torsdag 2 mars 2017

S inför kyrkovalet - ett lokalt nedslag

Borde jag bli euforisk vid beskedet att präster tror lite hipp som happ eller är det den vanliga torsdagsdepressionen som ska sätta in? Västerås stift tydligast. Jo, men är det inte logiskt. På Sven Siléns tid kom högkyrkliga prästkandidater till stiftet, moderat högkyrkliga, men obestridligen sådana. Nu är sådana bortsorterade. Det får konsekvenser. Kul att vi får besked, eller? Nja, Torsdagsdepression. Den får motverkas med anledning av dagens firningsämne. Men först till Alvesta!

I Alvesta finns Tomas Hedevik (S). Det är en äldre herre, 68 år. Han blir 69 i år. Fattar jag det rätt har han varit Alvesta kommuns marknadschef. Han tycks aktiv i det kommunala i varje fall så pass att han har synpunkter att delge allmogen. Äldre herrar brukar ha det. Han är sålunda gängse.

Han är socialdemokrat också. Det är inte utan intresse ett kyrkovalsår. S ställer nämligen upp i kyrkovalet. Det är inte de kristligt sinnade i partiet som agerar utan partiet. Och där återfinns alltså sagde Hedevik. I gårdagens Smålandsposten skrev han insändare om den moské i Alvesta som planeras. Han var för den. Men han var emot en hel del.

I synnerhet var han emot de tre abrahamitiska religionerna. "Dessa religioner präglas av vidskepelse som är skadlig för mänskligheten." Det var klara besked från en partiföreträdare S. I och för sig finner jag utsagan dum. Med någon liten kulturell orientering skulle det kunna hävdas att judendom, kristendom och islam byggt kultur och det kan till och med hävdas, att vår kultur bygger på judendom och kristendom. Men det är alltid roligt med klara besked, särskilt i Alvesta kommun, denna bildningens stamort på jorden, där en gång i tiden Samrealskolan i Alvesta under rektor Owe Segerbäcks ledning fanns.

Tomas Hedevik har mer att förtälja: Religionen är och har varit ett utmärkt verktyg för att förtrycka människor, framför allt kvinnor och makten utnyttjar fortfarande "kyrkor, moskéer och synagogor för att predika om läror som förtrycker den fria tanken och som bejakar det bestående samhället med dess ojämlika strukturer." Predikas om läror eller läror, kan man undra men det är bara en fundering i kanten. Hedeviks budskap är trots allt någotsånär begripligt. Makten utnyttjar. Det är kyrkoval iår, som sagt...

Tomas Hedevik har lärt sig vända kritik till positivt tänkande. "Idealet borde vara en strikt sekulär stat som förvisar religionens vidskepelse till den privata sfären." Det kan man tycka även om Sovjetunionens religionspolitik som just drev detta krav inte alltid brukar vara eftersträvansvärt ens för en mensjvik av Hedeviks sort. Men Hedevik är fri att hålla sig med sitt ideal och invänta en stat som förvisar - idéer eller människor lika. Det lilla problemet att människor bär på idéer brukar nämligen leda till att det slutligast blir människor som förvisas. De välvilliga fungerar så när de får politiska tvångsmedel om hand. Nu är Tomas Hedevik en förstående typ, välvillig sålunda:

"Innan vi är där (vid förvisningen, DS) må vi dock respektera den religionsfrihet som stadgas både i svensk lag och i internationella konventioner som till exempel FN-chartern och Europsrådets styrdokument." När vi hunnit dit att religionens vidskepelse förvisats till den privata sfären gäller sålunda inte religionsfrihet. Men innan!

Nu är Tomas Hedevik socialdemokrat. Han är ledamot av kommunfullmäktige i Alvesta, ersättare i utbildningsnämnden och ordinarie i valnämnden. "Utbildningsnämnden med denna kultursyn", skulle en kommuninvånare kunna utbrista, men det är nog bara en enda i kommunen som skulle kunna göra det, tror jag. Likväl är detta underordnat den lokala informationen om hur det öppet resoneras på lokal nivå i ett parti som glatt ställer upp i kyrkovalet. De kyrkokristna i S har fått besked: de omfattar en religion som är skadlig för mänskligheten och som bör förvisas till den privata sfären. Det är faktiskt lite märkligt att ett parti som rymmer båda dessa poler ska ställa upp i kyrkoval. De kyrkokristna i partiet borde för partiets och för Svenska kyrkans skull, för att inte tala om den egna personliga integriteten, sätta stopp för denna fars. Men skulle en sosse vilja stå samman med Frimodig kyrka (för att ta ett näraliggande exempel), då åks det ut ur partiet, osagt om med fötterna eller huvudet före.

