måndag 13 mars 2017

Bekymrad över S

Jo, jag är bekymrad. Socialdenokraternas perspektiv inför kyrkovalet är de utanförståendes. Jag fattar egentligen inte att kristna socialdemokrater låter sig nöja med detta. Bengt Olof Dike jagar på att "Gud och Jesus" inte nämns - men det kan väl inte sekulära politiska partier göra. Och så slår fällan igen om Dike också! För det övergripande problemet är, som påpekats så tydligt, att det är just sekulära politiska partier som agerar utifrån sina självklara agendor. Men dessa är inte Kyrkans, förstås.

Några av er vet att jag förmår skilja mellan sossar och sossar. Somliga sossar ska bli kommunalråd och uppträder därefter. De är i grund ointressanta som samtalspartners. Kula Bengtsson-typer. Andra är vitala kamrater. Lisa Eliasson, som heter Tommy, men alltid kallas Lisa. Eller Lasse Wittenmark.  Jag återvänder, som de insiktsfulla ser, till Katedralskolan i Växjö under 1960-talets mitt. Mönstret håller tiderna igenom. När socialdemokrater typ kommunalrådsaspiranter tänker, är det  i utgångsläget ointressant mest därför att kommunalrådsaspiranter inte kan tänka i en idédebatt. Alltså skriver de kyrkovalsmanifest på samma sätt. Det blir egentligen bara dumt och till ingen som helst ledning för den som ska kämpa på i det kyrkliga. De förser oss med sedvanliga slagord och floskler. Hur kul är det?

Nu betackar jag mig dock. Jag ska jagas därför att jag - men inte Frimodig kyrka - är kv*nn*pr*stm*st*nd*r*. Det är jag. Jag gick i november 1965 på Österskär till en högmässa Margit Sahlin hade. Det är högmässa med en kvinnlig präst tidigare än någon av de nuvarande biskoparna i Svenska kyrkan. Så vad ska jag ha skit för? Mitt problem var att jag ville försvara ämbetsreformen 1958 och läste på. Det är glasklart att på det vis som skedde, kan inte en kyrka anta en reform om ämbetet. Säger ni emot? Jag blev en icke-troende och det med mycket goda skäl. Det mitt ställningstagande om ämbetet betyder inte att jag skulle ha en krum kvinnosyn. Det är Kyrkans ämbete jag diskuterar och ett år 1958 ämbetsbeslut jag ifrågasätter. Handen på hjärtat, vem av er (bortsett från min kusin fd professorskan) tror att riksdagen begriper denna fråga bättre än 1957 års kyrkomöte?

På motsvarande sätt frågan om äktenskapet. Homofob är jag inte, jag är vän med fler bögar än genomsnittet av svenskar, men jag undrar över vad ett kristet äktenskap är om det inte är en förening mellan man och kvinna och hämtar bibelstöd för detta. Så tänkte stackars Wejryd också innan han fattade varifrån och vart vinden blåste. Då blåste han med. Men jag tar ingen skit här heller. Vad är äktenskapet om det ska definieras i en kristen kontext och inte som ett följdbeslut efter en lagändring i Sveriges riksdag? Ge mig svar om detta och snacka inte om annat.

Låt mig återgå till kommunalrådsaspiranterna. De finns i det kyrkliga. Aldrig, säger aldrig, har de uttryckt en enda intressant tanke. De förbidar. De vill förstå vart vinden blåser. Det är rätt jämmerligt. De hade mått mycket bättre om de fått vara med i Frimodig kyrka och utmanas intellektuellt. Det får de inte. Då åker de ur partiet. Det säger allt om ett orimligt system.

Då ska jag begå skalkestycket och berätta hur det går till i det kyrkliga. I kyrkomötet sätter sig partigrupperna enskilt, kommer överens och framträder därefter. I min tankemodell - och jag menar att detta är Frimodig kyrkas - tar vi in invändningar och knådar sammanhang för att upptäcka vad sant är och inte bara alternativa sanningar. Vi vill föra öppna debatter i öppna fora, tala klartext i plenum. Men så går det inte till. Inte heller i kyrkostyrelsen. Partigrupper eller partiallianser samlas före kyrkostyrelsens sammanträde och kommer överens. Sedan träder man upp och röstar. Jag tror inte att detta är det intellektuellt optimala. Nu fick jag till det! Men där sitter dom, parti efter parti. Frimodig kyrka? På åskådarplats. Då och då en ovälkommen replik. Ska inte kyrkostyrelsen i april försöka tysta denna blogg, fast något annat ljögs ihop i kyrkomötet? Nå då så.

