lördag 13 maj 2017

Riktigt, riktigt lågt

Jag är medveten om att Bloggardag hör till det lägsta i Svenska kyrkan. Hela eländet är kritiskt, illvilligt och vedervärdigt. Här sägs sådant som inte borde få sägas och hade kyrkoledningen varit biblisk, vet jag hur det låtit. Apg 22:22.

Nu ska ni inte bli arga på sådana som inte vill höra kritiska synpunkter. Orsaken är att de inte ser några utvägar och då återstår bara att tysta kritikerna och fortsätta köra sitt koncept. Det fungerar så här i världen. Människor är mänskliga i meningen att de felar. System byggs för att vi inte ska lägga märke till detta mänskligt vanliga. Kommunikatörer anställs för att i görligaste mån dölja förhållandet. På en nivå kan vi ta detta med knusende ro. Denna värld är på väg mot sitt slut och vi säger med tidigare kristna: Må nåden komma och denna världen förgå. Så kommer deta att bli. Så är det nog egentligen redan.

"Vi beklagar att Dag Sandahl sänker debattnivån så lågt att respekten för Svenska kyrkan i högsta grad riskerar att urholkas", skrev ÖKA:s Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert i Kalmar. (ÖS 12 maj, ni kan läsa texten som fb-inlägg hos Axelsson Edström, tror jag). Det handlade om Regnsbågsnyckeln, det där med stor studiesatsning på arbetstid för kyrkoanställda. Jag undrade om det fanns några särskilda problem i Kalmar som föranledde förslaget till satsning på just denna satsning. Till sist, tredje omgången, blev beskedet att motionärerna till kyrkofullmäktige inte trodde att "våra församlingar är speciellt dåliga på detta". Då andades jag ut.

Jag kan bära informationen att de två ÖKA-en eller ÖKA-ingarna (vad kan det heta?) inte haft en tanke på mig i sammanhanget. Jag ska uppenbarligen inte heller fråga. "I Kalmar pastorat arbetar han inte, han bor inte heller här och har inget ansvar för vad vi diskuterar och planerar här." Nå, men fråga kanske man kan få göra?
När jag frågade om något annat konstigt, som hade med Kalmar att göra och det slutade med att Kalmar fick dryga 2 miljoner kronor till domkyrkans renovering, var det ingen som klagade på min frågvishet. I doldom tror jag att jag tackades också.

De såta kamraterna i ÖKA slutar sitt inlägg:
"Det är vår klara övertygelse att en lyssnande kyrka som är trygg i sin förkunnelse också är en öppen och välkomnande gemenskap där alla får komma in."
Precis så tänker jag. Det behövs ingen Regnbågsnyckel för detta, ingen mängd av arbetstid med studier för de anställda och särskilda resurser utan vanligt hederligt pastoralt arbete med det centrala. Så blev vi överens, men den lilla debatten avslöjade att mycket av det som sägs är enkla slagord. Birgitta Axelsson Edström är invald för Vänstern i Svenska kyrkan men uppträder nu som ÖKA. Sådant uppskattade inte kamrat Stalin på sin tid. Renegater gick det illa för. Hon har dock den fördelen framför mig, att hon varit med i fler samfund/sammanhang än jag. Det hindrar inte att jag funderar vidare över Svenska kyrkan.

Kyrkodebatten är alltid informativ när den kommer till kyrkopolitik. Detta att jag frågade om det fanns problem som föranlett motionen, blir nu till ett konstaterande: "Av någon anledning känner sig Dag Sandahl påhoppad av detta." Alls inte. Jag undrade bara. Men detta mitt undrande var för mycket och därför vänds resonemanget. Dr Thorbert har inte specialiserat sig på hjärnan, om man så säger. Jag uppskattar allra mest konstaterandet att "Dag Sandahl är inte den som är viktig här" med konstaterandet att jag "inte tål" motionen. Det gör jag. Den tålde dock inte en elementär granskning. Vi får nog fler slagord och mer slagordsförståelse de närmaste månaderna. Det är inget att säga om. De kan inte bättre. Och de är självfallet värderingsstyrda. Dessa deras värderingar kan analyseras.

