torsdag 4 maj 2017

Kan få katastrofala följder

Jag släpper inte ett dokument som ligger på kyrkostyrelsens bord. Jag läste biskopsmötets protokoll och bad att få se underlaget. Jag fattar egentligen inte att denna fråga inte blivit red alert. Kyrkostyrelsen har bara fått ett anmälningsärende, ren information från Biskopsmötet genom att det offentliga protokollet bifogas.

Nu får ni läsa det dokument som Kyrkostyrelsen inte fått tillgodogöra sig. Det stämplades in på ärkebiskopens kansli den 25 januari i år:

Till
Biskoparna i Svenska Kyrkan

Vi som skriver detta brev känner oss förpliktade att förmedla vår oro utifrån vad vi sett och hört som andliga vägledare och retreatledare den senaste tiden. Vi har mött ett antal prästkandidater/unga präster som uttrycker det vi tolkas som en bristande andlig omsorg under slutåret på Utbildningsinstitutet. En brist som för flera inneburit att man känt sig nedtryckt och blivit modlös inför sin kommande gärning. Skolan tycks, enligt de berättelser vi fått del av, präglas av en kultur som inte bara ger minimalt utrymme för den egna andliga utvecklingen, utan också skapar rädsla istället för frimodighet hos de blivande prästerna.

Detta bekymrar oss djupt. Prästerna är på väg ut i ett svårt arbete som ställer stora krav på en egen andlig förankring och inte bara på akademisk kompetens. Det är vårt intryck att det avslutande utbildningsåret inte stödjer en sådan föranrkiung utan snarast motverkar den. De nya prästerna behöver rustas - inte stukas.

Om våra intryck stämmer är detta något ytterst allvarligt som kan få katastrofala följder, både för individer och för kyrkan i stort. Vi vädjar därför till er som Svenska kyrkans biskopar att ta er an denna fråga och genomföra en grundlig genomlysning av slutårets upplägg och inriktning.

Med uppriktig omsorg både om vår kyrka och dess präster.

Anne Magnusson            
Eva Cronsioe
(jag tar inte med deras titlar/redovisade kompetenser här, men uppfattar att två kompetenta kvinnor, socionom/leg psykterapeut resp komminister/journalist som tagit ansvar efter att ha sett och hört något de måste berätta)

Vad sa biskoparna? De tog upp frågan den 8 mars. § 41 i biskopsmötets protokoll.

"Biskoparna samtalade om skrivelsen och fann det angeläget att den teologiska bredd som finns inom Svenska kyrkan också återspeglas i utbildningsinstitutet. Vidare underströk biskoparna vikten av att blivande präster lär sig det liturgiska hantverket i enlighet med Den svenska kyrkohandboken."

Förstår ni att denna kryptiska formulering fick mig att fråga efter själva skrivelsen? I min enfald tycker jag att den är vida allvarligare än vad biskoparnas diskussion återger. Eller säger biskoparna egentligen att utbildningen inte levererar utan likriktar?  Nu kan biskoparna inte säga så mycket mer än vad de sagt. Problemet borde lagts i Kyrkostyrelsens knä. "Något ytterst allvarligt som kan få katastrofala följder".

Det där med en "skola" som "skapar rädsla" borde betyda ett ifrågasättande av organisation, syften och personal. Ska vi godta att Svenska kyrkans utbildningsinstitut beskrivs så? Och mitt problem är att jag inte misstror brevskrivarna.

Nu är det inte första gången jag hör om prästkandidaters rädsla. Förr i världen gick man på Pastis och passade sig, sa inget som riskerade framtiden - men brev om olämpliga prästkandidater skrevs av rektor till biskopar. Då gällde det dissiderande av min typ. Nu kan det knappast vara så. Eller? Antagligen får jag inte veta,  för de flesta håller tyst för att inte riskera något för egen del. Självskydd alltså. Och kyrkosystem är bra på att hålla problem ifrån sig. Alltså blev brevet inte ett ärende för Kyrkostyrelsen. Det var ställt till biskoparna och biskoparnas protokoll anmäldes. That's all, Folks! 