Hur ville jag ha det? Jag vill ha kyrkliga sossar i Frimodig kyrka 1. för att de ska få ha det trevligt och  tankemässigt stimulerande/utmanande och 2. för att de ska bidra med något. Nu väljer S att sitta som en sekt och förlita sig på sina mandat, men S bidrar föga. Ombudsmännen styr och sorterar bort. Därför är min vän Lars Rydje inte längre med. S fick leverera en ny ålderspresident (plats för skratt!). Varför det? Därför att tjänsteandarna inte lärt sig räkna nämnare. Om jag de facto suttit i kyrkomötet många fler dagar än ålderspresidenten, är något fel - men inte mitt fel! Systemfel, sålunda. Och det kan roa, för det beskriver precis hur kyrkomötet fungerar i det kyrkliga: som ett organiserat systemfel.

Nu ska partisystemet försvaras. Det kan göras med argumentet att det alltid varit partipolitiserat. Jag tog fram kyrkomötesprotokollet 1946, läste Vår Kyrka, Bo Giertz, Glimt från kyrkomötet, nr 50, s 2 samma år och kollade Nancy Erikssons memoarer Nancy, s 81-90 (Bonniers 1985). Hon nominerades partipolitiskt, men det gick i samtiden inte riktigt att uppfatta detta eftersom den grunden inte deklarerades i själva valet. I valet steg ingen fram med partibeteckning. Det politiska partiet var i den kyrkopolitiska dramaturgin något man inte ville eller kunde se. I Vår Kyrka var Bo Giertz upprörd inte över något partipolitisering utan över att en ateist/agnostiker valts till och talade som en sådan i kyrkomötet. Han såg inte att just detta var det nya - och på sitt sätt logiska. Biskoparna hade länge sett problemet. Det börjar bli dags att säga basta. Så här kan en kyrka inte ha det. Det är inte sagt om socialdemokraterna som parti. Den enda frågan är frågan hur kristna, kyrkokristna, sossar låter det här fortgå. Betyder inte tron mera?

Nu kan alla uppfatta att jag är stygg mot sossar. Det är jag nog inte. De andra partierna är inte bättre, inte de uppenbara, inte de fördolda. Bort med partipolitiseringen! Fram för den kristna gemenskap, den communio sanctorum, där människor talar allvar med varandra i tillit till varandra och tar vara på alla nådegåvor i församlingen. Denna enkla mening blir i Svenska kyrkan revolutionär!

I går  var jag i Markaryd. En alert församling, trevliga människor, enkelt fika och så några sysslingar som bor på orten. Petter Nilssons döttrar borde jag kunna räkna upp - var det Charlotte och Nanny och Alma men vem av döttrarna har jag missat. I Sjöaryd bodde Josua, som var son till Charlotte eller har jag fått allt fel? Vi talar nu om platsen där freden mellan Danmark och Sverige förhandlades. Ja, ni förstår - men gör jag? Så stort det var för mig att få fira högmässa i Markaryd! Det finns ett gudstjänstfirande och begåvat folk i landet. Tid att tala allvar sålunda. Och glädja sig över viktiga människor som vill kandidera i kyrkovalet.
36 kommentarer:

 1. Bra utöver bra! Bort med partipolitiseringen, säger bloggaren. Det är en så uppenbar självklarhet att ett partipolitiskt opåverkat barn utan vidare skulle hålla med. Egentligen skulle man inte behöva diskutera det! Det finns så många andra viktiga frågor.

  Detta skulle naturligtvis också alla stiftschefer samfällt säga. Men de gör det inte? Varför? Jag tänker inte spekulera i det, men man kan inte undgå att tänka att det beror på rädsla. Så dumma kan de inte vara att de inte förstår. Men när förra året 86 000 gick ur kyrkan, borde väl någon av dem inse sitt ansvar och ta konsekvenserna av det, om de nu menar att de tidigare har varit på rätt väg.

  SvaraRadera
 2. En styrelse där inte alla samverkar för organisationens bästa utan uppträder i kotterier?
  En otänkbarhet i svenskt föreningsliv!
  SvK framstår mer och mer som ett statligt institut för opinionsbildning. (Kanske uttydningen av begreppet "folkkyrka")
  Dock med visst sken av medlemsinflytande.

