måndag 26 mars 2012

Danmark med mera

Da nmark ska få en ordning med könsneutralt äktenskap. De borgerliga partierna är oeniga men bara Dansk Folkeparti är helt emot. Det betyder möjligtvis att det blir fri röstning i några partier, dvs enskilda folketingsledamöter kommer att vara fria att rösta emot även om partiets majoritet bestämt sig för att rösta ja.

I Kristeligt Dagblad konstaterades att det könsneutrala är en trend i Europa. Ett par kommentatorer varnar och menar att vi inte får ändra på naturens ordningar. Det man nu håller på med gör barn förvirrade om sin identitet. Det kanske då ska ses som ett frihetstecken när små flickor klär sig i rosa prinsessklänning? Och var inte jämställdhetens poäng att man duger som man är - och vågar vara den man är? Han och hon - inte hen, alltså. Göran Skytte jagade i SvD i går försöken att skapa den nya människan. Den sortens projekt brukar skattefinansieras. Tid för granskning och debatt alltså. För kristen tro med sund skapelseglädje som grundhållning kanske det här med kön skulle vara värt att dra en lans för? Gud skapade människan, till man och kvinna skapade han henne. Kyrkan har stått upp för ratio, förnuft, byggt universitet och skolor och lärt folk tänka. Det är ett arv som borde förplikta. Påven vet det. Han manar till kamp att försvara äktenskapet så att det inte förvrängs från sin sanna natur. Är det för Svenska kyrkan verkligen självklart att påven har fel? Varför det, i så fall?

Tillbaka till smörrebrödens förlovade land. Kyrkoministern Sareen har en majoritet av biskoparna emot sig när han lägger fram en ny äktenskapslag. Partnerskap sa de ja till år 1997. Äktenskap nej. De ser kyrkoministern köra över kyrkan med ett lagförslag som är ett hastverk. Det har skrivits samman utan föregående utredning. Nu är danska biskopar statstjänstemän så oavsett vad de tycker, kommer de att utarbeta en ny vigselordning. Det kommer innan midsommar, sägs det. De biskopar som börjar föra debatten om inte den danska folkkyrkan borde sluta viga folk, har en poäng. Själv tippar jag att vi om några år får civiläktenskap - men först sedan den nya äktenskapssynen marknadsförts. Så i Sverige och därefter i Danmark. Då blir det först registrering i något kommunalt organ och sedan praktfulla bröllop i det kyrkliga - men ceremonier utan rättsverkan. Danmark hade förstås i kontinetal ordning kunnat komma före oss med civiläktenskap men inte när biskoparna som statliga tjänstemän skriver ny kyrkohandbok!

Sedan kommer en ny tid, det gör det alltid, då människor kommer att fråga vilka dårar som styrde vår. Det blir frågan i Danmark och frågan i Sverige. Hur kul är det att i en framtid få sin samtid utskåpad som en tid för galningar? Jag funderar. "Det verkar inte roligt alls" är den preliminära ståndpunkt jag intagit. Bästa att skriva sig fri även om det kan tyckas vara lite beräknande, som ville man ställs sig in hos framtiden.

14 kommentarer:

 1. Svenska Kyrkan gjorde bort sig genom att inte avstå från vigselrätten i och med att den nya Äktenskapsbalken infördes.

  Svenska Kyrkan behöver två alternativa grenar i sin verksamhet. Förslagsvis Missionsprovinsen och den nuvarande folkkyrkan.

  Enkelt att genomföra - varannan vecka Missionsprovinsen och följande vecka SvK/Kyrkomötet i predikstolen.

  Det innebär färre anställda i varje församling.
  Man kan välja det som passar -jag väljer båda.

  SvaraRadera
 2. Du som var med på 60- och 70-talen - gammal socialdemokrat dessutom! - kanske kan bekräfta eller dementera huruvida det är riktigt att genus- och queerteorier idag har samma status och dominerande roll som de marxistiska idéerna på 70-talet. När "alla" skulle vara socialister (jfr FPU:s "frihetliga socialism) och socialismen i det närmaste ansågs vetenskapligt bevisad.

