onsdag 27 april 2016

Fattar inte ett barr

18 år gammal lämnade Björn Barr, vem nu det är, Svenska kyrkan. Han tycks denna april månad vara 30. I Expressen begick han en gängse och självupptagen kria. Rubriken var käck på sitt eget vis men utan bäring på textens innehåll. Tacka fan för Svenska kyrkans öppna portar. Ärendet? Barr börjar fundera över fenomenet att "tusen år av kyrkohistoria skakar i sina grundvalar" när medlemstalet sjunker. Handlar det om tron? Nä, Barrs "gud bor i sädesärlans vippande och skogstjärnens svalkande kyla". Men på sikt hotas kyrkans samhälleliga insats av vikande medlemstal.

Hur tänker han då, givet att han tänker?
"Frågan är om någon annan organisation - religiös eller profan - är lika bra på praktiskt, solidariskt arbete. Ett rikstäckande nätverk som erbjuder missbruksvård, ordnar krissamtal och fixar barnomsorg utan att kräva vare sig trosbekännelse eller medlemskap i gengäld."

Barr ser detta vara en progressiv gärning, radikalt är det att ge utan krav på motprestation. När det allmänna inte klarar att fånga upp oss - "då återstår bara kyrkan".
Så kanske kliver Barr in till slut för portarna till församlingen därhemma står ännu öppna.

I vårsolens glans twittrade ärkebiskopen högt i skyn om artikeln.
"Tacka fan för Svenska kyrkans öppna portar" I och för sig tackar jag någon annan, men låt gå...

Varför blev hon så entusiastisk?
Barr har ju fel.

Först naturligtvis fel i så måtto att han inte fattat själva Kyrkans ärende och grunden för att Kyrkan alls finns till och kan skapa historia. Den gud som han håller sig till, ty hans livsprogram har han deklarerat - "förnuftets seger över vidskepelsen, modernitetens knivskarpa ljus som motar bort skuggorna i de dunkla kyrkvalven", bor sålunda i sädesärlans vippande och detta skulle alltså vara förnuft och inte vidskepelse, upplysning och alls inte obskurantism.
Vi är rätt långt från Thomas av Aquino eller en intellektuell som S:t Paulus och på avsevärt avstånd från universiteten, de som Kyrkan byggde eftersom tron vill veta.
Vad tycker ärkebiskopen är så bra i Barrs tänkande?

Därtill den vackra tanken på den socialt aktiva kyrkan, rikstäckande nätverk för missbruksvård mm.
Det förhåller sig dock inte så.
Svenska kyrkans portar står inte öppna landet runt. Många kyrkor står stängda. Missbruksvård? I någon andlig mening i så fall. Vilka församlingar i det som kallas rikstäckande har annars resurser för missbruksvård? Och vilka församlingar har resurser att tvinna det skyddsnät som "det allmänna" misslyckas med?
Han har inte fattat ett barr av hur den kyrkliga verkligheten faktiskt ser ut - men ärkebiskopen twittrar.

Det finns en kyrklig självbild av den omnipotenta Svenska kyrkan, men det är snack som utslag av något som en psykolog närmast skulle vara skickad att klassificera. Det socialtjänsten inte klarar och det socialnämnder står handfallna inför, det fixar Svenska kyrkan -!? Behöver vi ha ett socialutskott i riksdagen och ett departement med departementschef för den här sortens frågor? Vi har ju Svenska kyrkan!

Hade jag begripit mig på matematik kunde jag räknat på socialarbetare (37 690 anställda), räknat ihop kategorierna som sysslar med barn men inte lärare (80 639), angett antal fritidsledare (5163) och så klämt till med antalet personliga assistenter (14 163). Det går åt en del administratörer för detta också. Talar vi om 160-170 00 anställda som just nu inte klarar ut detta i kommunerna, det allmänna,  men Svenska kyrkan ska göra? Släng er i väggen allt vad socialsekreterare, behandlingsassistenter, skötare, föreståndare, kuratorer, familjeterapeuter med flera heter. Svenska kyrkan klarar det ni inte fixar, tydligen.

Jag skäms.
Inte för att Barr skriver en gängse artikel. Inte för att han har fel i det mesta, också i den föreställningsvärld som skulle kunna tänkas innefatta det positiva (och då tänker jag kanske inte  som Barr främst på sädesärlans stjärt) utan för att det kyrkliga etablissemanget så entusiatsikt köper framställningen. Den är falsk. Ingenting av det Barr tror att Svenska kyrkan rikstäckande håller på med, utförs. Det borde ha sagts. Det finns självfallet inte resurser till detta. Här fabuleras fabulöst.

