torsdag 30 mars 2017

Salander är i trakten av Skene

Överste Salander ringde. Han var på strålande humör och förklarade att han var i trakten av Skene för att instruera i konsten att bygga Skene-mål. Det var lustigt. Tyckte han själv, tror jag. Egentligen utbildar han i signalspaningens ädla konst och det finns några master i närheten. "När jag ändå är här, blev jag nyfiken på Björn Andersson. Vill du jag ska sätta ett par brigadspanare på visuell eller optisk bevakning eller räcker det med lyssnarposter?" Jag förklarade mig helt nöjd med det senare. "Vad har du fått veta?"

Översten skrockade lite och sa: "Han firar inte gudstjänst på söndagarna men sitter som ersättare i Göteborgs domkapitel och ledamot i Kyrkomötet." Hans politiska positioner visste jag och det andra - var det egentligen överraskande? Jag lät nog inte riktigt lika överraskad som överste Salander hoppats på. "Han är förtidspensionär fast han inte är 60 år fyllda och SAP har gett honom en reprimand för hans sätt att bemöta en kvinnlig partikamrat", fortsatte Salander. Jag tyckte det artade sig. "Nu får du göra resten av jobbet själv", fortsatte Salander. "Facebook är informativt. Gå in på Björn Anderssons sida  och fundera över vad du kan läsa där."

Jag klämde förstås inte översten på vad Försvarsmakten egentligen har för sig i trakten av Skene (vilket kan betyda Göteborg), men med överstar som Salander och Olofsson i vänkretsen är jag alltid väl uppdaterad. När jag skulle tacka för allt och önska översten "vila i frid" kom han på ännu en information som jag borde ha. "Björn Andersson mobbade ut den tidigare kvinnliga kyrkorådsordföranden i Örby-Skene". Jag tackade på nytt, men undrade i mitt inte helt stilla sinne  varför de som jagar det de kallar bristande jämställdhet själva praktiserar just denna alldeles hänsynslöst, för att inte säga dumt. Det är mig fördolt, jag kan inte begripa det. Hade jag inte varit i Lund, hade översten stannat hos mig och fikat när han ska köra till Öland tidig fredag eftermiddag. Man kan inte få allt - men mycket! "Kör du Geländewagen?" frågade jag, men han svarade inte. Han skjutsas nog i bekväma hyrbilar. Volvo XC90 till exempel.

Uppiggad kollade jag Björn Anderssons Facebook-sida. Som Salander antytt, bar den syn för sägen. Det är bra när det som tidigare var hemligheter i S-partiet nu läggs ut till beskådande. Det är lite av  IB-affären eller sjukhusspioneriet på Sahlgrenska, fast bekvämt i en dator nära mig. Man behöver inte sakna Ebbe och hans insatser i Palme-spaningarna längre. Det blir dumt ändå.

Björn Anderssons grundhållning är att en kyrkoherde "mellan varven" ska ta in en prästvigd kvinna för att visa att han lever upp till kyrkoordningen. Gästartist, sålunda, för tjänsterna är väl besatta och vikarie finns i församlingen om så behövs. För detta förslag att gå in och styra i en annan församling får han medhåll av någon som är emot att "så medeltida värderingar får frodas". Medeltida? Värre än så, kan jag säga. Fast jag tror ingen av de såta vännerna egentligen förstår vad de avhandlar. I Sätila är det, ser jag vidare "ren och skär diktatur", så det blir väl för Per Eckerdal att masa sig dit och visitera. En annan kommentator använder luktorganet och finner att "det luktar skit från Sätila kyrka". Det skulle kunna vara takspånen som tjärades för några år sedan, men jag vet inte. Kritiken tycks vara att kyrkoherden på begäran satt med i kyrkorådet även om han inte var med och fattade beslut.

Björn Andersson menar att Svenska kyrkan är normgivande i mycket och får medhåll i att kyrkan spelar en viktig roll inom civilsamhället och bedriver ett fantastiskt arbete för/med "utsatta". Detta tror jag egentligen inte, men håller tyst. Man kan dock förstå tankegången. Det politiska ska för civilsamhället ta ansvar på politisk väg - men vad då "civilsamhälle" när de statssubventionerade partierna ska agera? När slutade S-folket tänka kritiskt, civiliserat om man vill?

Det drar mot kyrkoval och tipset ges att man kan gå med i Svenska kyrkan i augusti, rösta och sedan gå ur igen. Här gäller att skaffa sig majoritet så att man kan bestämma. Och Björn Andersson har ju gett besked om vad han vill förändra. Det mesta tycks rätt klart. Kan någon komma på ett bättre uttryck än "den ockuperade kyrkoprovinsen" så fram med det!

