tisdag 28 mars 2017

Hej fadderi. Om Sätila församling.

Skräddarevisan, den pigga men förskräckliga, utspelar sig i en version i Sätila. Utgången blev inte lycklig. "Det vållade hans död", konstateras. Onykterhet uppfattar jag vara den utlösande faktorn. Nu drar kyrkopolitikerna just i Sätila (men jag tror inte onykterhet i vanlig mening är orsaken) i härnad och det drabbar förstås den avgående kyrkoherden och den tillträdande. Ingen av dem har gjort sig förtjänst av den uppmärksamhet de får, menar jag. Men värre ändå - det drabbar församlingen. Självfallet står det inte på förrän domkapitelsersättaren och kyrkomötesledamoten Björn Andersson, från en annan församling men vad då, stiger in i handlingen och framför sin mening att kyrkoherdarna har för stor makt. Jag har aldrig varit imponerad av Björn Anderssons bedömningar av det kyrkliga. Har ni? Man kan höra honom uttala sig. Det låter faktiskt lika dumt som det är.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6660722&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Saken gäller alltså problemet att med den nye kyrkoherden kanske det inte blir några kvinnliga präster. Men hallå! Det finns en komministertjänst och den har en innehavare. Saken är för närvarande inte aktuell. Men den kanske blir? Ja, den dagen den sorgen. Om det nu inte visar sig att den nye kyrkoherden (i likhet med biskop Philip North) konstaterar, att den här behandlingen med misstänkliggörande och berövande av arbetsglädje, vill han inte låta sig utsättas för. Tänk om han skickar pastoratet ett meddelande med frågan hur kyrkorådet tänker sig att göra tron trolig och locka människor när misstänkliggörande är grundhållning - vem vill ha med misstänkliggörare att göra? Nå, drar han sig tillbaka, kan kyrkorådet annonsera ut tjänsten på nytt! Är detta avsikten? Har biskopen någon synpunkt? Och hur kul blir det att avtacka den avgående kyrkoherden för ledamöterna S och C? För undvikande av besvärande mycket hyckleri, kanske de ska stanna hemma när den dagen kommer. Och hur blir det vid välkomstsamkvämet? Har inte rätt mycket redan sabbats av politikerna S och C?

Inte hade jag fattat att det skrivits namnlistor med 200 namn - men egentligen för vad? För att höra en kvinna predika i kyrkan? För mig framstår det hela som rätt antikverat, men det är möjligt att just detta ska drivas igenom på olika håll i landet. Var det Linköping som började och då var det 1960-talets första år. I Kalmar var det väl 1982 och Sätila står på kö. Kom sedan inte och tala om jämställdhet när könet har denna oerhörda betydelse. Min syn på frågan är en annan. Jag är tacksam för att jag inte är så fixerad vid könet som kyrkorådsminoriteten i Sätila.

Nu kan man på goda grunder anta, att S och C driver kampanj eftersom partierna förlorat i beslutsprocesssen. Sådant är illavarslande. Vad var avsikten att kyrkorådet skulle göra med namnlistorna? 200 personer skriver på om vad? Detta förtar inte kyrkorådets ansvar att göra en prövning. Om den som sökt tjänsten inte förklaras lämplig av domkapitlet har väl därmed knappast ett gudsord fällts? Den saken ska också prövas. Den tillsatte kyrkoherden har varit sjukskriven. Kunde inte Radio Sjuhärad huggit in där och undrat över om den sortens folk inte ska få möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet? Vad säger kyrkopolitikerna i Domkapitlet då? Lyssnar jag, och det gör jag, på min gamla vän Mary Österström, förstår jag inte riktigt hur hon tänker. Om hon nu gör det. Tänker efter före, menar jag.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6657355

Nu har jag inte talat med avträdeskyrkoherden men inte heller med tillträdeskyrkoherden. Min information står Radio Sjuhärad för. Det är en radiostation, som med viss brist på kunskap och möjlighet att orientera sig i det kyrkliga landskapet, gärna förmedlar nyheter från Marks kommun.

Ämbetsfrågan är en sak. Den kan man sätta sig in i och förstå att den kanske inte är så enkel att den ska förvandlas till ren och skär populism. Folkets traktan att få höra en kvinna tala är numera lätt uppfylld. Det finns gudstjänster i radio och tv och fler kvinnliga komministrar än män. Av kyrkoherdarna är hälften kvinnor så de i nöd komna därför att de inte får höra en kv*nnl*g pr*st kan enkelt bli hulpna. Och lika enkelt, fast kanske med längre kötid, skulle det vara att söka psykologhjälp för denna böjelse att höra en kvinna just och detta överordnat att få höra evangeliet oavsett kön på den som frambär det. Ni förstår hur jag tänker.