  Det tjatas ju om att varje tappad medlem minskar den diakonala budgeten. I polemik vill jag hävda att tanken på att en del av medlemsavgifterna går rakt i i partikassan hos SD, S & C, så kanske man kan fundera på om det inte finns bättre sätt än medlemskap i SvK att kanalisera privata medel till diakoni?

  SvaraRadera
 3. OK för Communio sanctorum.
  Rum för lyssnande och beslutsknådande. Stöta-och blötaorgan med grund i den gudstjänstfirande församlingen.
  För mig är kontexten lågkyrklig,folkkyrklig. Ursocial och urdemokratisk;kristet ursocialdrmokratisk.
  (Heta ideologiska diskussioner i studentkorridoren.Någon gång dök ett blivande kommunalråd upp.Kanske hade debatterandet börjat på Spisenfilliaken där Bo Frank passade upp Carl-Olof och oss andra...)
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. snudd på helt obegripligt. skrev inte bloggardag för ett tag sen att han skulle sovra mer och bara släppa fram det som tillförde nåt? Marcus

   Radera
  2. Draken är nedkastad på jorden.
   Vi måste övervinna vår splittring och gemensamt ta upp kampen.
   Vad kan du Marcus tillföra?
   Ulf

   Radera
 4. Stor heder åt broder Dag för hans ihärdiga kvinno-"präst"-motstånd! En symbolfråga med betydligt fler bottnar som de insatta redan väl känner till. Denna av lojt gubbsjuka "demokrater" genomtvingade "reform" har sannolikt skadat sv"k" mer än någonting annat i modern tid.

  Stor skam över de femtekolonnare som gravt kjolberusade ännu raglar fram i deras vedervärdiga fotspår! /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kvinnliga "präster" är mycket mer (värre) än en symbolfråga då de omöjliggör ett upptagande av lutheranerna till full kommunion med Petri Stol!
   Antony

   Radera
 5. Slår fällan igen om undertecknad? Vilken fälla?

  -När jag, i kritisk ton, noterar att Gus och Jesus inte nämns i S-programmet inför kyrkovalet, slår fällan igen över mig (också), hävdar bloggaren. Först dock över S.

  Men vilken fälla fångar in mig? Det vet nog bara bloggaren, som i stället för denna märkliga slutsats bör - utifrån hans eget perspektiv - skänka den en tacksamhetens tanke som sätter fingret på den ömma S-punkten.

  Sekulära partier kan inte nämna de Högstes namn, påstår han.
  Jaså. Hur många gånger nämndes de inte i min dåvarande M-grupp i KM? Jag är lika övertygad om att de också gör detta i C-gruppen varje morgon den har möte inför dagens KM-förhandling. Även i S utgår jag ifrån.

  Sedan återkommer bloggaren igen till sitt älsklingsämne, som han anser är den logiska följden av inledande påståenden: att sekulära partier agerar utifrån sina partiagendor, vilka inte är kyrkans.

  Stopp ett ögonblick nu, bäste bloggare. Respektive partigrupper agerar i KM efter de agendor, som KYRKO-instanserna har satt samman! Deras ledamöter är ju valda i kyrkoval, inte in riksdags-,landstings-eller kommunval (även om de ledamöter i KM finns som också har sådana uppdrag. Och är inte de sekulära partiernas LEDAMÖTER i KM troende? De kan ju inte bli invalda där, om de ej är kyrkotillhöriga.

  Jag blir arg (även om jag inte knyter handen i byxfickan)när människor - exempelvis kommentatorer på denna blogg - värderar KM-ledamöters tro efter deras grupptillhörighet. Varför skulle, på förhand, en S- eller C-ledamots kristna övertygelse vara mindre än exempelvis en FK-ledamots eller POSK-ares?

  Vill bloggaren ge ett svar på den frågan?

  Sensmoralen är alltså denna: döm aldrig någon KM-ledamot efter vederbörandes grupptillhörighet!

  Slutligen är det glädjande att bloggaren numera avhåller sig ifrån "bestämda åtgärder" mot att partier ställer upp i kyrkovalen. Det står dem ju - som jag ofta påpekat - fritt att göra detta. utan fällor.

