onsdag 1 mars 2017

C inför kyrkovalet, fortsättningsvis

Märta Leijon var författarinna och ordförande för bondeförbundets kvinnor (senare CKF och än senare Centerkvinnorna). Nu talar vi allvar, alltså. Ingen skämtar ostraffat om en C-kvinna! Märta satt i utredningen om kvinnliga präster, den som blev SOU 1950:48. Där avgav hon en reservation. Utgångspunkten först:

Man måste beakta den tongivande ställning inom kyrkan som prästerskapet har, men också besinna, att den svenska kyrkan icke är en privat sekt, som ledes och underhålles av kyrkobesökare och speciellt kyrkligt intresserade, utan också tillhör och underhålles både kommunalt och statligt av hela det svenska folket. Men främst måste man beakta, att den är till för att tjäna Guds rikes bästa både nu och i framtiden och att man med tanke på detta inte får låta tillfälliga eller invanda fördomar stå hindrande i vägen för det Guds verk, som avser att förvandla den småskurna, hatfulla och syndiga världen till ett kärlekens rike, sådant det predikades av Jesus Kristus." (aa s 120) Ska detta synsätt klassificeras teologiskt är det eticerande liberalteologi av gammalt märke. Men egentligen är det Dr Anton Nyström som är tant Märtas store inspiratör.

Polemiken mot dem som firar gudstjänst anas. Den blir tydligare:
"Anser man att kyrkan skall vara en folkkyrka, som skall göra alla till Jesu lärjungar, och inte ett kyrkligt frimureri av en liten fåtalig grupp kring en oppositionell skara enstaka präster (skara men enstaka, enstaka men skara? DS), måste man även ta hänsyn till önskemålen hos alla de många människor som kunna vinnas för kyrkan och som kanske både söker Frälsaren och står honom lika nära som de, vilka offentligt demonstrerar sin religiositet genom att läsa de delar av bibeln, som behagar dem och lämpar sig för deras önskemål, men som icke i gärning förverkligar broderskapets och kärlekens idé emot alla människor." (aa s 121)

Det finns folk som firar gudstjänst och röstar på centern trots denna utskåpning av deras kyrkogång som fromhetsdemonstration. Märta Leijon fortsätter nu med lite fortsatt polemik mot prästerna:
"Det finns icke i hela berättelsen om syndafallet något ord, som gör mannen till präst. Han skall vara jordbrukare, vårda en mark, som förbannats för hans skull, och äta sitt bröd i sitt anletes svett. Trots dessa tydligt utsagda ord har mannen inrättat ett prästerskapet och ägnat sig åt många andra yrken än jordbruket." (aa s 122)
Finns det några män förutom bönder som efter denna kanonad vill rösta på centern?

Tant Märta kom fram till slutsatsen att flera frireligiösa samfund i vårt land föregått med gott exempel. Det ledde henne till en precisering, lite oklart med sambandet men i alla fall:
"Vi äro dock inte främst könsvarelser utan födda till medborgare i Guds rike."
Detta citat var populärt när det oegentligt skulle sägas att vi haft kvinnliga präster i 50 år, nämligen år 2008. Det var som bäst 48  år och 6 månader. Så enkelt eliminerades dopet! Vi föds till medborgarskapet i Guds rike. Tacka centerpartiet för det.

Det kommer mera, det bästa:
"Är det icke då ett misstag av kyrkan, att den trångsynt allt fortfarande vill binda kvinnan vid synålen och kaffekokaren, medan männen predikar för tomma kyrkor, som de tyvärr icke ens själva besöker." (aa s 126)

Jag tycker citatet kan användas i kyrkovalet. Kan vi ställa fram det och fråga vad det betyder 1. vilja "binda kvinnan vid synålen 2. vilja binda kvinnan vid kaffekokaren och 3. fråga hur detta rent praktiskt går till samt 4. spörja hur en man som inte ens själv besöker den tomma kyrkan predikar för den? Det verkar minst sagt akrobatiskt och i grund och botten förbryllande på alla sätt.

Den som vill samla på bevingade ord, kan lära sig meningen utantill. Det är centerpolitik så som den beskrivs i en statlig utredning och detta hör till det som dagens centerparti inför kyrkovalet 2017 stolt hänvisar till. Logiken är anslående. Vi tar det igen:
"Är det icke då ett misstag av kyrkan, att den trångsynt allt fortfarande vill binda kvinnan vid synålen och kaffekokaren, medan männen predikar för tomma kyrkor, som de tyvärr icke ens själva besöker."

Vi går nu vidare till centerpartisten Gösta Äng.
Året är 1994 och vi skriver den 26 augusti, syster Kerstins födelsedag. I kyrkomötesdebatten sa Äng att han när han läste skriften Kyrka Ämbete Enhet blev "väldigt förvånad". Dessförinnan hade han lyssnat på "ämbetsfrågorna" i Kyrkomötets allmänkyrkliga debatt. Där hörde han "teologiska utsvävningar som det var mycket svårt att hänga med på." Gösta Äng hade dock kläm på att det "i just den här lokalen" fattats beslut att kvinnan skulle vara lika berättigad som män att tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan. Han sa så, Äng. Det finns dock ett aber: "Att en del av er ännu ej fattat detta är för mig ofattbart." Ordet "beklämmande" kom också till användning. Så kom hans po-äng (ursäkta, men det var oemotståndligt): Processen mot kvinnliga präster påminde honom om häxprocesserna för några hundra år sedan.