Nu är inte det svenska kyrkosystemet så unikt. Det finns romerska katoliker som tror att deras kyrkosystem kan stå nihilismen emot. Den sextonde Bengan och jag ser dock allvaret. Ingen går fri. Den nihilistiska kulturen drar upp linjerna och sätter gränserna för vad vi kan förstå. Vi förses med ett språk som gör oss till fångar och förses med de agendor, som blir burar vi fritt får röra oss i. Dessvärre kan vi inte tala om regnbågeriet - men båg är det. Bolsjeviklandshövdingen Burman i Kronobergs län skrev ett upprop. Vi förväntades ställa upp på Pride i Växjö, Länsstyrelsen och kommunen gör det. Tjänstemännen går väl i parad. Modéus II också i princip, men i år är han bortrest. Jag uppskattar bolsjeviken i residenset och själva manifestationen, där den härskande klassen får folket att göra vad folket innerst inne egentligen vill, fast alla inte riktigt fattat ännu. Kamrat Burman, landshövdingen ni vet, denkt für uns. Det gjorde Walter också på sin tid. Allt är fint. Jag gnolar på sången Die Partei hat immer recht. Den pssar på flera sätt en dag som denna.
https://www.youtube.com/watch?v=865Sn8JrMvY

Vår tid påstås vara individualistisk. Inte mer än att vi förväntas agera kollektivt dock. Jag är mest fascinerad och kanske något distanserad. Nihilismens triumfer är dock inte enbart svenska. Om vi kollar Frankrike, hävdas i en rapport till senaten att 2800 kyrkobyggnader kommer att rivas. Kyrkbehovet, när det saknas präster och kyrkfolk, är begränsat och det är landsbygdens skyline som förändras. Med stormarknader och parkeringsplatser blir det liksom mindre av skyline, det blir i stället riktigt, riktigt lågt.

Beslut om rivning kan ofta vara kommunala beslut eftersom många kyrkor hamnat under kommunalt ägande, franska revolutionen ni minns och 1904 års reform. Med få människor i gudstjänsterna  behövs små kapell, inget annat. Det blir billigare och bättre. Men det blir också mer historielöst. Borgmästaren vet dock sin plikt. En stormarknad är en större vinst än en gammal kyrka, till exempel

Bortom det kommunala ställs förstås frågan om prästbristen. Det är en kyrklig fråga. Om jag inte nöjer mig med att fråga om antalet präster utan också om kvaliteten på prästutbildningen blir det hela riktigt, riktigt lågt. Som inlägg, alltså. Man jag kanske inte ska släppa temat? Jag säger bara ett: ni ska inte tro att ni går fria från det som övergår Svenska kyrkan. Nihilismen triumferar i och över oss alla. Då gäller ett: Motstånd.


40 kommentarer:

 1. Kritiska synpunkter och Wiehes gage!

  -Nej, varför skulle vi bli arga på dem, som slår dövörat till för kritik, dvs aldrig lyssnar och således aldrig tar till sig konstruktiva och kritiska synpunkter? Då skulle undertecknad gå och gräma sig över cirka nittio procent av kommentatorerna på denna blogg vilka tyvärr bara tycks se en kyrkoåsikt - den egna - som den enda rätta och riktiga.

  Det om detta. Nu kommer några sifferuppgifter, som jag lovade gräva fram:

  Vid den beramade Malmökonferensen betalades många höga ersättningar ut. Den gamle revolutionären och mottagaren av Jan Myrdals Leninpris Mikael Wiehe fick enligt uppgjort kontrakt 20.000:-, plus moms för cirka 40 minuters framträdande vid kvällsbuffén första konferensdagen. Och visst sjöng han då en eller annan kampsång, låt vara av mer sofistikerat slag.