Men Björn Barr? Vem ska utmana honom att nysta upp Kyrkans hemligheter inifrån? Han sitter fast i en väv av kulturell oförståelse, den kyrkohistoria han ser skaka i sina grundvalar är han egentligen okunnig om. Varför skulle det vara annorlunda? För det hade krävts en motkultur, som inte är hans, och därför är Kyrkan en honom främmande värld. Han nöjer sig med sädesärlor. Och föds med twitter från ärkebiskopen.

Den som vill tycka om Björn Barr måste tycka synd om honom.
Kanske också tycka synd om en kyrka som knappast förmår utmana och inbjuda till tro men gärna draperar sig i en offentlig kappa, som imponerar på dem som inte vet hur det är.
Eller?
Pröva satsen: Svenska kyrkan är ett rikstäckande nätverk som erbjuder missbruksvård, ordnar krissamtal och fixar barnomsorg.
Det låter som Lotta på Bråkmakargatan: "Jag kan allt faktiskt. Utom slalom."

Jag skäms.
Men inte över Lotta.

32 kommentarer:

 1. Enligt Bolagsverket har Trossamfundet Svenska kyrkan följande verksamhetsbeskrivning:
  "Fakturering av administrativa tjänster såsom kontorssystem och kontorsservice till hyresgäster. Prenumerationer av datatjänster och varor till stift och församlingar. Trycksaksförsäljning till i huvudsak stift och församlingar."

  SvaraRadera
 2. Hej!
  Jag skickade kommentaren om Bolagsverket och SvK.
  Gabriel Rye-Danjelsen

  SvaraRadera
 3. Men det gör jag, hr bloggare - fattar hans Barr!

  -Måndagens Barrartikel i Expressen var intressant och borde med värme ha prisat av bloggaren i stället för att med tydliga sarkasm viftas bort. Den var till och med så intressant, att jag snabbt skrev en kommentar, som dock vänligt refuserades, då redaktören inte ansåg att den direkt riktade sig emot Barrs text. Så långt kan det ju vara riktigt.

  Varför är då artikeln (Barrs, inte min) så intressant? Jo, därför att vi här ser ett lysande exempel på mänsklig tillväxt och förståelse: en 18 år gammal kyrkoförnekare som ett antal år senare kommer till insikt om sin ungdoms sidospår. Ser värdet i kyrkans arbete, att den är rikstäckande (hur än bloggaren försöker förneka denna sanning i hans egen kyrka, som han har ledningsansvar för.
  Förstår vad kyrkan betyder och hur han NU ser på den.

  Jag skriver och säger "Välkommen åter Björn Barr". Bloggaren skriver: "Jag förstår inget. Barr vet inget om kyrkan. Hans inlägg är därför av noll och intet värde"

  Vilken välkomsthälsning av en ledande kyrkoman till ett återvändande får. I stället för att leende öppna kyrkporten och varmt småpratande följa Barr till första eller andra bänkraden, vänder kyrkomannen/bloggaren ryggen åt honom, även om han givetvis inte slår igen porten framför den återvändandes näsa. Det kan han ju inte göra i vår - jag betonar detta med emfas, och läs sedan! - öppna kyrka. I det refuserade kyrkoinlägget hoppades jag också att Barr skulle upptäcka kyrkans missionerande roll, faktiskt precis det som bloggaren också vill.

  Men, DS, stäng inte dörren för dem som vill återvända. Välkomna dem, gläd Dig av hela Ditt hjärta, kristna själ och ansvar som KM- och KS-företrädare! Barrs artikel är intressant och förhoppningsvis också en ögonöppnare för andra läsare.

  Vi kan alla ändra oss, som exempelvis på denna också förekommande, liksom i några tidningar och debattfora på nätet, Annika Borg. Minns inte DS att hon en gång i KM och i sin övriga offentliga framtoning hade en helt annan kyrkoprofil än vad hon nu har. Då ung, radikal och, vågar jag väl slå fast - hon får väl dementera, om jag har fel - feministiskt inriktat.
  Nu har Annika vuxit till sig med besked och levererar högst läsvärda och intressanta texter. Barr och Borg, goda exempel på mognad, eftertänksamhet och framtidsvisioner!
  När växer bloggaren till sig och står vid sidan av mig och öppnar dörren för Barr?
  Slå en signal, telefonnumren finns på EniRo!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill inte locka människor till en kyrka som framträder med falsk marknadsföringen lovar ringa när jag vuxit till mig och tänker som Dike. Jag ringer då från Demensavdelningen.