  Och jag hoppas att förbudsfällan heller aldrig slår igen kring FK:s ledamöter. Det önskar jag dem inte.

  Men igen, bästa bloggare och FK-företrädare, ta strid med S och be Wanja Lundby-Wedin förklara varför Svenska kyrkans himmelska huvudpersoner saknas i hennes partis kyrkovalsprogram. Det har jag redan gjort och väntar snart på svar.

  Inte vill ni väl vara sämre än Bengt Olof Dike?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   Varför säger du, att man är troende, bara för att man är med i svenska kyrkan?
   Varför har du inte respekt för dem som säger, att de inte tror?

   Radera
  2. Bengt Olof, du verkar vara oförmögen att se att de som kritiserar dig, inte talar om valda ledamöters personliga tro, utan ifrågasätter möjligheten för ett sekulärt parti att forma ett kristet program.

   Radera
  3. För vem är detta långrandiga tyckande av Dike intressant? Marcus

   Radera
 6. Jag skulle aldrig tala om Den Heliga Treenigheten i kategorier som "den Högste" eller "himmelska huvudpersoner". Uppenbarelsen lär oss ett mer familjärt tilltal. Fällan slåtigen när partipolitiseringen ska försvaras. Om en kyrkomötesledamot, politiskt vald, hävdar att "ingenting gör människor så motståndskraftiga mot sanningen som religion", är detta en annan hållning än en kyrkokristens.
  Jag mäter inte människors tro som mindre eller större. Jag ställer en mer klinisk fråga: Är det som sägs kyrkokristendom, katolsk tro, eller inte. Judas v 3 men egentligen hela det lilla brevet

  SvaraRadera
  Svar
  1. I höjden räddarn vi ej hälsa
   ej gudar, furstar stå oss bi
   Nej själva vilja vi oss frälsa
   och samfälld skall vår räddning bli.
   För att kräva ut det stulna, bröder,
   och för att slita andens band,
   vi smida medan järnet glöder
   med senig arm och kraftig hand.

   Upp till kamp emot kvalen
   Sista striden det är,
   ty Internationalen
   åt alla lycka bär

   Radera
 7. Jo, man måste vara medlem för att vara valbar men man måste inte alls vara troende för att man är medlem.
  Jag har flera vänner som beskriver sig själva som "helt otroende" men är kvar som medlemmar för att kunna rösta. Röstar gör de på S, C, BA, V o MP uttalat för att kristna som FK o ÖKA t.ex. inte ska får styra i kyrkan. "Det får ju inte bli för kristet!" som en uttryckt det.
  Är det så du, Beng Olof, verkligen vill ha det?
  (Därmed ICKE sagt att det inte finns mången kristen i de partierna! De delar ju tyvärr listor med icke-troende dock.)
  Eva H

  SvaraRadera
 8. Nå, Dag, för att vara rättvisa så lär oss väl uppenbarelsen i Skriften inte heller kategorin eller tilltalet "Den heliga Treenigheten", men jag sjunger ändå gärna i en kvällspsalm från 500-talet "Dig heliga Treenighet / ske pris och lov i evighet". "Gud den Högste" är väl däremot ett bibliskt begrepp (se Hebr 7:1)? Eller var Melkisedek inte präst åt den Treenige Guden?

  SvaraRadera
 9. Till frågan om den nya äktenskapslagstiftningen:

  I Missionsprovinsen diskuterar vi om man kan se äktenskapet enligt ny lag som ett kristet äktenskap. Är det som där stadgas mer än ett av samhället erkänt samlevnadskontrakt (som kan innehålla goda detaljer, men sammantaget blir något annat än ett kristet äktenskap)?

  Eftersom provinsens präster inte har vigselrätt, har ordningen hittills varit: borgerlig vigsel, därefter välsignelse av ingånget äktenskap. Vi funderar över om vi bör byta till: samhällelig registrering, därefter kristen vigsel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle vara en rimlig nyordning.
   Vigd inför Gud och registrerad inför samhället.

   Radera
  2. Bra tanke! Helt rätt! Samhället registrerar ett parförhållande i största allmänhet, inte ett äktenskap i kristlig mening, d.v.s. ett förbund mellan en man och en kvinna (jfr 1 Mos. 2, Matteus 19).

