onsdag 10 maj 2017

Sånt här vill vi inte läsa

Det är så tråkiga nyheter i det kyrkliga, så mycken negativism, sådant som ger dåliga vibbar och inte skapar tilltro. En del som skrivs motiverar till och med människor att lämna Svenska kyrkan och de tar med sig inte bara sina solkade själar utan också sina solkade sedlar. Vilket som är värst, kan kanske diskuteras. Det allra värsta är väl att inte bara högkyrkliga präster håller på att förmedla negativism och ovälkomna analyser. Nu gör en sådan som Maria Schottenius det också. Då finns det en uppenbar risk att kulturella människor läser och drar handfasta slutsatser. De kanske fattar att de håller på att bli lurade. Då blir de besvikna och går, själen i ena handen och sedlarna i den andra.
http://www.dn.se/arkiv/kultur/maria-schottenius-nar-det-blir-skarpt-lage-har-biskopen-inget-att-saga-till-om/

I Namibia är jag inte och inte helt uppdaterad på programmet för LVF:s generalförsamling, men utgår från att det är rätt styrt uppifrån men kanderat med många personliga möten och seminarier, som kallas något fint.
Svenska kyrkans representation sker utifrån den parlamentariska basen. Min gamle kyrkoherde Pehr Edwall skickades till LVF i Helsingfors, men det var ett mandat som berodde på hans teologiska kompetens. När Wanja Lundby Wedin och Mats Hagelin skulle åka (Mats blev sjuk, dessvärre) är urvalskriteriet ett annat och förhållandet inte helt utan intresse. I en sådan situation blir handläggarnas inflytande avgörande. Sverige kommer inte att ställa till med något.
Nu bryr sig de flesta kyrkomedlemmar inte ett dugg om LVF eller ens om ekumenik. Det får de som vill ägna sig åt. Att ekumenik inte heller bärs av ett kyrkfolk, kan man notera. Det är få som bryr sig om att diskutera LVF vid kyrkkaffena. I Växjö stift har frånvaron av Modéus II, som också är med i Namibia, inte kommenterats nämnvärt. Hur det är i Härnösands stift med Eva NB vet jag inte.

I Visby motiveras det återkommande intresset på grund av "förhållandena". Vi talar om en liten storhet, som alltså har den egenskapen att den just inte är stor och att därmed det som händer där blir småttigt. Kretsarna är små och fixandet tycks vara grundhållning. Minns att det var synd som Mats Hermansson, när han satte sitt namn under intyg som intygade något som inte var sant: att det byggts på ett sätt som skulle innebära ekonomiska subsidier. Det hade inte byggts alls och Mats var nytillträdd och visste inte riktigt vad han falskeligen skrev under. "Tyda allt till det bästa!" är grundregeln. Och det allra bästa är väl att Sofia Lilly Jönsson fått en äreräddning. Det har inte alla på ön fått och kommer inte att få heller.

I Visby är kretsarna små. Det återverkar. Det tycks som om märkliga förhållanden placeras under radarn. Som det uppseendeväckande att domprosten, domkapitlets vice, alls inte deltagit i årets sammanträden med domkapitlet. Det finns sammanträden när domkapitlet varit mycket klent besatt och jävssituationerna decimerat. Och domprosten deltar alltså inte. Om sådant får vi inte läsa, inte när det händer i Visby. Om detta varit situationen i andra stift (förutsatt att domprosten inte varit sjuk eller i fängelse), hade stor veklagan utbrutit. I Visby, tja. Men så kan vi inte ha det. Domprosten Hermansson framträder alltmer som en underlig domprost.  Kan inte biskopen göra något? Egentligen inte. Borde inte domprosten sjunga med i Eurovison: I can't go on eller är det bara Robin Bengtssons insikt, den som bär till final?
Domprosten Hermanssons anmälan av Pastor Patrik Pettersson, P3, är inte avgjord ännu. Anklagelsen? På bloggen Kyrkliga Ting har pastorn återgett sådant som stått i tidningarna om Hermanssons göranden och låtanden. Detta återgivande var, menade domprosten, olämpligt och anmälde. Han ville se P3 avkragad.