Vi har ju blivit så mycket för bevingade ord. Dagens mantra kanska kan vara "Dessa religioner präglas av vidskepelse som är skadlig för mänskligheten." Ett barn på 7 år begriper vad som ska göras med det som är skadligt. Och Hedevik är inte ensam i partiet. Han förvaltar en lång ateistisk tradition. Den riktas mot islam, kristendom och judendom.

Jag hade tänkt skriva ett blogginlägg om Fössta tossdan i mass, som det är idag. Den firas i östra Småland som en högtidsdag med "massipantååååta". För alla som söker en god kristen anledning att bryta fastan kan dagen världen över firas som ett uttryck för sympati. Sympati betyder medlidande och skulle kunna vara medlidande med dem som saknar "R". I övrigt gäller ett: Inga politiska partier i det kyrkliga, lika lite som i idrotten. Dagens mantra och massipantååååta - det är nåt det! Säg efter Hedevik så fort ni ser en sosse: "Dessa religioner präglas av vidskepelse som är skadlig för mänskligheten."


35 kommentarer:

 1. Hedeviks drapa gör det uppenbart att S använder SvK för att förtrycka svenska folket.
  Enda övriga orsaken för S att ställa upp kyrkovalet är då att förhindra att SvK förmedlar sin religion och vidskepelse till folket.

  Tyvärr är båda utsagorna sanna!

  Men visst skulle det vara kul att höra Hedeviks motiv för att S ska ställa upp i kyrkovalet? Eller kanske bara förskräckande?

  SvaraRadera
 2. Nu har Dag inte refererat hela insändaren, men S-företrädaren tycks mig göra en logisk kullerbytta när han är för att en moské byggs. Han menar att religion är skadlig för mänskligheten, och borde förpassas till den privata sfären. Då borde han väl inte vara för att en byggnad uppförs för offentligt religionsutövande, utan snarare aggressivt däremot!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hedevik menar mot bakgrund av FN-chartern och Europarådets styrdokument att vi ska respektera religionsfriheten just nu, innan religionens vidskepelse förvisats till det privata. "Därmed är det också ganska självklart att tillåta ett moskébygge i Alvesta så länge det följer vad som stadgas i detaljplan, och fölöjer reglerna för ett bygglov." Nämnde jag att Hedevik är kommunalt engagerad?

   Radera
 3. När nu en av S' (tidigare) högsta företrädare i KM samtidigt varit borgerlig förättare så förvånar väl inget längre...
  Att samla exempel är dock bara bra!
  O innan "någon" hojtar åt just mig - S-röstande medlemmar i SvK får för min del gärna kandidera o ta plats på de olika beslutande organen i nämda SvK! Dock inte med valprogram klubbat av ett sekulärt parti där många närmast avskyr oss troende. Att partier ställer upp o tar makt bara för att medl. röstar lika som i sekulära val, av "gammal vana" o/el för att de inte tar reda på mer må vara men så ska inte kyrkan styras.
  Eva H

  SvaraRadera
 4. Ja, klokare människor kommer att kommentera denna bloggpost.
  Jag personligen noterar till min sorg att SVeK´s avsteg från att vara SvK inte bara fortsätter utan ökar och att det sker med hjälp av alla dessa politruker som mer eller mindre föraktar och idiotförklarar kyrkbänksnötarna.

  SveK har förvandlats -dvs dess ledning , än finns öar kvar av prelater men inte på någon post där de kan påverka där Guds ord rent och klart predikas. Ironiskt också- de som kämpar för ett SVeK - de deltar inte ens i den "kyrka" de arbetar för och vars arvode de glatt emottager. Arvoden som ökas i takt med att kyrkbänkarna töms och att predikan töms på sitt innehåll.

