måndag 11 april 2016

Det våras för kvinnoprästmotståndarna

Det blir bara bättre och bättre.
Nu kommer vitboken om samerna (2 band, 800 sidor) och Svenska kyrkan är engagerad. Ärkebiskopen talar i saken. Jag var med för 20 år sedan eller så, när frågan kom upp på dåvarande kyrkostyrelsens bord. Och så har saken haft sin gång. Urbefolkningar ska vi slå vakt om.

Bra - för det finns en Svenska kyrkans egen urbefolkning, de som tror vad Svenska kyrkan tidigare tänkt om ämbetet. Kvinnoprästmotståndarna. Nu ska de hanteras i en försoningsprocess, förstår jag. För de utgör ju en urbefolkning. Försoningsprocessen måste beskriva vari smärtan består, och vilka övergreppen är, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Här finns en historisk skuld. En sannings- och försoningskommission måste till för att skapa förutsättningar för att läka relationer, ge människor upprättelse och öka förståelsen för kvinnoprästmotståndarnas erfarenheter. "Kvinnoprästmotståndarnas liv och kvinnoprästmotståndarnas erfarenheter är fortfarande för osynliga och okända i Sverige och inom Svenska kyrkan."

Svenska kyrkan har samman med staten bidragit till de strukturer som förtryckte och förminskade kvinnoprästmotståndarna, som kategoriserats och definierats av kyrkans företrädare så sent som på 2000-talet. Här behöver kyrkan ta ansvar inte bara för den orätt som begåtts tidigare, vilket måste ses underlätta arbetet:

Svenska kyrkans arbete kan vara en början för att läka majoritetssamhällets relation med kvinnoprästmotståndarna, men det behövs mycket mer. Även staten behöver granska sitt historiska agerande mot kvinnoprästmotståndarna. Statens kränkningar har haft stora konsekvenser för kvinnoprästmotståndarna som grupp och enskilt, som påverkar än i dag. Dessa behöver vara med och utfrorma och definiera kommissionens uppdrag.

Saken uttrycks väl av ärkebiskopen:
"För kyrkan grundas försoningsuppdraget i den försoning som Gud har förverkligat geom Jesus Kristus. Av det följer vår uppgift att stå i försoningens tjänst eller försoningens diakoni, som det heter hos aposteln Paulus."

Självfallet börjar detta arbete med en språknyansering.
Det heter inte lappar, negrer eller zigenare och då inte heller "kvinnoprästmotståndare". De står för det tidigare paradigmet och kan kallas "tidigkristna" eller "urkristna" eller helt enkelt "kyrkliga". Eftersom de tvekat om ämbetsreformen kunde de också kallas "hesitörer", även om det skulle kunna ge associationer till "desertörer" och det skulle leda tanken fel. De står för Kyrkans frihet men att de då skulle kallas "liberalerna" blir lite förvirrande. "Frihetskämparna"? "Freedom Fighters"? Hur eller hur, den gamla sanningen gäller: Kärt barn har många namn bara inte det nedsättande nedärvda språkbruket. Kanske gillar jag ändå "hesitör" bäst. Det är ett öppet och inbjudande begrepp för det är fint med tvekan i det kyrkliga i alla andra frågor utom i denna... Det ska kommissionen  ändra på, antar jag.

Det våras för hesitörerna, alltså. Lögnväsendet kommer att spricka upp. Det blir en lust att leva när grundhållningen blir respekt för dem som med goda argument hävdar att Svenska kyrkan utan goda argument tog ett politiskt beslut år 1958, det beslut som kyrkomötet 1957 inte ville ta och därför riksdagen tog och kyrkomötet fick anpassa sig. Den saken kommer sanningskommissionen att belysa. Det är bara roligt att få vara urbefolkning när saker ställs till rätta.

Det ska väl som vanligt betalas ut pengar till de tidigare ansatta. Hesitörerna, men också deras efterlevande, får fundera över om det blir bäst med ett schablonbelopp eller om det ska räknas ut ersättningar individuellt. Vad är det värt om en person hela sitt yrkesliv medialt kränkts som något han/hon inte är, dvs med olika uttryck som syftar på gynofobi? För kyrkan är det nog viktigt, det där med det goda namnet och ryktet. Ehrenrettung, som det heter. Och vad kostar ett yrkesförbud och ett institutionaliserat befordringsstopp i reda pengar? De, som varit oroliga för att Svenska kyrkan är så rik, kanske snart inte längre behöver oroa sig?