I Malmö fylkades massorna till konferensen Samhälle & Existens. Så här såg det ut när det handlade om deltagande, till det ekonomiska kanske vi efter en grävande insats av en som utlovat sådan kan återkomma. Vilken kvällstidningsredaktör som helst hade insett att konferensen blev en enorm succé.

Ungefär 422 deltagare.
Av dessa var 169 anställda och 54 förtroendevalda. Ingen betalar själv, alltså.
132 anmälda från kyrkliga organisationer/församlingar, dvs andra betalade. Mörrum t ex
Då återstår frågan hur många privatpersoner som deltog. Svaret är 10. Det var studenter och pensionärer som deltog för en kostnad om 500:- per person. Det var inte särskilt dyrt för dem, men jag vill minnas att dryck inte ingick. Wiehe fick de höra. Siffrorna är ungefärliga. Några anmälda kan ha fått förhinder, några tillkommit och någon journalist kan ha tagit sig in. Men ni förstår. Hade Anders Ekhem fått vara med, hade en tillkommit. Fel! Två! För då hade Helle Klein också varit där.

Denna granskning fick ni inte heller se i våra vanligaste kyrkliga medier. Den kan förmodas vara olämplig. Däremot kunde Kyrkans Tidning på nätet förtälja att det skrivits brev till biskoparna om Utbildningsinstitutet. Det visste ni redan och har säkert inte glömt var ni nåddes av nyheten först.

Så vad vill vi läsa som god och nyttig bloggläsning?
Vill ni läsa att en internationell karriär väntar Antje Jackelén efter hennes idoga resande i MENA-området. FN har nämnts som intresserat. Jag vet inte, men regnar det på ärkebiskopen, skvätter det på Svenska kyrkan.
Vill ni läsa om pigga lokala inslag i kyrkolivet, sådant som förmedlar hopp? Säkert. Torsdagsdepressionen förser oss.
Eller vill ni fördjupa er i Svenska kyrkans insatser på sociala medier där detta intelligensprov återfanns i går: "Gud, jag tror vi behöver prata om det här majvädret. Det står inte december i almanackan. Amen."

Det kristna svaret på en sådan idiotisk bön är att Gud är Gud och gör som han vill, när han vill och var han vill. Det är verkligen inte mycket att prata om, mer meditera över. Men den påminnelsen vill ni nog inte läsa när ni läst något finkristet och fromligt (fast bort i tok...).
Ni vill nog inte heller läsa om unga högkyrkliga  präster, de som på sin tid sa sådant som var högst ovälkommet, men som i perspektiv visat sig vara alldeles riktiga analyser. Det fanns möjlighet till andra val. Då. Samtiden är onödig. Det vill ni absolut inte behöva läsa.

36 kommentarer:

 1. Mörrums store "förtroendevalde" herr Dike var en av dem som bevistade konferensen Samhälle&Existens i Malmö å sin "församlings" generösa bekostnad (ca 5.000 kr inkl resa och uppehälle). Till synes utan någon som helst bedömning om herr Dike var den bäst lämpade för detta. Herr Dike lovade här på bloggen för över en vecka sedan att han skulle återkomma med sina "intryck" av konferensen. Vi väntar fortfarande på detta, herr Dike! /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag läser inte så ofta här numera, men något fastnar. John, hör du till Mörrums församling? Varför håller du annars en sådan koll på BOD? Och vad får dig att tro att han är redovisningsskyldig på Dags blogg för en resa där han representerar Mörrums församling? Verkar som om du inte har riktig koll på läget? Sedan är väl 5000 kronor för resa och uppehälle för en konferens knappast någon anmärkningsvärd summa.
   Själv är jag mycket nyfiken på arvodena på framträdandena. Där finns säkert anledning att både förvånas och förskräckas, kan man nog misstänka!

   Radera
  2. Nya tant Lila = BOD?
   Moberg

   Radera
  3. Felaktig siffra av John,

   Konferensavgiften var 2.750 kronor, hotellrumsdito drygt en tusenlapp och tågbiljetten knappt 300 kronor.
   Sammanlagt alltså något över 4.000 kronor.
   Så var det med Johns påstående om 5.000 kronor.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Grundfrågan är inte summornas storlek, herr Dikes uppgift ca 4.100 kronor eller min uppskattning ca 5.000 kronor. Grundfrågan är vilken nytta herr Dikes betalande hemmaförsamling i slutändan har av pengarna eftersom han bara verkar ha intresserat sig för medverkandes gager och arvoden vid konferensen. Ett ytterst säreget syfte i så fall och onekligen ett magert utbyte för Mörrum-Elleholms församling. Herr Dikes resa framstår härigenom som högst privat. /John

   Radera
  5. BOD inledde rapporteringen från Malmö med en lovande kommentar om tendens i innehåll och bland talare. Jag ser gärna att BOD, en erfaren tidningsman och politiker, utvecklar tråden här. Det vore mycket intressant som komplement till en kostnadsberäkning för konferensen.

   I övrigt är betalt deltagande i diverse arrangemang i fortbildningssyfte helt normalt i arbetslivet. Någon eller några åker och redovisar sedan efter återkomst. Inget märkligt alls. Om BOD deltagit som privatperson, hade hans pensionärsavgift varit blygsamma 500 kr och Malmökyrkan hade då subventionerat avgiften med 2000 kr. Kanske hade BOD logerat hos gamla vänner och på så vis kommit undan hotellkostnad. Dock hade han som privatdeltagare inte måst redovisa sina intryck i Mörrum. Hans "vinst" med att åka på uppdrag kan uppskattas till någon tusenlapp i stället för fyra. Kanske ville man helt enkelt i Mörrum belöna en eldsjäl i det kyrkopolitiska? Helt rimligt i så fall.

   Lars Jensen

   Radera
  6. belöna en eldsjäl i det kyrkopolitiska? eller kanske få lugn och ro ett par dar?
   Moberg

   Radera
 2. Jag skulle vilja att bloggarDag belyser hur den kyrkliga ekonomin nu börjar komma i obalans. KT skriver idag att Växjö stift vill sälja ut skogsmark för 25 miljoner kronor till Oskarshamns kommun. Ett tydligt tidens tecken på att andra kärva tider nu väntar? Vad säger BloggarDag? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Årets resultat för stiftet är 74 970 och det disponibla resultatet 61 504. Tillgångar totalt 1 679 754 men det kanske är bättre att läsa siffran för det egna kapitalet, som är 1 622 391. 25 miljoner är i sammanhanget inte så mycket mer än normal handel med mark och skog.

   Radera
  2. BloggarDag glömmer att nämna enheten på beloppen. Sannolikt tusen kronor så att egna kapitalet ligger på 1,6Mdr kronor.

   Radera
 3. Jag har inte godkänt en kommentar där skribenten påstår sig ha gjort research om händelserna i Visby men inte blir explicit. Vill någon kolla på Facebook så har Sofia Lilly Jönsson i dag en lång text, vars korrekthet den tidigare domkapitelsledamoten Martin Eriksson bestyrker. Ska någon ifrågasättas, krävs det argument, det är det hela.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äntligen lite välmotiverad censur.
   Som motvikt till domkapitelsanmälningar om återgivande av tidningsreportage, just saying.

   Radera
  2. Jag har personlig erfarenhet :Bloggardags censuringrepp kan vara både väl -och omotiverade...
   I det här fallet väl-
   Ulf H Berggren

   Radera
  3. Bäst man passar sig.
   Moberg

   Radera
  4. Moberg - du är väl inte den som precis passar...
   Inpass Berggren

   Radera
 4. Malmökonferensen samarrangerades med Malmö Högskola. Hur var det med betalningsansvaret? Betalade Högskolan något? Den totala kostnaden för Svenska Kyrkan Malmö kan ha blivit MYCKET hög. Visserligen en uppvisning av relevans i den högre skolan. Säkert snyggt, proffsigt och givande. En markering av kyrkoledningens trygga tillhörighet till och förankring i det vänsterliberala etablissemanget. En möjlighet för kyrkans progressiva folkuppfostrare att umgås. Storkyrkoherden Anders Ekhems magnum opus som blev hans epitafium.

  Vad deltagarna tyckte, publicerar konferensen här:

  http://svenskakyrkanmalmo.se/om-oss/samhalle-och-existens-2017/vad-tyckte-deltagarna-om-samhalle-existens/

  Intressanta namn. Minst sagt. Säkert representativa för de avgiftsbetalande i Svenska Kyrkan Malmö?

  Blir någon förvånad om SD kniper kanske 20% av rösterna i kyrkovalet i Malmö? Om utträdena rakar i höjden än mer när och om konferenskostnaderna kommer på bordet?

  Finns f ö någon journalist som orkar gräva i Malmöadministrationens kostnader och löner? Svenska Kyrkan Malmö - en potemkinkuliss? En kyrka/organisation med administration, anställda och en STOR, framgångsrik konferens. Inte särskilt mycket mer.

  Ett grävande i vad Bunkern i Uppsala med sina 450 mestadels vänsterliberala anställda kostar och producerar, vore också högintressant!

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svky i Malmö är sannerligen en Potemkinkuliss, bestående av överbetalda heretiska aktörer!
   Antony

   Radera
  2. Om det var ett representativt urval av individer som presenterades så blir jag förvånad. Man kan ana ett litet uns av titelsjuka.
   Det jag undrar är om någon av de presenterade individerna inte fick speciell inbjudan utan kom till mässan på helt eget initiativ. Magkänslan säger inte riktigt att så skulle vara fallet, men magkänslan kan ju ha ordentligt fel. Inte minst om man är domprost i Visby så kan det där med magkänsla och sanning komma på kant med varandra.

   Radera
  3. SD i Malmö hade redan 2013 drygt 14 procent, så 20 är väl långt ifrån omöjligt. Då hade de inte kandidater nog att fylla mandaten med. Jag skulle inte förvåna mig om de kommer upp i klass med åtminstone borgerlig allians och posk.
   Frågan är om spi - i dag två mandat - ställer upp, de har ju ungefär samma väljare som sd
   Canutus Hahn

   Radera
 5. Om Bloggarens förehavande på sistone säger jag med inspectah deck:
  Steamrollin niggas like an 18 wheeler/
  With a drunk driver drivin, there's no survivin

  Bam :D

  SvaraRadera
 6. "Tyda allt till det bästa" ja...
  Jag försöker gärna göra så men när detta eller liknande sägs av (vissa) företrädare för SvK numer läser jag snarare "Det där ska vi tala tyst om! Inte röra upp något nu!". O så följer tystnaden.
  Är det något jag ogillar så är det detta gullegullande o låtsande att om vi bara inte ser o hör så finns det inte. Allt är SÅ bra så.
  "Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete" sägs det. Jag är långt ifrån pedantisk själv men dock noga med vilken typ av "skit" som blir kvar. Viss sådan kan ju faktiskt bli hälsovådlig.
  Jag tänker att SvK bör börja fundera rejält på vilken hälsovådlig skit som man försöker sopa långt in i hörnen.
  Förr eller senare börjar den växa o blir (som vi till dels ser redan) då betydligt svårare att hantera/bli av med. Bättre lite jobb o jobbigheter nu än att få ta itu med det berg som vartefter byggs upp.
  Vad gäller vad jag vill bloggläsa så säger jag att jag gärna tar del av denna bloggägares djupare kunskap, om inte annat i hur det gått till tidigare/grunden för hur det ser ut idag, gällande det dagsaktuella. Alltså ungefär som nu.
  Eva H

  SvaraRadera
 7. BloggarDag,

  -Maria Schottenius har redan för ett par dagar sedan upplysts av undertecknad, att biskoparna ingår i den tunga läronämnden och dessutom är ordförande i respektive stiftsstyrelse samt att de har yttranderätt i KM. Bara förtroendevalda har rösträtt.

  Sedan har jag precis, vad gäller Malmö, fått besked om att jag måste vänta på uppgifterna om arvoden och gage för de medverkande, då alla fakturor ej kommit in än.
  Men alla namnlistor har jag fått, de är inget att publicera. Men Dina preliminära siffror överensstämmer ju med mina liknande för ett par veckor sedan

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Arvoden och gage för medverkande"? Är det verkligen allt herr Dike har att komma med från den uppmärksammade konferensen Samhälle&Existens i Malmö? Fanns det verkligen inget annat att intressera sig för och berätta om från alla de föredrag och seminarier som ägde rum under de två innehållsrika dagarna? Vad gjorde herr Dike i Malmö egentligen? Blir det lika mager utdelning för församlingsborna därhemma i Mörrum bör väl herr ”förtroendevalde” Dike snarast fundera på att betala tillbaka församlingens pengar (ca 5.000 kr inkl resa och uppehälle) för att undvika att dra revisorernas och skattemyndigheternas uppmärksamhet på sig när den dagen kommer. Sådant kan lätt bli dyrbart, herr Dike, mycket dyrbart. /John

   Radera
  2. Fortsätt gräva!

   PP

   Radera
  3. En analys av konferensens tendenser, politiska som kyrkliga, vore av allmänt intresse och skulle uppskattas.

   Lars Jensen

   Radera
  4. Det är säkert mycket relevant att checka upp vad framträdandena kostade Svenska kyrkan. Ge dig inte BOD, och strunta i sign Johns (vad säger en feg signatur) oförskämdheter. Vissa personer här har kommentarsfältet till spyor. Mår de dåligt?

   Radera
  5. Nya tant Lila: kvinnan tige i församlingen.
   Moberg

   Radera
  6. Och så John, du menar väl inte allvar när du skriver om att betala tillbaka 5000 kronor för eventuellt dålig redovisning. Du avslöjar att du aldrig har hört till de förtroendevaldas skara!Ha,ha!!!

   Radera
  7. Nya tant Lila = BOD?
   Moberg

   Radera
 8. Kanske blir ändå inte Mats Hermansson biskop?

  Synd i så fall på så mycket publikt uppvisande av politisk korrekthet! Lite allmän inkompetens och omdömeslöshet hindrar väl annars inte numera?

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
 9. John m fl,

  Mitt kyrkoråd skall förstås få en redogörelse. Någon sådan från min sida kommer därmed inte att lämnas till John. Detta upplysningsvis.

  Apropå bloggarens omnämnande av Lilly Sofia Jönsson erinras igen om att hon inte har ansvar för att Dagen fälldes; det är tidningens ansvariga utgivare.
  Någon frågar om högskolan i Malmö har betalat något för konferensen i Malmö.

  Svaret är nej; det är kyrkan som stått för fiolerna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Malmö Högskola som "samarrangör" var tydligen lånta fjädrar. Så gör den underlägsna parten för att framstå i bättre dager. Den som inga vänner har, får nöja sig med dem som låter sig bjudas.

   Ur programbladet:

   "Samhälle & Existens arrangeras av Malmö högskola och Svenska kyrkan Malmö. Konferensen och förhållningssättet är ett resultat av en samverkan med olika samhällsinstanser och professioner nationellt, efter ett initiativ av förre kyrkoherden i Malmö, Anders Ekhem."

   Malmö högskola nämns rent av först ...

   /smun

   Radera
  2. Alphadeltagaren10 maj 2017 kl. 21:45

   Varför går kyrkan med på att bli så här pengamjölkad?

   Radera
 10. En varning (off topic men viktig för kyrkligt intresserade): Godkänn INTE en video som kallas "dansa av påven". Det är ett virus som formaterar din mobil. Se upp det är mycket farligt. De sa det idag på radion. Fwd detta meddelande till så många ni kan!

  SvaraRadera
 11. "Hatar du dom jävlarna
  som köper upp och lägger ner
  Vill du skära dom i bitar
  och slå in dom i paket
  Drömmer du om huvuden
  som ligger i en korg
  Vill du sätta upp en galge
  på närmsta stora torg
  Vägrar dom att lyssna
  när du berättar vad du vet
  Säger dom du ljuger
  när du säger som det är

  Är det nå’t du måste göra…"

  Den religiösa texten är av Mikael Wiehe, vän till Castros Kuba och Hugo Chavez Venezuela.

  Svenska kyrkan har för övrigt publicerat utträdessiffror för april och slagit alla sina gamla rekordnoteringar. Igen.

  SvaraRadera
 12. Dag: Att du har känsla för humor tror jag ingen läsare betvivlar. Jag själv är inte prenumerant på "torsdagsdepressionen" men när du "behandlar" dina meningsmotståndare har det ibland verkat som om du förlorar ditt humoristiska sinne. Jag läser som sagt inte torsdagsdepressionen men i exemplet ovan framgår det för mig tydligt att man publicerat något som är menat som ett skämt - och sådana kan väl även kyrkliga tidningar få hålla sig med? Oavsett om man tycker att skämten är så roliga eller ej.

  SvaraRadera