40 kommentarer:

 1. Det är anmärkningsvärt, ja rent av upprörande att biskoparna inte med ett ord nämner brevförfattarnas oro för kandidaternas egna andliga utveckling.
  "Det liturgiska hantverket" är väl grogrund för likriktning, men en teologisk bredd kan bara nås om individerna uppmuntras att söka sanningar i olika teologiska strömningar.
  Rekommenderar Utbildningsinsitutet alls läsning av teologisk litteratur för egen fördjupning -Johannes Chysostomos eller Jonas Gardell som exempel på ytterligheter från min preferensskala -, eller en inspiration till egna tideböner?
  Vad skulle kunna främja det liturgiska hantverket mer än gemensamma tideböner för studenter vid utbildningsinstitutet?
  Kombinerat med gästföreläsningar av Anders Sjöberg, Agne Nordlander, Bo Brander och Kent Wisti?

  SvaraRadera
 2. Det är en gammal kultur, som sitter i väggarna och förs vidare i arv. En ansvarig bjöd ut mig på middag för att "tala med mig" om en kandidat utan att ta mod till sig och tala i klar text. Jag låtsades inte förstå, men lät mig väl smaka. Det var bara i enrum med en prästkandidat på rektorsexpeditionen som modet infann sig. På fråga om ett sådant samtal ägt rum nekades och försäkrades att biskoparnas bedömning inte överprövades. Men, av omsorg om den blivande prästen hade saken tagits upp. Den gången fanns dock inte samkönade äktenskap att frågsa om.

  SvaraRadera
 3. Detta är ytterligare ett exempel på ett samfund i förfall, ett typexempel på hur intolerans och likriktning breder ut sig i en döende organisation.
  Det som ytterligare förvärrar situationen i Svky är "prästkandidaternas" brist på förankring i samfundets församlingar. En god vän till mig som varit prelat i Svky i över 30 år hävdar att fler än hälften av den senaste generationens "präster" saknade församlingsbakgrund då de blev antagna som kandidater, och att nästan lika många haft ett "ljumt" fötsamlingsengagemang under utbildningstiden alternativt hamnat i de ritualistiska bubblorna i de högkyrkliga stiftelserna eller i radikalt "nyreligiösa" församlingar.
  Det är väl då knappast förvånande att gudstjänstgången är under 1% av Svkys medlemskap?!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Goda vänners fake-news Antony.
   Säga vad du vill om de präster som utbildas i Lund -de ser till att skaffa sig församlingserfarenhet. De är välutbildade och är medvetna om att de blir präster i en kyrka som haft präster av båda könen under årtionde efter årtionde. Återväxten av präster i Svenska Kyrkan är god. Det är frimodiga män och kvinnor som idag är kallade till ptästtjänst i vår Svenska Kyrkan!!!
   Ulf H Berggren

   Radera
  2. Hel-löjligt o gubbasjukt att propagera för prästinnor nu i sista minuten innan allt rämnar. Har du inte rivit ner nog än UHB?? Marcus

   Radera
  3. UHB svamlar fake news.

   Ptästen

   Radera
  4. enastående enögdhet av UHB! Marcus

   Radera
  5. Tyvärr tror jag Anthony har ganska rätt. Inte tyvärr för att det är du A utan för siffrorna.
   Jag tror att det var Dagen som för 5-10 år sedan gjorde en undersökning om vilken församlingsgemenskap/gudstjänstdito de som skulle börja sina studier med målet i prästvigning hade.
   Det var inte 50% som saknade gudstjänstgemenskap (eller gick i olika församlingar söndag för söndag) men siffran var förskräckande.
   Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att det skulle ställas krav på gudstjänstvana/regelbundet (i princip var vecka) gudstjänstfirande för prästkandidater. Innan de ens blir kandidater.
   Eva H

   Radera
  6. I Katolska kyrkan är det församlingen/kyrkoherden som rekommenderar en kandidat till sin biskop, och inte ett gäng lycksökare och charlataner (förvisso inte alla i Svky, men allt för många) som söker sig till ett välbetalt jobb!
   Antony

   Radera
 4. Som total lekman funderar jag...
  Skrivningen om att "...den teologiska bredd som finns..."
  (undrar om det gjorde ont utesluta "än..."...) får mig att undra om de menar att önskan om andlig utveckling o hjälp till det är en egen teologisk inriktning.
  Är det jag som är naiv när jag förutsätter att utbildningen ska förutsätta det från var prästkandidat? Om ingen egen fördjupning (helgelse kanske är bra ord också?) önskas, hur ska man kunna hjälpa den som söker det av kyrkan?
  Men som sagt, lekman utan högre studier kanske bara inte förstår.
  Så långt jag förstår håller jag ändå med om att det skulle slagits på stora larmklockan.
  Eva H