Blir det dumt eller blir det dumt? Morsan skulle på sitt lite torra sätt att kommentera, lugnt hävdat att det inte är någon måtta på dumheterna. Kanske blir det en lycklig utgång av denna kampanj. Eller en olycklig, så att bilden av en kyrka i ständiga konflikter är vad folk får se och drar slutsatsen att till detta vill man inte vara med och betala? Vad händer i arbetslaget, som ser S och C agera och därmed utstå split och i eminent mening förta arbetsglädje. Vad kostar en konflikt av det här slaget egentligen församling, pastorat, stift och hela Svenska kyrkan? Vilket ansvar har förresten en kyrkorådsledamot att inte göra det svårt för den nye kyrkoherden? Vilken ingång i Sätila får han nu, misstänkliggjord för att inte vara lämpad för tjänsten?

Måste man inte fråga sig om det där med partipolitisering är så lyckat när allt kommer till allt, jag menar, när vi ser hur det blir?

Hur var det med skräddaren? Kan man i Sätila muntra upp sig med en drunkningsolycka, och i sammanhanget skulle man kunna förstå att det verkligen skulle gå att muntra upp sig så när det blivit som det blivit i socknen, lyssnar man på visan.
https://www.youtube.com/watch?v=2Tie5U-DLWA
Hej fadderi!

32 kommentarer:

 1. Det är inte så enkelt som att valrörelsen redan har börjat i Sätila? Det är kyrkoval i höst!

  SvaraRadera
 2. Men snälla Dag, förstår du inte att detta är det enda sättet för S och C att rättfärdiga sitt engagemang i SvK?
  Utan det tankespöket som "mörkermännen" utgör skulle det kyrkliga partiprogrammet eka löjligt tomt. Man får ju inte ens veta om partierna är för eller emot nya handboksförslaget.
  En fråga som påverkar gudstjänstlivet i SvK de närmaste 30 åren verkar vara synnerligen ointressant för partietna. Ett faktum som borde vara diskvalificerande om något.
  När och var får man reda på hur de olika nomineringsgrupperna ställer sig till det nya handboksförslaget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Något mindre tacksamma att hota med kanske, men dock reellt hotande för den vädegrundstroende eliten i samhälle och kyrka, är de välformulerade "mörkerkvinnorna". Annika Borg, Eva Hamberg, Heléna Edlund, Anna Sophia Bonde, Anne Heberlein och Johanna Andersson är några av de mera kända. Hundratals ytterligare finns. De utgör en irriterande parallell till civilsamhällets irriterande mörkerkvinnor. Paulina Neuding, Annika Nordgren Christensen, Marika Formgren, Alice Teodorescu och Anna Dahlgren är några av de namn som utmanar etablissemangets tankehegemoni.

   "Mörkermännen" är borta ur Svenska Kyrkan trots omhuldade rykten om motsatsen. Men mellanmjölken flödar ännu inte helt obehindrat i den menlösa mellanmjölkskyrkan. Motståndsf(l)ickor finns.

   PP

   Radera
 3. Fullödig Sätilainformation, hr bloggare?

  -Är det hela sanningen, som bloggaren ger ovan om förhållandena i Sätila? Om annonsens utformning (där man söker kyrkoherde), om att den avgående herden, en gammal bekant kvinnoprästmotståndare, om jag inte har fel för mig, kanske medverket till annonsens utformning, om att den nye kyrkoherden inte har öppet har förklarat sin inställning till kvinnliga präster, osv, osv.

  Jag har en intuitiv känsla av att bloggkommentaren behöver kompletteras en del för att skildra just hela bilden.

  Men jag tillstår ärligt att denna slutsats dras efter en del korta texter som jag fått fram och som innehåller i saken icke redovisade ting i bloggkommentaren.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. De borgerliga söndagsskolkarna och hycklarna i POSK bär det avgjort största ansvaret för den kyrkopolitiska villervallan. Liksom borgerligheten i stort gör för hela landet. /John

   Radera
  2. -Kyrkan, utan daglig omvändelse, riskerar att reduceras till en klubb för åldrande hembygdsromantiker.

   Inte bara B O Dike riskerar den fällan.

   P L

   Radera
  3. Jag vet inte om det är hela bilden, men jag minns en högmässa i Sätila kyrka 1990 som innehöll en fruktansvärt dålig predikan.
   En stor del av bilden är att de förtroendevalda kyrkopolitiker som inte lyckas få majoritet för sin uppfattning försöker vända opinionen genom att kontakta lokalpressen.
   Det är också en syn på demokratiskt styrelseskick i SvK.

   Radera
  4. Träffade på en dam en bit från Uppsala som försökte få fram namn till kyrkovalet i höst. "Annars kanske det inte blir tillräckligt många och vi riskerar sammanläggning för att de politiska partierna skall få ihop till ett pastoraskyrkoråd. Det är nog en tänkbar utveckling att kyrkostrukturen anpssas till hur många (eller ur få) politikerna får ihop till beslutsorganen.

   Radera
  5. Visst är det svårt,

   -Ja, det är i ett antal (mindre) församlingar ibland svårt att rekrytera kandidater. Däri har +Biörn rätt. Men det är faktiskt också svårt i kommuner och landsting ibland och är förstås ett demokratiproblem.

   Därför är levande debatter i en mer aktiv kyrka väsentliga. En kyrka, som går på offensiven och inte går i introvert riktning och fjärmar sig från samhället och verkligheten.

   Så, bäste +Biörn, allt står förvisso inte väl till i vår kyrka. Men förändringen måste gÅ i rätt riktning till en orätt. offensiv och just levande kyrka för att stärka demokratin.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Med "introvert riktning" antar jag att du menar att vi ska akta oss för att bekännande (inte bara döpta utan de som tar hela meningen om "döpt o bekänner Jesus som Herre") kristna får bestämma? Att introversion kanske skulle medföra att ateister o new age-folk inte lägre kunde rösta?
   Hemska tanke!
   Eva H

   Radera
 4. Alphadeltagaren28 mars 2017 kl. 08:35

  Det är dags att dra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alpha!

   Varför inte bara fortsätta att vara en irriterande, enveten och Dackelik "mörkerman", de som den officiella SvK tycks vara så rädd för?

   Vi har faktiskt ett och annat att lära av BOD:s mödor;)

   PP

   Radera
  2. Alpha: Du är alltid välkommen att bli en syster eller broder i den Katolska Kyrkan!
   Antony

   Radera
 5. Dag, du måste ha missuppfattat någonting här. Bengt Olof hävdar ju med bestämdhet att det inte sker att präster blir exkluderade i den fina och framgångsrika folkkyrkan!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snälla +Göran,

   -Ge oss då ett enda namnexempel på en präst som har blivit exkluderad och avkragad på grund av sin teologiska tro och -hållning (högkyrklig), alltså att det juridiskt angavs som grund!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Alphadeltagaren28 mars 2017 kl. 12:52

  Jag har en teori om vad det betyder att "vitna till skörd". Det måste vara den dagen då präster som kämpat sig vit- och gråhåriga under sitt yrkesliv tar med sig den delen av församlingen som vill leva kristenliv och lämnar Svk. Så får "Civilsamhällets största samhällsaktör tillika Myndigheten för event- och flum fortsätta med sitt.

  Ni får dock inte vänta för länge. Då finns det ju ingen som kan berätta för oss om vad det handlade om från början. Typ nu vore nog bra ...

  SvaraRadera
 7. Prästerna har onekligen fortfarande makt. Makt att driva sin egen linje, oavsett vad. Kyrkans demokratiska beslutandeorgan tiger eller samtycker.

  "På Limhamn", i den burgna delen av Malmö, driver prästerskapet Livgiverskekulten. Utträdena lär f n hagla efter det att församlingsborna fått sitt ex av församlingsmagasinet "Genombrottet" i brevlådan. Prästmakt kan leda till omdömeslösheter, där har Björn Andersson rätt. De agendadrivande Limhamnsprästerna hälsar redan utträdda och ännu icke uträdda Limhamnsborna med "... förhoppningen att du vill vara en stolt fitta. För det finns skäl att tro att Gud önskar just det." (ss 14-16).

  Man får väl hoppas att någon av de progressiva Limhamnskomministrarna nu söker tjänst i Sätila? Så får Björn Andersson den mera tidsriktiga inriktning på Sv Kyrkan i Sätila som han önskar?

  Rondellhundägare på Limhamn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggardag blev ju anmäld till domkapitlet för att i korridoren använt vardagssvenska ord för coitus och anus i kombination.
   Man undrar ju nu om de ansvariga utgivarna för skriften i Malmö blir anmälda till domkapitlet, eller om det är olika måttstockar för olika individer som gäller? (OBS, retorisk fråga)

   Radera
  2. Den som vill läsa ovan nämnda församlingsblad själv kan enkelt googla 'Svenska kyrkan Limhamn Genombrottet' så hittar ni publikationen. Artikeln illustreras med bilder på "forest pussies", ett uttryck jag inte kan översätta här. Att Limhamns församling tycker detta är angeläget och lämpligt att kommunicera till sina medlemmar visar ett bortom alla gränser dåligt omdöme.

   Vi ser Svenska kyrkans totala (själv)förnedring. Hur länge dröjer det innan vändningen kommer? HERRE, FÖRBARMA DIG!

   Mikael Löwegren

   Radera
  3. Jag googlade också.
   Varifrån kommer detta, källan?
   Vart leder det, vilken blir frukten?
   Prästänka

   Radera
  4. Något av det värsta jag läst! Ansvarig utgivare bör kallas på samtal med biskopen i Lund!!
   F Pierre

   Radera
  5. GENOMBROTTET:

   http://svenskakyrkanmalmo.se/limhamns-kyrka/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Genombrottet-1-2017-Feminista.pdf

   Mycket läsvärd positionsbestämning av Svenska Kyrkan idag. TACK!

   Radera
  6. Herr Löwengren, prästänkan och "F" (vad betyder det?) Pierre är alla (vad jag vet) i full kommunion med ding-dong heretikerna i Malmö, men ni är alla för fega, obegåvade och giriga för att lämna er heretiska hemvist och bli sanna kristna. Välkomna till den Katolska Kyrkan!
   Antony

   Radera
  7. Fast, Antony, om de väljer den romersk-katolska kyrkan och ditt sällskap, kunde det inte tänkas att de skulle tveka något? Är det romerska verkligen så högtstående? De har ju läst upprepade bloggkommentarer som skulle kunna komma att uppfattas som antiromargument.

   Radera
  8. Dr Sandahl hänfaller åt känsloargument. Jag medger att jag ibland tar i från tårna men faktum kvarstår....högkyrkligheten prelater och lekfolk är i full kommunion med en heretisk nomenklatura och prelaternas bekvämlighet och övrigas rädsla (prelaternas dito... Dr Sandahl ett undantag) bekräftar min tes om hyckleri och medverkan till Svkys kollaps!
   Antony

   Radera
 8. "Dags att dra" skriver alphadeltagaren. Ja, men inte till påven. Det finns andra vägar och även små fina stigar på hemmaplan. Måtte Herren bevara det kyrkliga Sätila pastorat är en lämplig bön nu i passionstidens litania.
  Roland K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vart? När vi ser koncensus mellan hög- lågkyrklighet- karismatik- Mpr, kan den bönen ingå i litanian?

   Radera
  2. Alphadeltagaren28 mars 2017 kl. 15:40

   Ja, vart ska vi gå?

   Radera
  3. Det finns andningshål (den Helige Andes) i SvKy på sina ställen där Nattvarden firas. Dem kan man leta upp. Är predikan usel kan man alltid läsa ur en postilla t. ex Giertz, GA Danell, Bo Brander. Kanske Mpr finns. Gå dit! Kanske går det inte att finna ngn församlingsgemenskap att gå in i. Har man en r-katolsk församling i sin närhet kan man naturligtvis söka sig dit, men är man svenskkyrklig är det inte oviktigt att bli kvar och kämpa vidare. Det har funnits värre tider!
   Roland K

   Radera
  4. Vilka tider har varit mer heretiska och värre, i Svky, än nu?
   Alpha har nog lärt sin kristenhetshistoria grundligt och börjar förstå att en sann katolsk och apostolisk tro bara kan garanteras i en full kommunion med Petri Stol!
   Antony

   Radera
 9. De som vurmar för vitflärpade kvinnor i predikstolar och andra ställen har fastnat i ett hopplöst förlegat tankemönster där Evangeliet och Kyrkan sedan länge försvunnit ur fokus. Ansvaret över denna idag utdöende skara vilar därmed mycket tungt.

  De stora horderna av svamlande yogaprästinnor har heller inte haft så mycket mer att bidra med än att stimulera fantasin hos de mest utsatta anhängarna. Det bör noteras att fler och fler prästinnor efter eget beslut på sistone börjat överge sina poster. Skälen uppges ofta vara en känsla av meningslöshet med arbetet, underförstått att man har lurats in i något. Dessa kvinnor förtjänar all aktning och respekt. /John

  SvaraRadera
 10. Den ståndaktige Moberg kommer med sina fake news.Nättrollet förnekar sig icke.
  Tiger 🐯

  SvaraRadera