fredag 17 februari 2012

Domprostens Hermansson igen

Visby domkapitel finner att det finns grund för fortsatta samtal mellan biskopen i dennes uppgift som pastor pastorum och domprosten Hermansson, men Hermansson blir kvar i ämbetet. Han har inte skadat det anseende en präst bör ha.

Varför ska biskopen ha tillsynssamtal? Det får man läsa lite noga i utslaget för att förstå, men den som gör det, finner att utredningen kommit till slutsatsen at domprosten Hermansson vidhållit att komministern Hagberg uttryckt sig på ett sätt som innebar att han ifrågasatte kvinnliga präster. Detta skedde vid påföljande teologiska seminarium åtta veckor senare. Dessvärre kunde både en ordinarie ledamot och en ersättare i domkapitklet, som varit med vid Hagbergs föreläsning, konstatera att domprostens uppgifter inte stämde. Domprosten Hermansson uttalade i Gotlands Allehanda den 11 januari i år att han tycker sig ha blivit rätt citerad och står för vad han sagt.

På vanlig svenska: När domkapitlet kollat den s k storyn, konstaterar domkapitlet att Hermansson inte talat sanning och att han står fast vid sin osanning.

En av ledamöterna skrev ett särskilt yttrande och menade att domprostens yttranden om biskop Urwin borde tagits upp. Man kan förstå att ledamoten menar att Hermansson kan misstänkas ha splittrat prästerskapet i stiftet. Ledamoten anser beslutsunderlaget vara ofullständiugt och reserverar sig mot beslutet. Han ville alltså gå längre!

Allt detta är intressant. Jag kan inte minnas ett enda fall där biskopen ska ha tillsynssamtal med domprosten, domkapitlets vice preses, biskopens ställföreträdare. Men intressantare blir det! Jag citerar:

"Domkapitlet konstaterar att benämningen 'kvinnoprästmotståndare' i såväl samhällsdebatt som inomkyrklig debatt i allmänhet har kommitr att användas som en nedsättande beteckning. Att utan stöd i vad en präst i Svenska kyrkan sagt eller skrivit påstå att denne skulle ha uttryckt sig vara avvisande till den av kyrkomötet antagna ordningen med kvinnliga präster får mot denna bakgrund anses vara ett agerande som är ägnat att utsätta prästen för andras missaktning."

Domprosten Hermansson, domprosten Hermansson! Så det kan bli med det som uppfattades vara så framgångsrikt. Nu faller domen och syftet med det framgångsrika uppfattas vara att kränka.

Det kommer mera! Domprosten Hermansson har anonymt anmälts till domkapitlet igen för att han ska ha ljugit i bidragshärvan. Miljontals kronor i kyrkoantikvarisk ersättning hade utbetalats, papper hade undertecknats att arbetena var utförda - och det var just detta de inte var. Svenska kyrkan polisanmälde saken genom generalsekreteraren. Nu menar anmälaren att Hermansson ljuger när han påstår att han betalade tillbaka pengarna så fort han fick veta att utbetalningen var fel. Anmälaren menar att Hermansson betalade tillbaka först efter påtryckningar. Domkapitlet ska undersöka saken. Det är nog fler som borde undersöka turerna, för det handlar om en statlig ersättning där ingenting får bli fel, enligt min ringa mening.

Domkapitlet konstaterar alltså att domprosten Hermansson fört fram osanna uppgifter om vad komminister Hagberg sagt och anser uppenbarligen att domprostens m fl agerande varit ägnat att utsätta komminister Hagberg för andras missaktning. Det var bra att det blev sagt offentligt. Nu återstår att läsa Kyrkans Tidning och avisorna på Gotland samt - för min del - börja förbereda den dubbelföreläsning (mot konsultarvode!) om ämbetskonflikten i Svenska kyrkan, som stiftet säkert kommer att be mig hålla. Jag kan lova att den blir bra och värd varenda krona, faktiskt mer värd än de föreläsningar biskopen em Koskinen tar emot arvode för.

10 kommentarer:

 1. Skönt att få läsa om ett domkapitelsfall där domkapitlet gör det de ska!

  SvaraRadera
 2. Denne domprost finns med som en av kandidaterna till ny biskop i Skara. Må Gud bevara Skara stift från falska profeter.

  SvaraRadera
 3. När Dag Sandahl gått i pension. Vem finns då kvar i Svenska Kyrkan att använda denna nedsättande benämning om??

  SvaraRadera
 4. Kyrkans Tidning har redan fått in sin artikel om domprosten Hermansson och hans fadäser. Men det är svårt att tro att det handlar om samma protokoll? Man ser i KT tydligt vem som ska skyddas och vem/vilka som ska slängas till vargarna!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 5. Den Dagen Dag går i pension får vi inte del av Biskoparnas tillkortakommanden. Han är saltet i vattvällingen tillsammans med en mängd goda präster , kvinnor såväl som män. Då gäller bara kärleken i alla möjliga variationer.

  SvaraRadera
 6. Funderade på om man kunde räcka upp handen och anmäla sig, men inser att jag är diskvalificerad redan genom den omständigheten att även min arbetsdag går mot sitt slut.

  SvaraRadera
 7. Du menar väl den dagen Dag dör, Leif? Hursomhaver: Idag förkunnar Göran Hägglund på DN debatt sin (det kan väl inte vara partiets?) anslutning till det nygnostiska könsbegreppet, där folk kan vara fäder till barnen de föder. Nu är det bara Sverigedemokraterna som stöder Svenska kyrkan i könsbegreppsfrågan (se Kyrkostyrelsens yttrande om ändrad könstillhörighet, Ks 2007:639).

  Riksdagspartierna har ju fortfarande majoritet även i den "fria" kyrkans kyrkomöte, så det lär väl inte vara någon konst att driva igenom queerrevolutionen även där. Man skulle ju då i ett slag lösa såväl ämbets- som äktenskapsfrågan (populärt kallade "Ä-frågorna") eftersom ingen längre kan veta vem av Tomas och Lena som är mannen resp. kvinnan. Halleluja! Eller håhåjaja. Smashboll åt SD och RKK (utan alla jämförelser i övrigt).

  SvaraRadera
 8. Kanske prästerna snart tillåts att bara vara av "hen" kön. Därmed har man löst hela ämbetsfrågan genom ett gordisk svärdshugg. Man får aldrig fråga efter om prästen är en man eller kvinna. Svenska kyrkan har bara hen-präster. Säkert ett politiskt korrekt beslut.

  SvaraRadera
 9. Det verkar som om domprosten Hermansson alls inte fattar vad han gjort om man läser hans blogg (eller så spelar han sjukt skickligt).

  SvaraRadera
 10. Tyvärr gör väl domkapitlet i Visby lite som domkapitlet i Linköping gjorde förra året - man ger ingen formell disciplinåtgärd men ger samtidigt den anklagade en knäpp på näsan som inte kan överklagas. Bättre hade varit om domkapitlet friat domprosten men att biskopen sedan utanför protokollet haft ett samtal med honom eller, ännu hellre, tilldelat honom en skriftlig erinran som han kunde valt att acceptera eller överklaga.

  SvaraRadera