Nu har vi vår i luften!
Det varsnar urbefolkningen först av alla.

Vill någon fördjupa sig på temat urbefolkning kan jag ge en referens.
http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/

35 kommentarer:

 1. Ett härligt stycke satir!

  Men den dag då hesitörerna upprättas, lär inte komma förrän svensk kristendom är så marginaliserad att den knappast existerar. Och då dras alla kristna över en och samma kam. Rakbladskammen. Då hjälper det föga att ha varit finkristen, medgörlig och i tiden.

  Vissa frågor kan drivas, andra inte. Perifera frågor kan drivas lättare än centrala och känsliga. Bloggaren får av reaktionerna att döma trösta sig med att han rotat i både centrala och känsliga frågor.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 2. Detta är ren skrämselpropaganda.an.

  SvaraRadera
 3. Även sådana av oss som anser att utvecklingen med kvinnliga präster var oundviklig och riktig kan hålla med om kritiken mot beslutsgången och framför allt av hanteringen av minoriteterna i kyrkan. Per Eckerdal och Bjereld får skriva vitbok om sina maktfullkomliga sätt att använda domkapitlet för ideologiproduktion.

  TD

  SvaraRadera
 4. Befinner mig just nu i Vilnius, Litauen. Så annorlunda mot Sverige. Överfyllda kyrkor av både unga och gamla. Det är trosstärkande att se en folkkyrka som lever.
  En kyrka som i grunden besegrat kommunismen. RK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta en kittslig fråga men vilken folkkyrka i Vilnius? Om du syftar på den katolska, polska, folkkyrkan kan jag förstå. Om du syftar på den ortodoxa folkkyrkan förefaller kampen inte varit särskilt konfrontativ. Om du syftar på den evangeliskt-lutherska spillran(?) så har väl båda de andra tagit över, eller? Jämför med Lettland och Estland.an

   Radera
 5. Jaa!!! Men nu måste vi också vara storsint kristliga och acceptera ärkebiskopens förlåtelse. Jag är inte så säker på att lapp..., förlåt samerna, lika gärna överger sin offerroll eftersom den är en ganska bra förhandlingsposition, varifrån man kan idka känslomässig utpressning. Men de mest argsinta och svenskhatande samerna, med fröken Märak i spetsen, verkar ju inte heller se något värde i kristendomen. För dem tycks evangeliet bara vara en kolonial ideologi.

  När det gäller benämningen på vår ursprungsbefolkning kan vi inspireras av grupper som gjort pejorativa beteckningar till sina egna. Vi har t.ex. neg..., förlåt de svarta (exakt samma ord fast på annat språk), i USA som i intern slang kan kalla varandra "nigga'". Problemet är bara att ingen utomstående får använda N-ordet om dem. Situationen blir ju absurd om vi nu är de enda som kallar oss kvinnoprästmotståndare medan de som tidigare använde ordet inte vågar använda det av rädsla för att kränka. Låt oss istället vara lika vidsynta och toleranta som de homosexuella som gjort ordet bög till var "hens" egendom.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom tycks det vara en faktoid att Sveriges ursprungsbefolkning var samer. Lap ... Samerna kom kanske 10.000 är senare än de befolkningsgrupper som följde den tillbakadragade isen söderifrån.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_under_paleolitikum

   /Skallagrim

   Radera
 6. Förminskade och förtryckta???

  -Ja, han måste ha skrattat för sig själv framför datorn, bloggaren DS. Ty här fann han, trodde han, en krok att hänga upp sin sak i: jämförelsen mellan kyrkans attityd mot samerna och kyrkans demokratiska beslut, observera demokratiska beslut, att också låta det andra könets företrädare vigas till prästämbetet.

  Alltså läggs texten ut. Om förminskade och förtryckta högkyrkliga präster, de som under inga som helst omständigheter ens i sin vildaste fantasi kan tänka sig att kvinnor i kyrkan skall ges samma rätt som männen.