  Alla skall vi "snart" möta Gud. Kommer vi alla att mötas av-Jag känner er inte? Ursäkten att vi minsann talat om Gud "i positiva termer(?) lär inte gotträknas oss när vi hela tiden har förvanskat / på svaga och otillräckliga grunder omtalkat evangeliet och den uppgift vi haft- dvs att oförvanskat förmedla Guds ord.

  Där handlar det inte om majoritetsbeslut. Där handlar det om att "vi" och "den Helige Ande" ,(enligt Jesu ord), beslutat.

  Nå. när beslöt ett KM senast i enlighet med "Vi och den Helige Ande"?

  Ja, jag påstår , BOD aldrig så emot utan grund att det inte har hänt de senaste seklerna. Istället har ormens ord varit vägledande.De förföriska- Skulle Gud ha menat...

  //HH

  SvaraRadera
 5. Alphadeltagaren2 mars 2017 kl. 10:21

  Tossdassbäss? Är det okristligt?

  SvaraRadera
 6. BloggarDag,

  -Tomas Hedevik är alltså en "äldre herre", 68 år.
  Det är ju bloggaren också¨, vilket härmed meddelas.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul at du inte hade några andra invändningar denna gång. Partipolitiseringen kanske inte är så bra trots allt?

   Radera
 7. Dessa sekularister präglas av en tjockskallighet som är skadlig för mänskligheten.

  SvaraRadera
 8. Alphadeltagaren2 mars 2017 kl. 12:26

  Men det måste väl finnas någon kyrkoherde i Alvesta som kan ge svar på tal?

  Eller Modeus? Han om någon borde väl bli beklämd, bekymrad och bedrövad nu?  SvaraRadera
 9. BOD,

  Ja och än sen? Vishet kommer med åren men bara -vilket man tyvärr oftast glömmer- om förutsättningarna finnes.

  I ditt fall tycks de helt klart saknas men däruti är Du inte ensam om det nu är någon tröst.

  Själv är jag också en äldre gubbe.

  //HH

  SvaraRadera
 10. -Vem vet mest om stolligheter i Frimodig Kyrka? Min gissning :Dag Sandahl...
  -Alla nomineringssgrupper i Svenska Kyrkan driver partipolitik. POSK är medelklassigt småborgerligt. Frimodig Kyrka är blandborgerligt /småreaktionärt.
  Budskapet som strömmar ur Evangelierna är revolutionärt.
  De första kristna levde föredömligt -andan var revolutionär och sannerligen icke efter Luthers heretiska tvåregementslära.
  För mig har socialdemokratin icke-vålds-revolutionära kristna rötter.
  Renegater finns förstås också i Alvesta...
  Så denna dag i fastan räcker jag både lång och röd näsa åt Dagbloggaren och hans proselyter...
  Ulf H Berggren, icke -våldsrevolutionär

  SvaraRadera
 11. Bloggardag.se

  -Nu är Du där igen med orden att inga politiska partier skall vara med i kyrkovalen. Bestämmer Du eller jag detta? Nej, nej, nej, det gör partierna själva, dvs om de vill ställa upp eller inte.
  Logiken i Ditt konstaterande är förbudstanken, den tanke som dock ej kommer ut ur munnen eller datortexten.

  Men den som har sagt A måste säga B, eller hur?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Partierna har inte gjort någon som helst nytta i kyrkan. Individer invalda på partilistor kan förvisso gjort det, men att en sekulär partistyrelse formar en kyrkopolitik som ska drivas av de som väljs in på partiets mandat har bara hämmat kristliga samveten och utbredandet av kristen tro.
   Den dagen partiprogrammen lovar att hålla sig till den rena evangelisk-lutherska läran så kan de glatt ställa upp i kyrkovalen.

   Radera
 12. Fattar du inte att ett parti kan analysera vad det är och vilka politiska uppgifter partiet har samt besluta sig för att lämna kyrkolivet, där partiets medlemmar i andra konstellationer tar ansvar men partiet icke? Nej. politiska partier har inte i kyrkor och samfund att göra, inte heller i val i civilsamhällets alla föreningar. Inte i Lakers styrelse, inte i Kalmar FF:s, inte i Röda Korsets, inte i Svenska Turistföreningens sålunda. Begrips?