  (Även om Marx´ analyser vid en jämförelse ter sej rätt insiktsfulla och sansade).

  SvaraRadera
 3. POSK fegar och skriver i förslag till manifest att två olika äktenskapssyner ryms i en evangelisk-luthersk kyrka! Men snart har vi bara en syn och utmönstringsvåg två av misshagliga.

  le

  SvaraRadera
 4. Genusteoretikerna med alla dess tänkbara bokstavskombinationer kommer med största sannolikhet att gå samma öde tillmötes som den kollapsade befrielseteologin. Denna kollaps sker när "analysinstrumentet" vare sig det är marxism eller genusteori ersätter teologins egentliga innehåll.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 5. Missionsprovinsen har väl inte i svenska kyrkan att göra. Den trodde jag var en del av Kongo.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kenya menar du säkert.

   Svenska kyrkan har väl i så fall inte i Sverige att göra. Den är väl bara en del av den italienska.

   Radera
  2. :-D

   Tack, Populisten, för gott skratt!

   Radera
 6. Det hedrar de danska biskoparna att så pass många är emot homoäktenskap. I Sverige var samtliga för. Sedan infördes klappjakt på alla präster som var emot. Och till sist vigningsstopp.

  I den sk fria svenska kyrkan är den politiska styrning och likriktningen tydligen världsunik. Eller går utvecklingen snabbt samma väg i Danmark mot en inskränkt sektkyrka?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det hedrar dem bara så länge de fortsätter att vägra befatta sig med reformen även sedan politikerna tvingat den på dem. I Svensk Kyrkan var det ju just så att det fanns biskopar som var emot, eller i alla fall inte för, enda tills beslutet var taget.

   Radera
 7. Det hjälper inte att positionera sig mot en tänkt framtid. Endast nutiden och anpassningen till den räknas. Att leva i framtiden straffas lika hårt och med rätta som att leva i det förgångna.

  Anpassningens lön är stor. Straffet för bristande anpasslighet högt. Hegel hade ack så rätt.

  Per S

  SvaraRadera
 8. Damian Thompson på The Telegraph ser också hur luften börjar gå ur detta slag av tokerier: http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100146668/the-world-is-turning-conservative-so-liberals-are-eating-their-words/
  fM

  SvaraRadera
 9. Nå, det kan väl också sägas att två av den danska kyrkans biskopar direkt nekar att medverka vid utformandet av en ny vigselritual som inte är i överensstämmelse med traditionell evangelisk-luthersk äktenskapssyn. De är biskopen i Helsingörs stift, Lise-Lott Reber och biskopen i Lolland-Falsters stift, Steen Skovsgaard. Detta trots att de är statstjänstemän! Källa: Kristeligt Dagblad. Förtrytelsen är även stor på många håll inom Folkekirken över regeringens bryska och okänsliga uppträdanden i saken. Det har i sin tur aktualiserat inte bara tanken på ett obligatoriskt civiläktenskap utan också öppnat för en debatt om kyrkans fortsatta relation till staten. I Danmark har man ett uttalat statskyrkosystem, men Folkekirken uppfattar sig själv som ett trossamfund och förväntar sig i äktenskapsfrågan samma respekt för sin egenart som regeringen självklart visar andra trossamfund. För breda grupper inom Folkekirken är det inte acceptabelt att staten använder sin politiska makt till att intervenera i kyrkans inre angelägenheter i syfte att knipa billiga politiska poäng i vigselfrågan.

  SvaraRadera
 10. Påven har rätt (även här, dock inte alltid)!

  SvaraRadera
 11. "Utskåpa" är ett ord som användes av författaren och prästen, f d kvällstidningsjournalisten och f d misionsförbundaren från Vamlingbo Rune-Per O. En på sin tid ung och modern präst med virkad slips.
  Gunnar Bartholomeus Peterson

  SvaraRadera