   Radera
  2. Barr verkar ju attraheras av vad kyrkan gör, men inte av vad kyrkan tror.
   Kyrkans syfte med de attraktiva verksamheterna borde ju rimligen vara att föra till tro.
   Annars tappas ju syftet med att vara kyrka.

   Så frågan till Barr och Dike är då om SvK huvudsakligen ska vara en missionerande kyrka eller en stödkrycka för sviktande samhällsfunktioner.

   Radera
 4. I pappersupplagan (som jag läste) stod det bara Öppna portar. Det där med "tacka fan" stod bara i nätupplagan och gjorde, kan man lugnt säga, ett annat intryck.

  Visst bör det uttrycket kritiseras, liksom ett och annat i Björns kyrkosyn (har han "fattat ett barr" kan man ju vitsa till det) och ändå kommer ett Jesus-ord i mitt sinne: "Låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far som är i himmelen." Det är inte fariseism att inte "sätta sitt ljus under ena skäppo" - fel blir det först om det är oss själva vi främst vill se prisade.

  Det är viktigt hur vi bemöter Björn och andra som vågar sej in genom våra öppna portar. Kanske en dag han får lust att tacka någon annan än fan (som han väl inte heller tror på). Som G K Chesterton säger: "Ateistens svåraste ögonblick infaller när han är riktigt, riktigt lycklig - och inte har någon att tacka."

  SvaraRadera
 5. Nu ska vi med Dr. Luther tolka allt till det bästa och då öppnar Barrs förståelse av SvK för stora möjligheter. Herren Jesus själv manar ju oss att osjälviskt hjälpa de svaga och besöka de fängslade. Osjälviskt hjälpande inger mer respekt än man kan tro. Den som vet det minsta om det kommunala vet vilket ineffektivt byråkratiskt helvete det är. En ideellt buren organisation kan mycket enkelt överträffa det kommunala med en bråkdel av resurserna. Men all diakoni måste vara intimt förknippat med mission. Hur lyckas SvK med det?

  Barr må ha fel om vad kyrkan idag förmår. Men varför sikta på att ta honom ur sin villfarelse istället för att sökande uppfylla den?

  SvaraRadera
 6. När jag läser Dag Sandahl och speciellt de olika signaturerna undrar jag alltmer på vilken för mig okänd planet ni lever. Det är frågan om rätt och fel.Det är synd om oss som lever på jorden.Motståndare stämplas med pk i pannan. Islamofobin frodas. Homofobin breds ut.Ptäster som är kvinnoprästmotståndare sägs ha blivit mobbade. De kvinnopräster och kvinnoprästkandidater som verkligen blivit utsatta första mobbning talas tyst om.
  Hallå månen! Jorden anropar. .
  Ulf Berggren, Terra firma.

  SvaraRadera
 7. Det tillhör sv"k":s alltmer krackelerande självbild att framställa sig själv som en samhällsaktör. Det är denna sprickfärdiga ballong som Barr sträcker sig efter. Som samhällsaktör kunde man betrakta sig fram till år 2000 då den nära 500 år långa och misslyckade statskyrkoperioden gick i graven. Skilsmässovillkoren blev emellertid så förmånliga att man ännu inte idag har förmått inse att detta betydde att man blev ett samfund bland andra, varken mer eller mindre. Många med mig ifrågasätter om beteckningen trossamfund är relevant. Ord har en betydelse som är viktig att iaktta när man ska använda dem. Vad är innerst inne en tro? vad är egentligen en präst? vad är innebörden av att vara kyrka? Spontant går många gånger funderingarna kring sv"k" till en avgiftsgemenskap än en trosgemenskap. Inte heller har man till fullo förmått inse att den gamla statskyrkokostymen blivit alldeles för stor. Tvärtom travar superherdarna och flärphierarkin på som om ingenting har hänt. Det är som Barr m fl påpekar, "verksamheterna" för att fördriva dagarna och agendorna är många och legio. I en undersökning för några år sedan hamnade "ordna loppis" mycket högt bland de verksamheter som "medlemmarna" önskade sig. Broder Dag betecknar sv"k" som "en kyrka som knappast förmår utmana och inbjuda till tro men gärna draperar sig i en offentlig kappa". Den farliga frågan - och dess farliga svar är: Vem behöver den? /John