  SvaraRadera
 13. Dett är fascinerande att tänka sig ett Fi-Lakers, ett KD-styrt Kalmar FF, ett Sverigedemokratiskt Röda Korset och ett Moderat Svenska Turistföreningen! Då tar väl Liberalerna hand om Svenska Pomologiska Sällskapet, Centern tar hand om Rädda Barnen och Vänsterpartiet lägger beslag på Svenska Kennelklubben. Alla de lärda akademierna måste ju ha politisk representation: Nobelprisen utses av de röd-gröna i år! Hurra!

  SvaraRadera
 14. Jag följer BloggarDag med stort intresse, oftast utan att kommentera. Mitt intresse kan jag förklara dels med en barn- och ungdom som barnbarn i en Klockargård, där Vår Kyrka fanns att läsa. Det gjorde jag. Eftersom jag är född 1944 var diskussionen runt införandet av kvinnliga präster en engagerande läsning under mina tonår.
  Dels läste jag som vuxen religionsvetenskap och då var diskussionen om kyrkans skiljande från staten spännande att följa.
  Jag undervisade efter det i bland annat religion i en grundskola i trettio år.
  Dessutom skrev jag läroböcker i religion för högstadiet - hur och på vad mänskligheten tror och har trott under sin vandring här på jorden är viktig insikt i mina ögon.
  Jag har valt bort att ha någon konfessionell tillhörighet.
  Mina kunskaper är bristfälliga om hur regleringen av förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige ser ut. Med anledning av torsdagens text i BloggarDag försökte jag förstå hur det kommer sig att partipolitik spelar roll i de kyrkoval jag alltså inte har mandat att delta i.
  Jag googlade och läste. Klistrar nedan in ett stycke som jag uppfattade som relevant.

  Nu har jag några frågor: Varför bestämdes denna inblandning av partipolitik i Svenska kyrkan? Är det så i något annat trossamfund i Sverige? Varför bestämmer inte Kyrkomötet att detta ska upphöra?

  Utifrån mitt perspektiv verkar upplägget egendomligt, men det finns kanske någon bra förklaring?!

  Klistrar alltså in ett citat från det jag läste, när jag försökte förstå.
  Ingrid Berlin

  Svenska kyrkan

  2017
  2016
  2015
  2014

  Här finns den civilrättsliga regleringen av trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar.

  Lagen om Svenska kyrkan
  Den nya lagen utgör endast en ramlag och anger bara i korta drag vad som ska gälla för Svenska kyrkan. En grundtanke med kyrka–statreformen var att Svenska kyrkan skulle reglera sina egna angelägenheter i andra former än genom normgivning i regeringsformens mening (prop. 1995:96:80 s. 16). Detaljerade regler om kyrkan och dess verksamhet finns därför i Kyrkoordningen som beslutas av Kyrkomötet, Svenska kyrkans högst beslutande organ.

  SvaraRadera
 15. Är det konstigt att SvK predikar ungefär vad medlemmarna tror (= ungefär vad som helst)? Nej, det är naturligt. Dag synes önska sig en tulipanaros (en blandning av två, en blandning som inte finns). Enda sättet att upprätthålla en kristen förkunnelse om medlemmarna inte är kristna är att använda tvång, så som skedde före 1952. Sedan vi fick religionsfrihet har först förkunnelsen anpassats efter folkets tro, och detta är naturligt för att inte säga nödvändigt. Därefter har folket börjat inse att de inte delar ens denna tro och börjat lämna SvK. Dag förfasar sig över systemet, men det är inget konstigt med systemet! (Sådana medlemmar, sådan kyrka.)

  SvaraRadera
 16. Vad har BOD att säga mer precist om utsagan från denna folkkyrkans företrädare?? Är det sådana briljanter som han som ska styra i kyrkoråd och kyrkomöte??
  F Pierre

  SvaraRadera
 17. Inga partier säger ni, men vilka skall rösta då?