  Och som den lilla minoriteten lider under förtrycket och förminskningens tunga ok! Minoriteten måste därför gottgöras efter det att en sanningskommission tagit sig an dess fall och - förutsätter givetvis DS - kommit fram till att kyrkan och/eller staten skall ersätta de stackars drabbade kvinnoprästmotståndarna med en rundlig summa.

  Men tänk - ve och fasa, hr bloggare! - om sanningskommissionens slutsats blir en helt annan: att gruppen varken är förminskad eller förtryckt, att dess företrädare har fått behålla sina ämbeten, sina löner, sina - i förekommande fall - boenden i stora och vackra prästgårdar, att de får göra precis allt det som de alltid har gjort i kyrkan och kvinnoprästerna nu är betrodda och legitimerade att göra.

  Ja, tänk om kommissionens rapport mynnar ut i detta. Chanserna till ett sådan resultat är också med förlov sagt stora. Mycket stora.

  Av förminskningen och förtrycket blev det alltså inget. Allt återgår alltså till det normala: kvinnor och män sida vid sida i Svenska kyrkan i gemensam kamp mot sekularism och ondska och för rätten, sanningen, nåden och förlåtelsen.

  Visst är Gud god. Både mot kvinnor och mot män!
  Eller hur, bäste Mohedabloggare?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samernas kamp gäller exklusiva rättigheter. Alltså att andra skall utestängas från alternativt nyttjande av renbetesmark p g a sedvanerätt och hävd. Med det resonemanget ligger Dag Sandahl och hans polare bra till. De högkyrkliga kanske skulle börja bli lite mera krävande?

   /Skallagrim

   Radera
  2. Bengt Olof! Du hänger upp din argumentering, nu som tidigare, på att beslutet om kvinnor som präster var ett demokratiskt beslut. Om det var särskilt god demokrati som tog sig detta uttryck, råder delade meningar.

   Men min fråga är nu: Byggde inte svenska statens tidigare behandling av samerna på demokratiska beslut?

   Radera
 7. Vi får inte glömma doakörer - Ty dom har blivit särskilt illa behandlad i denna pigga, käcka, och muntra blogg - inte av bloggpappan själv - men av hans illvilliga motståndare vars namn vi alla vet - han som har så många oplockade gäss med bloggpappan - han som är den avskedade tidningsmurveln...

  VP

  SvaraRadera
 8. Skulle man yrka på ersättning också. Då skulle jag bli rik!!!! Alla dessa påhopp och missförstånd.
  De flesta har inte fattat att det inte är någon kvinnosaksak!! De tror att "Kvinnoprästmotståndare" är liktydigt med kvinnohatare. Bra att du klargör ordet inom citatteckan.
  Ibland har ordet använt som en titel!!!!!

  SvaraRadera
 9. Dag är kanske en "husneger" i kyrkostyrelsen, en sån där som får bevisa att "negrer" inte är illa behandlade. Men inga fler "negrer" får prästvigas, det står ju alldeles klart, eller hur BOD?

  Dags och högkyrklighetens pedagogiska dilemma - och Frimodig kyrkas - är ju att gyllene regeln kan tyckas legitimera prästvigningsstoppet. Dom är elaka och vill inte prästviga kvinnor - alltså ska dom inte prästvigas själva.

  Därför vill jag som lågkyrklig och EFS:are formulera följande sats: Att tro att det särskilda (inte det allmänna) prästämbetet är överantvardat endast till män är en allmänkyrklig, bibelenlig, kristligt fullt legitim ståndpunkt (alls inte jämförbart med att vägra prästviga svarta!), medan det är en helt okristlig, drakonisk ståndpunkt att vägra viga verkligt högkyrkliga - eller för den delen verkligt gammalkyrkliga eller konservativt lågkyrkliga - och bekännelsetrogna prästkandidater.

  Detta kan låta inkonsekvent men är det inte och det måste med större kraft hävdas än hittills. Skillnaden är att de förra faktiskt har gott stöd av Skriften och Traditionen, medan de senare gör sej till usurpatorer och återinför en lärotukt som de först försökt avveckla för att själva komma till makten.

  SvaraRadera
 10. Andreas Holmberg,

  -Käre vän, har då alla lutherska kyrkor i världen - inklusive vår egen folkkyrka - struntat i Skriften och traditionen? Är de inga riktiga kyrkor?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska Kyrkan går före!