  SvaraRadera
 5. Heja Lutheråret 2017!
  /John

  SvaraRadera
 6. Bra Dag! Högkyrkliga och traditionellt sinnade motarbetas och bryts ner på pastoralinstituten, fortsätter det så här ser vi snart ingen återväxt. Det är enormt orättvist att de får förbli orörda, självklart måste något göras för att förändra SKUI för som det nu är sållar de ut alla traditionella Jesustroende och om de får fortsätta ett tag till är det kört för högkyrkligheten. Förändra, förändra, förändra!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren4 maj 2017 kl. 12:13

   Eller starta eget? Något som kan blomstra och där ni kan undervisa nya präster istället för att slå pannorna blodiga i en miljö där ni inte är önskade?

   Sä kan Eventkyrkan begrava sina (och andra) döda så länge pengarna räcker.

   Jag anmäler mig till första alphan, behöver en "second opinion".

   Radera
 7. Nu får ni ge er! Hur mycket elände har inte hög(er)kyrkliga kvinnoprästmotståndsre ställt till med på utbildningsinstiyut och i församlingar.
  Av med de falska martyrgloriorna!
  Sluta hyckla!
  Ulf H Berggren Lund

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men ge besked då. Hur mycket och av vilket slag, när och var?

   Radera
  2. Nu får DU ge dig UHB! Hur mycket elände har inte DU och de gubbasjuka prästinnevurmarna ställt till med på utbildningsinstitut och i församlingar??
   Av med er egen genomfalska gloria!
   Sluta storhyckla! Marcus

   Radera
 8. Det är väl OK att ha avvikande syn i ämbetsfrågan. Jag har ju ofta rekommenderat er att bilda eget eller ta lastbilskörkort.
  Men att leva i förnekelse...
  Ulf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att leva tillsammans i försonad mångfald är naturligtvis omöjligt att tänka sig för UHB, som tycks sälla sig till liberalfascisterna. Dessa kan ju bara tänka sig en uppfattning, nämligen deras egen.

   Radera
  2. Herr Berggrens rekommendationer om lastbilskort och andra substitut, vad har de för värde egentligen? Yogaprästinnevurmaren herr Berggren med alla sina påstådda "lobbyistuppdrag" representerar på sin höjd sig själv, i den mån nu hans "inlägg" överhuvudtaget går att uttolka sedan de med stor möda framfjärtats på diverse skumpande lundabussar. Varför inser inte herr Berggren att hans så omhuldade "kyrkliga" gyckelspel är slut? Pengarna räcker inte till fler akter. Och applåderna uteblir. /John

   Radera
  3. Ska jag följa John?
   Ska jag följa Dag?
   Följa Antje?
   Hamna i dike'?
   Jag väljer det sanna livets väg...
   UHB

   Radera
  4. Jag följer gärna Stig och hans försonade mångfald en bit på vägen!
   UHB

   Radera
 9. Den just nu starkast lysande stärnan i Lund Kent Wisti på frågan vem bjuder du på middag? Han svarade Dag Sandahl, jag tycker han har viktiga saker att säga som kyrkan måste lyssna på. Och så gillar jag att han är satiriker avslutar Kent. Dag keep up!

  SvaraRadera
 10. Bra att DS kräver besked och papperen på bordet!

  -Bloggaren bör naturligtvis följa upp saken noggrant och därigenom bevaka det som de oroliga brevskrivarna aktualiserat. Men innan vi vet mer, behöver saken inte "blåsas upp" av kommentatorer, som alltid ser sig förföljda och som ikläder sig martyrrollen, fast de i skrift inte sällan har ett helt annat tonläge än det lågmälda, som brukar prägla äkta martyrer.
  Lita alltså på biskoparna, tills annat visats.

  Själv fortsätter jag att följa upp Malmökonferensen och inväntar nu begärt besked om kostnader arvoden o dyl.

  Tills vidare kan jag berätta att cirka 70 förtroendevalda och 150 anställda i pastorat slapp konferensavgiften, då konferensen betraktades som utbildning för dem.

