torsdag 2 augusti 2012

Luleå domkapitel och Radlers avsägelse

Nu ska det bli intressant att se hur mycket is i magen biskop Stiglund och domkapitlet har. Aleksander Radler har avsagt sig prästämbetet. Beviljas detta, har domkapitlet inte längre ett ärende att behandla. Kanske kan det gå till Åklagarkammaren för prövning - men spioneri är ett brott med 25 års preskriptionstid så det finns inte särskilt mycket att hämta, kan man anta. Radler spionerade för Stasis och DDR:s räkning men DDR föll för 23 år sedan. Det förbryterska som folk i Tyskland talat om var händelser i DDR - då han förrådde studentkamrater. För brott då, kan han helt enkelt inte straffas. Luleå domkapitel hade kunnat ta upp att Aleksander på raka frågor ljög.

Det finns dock en hel del att fundera över och vilja ha svar på. Jag vill veta vad Radler sysslade med vid teologiska fakulteten i Lund. Vem hjälpte in honom där? Vem såg till att han fick stipendierna och doktorandmöjligheter? Namn! Vad sa säkerhetspolisen till dekanus när polisen sökte upp fakultetens ansvarige. Berätta nu, professor Selander! Och jag menar att det måste utredas vilken utbildning Aleksander Radler fått av Stasi. Vilka metoder är han professionellt tränad i?

Men ska Aleksander egentligen jagas? Han hade spionuppdrag för DDR i Sverige. Om nattvakten förebrår tjuven för att han stjäl är det logiska svaret: "Jag är tjuv och ska stjäla. Du är nattvakt och ska vakta. Om jag kan stjäla är det du som varit försumlig i tjänsten, inte jag." Här gäller ett enda krav. Fram med namnen på de som på olika sätt gjorde tjänst åt DDR i Sverige. Rosenholzakterna, alltså.

Vad kan Luleå domkapitel göra? Såvitt jag förstår kan kapitlet vänta med att förklara Radler obehörig att utöva prästämbetet. Då står han fortsatt under domkapitlets och biskopens tillsyn och det finns en möjlighet att fortsätta utreda och - inte minst - ställa frågor till spionen. För Svenska kyrkan finns det uppenbarligen en hel del att lära om vad främmande makt ville veta om kyrkolivet. Den möjligheten får inte försummas nu.

Frågorna om hur Radler fick en bas i Svenska kyrkan ska väl också ställas? Var och av vem prästvigdes han? Finns i materialet något som berättar om Växjö stifts DDR-kontakter och kan förklara hur biskop Lindegård och professor Wingren blev hedersdoktorer i östtyska Greifswald? Var detta belöningar som på något sätt kan han med Radler att göra?

Kristdemokraterna har väl också en läxa att göra. Eller inte? Var Radlers kompetens av värde för partiet när nu DDR inte längre fanns? Fast nog måste Kristdemokraterna ta upp frågan om förbundsordförandens och andras naivitet.

Aleksander själv då? Han har levt en dubbelnaturs liv - å ena sidan tjänst åt Gud, å den andra tjänst åt DDR. Men kan inte spionens liv vara en tjänst åt Gud? Vad säger en lutheran? Den enkla sanningen är väl den att DDR och Stasi skickade en spion till Sverige. Hade inte DDR kollapsat, hade Aleksander fortsatt kunna informera om vad som hände i Sverige. Också detta år. Också inifrån kyrkomötet. Det hade kanske medborgarna i DDR kunnat ha glädje av? Aleksander talar nu om sitt dubbelspel. Tja. Är det inte själva spioneriets väsen han beskriver?

Luleå domkapitel kanske först med Aleksander Radlers erkännande har fått en viktig arbetsuppgift. Den behöver inte bedrivas med särskild skyndsamhet. När utredningen väl är klar, kan domkapitlet ta upp Radlers egen begäran om att bli förklarad obehörig att utöva prästämbetet - om inte frågan fallit därför att domkapitlet efter utredning och beslut på eget initiativ obehörigförklarat. Att den anklagade ska slippa undan granskning genom ett avhopp är väl en orimlighet?