   Den räknas av de insatta i andra kyrkor som avskräckande exempel. Å andra sidan är väl ingen kyrka så inkulturerad i sin samtid och sitt folk som den svenska. Sverige ses också allt oftare som ett avskräckande exempel. Ett sekulariserat, icke-troende, icke-kyrkligt folk får en kyrka i sin avbild. Detta folk anser i stor utsträckning att det är hög tid att Svenska Kyrkan avskaffar sig själv. Under tiden kan ju kyrkan alltid sysselsätta sig med lite kulturmiljövård samt miljö-, social- och migrationsengagemang. Det skadar väl inte så mycket? Medan man ändå inväntar det oundvikliga?

   P

   Radera
  2. BOD Tro mig, det är långt ifrån alla evangeliska-lutheraner som godkänner kvinnliga präster. Jag respekterar båda synsätten, men har med tiden kommit fram till att det endast är möjligt att prästviga män. Det är en syn jag för övrigt delar med många kvinnor.
   //Robert

   Radera
  3. En vitbok om Svenska Kyrkans handlande gentemot högkyrkliga i samband med ämbetsreformen kommer inte än på länge av ett mycket enkelt skäl.

   Jag är inte insatt i frågan om hur och när Svenska Kyrkan handlade illa mot samer, men jag har inga skäl att tvivla på att Svenska Kyrkan och dess företrädare har behandlat samer illa (liksom man har behandlat judar, romer, metodister och en stor mängd andra grupper illa under seklerna (somliga har råkat värre ut än andra, det står också klart).

   Men en viktig sak när det gäller samerna är att ingen av de som deltagit i att behandla samer illa i Svenska Kyrkans namn längre är i livet. Jag tror detta är en nödvändig förutsättningen för en vitbok och försoningsprocess.

   Och det är huvudskälet att en dylik process vad gäller högkyrkliga kommer att dröja, åtminstone tills alla inblandade är tryggt döda och begravda.

   Bo Rydén

   Radera
  4. Bengt-Olof, Du kan ju läsa KG Hammars böcker och varför inte den senaste som handlar om att "släppa" dvs. Skrift och Tradition till förmån för det egna provtänkandet. Gud hålls på lika behörigt avstånd "bortom" tillsammans med kvinnoprästmotståndare och homofober. Följ gärna debatten inom Rom nu efter att Fraciskus "släppt" sin apostoliska förmaning "kärlekens glädje". De liberala är givetvis besvikna över att påven håller fast vid Kyrkans lära, och de ortodoxa strävar efter att täppa till det läckage i påvens "pastorala formuleringar" som skulle kunna omtolkas till en motsägelse av Skrift och Tradition. I vår svenskyrkliga gemenskap har vi ju en plågsam mångårig erfarenhet av denna motsägelse som hotar att upplösa hela vårt samfund. Det kommer en dag då alla kommer att uttrycka sin tacksamhet för dem som höll fast och bekände trots att de blev hånade och kallades kvinnoprästmotsåndare och homofober. Kanske har K G en hemlig beundrande affinitet för dessa som han gärna håller på avstånd. Varför skulle han i så fall hålla Gud på sådant behörigt avstånd med sin apofatism?

   Radera
  5. I "ämbetsfrågan", liksom i många andra "innovationer", är det helt uppenbart att Svky struntat i Skriften och Traditionen!
   Antony

   Radera
 11. Så sa jag inte, Bengt Olof, men alla lutherska kyrkor i världen tar förvisso inte lika lätt på Skriften och traditionen som Svenska kyrkans nuvarande ledning. Och jag menar på fullt allvar att beslutet 1994 (att stänga ute stora, viktiga bekännelserörelser inom Svenska kyrkan från prästämbetet) var en långt större horrör än den regel som gällde fram till 1958 och än idag gäller i många stora kyrkor (även lutherska som exempelvis Missourisyoden), nämligen att endast män vigs till det särskilda prästämbetet (även kvinnor kan givetvis även där vara präster i det allmänna prästadömet, ja t.o.m. kungar!). Om vi nu betraktar även denna som en horrör - men den har som sagt märkbart stöd i både Skriften och traditionen, vilket knappast den ohemula prästvigningsstoppsregeln från 1994 har.

