tisdag 28 februari 2012

Helle vet 'et

Pastor Helle Klein fick klart besked. Kyrkans Tidnings chefredaktör sparkade henne och ser Seglora Smedjas nättidning som en konkurrent till Kyrkans Tidning. "Se på murvlarna, hur de älskar varandra," som det hette i fornkyrkan eller så.  Naturligtvis kan man ha synpunkter på att två vuxna inte talar med varandra om ett dilemma, men det noterar vi andra närmast.

Vad vet nu Helle? Hon säger att kyrkdebatten skulle må bättre av större mediemångfald, vilket är nys. Kyrkdebatten mår bättre av att hederligt ge utrymme för den måpngfald som är. Kom ihåg att Svensk Pastoraltidskrift (SPT) kom till när Svensk Kyrkotidning (SKT) konsekvent inte publicerade de bidrag han ogillade. Kom också ihåg att SKT hålls under armarna av Kyrkans Tidnings bolag.

Att Helle Klein var illa ute kunde den som läste Torsdagsdepressionens insändare fatta. Under direktor Nilsson på Ersta - ett berg! - öppnade sig en avgrund när han läste pastor Klein. Kyrkoherden Olof Lönneborg (S) var förvånad och beskrev Kleins argumentation som maktens tal.  Det är väl rätt - men så har Helle kunnat agera i åratal. Att somligt nu ska kallas teologi är en sak. I sak är talet politik och ideologi, alltså inte skriftutläggning, inte komplikationer tillsammans med kyrkofäder och kyrkomödrar århundraden igenom.

Förr i världen sa man att kyrkomötet skilde sig från riksdagen för där fördes sakdebatter. Förr i världen - d v s någonstans för 33 år sedan, för då kom det första tecknet på partipolitisering när en ledamot omedelbart efter ett klubbslag i plenum kallade S-ledamöterna till samling. Det var då ett brott mot decorum.

"Seglora smedja är en tankesmedja som funnits i tre år i kyrkans närhet", läser jag på Seglora Smedjas hemsida. Hur nära då? Och vad med "kyrka" om Smedjan ordnar gudstjänster med egna präster? Menar man den kyrkoorganisation som bidrar ekonomiskt? 150 000 och en stiftskollekt från Stockholms stift och vad står Sofia församling för? Vilka är de andra bidragsgivarna - en inte ointressant fråga när det gäller ett opinionsinstitut. Det är ju kunden som bestämmer vart kusken styr när allt kommer till allt.

Nu ska jag inte dölja att det finns andra sätt att bedriva teologiskt arbete, insatser som inte får en krona i subsidier. aKF och SPT, Kyrka och Folk antar jag. Helt ointressant är det inte.

Vad kommer nu att hända? I de fina klerikala salongerna kommer bekymmersamheten över tonläget i debatten att breda ut sig. Nu är det i de egna leden det hojtas och bnlir ovänligt. Det var bättre förr när man hade kvinnoprästmotståndarna att avleda allt missnöje på. Då kunde den egna oenigheten döljas.

När jag läste nyheterna från den klerikala murvelkalabaliken slogs jag av ett talesätt: "Inga träd växer upp till himlen." Ordförande Mao talade. Helle vet 'et nu.

4 kommentarer:

 1. Kanske ljusnar det som f. Dag antyder i nästa inlägg eller så har det aldrig varit mörkare. Det vi ser i fallen med Klein, Karlsson och teol. dr. Borg är hur det inte längre är personer med misshagliga åsikter som förföljs utan personer med åsikter över huvud taget. Rauschning beskrev nazismen som helt ideologilös i egentlig mening, det var den totala nihilismen som regerade istället. Undersåtarna skulle inte följa en fix ideologi utan lyda överheten blint utan att ifrågasätta. Överheten hade inte en ideologisk agenda att genomföra utan strävade efter den totala makten i sig. "Makt är Gud" skriver också Orwell i 1984 och låter O´Brian måla upp en framtidsvision där Partiets stövel för evigt pressar ner medborgarens ansikte i gruset.

  Det är det läget Svenska Kyrkan har hamnat i att döma av dessa tre fall. Mörkret kan inte vara kompaktare. Men kanske finns det ändå hopp. Det är ju trots allt mörkast innan gryningen.

  SvaraRadera
 2. Notera att Seglora smedja uppfyller kraven för att registreras som samfund eftersom de bedriver religiös verksamhet och regelbundet firar gudstjänst.

  Med den tillämpning av Stockholms och göteborgs domkapitels syn på saken (jfr. http://brogren.nu/domkapitlet_gbg.htm) står det i strid mot kyrkoordningen 17 kap 17 §. Detta kan föranleda avkragning.

  Vågar vi tro att någon vågar anmäla de präster som tjänstgör där? Vågar vi tro att domkapitlet skulle döma Helle Klein för brott mot sina vigningslöften?

  SvaraRadera
 3. Seglora smedja finns kvar endast så länge som den får full och frikostig finansiering från olika håll inom Svenska Kyrkan. Eler att den kan driva politiskt korrekta projekt i tiden med medel från staten, allmänna arvsfonden m m. Det finns ingen hängiven och trogen skara enskilda som ställer upp år efter år som stöjdare. I likhet med vad som finns för Kyrka och Folk eller SPT.

  SvaraRadera
 4. Helle Klein ojar sig över att hon för Seglora Smedja skriver gratis och på sin fritid. Varför får en fritidsblogg kollektpengar?
  Kanhända något för kristan bloggar runt om i landet att ansöka om?

  SvaraRadera