24 kommentarer:

 1. I Dagen säger R att frågan är en religiös fråga btrf skuld och förlåtelse, det är det utifrån individaspekten, precis som två av offren uttalar sig i samma tidning om att de inte kan förlåta i nuläget utan behöver smälta det. De förvånas av att R kunnat härbärgera detta som präst i så många år. Det förvånar inte mig alls. Här tydliggörs vad St Paulus undervisar om btrf viljan, den kluvna av synden skadade att vilja ett och göra ett annat, att ha motiv men åstadkomma en effekt som är motsatsen. Det hör till den gamla människans natur att kamouflera sina nederlag och helst se dem hos andra än hos sig själv dvs intaga rollen av domare av andra, de som är de dåliga. Därför bör den teologiska frågan som R berör något ställas nämligen hur var förkunnelsen dör han åhörde? Hur agerade vänner och själasörjare? Vilka är medbrottslingar där får vi nog aldrig veta men den intressantaste frågan är inte den yttre som Dag beskriver (därmed inte sagt att den är ointressant, tvärtom!) utan den inre frågan om hur synden verkar och stöds av dem som kunde gjort skillnad. Det tycks mig som att när varnaren eller nattvakten för att använda Dags begrepp, tappar greppet om själavården dvd står fast men inte kvar, säger sanningar men inte älskar, brännmärker synden teoretiskt men inte bygger gemenskaper burna av sammanhang där det ömsesidigt stötas och stärks, där sker sådant här. Alltså den interna sekulariseringen i de svenskkyrkliga leden är värre än de yttre världsliga makter som använder syndare. Därmed bör varje kristen som tar del av detta inse att " det kunde varit jag" eller än hellre " det är jag", fast i andra frågor, för vem har inte svikit? Vem? Då bör R tackas och hedras då han synliggjort vad Jesus är och vad vi är! Gud låter aldrig synden få sista ordet utan använder också den, göt den till ett nådemedel, som när bud om Kristus, som inträder där kris uppstår, detta som medelklassen skyr mest av allt. Därför väljer säkert DK i Luleå den enkla vägen att säga ja och lägga ned, för nät en synd blottläggs kommer flera upp och hur skulle det se ut om alla satt i samma båt och livrädda väckte honom som kan gå på vatten och få höra " varför är ni rädda?" nej det man vill höra är det enkla " var inte rädda!", för det komplicerar inte saken, det kan bara strös ut som krusningar på ytan. Radler är en trons hjälte för han har visat hurdan människan är, inte genom sina akademiska meriter och böcker utan genom sitt svek och sin lögn. Gud är så märklig när han väljer ut sina röster, Gud väljer det svaga och föraktade, nu som förr. Synd att R är för gammal för att bli biskop, han hade fått min röst nu. /Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Som östtysk medborgare har han gjort sitt jobb, förstås. Som präst är emellertid ens lojalitet alltid med församlingen man tjänar, i det här fallet i det land han tjänstgjort. Dessa har han svikit, liksom de kristna i östtyskland som han förrådde. Ämbetet skall han fråntas, inte tillåtas avsäga sig.
  Sedan bör man ha förbarmande med honom, så att om han biktar sig ordentligt kan han få vara med i Svkyrkan. Ungefär så?

  SvaraRadera
 3. Har du några minnen själv av Radler i Lund? Han var ju där när du läste teologi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Radler var inte ett dugg intressrad av att handeda mig. I st förhörde han sig om min erfarenheter i USA och mina kontakter där, var de fanns, och vad de arbetade med. Jag förstod aldrig varför han var så intresserad, men tyckte det var underligt och avhöll mig intuitivt från att svara i detalj, eftersom han uppförde sig besynnerligt. Jag lade märke till att han visste saker om mig som han inte hade med att göra.