  Den högsta ersättningen till de medverkande vid konferensen gick, alla kategorier, till Pernilla Glaser, som höll i arrangemangen och enligt kontraktet hade flera arbetsuppgifter: 65.000:- plus moms, plus, förstås, resa och logi.

  Men förra SvT-chefen Eva Hamilton visste också hur man skriver ett högt ersättningskrav: 35.000:-, plus moms och flygresa fram och åter till Stockholm.
  Sociologen och den tydligt på den politiska vänsterkartan hemmahörande Roland Poulsen var heller inte särskilt billig: 21.000 som lön (A-skatt).

  Arbetarförfattaren Jenny Wrangborg plockade hem 16.400:- plus moms, medan Marika Lagercrantz (dotter till Olof, tidigare DN:s chefredaktör) fick 25.600:- som lön. Också bloggarens återkommande slagpåsar, vår vän K-G och Anders Wejryd hade uppgjorda kontrakt om ersättning. Den förstnämnde på 10.000:- plus moms, och hans efterträdare som ärkebiskop 6.000:- som lön, alltså A-skatt.

  Bengt Kristensson Uggla fick 20.000:- plus moms och TV-mannen Claes Elfsberg 10.000:- plus moms.

  En tredje boxboll för bloggaren, min tidigare biskop, Martin Lind, landade på 2.000 kronor som lön.
  Det vara några exempel bland alla, dock exemplen med de högsta ersättningarna.
  Wanja Lundby-Wedin, Ulf Bjereld och Helle Klein (som hoppade av konferensen, innan den hölls) belastade inte alls kyrkan i Malmö. Helle skulle ha gjort sitt jobb i tjänsten. Moderaten Pia Kinhult tog inget betalt, bara ersättning för bilresan, och Sydsvenskans politiske redaktör, Heidi Avellan, var blygsam med sina 3.500:- plus moms.

  Ersättningarna, resekostnaderna och hotellrumsdito är alltså sammanlagt höga för kyrkan, och beloppen varierar kraftigt, som synes.
  Min åsikt är att deltagarantalet kunde ha reducerats, kostnaderna minskats och konferensen fått en annan form.

  Men hur som helst har kyrkan betalat revolutionären och Castroregimens kramare 20.000:- plus moms.
  Men det har väl signaturen John och kanske ej heller UHB något emot.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är vi alla Bengt Olof Dike tack skyldiga för en redovisning som ger inblickar i en för de flesta främmande värld.

   Radera
  2. Håller med. Bra redovisning, hoppas Dike samlar sig till referat av något av konferensen.
   Tycker nädtan synd om Martin Lind, han anses inte värd mer än en tiondels Wiehe - men man gör visst skillnad på folk.
   Canutus Hahn

   Radera
  3. Jag tycker ju att BOD har fel om partipolitiker i kyrkosystemet, men leta fram ekonomiska oegentligheter kan han, och kunde i fallet Ansgarsliden! Jag måste säga att jag som gammal missionsman är skakad av inblicken. Men t.o.m. fina SKUT drog ju till sig rötägg.

   Radera
  4. UPP TILL KAMP.
   Jag är helt mot att de redan överrika berikar sig ytterligare via min kyrkoavgift.
   Vet hut,vet sjufalt hut Mikael Wiehe, kgh m fl
   Ulf H Berggren

   Radera
  5. Ett mycket talande bevis för hur den arroganta, hycklande, förljugna och giriga vänstereliten har tappat all form av ödmjukhet och moral!
   Antony

   Radera
  6. Bengt Olof Dike för biskop!

   Radera
  7. Tilläggas skall att herr konferensdeltagaren Dike själv kostade Mörrum-Elleholms församling omkring 4.200 kronor med sin "närvaro" på Malmökonferensen. Eftersom den, troligen på helt eget förslag, "utsände" av allt att döma saknade all förmåga att tillgodogöra sig något av de många föredragen och seminarierna blir det enda utbytet denna i grunden illasinnade "sammanställning" av gager och honorar för några av de medverkande vilket är ett ytterst svagt utbyte av två fullmatade konferensdagar. För att citera Harry Schein: “här handlar det inte om inkompetens utan om impotens”.

