tisdag 27 mars 2012

Västanfors-Västervåla

Min vän Anders Linger anmälde inslaget om att kyrkorådet uteslutit två socialdemokrater från kyrkorådets verksamhetskommittéer. Nu har Granskningsnämnden klandrat P4 Västmanland. Nyhetsrapporteringen var inte korrekt.

Jag litade på den information jag fick och är angelägen att rätta. Granksningsnämnden påpekar att det inte gjorde klart att de två socialdemokraterna fått tyngre uppdrag inom kommiunledningen och att kommunledningen var motståndare till friksolor av det slag församlingen drev. P4 Västmanland gav en alltför förenklad bild av kyrkorådets beslut. "Inslagen var därför vilseledande och var i strid med kravet på saklighet."

Inslaget gick den 8 juli 2011. Nu är det mars månad 2012. Det tog sin tid. Nu är det tid för eftertanke - för nog är det allvarligt när radiojournalistiken upprepat tar fel och ger oss felaktigt sakunderlag. Men är den allvarliga eftertanken allvarligast på redaktionen eller hos lyssnarkonsumenterna - det undrar jag. Varifrån kommer alla slarviga journalister och vad åstadkommer de?

1 kommentar:

  1. Att omsider få rätt ger föga uppmärksamhet. Att utsättas för drev eller bli anmäld är värre än det eventuella straffet för det man (kanske) gjort.

    Alltså blir journalisternas ansvar stort. Den dömande makten ligger i journalisthand.

    Per S

    SvaraRadera