onsdag 22 februari 2012

Dumhet bortom gräns

I mogon blir det tidig uppstigning ty Stockholm hägrar. Kyrkostyrelsen ska besöka Stockholms stift. Alltså får det bli en stillsam blogg innan askonsdagsmässan som ni kan avnjuta när jag fraktas till min födelsestad.

Näthatet har varit tema. Nu har Kyrkans Tidning vikit ner sig för Helle Klein, som anklagat tidningen för att blunda för näthatet. De gammalkyrkliga fäderna hade måhända sagt att det är lika bra att näthatet får komma ut så att allt kan bli rent efteråt - men det är tydligen inte den andliga hållningen nu. För detta hade min avhållne vän Rolf Ture respekt, såg jag i en kommentar. Han frågade artigt Helle Klein om hon inte gör detsamma som de hon klagar på när hon talat om de medverkande vid den teologiska fortbildningen i Visby och kallat dem mörkermän. Svaret han fick var belysande: "Jag anser att kvinnoprästmotstånd och homofobi hör till den mörka delen av kyrkans teologi genom historien."

Analysera satsen. Auktoriteten är pastor Klein själv. Hon anser. Då är det tydligen så. Men därmed har hon fria händer att förfara rättfärdigt mot de orättfärdiga och eftesom de är orättfärdiga, blir också ett orättfärdigt agerande (lögner, svek, löftesbrott) uttryck för rättfärdigheten.

En annan kommentator ger henne understöd med argumentet: "Gamla förlegade åsikter och tradiitoner MÅSTE kränkas för att sammhället (sic! DS) ska utvecklas" och Utveckling gör ont". På den här sidan 1945, bortsett från Röda kmehrerna, har jag nog aldrig sett denna tanke uttryckas så tydligt. Tredje rikets tänkare har fått sällskap. Här är de som deklarerar att doktorns kniv gör ont men gott när de olämpliga opereras bort. Och därmed försvinner seriöst teologisk arbete - påven och Luther och en del annat. Pastor Klein kan man annars fundera över. Har hon någonsin framträtt och levererat oss några andliga insikter? Har de inte alltid, säger alltid, varit ideologiska sanningar, alltså politik?

Vår vän ärkebiskop Wejryd har på senare tid både agerat i frågan om svensk vapenexport (och ingen har ställt frågan om det trots allt inte är bättre att bli skjuten med ett svenskt vapen än med ett franskt på samma sätt som man vill bli påkörd av en luxuös Vovo, BMW eller Mercedes och inte av en vanlig Renault eller Peugeot, om man nu ska bli påkörd vill säga!) och tvångssteriliseringarna. Nu handlar det inte om de historiska tvångssteriliseringar, de som svensk socialdemokrati bär ett mycket stort ansvar för, utan andra - och där agerar SAP kraftfullt. Vid könsbyte ska en kvinna kunna behålla sina äggstockar och därmed som man kunna föda barn. Detta sa Svenska kyrkan för fem år sedan nej till. Kanske inte längre.

Ärkebiskopen har ändrat åsikt. OK. På vilket underlag då? Kyrkostyrelsen har grundligt bearbetat frågan, skriver han - och det är möjligt - men faktiskt inte under det dryga år jag varit med. Inte en rad har jag sett som problematiserat och sedan löst upp problemen.

På mitt enfaldiga sätt tänkte jag att en kvinna som byter kön till man väl får dela samma villkor som jag, jag kan som man inte föda barn. Här är en kvinna som ska äta kakan och ha den kvar, om jag fattat saken. Och det ska man alltså kunna numera. Kön är en konstruktion och inte något Gud lagt ner i skapelsen. OK igen. Men var är det material om saken som kyrkostyrelsen redovisar efter att grundligt ha bearbetat frågan. Det finns självfallet - men var? Vad har ärkebiskopen läst när han beskriver att han satt sig in i frågan djupare de gångna åren, alltså från 2007 eller så? Eller kan man misstänka att vi här ser en ny ideologisk position, dvs politisk ideologi förvandlas till gudsprat, dvs teologi - men egentligen ideologi, ett uttryck för dominerande intrssen, lik förbannat?