  Kyrkofullmäktige har anslagit 1,5 miljoner (reservation för siffran) och Mikael Wiehes arvode är femsiffrigt.
  Men vidare uppgifter kommer, trots Johns ovilja och motstånd!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vi andra väntar idogt på besked om hur mycket arvode herr "förtroendevalde" kverulanten och mammonisten Dike har dragit in under sin 40-åriga period som "kyrkopolitiker". Räcker det med 7-siffriga tal? /John

   Radera
  2. Som alla säkert redan insett ingår herr Dike naturligtvis själv i den hulda skara av "70 förtroendevalda och 150 anställda i pastorat" som deltog i Malmökonferensen helt och hållet på andras bekostnad. Hur herr Dike kan räkna in sig till dem som härigenom har fått "utbildning" är emellertid en gåta som luktar nödlögn lång väg.

   Hos bloggar-Dag har ju den "förtroendevalde" gjort sig känd inte bara som gåsen som det inte går att hälla en droppe vatten på utan även som teflonpannan från vilket allting rinner av. Den oomkullrunkeliga frågan blir därmed: hur kan en person som aldrig tar till sig ett argument hävda att hen varit på utbildning?

   Borde inte herr Dike fördjupa sig i den pikanta och för honom sannolikt välbekanta avdragsdelen inom skattejuridiken innan han så vårdslöst offentliggör sina, även denna gång, alltför lätt avslöjbara drömmerier?

   Risken är nu stor att Mörrum-Elleholms pastorat kommer att få stora problem med både revisorer och skattemyndigheter om man för dessa hävdar att anledningen till den dryga kostnaden är att herr Dike varit på "utbildning".

   “Snokande nöjes- och kverulantresa” är alternativ som möjligen skulle kunna klara dem ur knipan.

   Samt att herr Dike i efterhand naturligtvis själv ur egen kassa betalar för sin Malmöresa.

   Änkans skärv är faktiskt avsedd för annat.
   /John

   Radera
  3. John formulerar sig väl.
   Men i sak?

   Mörrum kan mycket väl skicka någon till konferensen för att sedan vid tillfälle i passande sammanhang rapportera vunna insikter. Inget orimligt.

   Korten på bordet angående kostnader för Malmökonferensen gläder nog många. Tar Dike på sig ansträngningen med grävande - Det blir som att spetsa den motspänstiga ålen på gaffeln! - belyses Malmökyrkans prioriteringar och änkans skärv får sitt skydd.

   Kan kostnaderna f ö ha varit en anledning till Ekhems avpollettering?

   Lars-Gunnar

   Radera
  4. Vad jag bör fördjupa mig i, är inte en fråga för John!

   -Nej, den anonyme signaturen med detta namn bör nogsamt akta sig för den brännmärkning av person, som han uppenbarligen finner mer angelägen än att diskutera kyrkliga sakfrågor. Han är ju inte den förste i historien som suttit i glashus men obekymrad om sin utsatta position fortsatt med en semantiskt smutskastning, vilken inte gläder någon annan än honom själv. Precis som det finns personer, som skrattar åt sina egna dumheter i meningsutbyten.
   Inga andra skrattar ju.

   Den senaste kommentaren ovan är fullständigt förvriden. Det var från Malmö pastorat som ett 70-tal förtroendevalda deltog och cirka 150 anställda. De slapp betala konferensavgiften, då konferensen för deras del betraktades som utbildning.

   Jag berättade också om att kyrkofullmäktige i Malmö anslagit en summa (1,5 miljoner) för evenemanget.

   Så var det med den saken, nu tillrättalagd efter Johns färd ut i vilsenheten.

   Till Lars-Gunnar skriver jag att grävande fortsätter. Fakta är begärda men ännu ej erhållna. Fler fakta skall redovisas på dessa spalter.

   Fakta - till skillnad från Johns textproduktion!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 11. Alla ska läsa utredningen om själavård mm på SKUI och förstå att det finns mycket att göra. Både gällande kompetens bland lärarna och studenternas inställning. Kanske mera Uppsalas problem än Lunds? https://lucris.lub.lu.se/ws/files/8641757/Aldrin_Sja_lava_rdsundervisning_i_Svenska_kyrkan_2016_.pdf

  SvaraRadera
 12. Av vem skulle de lära "det liturgiska hantverket"? Och i enlighet med vilken kyrkohandbok kommer de kunna göra det i framtiden? Fråga nummer tre: Varför är BloggarDag så passiv till handboksprocessen?

