torsdag 17 augusti 2017

Då kör vi!

Händelselös har den bloggfria tiden inte varit. Ett visst mått av askes är det när skeendena borde kommenteras, men det är, som i all askes, smällar man får ta.

Bäst i test är väl ändå Pierre Kjellin, som kandiderar till kyrkovalet "hos socialdemokraterna i Uppsala kommun". Jag läser Torsdagsdepressionen. Den kom i dag och med den tre styck tvestjärtar. Det såg jag som symboliskt för Kjellin deklarerar att "eftersom de flesta av oss inte är troende kristna och således inte heller intresserar oss för den delen av verksamheten som direkt har at göra med religionen". Själv är han inte "troende kristen", får vi veta. Kan man vara icke-troende kristen? Vägen framåt? "Mer av socialt arbete och mindre av religiösa och ideologiska ställningstaganden" samt en representation som inte är partipolitisk. Det är vackert att följa hur Kjellin idogt sågar av den gren han själv sitter på. På ett sätt kan jag vara nöjd. Mer MTD-religion och mindre kristen tro. Moralistisk terapeutisk Deism går i alla lägen, inte minst när det drar mot kyrkoval.

Annars har jag väl häpnat över kritiken mot Eva Brunne. Ni minns kanske hennes lovsägelse över Stefan Löfven? Transportstyrelsens agerande förvånade mindre. Jag lever i den fasta föreställningen att svenska tjänstemän inte kan förstå en verklighet som går utanför det snälla och vanliga, dvs utanför rutinerna. Det är en insikt jag skaffat mig handfast genom övningar mellan det militära och det civila. Hotbilder blev ohanterliga och rutinerna tog över för att tvinga fram ett stycke vardaglighet igen. Ingen ville bli alarmist. Det var roande och förskräckande på samma gång. Att statssekreterare och statsråd inte tycks ha haft vett att föra informationen om debaclet vidare kan jag också förstå. De förstod inte problemets vidd. Därför blev nog den första reaktionen att detta måste vi ställa till rätta i administrativ ordning. Säkerhetstänk är att omedelbart varsna problem i deras omfattning.

När Stig Bergling rymde fick justitieministern avgå. Han hade inte haft vakten utanför huset där Bergling var på permission, men han fick bära ansvaret.

Men varför kritisera Eva Brunne? Hon twittrade vad hon menade och det hon menat under årens lopp har fört henne till biskopsstolen i Stockholm. Visste ni inte hur hon tänker? Och just detta har väljare uppfattat som meriterande. På de högre höjderna är luften tunnare och syrebristen kan påverka. Det ändrar ingenting i grund. Så varför blev ni arga?

Anna-Karin Hammar gav sig på ambassadören Bachmann. Ambassadören var glad över att folk tagit sig från Tel Aviv till Stockholm för att gå i pridetåg med israeliska flaggor. "Pinkwashing" var detta. Blev ni upprörda? Men detta är ju den i Svenska kyrkan vanliga metoden, att tillverka meningsmotståndare och tillskriva dem något och därmed avverka och avskriva dem. Syftet är alltid något högre. I det här fallet BDSM eller BDS eller vad det kallas. Men mönstret är det etablerade, det kan ni fråga vilken kv*nn*pr*stm*st*nd*r* som helst om.

Anna-Karin Hammar framträder drottninglik och avfärdar ambassadören. Minns att hon är en Hammar! Ambassadören blev ledsen och åkte hem.

Hammar är tydligen talesperson för Kairos i Sverige. När det blir talespersoner och organisationer ska vi fråga om pengar. Kairos har läger. Vem betalar löner och arvoden och alla kostnader? Endast deltagaravgifter eller är de alerta framme vid våra gemensamma kassor igen?

Anna-Karin (född 1951) skulle gå i pension, men det sägs att hon inte ville det. Så blev hon ett tillsynsärende i Uppsala domkapitel och vad hon anklagades eller misstänktes för har vi aldrig fått veta. Så blev det pension men då vidtog viskandet att detta inte skett utan ekonomisk kompensation på viss höjd. Hemligstämplat tycks det hela vara och två årslöner, som nämnts, kan man ifrågasätta. Handlar det om lön tar det väl slut vid 67 års ålder i alla fall. Men handlar det om något som ska vara dolt stöd till Anna-Karin Hammars idoga verksamheter, t ex Kairos? Jag vet inte och hemligstämplandet leder till leenden och undvikanden, informationsbärande leenden. Här finns en hund begraven, säger jag, som alltid tänker att nomenklaturans göranden och låtanden måste upp i ljuset. Men om inget ljusskyggt ägt rum i Uppsala stift (domkapitel och stiftsstyrelse) utan apanaget är välmotiverat? Då bör det redovisas för att få ett slut på viskningskampanjerna, det jag i så fall skulle vilja kalla blackwashing av den modiga Anna-Karin Hammar (S). Förresten skulle jag vilja veta vad utköpet av domprosten Johan Unger i Växjö kostade. Jag var med och betalade men beloppet hölls hemligt. Är det rimligt i en gemensam ekonomi?

Nu är frågor ställda. I den öppna folkkyrkan finns det säkert kommunikatörer som vill berätta hur det egentligen är och tackar mig för att jag frågade.

13 kommentarer:

 1. Då länge som de valbara pratar om målsättningen "Sveriges bästa arbetsgivare" och samtidigt accepterar utköp, så borde de lysas i bann från nattvarden fram tills nästa mandatperiod.

  Icke-troende kristen? Det är väl någon som uttalar trosbekännelsen utan i tanke på att vare sig tro eller bekänna den?

  SvaraRadera
 2. Anna-Karin H har gjort SvK stora tjänster. Hon har befäst bilden av kyrkan som går före. Progressivismen som kyrkans innehåll. Gjort den kontextuella teologin till allmängods. Skapat frid med den världsliga makten. Övertygat S att kyrkan är en tillgång och stödtrupp.

  Vad betyder då några futtiga årslöner?

  Reinhold

  SvaraRadera
 3. Reinhold,

  Antar att Du är ironisk?

  Ja hon har onekligen gjort sitt för att likt KG rasera den kristna tron och för att förvandla SVeK från något som åtminstone hade ambitionen att vara en evangelisk, Luthersk kyrka och som sådan en "Kristi Kyrka".

  Än finns öar kvar där Guds ord rent och klart predikas och sakramenten rätt förvaltas men det är öar som snabbt försvinner och tyvärr ibland helt "översköljs" av nitiska politruker som i sin PK-iver och avsky för det oförfalskade ordet tvingar även de motvilliga prästerna / kyrkoherdarna att släppa in mera anpassliga prelater och därmed förstöra vad de ännu kvarvarande rättroende försökt / försöker bygga upp.

  För du menar väl inte på allvar att det rätta är en anpasslighetens högborg som rosas av PK-världen?

  Jag tänker mest på bibelns varningar om vad som sker när världen rosar "kyrkan". Vad det innebär i praktiken.

  AKH´s eventuella två årslöner ser jag bara som ytterligare ett tecken på förfallet inom SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min beundran för de röda bönorna som tagit över SvK och mycket av de politiska partiernas tänkande är stor. Visst finns män i samma ringhörna, men de tycks mest vara av klenare virke. Visst finns motstånd, men kan en Annika Borg eller en Dag Sandahl uppväga en Anna-Karin Hammar eller en Helle Klein i stridsduglighet och strategiskt tänkande?

   Min beundran förblir hel och odelad.

   Reinhold

   Radera
 4. Fram då med saken i ljuset!

  -Nu är alltså bloggaren tillbaka med texter igen efter välbehövlig avkoppling, vila och funderingar om hur FK kan bli större i valet. Vissa problem dyker då säkert upp i tankarna.

  Men fram i varje fall med vad som är dolt i A-K:s fall. Hemligstämpeln förefaller mig främmande i sammanhanget, så det är bara för bloggaren att begära upplysningar och uppgifter. Årslöner i fallskärmar kan inte sekretessbeläggas i vår kära öppna folkkyrka - som bekant.
  Det är en av många bra saker med denna kyrka. Öppen, varm, välkomnande, vacker därtill med alla sina katedraler runt om i landet.
  Hur är det man säger?
  -Man vet vad man har men inte vad man får!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan BOD veta det som aldrig sätter en fot i sin folkkyrka? Berit

   Radera
 5. BOD,

  Drömmer Du liksom du drömde när du påstod att inga ateister suttit i kyrkomötet och bestämt?

  Kanske dags att du börjar se verkligheten och tar ställning till denna istället för utopin om den "kära öppna sk folkkyrkan".

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Berit, troligen alias John, och HH,

   -Märkligt att den förstnämnde känner till mina kyrkobesök.
   Mindre märkligt att HH reagerar helt förväntat, när han ser att någon skriver sanningar om - just det! - vår kära öppna folkkyrka!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Välkommen åter i bloggosfären, käre Dag! /BoR

  SvaraRadera
 7. Gott att du är tillbaka!

  SvaraRadera
 8. Syskonen Hammar kan inte "rasera" den kristna tron även om de hade velat. Avfällingar och vantroende kan försvåra men inte fördärva.

  SvaraRadera
 9. GBP,

  Din invändning är väl mera en lek med ord än en egentlig invändning?

  Visst kan man säga t ex att den kristna tron är en och att det inte är något som kan raseras? Det är då ungefär som att diskutera Newtons lagar. Raserar man dem genom att visa att de är felaktiga / otillräckliga? Det verkar för mig då mest bli en strid om ord och dess betydelse.

  Hela nordafrika var en gång ett starkt kristet fäste. Av det är just inget kvar. Raserade den muslimska invasionen den kristna tron i dessa länder eller "försvårade" den den "bara"?

  Är en förvanskad kristendom försvårad eller raserad?
  Jag menar att kan den inte längre frälsa är den raserad och att det syskonen Hammar med flera ägnat sig åt med stöd av kyrkans fiender och med hittills onekligen stor framgång är att forma en lära som enbart har skenet av att vara kristen och som alls inte kan frälsa.

  Att då tala om en "försvårad"kristen tro är ett , snällt sagt, understatement.

  Förhoppningsvis menar vi dock det samma. Kanske ser vi vidden av förstörelse olika? Att landet Sverige idag stort sett är sekulärt torde vara ett faktum de flesta medger och en stor del tom är stolta över. Däremot att SVeK, dess styrande "elit" till stor del är sekulärt och i den mån de predikar är det något annat än den kristna tron, annat än den apostoliska läran som är ett av flera kännetecken på en "Kristi Kyrka" i världen.

  //HH

  SvaraRadera
 10. Där är väl ändå för väl att Pierre Kjellin inte kandiderar i Värmland och samtidigt är präst. För partidistriktet där har strukit alla präster från S-listorna, inklusive en nuvarande kyrkostyrelseledamot.
  Frågan är vad de gör om samma individer då kandiderar för någon annan lista, slängs de då ut ur S p.g.a. illojalitet?
  När det de facto är partiet som brustit i lojalitet och inte medlemmen som ville kandidera.
  Måtte detta vara ännu ett litet steg mot att slippa partiväldet i kyrkan.

  SvaraRadera