   Samhällelig registrering, kristen vigsel och sedan (ja, varför inte ;o) återinförd sängledning där den fysiska föreningen eller åtminstone avsikten att så förenas firas med uppsluppen glädje och gamman! (Fast inget lär ju hända så länge folk är kvar ;o).

   Radera
 10. Det är nästan omöjligt att debattera med människor som inte kan argumentera korrekt. När man avvisar partipolitiseringen, tar man inte avstånd från enskilda personer, vilket parti de än tillhör. Det är systemet det är fel på. Hur mycket man än påpekar detta, tycks de som förvarar rådande ordning vilja tala om någonting annat för att blanda bort korten. Det känns meningslöst att delta på de villkoren. Ingen bör ifrågasätta Dikes rätt att delta på bloggen. Vad man däremot kan kräva är att han förstår argument och ger adekvata motargument.

  SvaraRadera
 11. BOD blandar ihop två ting. Att partier är sekulära, vilket alla partier i Sverige idag är, betyder att de inte ställer sig bakom kyrkans värdegrund, att Gud Fader skapat himmel och jord och att Jesus Kristus är världens Frälsare. Däremot kan enskilda partimedlemmar omfatta den kristna tron och bekännelsen. Också kyrkomötesledamöter.

  Så ännu en gång ställs frågan till dig: är det rimligt att sekulära partier ställer upp i kyrkovalet? Om du svarar Ja på den frågan betyder det att du bejakar att kyrkan ska styras utifrån sekulära utgångspunkter. Om du svarar Nej på frågan kan du inte fortsätta att försvara att politiska partier ställer upp som nomineringsgrupper i kyrkovalet. Ska bli intressant att höra ditt svar.
  Med vänlig hälsning
  Kjell Petersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man vänder på frågan:
   Är det rimligt att Svenska Kyrkan ställer upp i riksdagsvalet?
   Varför skulle det inte vara minst lika rimligt som nuvarande ordning?

   Radera
  2. Alphadeltagaren13 mars 2017 kl. 17:25

   Peter T
   Briljant. När någon säger "lägg er inte i"
   så påpekar vi att vi är många. Vi representerar ju ändå över 6 miljoner tillhöriga.

   Radera
  3. Kjell Petersson,

   -Svaret på frågan är enkelt. de som vill ställa upp skall få det. Det betyder däremot INTE att kyrkan styrs utifrån sekulära utgångspunkter. Den styrs efter kyrkliga.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Under pågående kyrkomöte 2009 (det där queeräktenskapet infördes) gick jag på Barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs och satte en egentillverkad namnskylt på bordet (istället för den med Folkpartiet): ANDREAS HOLMBERG, SVENSKA KYRKAN stod det (med Svenska kyrkans symbol och allt). Tog bort den när mötet väl hade börjat, men det var min lilla demonstration som väckte en del uppseende.

   Radera
 12. Visst sken av medlemsinflytande Peter T?
  -Kyrkan försvaras i KM, BloggarDag, inte partierna!

  -Den slutsatsen kommer Peter T fram till i en av sina många vidräkningar med vårt stolta svenska kyrka.
  Ja, "skenet" är demokratiska val för varje medlem som utnyttjar sin rösträtt. Dvs ett handfast och tydligt inflytande precis som det svenska folket har vad gäller de tre sekulära valen.

  Speglar dessa också "ett visst sken av inflytande" Peter T?

  Bloggarens användning av ordet "partipolitisering" bör omgående begränsas, då de valda grupperna i KM har att sköta och försvara Svenska kyrkans angelägenheter. Skall man verkligen till leda behöva upprepa, att dessa ledamöter kandiderar och väls till kyrkans högsta beslutande organ, inte till respektive partiers. En KM-ledamots jordiske huvudman är Svenska kyrkan; denna elementära sanning har jag försökt att tidigare flera gånger inskärpa för bloggaren, som är KM-ledamot. Politiska ställningstaganden hör den sekulära (parti)politiken till. Kyrkliga dito görs i KM.

  Läs, hr bloggare, vad det står på respektive listor: val till kyrkomötet, respektive val till riksdagen!
  Väljarna i kyrkovalet bestämmer vilka de förstnämnda ledamöterna skall vara. De utses alltså INTE av respektive partiers partistyrelser.

