onsdag 28 mars 2012

Klockargården i Löt

Det är kanske inte allmänt bekant att Socialnämnden beslutat stänga den kyrkliga verksamheten för dementa på Klockargården, men så är det. Reaktionerna i ett 70-tal mejl eller brev är sådana att bara 26 mejl/brev lämnas ut. De andra är sekretessbelagda eftersom de utpekade (läs: verksamhetschefen för omsorgen) kan lida men. Handlingarna uppfattas av socialchefen som grova och kränkande. Antagligen är det de arga påhoppen som är de mest informationsbärande. Men reaktionerna mot beslutet är starka. Det kunde man, berättades det mig, se på Radio Kalmars och Barometerns kommentarfält till nyheten om utestängningen.

Ett par principer kolliderar. Religionsfrihet har vi och senildementa ska inte utsättas för sådant de inte frivilligt skulle valt i sin krafts dagar. Men det finns en risk att anhöriga väljer annat än vad den senildemente nu faktiskt skulle vilja. Hela gänget senildementa har rimligtvis fostrats i den svenska skola som hade psalmsång, bön och välsignelse som obligatotriska inslag varje dag.Psalmsång kan knyta an till dessa erfarenheter och vara bra.

Nu sägs att det inte finns personal för att låta somliga sitta kvar medan andra går från själva Klockargården över gårdsplanen till skolhuset. Kommunen kan alltså inte ge någon valfrihet och därför får ingen gå till andakt, som alltså helt enkelt inte får bli av. Att Socialnämndens ordförande också är förtroendevald i det kyrkliga, kan man skratta lite åt. Eller inte?

Antagligen är det en släng av kristofobi vi ser när det gäller Klockargården. Tron hamnar i marginalen och ses som något den inte tidigare uppfattats vara i det svenska samhället. Det är inte så konstigt. Den som inte ritkigt vet vad tron går ut på, gör sig bilder och det verkliga hotet mot Svenska kyrkan kommer nog ur den okunskap som gör bildmakandet fritt. Socialnämnden var enig om bslutet, noteras. Det är inte utan att man undrar hur beslutsunderlaget såg ut. Samrått med Svenska kyrkan var det inte.

Det vet jag kanske inte utan antar eftersom ingenting sagts om saken. Själv förklarades jag persona non grata på Klockargården. Jag var en sorts prästerlig potentat som drabbade de stackars Löt-borna hårt när jag sa att den väldiga kandelabern på altaret borde flyttas. Det tyckte församlingsprästen också, den tjänstgörande kyrkvärden och kyrkvaktmästaren. Om det var 15 cm kvar av altarets yta för att balansera nattvardskalken där, tedde sig saken rätt enkel. Kandelabern ska inte vara på altaret utan bredvid. Detta enkla skulle jag inte tyckt. Jag portades från Klockargården. Då undrar jag bara, är det svinhugg som går igen nu? I så fall ska jag antagligen tacka Socialnämnden ...

MInns dock att i Gladpack för kyrkokristna finns ett frikort att använda när man ska planera för sin egen demens eller annat. Köp ett Gladpack och fyll i kortet. Gaudete säljer det. 042-37 48 10. Eller e-post. Googla!

9 kommentarer:

 1. Socialnämndens ställningstagande beror nog mindre på Dags synpunkter på kandelabern i Löts kyrka. Destomer handlar det om att det numera anses socialt att förorda religionsfrihet. I det aktuella fallet handlar det kanske mest om frihet från religion. Det är obegripligt att socialnämnden skall avgöra religionsfrågor.Det liknar den dåvarande sovjetiska synen på kyrkan och kristendomen. Det är marxistiskt att befria folket från ett sådant "opium" som religion i allmänhet och kristendom i synnerhet anses vara.

  SvaraRadera
 2. Öland verkar vara rena Nordkorea. De senildementa ska hållas religionsfria. Först säger Storebror att det är en fråga om religionsfrihet och sedan en personalbemanningsfråga. Kristofobin kan motiveras med många undanglidningar.