Kan inga begåvade journalister avslöja eländet? Sannolikt inte. P4 Sjuhärad knappast. Jag tog ut satsdelar i deras rapportering. "Ny kyrkoherde i Sätila skapar konflikt". Subjektet är "ny kyrkoherde", predikatet är "skapar" och vad han skapar, vilket måste vara objekt, är "konflikt". Hur har detta gått till? Jo, det har gått så till att en präst i vanlig ordning sökt en tjänst och därmed har han (!) i Sätila skapat konflikt. Reformen med P4 kom till för att stärka demokrati och medborgarinflytande. Jag nämner detta i förbigående.

Vad handlade det hela om? Björn Andersson fick frågan om det rörde sig om gammalt hederligt kvinnohat. Han svarade: "Ja, det kan man lugnt säga." Då vet vi. Det fanns något skäl att förtidspensionera den mannen. Kan det vara något med hjärnan? Stackars socialdemokrati som en gång samlade begåvningsreserven för politisk gärning; Hugo, Tage, Paul och Alice m fl var municipalsamhällets styloi. Vad hade de sagt inför företeelsen Björn Andersson? Till och med förre kommunalrådet Kula Bengtsson i Växjö hade visat sig generad, och det säger inte lite! Vad är det för politiskt parti som låter en sådan som Andersson jaga hederligt arbetande präster genom att diskreditera dem?

Nog fanns det en socialdemokrati som höll gräns mot dumheten? Var är nu de socialdemokrater som har kvar förmågan att skaka lössen ur arbetarrörelsens fana?

För övrigt menar jag att det är för få socialdemokrater i Frimodig kyrka. Jag fortsätter tro att det finns en uppsättning goda sådana av det slag man hör ihop med - skuldra vid skuldra vid nattvardsbordet.


13 kommentarer:

 1. Björn Andersson är något intressant på spåret.
  Det är ju fullständigt absurt att verksamhetens högste dagliga företrädare - kyrkoherden - närvarar i kyrkoråd.
  det finns ju ingen anledning att ha med klubbdirektören vid fotbollsklubbens styrelse, VD:n vid aktiebolagets styrelsemöten eller ärkebiskopen vid kyrkomötet.
  För att inte utsättas för den rena nätmobbingen (nya nätmobbarpartiet kan vara en lämplig populärbeteckning på S) som i Sätila, bör kyrkoherdar i hela landet vägra närvaro vid kyrkorådets sammanträden. Ja kyrkligt anställda bör hlt enkelt vägra att ens skicka handlingar till de förtroendevalda för att undvika att utsättas för misshagligheter.

  Då det i det aktuella fallet dessutom var så illa att en majoritet av kyrkorådet tog intryck av kyrkoherdens närvaro och röstade mot det allvetande S, så rättfärdigar det givetvis företeelser som nätmobbing, åsiktsregistreringstendenser och smutskastning i lokalmedia. Det är ju tur att Bjrön Andersson(S) i sätila tagit intryck i sin demokratiutbildning av Tayyip Erdogan - "Demokrati är som en spårvagn, när man är framme kliver man av".

  SvaraRadera
  Svar
  1. "man kan gå med i Svenska kyrkan i augusti, rösta och sedan gå ur igen".

   Det borde väl även gälla de "nominerade"? Det viktiga är väl att man är medlem på själva valdagen? Därefter kan det väl inte ha någon betydelse? Säger regelverket något om att man som invald måste förbli medlem mandatperioden ut? Invald är ju invald och vilket parti sparkar ut sina invalda av en sådan orsak? Här kan det finnas stora pengar att spara för de försigkomna. Det kan ju även vara ett bra sätt att parera skattehöjningarna på de ställen som måste börja höja.

   Vad säger herr förtroendevalde Dike? Betalar herr Dike året runt eller räcker det om man gör det för augusti i valåret? /John

   Radera
  2. Den som utträder är inte längre valbar och då upphör uppdraget genast (Kyrkoordningen 33:4, 33:10).
   Kh på landet

   Radera
  3. Det var ju för väl! Men hur är det med dem som befinner sig i "inre exil", dvs. har lämnat tron men inte själva (det formella) medlemskapet?/Paul

   Radera
 2. Utan ärkebiskop i kyrkomötet skulle åtminstone kyrkomusiker befrias från en del mobbing från högsta ort i kyrkan. Stäng ned Twitter-kontot samtidigt för alla biskopar, och lägg tiden på bön, bibelstudium och teologiska studier.

  /Kantor i Småland

  SvaraRadera
 3. Orsaken?

