teologi.
   Johannes Chrysostomos är ett utmärkt exempel på en god teolog som älskats av folket men ratats av makthållare.

   Radera
 14. Thorsten Schütte3 juni 2015 kl. 16:40

  För mig kokas frågan om kvinnliga präster ihop till:
  Med vilken rätt ska jag kunna titta en kvinnlig präst i ögonen och ifrågasätta äktheten i hennes kallelse till präst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske med samma rätt som min fru kan se mig i ögonen när jag kommer tillbaka från ICA Grytan och säga: "Du har köpt vispgrädde men det var matlagningsgrädde du skulle ha!" Visst var mina inköp äkta men det blev inte riktigt rätt för jag missuppfattade något. Sådant händer. Oftare än vi tror och i alla sammanhang. Därför har Kyrkan egentligen att vara noga med sina kallelser. Och en uppsättning präster har nog egentligen inte en prästkallelse. Det visar sig när de hellre gör annat än det centralt prästerliga.
   Bortsett från detta. Vart tog Kyrkan vägen i sammanhanget när det kokas ner till något som väl närmast måste kallas privat?
   Frågar jag. Piggt, käckt och muntert som alltid.

   Radera
  2. Vispgrädde-liknelsen var nästan bättre än de Moqvist-citat du brukade citera!

   Radera
 15. BOD

  Osedvanligt korkatd, infantil uppmaning- debatt om kvinnopräster?. Vilka argument är Du och din "doakör" dvs era utvalda biskopar , samtliga politruker beredda att lyssna till?

  Den debatten skulle gjorts för e 1958 och man skulle då ha lyssnat på argumenten-men det enda argumentet Ni den gången hade var jämlikhet och att det argumentet inte är teologiskt borde tom Du kunna inse. Något annat argument har Ni inte kunnat anföra .

  Ej heller har Ni kunnat visa på något enda gott resultat av denna reform bara obevisat påstå att det varit än värre utan denna reform vilket alltid låter sig sägas men som sagt i högsta grad obevisat och med största sannolikhet direkt felaktigt.

  Nej ,lek du domptör - SVeK består nog länge nog för att ni skall kunna styra och ställa och dess anställda vara försörjda ännu några generationer

  //HH

  SvaraRadera
 16. Så mycket illvilligt folk det finns. Beklagar!

  SvaraRadera
 17. Visst är det magstarkt med dessa otrevliga, elaka och illvilliga människor. Och kan någon begripa varför Anna fortsätter att debattera här? Jag tror att hon missuppfattar sin roll. Hon inser inte att hon är tröttande, även om några kommentarer är roliga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 19:50: Jag tror som du att jag missuppfattat min roll.

   Vilken är min roll?

   Radera
 18. BOD! Du förstår inte detta med "ämbetsynen". Jag har lämnat frågan,
  eftersom riksdag, regering och partipolitiskt kyrkomöte ändå beslöt 1958.
  ANNA försöker inte förstå, men om ni ser ut över världen, så ser ni många
  stora kyrkor, katolska, ortodoxa m.fl. där det är helt självklart med enbart
  manliga präster. Det är ingen jämlikhetsfråga, och det är snarare riskfyllt
  på många håll att vara präst - än ärofyllt. Med lite självkritik skulle ni båda
  kunna få ett annat perspektiv på kvinnoprästfrågan än den naiva bilden som
  jämlikhetsivraren och politruken har. Det är nog inte avundsvärt att vara präst, och inte "finare" än annat. Dock respekterar jag prästerna mycket
  p g a deras vigning och deras uppgift i församlingen. Men lika mycket som
  jag ser dem som Guds utsträckta hand vid nattvarden - lika mycket är jag
  beredd att kritisera dem, när de gör dumheter, som att rulla ut regnbågs-
  färgade mattor i kyrkan eller larva sej på pride-festivaler t.ex.
  Det lär visst kunna bli ett särskilt ansvar också på domens dag...(Litet d)

  SvaraRadera
 19. Stellan Bengtsson3 juni 2015 kl. 21:56

  Sanningsfrågan är grundläggande. Kan en kyrka som accepterar svek och löftesbrott räkna med Guds välsignelse över sina tjänare och gudstjänster?När alla kurvor pekar åt fel håll allt från dop och medlemskap till deltagande i högmässan är det med undran man hör stiftschefer och andra makthavare tala om dagsaktuella politiskt intressanta frågor.