   “Trist att se en person med 40 års kyrkopolitisk erfarenhet skämma ut sig på det här sättet” säger en lokal källa hemma i Mörrum. I all synnerhet för Mörrum-Elleholms församling där det, enligt samma källa, nu hörs starka och inte bara kyrkopolitiska röster för att stoppa den orättmätiga utbetalningen till hemmakverulanten. /John

   Radera
  8. Anders Lundberg13 maj 2017 kl. 14:23

   Tack för informationen Bengt Olof

   Radera
  9. OBS! OBS!
   Herr Dike har inte själv "grävt fram" några som helst av dessa siffror. Allt som "redovisas" är helt öppna uppgifter som Malmökonferensen efter begäran tillsänt Mörrums "domkapitel" som därefter gjort ett urval anpassat efter det eftersträvade syftet "att ljuga med statistik". Det översända materialet innehåller alltså betydligt fler uppgifter som bättre balanserar helhetsbilden. /John

   Radera
  10. För mig fick han gärna bli ärkebiskop, men ingen har väl chans att spöa Svenska kyrkans Lasse Kronér, överhovpredikanten och biskopen i Strängnäs?

   Radera
  11. ...min kyrkoavgift...
   Jag värnar INTE om den på det sättet. -Freud skulle fröjdat sig över denna jungianska felskrivning,eller vad det nu var...
   Ulf i säck och aska...

   Radera
  12. John 13/5 kl 14.32,

   Vilka är då uppgifterna, som balanserar helhetsbilden?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. Tack Bengt Olof! Kommer rösta på Heidi Avellan nu.

   Radera
 2. ÖKA är allt en lustig beteckning. Kör inte Svenska kyrkan redan med högsta hastighet rakt nerför stupet? Den farten räcker nog utan att man behöver ÖKA.

  SvaraRadera
 3. Nog finns det skäl att lämna SvK!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst finns det, NTL.
   Det finns skäl att vara kvar också.

   Tocke

   Radera
  2. Jag ser nog färre och färre skäl att vara kvar. Gud finns, som jag brukar säga, TROTS kyrkan!

   Radera
 4. Vad som är lågt och vad som är högt definieras väl snarast av var man själv står. Eller i det fall som inleder denna text: Var man menar sig stå.

  SvaraRadera
 5. Jag ondgör mig inte över att somliga har fått höga arvoden. De har väl gett ett anbud, och om konferensledningen har accepterat det, så är det inte deras fel.

  Däremot undrar jag om det inte finns ganska många som skulle ha gjort minst lika bra insats till långt mindre än halva priset.

  Man skall naturligtvis fråga sig om det var en konferens med gott innehåll. Men annars är det väl så att 'det måste finnas konferenser bland er' (jfr 1 Kor. 11:19 – Bengt Olofs mest älskade bibelord).

  SvaraRadera
 6. Arg är väl onödigt ja, men smått irriterad kan väl vara ok?
  Fast egentligen..... Numer funderar jag om det skulle kunna vara så att en del undrar om de kanske, trots allt, har pläderat för fel sida? Det är nämligen så att när folk bara kommer med ilska, invektiv o försök att förlöjliga/förminska/förskjuta sin åsiktsmotståndare anar jag just oro o rädsla. Rädsla för att de kanske har fel. De som har en starkare tro på att de faktiskt tänker/tror rätt brukar ju använda argument tänker jag då. Att mest bara hojta "Du är dum!" tyder på allvarlig brist på sådana.
  Då antar jag att man inte (i detta fall med hjälp av Bibel) kan försvara sig argumentsvägen. Resultatet av det blir, tyvärr kanske, att nivån på respekten för de hojtande sjunker som en sten hos mig.
  Eva H