  Lägg gärna fram bärande alternativt förslag till kyrkoval, där - obs detta! - samtliga medlemmar i Svenska kyrkan ges möjligheter att säga sin mening.
  Här ännu en viktig påminnelse: i en förening är ALLA medlemmar juridiskt likställda enligt föreningslagen. Så är alltså också ALLA kyrkomedlemmar detsamma!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. men snälle Sandahl, kan vi inte få slippa Dike snart? vem ska läsa detta tjafsande? Marcus

   Radera
  2. Marcus, tycker BOD tillför betydligt mer intressanta aspekter än dina respektlösa kommentarer.
   Tror Dag mår väl av lite hjärnmotstånd. En god diskussion bygger på att olika tankar och erfarenheter möts. Annars får vi bara en trist och förutsägbar monolog.
   //Staffan Wadström

   Radera
 13. Vara sämre än BOD?

  I vad?

  Det är möjligt att BOD är en i sig hedervärd person. Att han samtidigt är och tycks förbli en nyttig idiot för ett helt vansinningt och oapostoliskt system- det får vi kanske sätta upp på hans näst intill osannolika oförmåga att vare sig kunna läsa innantill eller om han så gör- förstå vad han läser.

  Förbud? Nejmen en Kristi Kyrka väljer bland sina församlingsmedlemmar de som gjort sig kända som goda kristna- det kan utvecklas mera-läs skriften!

  Oavsett, en kristi kyrka låter sig inte styras av sekulära krafter. SvK var en gång en statskyrka-i sig tveksamt men det var på den tiden när statshuvudet förband sig att försvara och tillhöra den "rena läran".

  Den tiden är för länge sedan förbi. Ännu när sttskyrkan regerade ansågs det lämpligt att en ateist vigde till SVk´s högste ämbete dess ärkebiskop.

  NU är den tiden över- tyvärr innebar det ingen befrielse för SvK- de blev istället ett SVeK och politrukerna vädrade morgonluft ty som "frigörelsen" blev var enda resultatet att politrukerna ökade sin makt och omvandlade än tydligare SVK till en organisation vars förmögenhet skulle utnyttjas , bla till att försörja politruker och vars medhåll man fick genom att utse lämpliga biskopar och klavbinda den sk läronämnden. En läronömnd bestående av några få självständiga men trogna skriften och i övrigt sk biskopar- alla , N.B alla politiskt valda och alla efter att visat sig trogna det som erkänns vara PK och "liberala" till det som gäller skrift och bekännelse.

  Här i denna blogg påpekar vi gång på gång diskrepansen mellan SVeK´s uttalanden och göranden. Hur de behandlar sina rättrogna biskopar osv,osv...

  BOD ser bara problem med dessa och ber dem att anpassa sig-tilll vad kan man fråga.

  Någonstans inser han att det de som får kyrkfolket att stanna kvar men inser inte , eller som jag tror, blundar för, arvodena och den chimära vakten är väl viktigare, att dessa om de anpassar sig kanske kan skapa tillfälligt lugn inom SVeK men ett lugn som enbart innebär att omvandlingen från en Kristi Kyrka- till ett måhända Rotary med tinnar utan Gud påskyndas.

  Jag uppmanar BOD att läsa skriften och dess uppmaning hur kyrkans ledare skall väljas och sedan fråga sig -är det så det sker idag?

  Mitt svar är nej och därför är också SVeK på väg mot avgrunden.

  Eftersom jag väl vet hur politruker fungerar misstänker jag att de i många , många år till kommer att utnyttja SVeK. Formellt och sannolikt med hjälp av "nyttiga" idioter helt legalt och skönmålat som demokrati men Kristi Kyrka har inte det som honnörstecken utan om- är besluten i enlighet med GUds vilja? Var tog den Helige Ande vägen. Tillfrågades han?

  //HHH

  SvaraRadera
 14. Häromsistens talade jag med en högt uppsatt prelat i den ortodoxa kyrkan i ett av våra större europeiska länder. Jag berättade då att i Svk ställs ofta prästkandidater och sökande till olika befattningar inför frågan om de accepterar kvinnliga präster, samkönade äktenskap och alkoholfritt nattvardsvin. Den ortodoxe prelater såg mycket bekymrad ut och undrade om man här inte borde tala om den sataniska treenigheten. Är det inte så att majoriteten i kyrkomötet har infört denna sataniska treenighet utan att det minsta bry sig om hur de stora kyrkorna ser på dessa företeelser? Beror inte detta i stor utsträckning på att kyrkomötesledamöterna i första hand representerar en annan åskådning den den kristna och gärna ser att kristen tro anpassar sig till denna? Har sett många socialdemokratiska representanter i kyrkoråd, etc, i skrift på allvar hävda att kyrkan behöver sossevärderingar. Är det inte just därför de kandiderar för sitt parti? Är det inte också så att ledamöterna i riksdagen representerar sitt parti? Varför skulle det vara annorlunda i kyrkomötet+