  SvaraRadera
 20. Av den lovande, doktorerade kvinnliga prästen, som om jag inte minns fel även var sökande till domprosttjänsten i Skara en gång i tiden blidde det en häxa. Det borde täppa till truten på alla som krattat gången för henne i den kyrkliga parnassen!! Var god skölj!! Det fanns de med självbevarelsedrift som satte stopp för tilltaget. Utvecklingen visar med all önskvärd tydlighet hur rätt de hade! 1958 års beslut och dess tillskyndare har mycket att svara för!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 21. BloggarDag igen, Peter T, HH och Sven Andersson,

  Så kan jag då notera att den förstnämnde ej besvarar mina konkreta frågor - varför, kan man undra, ty de är verkligen relevanta i pågående diskussion? - att den andra sätter kyrkan MOT demokratin och hävdar deras obefintlighet, att den tredje på sitt vanliga sätt vräker ur sig närmast otidigheter och fortsätter att placera sig på den höga häst, som alltid stassar och att den fjärde allmänt kritiserar ämbetsreformen.

  Varför besvaras inte mina frågor om kyrkan har blivit lidande av kvinnliga präster och om de är sämre präster än män? Påståendet att kyrka och demokrati är oförenliga är, kort sagt, direkt befängt. Insyn, förankring i folkdjupet, öppenhet, offentlighet står i strid med Guds ord? Hur kan något komma med slika slutsatser? Som om vår demokratiskt valda kyrkoorganisation skulle vara fientlig mot den kyrka, som den är beslutsbasen i!
  Nej, Peter T, dra inte sådana valser igen!

  Naturligtvis förstår jag att HH inte vill ha en öppen debatt om bland annat detta. Den kan ju bli avslöjande för hans åsikter. Att jag nämnde och föreslog en debatt berodde på BloggarDags tvärsäkra slutsats att han skulle sopa banan med biskoparna. Kom an då, Dag, och sopa banan med oss andra, om Du kan. Börja med kvastarbetet genom att besvara frågorna om kvinnor skadat kyrkan under drygt fem decennier. Bättre det än att diskutera gräddinköpen på närmaste ICA-butik, förmodligen efter betalning till kvinnliga kassörskor.

  Slutligen - då någon uppenbarligen är arg över min fullkomligt korrekta slutsats att den som sitter i ledningen för kyrkan har ett lojalitetskrav och inte skall placera sig i ett skyttevärn för att ideligen avlossa giftpilar mot sin jordiske huvudman - vore det bra om denna insikt slår rot.
  Tänk om undertecknad anslöt sig till missionsprovinsen men som medlem där ständigt ägnade mig åt att underkänna, döma ut, förkasta och skjuta dess teologi i sank!
  Skulle detta accepteras?
  O.s.a.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan lova att inte dra samma vals igen om du ändrar din ståndpunkt.
   Då skulle jag nämligen slippa.
   För det är väl inte censur som skulle få mig att låta bli?
   Då i princip inga andra kyrkor genom historien haft de direktdemokratiska val till kyrkomötet med sekulära partier på samma sätt som SvK har idag, så skulle enligt BOD SvK vara mer välmående än dessa.
   Snacka om befängd kyrkovärldsbild.
   Ett tips kan vara att titta på korrelationen mellan kyrklighet och ekonomisk tillväxt i länder som Sydkorea och Brasilien. Är SvK ett föredöme i sammanhanget, ärligt talat.

   Det SvK är världbäst på är psalmer på svenska och sekulära partier i kyrkomötet.

   Radera
  2. B O D

   Delar (faltiskt) din senare logiska slutsats. Alla som inte tror på kgl saligHETSvärket (förkortat SveK) är välkommna att upptagas i Kyrkans fulla gemenskap.

   Det du tror är en "kyrka" är inget annat än en övermodern teologisk lekstuga för de rödskägg/rödvinsvänstrande politiskt korrekta vindflöjlar som inte har råg nog i ryggen än att ockupera, parasitera o demolera en kyrkoprovins.

   Med lögnen som metod o Sveket som vapen. Dragen ut ur henne. Kasta ankaret o överge det sjunkande Skeppet. Välkommna på klippfast mark.

   Radera
 22. Först frågar BOD "Har Svenska kyrkan på något sätt blivit lidande under de mer än fem decennier som kvinnor varit präster? Ja eller nej! "

  Sedan besvarar han sin egen fråga och tillskriver sina meningsmotståndare hans eget svar: "Varför besvaras inte mina frågor om kyrkan har blivit lidande AV kvinnliga präster och om de är sämre präster än män?"