  SvaraRadera
 7. John och den lundenske hindun beklagar nog att Kim Jong-un inte var med på spektaklet i Malmö!
  Antony

  SvaraRadera
 8. Antony, Antony!
  Kims korrespondens här i Väst är väl Vatikanpotentaten. I motsats till dig behöver jag ingen extrapappa...
  Pengaraseriet passar f ö bättre en papist!
  Hinduer...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hindudu skulle det stått... -u-

   Radera
 9. Med tanke på alla de barn och unga som föses ihop för att gå med i de färgglada paraderna där folkets innersta vilja manifesteras så kan vi även sjunga den käcka visan "Wenn ich groß bin gehe ich zur Wolksarmee". Finns - förstås - på Youtube!

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Volksarmee" måste det väl vara? Annars hamnar vi bland molnen. :-) /Paul (förlåt en gammal tysklärare).

   Radera
 10. Lundaloppet gör att jag fastnat vid Botulfsplatsen. Jag sitter på Alfredo pasta och förargar mig. Toppgarnityren i Svenska Kyrkan -i det här fallet håller jag ursprungsansvarig Anders Ekhem som huvudansvarig -agerar igen som vore det ett företag i denna världens furstes sfär. Det är vanskligt att tala om människors olika värde men jag för min del anser inte att KGHammar är värd tiotusen eller att Mikael Wiehe är värd Kgh gånger två.
  Så kom jag att tänka på att Svenska Kyrkan väl redan de facto är omvandlat till ett aktiebolag med vd Antje Jackélen i spetskompetensen.
  (jag lyssnade f ö på Antjes kommunikatör i veckan och hur han på olika sätt sålde in sin chef...)
  Alfredo pasta ja-superb lasagne,cappuccinon dito -jag rekommenderar härmed både stället och mig själv.
  Upp till kamp mot Nomenklaturorna inkl ersättarna i Kyrkostyrelsen...
  Ulf H Berggren, strandsatt i Lunds centrum

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska du i ditt nit verkligen bita den hand som generöst ger dig utrymme här? Och informationer du annars inte skulle få. Jag tror FK ska ha din röst, det radikala alternativet för de radikala kristna.

   Radera
  2. Bloggardag
   Jag biter mig i svansen.
   Elaka Ulf

   Radera
 11. Svenska Kyrkan och KD har mycket gemensamt, trots den vänsterliberala hegemonin i Kyrkan.

  Folkuppfostrandet, det kluvna förhållandet till godhet och förnuft, de alltför många mer eller mindre nippriga företrädarna och aktiva, svårigheten att låta en förargelsens Skyttedal eller Sandahl komma fram till den reella makten. Omhuldandet av allsköns Pastor Jansson, mot bättre vetande.

  Ja, Bloggaren och hans blogg är låg.

  Så blir det när trösklarna är låga, sedan må kissträngda blomstertanter av olika gender, åldrar och kön fryna sina välputsade näsor och ropa efter censur för att skydda sina stackars överhettade känsloliv!

  Blomstertanterna kan f ö upplysas om att hos Bloggaren är även taket högt. Ibland Himmelshögt!

  Lars Jensen  SvaraRadera
  Svar
  1. Ibland måste man undra vad man läser. Av Lars Jensens inlägg kan man ana att han i vart fall aldrig har varit medlem i KD! Och är det någon som har haft makt i det partiet så är det väl Sara Skyttedal, som var den som ledde upproret mot DÖ och fick bort denna.
   Sedan undrar jag vad kyrkan (för dit hör väl Lars J?) hade gjort utan sina (blomster)tanter. Utan dem, med eller utan välputsade näsor, hade det nog varit tomt i kyrkbänkarna, eller hur? För övrigt borde det vara betydligt mycket mer av självcensur på kommentarsfälten på den här bloggen! Så klart! De ständiga spyor som vissa signaturer dagligen presenterar här säger mer om dem själva än om dem de kräks över.

   Radera
  2. Nä. Medlem har jag aldrig varit, utom i KDU. Och kyrkoavgift betalas.
   Skyttedal - reell makt? Som reträtterad till en kommunal post?? Hon trampade för många gooda tår. Annars hade hon varit en frisk vind och röstmagnet.
   Sedan hade jag inte en tanke på att Nya Tant Lila skulle kunna känna sig träffad. Jag avsåg mest makthavare och "tanter"(även gubbar) av olika kön, centralt och lokalt, med mer goodhet än förnuft.
   NTL har inte så lite förnuft och erfarenhet. Och nöjer sig med att vara lite lagom god och för den sakens skull inte ge avkall på sitt förnuft eller sin stridbarhet. Ungefär som Sara Skyttedal.

   Lars Jensen


   Radera
  3. Tackar, tackar, men med stigande ålder känner man sig alltmer som en "kissträngd blomstertant"! Skönt om man är ensam om den synen!
   Själv gick jag ur KD efter ett landsomfattande mediadrev förra året när jag hade kritiserat utformnningen av Pridetåget. Jag är inte homofob! Men jag är numera kontaktperson för KD Senior i Blekinge. Jag tror att Skyttedal kommer. Och kanske återgår jag själv till KD. Det finns påtryckningar på mig för det.

   Radera
  4. nya tant lila,

   Då Du nämner KD kan Du väl driva mitt förslag - framfört i några artiklar - att snarast slå samman partiet med M för att helt enkelt rädda KD-värderingarna från att åka ur riksdagen.

   Ebba B-Thor säger nej, det vet jag sedan jag frågat henne om saken. Men med knappt tre procent bakom sig lever KD farligt och hotar genom att slås ur riksdagen hela Alliansens möjligheter att återta makten nästa höst.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BOD, jag är ännu inte med i KD igen. Jag funderar.

   Radera
 12. De lägsta ska bli de högsta och tvärtom, eller hur det nu var kan du trösta dig med kanske.

  Känns lite sisådär för mig som är 1,79 lång.

  SvaraRadera
 13. Som icke-medlem struntar jag i pengarna, men - Dag och BOD som radarpar...vilken höjdare! :-) /Paul

  SvaraRadera
 14. Undras vad äb Antje ("Allah är större") tycker? Kanske en uppgift för SvK, att hålla konfirmationsförhör åt Migrationsverket:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-haller-kristendomsprov-med-asylsokande

  GAF

  SvaraRadera
 15. Det blev många synpunkter idag på "scoopet" från blogghögerkuppmakaren från Mörrum. Här ser vi herr Dike i sitt absoluta Absurdium. Hans stora bedrift i veckan har varit att sprätta upp det efterlängtade kuvertet från Malmökonferensen med uppgift om debet och credit för podiedeltagarna. Inte ett ord dock om vad denna skara rent intellektuellt bidrog med till de lyssnande konferensdeltagarna. Däribland herr Dike själv som enligt vad en källa uppger mest sågs irra omkring smått panikslagen under de väl för honom rätt långa dagarna (förutom när gratis kaffe- och buffébord dukades upp). Något allvarligare försök att hitta något att lyssna på och reflektera över verkar inte ha ägt rum. De därhemma i Mörrum-Elleholm som i förtroende och med förväntan betalat "den förtroendevalda” kommandorans kalasresa får i stället nöja sig med lång näsa. Den här gången också. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders Lundberg13 maj 2017 kl. 22:26

   Dag,

   Jag förstår inte meningen med att du publicerar kommentarerna med de rena personangreppen. Jag har inget emot polemiken. Men den kritik som bara "styr på person", som du brukar kritisera - varför publicerar du den på din egen blogg? Detta, och många andra från vissa mycket frekventa skribenter, ryms inte inom den utrymmesmarginal som du, visserligen full berättigat, brukar försvar dig med.

   Radera