  -Bloggaren står på sig - utan att öppet utsäga förbudskravet (det vågar han inte) - för politiska partier i kyrkovalen. Och doakörsmedlemmar nickar som vanligt bifall.
  Intressant. Men då ber jag er, som vill att bara de gudstjänstfirande skall få rösta i de eventuella val, som ni fortfarande kan tänka er, förklara detta:

  -Svenska kyrkan har drygt 6 miljoner tillhöriga. De betalar sin avgift och har rösträtt (de som är 16 år och äldre). Men bara en mindre del av dem är gudstjänstfirare i den mening som ni menar. Om bara de sistnämnda skall få delta i besluten, lämnas ju alla andra, kyrkotillhöriga, åt sidan. De får inte vara med i besluten, trots sitt medlemskap.
  Ungefär som om bara medlemmar i de politiska partierna skulle ha rösträtt i de allmänna valen.

  Ser kyrkans demokratiska system á la BloggarDag, doakören och högkyrkligheten ut så? Bevare oss då för den, skriver jag rent ut, även om uttrycket har biblisk klang.
  Huvuddelen av kyrkomedlemmarna utan rösträtt, utan inflytande, utan varje möjlighet att påverka den kyrka, som de tillhör!

  Sådant tilltalar inte, vågar jag slå fast, svenska folket.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren4 mars 2017 kl. 10:12

   Varför får jag rösta i kyrkovalet redan vid 16? När inte min hjärna anses utvecklad nog för att ta tillräckligt kloka beslut angående alkoholinköp förrän vid 20?

   Radera
  2. Om man bara förbjuder namn på nomineringsgrupper som kan förväxlas med utomkyrkliga organisationer, så faller alla av BODs argument ovan.
   Sug på den du!

   Radera
 18. Alphadeltagaren,

  -Det ligger något i Ditt konstaterande; själv röstade jag nej i KM när beslutet om 16-årsgränsen togs.
  Men det viktigaste är att mina kritiker förklarar varför större delen av kyrkomedlemmarna skall diskrimineras i besluten om vilka som skall styra kyrkan. Bara medlemmar som är gudstjänstbesökare skall få rösta, hävdar de, men inte alla andra medlemmar.

  -En väl synlig diskriminerande åsiktskullerbytta:
  du får rösta, eftersom du är gudstjänstbesökare, men du får stanna hemma, då du inte gör detta!
  Inkonsekvensen i sin kyrkliga prydno, elitismen blottad i all sin nakenhet!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara de som går till valurnorna som får rösta, plus eventuella poströstare.
   På vilket sätt skulle det vara skillnad om alla som bevistade gudstjänsten före kyrkstämman fick rösta?
   Förutom att de stackars röstningskåta medlemmarna skulle tvingas genomlida en gudstjänst vart fjärde medlem?

   Radera
 19. Nu undrar jag en sak igen.
  Bengt Olof Dike - varför anser du att påverkansmöjligheten inom kyrkan för dess medlemmar behöver ta vägen över partipolitik?
  Med vänlig hälsning
  Ingrid Berlin

  Och så undrar jag även vad du menar med doa-kören.

  Annars känns det som att jag förstår. Men det kan gå över.

  SvaraRadera
 20. Bästa Ingrid Berlin,

  -Möjligheten tar inte vägen över partipolitik, ty sådan bedrivs inte i kyrkan. Kyrkans beslutsagendor författas inte och behandlas i partistyrelserna.

  Med doakören menas de, som nästan per automatik nickar bifall till bloggarens uttryckta kritik och åsikter. Den kan också beskrivas som den obrottsligt lojala åsiktskören: bloggarens tankar är körens credo!

  Jag är Dig slutligen tacksam, om Du sedan funderar över vad jag ovan påpekade: hur försvara en ordning, där blott en mindre del av kyrkomedlemmarna - de som deltar i x antal gudstjänster - skall få avgöra vilka som skall styra kyrkan, medan alla andra, som troget också vill vara med i kyrkan och betalar sin avgift inte skall få delta i valen.

  Var säker på en sak: min uppfattning i saken går inte över.

  Guds fri och trevlig helg önskar jag Dig!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 21. Bästa Bengt Olof Dike!