  Det är du BOD, som påstår - förutsatt att kyrkan har blivit lidande - att det är de kvinnliga prästernas fel. Kan du inte tänka dig att det inte är deras, utan deras anhängares fel.

  Jag har någon gång tänkt skriva ett inlägg om vad kyrkorummet symboliserar, varför tornet är i väster och altaren är i öster, och vad mittången, som leder fram till altaret, symboliserar.

  Nämligen människans väg. I Niolai-kyran, Örebros medeltida "katededral" ligger nu en matta i pride-färgerna på mittången. Jag fick kännedom om detta genom en insändare av signaturen "Aldrig mer kyrkobesökare".

  Jag frågar mig: Är pride-spektaklet människans väg till frälsning, enligt den post-kristna tron? Ännu en Örebro-nyhet i samma tidning: Man ska öppna en stripclub i den gamla swingersklubbens lokaler. Vad symboliserar egentligen den nya kyrkointeriören?

  Jag påstår inte alls att någon kvinnlig präst ligger bakom detta. Det kan likaväl vara en manlig präst.

  Detta påminner om en dispyt som jag hade med Åke Bonnier, när han var domprost i Stockholm. Jag klagade på att pride-fanan (det var under prideveckan) hade placerats OVANFÖR korset på kyrktaket.

  "Gå in under korset" är ett uttryck som kommer sig av att ett jättestort krucifix brukade hängas upp vid ingången till koret i våra medeltidskyrkor.

  Jaha, du, BOD. Varför inte hammaren och skära ovanför korset på 1 maj? för det är väl inte så att det här med pride andas lite överklassdekadens i stället för klasskamp?

  Jodå, gärna hammaren och skäran för mig, men under korset. Oss folkkyrkovänner emellan.

  SvaraRadera
 23. Den som sitter i ledning för Kyrkan har inte främst sin lojalitet mot sin "jordiske huvudman" utan till 100 % mot sin HIMMELSKE HUVUDMAN.

  SvaraRadera
 24. Till mina kritiker ovan,

  -Än en gång noterar jag alltså att frågorna huruvida Svenska kyrkan har blivit lidande av kvinnliga präster, om de är sämre predikanter än män och om de inte står för samma teologi som männen, ej har besvarats.

  Är frågorna så känsliga mitt herrskap? Vi har ju över fem decenniers erfarenhet av kvinnliga präster. Vad har gått snett då, vad har kvinnor sagt
  som gått stick i stäv med vedertagen teologi och med KO?

  Fram nu med svaren på dessa synnerligen relevanta frågor. Varför tiger också bloggpappan, mannen som säger sig kunna sopa golvet med (alla oss antar jag) kvinnoprästanhängare och tillskyndare av att hALVA mänskligheten skall ges möjlighet att bekläda prästämbetet och arbeta för Guds rättfärdiga rike.
  Sätt igång och sopa, om Du kan, bäste Dag!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Halva mänskligheten ska inte alls ha möjlighet att "bekläda prästämbetet". Vilka dumheter! och vilket uttryckssätt, "bekläda". Inte ens alla Svk-medlemmar. Teoretiskt ska vem som helst ha möjlighet att bli statsminister. Men kyrkan och staten är inte smma sak, och har aldrig varit det. När kyrkans politiska infytande över staten var som störst, kan man kanske säga att kyrkan var en stat i staten. Men även då var det skillnad mellan kyrkan och de profana delarna av statapparaten.

   Det är precis lika fel att placera korset UNDER det svenska riksvapnet som under Pride-fanan.

   Att politiska partier ställer upp kyrkoval, och att partimedlemmar förväntas stödja sitt eget partis kandidater är en abnormitet. Ett första steg kyrkans tillfrisknandeprocess är att man bildar särskilda nomineringsgrupper, som är organisatoriskt skiljda från det parti, som nomineringsgruppens medlemmar de facto är medlemmar i. I ett andra steg måste kyrkans valsystem göras om.

   Och du, BOD, det här har inte ett dugg att göra med kvinnoprästfrågan. För övrigt har du redan fått svar på dina frågor om kvinnliga präster, dock av andra än mig.

   Radera
 25. LFL,

  Är det så känsligt för Dig att svara på frågan om kyrkan har blivit lidande av fem decenniers kvinnopräster? Svara på det spörsmålet, LFL och ni andra som likt katten kring het gröt väljer att tiga.