  SvaraRadera
 8. Jag kan tänka att Dike kommer hyfsat nära sanningen men utan denna Blogg blir Barr trams. Med denna Blogg får slyngeln ett svar som han får fundera över lite till. Kanske Svenska kyrkan handlar om ännu mer än vad ÄB tror?!
  Finns det inga slynglar kvar i detta land? Om sådana besvaras med en kram blir det missförstånd.an.

  SvaraRadera
 9. Ja, Du Ulf, tidigare tyckte jag Du skrev en hel del av intresse men de senaste inläggen, ja för mig är det bara svammel och tjafs.

  Islamofobin breder ut sig? Ja, du vet naturligtvis allt om detta i din PK-värld -ditt utopia .Vilka erfarenheter du har av att verkligen arbeta med olika kulturer har jag ingen aning om men själv anser jag mig ha mer än femtio års erfarenhet av att ha arbetat med alla slags nationaliteter och i olika kulturer både som underordnad och överordnad.

  Det går bra bara man är realist och accepterar förutsättningarna och inte agerar världssamvete och besserwisser. Det betyder inte att man skall vara blind och döv för allt som inte är PK utan man bör tänka själv och inte enbart känna efter vad som är gångbart för att man här hemma skall anses vara en humanist på vänsterkanten, dvs en sådan som stämplar alla med en mera realistisk syn på omvärlden som rasister och fober av alla de slag. En sådan där förträfflig människa som tror att man är tolerant och vidsynt bara man följer med strömmen och inte tänker själv.

  Du talar om att islamofobin ökar. Ja, tänk vad underligt att folk kan känna oro i ett land som SVerige där vissa lever under ständigt polisbeskydd för att de utsatts för mordhot av just islamister och att -om vi bara räknar muslimer ungefär en kristen var tionde minut mördas av dessa fredsälskande islamister. Märk då att detta handlar om mord -inte krigshandlingar.

  När asylboende för kristna förvandlas till ett rent helvete av muslimer.

  Det handlar som jag påpekat inte om enstaka händelser men Du kanske inte vet vad som menas med enstaka?

  Nej, vi skall som kristna inte hata , inte heller vara rädda för de som "bara" kan skada kroppen men viss självbevarelsedrift skadar inte liksom en realistisk syn på omvärlden.Det kan förhindra mycket elände framförallt för nästa generation ty de "dumheter" vi nu genomför drabbar främst våra barn och barnbarn. Vi gamla klarar oss nog och är vi tillräckligt naiva kan vi tom gå i graven självbelåtna med vår präktighet.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi går i graven självbelåtna med vår präktighet och uppstår med Han som gör allting nytt.
   +om jag dristar mig att sammanfatta alla dessa signaturers uppfattningar, som jag inte delar, med två bokstäver blir det:pk.
   I Job kan vi läsa att djävulen får sitta med vid Guds rådsbord.
   Vi är utmanade att samsas. Och det med a l l a muslimer osv.
   Varför kasta första stenen i glashuset när vi kan sätta oss till bords med Da...f'låt Gud som ordf.
   Nu ansträngde jag mig till det yttersta för att intressera Dig//HH-//HH, den man inte hämtar där man lämnar honom.
   Vi riskerar att bli så seriösa att vi spricker som trollen i soluppgången.
   Lite tjafs och svammel har väl sin plats.Nu erkände jag inte att det var jag som stod för omväxlingen n b.
   Uffe Berggren