  /TD

  SvaraRadera

 13. 7Apropå DS inlaga som vi alla borde fundera över!

  Allt pekar på ett stort evanemang där t es BOD får ett stort och kan njuta gott utan att det kostar hnom något rent pekuniärt. Snarare tvärtom. Bjuds på det ena och det andra.

  Väl, det må vara, frågan är, är detta något som främjjar Kyrkan? Något som martyrerna dog för eller Jesus själv när han hängde på korset som ett offerlamm?
  Vad handlade hela jippot hom med Wiehe som ateisten tongivande om.

  Syndernas föråtelse(?). Att han- vilket han själv hävdade bar priset för oss andraoch våra synder.

  Med enbart logik kan vi inte förstå detta. Det är omöjligt . Vi måste välja. Kristus , frälsaren eller logiken störd av djävulen.

  Det finns många vttnesmål om hur utbildningen till präst förjagat tron. Idag kanske fler än förr därför att karriären varit viktigare än kallelsen(?). Den som i många fall kan ifrågasättas - Hur kan t ex en präst med kallelse föresla ått täcka över religiösa symboler i en "kyrka"?

  Oavsett, vi kommer att se merav detta. Ty pastoralinstituten kommer att i än högre grad predika och lära inte vad Kyrkan har sagt och dött för under seklerna utan vad som vetnenskapen styrd av det PK:a menar vara "dagens sanning". Det som morgondagen ser som gårdagens skämt eller billigare. Gårdagens misstag.

  Oavsett kommer det att innebära att dagens präster i karriären? struntar i sanning, struntar i martyrernas vittnesmal och istället ågnar sig åt tidsandan.

  FRamtiden dömer dem men ramtiden är också kort och de själva bryr sig naturligtvis inte.

  De tror sig kunna stå framför vår Herre och säga- Har jag innte predikat din lov?

  Svaret vill de inte höra.

  //HH

  SvaraRadera
 14. På pastoralinstitutet i Lund ville man för några år sedan, av "omsorg om den enskilda kandidaten", förvissa sig om vars och ens inställning till samkönad vigsel för att inte utsätta vederbörande för en "jobbig" övningssituation. Huruvida omsorgen sedan dess har raffinerats förtäljes ej.
  /Sub versus/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, det lär ju bli en jobbig anställningssituation senare, så det kanske är en bra övning. Vad det har med pastoralinstitutets uppdrag att göra är en helt annan fråga.
   Får kandidaterna ens lära sig varför man läser Sakarias lovsång vid Laudes?

   Radera
  2. Hejuda mej! Är "vigningsordningarna", i det postkristna samfundet, olika för heterosexuella och homosexuella par?
   Antony

   Radera
  3. Googla på det, Anthony! Marcus

   Radera
  4. Kan man verkligen googla sig fram till alla Svkys ding-dong heresier?!
   Antony

   Radera
  5. Antony, även om Du säkert underkänner alltihop i lika utsträckning, skilj likväl på "vigningsordning" (till biskop, präst och diakon) och "vigselordning" (för par som ingår äktenskap).
   Kh på landet

   Radera
  6. Vigningsordning/vigselordning: ännu ett exempel på "katoliken" Anthonys googleberoende. Marcus

   Radera
  7. Vigningsordning sa Bill....Katolska kyrkan erkänner äktenskap mellan heterosexuella som ingåtts i Svky, vad det gäller visningarna till Svkys "ämbeten" så är det helt riktigt att de är ogiltiga.

   Tackar kh på landet för påpekandet om min felformulering!

   Antony

   Radera
  8. Jag har då inget minne av att jag har talat om nån ordning över huvud taget?

   Det har inte Bull heller. Måns fräser att vi ändå aldrig nånsin minns nått, så de kvittar!

   Bill, kommunikatör hos EKM

   Radera
 15. Ställ SvK mot en professionell bedömning, vetja!
  "
  De fleste virksomheder vil gerne, at deres medarbejdere bidrager konstruktivt og engageret med at forbedre virksomheden. Siger de. Her er en række tegn på, at en organisation alligevel ikke bryder sig om medarbejdere, der er for konstruktive og engagerede
  "

  https://karriere.jobfinder.dk/da/artikel/se-tegnene-paa-at-din-virksomhed-ikke-tror-paa-ytringsfrihed-7671

  SvaraRadera