  Bättre med konkret debatt än allmän svammel om politiker och staten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gäsp!
   Har jag svarat eller har jag svarat?
   Snälla, dra inte den valsen igen att ingen svarat på dina frågor.

   Radera
 26. Jag stödjer helt det som sign Populisten skrev 3 juni kl. 18.28. Du har redan fått svar.

  Du ägnar dig åt typisk slaksjournalistisk. Du omformulerar frågan hela tiden. Ska jag svara på Dike I eller Dike II eller Dike III? Vad är det du försöker låtsas, egentligen?

  Är det något slags åsiktskontroll? Du är ju värre än Stasi, som trängde in i privata lägenheter med sina hemliga mikrononer: Du försöker tränga innanför pannbenet på folk. Försöker du bevisa att vi som är för kvinnliga präster, "innerst inne" är motståndare?

  Om du har tänkt ställa mig inför något slags inkvisitionsdomstol, så tänker jag kalla ett antal kvinnliga präster, som jag fått nattvarden av, som vittnen. Pass upp bara, så att du inte själv åker dit för falskt åtal.

  Det här är väl ändå ett diskussionsforum, där det är okej att kritisera framförda åsikter, men du går ett steg längre. Så långt som ingen åklagare får gå. Så långt som bara maktberusade journalister går, under hot om att skandalisera sina ofrivilliga intervjuoffer, typ "NN har fått chansen att kommentera beskyllningarna, men avstått, så nu statuerar vi ett exempel. Vi tolererar ingen olydnad mot oss skandaljournalister."

  Skriv i stället om fotosessionen i Lindö kapell. Den var du ju emot. Så du är alltså en homofob! Men det var ju förstås innan samkönade fick rätt att gifta sig...

  SvaraRadera
 27. PeterT och LFL,

  -Den förstnämnde påstår att han svarat på frågorna om kvinnor är sämre predikanter än män, om kyrkan blivit lidande på kvinnliga präster och om det går att vara folkkyrka, om kvinnorna utestängs från prästämbetet.
  Han har dock inte alls svarat på dem. Punkt, slut!

  LFL:s inlägg har starkt dragit ned nivån på debatten. Dess otidigheter, beskyllningar, oförskämdheter talar för sig själva och skall därför lämnas därhän.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om någon undrar om Lindö kapell., så är det en liten kyrkobyggnad som tillhör Svenska kyrkan. Redaktör Dike gick till våldsamt angrepp mot två kvinnliga präster för att de hade tillåtet konstnärinnan Elisabeth Olsson -Wallin att arrangera en hatpredikan mot homosexuella i denna kyrka. Detta arrangemang var ett led i kampen för de rättigheter, som homosexuella sedermera har fått genom beslut av riksdag och kyrkomöte.

   Kappändarens problem är att vindarna kan ändra riktning. Och ett särskilt stort problem blir det ju för den kappvändare, som menar att de demokratiska instanserna aldrig kan ha fel - och till råga på anklagar andra för att inte ha rättat sig efter de nya vindarna.

   Nu tycker jag att Dike ska besvara sin egen fråga om kyrkan har blivit lidande av de kvinnliga prästerna. Just dessa två, som fick Dike att gå i taket.

   Radera
  2. För de som eventuellt inte var läskunniga första gången:
   - Kvinnor är bödvändigtvis inte sämre predikanter, men forskning om kvinnliga präster inom SvK visar att de ofta (37 av 38) avviker från klassisk tro.
   - Om predikan aviker från klassisk tro lider kyrkan skada.
   - Det finns inget egenvärde i att vara "folkkyrka" i SvK tappning. De som påstår detta behöver visa statistik eller forskningsresultat på att så är fallet.

   Nu var jag tvungen att dra samma vals igen för att det var en som inte kunde läsa.

   Radera
 28. LFL och Peter T,

  Den förstnämnde gör en grotesk beskrivning av en händelse i Lindö kapell utanför Norrköping och i min gamla församling. Den aktuella fotografen hade fått kh:s tillstånd att ta några foton i kapellet men drog dit ett stort antal från RFSL och lät till och med en hund komma in i kapellet. Någon "hatpredikan" mot homosexuella var det naturligtvis inte frågan om; hennes syfte var ju det omvända. Hatet riktade sig i stället mot pingstpastor Green från Öland.
  Det som skedde i kyrkan var helt klart en provokation och kritiserades av många i församlingen. Men dåvarande biskop Martin Lind ingrep tyvärr inte.