   Radera
 4. Jag tror att du har fel vad gäller domkapitlets möjligheter att utreda, en avsägelse ska behandlas innan eventuella tillsynsärenden, enligt kyrkoordningen.
  Hur kommer det sig förresten att Radler som disouterade i Systematik sedan undervisade i kyrkohistoria, för det gjorde han väl? Vem såg till att bereda honom rum där? Fanns det påtryckningar eller speciella kontakter? Var sådant under påverkan från Stasi-håll? Frågorna hopar sig, här finns mycket att ta reda på.
  Borde inte Lunds universitet omedelbart begära ut akterna och studera dem innan andra gör det? Hur många var egentligen involverade i detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sannolikt var det Gustaf Wingren som backade upp honom.

   Radera
 5. Det är nästan så att jag tror att du skriver för att provocera ovan. Hoppas det!

  Hittade ledaren från Dagen idag ...
  Där läser jag vad som legat över mig en tid.
  Vad som är och inte är Kyrkans uppdrag...

  http://www.dagen.se/opinion/ledare/det-ar-latt-att-vara-efterklok/

  SvaraRadera
 6. Alltså måste biskop och domkapitel i Luleå ha modet att avvakta med den nu av Radler själv begärda avkragningen!?
  Det verkar orimligt att hela ärendet så behändigt ska kunna "kastas ner i glömskans hav" och att såväl Radler som andra ska kunna tiga sig ur det de inte vill berätta! Har Svenska Kyrkan inget eget intresse av att få veta mera? Och de konkreta offren i DDR, då?! Ska de också tigas ihjäl?

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 7. Så fort sådana här affärer dyker upp brukar det visa sig vilka som är donatister ! / Magnus olsson

  SvaraRadera
 8. Det finns åtminstone en bra förklaring till hans agerande. Hans mor var en aktiv (?) motståndare mot natsismen. På 30-talet betraktades även i Sverige Tyskland som enda alternativet mot natsismen. Straxt efter kriget framför allt europeiska intelligentsian ansåg kommunismen vara humanismen ( Sarte, Camus ). Motståndare för demokratin var kolonialmakterna och kapitalistisk USA. Man måste komma ihåg att man kan inte abdikera ifrån spioneri ,arbetsgivaren har alltid en hålhake på honom.Varför inte ta hans ånger för fakta tills måtsatsen bevisas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därför att han inte bett om förlåtelse för de som han sålde ut till exekution (avrättning) i DDR.
   Han har ett antal liv på sina samveten och han har efter DDRs upplösning fortfarande varit fältoperativt aktiv. Killen skall hämtas in !!

   Det är dessutom ett djäkla spring på honom i skogarna vid samma gamla "brevlåda" !!
   Och varför har han haft kontakt med "operativa vitryssar" så sent som på 2000-talet ??

   Själasamtal f-n trot, men icke jag sa vängman !

   Radera
  2. Natsismen ??

   Du menar den NationalSocialistiskaDemokratiskaArbetarePartiet NSDAP sedermera NationalSOCIALISTISKATyskaArbetarePartiet (på tyska Deutsche= D:et i NSDAP. Ett sant Socialistiskt parti med republik på agendan, bortagande av adeln, direkta fiender till Kristendomen (läs texten i 3 av de främsta Hitlerjugend-sångerna). Bara i Auschwitz mördades 5000 kristna präster tillsammans med 243 rabbiner. De flesta Gestapomedlemmerna fick jobb i Stasi. i Förkortning kallades de Nazister som var lite kortare att säga. Lenin var i Tyskland och lärde sig av Karl Marx idéer som var Tysk. I Hitlerjugend och i ÖstTyskland så förföljdes de kristna.