  För att inte tala om den ojämförliga horrören från 2009, där förbundet mellan man och kvinna inte längre ens sades böra ha ett särskilt namn (ens i kyrkan!). Med påföljd att Jesusorden om äktenskapet i kommande kyrkohandbok (om inte protesterna växer!) nu tycks blir fakultativa ÄVEN FÖR PAR AV OLIKA KÖN. Tycker de, eller prästen, att det låter för strängt att "lämna sin far och mor" (Jesus talar förviso inte om "far och far" eller "mor" och "mor) eller att "inte skilja åt" kan de framöver välja bort vår Frälsares dyrbara äktenskapsundervisning, stadfäst ända "från begynnelsen" (se 1 Mos. 2)!

  Vilka pastorala medgivanden och undantag man än (som jag) ville se på 90-talet, måste man ju medge att den totala könsneutraliteten - även ifråga om äktenskap och föräldraskap! - börjar bli alldeles bortitok. Glöm inte hur förre ÄB Wejryd för några år sedan bekände sin övertygelse att somliga barn föds av karlar (som alltså för ingen del ska skära av sej sina äggstockar; jag håller ju med om att de inte ska tvingas skära av sej nånting, men jag håller inte med om att de är karlar)!

  Och denna könsneutralisering av äktenskapet har införts ENDAST i kyrkor som dessförinnan infört ordningen med kvinnor i prästämbetet - så nu även i Norge. Det behöver sannerligen inte vara kvinnornas eller ens förändringens fel. Men nog ser det mycket illa ut, och nog komprometterar den andra Ä-reformen den första rätt rejält. Inte undra på att Mekane Yesus-kyrkan, som just börjat prästviga kvinnor, nu söker sej allt närmare Missourisynoden - som inte har någon tanke på att göra det. Vi håller ju på att bli kufar i ekumeniken, i den världsvida kyrkan. Ja, frågan är faktiskt snart om Svenska kyrkan - styrd av bl.a. Socialdemokraterna och Centern - är en riktig kyrka. Vad tror du Socialdemokraterna och Centern tycker? Att de som politiska partier fortfarande - liksom Moderaterna på sin tid - engagerar sej i Svenska kyrkan kan ju bara bero på

  1) att de ser sina egna partier som kristet konfessionella
  2) att de inte ser Svenska kyrkan som en riktig kyrka
  3) att de ser Svenska kyrkan som en kyrka men inte vill att hon ska fortsätta vara det

  Något fjärde alternativ kan jag rent logiskt inte urskilja. Kan du? Kan någon?

  SvaraRadera
 12. Jadu BOD'

  Gud utnyttjar skämtsinnet in´bland. Du verkar vara ett exempel på detta.

  Utsprkad från moderatorna, avskedad pga inkompitense som redaktör. Kvar att verka som.
  Politruk. Där krävs varken läsförståelse eller tankeförmåga bara att skriva sitt namn med versaler och därigenom antyda att det är den store BOD som talar.

  Den store BOD klarar vare sig matematil. generell logik men han har lärt sig att majoriteten, hans uppdragsgivare - icke kristus - alltid har rätt.

  Djävulen själv ha eftersöker alltid majoritetens åsikt , dvs styr deni för honom rtt riktning.

  Gud säger OK, en tid vill jag vänta innan jag skiljer fåren från getterna.

  Vill Du stå inför vår Herre och som ensam ursäkt fabla om majoritetsbeslut fast du visste, borde ha visst vad bibeln säger...?
  Är du fÖrmer än apostlarna . förmer än Kristus själv?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag blir bekymrad med sådana här misstänkliggöranden av en person. Det blir en variant av donatism, som ju kyrkan avvisat vad gäller ämbetet – att en persons vandel avgör hur man skall värdera det han eller hon säger eller gör.

   Det är dessvärre en inte helt ovanlig företeelse. Många av dem som vill bevara luthersk bekännelse ren avvisar den med Rom gemensamma deklarationen om rättfärdighet med argumentet: De lutheraner som undertecknade detta är inte goda lutheraner.

   Det enda som gäller är vad en person faktiskt säger eller gör. Det är detta som skall bedömas, och kritiseras om så finns anledning, efter innehållet i det sagda eller gjorda, inte utifrån andra omständigheter.