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Den sataniska treenigheten"!! Say no more......
   Antony

   Radera
 15. BOD

  Du bör nog till eda för all del finna Dig i att medlemskap i föreneingen SVeK inte är det samma som att vara delekatig i Kristi Kyrka.

  Sedan kan det diskuteras till "leda" hur det kunnat bli så och hur man skall göra med medlemmar som inte accepterar skrift och bekännelse. Själv ser jag det enkla men pekuniärt dyra. Återbetala medlemsavgiften.

  Att sk "förtroendevalda" hävdar medlemsskap som de sedan inte ens betalar utan får denna och mer till återbetald i form av dryga arvoden är inte på något sätt imponerande.Varken sekulärt eller kristet utan ren "business".

  Hur många vore kvar utan arvoden?

  En arbetare är värd sin lön -är femtekolonnaren det och om så är -vem skall betala femmtekolonnaren?

  Den ockuperade eller ockupanten?

  //HH

  SvaraRadera
 16. Nu är det ju inte givet att "föreningslagen" (registret på notisum.se ger inget SFS-nummer, så oklart vad som åsyftas) nödvändigtvis och ospecificerat är tillämplig, men dock:
  *lokala val, där alla tillhöriga bereds tillfälle att uttrycka sin mening, kan organiseras på olika sätt: som nu - med eller utan sekulärt grundade nomineringsgrupper - eller som kyrkostämma eller som andra lösningar som säkert delvis någon kommit på redan;
  *av de lokala organen väljs ledamöter till organ på stiftsnivå;
  *kyrkomöte behöver inte väljas, det skulle kunna bestå av domkapitlen eller delar av dem.
  Kh på landet

  SvaraRadera
 17. Kära bloggkommentatorer,

  -Jag ber er på detta sätt särskilt observera orden "femtekolonnare" och "nyttiga idioter" som en återkommande anonym signatur med versalerna HH har satt på pränt avseende förtroendevalda i kyrkan.

  -Det är förstås upp till er att reagera, om ni anser tillmälena är ovärdiga och kränkande. Jag vädjar inte om hjälp, är van vid vederbörandes otaliga tidigare utfall.

  Mitt påpekande nu skall ses som en förfrågan till alla redobogna kommentatorer som vill hålla en viss stil i debatten och undvika tillmälen av detta slag.

  Kan jag förvänta mig någon reaktion? Det blir spännande att se.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu, BOD, tycker jag faktiskt att Du överreagerar. De båda begrepp Du anför här, har båda en högst konkret och saklig innebörd. Dels handlar det om personer som ger sig in i en organisation (utan att egentligen sympatisera med dess traditionella ursprung och syfte) i syfte att påverka och ta över den "inifrån", så att den blir något annat än vad den från början var. Och dels handlar det om personer går andras (dvs. andra än de ursprungliga grundarna) ärenden, utan att inse att det är just detta de gör. Jag kan hålla med Dig om att båda begreppen därutöver kan ha en viss nedsättande ton (vilket är skälet till att jag själv undviker dem). Men jag upplever det som lika - eller kanske mer - nedsättande (eller, med Dina egna ord, "ovärdigt och kränkande") när Du godtyckligt buntar ihop ett antal enskilda kommentatorer till något slags "doakör". Även Du kan behöva besinna värdet av att undvika tillmälen!/Paul

   Radera
  2. Ja,upp till kamp mot de anonyma nättrollen.
   Ytterst ansvarig är Bloggardag som håller ynkryggarna om ryggen!
   Ulf H Berggren

   Radera
 18. Sign. "HH" :s kommentarstil är inte acceptabel i denna blogg. Den är föga kristlig. Jag delar inte Dikes åsikter men jag respekterar dem. Han har naturligtvis sin fulla rätt att uttrycka dem offentligt. Det har HH också men det vore önskvärt om han/hon undvek de ibland alltför grova orden! SRK

  SvaraRadera