Ni kan ana fortsättningen:
"Nu är vi på 1990-talet och eftersom det i dag nog vore svårt att försöka få våra allt fler prästvigda kvinnor, duktiga och passande för prästämbetet, att förklaras som häxor, görs det försök att på annat sätt ifrågasätta kvinnor lämplighet och behörighet att som jämställda präster få förmedla Guds ord." Så långt citatet!

Centern bidrar i den kyrkliga debatten. Men med vad? Jag funderar över folkpartisten som övergick till centerpartiet och därmed höjde intelligensnivån i båda partierna. Denna center ställer ånyo upp i kyrkovalet. Minns då citaten.

Annars är det askonsdag.
Modéus II ska få en ny klädespersedel. Han har lagt ut filmen när han provar och den kvinnliga sömmerskan kryper för honom på Facebook så han är antagligen nöjd.
https://www.facebook.com/fredrik.modeus?fref=ts


13 kommentarer:

 1. Det där med att predika för tomma kyrkor, som man inte ens själv besöker, finner jag vara profetiskt. Det som var en politiskt passande skev bild av de kyrkliga förhållandena, har blivit normalläge för många nya präster (jag höll på att skriva 'yngre', men en hel del blir ju präster först i medelåldern). De går bara i kyrkan när de själva tjänstgör.

  SvaraRadera
 2. BloggarDag,

  -Så vad är då poängen med denna Din kommentar? Jag har läst och läst men icke förstått just poängen.

  Centern är ett folkkyrkoparti, och kvinnans rätt till prästämbetet fastslagen för flera decennier sedan.
  Om något kan användas i kyrkovalet, står det ju FK helt fritt att göra detta. I kyrkovalet behövs debatt, engagemang, åsiktsbrytningar och, varför inte, diskussioner om kvinnan skall få vara präst eller inte. Jag ställer gärna upp för att hon skall få vara det.

  Sedan var det inte en folkpartist, som gick till centern men väl en högerman, som kanske inte hade det allra högsta förtroendet i sitt parti.

  Men det är en annan sak.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kvinnan har ingen som helst "rätt" till något "prästämbete". Det är en profan kyrkopolitisk vanföreställning utan någon som helst teologisk giltighet. "Argument" för motsatsen är och förblir rent svammel av "förtroendevalda" som inte sätter en fot i kyrkan. /John

   Radera
  2. John,

   Och alla de lutherska kyrkor i världen då som välkomnar kvinnor till prästämbetet? Svamlar de också?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Visst BOD finns det flera lutherska kyrkor som bejakar kvinnor i prästämbetet. Men i dessa kyrkor, t. ex. danska, norska, finska kyrkorna finns grupper av bibeltrogna som säger nej. Dessutom finns några verkligt livskraftiga lutherska kyrkor som sagt nej till kv pr : Lettlands ev-lutherska och den stora och dynamiska pch näst största luterska kyrkan i USA: Lutheran church Missouri synod med över 2 milj aktiva medlemmar!
   Roland K

   Radera
  4. Även de "lutherska kyrkor i världen ... som välkomnar kvinnor till prästämbetet" svamlar på samma sätt som herr Dike och hans döva gelikar. Majoriteten har inte rätt bara för att den är störst. /John

   Radera
  5. Roland K och John,

   -Till den förstnämnde:
   -Men de grupperna är marginella och således inte representativa för kyrkorna.

   Och till John:

   -Så talar - och skriver - den som tror sig ha rätt samt ha rätt att döma dem, vilkas åsikt han inte delar.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Men de marginella har Bibeln och Bekännelsen på sin sida. Dessutom utgör de en icke oansenlig del av det gudstjänstfirande folket! Missourisynoden är ingen marginell kyrka. Den är USA:s nästa största lutherska samfund.
   Roland

   Radera
  7. "En högerman, som kanske inte hade det allra högsta förtroendet i sitt parti."
   Ligger det inte väldigt nära till hands att tänka på en man som blivit utesluten ur Moderata Samlingspartiet?

   Radera
  8. Roland och Peter T,

   Till den förstnämnde:
   -Då är vi där igen: de marginella vet mest och bäst - de officiella och många kyrkorna vet minst!

   Peter T,
   -Om Du menar undertecknad är Du välkommen att höra av Dig, så skall Du få dokumenterade bevis på att uteslutningen visade på helt falsk grund.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 3. Den där folkpartisten som bytte till centerpartiet och höjde intelligensnivån i båda, han måste väl varit frikyrklig?
  För de citerade centerpartistiska svenskkyrkliga ger inte prov på något högre akademiskt intellekt.

  SvaraRadera
 4. Tant Märta s 126 är klockren, klart profetisk! Hon hade bara ännu inte ord på Blogg, Tvitter FB, instagram osv! Prästänka

  SvaraRadera
 5. Ett problem med Centerns maktställning i Svenska Kyrkan är att denna makt stammar ur Landsbygdssverige. Ett alltmera folktomt landskap, där den gamla Centern obekymrat tycks leva vidare i skogsgläntorna. Partiet behärskas annars till fullo av Stureplanscentern, globalistisk, gränslös och trendriktig, men till skillnad från övrig vänster med faiblesse för marknadslösningar av libertarianskt snitt. Att SvK överhuvudtaget skulle kunna hoppas på något gott från Stureplan blir en fåfäng tanke. Att den intellektuellt decentraliserade Landsbygdscentern skulle kunna hävda sig mot den fräsiga Centrumcentern framstår som osannolikt. Inte undra på att C och S tycks finna varandra i det kyrkliga.

  En avgrund står mellan den krympande"Koss-centern" och Stureplan, som nu makten och vind i seglen.

  PP

  SvaraRadera