Jag ska umgås med ärkebiskopen och kamraterna i morgon. Jag får nog veta vad de läst så att jag kan läsa ikapp. Under tiden ska jag fundera över ärkebiskopens definition: "Kyrkor ska ge rum för människor med olika bakgrund, för livstolkning, upplevelse av det heliga, av uppmuntran och gemenskap." Vart tog själva budskapet vägen - bekännelsen och vart tog den där Jesus vägen? Är det inte ihop med honom vi kan tala om det heliga och få uppmuntran genom Anden och gemenskap kring Jesus? Livstolkning - var detta verkligen det Jesus kom att ge oss?

Under fastetiden hade jag tänkt skriva några bloggar om hur vi skulle kunna börja ett försoningsarbete i Svenska kyrkan. Jag inser att mitt sätt att tänka försoning är totalt överspelat. Jag tänkte att vi var mer överens om Kyrkans själva idé och existensberättigande än vad vi uppenbarligen är. Jag kanske skriver ändå. Historien är en domstol. Vi får se.

Nu går jag och korstecknar mitt folk och säger: Omvänd dig och tro evangelium! Det behövs i en tid med dumhet utan gräns.

24 kommentarer:

 1. Tack, Dag! Ja, dumheten blir gränslös och spelar SD i händerna om de blir ensamma om att hävda den enkla sanningen att inga människor är fäder till barnen de föder! (Förslag till teologisk motivering för den gränslösa dumheten: Matteus 1 i KB1917 och - salve venia - nicenska trosbekännelsens "född av Fadern").

  Jag trodde nog ändå - naivt förhoppningsfull som man fortfarande är - att ärkebiskopen åtminstone några veckor till skulle freda Sveriges kristenhet och våra stackars skolbarn och konfirmander från den uppenbara nygnosticismen/nyfnoskigheten på könsbegreppsområdet. Nä, när KD svängde ville ÄB inte bli ensam med Sverigedemokraterna (kan man egentligen vara emot syskonäktenskap så länge sverigedemokrater - och nazister! - är emot?). Dessutom tror ju de gränslöst dumma att queerdeformen slutgiltigt ska lösa Ä-frågorna.

  Jag trodde att Anders Harald skulle kunna sitta kvar till pensionen 2013. Men måste inte Svenska kyrkans svar på Juholt nu gå - genast? Kan vi ha en man i kyrkoledningen som använder ordet TVÅNGSSTERILISERING (Rfsl:s övertalningsdefinition) om "tvånget" att som barnaföderska registreras som barnets mor, inte som dess far? Vi som vill bevara - eller återställa - de klassiska könsbegreppen anklagas alltså av vår egen primas för att försvara tvångssteriliseringar av utsatta människor!

  SvaraRadera
 2. Dag. Ge mig ett skäl att stanna i denna organisation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är vi många som undrar. Varför stå kvar i en kyrka som dag för dag avfaller mer och mer från kristen tro, lära och tradition? En ärkebiskop som förnekar Guds skapelse, att Skaparen har gjort människan till MAN och KVINNA. En präst (och han är förmodligen inte den ende)som uppmuntras att leva ut sin transvetism. En präst som bara får en varning för att han i sin tjänstedator har haft porrbilder på sig och sin sambo. Därtill vägras män att bli prästvigda för att de hävdar att ämbetet inte kan delas av kvinnor. Varför stå kvar i en kyrka som mer och mer visar sig vara avfallen??

   Radera
 3. -Man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg, sa själve Lenin, som knäckt 4.000.000 ägg.

  Stalin lärde snabbt som det schackgeni han var, och förfinade praktiken kring sovjetisk omeletttillverkning. 40.000.000 ägg!!

  -Omelett! log Ordförande Mao mot kamerorna i glädje över 60.000.0000 knäckta ägg i Mittens Rike.

  -Helledudane, den omeletten ska inte bli klein! flen Helle med den söta tandraden inspirerad och började leta ägg.

  -Givetvis får kristendom och kyrka inte utgöra något hinder för omelettproduktion, betänkte ÄB Wejerud.

  Per S

  SvaraRadera
 4. Det är djupt oroande att pastor Klein kan utöva sådan påtryckning på KTs redaktör att hon får sin vilja igenom. Om man jämför kommentarerna hon fått med de epitet och nedsättande tillmälen som återfinns i hennes krönikor utfaller inte jämförelsen till Kleins fördel. Och då finns hennes inlägg på redaktionell plats.
  Vilka krafter är det hon har mobiliserat för att åstadkomma detta får vi nog aldrig veta. Men makt - det har hon... ännu...

  SvaraRadera
 5. Har länge burit på tanken att begära utträde ur organisationen Svenska Kyrkan, men vill samtidigt inte svika Dag och andra tappra kämpar i FK. Kanske kunde man begära utträde och sen ge motsvarande skatteminskning som uppstår som gåva till FK. Då hade ju hela min kyrkoskatt kommit till nyttiga ändamål. Om man nu ska se det ur ett strikt ekonomiskt perspektiv...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Träd ut i slutet av oktober och träd in i början av november årligen. Då slipper du kyrkoavgift och kan ge den till FK, samtidigt som du är medlem i SvK utan att betala kyrkoavgift. - En utköpt kh på Öland lyckades med tricket utan att bli av med ämbetet.

   Radera
  2. T o m bekanta som är icke-troende är kvar i kyrkan för att bidra till upprustning av gamla kyrkor. Vad skulle FK göra med pengarna?

   Radera
  3. Att "lyckas med tricket" att lura kyrkan - är det ett föredöme och exempel på Guds ekonomi??? Varifrån kommer idén och vart leder den?
   Vilka signaler,vittnesbörd ger det om vårt kristenliv? Skulle FK verkligen bli välsignade av dom kronorna?
   Prästänka

   Radera
 6. Nu tog du väl ändå i så ägget sprack, Per S? Men även om vi inte hotas till liv och lem är det ett faktum att människor i kyrkoorganisationen marginaliserats inte för att de är rasister eller förföljare utan för att de påtalat vägen mot gnosticismen. Nu är vi framme - och vad gör vi?

  Jacob. Mitt bästa skäl för att stanna i denna organisation är samma skäl som Erik Petréns m.fl.: den är kapad och vi ska inte lämna över den åt queerologerna just när vi har chansen att demaskera skojarna inför öppen ridå. Jag vägrar lämna över kyrkor, dopfamiljer, konfirmander, missions- och testamentsmedel från tant Agda, 94, åt de politiskt korrekta inför reformationsjubileet.

  Reclaim the church! Reformation 2017!

  SvaraRadera
 7. Inte nog med att ÄB har ändrat åsikt utan grund, prästerskapet har ändrat gudstjänstordningen utanför handboken.
  Jag firar inte gudstjänst i SvK annat än vid Askonsdag, Julnattsmässa eller Påsknattsmässa.
  Jag har dock de senaste åren inte fått uppleva syndabekännelse och avlösning vid dessa gudstjänster.

  Vad jag kan se i handboken så skall syndabekännelse föregå mässan. Men det är tydligen fullt fram för somliga att strunta i handboken. Andra präster som tar fram oljeflaskan blir anmälda till domkapitlet, så man kan lugnt säga att det finns avgrundsdjupa skillnader inom prästerskapet.

  SvaraRadera
 8. Kenneth Gärdestad ville ha en egen måne.
  Svenska Kyrkan vill ha ett egen religion.

  Varför tar man inte fram Bibeln och studerar de förändringar som skett under de senaste åren?
  Beskriv förändringarna - använd det svenska språket.
  Det förefaller som man får titta i månen efter den kristna
  trosuppfattningen som i nuläget ersätts av politisk kleinkunst. Högkyrkligheten kan kontrollera vad som enligt dem förhindrar att alla präster oavsett kön kan genomföra Mässan i den Svenska Kyrkan. (Det räcker enligt min mening inte med Paulus Profetiska tal)
  Städa stallet från båda hållen!!

  SvaraRadera
 9. Någon har sagt att kvinnoprästreformen och homoäktenskapen är Svenska kyrkans kronjuveler. Jag vet inte om frågan om könsbyte och steriliseringar har en snarlik strålglans. Den betraktas säkert som betydelsefullt av många. Mitt bekymmer inför framtiden är vad nästa s.k kronjuvel kommer att vara. Den kommer säkert att vara mer genomgripande fråga än något annan hitills. Den kommer säkert att vara en svår prövning för gudsfolket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gissar att nästa fråga blir "Jesus som Försonare" eller "Dopet som ett frälsande sakrament". Eller kanske inte "eller" utan "och". Tendenserna till uppluckring syns redan - för den som har ögon.

   Radera
 10. Må Herren bevara dig i Stockholm, Dag! Din insats behövs där.

  Tack, Per S, för dina omeletter! Träffsäkert, förfärligt men inte utan lite fniss från min sida - mitt i vansinnet!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 11. Det svänger om ÄB:s åsikter, men kan man säga det om "Eine Kleine Machtmusik"?
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 12. ÄB går till historien som (ingen ironi utan faktiskt) den som omedelbart ändrade sig varje gång regering och/eller riksdag gjorde det. Den här frågan betyder inget för kyrkan i praktiken, men ÄB nu tappat all trovärdighet. Det är sorgligt. Svenska kyrkans ledning hade kunnat betyda något, men den är ju identisk med statsapparaten, så det går ju inte.

  SvaraRadera
 13. Är det någon som vet hur manliga barnaföderskor påverkar barnet rent hormonellt?

  För att byta kön krävs hormonell behandling. Antagligen måste denna fortgå livet ut. I vart fall måste det vara så om man inte har fått sina äggstockar bortplockade. Då måste också rimligtvis de hormoner man tar påverka barnet. Någon som vet? Eller struntar man i det i sin egoism?

  Elisabeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt ny medicinsk forskning som refererades i den norska programserien Hjernevask var testosteronnivårena i moder-(fader???)livet under graviditeten direkt avgörande för det dagsgamla spädbarnets intresse för traditionellt kvinnliga och manliga saker. Testosteronnivåerna var mer avgörande än könet, även om tydliga könsskillnader uppvisades från födseln eftersom dessa med viss regelbundenhet följde könet. För de flickor som bärs av testosteronbehandlade mödrar torde dock detta få konsekvenser på könsidentiteten. Fast det gör väl inget - de kan ju byta kön sen!??

   För övrigt tycker jag att de som hävdar att vi kommer få en drottning Estelle så småningom inte ska vara så säkra på det: Vad säger att hon inte byter kön innan dess och blir Kung? Hur kommer det sig att heteronormativiteten är legio på vissa områden?

   Radera
  2. Inte för att jag delar din uppfattning att detta är egoism, men hur som helst så tar man inte testosteron under graviditeten utan gör då ett uppehåll.

   Radera
 14. Frågan är om ÄB tänker på egen hand. Eller om han blir uppkallad någonstans och tillsagd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man undra om någon framstående regeringsmedlem och ÄB är frimurare? Vad man lovar varandra där lär ju vara viktigare än något annat.

   Radera
 15. Eftersom ÄB är en sån vindflöjel kanske han kan sättas upp som kyrktupp någonstans, eller ska vi säga "church hen".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tecknar-Anders i SvD hade en teckning på tupp - höna byte för ett antal år sedan när vi fick vår första kvinnliga biskop.

   Radera