   Men det finnes ytterligare ulvar i prästakläder att ta hand om. Aleksander var inte ensam han har flera kollegor. MP politikern Mats Pertoft heter egentligen nåt annat i efternamn och kommer från DDR. Hans "jurist"-pappa var "Liason-person" för några ur terrorgruppen Baader-Meinhof som brukade få vila upp sig i lyxmiljö i DDR mellan sina mord och attentatresor. Detta är känt och har läckt ut tidigare ur en utredning men "målvakten" tillser att man inte agerar. Vad var det Hamlet sade: "det är nåt ruttet i staten"...tja...eller ?

   Radera
 9. Har gått på Radlers seminarieövningar i Lund för doktorander i kyrko- och samfundsvetenskap. Professor var sedermera biskopen Eckerdal. Radler framstod som en sympatisk och kunnig österrikisk herrnhutare. Han var väl aldrig medborgare i DDR? Tragiskt att han nu utökat sin syndabörda genom att ljuga för de naiva svenskarna, sedan hans spioneri för DDR uppdagats. Bartholomeus den gamle

  SvaraRadera
 10. Thorsten Schütte2 augusti 2012 kl. 21:37

  Radler - det är en blandning av läsk och öl:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Radler

  SvaraRadera
 11. Med sidrubriken "När obehörigförklaring skall ske" står det i KO 31 kap, 11 §:
  En präst skall förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om han eller hon
  1. ...
  2. genom egen ansökan begär det, eller
  3. ...
  i den officiella Kommentaren till 30 kap. §4 (avseende biskopars obehörigförklaring, men som gäller prästers också) står det: "Prövningen avser endast frågan om någon av förutsättningarna är uppfylld". Har en präst själv begärt att få bli obehörigförklarad (= fråntas rätten att utöva sitt ämbete) är förutsättning 2. uppfylld och domkapitlet har inget val; obehörigförklaring skall ske, utan prövning eller utredning.

  Regeln har utnyttjats förr av präster som stått inför utsikten att behöva genomgå pinsam utredning från domkapitlet, offentlig vanära, ev. också avkragning.

  SvaraRadera
 12. Behövde Radler verkligen hjälpas så mycket? Han är en duktig och charmerande person med klös. Sådana brukar kunna ta sig fram för egen maskin. Lite meriterande tjänster vid olika universitet i 'Mitteldeutschland' bör ha räckt. Att antyda att b Lindegård eller pr Wingren skulle varit mer eller mindre mutade inflytandeagenter verkar långsökt.

  Säpos ev aktion mot Radler verkar rimligare än tidigare version med MUST som agerande. (MUST agerar inte mot enskilda personer inom landet.) Men kan verkligen Radler ha bedömts vara ett hot värt att offra krut på så långt efter de realsocialistiska regimernas fall? Fler ärenden borde då ha lett till motsvarande aktion?

  Dk:s i Luleå nedläggning av ärendet är förväntad, arbetsbesparande och klok. Dock feg, kortsynt och beklagansvärd. Klarhet hade behövt skapas.

  -Aleksander!

  Publicera en osminkad, utförlig redogörelse för dina insatser! Undvik allt förskönande, urskuldande, bagatelliserande och blomsterspråk! Du är duktig analytiker. Namn, datum, alla fakta. Du är ändå körd. Du går ohjälpligt in i historiens dimmor som Stasiprästen. Dina övriga verk är redan glömda och värdelösa. Vill du bli ännu en irrande relikt från en tid och ett system som var? Kanske rent av med den övliga, trotsiga dödsannonsen i Neues Deutschland:

  -Im Kampf für den Sozialismus gefallen...

  Här finns en kvarstående, värdefull insats att göra. Hur kunde DDR-staten och dess "goda", "fredsälskande" tyskar, till skillnad från de "dåliga", "krigshetsande" västtyskarna, få ett sådant inflytande över skola, kyrkopolitik och samhälle i Sverige? Nu börjar en ny utmaning i ditt liv: Spionen som kom tillbaka från kylan och anonymiteten. Du lär få många läsare. Bli kallad till många varma TV-studior. Varför då välja den av högvördiga och bekvämliga Domkapitlet i Luleå anvisade kalla glömskan?