  Den andre ombeds bestyrka den påstådda forskningen ("om kvinnliga präster") för att styrka sina slutsatser.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kanbdå hänvisa till mitt första svar som hänvisar till bloggäharen kommentar där det finns en kort redogörelse av forskningsresultatet.
   Det är visst inte bara mina svar som inte läses av alla.

   Radera
  2. Jag trodde inte om Dike att han skulle blåljuga, men det gör han nu. Jag skrev "Dike gick till våldsamt angrepp mot två kvinnliga präster för att de hade tillåtet konstnärinnan Elisabeth Olsson -Wallin att arrangera en hatpredikan mot homosexuella i denna kyrka." Precis så var det. Bildbevis finns. Ljudbevis finns naturligtvis inte, men den som föreställde pastor Green ser verkligen hatisk ut.

   Nu slår Dike knut på sig själv, när han påstår att hans ilska den gången riktades mot att man hade släppt int ett stort antal från RFSL: Får sådana inte släppas in i kyrkor, eller vad menar Dike?

   Fotoarrangemanget var en protest mot pingspastor Åke Greens välkända predikan på Öland. Dike protesterade mot protesten. Men det vill han inte stå för nu, när (nästan) hela Svenska kyrkan instämmer i kritiken mot pastor Green.

   Radera
 29. Peter T,

  Nej, Du har inte alls visat någon forskning som ger vid handen att kvinnor är sämre predikanter än männen. En sådan lär nämligen vara svår att hitta .Bloggpappan har för övrigt klart markerat att de ej är sämre.

  Sedan hävdar Du i en tidigare kommentar, att kyrkans "Herre ska styra genom sin Ande" och låtsas med den formuleringen att Guds Ord står i ett slags motsatsställning till demokratin, när det i själva verket - som jag tydligt markerat - är tvärtom.

  Det vore därför klokt om Du, och de som ständigt idisslar den påstådda motsatsställningen, ägnar er åt kritisk självreflektion. Guds Ord som demokratins och det fria valets fiende???

  Bort det, en gång för alla !

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Öh, jag hänvisar till en kommentar ovan 3 juni 2015 11:08 skriven av Stig Walldin.
   Om huruvida detta referat av forskningen är sannt eller inte vet jag inte, men det förefaller mig osannolikt att jag inte skulle hänvisat till den. I synnerhet som jag faktiskt gjorde det. (Jmf Harrisburg!)

   Att jag sedan upprepade gånger ifrågasatt vilken kyrklig väckelseperiod genom historien som inträffat i en kyrka med direktval till kyrkomötet på samma sätt som SvK har idag stämmer.
   Att jag inte sett några belägg för detta stämmer också, trots några egenrättfärdiga retoriska krumbukter från BOD.
   Om BOD kan finna bibelord eller en tydlig kristen tradition som förespråkar en kyrka där lekmännen allena formulerar läran så kan jag överväga att byta ståndpunkt.
   Så även vid tydliga spår av väckelse under samma premisser.

   Ĺär jag få vänta, eller finns det kanske inte något belägg förutom hjärnspöken?

   Radera
  2. Googlade upp lämplig litteratur, även om jag inte läst den.
   Källhänvisning Helge!

   http://www.amazon.com/Hennes-verk-skall-prisa-henne/dp/9197035564/ref=la_B001JXAE9E_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1433774060&sr=1-1

   Finns säkert att tillgå via lämpligt univestitetsbibliotek.

   Radera
 30. Nog är denna bloggs kommentarfält helt "utdikad" nu...

  SvaraRadera
 31. Peter T igen,

  -Har Du ännu ej förstått eller känner till att i Svenska kyrkan formulerar ingalunda de förtroendevalda "allena" läran? Hur ofta skall det behöva påpekas, att det finns en läronämnd där samtliga biskopar ingår och som formulerar den?

  Håll Dig till verkligheten, Peter T !

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förvisso måste läron¨ämnden godkänna alla förslag om teologisk natur, men det är kyrkomötet som tar besluten.
   SvK är väl den enda kyrka i världshistorien som är "fri" från staten och där biskoparna inte har rösträtt i lärofrågor?
   När i världshistorien har något liknande förekommit?

   Kommer någon ihåg reservationerna i läronämnden när äktenskapsreformen behandlades? Några biskopar bland reservanterna vill jag minnas.

   Radera
  2. I min verklighet påbjuder allmän artighet att man svara på frågor genom källhänvisningar eller referenser.

   Så återigen, när har det varit väckelse i en kyrka med liknande demokratiskt system som SvK har efter 1986? Exemplifiera tack.

   Radera