lördag 9 april 2016

Skumt och belysande i Svenska kyrkan

Först och viktigt:
I dag är det internationella Gin and Tonic-Day. Det är en mer kommersiell dag än den kyrkliga Gin&Tonic Monday, men vi som inte vill se det kyrkliga isolerat från världen - i världen men inte av världen - måste förstås göra vårt bästa också denna dag. Jag proklamerar som statsminister Löfven: "Ordning och reda." Eller som det heter på tyska: "Ordning muss sein!"

Därefter:
I går hade jag anledning ringa Stiftskansliet i Göteborg. Antje var i Göteborg i förgår för att tala om samerna i programmet Opinion. Det finns fler samer än renar i Stockholm, ett faktum bara att påpeka i förbigående. I går morse sågs biskop Eckerdal och Antje promenera vid Göta älv, resonerande (trodde sagespersonen, som sett och hört dem vid stiftskansliet, det s k Läppstiftet) om kyrkohandboken. De tittade sig omkring och i vattnet såg de en kondom. Då utbrast biskop Eckerdal: - Ja, här i Göteborg går vi till sjöss tidigt.

Hur skulle ni klara er om det inte på denna blogg kastades ljus också över händelser som denna. Ni skulle inte ha en aning om biskopars samtal sinsemellan.

Annars läser och kontemplerar vi Kyrkans Tidning.
Komminister Eva Petersson går i pension.  Stor uppmärksamhet på Växjö stifts sida av Torsdagsdepressionen. Hon är den kvinna som varit med längst. Vem bryr sig? Jo,den journalist som vet att skriva positiva nyheter. Jag tycker lite synd om den biskop som hängs ut av journalisten.
Stackars Sven Lindegård!
Och stackars Eva!
Hon "nödgades att ta en omväg innan hon fann sin församling att tjäna så länge."

Den förklaring Sven Lindegård och hans stiftsadjunkt gav när Eva inte prästvigdes för Växjö stift var den, att hon inte anmält sig i tid. Det var nog verkligen så. Men det var en omständighet som försvann i det upprörda.
Det blev alltså stor uppställning. Många var arga. Kvinnoföreningar. Rektor Hillerdal och rektor Dahlbäck  var lika arga som de andra arga.  Konstigt att gamla missionsförbundare så lätt blir så arga, trots att de framträder med blid uppsyn, kan en konnässör på just teolog-ilska tycka. Rektorerna ville att teologer som var "kvinnoprästmotståndare" skulle vägras vigning. De var tidigt ute, de gamla missionsförbundarna, och hörde alltså samman med det tillkommande paradigmet. Gustaf Wingren var också arg. Så arg att han avsade sig prästämbetet. Jag var med på åskådarbänk och följde dramat med upphetsade biskopar när biskop Nivenius under en lunch i Kalmar fick det dramatiska beskedet om Wingrens avträde. Ärkebiskop Olof Sundby behöll dock lugnet. "Vi talar om det sedan", sa ärkebiskopen.

Det var dock mycket skumt i det kyrkliga dåförtiden och många journalister hade antingen en egen agenade eller som utnyttjades av andra som hade just en egen agenda.
Lite roande var det nog.
Och inte så lite oroande. Där lagades en framtid med en annan kyrka.
Biskop Sven Lindegård tänkte sig vara väl införstådd i hur spelet skulle spelas. När allt kom till allt hade han ingen aning. Det var sött på sitt sätt.

Belysande i Torsdagsdepressionen är en sakinformation under en insändarskribents namn.
Skribenten undertecknar "Tidigare kyrkomötesledamot, nu församlingsengagerad." Här sätts motsatserna tydligt upp.
Purister, men bara sådana, skulle kanske påpeka att ett församlingsengagemang i tv-soffan är ett bekvämt men måttligt engagemang . Detta vore en tarvlig kommentar, som inte hör hemma i en upplyst kyrklig debatt. Begrips!

Man ska inte skämta om det tyska. Zeuchner till exempel. Men den välavlönade VD:n heter ju också Henriette. Det blir något av Kol- och Stålunionen av den namnkombinationen. Ska jag återställa balansen? Monsieur Rohrbach, Touton kallad, lärde ut en insikt som han sa att man aldrig får glömma:
"Les femmes pleurent comme les enfants pissent."
Det var förstås i Frankrike på 1920-talet, tro inget annat.

När ni träffar VD:n ska ni inte prata lön för det är fult att tala pengar. Jag vet att det är svårt, "don't mention the war", ni vet, men kanske inte heller om bokförlaget Verbums uteblivna framgångar. Försök i stället ropa:
Vive la France et les pommes de terre frites!
Det skingrar dystra insikter om det kyrkliga.

19 kommentarer:

 1. Extremt opassande med franska utrop på G&Tdagen. Det är imperiets dryck. Hjälper mot malaria

  SvaraRadera
 2. -Tur att man blir uppfostrad på bloggen! säger Maja maliciöst.

