torsdag 15 mars 2012

Fallet Jonsson

I UNT fanns Mats Jonssons insändare den 8 mars. I mer än tio år har han varit ute i kylan. En gång var han legendarisk församlingspräst i Stenhagen men manövrerades bort. Bedömningarna är av det standardiserade slaget: "samarbetssvårigheter" och "eget race". Att han verkligen var prästen på plats tillsammans med folket i stadsdelen, det har man alldeles missat. Facket har fått klara besked av Uppsala domkapitel. Mats Jonsson räknas till de olämpliga. Det kan man på sitt sätt förstå. En man som fått rätt i domstol och därmed skadestånd, kan inte vara annat än olämplig - nämligen om man ser till deras intressen som domen gick emot. Och de har väl vänner ...

Att den femte av Mats Jonssons efterträdare nu kastat in handduken i Stenhagen är en sak. Att kyrkorådet får besked att tjänsten ska tillsättas genom omflyttning av tjänsteinnehavare är en annan. Den möjligaste av förklaringar är väl att Mats Jonsson inte ska få tillfälle att söka tjänsten.

För några år sedan, när tjänsten i Stenhagen var ledig, sökte Mats. Intressant i sammanhanget är att ärkebiskop Weman försett honom med ett intyg som passligt kom bort i hanteringen. Detta att försnilla handlingar när man vill ställa till det för någon har, visar det sig, "blivit en inte ovanlig sedvänja".

Mats Jonsson ska alltså ha klart för sig att han är olämplig oavsett vilka meriter eller psykologiska test på samarbetsförmåga som han kan redovisa och denna olämplighet ska alla andra också vara medvetna om. De som aldrig varit ute i den verklighet som var Stenhagens, kan bedöma. Handläggarna vet. Och Arbetsdomstolens dom för snart sju år sedan, kan arbetsköparen frankt förklara sig strunta i. "Det betyder att både vetenskap och juridik står sig slätt mot en massiv folktro och kafferumsprat."

Antagligen analyserar Mats Jonsson situationen rätt. I Svenska kyrkan ser vi nu en hierarkisering som innebär att bara hos cheferna ska det finnas initiativkraft, information och makt. Det betyder att de osäkra cheferna måste trycka ner kompetent personal. Samarbete betyder i verkligheten "underkastelse", inser man. Mats konstaterar: "Det optimala samarbetet är väl då det som man levererar när man obduceras..."

En man som gör den sortens konstateranden blir naturligtvis ett hot för den skrämda organisationen. Medge dock att det är underligt att AD:s dom är klar men de kyrkliga organen fortsätter likväl med sitt resursslöseri och ser inte till att Mats Jonsson med den begåvning Gud har gett honom blir till nytta.

Åren går. Mats är född 1948 och hamnar i matrikeln under rubriken "Övriga präster och diakoner". Biskop Persenius sover kanske inte så gott om natten om han tänker på saken? Inte ärkebiskop Hammar heller - eller ärkebiskop Weman. Hur det är med ärkebiskop Wejryds nattsömn vet jag inte, men man kan hoppas det bästa. Att den är dålig, alltså.

15 kommentarer:

 1. Ärkebiskop Wemans nattsömn kan jag inte veta något om, men hans cynism känner jag till sedan 1960-talet. Många ryggradslösa har fått en strålande karriär i Svenska kyrkan.
  Gunnar Bartholomeus Peterson

  SvaraRadera
 2. Än en gång ser samma ondska levereras av arbetsköpare, som en gång Diotrefes visade (3 Joh 9f).
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 3. Han som hanterade förhandlingen som Församlingen förlorade skriver i sitt Webb CV bl.a."Väsentligheter bör uppmärksammas.Annat skall förbigås.Eller inte!
  Bloggen xxxx skrivs av mig XXXX.XXXXX. Kommunikation och medie--- är mitt yrke. Kristen är min livsåskådning"---
  Dumheterna är helt mina egna!"
  Men han håller löftet han gav. att jaga Mats Jonsson som fick rätt i Arbetsdomstolen. Församlingens kostnad uppgick till mella 1 - 2 millar.
  I dag finner man en ny insändare i www.unt.se

  SvaraRadera
 4. Inkompetens förlåtes alltid.
  Utmanande av CHEFEN aldrig.

  Och vad är mera utmanande än kompetens, pålästhet, mod, intellekt och rak rygg? Det tänder överhetens vrede nu som förr. En gång gav underklassen sina barn rådet att aldrig sticka ut, aldrig synas, förbli ett anonymt ansikte i en grå, uttryckslös massa. Straffet för undersåten som utmärkte sig blev hårt från översåtarnas sida.