  Per S

  SvaraRadera
 13. Det finns aldrig nått ont som ej för med sig nått gott. När kyrkans modernister är oense med dess traditionalister om vad som är värst i kyrkans situation, behagar det Gud att skicka fram en fd spion som nått att gemensamt förfasa sig över. Mönstret känns igen. Därmed inte sagt att själva sakfrågan är ointressant, tvärtom! Men skrivandet om Radler på diverse bloggar visar på nått därutöver: behovet av art ha något eller någon att förakta. Vad var det den där boken hette? " vårt förakt för svaghet"? Var det Ofstedt som skrev den? Eller missminner jag mig? Dock missminner jag mig ej vad aposteln St Paulus skrev om svaghet och kallelse och människans syndiga sinne. Det behöver nog inte citeras bland så bibelkunniga som det finns här så jag nöjer mig med att erinra om det och att stundom blir Herodes och Pilatus vänner, när vittringen efter en syndabock blir tydlig. Vill minnas också att Dag skrev något om att inte slå på den som ligger, det förtjänar att påminnas om. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 14. Att nu utreda Radlers spioneri är inte längre domkapitlets sak utan något för jurister och historiker. Kanske ett lämpligt område för en kyrkohistoriker, men faktiskt något som faller utanför domkapitlets mandat. Man kan tycka lite vad man vill om möjligheten att undgå domkapitlets granskning genom att själv avsäga sig rätten att utöva prästämbetet, men det är likväl den ordning vi nu har. (Dock erinrar jag mig ett fall nyligen i Strängnäs stift där domkapitlet - felaktigt - gjorde en prövning av en prästy som var anklagad för sexuella trakasserier. Ett fall som Dag förövrigt skrev om på denna blogg om än tyvärr lite missvisande kring vissa sakuppgifter.)

  SvaraRadera
 15. Vilka andra fanns med i sammanhanget? Det fanns åtminstone en tysk person som prästvigdes av Lindegård och som avanserade, så smånigom, i stiftet. Personen kunde på 70-talet perfekt svenska som Radler. Vem hade tränat dem i svenska?
  Utreder inte Växjö stift sina kontakter med forna Öst-Tyskland nu kan beskyllningar, som säkert är orättvisa, dyka upp senare. Och då är det försent att utreda och omöjligt att försvara sig. Detta borde biskop Johansson själv vilja.

  SvaraRadera
 16. Nu är det ju så att han har begått spioneri i Sverige. Ha håller sig i verkligen trim. Viss aktivitet har han ju haft uppe vid Bodens fästning samt vid Finska gränsen. Att han sedan har lämnat ut information om svenskar i Sverige har han ju erkänt. Ha har fotograferat sina vänner, anläggningar, infiltrerat den kyrkliga strukturen och ledsagat andra in i kyrkan från utlandet. Han har varit själasörjare åt flertal militärer varpå allt har omedelbart gått vidare till DDR vilka som har olika slags "bekymmer" som kan "lösas" med pengalån och annat. Vilka som är otrogna och som har problem på jobbet inom försvaret m.m. Det är flera militärer som har dragit öronen åt sig vad gälla denne Ulv i fårakläder. HAN SKALL BAKOM GALLER !!

  Han har beslagits med lögner efter lögner ända fram till förra veckan. Hur kommer det sig att han har haft besök från VitRyssland under de senaste 3 åren.

  Killen är fortfarande fältoperativt aktiv !

  Pass på han kommer snart att försvinna utomlands ! Vänta bara......

  SvaraRadera
 17. Radler var som bekant universitetslektor i kyrkohistoria Lund fram till början av 1990-talet. Han lämnade inte sin tjänst frivilligt. Institutionen kontaktades av Säpo i ärendet, och Radler ställdes då inför alternativet att antingen avgå frivilligt eller också ställas offentligen till svars för sina handlingar som Stasi-agent. Detta var bakgrunden till att han sökte sig till Burträsk, där kyrkoherdetjänsten just blivit ledig.

  Uppgifterna om hans agentverksamhet spreds emellertid i akademiska teologkretsar, vilket gjorde att Radler inte fick de uppdrag vid Uppsala universitet som han siktat in sig på och heller inte det stöd för språkgranskning av manuset till sin Dogmatik som han räknat med. Han har aldrig lärt sig skriva svenska korrekt, och som ni kanske sett är språkbruket i hans Dogmatik minst sagt uselt.

  Jag vikarierade som institutionssekreterare på Kyrkohistoriska just den termin då muren föll. Det kom ständiga samtal från DDR till Radler, särskilt från en kvinna, som ibland lät upphetsad när hon ringde. Enligt Radler var det abbedissan i det evangeliska klostret i Quedlingburg, men jag misstänkte redan då att det var något lurt med det hela. Så här i efterhand antar jag att hon var hans kontaktperson på Stasi.

  Radler har alltid varit litet av en mytoman, och han tyckte om att skryta – både om synder och bedrifter. Han framställde sig som en oemotståndlig kvinnokarl, men det mesta var faktiskt rena påhitt och stämde lika litet som hans påstende att han skulle ha utnämnts till professor i Halle. Han visade upp ett märkligt dokument som skulle bekräfta detta, men när jag ringde till universitetet för att förhöra mig om saken hade man där aldrig hört talas om någon Aleksander Radler.

  SvaraRadera
 18. Gustaf Wingrens sekulärt motiverade diakonala teologi reducerad till första artikeln passar utmärkt i ett ateistiskt system. Wingren ger med sina "spontana livsyttringar" teologisk motivering åt kampen mot Tron på Kristus. Inte konstigt att han blev hedersdoktor i DDR.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 19. Radler var som bekant universitetslektor i kyrkohistoria Lund fram till början av 1990-talet. Han lämnade inte sin tjänst frivilligt. Institutionen kontaktades av Säpo i ärendet, och Radler ställdes då inför alternativet att antingen avgå frivilligt eller också ställas offentligen till svars för sina handlingar som Stasi-agent. Detta var bakgrunden till att han sökte sig till Burträsk, där kyrkoherdetjänsten just blivit ledig.

  Uppgifterna om hans agentverksamhet spreds emellertid i akademiska teologkretsar, vilket gjorde att Radler inte fick de uppdrag vid Uppsala universitet som han siktat in sig på och heller inte det stöd för språkgranskning av manuset till sin Dogmatik som han räknat med. Han har aldrig lärt sig skriva svenska korrekt, och som ni kanske sett är språkbruket i detta verk minst sagt uselt.

  Jag vikarierade som institutionssekreterare på Kyrkohistoriska just den termin då muren föll. Det kom ständiga samtal från DDR till Radler, särskilt från en kvinna, som ibland lät upphetsad när hon ringde. Enligt Radler var det abbedissan i det evangeliska klostret i Quedlingburg, men jag misstänkte redan då att det var något lurt med det hela. Så här i efterhand antar jag att kvinnan var hans kontaktperson på Stasi.

  Radler har alltid varit litet av en mytoman, och han tyckte om att skryta – både om synder och bedrifter. Han framställde sig som en oemotståndlig kvinnokarl, men det mesta var faktiskt rena påhitt och stämde lika litet som hans påstende att han skulle ha utnämnts till professor i Halle. Han visade upp ett märkligt dokument som skulle bekräfta detta, men när jag ringde till universitetet hade man där aldrig hört talas om någon Aleksander Radler!

  SvaraRadera
 20. Det finns ett fel i mina uppgifter ovan, ser jag nu. Det var inte i samband med murens fall 1989 som jag vikarierade på kyrkohistoriska utan i samband med DDR:s fall. Och det var ju också först då som det började hetta till riktigt ordentligt för alla agenter!!

  SvaraRadera