  SvaraRadera
 3. Jag såg i Dagen igår, att socialnämndens ordförande menade att de inte kunde ha en daglig verksamhet dit alla inte var välkomna.Jag har svårt att tänka mig, att det stått någon från kyrkan och portat människor. En mycket märkligt argument av en förtroendevald i kyrkan.

  SvaraRadera
 4. Tänk vad vi kan lära av kära, gamla DDR!

  Sonderpedagog(inn)en (Inget ovetenskapligt HBQT-tjafs i realsocialismen inte!) med inriktning på förståndshandikappade, var den enda lärarutbildning konfirmerade och därmed kristet suspekta och subversiva, reaktionära ungdomar fick tillträde till. De sinnesslöa ansågs oemottagliga för fördummande, vidskeplig kristen propaganda. Aldrig har i något land eller någon tid sådan begåvning och sådant engagemang och sådan intelligens sökt sig till en lärarutbildning. Speciallärarna för utvecklingsstörda var ungdomens bästa och vackraste blomma. Alternativen fanns ju inte. Kristna skulle bli underhuggare. Kyrkan marginaliserades. Och där Hitler misslyckats, lyckades Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Kristendom och kyrka närmast utraderades.

  Och visst. Barn och ungdomar får i ett civiliserat samhälle som vårt inte utsättas för religiöst tvång. Förbjud alltså barndop och tillträde till kyrkor för omyndiga! Yrkesverksamma skall givetvis tvingas till obligatorisk fortbildning i samhällets bärande normer. Den som i handling eller ord tvivlar på HBQT-sanningen (alltså tillber för samhället främmande gudar), bör utestängas från all högre utbildning, även på gymnasienivå! Gamla är lättpåverkade och måste skyddas från religiös påverkan! Ännu mer de sinnesslöa!!

  Undrar f ö vilken kategori som blir kvar till kyrkan? De anställda?

  Stellan Arvidsson och andra av grundskolans och det moderna samhällsbyggets stora åkte ofta till DDR-föredömet. I de nya förbundsstaterna är dr Margoth Honecker sedan länge störtad. I Sverige omhuldas hennes tankar tydligen. Här går man längre än hos läromästarna, enligt Fichtes berömda doktrin:

  -Gross und glücklich wäre der Meister, der alle seine Schüler grösser machen könnte, als er selbst war.

  Kanske skall km Sandahl vara glad, att han anses kunna omvända även de senildementa? Socialnämnden tycks ha stor tilltro till en enkel komminister på landet...

  Per S

  SvaraRadera
 5. Slipper man att lyssna på dragspel också, om man skulle bli dement? Jag vill fira gudstjänst men absolut inte lyssna på klämkäcka låtar. Botten av socialnämnden att inte tillgodose basala behov.

  SvaraRadera
 6. Elisabeth, du behöver inte vara dement för att bli utsatt för dragspelsmusik, för pensionärsorganisationerna verkar tro att så fort du har passerat pensionsstrecket älskar du denna musik!
  Jo, det går för långt nu med skräcken för det religiösa. Det måste vara jättekonstigt för de riktigt gamla, även vi 40-talister fostrades ju i en skola med psalmsång och böner.

  SvaraRadera
 7. Finns det nån insiktsfull person som tagit reda på hur vanligt det är att dementa personer avstängs från deltagande i andakter? Det är kanske en kristofobisk åtgärd som genomförts i det tysta i hela landet. Det är först på Öland som det uppmärksammas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant - jag har tänkt i samma banor... men hur kollar man detta mera systematiskt?
   Jag vet att på den ort i Halland där jag bor får Svenska Kyrkan utan ifrågasättanden ha andakter och på det sjukhus i Malmö där min mamma vårdades för sin Alzheimers och slutade sina dagar - där hade bl a Frälsningsarmén andakter.
   Är allt godtyckligt?

   Jag i Halland

   Radera
 8. Borde inte Svenska kyrkan centralt ha koll på sådana här saker? På församlingsnivå vet man säkert på vilka demensboenden i landet som andakter är förbjudna eller försvåras. Och där bemötande motiveras av behovet att vara religiöst neutralt.

  Kanske Öland är ett undantag. Eller är det en vida spridd företeeelse som genomförts i det fördolda. Ingen vet och kanske heller ingen vill veta något.

  SvaraRadera