lördag 19 augusti 2017

Koftor i S i Värmland

Säg vad ni vill om S i Värmland, men ess är de inte. Jag skulle kunna tänkas tycka det är lite roligt när socialdemokrater petas, men det gör jag inte. Någon S-ombudsman gjorde sig i demokratisk ordning, det heter så, av med Lars Rydje i Borlänge förra valet. Felet? Han var för gammal. Och nu ryker Birgitta Halvarsson och Mats Johansson Flygg. Felet? De är präster.

Nu vet ni vad jag inte tror i ämbetsfrågan och jag är kanske mest förblivande häpen över att ingen någonsin brytt sig om att förklara på vilket sätt jag tänker fel och anbefaller någon bok jag kunde läsa. Men S tror att prästvigningen besmittat Birgitta och Mats. Stackars Jesper Eneroth ska ta avstånd men inte, det är problemet för ledande sossar. Han konstaterar att partiet inte "förordar" (ordet föll så) att en yrkesgrupp (ordet föll så också) inte ska uteslutas. Det bästa av allt är att Jesper menar att det skulle vara "odemokratiskt" (ordet föll verkligen så) om han sa vad han tyckte om valet av representanter i Värmland. Odemokratiskt? Hur då? Och val? Är det inte bortval vi talar om?

S-ordföranden Ulric Andersson i Värmland menar, att det inte är bra att vara sin egen arbetsgivare. Tjänstemän ska inte vara förtroendevalda. Ni förstår tankegången - eller bristen på eftertanke. Andersson har förstås inte fattat vad han styr i - själva kyrkofrågan - men det är partiet som styr på partiets egna villkor, det sker i någon demokratisk ordning och Andersson demonstrerar hur vanvettig partipolitiseringen är. Behöver ni fler bevis?

Nu gillar jag Birgitta och Mats. Jag gillar Lars Rydje också. Birgitta har inte bara som barn bott i Moheda. Hon har bott på övervåningen i Ingas och Emils hus och Inga var Morsans faster. Emil målade. Några av hans tavlor har jag. Birgittas pappa höll på med att röja efter olyckan i Berget och vi talar i tid tidigt 1960-tal. Birgitta har också varit kommunalråd i Torsby och är i botten lärare. Har hon inte kört taxi också? Hon torde ha en hel del meriter för att sitta i stiftsfullmäktige. Att hon också sitter i kyrkostyrelsen och kyrkomötet kunde utvärderats i alla fall.

Om Birgitta ska det enkelt sägas att hon är saklig, förmår lyssna på synpunkter och hör till de i sammanträdessammanhang ordningsamma. Som för alla socialdemokrater är partiets styrka dess svaghet. Det är inte så lätt när besluten fattas i partigruppen innan de intressanta debatterna i styrelsen. Men jag gillar Birgitta. Hon misstänker för övrigt mig för att ha socialdemokratiska böjelser. Detta har hon leende delgett mig. Att Birgitta vet en hel del om glesbygdslivet har varit ett plus i styrelsen. Hon kunde kanske varit lite vildare, kan jag tycka, men socialdemokratisk välvilja sätter gränser för sådant. Jag tror att vi båda varit häpna över bristen på strategiska samtal i kyrkostyrelsen, men Birgitta till synes mindre upprörd över detta än jag.

Mats mötte jag nog först i det fackliga arbetet och jag har talat personalfrågor med honom. Klok är han, värd förtroende. Jag har sett en erfaren präst med omsorg om människor. Självfallet har jag i honom inte mött en stor teolog. Sådana finns inte bland prästerna i Karlstads stift. Biskoparna Eklund, Runestam och Borgenstierna roterar väl i sina gravar när de ser stiftet  och Svenska kyrkan nuförtiden. För att inte tala om Anton Niklas Sundberg, men det ska vi alltså inte göra, för då tar det hus i helvete i de fina salongerna. Sundberg var hetlevrad och svor nämligen. Mats är en erfaren och välorienterad präst. Birgitta och han erbjöds blygsam plats på det socialdemokratiska partiets kyrkomöteslista med chans att bli inkryssade. Jojo. De tackade nej. De känner väl igen en förödmjukelse när de möter den ohöljd.

Frågan ska förstås ställas om t ex lärare inte ska få stå på S-listor. Eller undersköterskor på lista till landsting/region. Frågan ska väl också ställas om hur principbeslut egentligen tas. Valberedningen har frågat "partiet", vilket torde betyda någon i distriktet. Tage Erlander brukade tala om vilka "koftor" som fanns i partiet, koftor som ställde till det för partiledaren. Ulric kanske är så ull-rik att det räcker till en stor kofta?

I sak borde vi tala mycket om listorna. De sätts inte ihop av de kyrkliga utan av det vanliga sekulära partiet, som har en del okristligt folk i sina led. Dessa de kommunalt okristliga ska alltså ta personbesluten, de som styr rekryteringen till Svenska kyrkans styrelsen på olika nivåer. "Fatta, morfar!" som barnbarnet Alma sa.

Den andra modellen är förstås att Guds folk på platsen försöker förstå kallelser, inte bara de till kyrkopolitiskt ansvar. Det är en fortgående uppmuntransprocess i församlingarna, där vi ser varandras gåvor och ser till att de används. If you don't use them you'll loose them. Nu vill det till att folk i Karlstads stift har vett att i demokratisk ordning rösta på andra listor än S. Birgittas och Mats kompetenser har stiftets folk inte en chans att rösta på och ta tillvara. I en nomineringsgrupp som inte är partipolitisk, hade de uppenbarligen fortsatt vara kandidater i kyrkovalet!

Det finns märkligt nog sådana som försvarar partipolitiseringen av Svenska kyrkan. Inte ens de interiörer från Värmland som nu öppet redovisas, kommer att ändra deras hållning. Detta faktum ter sig som mer än märkligt. Jag antar att det tekniska begreppet för detta tillstånd är "förhärdelse", ett andligt tillstånd sålunda.

Vad jag gör idag? Packar valsedlar för Frimodig kyrka hos Nymans i Ingelstad. Och så låter jag Sven E Kragh muntra upp mig. Toaletter i kyrkan, si det är framtidens melodi och en valfråga förstås. Närodlat skulle alltså betyda "en toalett nära till när du behöver!" - ? Ger röster. Är genialt oslagbart. Och kyrka = kyrkobyggnad.
https://www.facebook.com/centerpartietkarlstad/videos/1440366686051944/

41 kommentarer:

 1. Mycket av dagens kyrkliga verklighet är borta om bara en generation. Kyrkotillhörigheten kan väntas gå ned till ca 20 %. SvK blir ungefär jämnstor med organiserad islam. Problemen med en resursslukande fastighetsförvaltning gigantiska. Köttgrytor och sinekurer kommer att vara behagliga minnen. Den allmänna flykten från yrken med inriktning på människor än mer accentuerad. Den kyrkliga avvecklingen är likartad i hela Västeuropa.

  Kanske kan rentav dagens skraltiga kyrkliga kompetens och insikt framstå som ett rosarött minne av en svunnen, förhållandevis lycklig tid? Ännu en liten tid av relativt lugn. Sedan väntar en bister framtid.

  /Jonte

  SvaraRadera
 2. Försvara deras rätt att ställa upp!

  -En intressant text av bloggaren i dag men intressant på grund av det han INTE skriver om den egna gruppens, FK, kandidater.
  Synpunkter på andras kandidatval går bra. Lärare eller inte? Tjänstemän i allmänhet eller andra arbetsgivare?

  Men är det tillfyllest att av 12 (tolv) kyrkomötesledamöter för FK är 11 präster eller teologer? Och könsfördelningen då?
  Ja, kära bloggaläsare, den vet ni säkert vid det här laget. Annars finns den tillgänglig på nätet. Män, män och åter män - utom en enda.

  Med all respekt för FK, som - läser jag i den tidning som bloggaren kallar torsdagsdepressionen men som hellre borde benämnas torsdagsambitionen - i år har producerat en tredjedel av motionerna till årets kyrkomöte, medan Borgerligt Alternativ bara har åstadkommit 5 - kan väl dess ledamöters yrken och könsfördelning inte kallas representativ för
  folket - eller, naturligtvis, folkkyrkan.

  Men så är ju heller inte FK, trots dess initialer, en nomineringsgrupp för folkkyrkan.

  -Klyv nu inte näbb mot dessa mina enkla faktanoteringar, kära kritiker. Det lönar sig inte, ty yrket och fördelningen manligt-kvinnligt talar sitt tydliga språk.
  Det är alltså inte ett påstående av undertecknad.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väljarna väljer och deras val är utan appell - eller hur var det. PÅ FK:s Växjölista till kyrkomötet återfinns 49 namn. Många är präster, erfarna församlingsledare. De fortsätter sitt pastorala arbete genom att förklara sig villiga till kyrkopolitiskt ansvar. Student, barnmorska, antikvarie, två journalister, kamrer, brandman, affärsägare, företagare, platschef, ambulandssjukvårdare, säljare, företagare, sjuksköterska, två till och med, lärare, universitetslärare. Tre är disputerade, två är doktorander. Till det kommer diakoner och kyrkomusiker. Det är sannerligen inte en lista som skäms för sig vare sig det kommer till kyrklighet eller frimodighet.
   Frågan är dock hur detta kan kallas något annat än en nomineringsgrupp för folkkyrkan. Vad skulle den annars vara? Eller använder Dike begreppet folkkyrka som gruppbeteckning? Är då bara somliga svenskar och andra bortdefinierade som svenskar. Jag menar, folkkyrka är ju beteckningen på Svenska kyrkan när den inte är en reformert frikyrka. Vi kan Billing och Eklund. Kan Dike?

   Radera
  2. Finns det något som sägs av kyrko- eller biskopsmöte som tyder på att SvK inte är reformert?
   Jämför gärna reformert praxis med kyrkovalprogrammen.

   Radera
 3. Frimodig kyrka rekommenderar jag alla jag känner att rösta på. Men finns deras röstsedlar på alla vallokaler i år? Jag vet att de inte fanns vid förra kyrkovalet. Frimodig kyrka finns ju inte alls på många orter...

  SvaraRadera
 4. I vårt församlingsblad står det att det demokratiska styret är kyrkans identitet, given av Gud, eftersom den består av människor som ju är avbilder. Det lät bra, men främjade inte nattsömnen.

  Jag tror man menar att eftersom alla är avbilder så måste alla få tycka också. Typ. Varför använder inte all världens kyrkor det skicket i så fall, liksom?

  SvaraRadera
 5. Det är i sanning märkligt att det finns de som förfäktar att sekulära partier ska ha inflytande över ett kristet samfund. Att socialdemokraterna inte har något som helst intresse av Svenska kyrkan som del i Kristi Kyrka är uppenbart. I valprogrammet som fastslagits av partistyrelsen anges: ”För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.”
  Jag som i min enfald alltid trott att Kyrkan ska bygga Guds rike!

  För partipolitiken i kyrkan är perspektivet utifrån och in istället för inifrån och ut med Jesus i centrum. Kyrkan behöver inte ”påfyllning” utifrån. Det är Ordet som är grunden. Jesus och den kristna tron går inte att inordna eller tolka utifrån futtiga mänskliga ideologier, allra minst i en ytlig vänster-högerskala.

  Jag konstaterar att kyrkan är en plattform bland flera för dessa partier. Engagemanget kan sammanfattas i ett ord: MAKT. Det är ambitioner om makt och inflytande i samhället som styr. Det handlar om att bibehålla och utöka makten i Kyrkan som S och C som en del av den svenska folkrörelsen. Det handlar om makt som ska utövas till varje pris och utan hänsyn till konsekvenserna för kyrkan. Det kristna livet kännetecknas inte av "whats's in it for me" utan av vad jag själv kan bidra med.

  Svenska kyrkan har till stora delar reducerats till att bli en leverantör av kyrkliga tjänster vid livets sk Stordagar avropade av "icke troende kristna” medlemmar som Pierre Kjellin i Uppsala (jfr. Dags inlägg 170817). Gå gärna in på svenskakyrkan.se och klicka runt. Ni kommer då att märka att ”kundfokus” är det som gäller för kyrkans anställda kommunikatörer, vår tids förkunnare och profeter. Den soppa som serveras kan i vissa stycken svårligen kännas igen som kristen tro.

  Tomma tunnor skramlar mest!

  /HFG

  twitter: @kyrkovalet2017

  www.kyrkovalet.blogspot.com
  (Med bl.a. kommenterar på S och C kyrkovalsprogram. Det finns mycket att förundras över.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hörde att det finns önskemål om att få sin skilsmässa välsignad.

   Jag begrep inte vad det innebär. För egen del skulle det räcka med att erkänna att förhållandet gick åt fanders. Jag skulle inte kräva välsignelse över det. Men det kommer nog snart på den kyrkliga al'a Carten.

   Radera
  2. Alphadeltagaren,
   det där är lite som när kyrkor "avsakraliseras". Jag har alltid undrat om det betyder att prästen står där och förbannar kyrkan.

   Radera
  3. Efter det att Svky infört välsignelser för skilsmässor kommer det åostkristna samfundet att införa välsignelser för aborter, inte för det döda barnet utan för de som ville döda det och utförde dödandet!
   Antony

   Radera
  4. Precis som med allt annat så måste man nog bestämma sig för vad en välsignelse är. Är det ett gudomligt bifall till det som hänt eller ska hända, eller är det ett borttagande av obehagskänslan? Eller vad ÄR det? Det är viktigt att klargöra nu när vi håller på att förvandla kyrkan till en kommunal service-enhet.

   Radera
 6. Idog kamp präglar Bloggarens dag. Här skys inte jobb, vare sig andligt, intellektuellt eller fysiskt.

  Möjligen kan åtminstone inledningen till slutet av politikerväldet nu anas om hörnet? Kanske blir kyrkans situation personalmässigt snart så trängd, att man åter måste acceptera de klassiskt kristna, de som tycks lyckas med församlingsbyggande?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 7. Kyrkovalet gör mig deprimerad, där kommer en minimal minoritet av medlemmarna att rödta in en majotitet av politrucker och politiska kommissarier.

  Dike frågade härom dagen om det kommer några kommentarer som uppskattar den svenska lutherska kyrkan. Ja, jag kommer som lekman att vara aktiv i en gudstjänst i morgon som säkert är en kristen sammankomst och en samling inför vår fader.
  Men hur länge kommer jag att kunna hitta en sådan?

  I Malmö avsatte socialdemokraterna kyrkoherden och vägrade honom hålla avskedspredikan. Det ödet väntar säkert varje biskop som vågar gå emot dem
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 8. Det är ett lite trist beteende att som jag nästan enbart hugga på det jag motsätter mig. Men jag försvarar det hela med att du ju har en fan club som gör det motsatta.

  Kvinnoprästfrågan igen: " jag är kanske mest förblivande häpen över att ingen någonsin brytt sig om att förklara på vilket sätt jag tänker fel och anbefaller någon bok jag kunde läsa."

  Men måste man läsa en bok för att tycka att argumenten mot kvinnliga präster inte håller och är så vattentäta att det är befogat att neka halva mänskligheten att ens komma i fråga när det gäller att vigas till präst?

  Samt, och igen: Kan man få vara kristen utan att tro att den helige Ande väglett kyrkan i allt genom årtusenden och århundranden? Som jag upprepat ser jag att det är män som tolkat och föreskrivit genom dessa tider. Är inte säker på att Anden var med dem alltid. Liksom kvinnorna i SvK i dag sätter sin prägling på teologin och läran har män gjort det också. Inget av könen kan göra anspråk på att vara "neutrala".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man måste läsa flera böcker. Åsikter duger inte. Insikter tarvas. Och den som ska ändra den allmänkyrkliga ordningen har ansvaret att visa att beslutet är i överensstämmelse med Guds vilja. Det visade inte riksdagen 1958.

   Radera
  2. Att läsa böcker är förvisso bra - själv har jag just avslutat Karen Armstrongs självbiografi och om hennes insikter om Gud och Paulus. Jag tror inte att du skulle gilla en del av dem.

   Men det krävs ingen bokläsning för att kunna kritisera argumentet att den helige Ande väglett kyrkan hela tiden. Eller, i så fall skulle vi väl fortfarande ha en påve? Vägledde Anden inte Luther? Det tror jag att du tror. Anden kan alltså vägleda reformer - som gör att kyrkan gör på ett helt annat sätt än "den alltid har gjort". Om det är så som jag påstår är problemet att det är NI som inte "förlitar er på den helige Ande" - ni vill bestämma hur Anden ska agera så att det stämmer med era preferenser.

   Radera
  3. Skillnaden mot Luther är ju att han inte ville införa något nytt utan ville "back to basics", till det som den kristna kyrkan alltid och överallt trott och lärt. Ordningen med kvinnliga präster kan inte räknas dit.
   /Per H

   Radera
  4. Jo men påvarna kom väl in rätt tidigt i bilden? En katolik skulle säga att Jesus instiftade påveämbetet och det lutheranerna gjorde var att att göra uppror mot något som "kyrkan alltid har trott" - och således "inte förlitar sig på den helige Ande" Så - hur var det med den helige Ande som vägleder? Gjorde den (?) det då men inte nu och hur kan man vara säker på det?

   Radera
  5. Då skulle den romerske katoliken ha fel. Påven bannlyste i stället för att ta debatten. Det gav oss alla problem att hantera. Anden går aldrig bortom Skriften. När Anden vägleder är det genom att fördjupa vår insikt om bibelord som vi har lätt till hands, på skrivbord, vid sängen eller på en särskild möbel till fromhetslivets underlättande.

   Radera
  6. Så här skriver katoliknu.se: "När Jesus Kristus, Guds människoblivne son, grundlade kyrkan, samlade han apostlar och sände ut dem i hela världen. För att hålla samman denna skara gav han uppdraget åt Petrus att vara en herde för dem. Detta uppdrag har gått vidare genom tiden till dagens påve Johannes Paulus II."

   Nej det gjorde ju Jesus inte (även om jag inte gör anspråk på att kunna tolka allt i Bibeln rätt). Men han sände inte heller ut ”präster” som skulle vigas till en speciell befattning och ha ensamrätt på förrätta nattvard m.m. Varför skulle katolikernas uppfattning att det ska finnas en påve vara MERA fel än att vi har kyrkor med präster som vigs till denna tjänst?

   I inget av fallen kan man säga att det är Jesus som ”upphovsmannen”, inte direkt och uppenbart i alla fall. Och Paulus har inte heller sagt något som kan direkt översättas till det prästämbete vi har i dag. Det rör sig i båda fallen om tolkningar av Jesus ord, och katolska kyrkan torde väl mena att eftersom kyrkan har haft påvar sedan nästan från början (?) så visar det att Gud vill ha det så. Liksom du har pekat på att Gud inte vill att kvinnor ska vara präster, eftersom de dröjde 1960 år innan vi fick det. Jag kan inte se någon skillnad, till varför Anden vill ha präster men inte en påve. Det är för att jag inte läst böcker om detta, hävdar du säkert. Men även de som HAR läst böcker om just detta skulle nog i många fall komma till samma ståndpunkt som jag.

   Radera
  7. Anna, Jesus instiftade både det apostoliska biskopsämbetet och gjorde Petrus och hans efterföljande biskopar på Petri Stol till centrum och klippan i Kyrkan. Jesus utvalde MÄN till dessa uppdrag och i mässan är prästen "In persona Christi" varför det är en OMÖJLIGHET med kvinnliga präster.
   Den halsstarrige schismatikern och heretikern Luther la grunden för ding-dong heresier som kvinnliga "präster" och homosexuella "äktenskap"!
   Antony

   Radera
  8. Vilken fråga diskuteras? Är det "Har Anden alltid väglett Kyrkan?" eller är det "Har Kyrkan alltid låtit sig vägledas av Anden?"
   /Per H

   Radera
  9. Huvudet på spiken, Per H! Mycket klokt sagt. Det är ju exakt så det är.

   Radera
  10. Antony: Hur vet du att med "klippan som min kyrka ska vila på" betyder att en enskild man ska betraktas som ofelbar (i vissa situationer)samt framträda med pompa och ståt i ett enormt palats (Peterkyrkan): Hur vet du överhuvudtaget att Jesus menade att det skulle finnas ett prästämbete som man måste vigas till och att endast dessa män får utdela nattvarden m.m?

   Radera
  11. Per H: Det är väl två frågor som diskuteras: Jag ifrågasätter argumentet som jag brukar få läsa här, att kyrkans Tradition i sig är en auktoritet, att denna blivit vägledd av den Helige Ande. Men om Luther hade rätt i det han framförde, (eller om det var hans efterföljare, avvisade Luther själv påveämbetet?) så har Anden så att säga skitit i kyrkan i ca 1500 år, eller lite mindre. Men det är det ingen som tror. Så varför skulle den helige Ande inte kunna vara delaktig i reformen med kvinnliga präster?

   Om du då svarar att Luther inte agerade mot utan enligt Bibeln till skillnad mot katolska kyrkan som införde något "obibliskt" som påveämbetet, så är nästa fråga hur du eller ni kan anse att katolska kyrkan gjort detta MER än den evangelisk-lutherska har. Som jag ser det är det väl en del frikyrkor som Pingstkyrkan som har en gudstjänstordning som något så när liknar det som beskrivs i Bibeln. Vigningen till präst, idén att denna ensam ska förvalta sakramenten osv är ett mänskligt påfund, som inte har ett direkt stöd i Bibeln. Jag förstår då inte hur man tvärsäkert kan säga att Gud inte vill ha kvinnliga präster, när själva prästämbetet i sig som det ser ut i dag är ett mänskligt påfund (som inte behöver vara fel för det, visserligen).

   Radera
  12. Hur är det med översättningen av Petrus - klippa eller liten sten? Är Bibeln felöversatt?

   Radera
  13. @Anna: Beundrar ditt mod att ge dig in i "tvåfrontskrig" :).

   Mina svar på egna frågor är "ja" respektive "nej". Tänker att det är ett viktigt perspektiv att ha med för att komma rätt i den fortsatta diskussionen. Pga detta kan kyrkan hamna fel utan att "Anden skiter i kyrkan".

   Fler viktiga frågor:
   - Hur definierar du "kyrkans Tradition"? Vad utgörs den av?
   - Hur leder den Helige Ande? Vilka medel/verktyg använder Anden i ledningen?

   /Per H

   Radera
  14. Per H: Jag definierar inte "kyrkans tradition". Kyrkan har en tradition men den är inte en auktoritet i sig själv. Således ser jag inget värde i förklaringen till att kyrkan aldrig haft kvinnliga präster är något mer än "samhällets tradition" - det finns inte en enda tjänst dit män har velat släppa till kvinnor, oavsett område. Vi har fått kämpa för precis allt, och att kyrkan inte ligger i täten är kanske inte så förvånande.

   Så nej, samhällets tradition är inte per definition en auktoritet och kyrkan har varit en del av samhället och samhället en del av kyrkan. Varje generation får själv bedöma vilja traditioner som är värda att bevara. Jag kan inte se att den med enbart manliga präster hör dit. Men om så är fallet, i synnerhet inte med argumentet att det är "kyrkans tradition".

   Din andra fråga: Jag har ingen aning om hur den helige Ande leder. Vet nån?

   Radera
  15. Tack för ditt inlägg. Det ger en god bild.av hur din världsbild ser ut och hur du landar i de ståndpunkter du har.
   /Per H

   Radera
  16. Anna: Jag vet det eftersom att Kristi Kyrka, och hans apostoliska ämbetsbärare lär det, och har alltid lärt det och kommer att alltid lära det!
   Antony

   Radera
 9. Det är väl bra ju fler präster som tar plats i kyrkomötet - ja varför inte biskopar! I den bästa av världar bestod kyrkomötet av enbart präster och biskopar eftersom det är något helt okristligt att lekmän ska sitta och rösta om vad som är den kristna tron.

  Jonas M

  SvaraRadera
 10. -Där kom det direkt uttryckt!

  Bara biskopar och präster i kyrkan! Okristligt med lekmän i kyrkomötet!
  Säga vad man vill om Jonas Nilsson, men han huttlar inte med sin åsikt. I hans kyrka styr prästerskapet. Den folkliga förankringen är noll och ingen. Folkkyrkan finns inte ens i hans sinnevärld.

  Jojo, visst har Du rätt, bäste Jonas, till Din åsikt. Men den är inte folkets. Och åsikten är också en kränkning av människors tro, samtidigt som respekten för den enskilde också är noll och ingen. Det är nämligen, enligt Dig, okristligt med lekmän i kyrkans beslutande organ.

  Medan Du på detta oförblommerade sätt sparkar på lekmän böjer jag mig ned av värme och tacksamhet över deras ideella, uppoffrande och fantastiska arbete för Svenska kyrkan.

  Här är på sin plats att fråga bloggaren, om han delar Din åsikt, att det är "helt okristligt" med lekmän i kyrkomötet. Tacksam för svar, hr bloggare!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den åsikten delar jag inte. Däremot undrar jag över kyrkomötets sedan år 1983 självpåtagna kompetens. I den kyrka jag döptes var det inte så. Och kyrkomötet bestod då av personvalda samt biskopar.

   Radera
  2. Det där med att folkets vilja ska styra gick väl sådär när de beslutade att gjuta en guldkalv?
   Finns det kanhända en guldkalv i SvK idag?

   Radera
  3. Guldkalven är kanske inte främst löner och pensioner i församlingar utan församling. Snarare tillbes och äras "Egyptens gudar" i folkkyrklig hemgjutning under namn av värdegrund, alla människors lika värde, BDS, pride och gränslöshet för att bara nämna några i dagens kyrkliga ökenvandring hemgjutna gudar.

   Det var prästen Aron, Mose bror, som med hjälp av de prästerliga leviterna gjöt guldkalven på folkets enträgna begäran. Det egyptiska överflödets gudar tycks lockande inför öknens utmaningar.

   Då som nu?

   /Jonte

   Radera
  4. Här anar man tydligt att det är den Vedervärdige själv som viskar sina försåtliga svar i herr Dikes öra innan de kommer på pränt. /John

   Radera
  5. Mycket bra kommentar, Jonte! Det postkristna samfundet har gått fullständigt vilse bland dagens hemgjutna hedonistiska och nihilistiska "gudar"!
   Antony

   Radera
 11. DIKe,

  Du kanske borde göra klart för dig vad du menar med lekmän. Var det rätt av sossarna att i kyrkomötet sätta in en uttalad ateist (och lekman) som Nancy Eriksson?

  Skall i din "folkkyrka" ateister bestämma?

  När man betecknar med lekman skall man kanske påminna sig att man kan hävda att alla som inte är prästvigda är lekmän i viss mening medan i dagligt tal normalt avses en i facket okunnig med endast dimmiga föreställningar om ämnet.

  Tom Du, fast jag betvivlar nog, borde väl tycka att om man inget vet om ämnet borde man inte få bestämma inom ämnet.

  Där är det skillnad idag mot forna tiders "lekmän" i kyrkan. De var ofta bibelsprängda och sant troende kristna.

  Dagens "lekmän" med få undantag tycks varken vara troende kristna och alls inte bibelsprängda. De är bara besatta av en önskan att bestämma, lyfta arvoden osv. De liksom t.ex Du ses sällan i kyrkbänken men bestämma vill de liksom Du.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, jag tycker att ditt sista stycke beskriver många fler än lekmännen i SvK.

   Radera
 12. Det handlar inte om att sparka på lekmän, tvärtom bör de ha en större plats i kyrkan, men på ett annat sätt. Nej det handlar istället om kyrkans natur. Det är läroämbetet som slår fast läran och dit hör inte lekmännen. Det betyder inte att man sparkar på någon utan att det finns olika uppdrag.

  Jonas M

  SvaraRadera
 13. Peter T,

  Lite sent kanske men låt mig påpeka att jag håller med, dvs om vi talar om samma saker. Ser man det som kontradiktoriska motsatser- dvs lekmän -icke lekmän och begränsar oss till SVeK´s medlemmar betyder det rimligtvis att Du menar att där finns prelater som varken är bibelsprängda eller sant kristet troende?

  Ja, jag är enig även om jag förmodar att åtminstone prelaterna har något mer än rudimentär kunskap om skriften. Troende kristna däremot är sannerligen inte alla och många gör sitt "bästa" för att vränga och omtolka skriften så att den passar in i vad som för tillfället är PK.

  I sammanhanget erinrar jag mig Sidenvall´s bok. Ett tunt häfte "Kampen för tron". Han berättar där bl.a om hur man under hans teologiutbildning fick "lära" sig att det - det nya- det man eftersträvade handlade om att bevara de kristna begreppen men fylla det med nytt innehåll som "bättre" kunde accepteras av den moderna ,upplysta människan.

  Längre fram exemplifierar han med en "teolog" från Umeå universitet. En Peter Thalen som 1999 i en artikel i Sr att "felet" med påskfirandet är att det så starkt kopplats till "övernaturliga" händelser som den kroppsliga uppståndelsen ur graven. Ett sådant påstående kunde enligt honom inte "säljas" ens med mördande reklam.

  Att t ex Paulus starkt poängterar just uppståndelsen och dess betydelse negligerar han trots att det är själva kvintessensen i den kristna tron. Paulus påpekar frankt att om det inte vore sant vore allt lögn och vi alla de mest ömkansvärda varelser -kvar i våra synder. Därför refererar han också till mer än femhundra vittnen trots att på den tiden lagen talade om att vad två eller tre-föralldel gärna fler samstämt vittnade om. Det var sanning.

  Man tog hårt på den regeln, så hårt att t ex när Jesus skulle dömas och man vet att hela domstolen var fientlig mot honom och enbart sökte efter en anledning att få honom dömd och till sin hjälp skaffat "villiga" vittnen som skulle styrka deras anklagelser. Dessa jagades senare ut därför att de trasslade in sig i lögner. (Normalt skulle dessa därefter dömts strängt- sannolikt själva stenats. Nu lät man dem löpa. Säger en del om domstolen?)

  Oavsett. Visst finns det prelater som är allt annat än kristna. Ja inte i någon bemärkelse men framförallt inte i den bemärkelse man menar när man talar om en apostolisk kyrka.

  Vi har idag tom biskopar som förnekar stort sett allt i den apostoliska trosbekännelsen och ett SVeK som helt formellt påpekar att trosbekännelsen inte är föremål för tro.

  Ett läroämbete som säger att det viktiga är "förtröstan" inte " försantförhållande". Hur man skall kunna förtrösta på något man inte tror är sant. Tja det förklarar man inte men vad man indirekt säger är en viss potentats ord. I mitt rike blir envar salig på sin tro. Dock, inom SVeK gäller det mera burdusa "tro vad Ni vill bara Ni betalar kyrkoavgiften!

  //HH

  SvaraRadera