  -Det är en av samällsföreträdarnas absolut viktigaste uppgifter, instämmer Bill, min kommunikatör, med darr på stämman.

  -Svenskar har ingen egen kultur! instämmer Bull, min teologiske sekreterare.

  Att Bill och Bull aldrig fattar nånting!


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 3. Om de höga biskoparna skulle reda ut röran med handboken fick de nog en riktig långpromenad.Man undrar om de tänkt ut någon uppfattning om t.ex. gregorianisk sång för att slå i huvudet på Musikaliska akademin. Kritik mot SvK brukar ju bero på "okunskap" om hur bra det egentligen går.

  /Organisten

  SvaraRadera
 4. Sakinformation begärdes - inte gavs! Vem är sedan deprimerad av KT? Inte läsarna i varje fall, utom möjligen en?

  Motsatsen, bäste bloggare, vilken är den genom upplysning om tidigare och nuvarande kyrkoengagemang?

  Ja, det är undertecknad som i en kort debattartikel uppmanat missionsprovinsen att äntligen redovisa sitt medlemsantal. KT har tidigare meddelat, liksom tidningen Dagen, att provinsen vill ingå i en mindre internationell luthersk kyrkoorganisation. Behöver ansökan inte uppge medlemsantalet då?

  Också nyssnämnda Dagen tog upp saken på nyhetsplats. I den artikeln uppgav provinsens ledare, som kallas missionsbiskop, att hans organisation "betjänar" cirka 2.000 personer. Därför har jag också i den tidningen uppmanat honom att förklara vad han menar med det ordet. Är det medlemsantalet gånger fem eller sex, eller vad?

  Det är alltså denna sakinformation som jag ber om, hr bloggare - inte ger!

  Varför skulle man för övrigt bli deprimerad av KT? Passar inte dess nyheter och debattinlägg vissas galoscher? Då får de lära sig acceptansens logik, tryckfrihetens elementa. Det gäller bloggare såväl som provinsbiskopar, Elisabeth och HH såväl som Peter T.

  Välkommen KT med nästa nummer. Det ser jag redan nu fram emot.

  Och, vad gäller den underförstådda kritiken mot höga kyrkliga VD-löner tipsas bloggaren om möjligheterna från hans upphöjda position att protestera och kräva justeringar av lönerna.

  Vad hade för övrigt Ansgarslidens VD en gång i tiden, då det begav sig och bloggaren var en lika ivrig som återkommande försvarare av den kroniskt förlusttyngda anläggningen?

  BENGT OLOF DIKE

  PS. Jag blir glad och tacksam, om bloggaren backar upp önskemålet om en medlemsredovisning från provinsen. Sakfakta, korrekta siffror - vem skadas av sådana? DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är Dag Sandahl medlem av missionsprovinsen eller varför ska han ta reda på uppgifterna till dig... Varför tjatar du om dessa siffror? De- Missionsprovinsen- kanske inte räknar "besökande" så ivrigt som Svenska kyrkan. Kanske ser de dem som kommer som människor som behöver "betjänas"- inte som en del av statistik. Om man inte får pengar från det centrala för varje besök- som var fallet när jag bodde i Göteborg- så förstår jga inte varför man måste räkna alla som går in gm dörren !
   Göteborgaren

   Radera
  2. Någon måste nog förklara för BOD att detta med "betjänade" är etablerad praxis för flera frikyrkor,dvs de som inte har medlemsavgifter utan måste lita på kollekter och andra gåvor.

   Radera
  3. Finessen med Mpr är det i första hand inte är en förening med medlemsantal. Inte heller en kyrkogemenskap är en förening med ett visst medlemsantal. Om man har kyrkoavgift kan man räkna hur många som betalar den men som alla normalkristna vet säger det mindre om antalet engagerade och mer om vilken ekonomiska ram verksamheten bedrivs med. (Där finns nog offentligt redovisade revisioner.)
   En mer intressant fråga är väl hur många i Mpr som är betalande "medlemmar" i SvK.
   En lite mer kyrklig fråga är hur många som går till nattvarden i en sådan gudstjänstgemenskap mer än huvuddelen av månadens söndagar?
   Det problem som då uppstår är att om man mätte medlemskap på samma sätt i SvK skulle det inte vara mycket kvar, snarast jämförbar med vilken som helst av våra större frikyrkor.
   Är då BOD ens själv medlem i den bemärkelsen?
   Hur ofta går du själv till nattvarden?an

   Radera
 5. https://www.washingtonpost.com/news/inspired-life/wp/2016/04/05/dont-laugh-i-have-a-serious-reason-for-raising-my-cats-gender-neutral/

  SvaraRadera
 6. Tack för påminnelsen. Visst ska här drickas gin och tonic. Det lär bota både sinnessjukdom, impertinens och malaria. Jag lider av minst två.
  Förhoppningsvis leder det även till minskat kommenterande. Det här är inte bra för mig, kom jag på efter nattens mardröm om att jag fick kanelbullar vid nattvarden.