   Radera
  2. HH!

   Nu måste jag försvara BOD.
   Förolämpningar kan vi hjärtinnerligt gärna vara utan.

   P

   Radera
 13. P,

  -Om Dina ord ovan om Svenska kyrkan är representativa för de det övervägande flertalet av denna bloggs kommentatorer, dominerar sannerligen bland dem hatet mot, i stället för kärleken till, vår älskade kyrka.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD!

   Det där med "vår älskade kyrka" gillar jag verkligen.
   Haken är bara att skaran som tänker så är ytterst liten och med varje begravning minskande.

   P

   Radera
 14. Jag kan på ett sätt förstå att det kan vara frestande att parallellställa hur man själv behandlats som ”teologisk åsiktsmässig urbefolkning” med hur svenska staten med sin kyrka hanterat en etnisk-språklig minoritet och dess livsvillkor. På ett sätt kan jag förstå att man gör så men får likväl en besk eftersmak i munnen när man som här faller för den. Intrycket jag får blir att bloggaren et consortes de facto inte bryr sig ett dyft om den svenska kolonialismen som i den dag som idag är knaprar på samernas verklighet. Världen och dess orättvisor är faktiskt värda att ta på helhjärtat allvar – typ.
  Men jag har sett samma sak förr. Under studietiden i Uppsala – 1970-tal – skulle jag skriva uppsats och hade för ändamålet att gå igenom bland annat EFS:s årsberättelser under Första världskriget. Där kommenterades tregelbundet i tre-fyra meningar årens människoslakt och nöd innan man kom in på det man verkligen ville ondgöra sig över: hur den liberala Bibelkritiken som en stor plåga drabbat vårt kära fosterland. Det kändes rejält beskt – utomordentligt självupptaget och inte speciellt seriöst.

  SvaraRadera
 15. P,

  Ibland måste man ta till klarspråk. Du kan tycka det är förolämpande men i det här fallet tyckte jag det var värt att påminna om vad saken gäller.

  Slutklämmen menar jag gäller oss alla men då i synnerhet de som aktivt raserar och försvarar raserandet av vår en gång ,inte bara till namnet kristna kyrka. (SVeK , med undantag för raskt försvinnande öar en heretisk och synkretisk organisation som trampar på judarna t ex men kryper för islam och dess terrorister.


  //HH

  SvaraRadera
 16. Dag gör en tankevurpa, han förutsätter någon slags laglig eller moralisk skyldighet att tillhöra SvK. Om det vore så kunde man börja fundera på kränkning av minoritet. Men eftersom det är frivilligt att tillhöra SvK föreligger ingen kränkning.

  SvaraRadera
 17. HH,

  -En upplysning bara:
  -Jag är inte alls avskedad på grund av "inkompetens". Att jag inte fick fortsätta i Moderaterna berodde på att jag avslöjade en jätteskandal i kyrkan i Norrköping med två ledande moderater indragna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 18. p,

  -Men nya tillkommer ju genom födslar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast de födda döps i ständigt fallande omfattning, och sen går en ständigt stigande andel döpta ur som vuxna.

   P

   Radera
 19. Till alla kritiker ovan:

  -Det jag reagerar emot är den totalt onyanserade kritiken från er mot Svenska kyrkan: Det är bara svart-vitt hela tiden, inga nyanser, inga försök att använda andra färger.
  Kyrkan döms ut, omöjliggörs som just kyrka, misstänkliggörs efter noter - noter som alla i kören sjunger efter.
  Jag har markerat det flera gånger, dock till ingen nytta: kritisera gärna kyrkan, om något är fel, och visst är det så ibland.
  Men riv inte i våldsamma semantiska utfall ned den mer än tusenåriga kyrkan och förvandla den till ruiner!
  Sådan anstår inte teologiskt bildade personer!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 20. BOD, nu hänvisade jag som skrivet till redaktörsjobbet. Själv menar jag nog att en man med sådan utpräglad oförmåga att läsa innantill och förstå vad andra skriver . Hur en sådan person överhuvudtaget kunnat bli journalist och än mer redaktör.

  Nå, jag har ju med rätta fått på pälsen för att jag citerat dina egna ord men nu är det alltså du som drar upp vad jag inte ens nämnde.