   Radera
 10. Jag riktar ett varningens finger till Björn Barr.Svenska Kyrkan är inte längre en folkkyrka. Strukturutredningen med ty följande implementering 1 jan 2014 innebar att det kristna sattes i skamvrån; ekonomi och organisering prioriterades.I mitt Lund har skett en maktkoncentration till domprosten och Kyrkofullmäktiges arbetsutskott till förfång för det folkkyrkliga.
  Det viktigaste kyrkliga organet församlingsrådet väljs numera indirekt. Det folkkyrkliga sätts åsido.
  Jag har läst och begrundat de senaste biskopsbreven.De har fått mig att skaka på huvudet och layouten har gett mig huvudvärk.Den är i klass med den omdömeslösa annonspelarreklamen.
  Omdömeslösa är också de s k drop-in-dopen, drop-in-vigslarna och drop-in-begravningarna.
  Och Björn Barr:låt inte lura Dig.Svenska Kyrkan är fortfarade statskyrka. Det finns en lag om Svenska Kyrkan.Nyligen fattade också riksdagen ett beslut om man själv skulle få bestämma vilken församling man ville tillhöra.
  Svenska Kyrkan drivs av dess ledning alltmer som vilket bolag som helst.Det är nog bara en tidsfråga innan Antje Jackelén får titeln VD.
  Svenska Kyrkan ter sig alltmer som en julgran. Avhuggen vid roten och inte ett barr kvar.Så ta dig i akt Björn...
  Ulf Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf, du bör nog bli bättre på faktakontrollen.
   Socialutskottet i riksdagen fattade med knapp majoritet beslutet att inte lägga fram ett förslag om lagändring för Svenska Kyrkan. det innebär att SvK även fortsättningsvis är tvingade av staten att koppla församlingstillhörighet till boendeort inom församlingsgräns.

   Varför något trossamfund ska vara föremål för en sådan detaljreglering och inte besluta det själva kan ju endast bero på att de partier i riksdagen som satt i majoritet i socialutskottet inte litar på sina partikamrater som tillsammans bildar en majoritet i kyrkomötet.
   Fri och öppen kyrka, pyttsan.
   Vare sig fri från staten eller öppen för reell demokratisk påverkan från andra håll.

   Radera
  2. Tack för att Du rättar mig!
   Det är ju intressant att Socialutskottet har med den fria Svenska Kyrkan att göra ..
   Ulf

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. En enkel nätsökning visar att det är konstitutionsutskottet som behandlat frågan.
   Den oheliga alliansen S, MP & SD lyckades stoppa motionerna från att nå riksdagens bord. I kammaren hade troligen motionen gått igenom.
   Men den verkar dyka upp vartannat år så det är väl bara att hoppas att turbulensen i MP kan få dem att ta ett steg åt sidan från regeringspartnern S.
   Åtminstone efter nästa val kan man tänka sig att motionen får bättre förutsättningar S inte längre ingår i regeringen.

   Radera
  5. Om det erbjuds tjänster utan vare sig trosbekännelse eller medlemsskap så borde väl en som vill höra något om Jesus kunna hänga i vilken församling som helst. Fast jag fattar. Det är inte min närvaro som räknas. Det är stålarna.

   Radera
 11. "När växer bloggaren till sig och står vid sidan av mig?"
  När växer någon till sig och står i höjd med Dike?
  KYRKAN ÄR SÅ STOR SO STOR ...

  SvaraRadera
 12. Just i denna stund läser jag hos Tracey Rowlands bok om Benedict XVI om en viss Lieven Boeve. Denne "katolske" teolog för ett uppenbart krig mot klassisk uppenbarelse teologi vilken för honom skall betraktas som en "öppen berättelse" som måste rekontextualiseras för att anpassas till postmoderniteten. Nu duger det inte längre med en pastoral korrelation. Nu måste Kristen Tro och Tradition stå inför postmodernitetens tribunal för att bli behörig. Kanske skulle Boeve kunna vara en favorit för de som vill hålla svenska kyrkan fången såsom "relevant för nutiden". För mig är dock Ratzinger favoriten.

  SvaraRadera
 13. Ulf,

  Slutdestinationen för djävulen och hans anhang är dock inte att sitta vid Guds rådsbord.

  Dessutom , samsas och samsas. Det står också Ni skall inte mena att....

  Samsandet innebär inte kompromissande med tro och lära ...

  Att Gud gör allting nytt innebär inte frälsning för alla. Vi är många som kommer att försöka urskulda oss med att vi ju bara gjorde som alla andra och att den och den ju sa att det var OK..?

  Tyvärr lär det dock inte hjälpa....

  //HH

  SvaraRadera
 14. Jag läser, häpnar, skakar på huvudet - och undrar!

  -Bloggaren vägrar välkomna Björn Barr till en kyrka med falsk marknadsföring. Läser jag. Alltså DS egen kyrka. Bedriver DS falskt kyrkospel? Jag häpnar. Sedan konstaterar han att såväl han som undertecknad kommer att lämna kyrkan en dag. Liemannen tar ju aldrig semester. Det är ju sant och föranleder den enda jakaande nickningen från mig.