  -Ja, vad kan det bero på att så få - om ens några - socialdemokrater röstar på FK?

  Har bloggaren någon gång umgåtts med tanken att felet är FK:s eget?

  Sedan ser jag återigen, att höga vederbörande med tystnad förbigår min journalistiska korrigering att bloggläsarna inte har fått hela sanningen om förhållandena och orsakerna till dem i Sätila. Är verkligen nuvarande och tidigare kyrkoherden helt utan skuld och därför kan kasta första stenen (vilken kanske dock redan är slungad av bloggaren)?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det en större sanning kanske herr redaktören kan murvla fram den men då vill det till att läsa rätt innantill. Min klagan gällde inte valhemligheten utanb att det är så få socialdemokrater som är medlemmar i Frimodig kyrka. För detta kan inte FK lastas. Det är S som bestämt att de inte får vara med. Gick du på den lätta?

   Radera
  2. BloggarDag,

   -Ja, hur var - och är - det med samarbetet i Sätila församling? Uppgifter finns ju om samarbetssvårigheter med prästerskapet, vilket - såvitt kan förstås - är dokumenterat.

   Har den ena delen av den dubbla ansvarslinjen svårt för att acceptera att han inte är ensam (jordisk) herre på täppan?

   Den saken bör kanske närmare undersökas och rapporteras om på bloggen. Jag förutsätter nämligen på goda grunder att DS vet mer om detta än har berättat för oss.   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Så vitt överste Salander kunnat utröna har det i Sätila och Hyssna församlingar inte funnits några samarbetssvårigheter med t ex den kyrkoherde som varit där i decennier. Det är en präst överhöjd i ära och förtroende - också från biskopen. Han röstade inte heller när det kom till val av efterträdare, det vat jag alldeles själv. Salander undrar dock vart Dike vill komma med misstänkliggörande som metod för substans i det utslungade har han inte. Det är kanske är den vanliga folkkyrkan som så ska värnas och skapa trygghet för alla?

   Radera
  4. Kyrkoherden och kontraktsprosten har skrivit ett mejl till mig. Idag har jag tjänat Sätila pastorat i 36 år.
   Tillsammans har vi, präster, goda medarbetare och engagerade människor velat bygga en glad, Jesuscentrerad, klok och folklig kyrka.
   Vi i Hyssna och Sätila är inte värda BODs insinuationer .
   Anders Reinholdsson
   Kyrkoherde i Sätila pastorat

   Radera
  5. Det berättade inte DS.

   -Nej, apropå Anders Reinholdssons epostmeddelande, bloggaren berättade INTE att AR varit med och utformat annonsen för sin efterträdare. Det fann stiftet olämpligt.
   Och är absolut inte praxis.
   Och vad anser den nye kyrkoherden om att samarbeta med kvinnor? Läs själv, det finns återgivet av Radio Sjuhärad. Den uppmärksamme ser genast att det är torrt och formellt och hänvisande till domkapitlets godkännande än det är exempelvis så här:
   -Jag har inga som helst problem att samarbeta med kvinnor, vilka jag helt och fullt bejakar till prästämbetet.

   -Så säger han alltså inte. Men han är alltså behörigförklarad men, om jag har läst rätt, inte enligt domkapitlet lämplig.

   Några insinuationer mot Reinholdsson, som jag känner från KM och som kvinnoprästmotståndare, har inte framförts. Däremot är ju ledamöter i KR kritiska till att AR varit med om utformningen av annonsen och uppenbarligen också till att så få - eller inga - kvinnliga präster har predikat i pastorats kyrkor, vilket ju dock på sitt kan beskrivas som störningar i samarbetet.

   Jag ställde frågan om den ena delen i den dubbla ansvarslinjen har svårt att acceptera den andra delens inflytande och bestämmanderätt. Den frågan är relevant även här.
   Hela bilden är svår att sätta på pränt ibland, DS!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. -Jag bekänner mig av allt mitt hjärta, all min kraft och allt mitt förstånd till VÄRDEGRUNDEN/KYRKOORDNINGEN!

   Detta räcker långt som merit vid tjänstetillsättningar. Om man sen läst eller förstått någon VÄRDEGRUND eller KYRKOORDNING är likgiltigt. Det viktiga blir att bräka högt med fåren. Helst högst.

   Sådant inte bara liknar ett totalitärt sammanhang. Det Är ett totalitärt sammanhang.

   Radera
 4. Är inte kyrkoherden - som KO föreskriver (eller är ordningen ändrad?) - ledamot i kyrkorådet i Sätila? Detta är i så fall uppseendeväckande och borde föranleda domkapitlet att öppna ett tillsynsärende.

  SvaraRadera