  //HH

  SvaraRadera
 21. BOD angående din kommentar till P.

  Du tycks förutsätta att varje barn som föds automatiskt döps och då blir medlem av SVeK.

  I vår sekulariserade värld och där ni politruker har stort ansvar för den uppkomna situationen fast ni vägrar ta detta ansvar är detta ingen självklarhet.

  Oavsett. ett nyfött barn, även om det döps aldrig så stilfull och efter all tänkbar ritual, han/hon kommer med visshet i ständigt ökande frekvens att gå ur SVeK när han uppnått myndighetsålder och då "förhoppningsvis". (Notera att Jesus själv råder-visserligen i annat sammanhang den "formellt kristne" att göra upp en balansräkning.

  I detta fall helt enkelt, vad kostar det att vara med och är det värt detta?

  Vill jag stanna i denna heretiska, synkretiska ,politrukstyrda "kyrka" och betala för något jag sedan barnsben fått lära mig bara handlar om myther och sagor?

  Detta till en mycket hög kostnad jämfört med medlemskap i andra organisationer, facket möjligens undantaget.

  Min gissning är att det nog blir en majoritet som då går ur för att spara ett antal tusenlappar. Detta speciellt som sådant som kyrkbröllop med sedvanlig pompa och ståt kan erhållas även om bara ena parten är medlem .

  Många vill av tradition ha t ex kyrkbröllop. Vackert så men tyvärr struntar De då oftast i vad det egentligen innebär. Detta att inför vår Herre avge ett löfte och lova något som man redan från början itutats är omöjligt att hålla. Dvs den sekulariserade och PK-anpassade världen lär detta som en självklarhet, en truism att detta med att lova älska i nöd och lust bara är "vackra ord" utan reell innebörd och egentligen bara betyder tills nästa förälskelse kommer(?).

  Oavsett, det räcker att en är medlem och man om man är rationell utan gudsfruktan väljer man naturligtvis att den med lägsta inkomsten stannar kvar tills kyrkbröllopet är över.
  När sedan formaliteterna är avklarade kan man ju gå ur även där.

  Dessutom bör man inte glömma att man faktiskt kan betala för "hela kalaset" även utan att vara medlem och för många kan denna "engångsutgift ses som ett lukrativt alternativ.

  Där skulle jag personligen säga att det är "ynkedom" citerar Anna där men i annat sammanhaang. Detta att en präst i Guds hus viger uttalade ateister -medlemmar eller inte.(Dvs SVeKs sätt att räkna medlemmar som kanske borde granskas mer än BOD´s fjanterier re Mpr som han inte har ett dugg med att göra.

  Oavsett, när SVeK räknar sina medlemmar skulle de kanske börja sortera efter andra kriterier än i dag.

  T ex betalande medlemmar?

  Registerade medlemmar utan egen vetskap om att de är medlemmar ..

  Troende medlemmar?

  osv,osv.

  Eytt sådant förfarande vore inte i sig konstigare än att jag som enskild person med smärre belopp stöttat Mpr utan att vara medlem. (Nu hoppas jag iofs kunna registrera mig som medlem eftersom jag -till min sorg dragit slutsatsen att för egen del kan jag inte förändra SVeK eller stoppa dess heresier och synkretiska framtoning.

  Där har jag -alltså för egen del givit upp hoppet- men jag önskar de som ännu inte givit upp hoppet framgång.

  //HH

  SvaraRadera
 22. HH,

  -Du visar på nytt - för femtioelfte gången, lågt räknat - att varken fakta, sakargument eller ens egen erfarenhet väger upp Ditt förutbestämda omdöme om Svenska kyrkan. Denna kyrka är och förblir för Dig "politrukstyrd", usel, förkastlig, hycklande, etc, etc med alla till buds stående och i språket förekommande tillmälen.

  Vad nyttar därför dokumenterade fakta och sanningar, vilka alla dementerar och vederlägger Dina i system satta utgjutelser?

  Jag undrar i mitt stilla sinne vad det är som driver Dig att smutskasta vår fina folkkyrka så? Vad begär Du, vad vill Du, vad har Du för alternativ till kyrkan? Missionsprovinsen månne? Eller vilket?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera