tisdag 22 augusti 2017

Öppen kyrka för alla

Öppen kyrka för alla, ÖKA, är det namn som borde anmälas till konsumentverket för denna nomineringsgrupp kom till just för att inte alla skulle rymmas. Inte sådana som jag. Det var Britta Olinder, docent i engelska i Göteborg, som vi alla i POSK varit snälla emot, som splittrade POSK. Nu skulle ÖKA våren 2001 bildas men saken stod klar redan 2000. POSK hade svårt att hantera det aviserade avhoppet, som somliga uppfattade som ett svek mot den gemensamma linjen, dvs att hålla ihop. Olinder kom till höstens kyrkomöte år 2000 och skulle vara med i POSK-gruppen precis som vanligt. Det fanns argument mot detta och kompromissen blev att Olinder inte fick vara med när kyrkovalet 2001 skulle diskuteras. Jag tror inte Britta Olinder fattade varför det skulle vara så. Hon borde alls inte ha varit med för den delen, inte när hon öppet aviserat vd hon avsåg.

ÖKA är i första hand en företeelse från Göteborg och där blir kyrkolivet snart i ökande utsträckning som ÖKA vill ha det. Det röstas fram ett par kvinnor i nomineringsvalet till biskop idag och den som har starkast stöd av dem får det slutliga stödet och Jonas Eek får fortsätta förlägga böcker. Inte ens Wisti kan stå emot. Ibland är det värsta Gud låter ske det vi bett om. Transformationen av Göteborgs stift har gått på en generation. Det är egentligen rätt självklart och jag klandrar inte de försiktiga gammal- och högkyrkliga, som framför allt ville sitta stilla i båten och inte komma något buller åstad. Det var korkat, visst. Klandervärt, nja. Den som ska i fängelse hamnar i fängelse och den som ska ha halsen avskuren, får halsen avskuren. Så enkelt är det.

ÖKA vill visa frimodighet, heter det i programmet. För detta skulle väl inte ÖKA behövas när det finns en hel frimodig nomineringsgrupp? ÖKA vill ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner. Så hur ska man då få fram fler manliga präster och diakoner? Kyrkan ska också vara lätt tillgänglig för alla som efterfrågar kyrkans tjänster. Jojo, det är enkelt i storpastoratens tidevarv och försök en ringa präst och tala in ett meddelande på telefonsvararen. Många präster använder den nya teknik, som gör att de lätt kan nås på så vis, att de lyssnar in vad som sagts på telefonsvararen när det passar dem. Lätt tillgänglig?

När det kommer till diakoni ska tydligen kyrkan vara en röst i samhällsdebatten. En röst eller en röst?  Som säger vad om det nu inte är så att det ska finnas en kyrklig röst? Föregångare i miljöarbetet förstås och verka för en human flyktingpolitik. Ja, ni vet hur det ska sägas. ÖKA säger det just så. Såvitt jag kan se är det MTD-religionen som förespråkas. Gud nämns på ett enda ställe i programmet, Jesus, Kyrkans Herre, inte alls.

Ordet "kön" nämns två gånger. Först när det gäller ämbetet och sedan när vi kommer till vigselfrågan. Det verkar som om ÖKA syftar till att präster ska viga par av såväl samma som av olika kön. Det är tydligen en skräpning på gång och saken gäller då lagstiftningen med införd vigselskyldighet, den som just nu i svensk lag inte finns. Men då borde anständigtvis ÖKA få problem med att vara "öppen för diskussion och mångfald" för Svenska kyrkan proklameras vara öppen för alla som söker, tvivlar och tror. Jag tvivlar. Får jag vara med? Jag tvivlar när det handlar om de frågor ÖKA väljer att prioritera - könsfrågorna liksom. En kyrka som ska vara "alla medlemmars kyrka" men inte egentligen är det utan kom till för att vara emot sådana som tänker som jag - vad ger ni mig för det? ÖKA:s program är ett kolonisationsprojekt där urbefolkningen ska in och nya spännande människor lockas med. Oss emellan, men sprid det inte för vitt och brett, det här går jag inte på. Jag tror helt enkelt inte som ÖKA. Jag är övertygad om att ÖKA:s väg en är olycksväg, historiskt förklarlig men olycklig. Gå den!

ÖKA uppstår som en ren negation i Göteborgs stift. Projektet torgförs förstås som något annat. Jag menar att vi ska visa andra nomineringsgrupper respekt, dvs titta en gång till vad som sker i det som synes ske och vad som avses bortom ordridåerna. När man re-spekterar är allt inte respektabelt. Då säger vi det utan krusiduller eller inlindningar.

Ses vi klockan 17 i centrala Löttorp? Där ska jag säga något om kyrkopolitik och om Jesus som Kyrkans Herre också. Simon Lind och jag hör till de frimodiga. Hanna Wilhelmsson skyndar sig från jobbet.

21 kommentarer:

 1. 'Öppen kyrka för alla' är precis som Missionsprovinsen – gudstjänsterna är öppna för alla, men när det gäller ämbetet, ställs särskilda krav för att få komma in.

  SvaraRadera
 2. En god ordning, att något som vi skulle kunna beskriva som att kyrkosamfundet har krav, till exempel på präster. Samfundet avgör vilka krav som ställs, inte den enskilde prästen.
  Dag verkar tro att alla ska få vara med som själva tycker att de har den rätta tron.

  SvaraRadera
 3. Fasligt vad illa ute Göteborgs stift tycks vara. Vad har dom gjort för ont? /smun

  SvaraRadera
  Svar
  1. HBTQ + Eckerdal säger allt!

   Radera
 4. Att kyrkan är öppen för alla, eller åtminstone för ateister, påvisas idag av intervjun med Pierre Kjellin i Dagen.
  Han uppger att han inte är kristen och kan därför göra ett gott jobb med att representera alla medlemmar som liksom han själv inte är troende.
  Frågan jag ställer mig är om BOD kommer att betrakta den artikeln som Fake News, eller till slut acceptera att många förtroendevalda inom SvK inte är troende kristna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är BOD troende? /John

   Radera
  2. Pierre Kjellin är ett utmärkt exempel på vilka det är som bestämmer vad det postkristna samfundet "lever och lär"!
   Antony

   Radera
  3. John, nu gör du precis samma felgrepp som BOD.
   Det är inte frågan om hur någon annan beskriver din tro.
   Det handlar om hur du beskriver din egen.
   Om någon anse4 sig vara (troende) kristen p.g.a. sitt dop & medlemskap, så innebär det inte att alla döpta medlemmar beskriver sig själva som (troende) kristna.
   De som påstår att alla förtroendevalda är kristna sätter sig alltså över somliga förtroendevaldas egna beskrivning av deras (icke-) tro. Intervjun med Pierre Kjellin motbevisar tesen om att alla förtroendevalda är kristna.
   En tes som BOD försvarat.
   Det viktiga i sammanhanget är att tesen är felaktig, inte hur troende någon är.

   Radera
 5. Förändringen av SvK har verkligen accelererat de senaste tjugo åren och det syns särskilt i Göteborg. På 90-talet kunde man slinka in på en mässa nästan var som helst i stiftet och mötas av gedigen förkunnelse. Liturgin var både vin och vatten (host, gammalkyrkligheten). När jag nu besöker stiftet innebär kyrkobesök ett fasligt googlande och letande för att hitta sakramental trygghet och ortodox predikan. Om sommaren är det lättare då emeritipräster tas i bruk. Gud signe dem!

  /Laikos

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men halledudanne då... men så är det när man envisas med att stanna kvar i det meningslösa luthertjafset /John

   Radera
  2. John, du saknar i hög grad respekt för dina meningsmotståndare. Detta gör det mycket svårt att ta dig på allvar.
   Men vad gör det för dig, bara du får häva ur dig?

   Radera
  3. Emeritiprästerna är snart döda samtidigt som Göteborgs stift inför den nya civilreligionen under HBTQ-Schamanen Eckerdals banér.
   I Göteborg stad går det fler i Katolska kyrkans mässor än i det postkristna samfundets gudstjänster.
   Antony

   Radera
  4. Det finns vissa tecken som visar att även den romerska påvekyrkan kan betraktas som en kyrklig gemenskap. SRK

   Radera
  5. SRK, kan du utveckla vad du menar med en kyrklig gemenskap?
   Antony

   Radera
  6. Mskr är samlade till gudstjänst. En präst finns tillstädes. Nattvard firas. SRK

   Radera
  7. ??? Vad hade det att göra med Katolska kyrkan?
   Antony

   Radera
 6. Förr i världen, Svenska kyrkans mest välbevarade döttrar: Göteborg, Luleå, Visby. Nu försiggår en koordinerad ansträngning att vända dem ut och in.

  Först Göteborg. Strax därefter Visby och Luleå. Den enda frågan är hur illa det går i Luleå.

  Jag tror att det här är rätt kört.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tror jag också. Någonstans växlade man över på fel spår, vet inte när. Ingen av de nyanställda vet hur man bromsar eller vänder så det tuffar på.

   Ingen vet vart resan går. Det man är mest stolt över är att det är gratis och öppet för alla.

   När man försöker säga att det är ett stup längre fram har man en tråkig attityd.

   Radera
  2. Luleå är väl också helt kört, där är väl "missionen" helt inriktad på att dela ut kondomer!
   Antony

   Radera
 7. ÖKA borde kanske byta namn till MINSKA, med hänsyftning till den kristna tron.

  Jonas M

  SvaraRadera
 8. Ja. Tror att alltihopa är lika bra, efter Dags devis "bättre ett slut på eländet än ett elände utan slut". Mainstreamkyrkan krånglar till det så oerhört för sig och kommer sno in sig själv i en knut som hon aldrig får upp. Meanwhile, det går omkring några såningsmän lite här och där. Vi gör ett jobb, vi får dopsamtal, vi håller mässor, vi har en gemenskap som kan avskilja några människor för att på heltid upprätthålla ett kristet gudstjänstliv. Vi håller oss lite på avstånd. Vi får "sju" goda år nu då lönerna rullar in. Vore jag kyrkoherde skulle jag köpa in hållbara paramenta i alla liturgiska kulörer, och så vidare. Snart kommer de "sju" dåliga åren, då vi kommer få se alla dem som snott in sig själva i knutar, falla. Mainstreamförsamlingar bärs upp av skara A, men de riktar sig till skara B (som inte vill veta av kyrkan). När skara A är döda eller har fått nog, har de inget kvar. Så ska orden besannas, att från honom som inget har, från honom ska det tas också det han har. Men den som har, han skall få. Ser det dagligdags i min församling. Desto hårdare grannförsamlingarna slår inklusivitetsknutar på sig själva och försöker och försöker att passa in, desto mera får vår församling deras rediga får (vare sig vi vill det eller inte!). Då gör grannförsamlingen analysen att deras tapp beror på att de inte tillräckligt lyckats med att förverkliga statskyrkoidealet, och så kör de ännu hårdare. Well. De närmaste decennierna kommer vi att få se vad det betyder att den som har skall få. Det viktiga nu är se till att vi har folk som vill rusta sig att ta emot ett folk i andlig kris, med en längtan efter Gud, präster som är vana att harva i torr jord får se ett helt gäng samlas. Vi behöver mer till detta, så utbed fler arbetare hos skördens herre. Tack.

  SvaraRadera