fredag 9 mars 2012

Brådskande uppdrag: Uppfinn kvinnoprästmotståndaren

Det är bekymmersamt i Svenska kyrkan när det uppstått upphetsad debatt och de som räknades in i makteliten inte är överens när frågan om Svenska kyrkans identitet ställs. Svensk Kyrkotidning ledare är bekymrad för att inte tala om de bekymrade tonfallen i Kyrkans Hus.

Seglora smedja finner det "anmärkningsvärt" att "kyrkans ENDA tidning stämplar vissa röster som konkurenter". Nu finns det väl ändå fler? I SPT, Kyrka och Folk samt Nya Väktaren skrivs väl annat än det KT publicerar? Är dessa tidningar inte så upplagestora? Det dröjer inte särskilt länge tills KT inte heller är särskilt upplagestor. Var går smärtgränsen för att publicera en papperstidning varje vecka? 25000 ex? Hur många trycks nu? 33000? Fler? 35000? Jag vet inte.

 När det kommer till det dagsaktuella finns det kanske skäl för många att läsa Fredrik Sidenvalls ledare i Kyrka och Folk nr 10 men lika mycket att fundera över hans kommentar i KT om organisationers livscykel. Först pionjäranda, sedan strukturerad energi och sist utdöende. "Den sista fasen har fokus på konflikter och gränsdragningar." Tänker man i epoker - och det ska man nog - är väl utdöendefasen rätt lång, med början på 1800-talet. Det som klarat situationen så länge är att det funnits svartrockar att avleda missnöjet på. Kvinnoprästmotståndarna fullgjorde denna funktion. De gav Svenska kyrkans maktelit respektablitet (och karriär). När man gjorde sig av med dem, måste konflikterna hamna någon annanstans. Det ser vi. Svenska kyrkan hamnar nu i förtroendemätningarna samman med journalister, SJ och facket. Tid för förtroendeskapande åtgärder.

Visserligen finns det ett problem. De ständiga uppgörelserna med kvinnoprästmotståndet och utmålandet av dessa fanatiker samtidigt som de på något sätt fick finnas kvar, har skapat en bild av hela Svenska kyrkan som kvinnoprästfientlig. Också i mätningen 2010 var det tydligt. Då trodde ett antal svarande att biskoparna var kvinnoprästmotståndare, en nöjsam läsning för somliga av oss. Men nog borde det finnas en metod att dels på nytt uppfinna kvinnoprästmotståndaren och dels avgränsa mot denna motståndare så att inte enbart enskilda personer kunde göra karriär på avståndstagandet utan hela Svenska kyrkan kunde vinna förtroende och uppfattas vara relevant. Om detta inte sker, är risken att trätor om omskärelse, muslimer och en del annat bereder oöverstigliga problem i en kyrka som kommer att tappa en miljon medlemmar de närmaste åren.

De avvikande har en oerhörd betydelse som dem man avleder missnöje på och som får annars oeniga att enas. I Sovjetunionen och Tyskland stod den insikten under några framstegsår klar. Nu är det bråttom. Skyndsamt måste kvinnoprästmotståndaren uppfinnas så att det finns ett hot som driver samman de annars oeniga. Här kan Seglora smedja och Kyrkans Tidning på nytt stå  enade, tror jag. Och hur mycket det än ljugs om kvinnoprästmotståndarna kommer ingen att skriva bekymmersamt om behovet av ömsesidig respekt i debatten bland kyrkans anställda. Man behöver inte ens ställa frågan om var toleransens gränser går. Skaffa bara fram den avvikande, för mot en svart bakgrund blir också de gråa vita. Uppfinn kvinnoprästmotståndaren!

7 kommentarer:

 1. Eftersom kvinnoprästmotståndare inom vigningstjänsten och ö h t inom organisationen mycket snart är en rent imaginär, historisk företeelse, kan väl andra, mera fysiskt konkreta skrämselfigurer påtalas till enighetens befrämjande? Nazister, kommunister och muslimska diktatorer på dekis har alltid kunnat hänvisa till juden. Nog finns lite judar i de svenskkyrkliga leden att kasta till de ylande hundarna? Kanske rent av högt uppsatta??