  Har så mycket ändrat sig? Egentligen??

  Per S

  SvaraRadera
 5. "I Svenska kyrkan ser vi nu en hierarkisering som innebär att bara hos cheferna ska det finnas initiativkraft, information och makt. Det betyder att de osäkra cheferna måste trycka ner kompetent personal. Samarbete betyder i verkligheten "underkastelse", inser man."

  Detta är dessvärre inte unikt för Svenska kyrkan. Samma förlopp pågår inom domstolsväsendet, om än inte lika tydligt. Antagligen pågår detta även inom ett antal andra områden. Det verkar osannolikt att detta bara skulle ske inom två sektorer av samhället.

  I mina mest dystra stunder undrar jag om vi inte är på god väg mot en form av diktatur. Låt vara med bibehållen rösträtt men med ett minimalt inflytande över våra egna liv. Ett litet fåtal styr och kan i kraft av den makt de tagit trycka ner alla andra; ta både arbetslust och livskraft ifrån dem. Alla utom "eliten" ses som idioter. De förväntas hålla till godo med att lyda och så belönas med skådespel i form av rent sinnesslöa tv-program och andra infantila massmediaprodukter. Allt för att döva. Vi arma människor!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det värsta är att det knappast är mot en upplyst despoti vi är på väg utan ett medelmåttornas tyranni.

   Radera
  2. Medelmåttornas tyranni, är en bra sammanfattning.

   Radera
 6. Bra att du påminner om detta nedriga som Jonsson utsatts för!
  Hade annars väntat mig att du skulle kommentera Küchen i dagens KT. "Utvisningshotade som söker sig till kyrkan för stöd ska självklart inte behöva riskera att möta en prästvigd sverigedemokrat."
  Yrkesförbud på yrkesförbud, snart finns bara de rättfärdiga kvar...

  SvaraRadera
 7. Insändaren kan man hitta här: http://www.unt.se/debattspecial/fortfarande-kyligt-behandlad-av-kyrkan-1688966.aspx

  SvaraRadera
 8. En sak som man kan undra över, det är domkapitlens roll efter relationsförändringen.Kan domkapitlen verkligen fungera som en inomkyrklig domstol utan att komma i konflikt med den samhällets lagstiftning? Specialdomstolar är ju förbjudna och kan en organisation ha en egen dömande verksamhet utan att komma i konflikt med lagstiftningen?

  Sven-åke nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om domkapitlen håller sig till den tillsyn som anges i kyrkorodningen så kan det inte vara något problem.

   57e kapitlet 1§

   "Biskopen och domkapitlet ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och
   samfälligheter samt över verksamheten i stiftet. I tillsynen ingår
   1. råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga
   handlingar, dels i rättsliga frågor,
   2. utfärdande av församlingsinstruktion enligt 5–7 a §§,
   3. biskopens visitationer enligt 8 kap. 2 §,
   4. granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna
   vigningslöften,
   5. prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst enligt 31 kap. 11 och 12 §§ och 32 kap.
   11 och 12 §,
   6. befogenhetsprövning enligt 31 kap. 14 § och 32 kap. 14 §, och
   7. beslutsprövning enligt 8–18 §§.
   Det som sägs i första stycket 1–6 gäller även Svenska kyrkan i utlandet. (SvKB 2002:7;
   2005:17, 2011:7)"

   Radera
  2. Men om domkapitlet bestämmer sig för att avkraga en kyrkoherde som församlingen vill ha kvar. Då blir det väl intressant? Inte kan väl domkapitlet tvinga kyrkorådet att avskeda?

   Radera
 9. Gummiryggarna ryggdunkar varandra och står enade när SvEKyrkoskeppet sjunker omkring dem!

  Allways look on the bright side of life...
  Amen!

  SvaraRadera
 10. Svårt att säga hur vanligt detta är, det är svårt nog med överblick i sitt gamla eller nya stift. Men tankegångarna med hemliga psykologiseringar istället för öppna samtal om vad som krävs formellt, enkla anställningar och öppna samtal om man inte fixar sitt jobb. Våra jobb måste klara öppenhet på alla nivåer.

  SvaraRadera
 11. Stellan Bengtsson17 mars 2012 kl. 21:55

  Tack Dag att du åter uppmärksammar sveket mot komm Jonsson som Svenska kyrkans beslutande bär ansvar för. Låt oss be om upprättelse för Mats. Hanteringen av Mats Jonsson visar tydligt på hur stora problem Svenska Kyrkan har och det värsta är att ledningen i detta och liknande fall saknar insikt om vad som är sanning och vad som är lögn.

  SvaraRadera