  Om partipolitik inte bedrivs i kyrkan - borde då inte all partipolitisk tillhörighet vara fullständigt irrelevant i kyrkovalet?

  Det är kanske lite onödigt att utgå från att gemensamma åsikter alltid handlar om att rätta in sig i ett tänkt led och aldrig i att människor oberoende av varandra kommit fram till samma slutsats.

  Det du slutligen ber mig att fundera över, tyckte jag var lite svårt att förstå. För mig verkade det som att du blandade äpplen och päron på ett sätt som komplicerade funderandet. Så den frågan tar jag mig gärna an, när jag bättre begriper vad du menar.
  Trevlig helg önskar jag även dig.
  Ingrid Berlin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingrid. Bara för att BOD anser att partipolitik inte bedrivs i SvK, innebär inte att partierna inte anser det. För S är det en hederssak att dess partis politik genomdrivs därhelst de är representerade.

   Radera
 22. Ny hälsning till Dig, Ingrid Berlin!

  -Det är den på sitt sätt: varje röstande väljer själv valsedel han eller hon vill stoppa i kuvertet.
  Men glöm inte det som jag många gånger har inskärpt: att det står partierna fritt att ställa upp listor; Om S och C är nöjda med denna tingens ordning, är det deras sak, inte Din eller min. Det andra alternativet är ju att införa en förbudsregel för partier att kandidera. Det går ju inte i en demokrati. Tro inte ett ögonblick att jag gillar att S i sitt kyrkovalsprogram helt utelämnar Gud och Jesus (de nämns inte där), men det är faktiskt partiets ensak. Här har dock andra grupperingar utmärkta tillfällen i en frisk och öppen valdebatt påpeka och ifrågasätta utelämnandet, alltså att ställa S mot väggen och försöka ta röster från partiet.

  Jag påminner Dig också om att politiska partiers engagemang för kyrkolistorna inte är nytt utan varit regel under decennium efter decennium under 1900-talet; då fanns nästan inga "oberoende" grupper ute i församlingarna. Och inga upprörda röster ifrågasatte ordningen.

  Nej, jag blandade inte ihop frukterna vad gäller det andra ämnet ovan. Så här är det i korthet:

  -Många röster i denna blogg, även bloggens pappa, vill att bara de gudstänstfirande kyrkomedlemmarna skall få bestämma vilka som skall ha förtroendeuppdrag i kyrkan.

  Om detta sätts i system, görs också diskrimineringen det. Då sorteras nämligen alla andra kyrkomedlemmar, som vill vara med i kyrkan och lojalt betalar sin avgift men som inte (så ofta) deltar i gudstjänsterna, bort från allt inflytande. Alltså får vi ett slags graderad röstskala. Vid närmare eftertanke förstår Du säkert orimligheten av en sådan ordning. Alla medlemmar i en organisation måste behandlas likadant och ges samma rättigheter.
  Här handlar det ju om alla röstberättigade i kyrkan: ett antal miljoner medborgare.

  Med hopp om att jag någorlunda har förklarat saken och sorterat bort päronen från äpplena önskar jag Dig en lugn och avkopplande söndag och efterföljande vecka1

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 23. Bäste Bengt Olof Dike!

  Nu har jag tänkt. Jag börjar med att citera din vänliga förklaring av det jag inte förstod:

  "
  -Många röster i denna blogg, även bloggens pappa, vill att bara de gudstänstfirande kyrkomedlemmarna skall få bestämma vilka som skall ha förtroendeuppdrag i kyrkan.

  Om detta sätts i system, görs också diskrimineringen det. Då sorteras nämligen alla andra kyrkomedlemmar, som vill vara med i kyrkan och lojalt betalar sin avgift men som inte (så ofta) deltar i gudstjänsterna, bort från allt inflytande. Alltså får vi ett slags graderad röstskala"