  SvaraRadera
 7. BOD,

  citat: Vad hade för övrigt Ansgarslidens VD en gång i tiden, då det begav sig och bloggaren var en lika ivrig som återkommande försvarare av den kroniskt förlusttyngda anläggningen?
  ...
  PS. Jag blir glad och tacksam, om bloggaren backar upp önskemålet om en medlemsredovisning från provinsen. Sakfakta, korrekta siffror - vem skadas av sådana?
  DS
  Tvä frågor

  1,Jaha, och vilka delar av SvK går med vinst?
  2, Vad har Du med mpr att göra. De har ingen redovisningsskyldighet gentemot Dig. Ingen skyldighet att ändra sina rutiner för att tillfredsställa nägons sjukliga nyfikenhet.

  //HH


  SvaraRadera
 8. Göteborgsvitsen om att gå till sjöss tidigt har jag hört förr, i många varianter. Det är dock första gången jag sett repliken tillskrivas biskop Eckerdal. Kanske dags för lite' vetenskaplig källkritik? Kanske dock inte så lätt efter G&T (personligen fick jag en skvätt vermouth också)? Annars är det väl korrekt att det var med kvinnoprästfrågan som det sekulära partipolitiska etablissemanget tog full kontroll över SvK och dess lära. Strypgreppet tycks dock inte ha slappnat, trots den frigörelse som BOD (m.fl.?) beklagar. Blev det egentligen någon förändring av "relationerna"?/Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://detgodasamhallet.com/2016/04/08/svenska-kyrkans-praster-ar-nog-en-sarskilt-utsatt-grupp/

   Radera
 9. Göteborgaren, +Biörn, HH och Paul,

  -Vad känslig frågan om medlemsredovisning är! Och plötsligt åberopar vår kommenterade biskop (i Svenska kyrkan, inte i missionsprovinsen) frikyrkornas terminologi, som om provinsen i övrigt skulle ha nära släktskap med dem) Varför, bästa Biörn och HH - som sätter likhetstecken mellan sakinformation och sjuklig nyfikenhet - kan vi inte vara överens om att naturlig öppenhet och medlemsredovisning, som andra samfund har och vilka åberopas av biskopen, skall gälla även provinsen?

  Sedan Paul, bör man vara försiktig med orden och anklagelserna: det partipolitiska etablissemanget kontrollerar inte kyrkan. Kyrkans inre frågor står inte på partistyrelsernas agendor. Alltså är det Ditt påstående lom strupgrepp en känsloemanerad luftpastej utan något som helst värde för andra än för Dig själv.

  Vänligen därför utmönstra den ur vokabulären en gång för alla!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Betjänade är en normal term både i offentlig statistik och i vetenskapliga samanhang. Det betyder ungefär de som är mer än löst knutna till församlingarna.

  Begreppet används inte bara om frikyrkor utan om till exempel de muslimska moskeerna i Sverige. Där är det ännu lösligare och man tenderar att täkna även sådana med muslimsk bakgrund som bor i närheten - även om de som aldrig går dit utan mumsar skinkmackor hela dagarna om glatt hänger upp adventsstjärnor.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 11. BOD,
  Ser att Du "glömde" att helt svara på fråga 1 och med ett goddag yxskaft p[ fråga 2.

  Som skrivet. Mpr har inget centralt medlemsregister men de har en god uppfattning om hur många de ä men eftersom det inte räcker för dig får du väl tillgripa dina andra metoder du hotat med om du vill stilla din sjukliga nyfikenhet.

  Mpr är inga bidragstagare som t ex de politiska ungdomsförbunden M's inte undantagen. Kanske Du skulle äna dig åt lite mullvadsarbete där och på så sätt spara staten några skattekronor.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Canutus Hahn,

  -Missionsprovinsens hemsida meddelar, att de som delar dess tro och vision är välkomna som "medlemmar".

  Då finns rimligen också en registrerad medlemsskiffra, eller hur? Varför, varför, varför, redovisas den inte öppet? Det är min enkla fråga, som tarvar ett svar. Att orda om hur många provinsen "betjänar" är ointressant, då medlemsantalet är den relevanta.

  BENGT OLOF DIKE


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar alltså att man räknas när man pröjsar. Inte om man deltar eller tror eller ens mår bra i sammanhanget.

   Radera
 13. Alphadeltagaren,

  -Jag hänvisade bara till källorna, hemsidan, där det står att man kan bli medlem.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu tänkte jag kolla på SvK:s hemsida för en jämförelse. Men jag kom av mig för någon på startsidan ville inte stava Herde med stor bokstav. Det kunde sätta fokus på herden. Hu!

   Radera