onsdag 31 maj 2017

Eldfängt stift

Naturvårdsbränningen gick fel. Det var i trakten av Målerås. Jag hade hoppats att det skulle gälla Gadderås och Flerohopp också, inte för att jag är för skogsbränder men för att namnen är så vackra. Nästan i Pjätteryd-klass. På stiftsfullmäktige berättade Egendomsnämndens ordförande om branden men kunde i övrigt ge lugnande besked om ekonomin. Nu blev det dramatiskt med omröstning och votering också. Håll i er.

Saken gällde den viktiga frågan att flytta stiftsfullmäktiges sammanträde från fredagen den 17 november till torsdagen den 16:e. Varför? sporde den starke S-mannen. Ordföranden, C, ville att fredag eftermiddag skulle vara ledig. Ungefär som lördagar i min barndom. Arbetslinjen har inte slagit igenom helt i alliansen. Vi röstade. Det blev votering med upprop och röstprotokoll. Jag avstod och det gjorde fem till, men med 24 röster mot 21 beslöt stiftsfullmäktige att ha kvar det ursprungliga datumet. Jag kan förstå. På så vis kan ledamöterna från landsbygden hinna uppsöka Butiken och bunkra just för fredagskvällen. På så sätt segrade arbetslinjen på flera sätt, skulle man kunna komma att tänka.

I rask takt togs fem bokslut för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, Stiftelsen Växjö stiftsgård Tallnäs, Stiftelsen Växjö stiftsgård Kastlösa, Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola och Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola. Det hela gick på under 35 sekunder, processen något fördröjs av att stiftsfullmäktiges ledamöter fick vända blad i dagordningen. Alltså missade fullmäktige att diskutera krisen när de kyrkliga ungdomarna uppenbart har problem och vill minska antalet ledamöter i styrelsen. De får inte ihop en styrelse på tio personer. Torslunda Kyrkans Unga hade fått 65 000 för att köpa kanoter. Det frågade ingen heller om. Antagligen var det onödigt. I styrelsen redovisades att fyra ledamöter kom just från Torslunda. Men när alla talar om vikten av ungdomar i det kyrkliga, ska man minnas att saken inte alls diskuterades utan på 7 sekunder gjorde fullmäktige sig av med frågan. Modéus II gjorde dock en insats genom att peka på problemet i sin information till fullmäktige.Han betonade dock hoppet. Biskopar är professionella optimister. De har alltså betalt för sin optimism. Det är inte mycket att säga något om.

Inventarieinventeringsprojektet nämndes också och några ledamöter försökte räkna ut antalet bokstäver i det ordet. När kyrkor stängs måste värdefulla inventarier tas om hand. Det är i dagsläget inget problem, men kan bli. Folkkyrkan, ni vet. Kan beskådas i museala lador för medlemsavvecklingen berördes också. I den debatten steg två upp. Båda var präster och båda var bekymrade.

Jag hade ingen nytta av min nyfunna replik.
- Vet du?
- Inte med ett acceptabelt mått av säkerhet.
- Har du fått lära dig att säga på det sättet?
- Det låter nyktert och myndigt och lastat med teknikaliteter.
(Lee Child, Under radarn, Massolit förlag, 2017 s 233)
Hade jag ingen nytta av repliken, lämnar jag den nu med varm hand till alla intresserade. Vi kanske kan dubbelköra den vid något tillfälle för att ge märg åt konversationen?

Hur var det i övrigt?
Övertydligt. Här finns ledamöter som väljs in i stiftsfullmäktige för att driva sina egna intressen. FN:s 17 klimatmål borde stiftet ta sig an, menade miljöpartisten. Trump kan ändra på den agendan redan i dag. Vad ska stiftet göra då? Och centern la en motion i grannskapet. Miljöarbetet i stiftet uppfattades som vilande. Logiken är slående:
1. "Inom klimat och miljö går den tekniska utvecklingen framåt med svindlande hastighet när det gäller att göra världen klimatneutral."
2. "Växjö stift behöver därför (kursiverat här! DS) vara en del i detta arbete och undersöka (kursiverat här! DS) på vilket sätt stiftet kan vara behjälplig (sic! DS) till pastorat och församlingar och själv (sic! DS) vara en föregångare."
3. Slutsatsen blir att stiftsfullmäktige ska besluta "att uppdra åt stiftsstyrelsen att ta fram en klimatstrategi för Växjö stift". Here we go again!
Arma kyrka som aldrig kan få sina egna frågor, de om identitet och ärende, på agendan! Det behjärtansvärda slår ut allt. Jag inser logiken, men den föröder Svenska kyrkan. Jag är med i ett kyrkosystem som inte gör vad det ska men ska göra och sköta en massa annat. Det saknas egentligt allvar i salighetssaken i Svenska kyrkan. Partierna ställer inte den sortens grundfrågor utan andra.

Den stora explosionen i Kabul fick vi kunskap om kl 07.00. Dottern skickade meddelande. Själv var hon ok men i lockdown. Ingen kommer ut eller in. Tyska ambassaden har varit under hot sedan i onsdags med lockdown flera dagar men området med ambassader och representationer är inte vidsträckt. Allt är nära. Explosioner också.  Egendomlig värld att jag blixtsnabbt får veta omskakande nyheter från Kabul. Men dottern sköter sig när något händer i staden och berättar att hon är ok. Jag hoppas det fortsätter vara så. Men jag hann känna den kalla handen inombords innan jag såg det lilla ordet "ok". I perspektiv, vad ägnade jag mitt liv åt i går? Visst vore det roligt med något mer vitalt i kyrkolivet. Varför inte en Kyrka på liv och död?

Låt oss nu votera om sammanträdet ska vara den 17 november som vi sagt eller ändras till 16 november.

40 kommentarer:

 1. Bäste broder Dag! Varför utsätter du dig för denna återkommande förnedring? Det möte du beskriver är ju en gyckelföreställning. Varför slösar du bort livets dyrbara tid genom att delta i sådant? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte sällan ställer John saker på sin spets. Ofta tänkvärt. Ibland med övertramp.

   Någon måste orka vända torvan. Annars följer snart vanhävd. Det är också en kallelse. För Bloggare som kommentator.

   PP

   Radera
 2. Minns när vi på Svenska kyrkans grundkurs fick en folder med målen för Svenska kyrkans internationella arbete. På första plats kom Landsbygdsutveckling, därnäst Miljö/Klimat och sedan Ekonomisk rättvisa. (Jag tror att nåt om samarbete med andra kyrkor kom på sjunde plats eller så). Och sen sa dom att inte bara Lutherhjälpen utan även Svenska Kyrkans Mission var välbevarad inom den nya organisationen. Fan tro´t.

  SvaraRadera
 3. Härförleden hörde jag att det bland de yngre går ett rykte att Svenska kyrkan redan är död. Jag tror nu inte det, men ryktet bland de unga oroar. Om den skall återfå livskraft krävs dels en prästväckelse, dels förnyat rotfäste i det vid kristningsprocessen en gång givna. Jag tvingades i sin tid också åhöra stifsfullmäktige. Tala om tecken på död. En helt bisarr företeelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grabben har genom stort kontaktnät via Credo och U-oas hört vittnesbötd om levande församlingar inom SvK. Företrädelsevis runt Göteborg, om det inte rör sig om EFS-församlingar som håller sig levande även i övriga delar av landet.

   Radera
 4. "Morgonbönen inställd på grund av planeringsdagar". Det tillkännager en stockholmsförsamling på betald annonsplats denna vecka.

  Hur många kardinaler blir det av det? /John

  SvaraRadera
 5. Somliga säger att SvK inte är åtminstone delvis ockuperat, vilket förvånar när den globala klimatfrågan diffunderat in i stiftsfullmäktige.
  Dessa ockupanter har uppenbarligen inte ens grundläggande kunskap om kyrkans organisation, vilket enkelt bevisas genom att man skiljer på församlingar, pastorat och stift som oberoende implementatörer av klimatmålen.
  Det är liksom inte analogt med kommun och landsting där de lägger sin budget oberoende av varandra.
  Ett stift är en sammanslutning av församlingar på ett helt annat sätt än kommuner relation till landsting. Det är snarare att jämföra med studentkårers sammanslutningar regionalt, t.ex. SSCO i Stockholm.
  Alla intäkter går via församlingar som ger ett bidrag till stift och nationell nivå. Att klumpa ihop församlingar, pastorat och stift för att få dessa tre instanser att oberoende av varandra verka för klimatmål, ser bara konstigt ut.
  Något beslut om att göra Jesus känd, trodd, lydd och älskad i Växjö stift skulle väl vara helt otänkbart.
  Jag ska nog passa på att be för Växjö och dess kyrkor när jag nu ska tillbringa eftermiddagen på orten.

  SvaraRadera
 6. BloggarDag,

  -Märklig slutsats, att boksluten togs på 35 sekunder och att fullmäktige missade diskussion.

  -Varför i hela fridens namn begärde Du då inte ordet och drog igång en kanske behövlig diskussion? Det är denna MISS som är den märkliga.

  Låt mig också, på förekommen anledning, slå fast att Ditt deltaqande som vald ledamot i en beslutsförsamling INTE är att utsätta sig för förnedring. Det är att ta ansvar för sitt uppdrag.
  Förnedring och gyckeluppvisningar kan andra ägna sig åt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skriver Du ju själv!

   -DS noterar ju själv vad som missades att diskuteras och att ingen frågade rörande ett ämne för ungdomarna.
   Varför tog han inte själv till orda, ställde frågor och ventilerade olika spörsmål? Varje ledamot har initiativrätt och kan väcka diskussioner.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 7. Av frukten lär vi känna trädet! Prästänka

  SvaraRadera
 8. I slutet av 1940-talet skulle man bygga ny skola i min hembygd. Arkitekten föreslog att man skulle göra takets överhäng större än ritningen utvisade. Detta skulle göra bygget åtskilliga tusentals kronor mer. Men stämman tog det utan att blinka.
  Sedan kom en fråga upp om inköp av spik till skolslöjden, men då blev det resonemang. För spik begrep man sig på. Merkostnaden var fem (säger fem) kronor!

  Jag kom att tänka på detta, när jag läste din kria. Ett datum förstår man sig på. Men kyrkans uppgift att vara frälsningsanstalt, begriper man sig inte på.

  Du arma kyrka!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren31 maj 2017 kl. 12:16

   Arma oss som en gång ville höra om Jesus men nu har gått hem.

   Radera
  2. Alpha: Du är alltid välkommen hem till Moderkyrkan, den Sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan grundad av Kristus och varsamt vägledd av Petri Stol.
   Antony

   Radera
  3. "Varsamt vägledd av Petri Stol." Jag skulle nog föredra att bli vägledd av högre placerade fakulteter! :D

   Radera
  4. Instämmer med dig, Mikael. För övrigt blir jag alltid, när jag hör talas om Petri stol(piller), full i skratt.

   Sedan kommer jag att tänka på notarierna som, efter ett notariemål (brottmål som endast kan leda till böter), berättade om en åtalad som inledde huvudförhandlingen med att berätta att hon kunde få en attack som kunde kräva stolpiller samt fråga om någon då kunde hjälpa henne. :-)

   Radera
  5. ML visar än en gång sin naiva syn på katolsk ecklesiologi.
   Antony

   Radera
  6. Dr Sandahl; Leo X är väl ett utmärkt exempel på hur Gud använder sig av vanliga syndare för att visa hur den Sanna Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan är uppfylld av den Helige Ande. Mig veterligen var Leo X ingen teoretiker, till skillnad från den hörd av erastianska samfundsledare som valde att följa ärkeherikern Luther (Men mer troligt valde att tjäna makt och Mammon) varför det postkristna Svky det ut som det gör och är akut döende!
   Antony

   Radera
  7. Teoretiker, sa Bill, heretiker, sa Bull (och autostavningen). ;)
   Antony

   Radera
 9. Förutom hbtq-hedonism är väl "klimatfundamentalism" de två grunddogmerna i den nya lagreligion som det postkristna samfundet predikar.
  Antony

  SvaraRadera
 10. Men hade inte Växjö stift en miljödiakon ett antal år? Så det måste ju finnas mycket arbete gjort?
  Ylva Willborg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Årsredovisning för Växjö stift s 10: "De pressande flyktingsituationen har lett till att stiftets medarbetare inom miljöfrågor har fått prioritera annat än miljöarbete."

   Radera
  2. Men 'vi' har väl haft miljödiakonen betydligt längre? Och man åkte redan innan Bengt blev sjuk runt och tittade på vår kompost och vårt lysande lokala miljöarbete, så erfarenheter borde kunna fiskas upp. Varför ständigt uppfinna hjulet?
   /Y

   Radera
 11. Thorsten Schütte31 maj 2017 kl. 21:16

  Respekt för Din dotter son vågar vistas i Afghanistan. I mitt gamla hemland kallas ett sådant uppdrag för "Himmelfahrtskommando"...

  SvaraRadera
 12. Göteborgs stift, Kortedala församling (Östra Göteborg). En församling av typ Två Systrars. En levande församling. Ungdomarna flockades dit. Alf Corell var kyrkoherde, två kyrkor byggdes.

  Idag är det ödelagt. På den tiden kändes Svenska kyrkan som ett kraftcentrum. Numera förmodligen som det svenska försvaret.

  Från söndagsskolorna genom substantiell konfirmandundervisning till Kyrkans ungdom fostrades en lekmannakår, som också gav ca 10 präster till framtida tjänst.

  Ack, hur jag önskar att jag hade fortsatt på denna smala, hårda stig.

  GAF

  SvaraRadera
  Svar
  1. En populär komminister flyttade till Hyssna i början av 1990-talet och det var väl då det mer eller mindre började avfolkas på ungdomssidan.
   Ungdomar uppskattar vanligtvis radikalitet och när ingen kristen sådan står att finna i SvKs församlingar så söker de sig annorstädes.
   400 ungdomar på Credos nyårsläger talar om för oss att det inte är ungdomarna det är fel på.

   Radera
  2. Men statistiken för Sätila-Hyssna ger inte riktigt belägg för avfolkning vad gäller ungdomsarbetet, det ska nog noteras. Men det ska något särskilt till för att vara ungdomspräst, det är verkligen sant.

   Radera
  3. Jag kan ärligt säga at jag personlogen inte brytt mig så mycket om statistiken. En värdigt mässfirande och en ödmjuk syndabekänneöse har varit mer central i mitt församlingssökande.
   Men att ungdomar dras mer till radikalitwten är bäl en sanning som kan bejakas av både bloggaren och BOD?
   Även om kanske ingen av dem onser att de inte är ungdomar längre och klamrar sig fast vid varsin radikalitet?

   Radera
 13. Vad menar Antony? Skall man lämna den kyrka man är döpt, konfirmerat i, prästvigd i, för att göra allt detta en gång till i den naiva inbillningen att man "kommit hem"? Låta sig varsamt styras av "Petri stol" kan man göra ändå utan att byta kyrkotillhörighet. SRK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Katolska kyrkan utför inga omdop, men ger den nya medlemmen konfirmationens sakrament samt i vissa fall även ämbetet sakrament, vilka saknas hos Svky.
   Antony

   Radera
  2. Nåja, Rom "utför inga omdop", om det är klart visat att vederbörandes tidigare dop har skett i vatten och i Treenighetens namn. Om detta är osäkert, kan man dock - såvitt jag vet - döpa "sub conditione", med formeln "om du inte redan är döpt, så döper jag dig...". Om det är helt klart visat att dopet skett på annat sätt (typ "i Jesu namn" el. dyl.) så blir vederbörande döpt - men det ses då inte som "omdop" eftersom det föregående "dopet" anses ogiltigt och alltså "icke existerande". Ortodoxa kyrkor brukar resonera likadant men tycks mer benägna att "döpa om" i osäkra fall, mest nog p.g.a. okunskap om hur dopet går till i olika protestantiska samfund och att dop "sub conditione" är en rätt okänd företeelse. Latinarna har väl alltid varit bättre på juridiskt finlir..?/Paul.

   Radera
 14. Om RKK inte utför omdop så innebär det att man tillhör samma kyrka om ej organisatoriskt. RKK har inte heller formellt brutit med SvKy. Inte heller har betraktat SvKy:ns ämbete som en nullitet som man gjort med de anglikanska vigningarna. Den RKK som finns i Sverige idag står inte i kontinuitet med den svenska medeltidskyrkan. Det gör endast SvKy!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svky "kontinuitet" med den medeltida Katolska kyrkan går möjligen att jämföra med Sovjetregimernas "kontinuitet" med det "heliga" Tsarryssland. Samma territorium och byggnader men en annan lära. En av skillnaderna är att Svky drivit allt längre från sitt "ursprung", på senare tid i en takt som bara kan liknas vid stalinismens 30-tal!
   Antony

   Radera
 15. Formellt gäller ännu Konkordieboken! I praktiken har man tyvärr lämnat, men vi är ändå några som kämpar på in i det sista. Roland K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Roland K tillhör nog den stoiska sekten Titanic-lutheraner?!
   Antony

   Radera
 16. Det blev nog ett syftningsfel. Jag menar: på vad sätt är ett lyxkryssningsfartyg jämförbart med att vara lutheran? Vad är då papisterna? Någon bra bild? Tankfartyg som gått på grund och sprider giftig olja?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant att få en sådan antikatolsk kommentar. Kan den anonyme protestanten möjligen utveckla sina stollerier?!
   Antony

   Radera
  2. Den anonyme protestanten verkar också vara naivt okunnig om Titanics historia.
   Antony

   Radera
  3. Alphadeltagaren3 juni 2017 kl. 16:02

   Var det inte just önskan att "komma före" alla andra som blev Titanics undergång? Antar att den som ville sakta ner lite avfärdades som bärare av "tråkig attityd".

   Radera