  Jag har inte uppfattat, att det är detta som är problemet. Snarare hamnar jag i den diskussion jag som tonåring hade med mina älskade morföräldrar. De hade båda vigt sina liv som klockarpar på landsbygden till att leva efter sin tro. Jag hade varit mycket hos dem och tyckte om både dem och deras sätt att leva. När jag sedan gick på konfirmationsundervisning inför min konfirmation i Uppsala Domkyrka, ja, då blev det svårt. Jag är mycket - kanske extremt och lite knasigt - noga med att ord och liv ska hänga ihop. Efter min konfirmation insåg jag, att det jag fått lära mig inte hängde ihop med det jag trodde och jag minns att jag förklarade för mina högt älskade morföräldrar, att jag inte kunde vara kvar i Svenska Kyrkan, eftersom jag tyckte att om man är med i en förening har man i och med det accepterat och inordnat sig i föreningens stadgar. Till alla delar! Med detta hade jag klara problem och tyckte då att det var fel att stanna kvar. Morfar förstod, mormor skakade bekymrat på huvudet. Inga hårda ord från dessa två med rötter djupt i småländsk och östgötsk läsarvärld. När jag fyllde tjugoett gick jag ur kyrkan.

  Mitt sätt att uppfatta dopet medförde att inget av mina och min mans - som inte heller är medlem i Svenska Kyrkan - fyra barn är döpta som barn. För mig handlade det fortfarande om djup respekt för den tro, som jag uppfattade att Svenska Kyrkan predikar. Ett av våra barn har sedan både döpt och konfirmerat sig - hur och vad man tror får man själv komma fram till. Tycker jag, även om jag vemodigt kan konstatera att gemenskapen i kristendomen eller någon annan religions - har inte funnits i vårt hem. Men respekt och kärlek.

  Detta är min personliga bakgrund. Enligt den anser jag, att de som bestämmer och röstar i en förening - i detta fall Svenska Kyrkan - bör vara de som ingår med stort allvar och engagemang i densamma.
  Att det länge har ingått partipolitik i detta styre gör det inte med acceptabelt utan snarare ännu mer förvirrande. För någon som tänker som jag!

  Får önska dig och alla andra läsare och deltagare på denna blogg en fin vecka.
  Ingrid Berlin

  SvaraRadera
 24. Jag återkommer igen, bästa Ingrid Berlin!

  Din bakgrund, uppväxt och Dina tankar om erfarenheterna från anno dazumal är läsvärda. De har givetvis satt sin prägel på Dina åsikter och slutsatser. Men den sistnämnda faller likväl inför realiteterna: i en förening eller ett samfund med registrerade tillhöriga kan ingen berövas rätten att rösta och således vara med och bestämma. Allvar och engagemang är naturligtvis väsentligt men kan juridiskt inte alls ligga till grund för den stadfästa rätten att rösta. Alla medlemmar i Svenska kyrkan har sålunda rätt att få vara med och avgöra vilka som skall utses till förtroendevalda. Den rätten är inte delbar eller ifrågasatt. De som anses tillhöra det s k kyrkfolket har därför inga som helst privilegier eller andra företräden vid valen; hur skulle det se ut, om så vore fallet?

  Jag betonar än en gång att partipolitik inte finns med i kyrkliga beslutsagendor. Politiska partier ställer upp i kyrkovalen, javisst. Men i alla kyrkliga beslutsorgan kommer inga förslag, dekret eller andra direktiv från partier.

  Hoppas att jag har klargjort dessa fakta för Dig ordentligt nu. Och tack för Din vänlighet, sobra ton och intressanta tankar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 25. Men kommer inga direktiv? 2005? 2009? Var det individuell röstning utan partipolitiska påtryckningar när vi fick enkönad vigsel? Hur var det i S där 4% av ledamöterna var tveksamma men röstningen var 100% för. Hade något annat varit tänkbart?

  SvaraRadera
 26. BloggarDag,

  -Vilket skall bevisas. Den S-märkta solidariteten vad gäller röstning är etablerad och kommer nästan alltid till uttryck i riskdagen, landsting och kommuner.

  Så det är alls inget undantag att ofta vänta sig i KM. Gruppsolidaritet ser vi för övrigt ej sällan också hos andra. Enskilda kontakter mellan exempelvis riksdagsföreträdare och KM-ledamöter är att se som normala och har sin motsvarighet överallt mellan andra beslutsfattare i samhället.
  Som jag tidigare har betonat: hur varje nomineringsgrupp röstar är dess ensak.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera