torsdag 9 februari 2012

Torsdagsdepression utan Torsdagsdepression

Det blåste över norra Öland mer än det snöade i går kväll och i natt med resultat att snön drev. Inga tidningar i morse och det kändes faktiskt deprimerande att inte få Torsdagsdepressionen. Att värmepannan stannat, underlättade förstås depressionsmakandet. Men hav tröst! Min vän rörkrökare Bergman kom, sedan jag förklarat dilemmat, och ordnade värmen medan jag var på personalsamling och där i gemenskapen återfanns ett ex av Kyrkans Tidning, som tidningsbudet i vart fall kunde bära ut 14 km söder om Högby. Jag blädderade bara så hastigt med påföljd att depressionen inte blev så djup - men
det jag såg räckte.

Prästprotesten mot Sandahl återgavs. Jag såg ingen ledarkommentar som oroade sig över det svenskkyrkliga klimatet. Klimatförstöringen är ju annars i full gång. Alltså får jag ta i ett par komplikationer själv.

Jag läste kommentarfältet på Helsingborgs Dagblad - och ett par insändare i papperstidningen därtill. Den enda möjliga slutsatsen måste väl vara den, att de kvinnliga prästerna är illa ute?

De som ger ämbetsreformen sitt stöd argumenterar slafsigt, intellektuellt oredligt. Man får veta att jag står "för en åsikt som dömer alla kvinnor som är präster" Kvinnoprästmotståndarna ägnar sig åt "hets mot haölva jordens befolkning" när de påstår att "kvinnor inte är lämpliga som präster" - Maria Svensson är modig som vågar protestera "trots den förföljelse som äger rum av kvinnliga präster" - och beslutet som togs demokratiskt men betvivlas av somliga "är ett bevis på att det fortfarande finns män som tycks skrämmas av kvinnor". Med en som tänker så om oss som inte övertygats av ämbetsreformen står alltså kvinnliga präster samman? Ett annat inlägg talar om "könsmotståndare" och påminner om att Jesus föddes av en kvinna.

Efter många år ter sig "debatten" alltmer befängd och helt befriad från komplikationer. Insändardebattörernas kunskapsnivå sjunker och ett antal nyare präster lägger sig numera på den argumentationsnivå där anonyma insändarskribenter dvaldes för en dryg generation sedan. Det blir bara dumt alltihop.

Varför finns det då inte en legion präster som reser sig upp och säger att de kräver intellektuell nivå på det som ska vara en teologisk debatt om ämbetet? Och vad blir det för kyrka av den organisation där de som med goda skäl omfattar beslutet i riksdagen år 1958 och ser detta beslut som gudomligt när saken stöds med argument, som uttrycker en funktionell ateism? Finns det inte en hoper manliga präster som tagit sig in i ämbetet och upp i karriären genom att tala dunkelt som plötsligt känner ett obehag, ett tryck över bröstet, när de varsnar vad som faktkiskt sägs av sådana som stöder ämbetsreformen? Och hur är det för begåvade kvinnliga präster? Kommer en känsla av obehag över dem?

Plötsligt skulle det där trycket över bröstet och det lilla obehaget kanske uppfattas som allvarligare än den sedvanliga torsdagsdepressionen?

Detta undrat, måste det skrivas griftetal en masse.

6 kommentarer:

 1. "Helt befriat från komplikationer"

  Och helt och hållet befriat från intelligens. Jag blir glad när Fr. Dag tar upp den pågående fördummningen i SvK och dess konsekvenser för samhället.

  Tu es Petrus, Fr. Dag

  SvaraRadera
 2. Såsom medlem av Svenska Kyrkan har jag under alla år sedan 1958 funderat över"kvinnliga" präster och mest betraktat dem som "prästvigda kvinnor" (Dags benämning). Det var aldrig något problem att kvinnor predikade. Numera följer jag och lyssnar ofta till katolska gudstjänster (mestadels i tysk TV). Flera kvinnor medverkar i dessa sammanhang såsom "Ministrantinnen" och med läsning av predikotexter m.m. Jag har svårt att begripa att kvinnorna inom Svenska Kyrkan till varje prist måste vara prästvigda Katolska kyrkan är konservativ och vad beträffar dess präster är detta i varje fall inte till någon nackdel. De värnar mer om kyrkans helgd än vad de kvinnliga prästerna inom Svenska Kyrkan gör. Alltför många av dem låter det sekulära ta över det andliga. Svenska Kyrkan är i detta avseende fortfarande i statens tjänst.

  SvaraRadera
 3. Instämmer i bedömningen av kommentarerna till HD:s artikel. Men den där om att Jesus föddes av en kvinna, en mor - den är lite rolig. Tror skribenten att du är så urbota dum, att du behöver upplysas om detta? Det påminner mig om en präst för många år sedan som i en tidningsartikel ifrågasatte jungfrufödelsen. Hon utropade: "Men jag vet ju hur barn blir till!" Som om hon gjort en epokgörande upptäckt... Varenda vuxen människa, inklusive evangelisterna, visste det för 2000 år sedan.

  SvaraRadera
 4. Va bra att veta att en "könsmotståndare" är den som inte tror att barn blir födda av kvinnor. Finns det sådana? Har aldrig hört talas om att ett barn blivit fött av en fader, jo möjligen av någon som gjort om sig till man och har livmodern kvar.
  De kvinnliga prästerna börjar bli rent ut sagt hysteriska. Går de i väggen snart nog allesammans, eller? Jag bara undrar, hur tycker de kvinnliga präster som dock är resonabla om sådana resonemang som Dag framfört här från HD och andra ställen?
  En fråga då till Dag: Hur ser din egen fästmö på allt detta dravel och underligheter som hennes kvinnliga kollegor hasplar ur sig? Det vore intressant att veta. Man önskar att en redligt tänkande kvinna kunde stiga fram och med eftertryck säga, att nu får det vara nog med sådana här sjukliga anklagelser. Vågar dom inte? Vi kan nog aldrig räkna med att Maria Svensson någonsin stiger fram och ber om ursäkt för alla dumheter hon ställt till med. Därtill är hennes IQ alltför lågt. Men förstås, det heter ju: "Undrens tid är inte förbi".

  "Präst på åskådarläktaren"

  SvaraRadera
 5. Har ni läst den roliga artikeln om att direkta kyrkoval lockar fler än årsmöten? Det är i stort sett ingen skillnad mellan aktiviteten, men KT verkar anse att det hör till deras uppdrag att försvara systemet?

  SvaraRadera
 6. Ett folk tycks få den kyrka och de präster det förtjänar.
  Vad säger det om svenskarna??


  Per S

  SvaraRadera