  Vidare lovar DS att ringa, då han vuxit till sig. Från demensavdelningen. Men det var ju inte dess dörr som skulle öppnas utan kyrkporten. Jag skakar på huvudet åt denna form av humor från en kyrkans man, Svenska kyrkan.

  Och nu till epilogen, som efter denna demonstration av likgiltighet inför en återvändare - manifesterad också av de märkligt och inför alla bloggarens kommentarer servilt instämmande doakörsrösterna - får mig att undra och ställa den fråga, som kommer att här bli obesvarad:
  -Varför denna attityd till en tidigare och i ungdomligt oförstånd förlupen kyrkomedlem, när han nu omvänt sig och vill återinträda?

  Hur känner en person sig som möts av ett antal kyrkopersoner, som alla står med ryggen emot honom och på vars och ens nämnda kroppsdel kunde finnas en skylt, på vilken det står: "Du är inte välkommen. Vänd därför om. Vi vill inte ha Dig här!"

  Nu skakar jag på huvudet igen!

  Plötsligt känner jag dock i dessa isolerade isvindar en vänlig och mjuk värme från Svenska kyrkan och dess välkomnande famn.
  Tack gode Gud för vår kyrka! Du finns där, Du är beredd att öppna Dina portar - för Barr, för mig och även för bloggaren (som redan sedan länge finns där inne men inte uppskattar det)

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 15. //HH
  Gud ger aldrig upp någon av oss. Gud lämnar oss fria och inväntar vårt Ja Amen.Jag är dessutom övertygad om att vi lever upprepade gånger på jorden.
  Och hur oeniga vi än är på denna jord blir vi en gång sams i det nya Jerusalem.
  Ulf

  SvaraRadera
 16. Ack ja, Ulf,

  Du är väl klar över att det du tror inte har med kristen tro och lära att göra? För mig verkar det mest vara önsketänkande.

  Tillhörde du inte någon luthersk församling? Undrar bara vad den församlingen lär. I vart fall kan du nog inte hävda att den store reformatorn skulle sagt ja och amen till dessa tankar.

  Minns jag rätt så var det sådana tankar som blev Origenes fall och gjorde att han kom att stämplas som heretiker.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. En modererad kommentar:
   Ack, nej, //HH
   Jag är inte klar över att min övertygelse inte har med kristen tro att göra.
   Jag tar Dig inte på auktoritet//HH!
   Jag tar inte heller"den store reformatorn" på auktoritet!
   Origenes tillhör favoriterna. ..
   Ulf

   Radera
 17. BOD,

  Det är inte en Kyrka han söker sig till utan möjligens det SveK, det rotary med tinnar som SvK blivit där apologi är något fult och där man tar lätt på skrift och bekännelse. (Ja, snarare kanske negligerar skrift och bekännelse och dtraffar de som envisas med att vilja följa densamma.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, en liten nyansering från min sida.
   Det är en kyrka OM den försöker omvända människor till Jesu eferföljelse i ord och handling.
   Den organisation som som samlar till gudstjänst och inte vill göra Jesus känd, trodd, lydd och älskad, är definitionsmässigt inte en kyrka.

   Sedan kan vi konstatera att BOD och HH placerar SvK i olika kategorier utifrån den definitionen, men i det förra fallet så förvånar det föga.

   Radera
 18. DIKE! Var bara försiktig, när de skakar på huvudet!

  SvaraRadera
 19. Jag börjar bli lite trött på att anklagas för censur när kommentarer modereras. Jag har en vidsynt policy och låter kommentarsfältet svälla - men inte in absurdum eller bortom absurdum. Kommentera gärna och kommentera det jag skrivit så blir det bra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har sovit på saken.
   Du censurerar!
   Du kallar det att moderera när Du stoppar inlägg som är kritiska till det Du skriver. Moderera-jo, jag tackar jag...

   Radera
  2. Bloggägaren äger sin blogg. Vi ska nog vara tacksamma för att ogräset rensas. Speciellt vi som emellanåt skrivit i affekt.

   Radera
 20. HH,

  -Såvitt jag vet, är Svenska kyrkan inte medlem i Rotary, vilket Du härmed som en sakupplysning får veta.

  BENGT OILOF DIKE

  SvaraRadera