  Och nog ser man hur dessa kryptojudar på sina bloggar och i artiklar går till storms mot de ädla ljusets riddare som vill skydda oskyldiga barn mot övergrepp i form av omskärelse? Där ser man! Schuld ist bewiesen!

  Tipset lämnas med varm hand till KT och övriga bekymrade inom den kyrkliga nomenklaturan. Kanske skall i fortsättningen Arierausweis bifogas tjänsteansökningar i SvK?

  Per S

  SvaraRadera
 2. Under senare år har homofoberna uppfunnits. De som är emot samkönade äktenskap. En hotfullt avvikande skara som bekämpas och exkluderas ur kyrkan av makteliten. Här är väl strävan att man ska vinna världens förtroende och uppfattas som relevant. Precis vad som gäller för kvinnoprästmotståndarna.

  Kampen mot högerkristna har ju Seglora kyrka tagit upp. Man stämplar avvikarna som Sverigedemokrater, nazister mm. Och slår inte bara mot kvinnoprästmoståndare, homofober utan även mot kyrkans maktelit.

  Kampen fortsätter inom kyrkan. Sista striden är snart här.

  SvaraRadera
 3. Ingen tar skit i de lättkränktas land. Bara kvinnoprästmotståndare å homofober. Därför är dom bra att ha i svenska kyrkan.

  SvaraRadera
 4. Ja, är det inte detta som den s.k. identitetsdebatten handlar om? Att identifiera dagens misshagliga grupp som kan utmönstras och häcklas.
  Att inte SD-stämplar och motsvarande insinuationer har mer effekt är nog frustrerande för Helle et consortes, det räckte ju med epitet för att eliminera "kvinnoprästmotståndarna" så borde det väl räcka med etiketter för att eliminera "rasister".
  Var finns folkkyrkans fiende idag?
  Jag frågan år om inte Svenska kyrkans värsta fiender idag finns bland dem som prompt måste identifiera dess fiende och bekämpa den med etiketter och epitet med minimal sakdebatt, särskilt teologisk?

  SvaraRadera
 5. Den som definerar sin gemenskap i termer av "Tankesmedja" eller "Tänketank" och som "filosoferar med hammaren" eller "teologiserar med hammaren" mot allt som inte faller i den för tillfället rådande smaken blir snart en fiende till sig själv.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 6. Fader Dag,

  Jaha, de kyrkofromma bereds ej plats för arbete inom SvK - De anses som hot mot "ordningsmakten". Dessvärre blir de utfrysta från gemenskap i kyrkvalven och i församlingshemmet. Denna ständiga jakt efter "syndabockar" skördar långt fler offer än SvK Ledarskapet kan någonsin fatta. Dags att komma ihåg att "The Church is a Hospital for Sinners, not a Hotel for Saints". Att SvK Ledarskapet tvingas fjäska för sodomiter, lesbiska, gosseskändare, abortförespråkare - Ja, allt detta och mera bara för att ses som salonsfähigt - Jag gråter mig till sömn om nätterna. Det kanske blir bara en liten hop av överlevare efter denna pågående ökenvandring - runt, runt, runt Sinaiberget skall de gå........Till slut blir det bara en spillra kvar - Men nog en spillra som är riktiga kristna, som skäms inte för sin tro på Jesus - Guds enfödde Son, vår Herre och Frälsare - Lovad vare Han i Evigheternas Evighet, Amen! Помилуй Нас, Боже - Помилуй Нас.............(Herre, förbarma dig över oss - Förbarma dig över oss.............

  SvaraRadera
 7. På din fråga om hur många exemplar Kyrkans Tidning trycks i kan jag upplysa om att enligt TS (Tidningsstatistik AB) siffror 2011 så har Kyrkans Tidning 46 utgåvor om året. Trycks i 33500 exemplar vilket är en förändring med -2200 ex sedan 2010 (då det var 35700 ex). Fullt betalande är 32100. 100 ex har 0-25% rabatt och 400 ex har 25-50% rabatt.

  SvaraRadera